اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.20 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.20 در سایت

 1. مناقصه امور خدماتی , نظافت , فضای سبز , تاسیسات / مناقصه امور خدماتی , نظافت , فضای سبز , تاسیسات
 2. فراخوان ارزیابی کیفی مطالعه و طراحی شبکه پایش کیفیت آب و آلاینده های آن / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی مطالعه و طراحی شبکه پایش کیفیت آب و آلاینده های آن
 3. مناقصه عمومی مربوط به پروژه مهندسی ، خرید و نصب لوله های انعطاف پذیر به صورت EPC / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی مربوط به پروژه مهندسی ، خرید و نصب لوله های انعطاف پذیر به صورت EPC
 4. فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات آمار برداری سراسری از منابع آبی استان تمدید نوبت دوم / آگهی تمدید مدت فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات آمار برداری سراسری از منابع آبی استان تمدید نوبت دوم
 5. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق / فراخوان , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق
 6. مناقصه پروژه پیاده روسازی و دفع آبهای سطحی کوی ... مرحله دوم / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه پیاده روسازی و دفع آبهای سطحی کوی ... مرحله دوم
 7. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 153 شمال (ب) بی بی حکیمه / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 153 شمال (ب) بی بی حکیمه
 8. فراخوان مناقصه جرثقیل سقفی زنجیری و... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه جرثقیل سقفی زنجیری و...
 9. مناقصه خرید الکتروپمپ شناور / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه خرید الکتروپمپ شناور
 10. ارزیابی کیفی و مناقصه خرید کنتور حجمی / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی و مناقصه خرید کنتور حجمی
 11. مناقصه خرید لوله مانسمان / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله مانسمان
 12. مناقصه خرید تابلو برق / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه خرید تابلو برق
 13. مناقصه خرید کابل افشان / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه خرید کابل افشان
 14. استعلام دیسک هارد متال مربوط به کوانتومتر / استعلام دیسک هارد متال مربوط به کوانتومتر
 15. مناقصه خرید 42 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات.... / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 42 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات....
 16. استعلام دستکش کف چرمی پشت برزنتی / استعلام دستکش کف چرمی پشت برزنتی
 17. استعلام نصب و سرویس وتعمیرات کولرهای اسپیلت / استعلام نصب و سرویس وتعمیرات کولرهای اسپیلت
 18. استعلام اصول بهره برداری ایمن از مکانیزم تراک میکسر / استعلام اصول بهره برداری ایمن از مکانیزم تراک میکسر
 19. مناقصه خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی نوبت دوم
 20. فراخوان مناقصه خدمات نقلیه / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات نقلیه
 21. مزایده اجاره بوفه و انتشارات دانشجویی (دانشکده های واحد) / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بوفه و انتشارات دانشجویی (دانشکده های واحد)
 22. مزایده واگذاری غرفه حمل و نقلی ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری غرفه حمل و نقلی ... نوبت اول
 23. استعلام بهاء ساخت قطعات یدکی مکانیکال سیل / آگهی استعلام بهاء, استعلام بهاء ساخت قطعات یدکی مکانیکال سیل
 24. مناقصه کتبی جمع آوری زباله های شهری ، رفت و روب کانالها ... / مناقصه کتبی , مناقصه کتبی جمع آوری زباله های شهری ، رفت و روب کانالها ...
 25. مناقصه تجهیزات و لوازم موردنیاز آزمایشگاهی گروه زیست شناسی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تجهیزات و لوازم موردنیاز آزمایشگاهی گروه زیست شناسی نوبت دوم
 26. مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 3 دستگاه آسانسور / مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 3 دستگاه آسانسور
 27. مناقصه محوطه سازی به مساحت 3700 متر مربع ... / مناقصه, مناقصه محوطه سازی به مساحت 3700 متر مربع ...
