اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.24 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.24 در سایت

 1. مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز
 2. اصلاحیه مناقصه تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی / اصلاحیه , مناقصه تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی
 3. مزایده دو دستگاه فر کردان نان فانتزی / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول, مزایده دو دستگاه فر کردان نان فانتزی
 4. مناقصه خرید پودر سبز بنزین / مناقصه ، مناقصه خرید پودر سبز بنزین
 5. تجدید مزایده اجاره باسکول / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره باسکول
 6. مناقصه تهیه، حمل، تخلیه ،نصـب و راه انـدازی دکل های روشنایی استادیوم فوتبال 2000 نفری - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، حمل، تخلیه ،نصـب و راه انـدازی دکل های روشنایی استادیوم فوتبال 2000 نفری - تجدید
 7. آگهی تجدید مناقصه عمومی تهیه ، حمل ، تخلیه ، نصـب و راه انـدازی دکل های روشنایی استادیوم فوتبال 1000 نفری میرجاوه / آگهی تجدید مناقصه عمومی , آگهی تجدید مناقصه عمومی تهیه ، حمل ، تخلیه ، نصـب و راه انـدازی دکل های روشنایی استادیوم فوتبال 1000 نفری میرجاوه
 8. مناقصه خرید ، حمل ، تخلیه ، نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر جذبی آب داغ موتورخانه- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید ، حمل ، تخلیه ، نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر جذبی آب داغ موتورخانه- تجدید
 9. مناقصه اجرای عملیات عمرانی، زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت گلستان 4- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات عمرانی، زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت گلستان 4- نوبت دوم
 10. تجدید مناقصه تهیه ، بارگیری ، حمـل ، تخلیه و نظارت بر راه انـدازی 6 دستگاه ایرواشر ها / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه تهیه ، بارگیری ، حمـل ، تخلیه و نظارت بر راه انـدازی 6 دستگاه ایرواشر ها
 11. اصلاحیه مناقصه خرید خدمات فنی و مهندسی حوزه ارتباطی و فناوری اطلاعات / اصلاحیه مناقصه خرید خدمات فنی و مهندسی حوزه ارتباطی و فناوری اطلاعات
 12. مناقصه پوشش بیمه ای کلیه تجهیزات و وسایل پایش و اندازه گیری فرکانس ها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه پوشش بیمه ای کلیه تجهیزات و وسایل پایش و اندازه گیری فرکانس ها
 13. استعلام بهاء فروش لوازم اسقاط و مازاد بر نیاز / برگ استعلام بها , استعلام بهاء فروش لوازم اسقاط و مازاد بر نیاز
 14. مزایده فروش تعداد 23 دستگاه خودرو سبک.... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 23 دستگاه خودرو سبک....
 15. تجدید مناقصه خرید تعداد 160 دستگاه رایانه و متعلقات آن تجدید- نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه ، تجدید مناقصه خرید تعداد 160 دستگاه رایانه و متعلقات آن تجدید نوبت دوم
 16. مزایده واگذاری سوله بحران جهت احداث سالن ورزشی- نوبت دوم / آگهی شرکت در مزایده عمومی, مزایده واگذاری سوله بحران جهت احداث سالن ورزشی- نوبت دوم
 17. فراخوان تجدید مزایده عمومی کابل های مازاد بر نیاز / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان تجدید مزایده عمومی کابل های مازاد بر نیاز
 18. مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب و ..نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب و ...نوبت دوم
 19. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 128.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 128.20متر
 20. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 121.33مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 121.33مترمربع
 21. مزایده پلاک 12 فرعی از 3993 اصلی بخش دو بروجرد / مزایده,مزایده پلاک 12 فرعی از 3993 اصلی بخش دو بروجرد
 22. مزایده تمامی ششدانگ کارخانه / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ کارخانه
 23. مزایده ششدانگ یکباب پلاک مساحت 134.66متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب پلاک مساحت 134.66متر
 24. فراخوان تجدید مناقصه طبخ و توزیع غذا ... / فراخوان مناقصه , فراخوان تجدید مناقصه طبخ و توزیع غذا ...
