اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.19 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.19 در سایت

 1. شناسایی پیمانکاران حمل ریلی مواد اولیه و ...96.1.19 / آگهی شناسایی پیمانکاران , شناسایی پیمانکاران حمل ریلی مواد اولیه و ...96.1.19
 2. مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت نه سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت نه سال
 3. مناقصه تکمیل ساختمان آموزشی تحصیلات تکمیلی - تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه تکمیل ساختمان آموزشی تحصیلات تکمیلی - تجدید
 4. فراخوان ارزیابی کیفی خرید 2 دستگاه پمپ گلایگول / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی خرید 2 دستگاه پمپ گلایگول
 5. مزایده 338 هکتار زمین مزروعی که 100 هکتار آبی مکانیزه و 228 هکتار به صورت دیمی / آگهی مزایده , مزایده 338 هکتار زمین مزروعی که 100 هکتار آبی مکانیزه و 228 هکتار به صورت دیمی
 6. مزایده عمومی کلید برق ، پنل ابزار دقیق و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی کلید برق ، پنل ابزار دقیق و ...
 7. مناقصه خرید TUBE BUNDLE BULLER / مناقصه , مناقصه خرید TUBE BUNDLE BULLER
 8. مناقصه خرید دیزل پمپ خود مکش / آگهی مناقصه, مناقصه خرید دیزل پمپ خود مکش
 9. مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها - احداث شبکه توزیع گاز پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها - احداث شبکه توزیع گاز پلی اتیلن
 10. تجدید مناقصه انتزاع پست برق و ساخت MCC / تجدید ارزیابی کیفی عمومی , مناقصه انتزاع پست برق و ساخت MCC
 11. ارزیابی کیفی سیستم صوتی و تصویری سالن کنفرانس / ارزیابی کیفی سیستم صوتی و تصویری سالن کنفرانس
 12. تجدید ارزیابی کیفی زیرپایی آلومینیومی / تجدید ارزیابی , ارزیابی کیفی زیرپایی آلومینیومی
 13. تجدید مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات تجهیزات رادیویی برج مراقبت فرودگاه / تجدید مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات تجهیزات رادیویی برج مراقبت فرودگاه
 14. تجدید فراخوان 2 قلم پایه روشنایی 21 متری / تجدید ,فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران 2 قلم پایه روشنایی 21 متری
 15. فراخوان خرید تعداد سه قلم لوله لاستیکی / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان خرید تعداد سه قلم لوله لاستیکی
 16. فراخوان تعمیر بدنه مخزن C / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان تعمیر بدنه مخزن C
 17. فراخوان خرید هفت قلم قطعات مربوط به تجهیزات کمک ناوبری / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان خرید هفت قلم قطعات مربوط به تجهیزات کمک ناوبری
 18. فراخوان عمومی 2 دستگاه دیزل پمپ آتش نشانی / فراخوان عمومی ,فراخوان عمومی 2 دستگاه دیزل پمپ آتش نشانی
 19. فراخوان تعداد سه قلم لوله فولادی / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان تعداد سه قلم لوله فولادی
 20. ارزیابی کیفی MOKVELD ANTI SURGE CONTROL VALVE / ارزیابی کیفی MOKVELD ANTI SURGE CONTROL VALVE
 21. ارزیابی کیفی خدمات احداث دیوار شهرک مسکونی / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, ارزیابی کیفی خدمات احداث دیوار شهرک مسکونی
 22. مناقصه بازرسی بر عملرد قرائت کنتور و توزیع صورتحساب / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه بازرسی بر عملرد قرائت کنتور و توزیع صورتحساب
 23. مناقصه تهیه کالا و نصب سیستم های مخابراتی / آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) , مناقصه تهیه کالا و نصب سیستم های مخابراتی
 24. مناقصه تعویض سیستم های رادیوئی باندهای فرکانس / آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) , مناقصه تعویض سیستم های رادیوئی باندهای فرکانس
 25. ارزیابی کیفی خدمات احداث خطوط لوله جریانی / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, ارزیابی کیفی خدمات احداث خطوط لوله جریانی
 26. فراخوان ارزیابی کیفی دستگاه خم نبشی و ناودانی ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (عمومی دو مرحله ای) , فراخوان ارزیابی کیفی دستگاه خم نبشی و ناودانی ...