 28. مزایده اجاره بوفه و انتشارات دانشجویی / مزایده, مزایده اجاره بوفه و انتشارات دانشجویی
 29. مزایده اجاره بوفه دانشجویی / مزایده , مزایده اجاره بوفه دانشجویی
 30. مزایده مجموعه استخر و پارک آبی / مزایده , مزایده مجموعه استخر و پارک آبی
 31. مناقصه تامین 4 دستگاه موتورسیکلت به همراه موتور سوار 96.01.20 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تامین 4 دستگاه موتورسیکلت به همراه موتور سوار 96.01.20
 32. مناقصه گلیسیرین مورد نیاز خود 96.01.20 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گلیسیرین مورد نیاز خود 96.01.20 نوبت اول
 33. مزایده تعداد تقریبی 400 تن قرقره های فلزی 96.01.20 / مزایده تعداد تقریبی 400 تن قرقره های فلزی 96.01.20
 34. اصلاحیه مناقصه احداث سیل برگردان شمالی کرج / اصلاحیه , مناقصه احداث سیل برگردان شمالی کرج
 35. مناقصه تولید ، تهیه و تحویل (شامل بارگیری ، حمل و تخلیه)... 96.01.20 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تولید ، تهیه و تحویل (شامل بارگیری ، حمل و تخلیه) ... 96.01.20
 36. فراخوان احداث بازارچه عرضه میوه، تره بار و مایحتاج عمومی / فراخوان , فراخوان احداث بازارچه عرضه میوه، تره بار و مایحتاج عمومی نوبت اول
 37. مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی نوبت اول
 38. مناقصه تکمیل و راه اندازی سوله بایگانی راکد / مناقصه , مناقصه تکمیل و راه اندازی سوله بایگانی راکد نوبت اول
 39. تجدید مناقصه خرید مقدار 1.460.000 کیلوگرم روغن مایع سرخ کردنی نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید مقدار 1.460.000 کیلوگرم روغن مایع سرخ کردنی نوبت دوم
 40. مناقصه احداث جاده نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده نوبت دوم
 41. تجدید مناقصه برنج هندی دانه بلند نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه برنج هندی دانه بلند نوبت دوم
 42. تجدید مناقصه گوشت قرمز منجمد برزیلی نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه گوشت قرمز منجمد برزیلی نوبت دوم
 43. مناقصه انجام خدمات عمومی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات عمومی ...
 44. مزایده فروش یک دستگاه وانت سایپا / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه وانت سایپا
 45. مزایده فروش سی و دو قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش سی و دو قطعه زمین
 46. مناقصه ساخت پروانه فن مکنده بویلر و ... / مناقصه عمومی ، مناقصه ساخت پروانه فن مکنده بویلر و ...
 47. مزایده دو دستگاه پرس هیت سیلینگ / مزایده دو دستگاه پرس هیت سیلینگ
 48. مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری ، خاکریزی و تسطیح و آماده سازی معابر- مرحله دوم - نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری ، خاکریزی و تسطیح و آماده سازی معابر- مرحله دوم - نوبت اول
 49. مزایده فضاهای فرهنگی و هنری مرحله دوم - نوبت دوم / مزایده , مزایده فضاهای فرهنگی و هنری مرحله دوم - نوبت دوم
 50. مزایده شیشه جلو شکسته و 2 عدد لاستیک جلو نوبت دوم / مزایده ,مزایده شیشه جلو شکسته و 2 عدد لاستیک جلو نوبت دوم
 51. مزایده منزل مسکونی عرصه 57 متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 57 متر نوبت اول
 52. مزایده ششدانگ زمین مساحت 306.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 306.5متر
 53. مزایده فروش املاک شهرداری کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک شهرداری کاربری مسکونی نوبت دوم
 54. مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پراید / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پراید
 55. مزایده فروش خط تولید فلورسنت / آگهی مزایده , مزایده فروش خط تولید فلورسنت
 56. مناقصه پروژه طرح ساماندهی حریم و بستر رودخانه شهری مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه طرح ساماندهی حریم و بستر رودخانه شهری مرحله دوم
 57. مزایده واگذاری پنج مغازه با کاربری فروش تنقلات و ... / مزایده , مزایده واگذاری پنج مغازه با کاربری فروش تنقلات و ...