 25. اصلاحیه فراخوان مناقصه ساماندهی و ایمن سازی محوطه تخلیه و بارگیری تانکرها / اصلاحیه ، فراخوان مناقصه ساماندهی و ایمن سازی محوطه تخلیه و بارگیری تانکرها
 26. مزایده اپارتمانهای در حال ساخت زیربنای 861مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمانهای در حال ساخت زیربنای 861مترمربع
 27. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 437.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 437.70متر
 28. مزایده چهار فروند قایق فرسوده / مزایده , مزایده چهار فروند قایق فرسوده نوبت اول
 29. اصلاحیه مزایده فروش پلاک ثبتی / اصلاحیه مزایده , مزایده فروش پلاک ثبتی
 30. مزایده ملک مساحت تقریبی 77.3متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی 77.3متر نوبت اول
 31. مزایده یک واحد مسکونی صد و هفتاد متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی صد و هفتاد متر
 32. مزایده منزل مسکونی 356متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی 356متر
 33. آگهی فراخوان خرید و نصب مرکز تلفن و mdf - نوبت دوم / آگهی فراخوان،آگهی فراخوان خرید و نصب مرکز تلفن و mdf - نوبت دوم
 34. مزایده ملک اپارتمان پنجاه و پنج متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک اپارتمان پنجاه و پنج متر نوبت اول
 35. مزایده لوله گالوانیزه 6 متری 5 میلی / مزایده , مزایده لوله گالوانیزه 6 متری 5 میلی نوبت اول
 36. مزایده یک دستگاه سواری کار سیستم سوزوکی تیپ گرند ویتارا 2400 سی سی مدل 89 / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری کار سیستم سوزوکی تیپ گرند ویتارا 2400 سی سی مدل 89
 37. مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 22820متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 22820متر
 38. مزایده دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز مدل یونیکورن / مزایده , مزایده دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز مدل یونیکورن نوبت اول
 39. مزایده خودروی وانت آریسون مدل 95 / مزایده, مزایده خودروی وانت آریسون مدل 95
 40. مزایده اپارتمان با عرصه صد متر / مزایده,مزایده اپارتمان با عرصه صد متر
 41. مزایده ملک با عرصه هفتاد و هشت متر / مزایده,مزایده ملک با عرصه هفتاد و هشت متر
 42. مزایده سه دانگ مشاع از زمین مشجر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مشجر
 43. مزایده منزل مسکونی مساحت 276.40متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 276.40متر
 44. مزایده یک دستگاه درام اسپراتور / مزایده یک دستگاه درام اسپراتور
 45. مزایده پلاک ثبتی با عرصه 156متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با عرصه 156متر نوبت اول
 46. مزایده فروش خودروها / آگهی مزایده,مزایده فروش خودروها
 47. تجدید مناقصه عملیات اجرایی شبکه آب شرب شهر کاشان / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی شبکه آب شرب شهر کاشان
 48. تجدید مزایده اقلام ضایعاتی / فراخوان تجدید مزایده,مزایده اقلام ضایعاتی
 49. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نوبت دوم
 50. مناقصه تامین راننده خودروهای سنگین نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین راننده خودروهای سنگین نوبت دوم
 51. مناقصه فعالیت های حوزه خدمات شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فعالیت های حوزه خدمات شهر
 52. مناقصه بخشی از نیروی انسانی (کارگری) نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه بخشی از نیروی انسانی (کارگری) نوبت دوم
 53. مزایده واگذاری پارکینگ شهرداری / مزایده ، مزایده واگذاری پارکینگ شهرداری
 54. مناقصه تامین خودروهای استیجاری جهت ساختمان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خودروهای استیجاری جهت ساختمان - نوبت دوم
 55. مناقصه اجرای پروژه طرح روشنایی بلوار کامیونداران / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه طرح روشنایی بلوار کامیونداران نوبت اول
 56. مناقصه تهیه تجهیزات مورد نیاز جهت پیاده سازی فاز دوم طرح بهینه سازی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه تجهیزات مورد نیاز جهت پیاده سازی فاز دوم طرح بهینه سازی نوبت اول
 57. مزایده ضایعات و آهن آلات ادوات نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده ضایعات و آهن آلات ادوات نوبت دوم
 58. تجدید مزایده واگذاری طبقات دوم و سوم ساختمان دارالقرآن خرمدشت- تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری طبقات دوم و سوم ساختمان دارالقرآن خرمدشت- تجدید نوبت دوم
 59. مزایده تعداد 57 دستگاه خودرو .... / آگهی مزایده, مزایده تعداد 57 دستگاه خودرو ....