 27. فراخوان مناقصه خدمات هدایت و نگهداری خودروها- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خدمات هدایت و نگهداری خودروها- نوبت دوم
 28. مزایده عوارض ورودی پارک جنگلی آبیدر / مزایده , مزایده عوارض ورودی پارک جنگلی آبیدر
 29. فراخوان طراحی المان شهری با موضوع بسیج / فراخوان , فراخوان طراحی المان شهری با موضوع بسیج
 30. فراخوان طرح مطالعات جامع سامان‌دهی صنایع و مشاغل / فراخوان, فراخوان طرح مطالعات جامع سامان‌دهی صنایع و مشاغل
 31. مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز مراکز دفن پسماندهای شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز مراکز دفن پسماندهای شهری
 32. آگهی ارزیابی کیفی مغناطیس سنجی هوابرد جنوب شرق زاگرس / آگهی ارزیابی کیفی ،آگهی ارزیابی کیفی مغناطیس سنجی هوابرد جنوب شرق زاگرس
 33. تجدید مناقصه انجام عملیات ساخت و نصب المان / مناقصه انجام عملیات ساخت و نصب المان
 34. مناقصه تامین نیروی های خدماتی - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروهای خدماتی - نوبت دوم
 35. مناقصه انتظامات ساختمانی های / آگهی مناقصه , مناقصه انتظامات ساختمانی
 36. فراخوان محوطه سازی مجتمع انبارها / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه محوطه سازی مجتمع انبارها
 37. شناسایی سرمایه گذار به منظور احداث سد و نیروگاه کارون 2 نوبت دوم / آگهی بین المللی شناسایی سرمایه گذار ، شناسایی سرمایه گذار به منظور احداث سد و نیروگاه کارون 2 نوبت دوم
 38. فراخوان شناسایی تامین کنندگان بسته بندی سیم کارت / فراخوان شناسایی تامین کنندگان بسته بندی سیم کارت
 39. مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 30.644 اعیان 200متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 30.644 اعیان 200متر
 40. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و ... نوبت دوم
 41. مناقصه ولگانایز 13.000 عدد گیت های چدنی / آگهی مناقصه , مناقصه ولگانایز 13.000 عدد گیت های چدنی
 42. تجدید مناقصه خرید کاغذ تحریر و گلاسه 96.1.19 / مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید کاغذ تحریر و گلاسه 96.1.19
 43. مناقصه انجام عملیات آبپاشی و گریدر زنی / آگهی مناقصه,مناقصه انجام عملیات آبپاشی و گریدر زنی
 44. مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل کارتن، انواع مواد پلیمری و ... / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل کارتن، انواع مواد پلیمری و ...
 45. مناقصه بیمه درمان تکمیلی کارکنان / آگهی مناقصه , مناقصه بیمه درمان تکمیلی کارکنان
 46. مناقصه خریداری 10 دستگاه راک شارژر 9 ماژوله کمپکت و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خریداری 10 دستگاه راک شارژر 9 ماژوله کمپکت و ...
 47. مناقصه انجام عملیات طراحی ، استخراج و فروش سالیانه 150.000 تن سنگ چینی و ... نوبت دوم 96.01.19 / آگهی مزایده عمومی, مناقصه انجام عملیات طراحی ، استخراج و فروش سالیانه 150.000 تن سنگ چینی و ... نوبت دوم 96.01.19
 48. مناقصه واگذاری فعالیت های خدماتی و پشتیبانی شامل امور خدمات نظافتی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری فعالیت های خدماتی و پشتیبانی شامل امور خدمات نظافتی و ...