 58. مزایده فروش تعداد 9 دستگاه خودروی سواری و نیسان نوبت دوم و سوم 96.01.16 / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 9 دستگاه خودروی سواری و نیسان نوبت دوم و سوم 96.01.16
 59. مزایده واگذاری تعداد دو باب مغازه و دو عدد بوفه نوبت دوم 96.01.16 / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری تعداد دو باب مغازه و دو عدد بوفه نوبت دوم 96.01.16
 60. مزایده بهره برداری بخش فروش لوازم ورزشی و ... / مزایده ، مزایده بهره برداری بخش فروش لوازم ورزشی و ...
 61. مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی از قبیل تایپ ، چاپ ، نامه رسانی... / آگهی دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی از قبیل تایپ ، چاپ ، نامه رسانی...
 62. مزایده فروش انواع کارتن سالم و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع کارتن سالم و ...
 63. آگهی خرید 80 تن آهن آلات شامل ورق و مقاطع استاندارد / آگهی خرید 80 تن آهن آلات شامل ورق و مقاطع استاندارد
 64. مزایده واگذاری فروشگاه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری فروشگاه نوبت دوم
 65. مناقصه تامین و نصب تجهیزات اندازه گیری و تست پرتابل واحد مانیتورینگ و اندازه گیری امواج نوبت دوم / آگهی فراخوان, مناقصه تامین و نصب تجهیزات اندازه گیری و تست پرتابل واحد مانیتورینگ و اندازه گیری امواج نوبت دوم
 66. مناقصه تامین تجهیزات پرتابل باشگاه خبرنگاران نوبت دوم / آگهی فراخوان, مناقصه تامین تجهیزات پرتابل باشگاه خبرنگاران نوبت دوم
 67. فراخوان مناقصه تامین تجهیزات صدا و تصویر شبکه استانی نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه تامین تجهیزات صدا و تصویر شبکه استانی نوبت دوم
 68. مناقصه انجام پروژه طراحی و سخت سیستم جمع آوری و تصفیه شیرابه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام پروژه طراحی و سخت سیستم جمع آوری و تصفیه شیرابه
 69. مناقصه خرید ماده شیمیایی سولفیت سدیم کاتالیز شده / آگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده , مناقصه خرید ماده شیمیایی سولفیت سدیم کاتالیز شده
 70. فراخوان مناقصه خرید کارتن لایه میانی تجدید / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید کارتن لایه میانی تجدید
 71. مناقصه شستشو و لایروبی و ویدئو متری شبکه و تاسیسات فاضلاب.. / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه شستشو و لایروبی و ویدئو متری شبکه و تاسیسات فاضلاب..
 72. مناقصه شستشو و لایروبی و ویدئو متری شبکه و تاسیسات فاضلاب.. / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه شستشو و لایروبی و ویدئو متری شبکه و تاسیسات فاضلاب..
 73. مزایده فروش تعداد سه رقبه املاک تملیکی / مزایده,مزایده فروش تعداد سه رقبه املاک تملیکی
 74. مناقصه پروژه احداث خوابگاه به روش ساختمان های بتن آرمه با شیوه قالب های تونلی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پروژه احداث خوابگاه به روش ساختمان های بتن آرمه با شیوه قالب های تونلی
 75. مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به استخراج / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به استخراج
 76. آگهی انتخاب پیمانکار ساخت ، حمل و نصب اسکلت فلزی / آگهی انتخاب پیمانکار ،آگهی انتخاب پیمانکار ساخت ، حمل و نصب اسکلت فلزی
 77. مزایده فروش کالاهای مازاد و مستعمل نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش کالاهای مازاد و مستعمل نوبت سوم
 78. مزایده معدن سنگ تراورتن چوکتی / آگهی مزایده , مزایده معدن سنگ تراورتن چوکتی
 79. مناقصه خرید یک دستگاه HPLC / مناقصه, مناقصه خرید یک دستگاه HPLC
 80. مناقصه ارائه خدمات پرستاری ، اتاق عمل و بیهوشی مرکز پزشکی ، آموزشی 96.01.20 / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات پرستاری ، اتاق عمل و بیهوشی مرکز پزشکی ، آموزشی 96.01.20