 60. مزایده یک قطعه زمین متراژ 595.93مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین متراژ 595.93مترمربع نوبت دوم
 61. مزایده تعداد 61 دستگاه خودرو سبک و سنگین / مزایده تعداد 61 دستگاه خودرو سبک و سنگین
 62. آگهی مناقصه عمومی اجاره دو دستگاه بولدوزر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی اجاره دو دستگاه بولدوزر - نوبت دوم
 63. مزایده تعداد 93 دستگاه خودرو سبک، سنگین و موتور سیکلت و ... / آگهی مزایده, مزایده تعداد 93 دستگاه خودرو سبک، سنگین و موتور سیکلت و ...
 64. مناقصه خرید 3000 عدد جلوبر کابل خودنگهدار .... / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 3000 عدد جلوبر کابل خودنگهدار ....
 65. مزایده یک واحد مسکونی هفتاد متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی هفتاد متر نوبت اول
 66. مزایده فروش زمین به مساحت هشتاد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زمین به مساحت هشتاد متر نوبت دوم
 67. مزایده مجل تایپ , صحافی و طلاکوبی دانشجویی ... / مزایده مجل تایپ , صحافی و طلاکوبی دانشجویی ...
 68. تجدید مزایده انتشارات دانشگاه / تجدید مزایده انتشارات دانشگاه
 69. مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی واحدهای ثبتی تجدید - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی واحدهای ثبتی تجدید - نوبت دوم
 70. مناقصه الیاف پنبه / آگهی مناقصه, مناقصه الیاف پنبه
 71. مناقصه اصلاح ، بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر ورامین- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح ، بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر ورامین- نوبت دوم
 72. فراخوان مناقصه خرید 15 دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس- مرحله دوم نوبت اول / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید 15 دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس- مرحله دوم نوبت اول
 73. مناقصه عملیات فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی-96.01.24 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی-96.01.24
 74. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 50.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 50.55متر
 75. مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق ...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق ...نوبت دوم
 76. مزایده مغازه توقیفی فاقد سند ثبتی 50متر / مزایده,مزایده مغازه توقیفی فاقد سند ثبتی 50متر
 77. مزایده منزل مسکونی مساحت 483.37متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 483.37متر نوبت اول
 78. مزایده 40 هزار سهم مشاع از 2 میلیون و دویست هزار سهم زمین / مزایده,مزایده 40 هزار سهم مشاع از 2 میلیون و دویست هزار سهم زمین
 79. مزایده یک عدد خودرو زانتیا / مزایده, مزایده یک عدد خودرو زانتیا
 80. مزایده اپارتمان به مساحت 68.62متر / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 68.62متر
 81. مناقصه خرید پارچه / آگهی مناقصه, مناقصه خرید پارچه
 82. مزایده یک دستگاه خشکویی با مخزن 25 کیلوگرم / مزایده,مزایده یک دستگاه خشکویی با مخزن 25 کیلوگرم
 83. مزایده اپارتمان به مساحت 93.40متر / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 93.40متر
 84. مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین بخش یک تویسرکان / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین بخش یک تویسرکان
 85. مناقصه انجام پروژه های عمرانی - تجدید -نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام پروژه های عمرانی - تجدید - نوبت دوم