 49. مزایده پلاک با صد و ده متر اعیان در یک طبقه / مزایده,مزایده پلاک با صد و ده متر اعیان در یک طبقه
 50. مزایده عرضه سهام و دارائی - نوبت سوم / مزایده, مزایده عرضه سهام و دارائی - نوبت سوم
 51. مناقصه خرید ماده شیمیایی TOPANOL A و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ماده شیمیایی TOPANOL A و ...
 52. مناقصه تجهیزات کامل سالن آمفی تئاتر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تجهیزات کامل سالن آمفی تئاتر
 53. فراخوان مناقصه دیزل ژنراتور پرتابل به قدرت 750KVA- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه دیزل ژنراتور پرتابل به قدرت 750KVA- نوبت دوم
 54. فراخوان طراحی تکمیلی و اجرای عملیات باقیمانده موزه- اصلاحیه / اصلاحیه فراخوان نخست مناقصه,فراخوان طراحی تکمیلی و اجرای عملیات باقیمانده موزه- اصلاحیه
 55. مناقصه انجام خدمات اداری و عمومی - نوبت دوم / مناقصه انجام خدمات اداری و عمومی - نوبت دوم
 56. مناقصه احداث جاده / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده
 57. مناقصه واگذاری امور خدماتی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدماتی - نوبت دوم
 58. مناقصه واگذاری ارائه خدمات حمل و نقل دارو از انبار مرکزی / فراخوان شناسایی پیمانکاران, مناقصه واگذاری ارائه خدمات حمل و نقل دارو از انبار مرکزی
 59. مزایده فروش ماشین آلات ساخت درب و پنجره UPVC / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش ماشین آلات ساخت درب و پنجره UPVC
 60. مزایده تعداد 11 عدد دستگاه ترزیق پلاستیک ...- نوبت سوم / مزایده تعداد 11 عدد دستگاه ترزیق پلاستیک ...- نوبت سوم
 61. مناقصه خرید، تحویل، نصب و راه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتور دریایی لایروب ارس / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، تحویل، نصب و راه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتور دریایی لایروب ارس
 62. مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مزروعی / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مزروعی
 63. مزایده فروش 2 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش 2 قطعه زمین
 64. مزایده واگذاری مغازه به متراژ 30 مترمربع / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری مغازه به متراژ 30 مترمربع
 65. مناقصه خرید آسفالت مرحله اول چاپ اول / مناقصه , مناقصه خرید آسفالت مرحله اول چاپ اول
 66. مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه و طبقه فوقانی 216 متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه و طبقه فوقانی 216 متر
 67. مزایده یک قطعه زمین با عرصه 587متر نوبت سوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با عرصه 587متر نوبت سوم
 68. مزایده دو قطعه زمین متراژ 198 و 180 مترمربع / مزایده,مزایده دو قطعه زمین متراژ 198 و 180 مترمربع
 69. مزایده پارکینگ عمومی شهر نوبت اول مرحله دوم / مزایده ، مزایده پارکینگ عمومی شهر نوبت اول مرحله دوم
 70. مزایده 6 دستگاه آپارتمان اداری / مزایده,مزایده 6 دستگاه آپارتمان اداری
 71. مناقصه واگذاری نگهداری و توسعه فضای سبز شهری / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری نگهداری و توسعه فضای سبز شهری
 72. مزایده فروش یک دست مبل قهوه ای رنگ / مزایده , مزایده فروش یک دست مبل قهوه ای رنگ
 73. آگهی مزایده عمومی واگذاری اجاره مکان استقرار ساختمان پیش ساخته - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی واگذاری اجاره مکان استقرار ساختمان پیش ساخته - نوبت دوم
 74. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید - نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید - نوبت دوم
 75. مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه 10.000 تن بوکسیت / مناقصه , مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه 10.000 تن بوکسیت
 76. مزایده یک درب باغ محصور و نیمه مشجر / مزایده,مزایده یک درب باغ محصور و نیمه مشجر
 77. مزایده اموال منقول یک دستگاه سواری پژو 206 / مزایده , مزایده اموال منقول یک دستگاه سواری پژو 206