 81. مناقصه خرید 1500 متر کابل و 200 عدد کابلشو / مناقصه عمومی , مناقصه خرید 1500 متر کابل و 200 عدد کابلشو
 82. مناقصه خرید 190 عدد کپسول آتشنشانی / مناقصه عمومی , مناقصه خرید 190 عدد کپسول آتشنشانی
 83. مناقصه خرید و تحویل قطعات hp 96.01.20 / مناقصه عمومی,مناقصه خرید و تحویل قطعات hp 96.01.20
 84. مناقصه واگذاری ساخت ، حمل و نصب اسکلت فلزی و اجرای سقف برج دو قلوی 40 طبقه / مناقصه ,مناقصه واگذاری ساخت ، حمل و نصب اسکلت فلزی و اجرای سقف برج دو قلوی 40 طبقه
 85. اولین نشست سامانه های مدیریت شهری / اولین نشست سامانه های مدیریت شهری
 86. مزایده حدودا پنج کیلوگرم طلای ساخته شده در عیارهای مختلف 96.01.20 / مزایده, مزایده حدودا پنج کیلوگرم طلای ساخته شده در عیارهای مختلف 96.01.20
 87. مناقصه لایروبی و نگهداری کانال ها ، مسیل ها ، حوضچه ها و چاه های جذبی در سطح / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لایروبی و نگهداری کانال ها ، مسیل ها ، حوضچه ها و چاه های جذبی در سطح نوبت اول
 88. مزایده واگذاری پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارائه خدمات پستی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارائه خدمات پستی
 89. مناقصه تهیه مواد ساخت و تحویل پره های توربین بخار - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مواد ساخت و تحویل پره های توربین بخار - نوبت دوم
 90. مناقصه عمومی خرید سه دستگاه آسانسور بیماربر / مناقصه عمومی خرید سه دستگاه آسانسور بیماربر
 91. مناقصه واگذاری انجام امور ترابری / آگهی مناقصه واگذاری انجام امور ترابری
 92. تجدید متاقصه عمومی بکارگیری تعداد 3 دستگاه تانکر آب / تجدید مناقصه عمومی , تجدید متاقصه عمومی بکارگیری تعداد 3 دستگاه تانکر آب
 93. فراخوان خرید خدمات مشاوره ای آزمایشگاه مقاومت مصالح - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور,فراخوان خرید خدمات مشاوره ای آزمایشگاه مقاومت مصالح -نوبت دوم
 94. مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی
 95. تجدید مزایده اجاره عرصه جهت عرضه گل و گیاه / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره عرصه جهت عرضه گل و گیاه
 96. مزایده ملک با عرصه 169مترمربع / مزایده,مزایده ملک با عرصه 169مترمربع
 97. مزایده دستگاه مخلوط کن پودر و دستگاه دوخت حرارتی / مزایده , مزایده دستگاه مخلوط کن پودر و دستگاه دوخت حرارتی
 98. مزایده یکباب ساختمان مسکونی مساحت 201.34متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی مساحت 201.34متر
 99. مزایده یک دستگاه چیلر مستعمل / مزایده , مزایده یک دستگاه چیلر مستعمل
 100. مزایده 364.4 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ / مزایده,مزایده 364.4 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ
 101. مزایده یک دستگاه میکسر ایستاده مواد شیمیایی مستعمل / مزایده , مزایده یک دستگاه میکسر ایستاده مواد شیمیایی مستعمل
 102. مزایده دو سازه چهار پایه جرثقیل خور / مزایده , مزایده دو سازه چهار پایه جرثقیل خور
 103. مزایده خودرو پژو پارس - تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده خودرو پژو پارس - تجدید
 104. مزایده واگذاری فضا جهت فست فود بیمارستان / مزایده, مزایده واگذاری فضا جهت فست فود بیمارستان
 105. مزایده فروش املاک مازاد / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد
 106. مزایده 11 عدد دستگاه تزریق پلاستیک ... / مزایده , مزایده 11 عدد دستگاه تزریق پلاستیک ...
 107. مزایده تعدادی از ماشین آلات خود شامل: وانت مزدا، لودر... / مزایده, مزایده تعدادی از ماشین آلات خود شامل: وانت مزدا، لودر...