 86. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی و رفع حوادث و اتفاقات شبکه آب شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات پشتیبانی و رفع حوادث و اتفاقات شبکه آب شهر - نوبت دوم
 87. مزایده پلاک ثبتی 258 فرعی از 49 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 258 فرعی از 49 اصلی
 88. مزایده اموال کتاب / مزایده, مزایده اموال کتاب
 89. تجدید مناقصه عمومی جهت اصلاح و بهسازی معابر اصلی شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی جهت اصلاح و بهسازی معابر اصلی شهر - نوبت دوم
 90. تجدید مناقصه اصلاح هندسی ورودی فردوسیه و آسفالت خیابان - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اصلاح هندسی ورودی فردوسیه و آسفالت خیابان - نوبت دوم
 91. مزایده واگذاری جهت اجاره زمین چمن مصنوعی / مزایده ، مزایده واگذاری جهت اجاره زمین چمن مصنوعی
 92. مناقصه خرید لوله چدن داکتیل 700 و 600 - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله چدن داکتیل 700 و 600 - نوبت دوم
 93. مزایده واگذاری واحدهای خدماتی مطب نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری واحدهای خدماتی مطب نوبت دوم
 94. مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 313.80متر نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 313.80متر نوبت دوم
 95. ارزیابی کیفی طراحی ، ساخت ، حمل و تحویل 2 فروند لایروب هاپرساکشن 1000 مترمکعبی- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی طراحی ، ساخت ، حمل و تحویل 2 فروند لایروب هاپرساکشن 1000 مترمکعبی-نوبت دوم
 96. فراخوان مزایده حدود 700 تن ضایعات و آهن آلات اسقاط و مستعمل درهم و یکجا- نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی, فراخوان مزایده حدود 700 تن ضایعات و آهن آلات اسقاط و مستعمل درهم و یکجا... نوبت دوم
 97. آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرایی سیستم اطفاء حریق / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرایی سیستم اطفاء حریق
 98. مناقصه خرید 200000 متر کابل خودنگهدار فشار ضعیف / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 200000 متر کابل خودنگهدار فشار ضعیف
 99. مناقصه دوخت کارمزدی / آگهی مناقصه, مناقصه دوخت کارمزدی
 100. فراخوان تامین منابع مالی،احداث، بهره‌برداری و راه‌اندازی سیستم / آگهی فراخوان,فراخوان تامین منابع مالی،احداث، بهره‌برداری و راه‌اندازی سیستم
 101. آگهی مناقصه خرید 7300 متر لوله چدن داکتیل / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه خرید 7300 متر لوله چدن داکتیل
 102. مناقصات خرید 74052 متر انواع لوله های پلی اتیلن نوبت وم / مناقصات ,مناقصات خرید 74052 متر انواع لوله های پلی اتیلن نوبت دوم
 103. مناقصه مبارزه با علف های هرز اطراف درختان پسته.... / آگهی مناقصه ,مناقصه مبارزه با علف های هرز اطراف درختان پسته....
 104. مناقصه انجام خدمات پیمانکاری ( فعالیتهای بهره برداری مشترکین و خدمات عمومی) نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه انجام خدمات پیمانکاری ( فعالیتهای بهره برداری مشترکین و خدمات عمومی) نوبت دوم
 105. اگهی مزایده فروش ماشین آلات / آگهی مزایده ، آگهی مزایده فروش ماشین آلات
 106. مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی محیطی تجدید / مزایده,مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی محیطی تجدید
 107. مناقصه ارائه خدمات نظافت، پذیرایی تشریفات و توزیع نامه های اداری و سایر خدمات فنی... / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات نظافت، پذیرایی تشریفات و توزیع نامه های اداری و سایر خدمات فنی...