 108. مناقصه خرید حدود 250 پرس غذای گرم روزانه کارکنان / مناقصه, مناقصه خرید حدود 250 پرس غذای گرم روزانه کارکنان
 109. مزایده پوشال و ضایعات 96.01.20 / آگهی مزایده,مزایده پوشال و ضایعات 96.01.20
 110. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرحله اول نوبت دوم
 111. مزایده پلاک ثبتی با عرصه 166.1متر تجدید / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با عرصه 166.1متر تجدید
 112. مناقصه رنگ آمیزی نمای / مناقصه, مناقصه رنگ آمیزی نمای
 113. مناقصه حفاری و آماده نمودن کانال به متراژ تقریبی 14 کیلومتر / مناقصه, مناقصه حفاری و آماده نمودن کانال به متراژ تقریبی 14 کیلومتر
 114. فراخوان احداث جاده ساحلی شرقی 96.01.20 / آگهی فراخوان , فراخوان احداث جاده ساحلی شرقی 96.01.20 نوبت اول
 115. فراخوان خرید یک دستگاه self-propelled tube bundle puller نوبت دوم / فراخوان خرید یک دستگاه self-propelled tube bundle puller نوبت دوم
 116. مزایده ماشین آلات ریسندگی ، بافندگی و سایر تجهیزات و لوازم خود / مزایده , مزایده ماشین آلات ریسندگی ، بافندگی و سایر تجهیزات و لوازم خود
 117. مناقصه امور خدمات نجاری / مناقصه, مناقصه امور خدمات نجاری
 118. فراخوان مزایده حدود 700 تن ضایعات و آهن آلات اسقاط و مستعمل درهم و یکجا / فراخوان مزایده عمومی, فراخوان مزایده حدود 700 تن ضایعات و آهن آلات اسقاط و مستعمل درهم و یکجا... نوبت اول
 119. مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور / مناقصه , مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور نوبت اول
 120. مناقصه راهبری سایت بهداری کارخانجات راه آهن / آگهی مناقصه ، مناقصه راهبری سایت بهداری کارخانجات راه آهن
 121. مزایده 542.6 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 542.6 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک
 122. مزایده اجاره زمین فوتبال / مزایده اجاره زمین فوتبال
 123. مناقصه Well head & christmas thee 5000 psi نوبت دوم / مناقصه Well head & christmas thee 5000 psi نوبت دوم
 124. مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب پرسنل / مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب پرسنل
 125. تجدید فراخوان سرویس ، نگهداری و امور تعمیرات آسانسورهای ساختمانهای ستادی نوبت دوم / تجدید فراخوان , فراخوان سرویس ، نگهداری و امور تعمیرات آسانسورهای ساختمانهای ستادی نوبت دوم
 126. تجدید مزایده فروش یازده باب از مغازه های بازار روز / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای ,مزایده فروش یازده باب از مغازه های بازار روز
 127. مزایده واگذاری انجام امور تبلیغاتی، تجاری و فرهنگی / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری انجام امور تبلیغاتی، تجاری و فرهنگی
 128. مناقصه خرید کلید گازی مورد نیاز شبکه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کلید گازی مورد نیاز شبکه
 129. مناقصه عملیات کندن، دپو، بارگیری، حمل، باراندازی و تسطیح .... مصالح خام سنگ شکن- مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات کندن، دپو، بارگیری، حمل، باراندازی و تسطیح .... مصالح خام سنگ شکن- مرحله دوم
 130. مناقصه واگذاری امور انتظامات و نگهبانی دانشگاه / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری امور انتظامات و نگهبانی دانشگاه
 131. مناقصه تهیه (خرید) نصب و راه اندازی بیست دستگاه هواده سطحی دور کند ثابت- تجدید / تجدید آگهی مناقصه تامین کنندگان به روش فشرده, مناقصه تهیه (خرید) نصب و راه اندازی بیست دستگاه هواده سطحی دور کند ثابت- تجدید
 132. مزایده 756.8 هزارم یک سهم مشاع از دو سهم مشاع از نه سهم اعیان پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 756.8 هزارم یک سهم مشاع از دو سهم مشاع از نه سهم اعیان پلاک ثبتی
 133. مزایده لوازم اداری و غیراداری مستعمل و ضایعات دفتر قدیمی / آگهی مزایده, مزایده لوازم اداری و غیراداری مستعمل و ضایعات دفتر قدیمی
 134. مناقصه خرید اتصالات و لوله دو جداره فاضلابی کاروگیت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید اتصالات و لوله دو جداره فاضلابی کاروگیت - نوبت دوم
 135. مناقصه خرید BUTTERFLY VALVE 52 - 96.01.20 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید BUTTERFLY VALVE 52- 96.01.20
 136. مناقصه اجرای عملیات تعویض شبکه آب آشامیدنی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات تعویض شبکه آب آشامیدنی
 137. مناقصه خرید 206 دستگاه انواع ترانسفورماتور سه فاز کم تلفات و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 206 دستگاه انواع ترانسفورماتور سه فاز کم تلفات و ...
 138. فراخوان طراحی، خرید، حمل، باراندازی و تحویل کالای سیستم اضطراری تصفیه خانه آب / مناقصه, فراخوان طراحی، خرید، حمل، باراندازی و تحویل کالای سیستم اضطراری تصفیه خانه آب
 139. تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی - تجدید, تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی
 140. مناقصه احداث ابنیه فنی خط لوله هفتم سراسری از کلومتر 209 الی 650 / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث ابنیه فنی خط لوله هفتم سراسری از کلومتر 209 الی 650
 141. مزایده فروش اقلام مازاد انبار شامل اتصالات پلی اتیلن , فولادی ( معمولی و گالوانیزه ) / مزایده فروش اقلام مازاد انبار شامل اتصالات پلی اتیلن , فولادی ( معمولی و گالوانیزه )
 142. تجدید مناقصه پیمان غذایی مامورین و کارکنان مرکز انتقال نفت / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پیمان غذایی مامورین و کارکنان مرکز انتقال نفت
 143. مزایده یک دستگاه پرکن 2linez خطی لیوانی مواد غذایی..... / مزایده,مزایده یک دستگاه پرکن 2linez خطی لیوانی مواد غذایی....
 144. مزایده اپارتمان به مساحت 142.80متر نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 142.80متر نوبت اول
 145. فراخوان ارزیابی نگهداری ، راهبری و تاسیسات ساختمانهای اداری- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی - مناقصه , فراخوان ارزیابی نگهداری ، راهبری و تاسیسات ساختمانهای اداری- نوبت دوم
 146. فراخوان ارزیابی کیفی ناودانی و نبشی خم دستگاه ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (عمومی دو مرحله ای) , فراخوان ارزیابی کیفی ناودانی و نبشی خم دستگاه ...
 147. آگهی مزایده عمومی فروش 3 دستگاه نیسان دو دستگاه تراکتور ... / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی فروش 3 دستگاه نیسان دو دستگاه تراکتور
 148. مناقصه خدمات نقلیه سبک / آگهی مناقصه ، مناقصه خدمات نقلیه سبک
 149. فراخوان آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران خرید خدمات مشاوره فاز دوم ساختمان / فراخوان آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران , فراخوان آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران خرید خدمات مشاوره فاز دوم ساختمان
 150. فراخوان خرید قطعات اتوبوس اسکانیا نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید قطعات اتوبوس اسکانیا نوبت دوم
 151. فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 28 بی بی حکیمه / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 28 بی بی حکیمه
 152. مزایده اسناد مالکیت ششدانگ زمین مساحت 211.95متر / مزایده,مزایده اسناد مالکیت ششدانگ زمین مساحت 211.95متر
 153. مناقصه خدمات اداری و عمومی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی, مناقصه خدمات اداری و عمومی
 154. مناقصه Casing Pipes 9-5/8 نوبت دوم / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه Casing Pipes 9-5/8 نوبت دوم
 155. مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی از قبیل تایپ ، چاپ ، نامه رسانی... نوبت دوم / آگهی دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی از قبیل تایپ ، چاپ ، نامه رسانی... نوبت دوم
 156. مناقصه اجرای عملیات پایپینگ جهت کاهش دمای آب کندانسورها بر روی کانالهای ورودی و خروجی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات پایپینگ جهت کاهش دمای آب کندانسورها بر روی کانالهای ورودی و خروجی
 157. مزایده دستگاه اسپیلیت سرمایشی و گرمایشی / آگهی مزایده , دستگاه اسپیلیت سرمایشی و گرمایشی
 158. مزایده ششدانگ زمین مساحت 2975.55متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2975.55متر نوبت دوم
 159. مزایده فروش دستگاه پرس 300 تن هیدرولیک ساخت ایران (ماشین سازی عابدی) ... / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش دستگاه پرس 300 تن هیدرولیک ساخت ایران (ماشین سازی عابدی) ...