 108. مزایده پلاک ثبتی مغازه به مساحت 24.70متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مغازه به مساحت 24.70متر نوبت اول
 109. مزایده سیم کارت تلفن همراه / مزایده سیم کارت تلفن همراه
 110. مناقصه خرید پوشاک و ملزومات / آگهی مناقصه, مناقصه خرید پوشاک و ملزومات
 111. مزایده واگذاری دکه شماره 2 و ... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری دکه شماره 2 و ... نوبت دوم
 112. اصلاحیه فراخوان احداث پارک محله / اصلاحیه فراخوان توان سنجی پیمانکار,احداث پارک محله
 113. مزایده ملک به مساحت دویست و بیست متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت دویست و بیست متر
 114. مناقصه خرید تجهیزات تکمیلی پست 63/20 کیلو ولت GIS صومعه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تجهیزات تکمیلی پست 63/20 کیلو ولت GIS صومعه نوبت دوم
 115. مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 2 باب کانکس جهت کاربری مواد غذایی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 2 باب کانکس جهت کاربری مواد غذایی نوبت دوم
 116. مزایده یک دستگاه یخت پلی استرین (موادپز) .... / مزایده, مزایده یک دستگاه یخت پلی استرین (موادپز) ....
 117. مزایده پلاک ثبتی به شماره ثبتی 112.3104 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره ثبتی 112.3104
 118. استعلام بازو کامل اهرم تیغه برف پاک کن پژو 405 / استعلام , استعلام بازو کامل اهرم تیغه برف پاک کن پژو 405
 119. استعلام تلفن رومیزی / استعلام , استعلام تلفن رومیزی
 120. استعلام لیست لوازم تحریر / استعلام , استعلام لیست لوازم تحریر
 121. استعلام مقدار 14000 هزار متر لوله 110 با pe100- pn80 / استعلام, استعلام مقدار 14000 هزار متر لوله 110 با pe100- pn80
 122. استعلام آسفالت توپکا / استعلام ، استعلام آسفالت توپکا
 123. استعلام ملزومات رایانه ای / استعلام ملزومات رایانه ای
 124. استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام خرید لوله پلی اتیلن
 125. استعلام سنگ کریستال چینی / استعلام ، استعلام سنگ کریستال چینی
 126. مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 607.33متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 607.33متر
 127. استعلام هارد دیسک / استعلام هارد دیسک
 128. استعلام خرید انواع شیرآلات چدنی و برنجی / استعلام خرید انواع شیرآلات چدنی و برنجی
 129. استعلام اسپیلت / استعلام اسپیلت
 130. استعلام لوازم و وسایل دستگاه ایکس ری / استعلام لوازم و وسایل دستگاه ایکس ری
 131. استعلام کتابخانه دیواری 4 تکه / استعلام کتابخانه دیواری 4 تکه
 132. استعلام روتر 888 سیسکو / استعلام ، استعلام روتر 888 سیسکو
 133. استعلام خرید پتوی نمدی ساده / استعلام ، استعلام خرید پتوی نمدی ساده
 134. مزایده 280 مترمربع سنگ گرانیت عباس آباد / مزایده,مزایده 280 مترمربع سنگ گرانیت عباس آباد
 135. مزایده اجاره واحد داروخانه مراکز خدمات جامع سلامت / مزایده, مزایده اجاره واحد داروخانه مراکز خدمات جامع سلامت
 136. فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی بیمارستان / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی بیمارستان
 137. مناقصه واگذاری امور تاسیسات بیمارستانهای تحت پوشش / مناقصه , مناقصه واگذاری امور تاسیسات بیمارستانهای تحت پوشش
 138. مزایده امور تزریقات و پانسمان بیمارستان بیمارستان شهید آیت اله مدنی96.1.24 / مزایده ، امور تزریقات و پانسمان بیمارستان بیمارستان شهید آیت اله مدنی 96.1.24
 139. مزایده سه دانگ پلاک ثبتی شصت فرعی بخش 15 قزوین / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی شصت فرعی بخش 15 قزوین
 140. استعلام کارتریچ چاپگرهای لیزری / استعلام ، استعلام کارتریچ چاپگرهای لیزری
 141. استعلام الکتروپمپ 8 اسب / استعلام, استعلام الکتروپمپ 8 اسب
 142. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 1000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 1000متر
 143. استعلام کابل شبکه پچ کورد utp cat6 ... / استعلام, استعلام کابل شبکه پچ کورد utp cat6 ...