 160. فراخوان مناقصه فوریتهای پزشکی مستقر در ایستگاه راه آهن تهران / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه فوریتهای پزشکی مستقر در ایستگاه راه آهن تهران
 161. مزایده منزل مسکونی به مساحت 513.81متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی به مساحت 513.81متر
 162. مزایده زمین مسکونی خالصه نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مسکونی خالصه نوبت دوم
 163. مزایده یک دستگاه دروگر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه دروگر نوبت دوم
 164. مناقصه احداث مخزن 10000 مترمکعبی نوبت دوم / مناقصه احداث مخزن 10000 مترمکعبی نوبت دوم
 165. مزایده یک دستگاه موتور و دینام جوشکاری 40kw -نوبت دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه موتور و دینام جوشکاری 40kw نوبت دوم
 166. مزایده یک قطعه ملک 6162.25متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک 6162.25متر
 167. مزایده یکباب دامداری یکصد راسی زیربنای 230متر / مزایده,مزایده یکباب دامداری یکصد راسی زیربنای 230متر
 168. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید 141 مدل 90 نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید 141 مدل 90 نوبت دوم
 169. آگهی مزایده بهره برداری از استخر جدیدالاحداث خود و بوفه بلیط فروشی / آگهی مزایده،آگهی مزایده بهره برداری از استخر جدیدالاحداث خود و بوفه بلیط فروشی
 170. مزایده املاک شامل زمین.باغ و بادامستان / مزایده,ممزایده املاک شامل زمین.باغ و بادامستان
 171. مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین جزء و عمده و فوق عمده در سطح مناطق تهران / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین جزء و عمده و فوق عمده در سطح مناطق تهران
 172. تمدید فراخوان انتخاب مشاوره جهت ارائه خدمات مهندسی و طراحی ...نوبت دوم / آگهی تمدید فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران , تمدید فراخوان انتخاب مشاوره جهت ارائه خدمات مهندسی و طراحی ...نوبت دوم
 173. فراخوان ارزیابی کیفی مهندسین مشاور نوبت دوم / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی مهندسین مشاور نوبت دوم
 174. مزایده سه دانگ مشاع از عرصه واعیان اپارتمان قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از عرصه واعیان اپارتمان قطعه 5 تفکیکی
 175. مزایده ششدانگ عرصه یک واحد مسکونی 386.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه یک واحد مسکونی 386.50متر
 176. مناقصه anionic resin applexion xa4041cl 15000 - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه anionic resin applexion xa4041cl 15000 - نوبت دوم
 177. مناقصه تامین خدمات چاه پیمایی / مناقصه تامین خدمات چاه پیمایی
 178. فراخوان اجاره به شرط تملیک یک مجموعه ابزار VSP به همراه تامین پشتیبانی فنی، آموزش و قطعات یدکی / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان اجاره به شرط تملیک یک مجموعه ابزار VSP به همراه تامین پشتیبانی فنی، آموزش و قطعات یدکی
 179. مناقصه Tubing / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه Tubing - نوبت دوم
 180. مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 120.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 120.9متر
 181. مزایده مدیریت سالن همایش , زمین چمن , قرائت خانه و... / مزایده مدیریت سالن همایش , زمین چمن , قرائت خانه و...
 182. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی 262.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی 262.5متر
 183. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...