 144. مناقصه خرید سه دستگاه واترجت و متعلقات / مناقصه , مناقصه خرید سه دستگاه واترجت و متعلقات
 145. مناقصه تصب انشعابات آب وفاضلاب ،اجرای خطوط جمع کننده فرعی ... / مناقصه , مناقصه تصب انشعابات آب وفاضلاب ،اجرای خطوط جمع کننده فرعی ...
 146. مزایده اعیانی سالن تولید دارای سازه فلزی از نوع سوله / مزایده,مزایده اعیانی سالن تولید دارای سازه فلزی از نوع سوله
 147. مناقصه عملیات اجرایی و احداث شبکه جمع آوری فاضلاب / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی و احداث شبکه جمع آوری فاضلاب
 148. مناقصه لوله 125UPV.... / آگهی مناقصه, مناقصه لوله 125UPV .....
 149. مزایده فروش اقلام مازاد / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام مازاد
 150. استعلام آب ژاول / استعلام, استعلام آب ژاول
 151. مزایده ملک به مساحت پنجاه و یک متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت پنجاه و یک متر
 152. فراخوان مناقصه 23 قلم ابزارآلات دستی کارگاهی - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه 23 قلم ابزارآلات دستی کارگاهی - نوبت دوم
 153. ​فراخوان ساخت ۸ قلم قطعات یدکی توربین سولزر / ​فراخوان , ​فراخوان ساخت ۸ قلم قطعات یدکی توربین سولزر
 154. فراخوان ساخت FLAME DETECTOR / فراخوان , فراخوان ساخت FLAME DETECTOR
 155. فراخوان انتخاب مشاور جهت ارائه خدمات مهندسی و طراحی... / فراخوان , فراخوان انتخاب مشاور جهت ارائه خدمات مهندسی و طراحی...
 156. اصلاحیه مناقصه تکمیل بهسازی و آسفالت راه روستایی / اصلاحیه , مناقصه تکمیل بهسازی و آسفالت راه روستایی
 157. مزایده خودرو پژو 206 و وانت مزدا 2000 / مزایده خودرو پژو 206 و وانت مزدا 2000
 158. مزایده مازاد دوم پلاک ثبتی بخش ده / مزایده,مزایده مازاد دوم پلاک ثبتی بخش ده
 159. اصلاحیه مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق / اصلاحیه , مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق
 160. مناقصه خرید انواع کنتور تکفاز و سه فاز دیجیتال / مناقصه خرید انواع کنتور تکفاز و سه فاز دیجیتال
 161. مناقصه خرید انواع چراغ های خیابانی ال ای دی / مناقصه خرید انواع چراغ های خیابانی ال ای دی
 162. مناقصه خرید انواع کابل مسی / مناقصه خرید انواع کابل مسی
 163. فراخوان خرید انواع کابل آلومینیومی / فراخوان خرید انواع کابل آلومینیومی
 164. فراخوان خرید انواع کلید(سکشنلایزر و LBS) / فراخوان خرید انواع کلید(سکشنلایزر و LBS)
 165. مزایده موتور برق آیلوسه 2500 - ژنراتور آبی رنگ - کلتی واتور تراکتورنوبت دوم / مزایده , مزایده موتور برق آیلوسه 2500 - ژنراتور آبی رنگ - کلتی واتور تراکتور نوبت دوم
 166. مناقصه خرید انواع تیر سیمانی / مناقصه خرید انواع تیر سیمانی
 167. فراخوان خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات توزیع / فراخوان خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات توزیع
 168. فراخوان تامین نیروی انسانی / فراخوان تامین نیروی انسانی
 169. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 127.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 127.70متر
 170. فراخوان خدمات پشتیبانی از انبارهای کالا و سوخت / فراخوان , فراخوان خدمات پشتیبانی از انبارهای کالا و سوخت
 171. استعلام دستکش لاتکس پلی نیتریل .. / استعلام دستکش لاتکس پلی نیتریل ..
 172. استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام , استعلام قطعات کامپیوتر
 173. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 72.13مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 72.13مترمربع
 174. استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری سامسونگ با گارانتی سام سرویس / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری سامسونگ با گارانتی سام سرویس
 175. استعلام پشتیبانی سیستمهای تلفنبانک / استعلام پشتیبانی سیستمهای تلفنبانک
 176. استعلام لوازم آزمایشگاهی دامپزشکی / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی دامپزشکی
 177. استعلام کامپیوتر / استعلام, استعلام کامپیوتر
 178. استعلام لباس یکبار مصرف سرهم - دستکش لاتکس و ... / استعلام, استعلام لباس یکبار مصرف سرهم - دستکش لاتکس و ...
 179. استعلام برنج مورد نیاز زندان یاسوج / استعلام, استعلام برنج مورد نیاز زندان یاسوج
 180. استعلام خرید کارتریج / استعلام, استعلام خرید کارتریج
 181. خلاصه مزایده مغازه / خلاصه مزایده , خلاصه مزایده مغازه
 182. استعلام خط آبرسانی به سه راهی اشکاوند / استعلام خط آبرسانی به سه راهی اشکاوند
 183. مناقصه اجرای ساختمان اداری آتش نشانی / مناقصه , مناقصه اجرای ساختمان اداری آتش نشانی نوبت اول
 184. استعلام پرینتر HP P2035 / استعلام , استعلام پرینتر HP P2035
 185. استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام خرید لوله پلی اتیلن
 186. استعلام چاپ کتاب / استعلام چاپ کتاب
 187. استعلام ساخت تندیس / استعلام ساخت تندیس
 188. استعلام قطعات دزدگیر شامل چشمی - میکروسوییچ - پدال / استعلام قطعات دزدگیر شامل چشمی - میکروسوییچ - پدال
 189. استعلام خرید کارتریج / استعلام, استعلام خرید کارتریج
 190. استعلام پشتیبانی پرتال و اینترنت بانک / استعلام, استعلام پشتیبانی پرتال و اینترنت بانک
 191. مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر سطح شهر / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر سطح شهر نوبت اول
 192. استعلام سویشرت شلوار ، تی شرت مربی و ... / استعلام سویشرت شلوار ، تی شرت مربی و ...
 193. استعلام باتری قابل شارژ سیلد اسید AH100 / استعلام باتری قابل شارژ سیلد اسید AH100
 194. استعلام کابل آلومینیوم 10*4 / استعلام کابل آلومینیوم 10*4
 195. استعلام پرینتر / استعلام پرینتر
 196. استعلام خرید یک دستگاه کامپیوتر / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه کامپیوتر
 197. استعلام هواکش / استعلام , استعلام هواکش
 198. مناقصه اجرای عملیات ساختمانی نوبت دوم / مناقصه اجرای عملیات ساختمانی نوبت دوم
 199. مزایده ساختمان مسکونی 64 متر و 77 صدم متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی 64 متر و 77 صدم متر
 200. مناقصه اجرای فاز 3 احداث و تکمیل پارک چما نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فاز 3 احداث و تکمیل پارک چما نوبت دوم
 201. مزایده ملک مشاع ششدانگ زمین مساحت 88.87متر / مزایده,مزایده ملک مشاع ششدانگ زمین مساحت 88.87متر
 202. مزایده واگذاری زمین با کاربری آموزشی و .... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری زمین با کاربری آموزشی و ....
 203. مناقصه خرید 12150 دستگاه کنتور آب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 12150 دستگاه کنتور آب
 204. مناقصه خرید انواع یراق آلات فلزی گالوانیزه گرم... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع یراق آلات فلزی گالوانیزه گرم...
 205. مناقصه اجرای عملیات حدود 14 کیلومتر خط انتقال و تغذیه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حدود 14 کیلومتر خط انتقال و تغذیه
 206. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 500 متر تجدید / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 500 متر تجدید
 207. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...