 78. مزایده 23 حبه از 72 جبه زمین محصور / مزایده,مزایده 23 حبه از 72 جبه زمین محصور
 79. مزایده سه دانگ از کل ششدانگ منزل مسکونی 52.5متر / مزایده,مزایده سه دانگ از کل ششدانگ منزل مسکونی 52.5متر
 80. مزایده ششدانگ زمین زراعی و باغی 25439متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی و باغی 25439متر
 81. آگهی مناقصه انجام امور خدماتی / آگهی مناقصه انجام امور خدماتی
 82. آگهی مناقصه تاسیسات / آگهی مناقصه تاسیسات
 83. آگهی مناقصه خریداری پهنای باند اینترنت / آگهی مناقصه خریداری پهنای باند اینترنت
 84. مناقصه خرید ماده معدنی (خاک) اکسیده طلادار - مرحله سوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ماده معدنی (خاک) اکسیده طلادار - مرحله سوم نوبت دوم
 85. مزایده یکباب مغازه تجاری - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده یکباب مغازه تجاری - نوبت دوم
 86. مناقصه AUCTION OF CONDEMNED ITEMS MACHINERY , EQUIPMENT , FURNITURE AND FIXTURE / مناقصه , مناقصه AUCTION OF CONDEMNED ITEMS MACHINERY , EQUIPMENT , FURNITURE AND FIXTURE
 87. مناقصهmachinery , equipment and furniture items at the consulate of Pakistan / مناقصه machinery , equipment and furniture items at the consulate of Pakistan
 88. مناقصه carrying out renovation work / مناقصهcarrying out renovation work
 89. مناقصه تامین ماسه سیلیسی / آگهی مناقصه عام ,مناقصه تامین ماسه سیلیسی
 90. آگهی مناقصه عمومی خریداری یک دستگاه دیزل ژنراتور STAND BY 450 KVA نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی خریداری یک دستگاه دیزل ژنراتور STAND BY 450 KVA نوبت دوم
 91. آگهی مناقصه سمپاشulv پاش پشت وانتی / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه سمپاشulv پاش پشت وانتی...
 92. مزایده منزل مسکونی با عرصه 118.64مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 118.64مترمربع
 93. مزایده سرقفلی هر دو باب مغازه فرش فروشی نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی هر دو باب مغازه فرش فروشی نوبت اول
 94. مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی .... / مناقصه ، مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی ...
 95. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 264متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 264متر
 96. مزایده ششدانگ ملک به مساحت 2850مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 2850مترمربع نوبت اول
 97. مناقصه بهسازی علایم ایمنی راهها / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه بهسازی علایم ایمنی راهها
 98. مناقصه تکمیل مصلی دو گنبدان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل مصلی دو گنبدان نوبت دوم
 99. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مساحت 361.57مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مساحت 361.57مترمربع
 100. مناقصه خرید 6 کیلومتر لوله فولادی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , مناقصه خرید 6 کیلومتر لوله فولادی ... نوبت دوم
 101. مناقصه رفع نواقص و استانداردسازی جایگاه های CNG شماره یک صنعت...96.01.19 / مناقصه , مناقصه رفع نواقص و استانداردسازی جایگاه های CNG شماره یک صنعت...96.01.19
 102. مناقصه خدمات امداد و نجات / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات امداد و نجات
 103. مناقصه اجرای فاز اول سنگفرش / مناقصه , مناقصه اجرای فاز اول سنگفرش
 104. مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ زمین مساحت 2150متر / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ زمین مساحت 2150متر
 105. مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 287.63متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 287.63متر
 106. مزایده 40 سیر از 240 سیر ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 40 سیر از 240 سیر ششدانگ پلاک ثبتی
 107. مزایده رنگ مو و .... / مزایده,مزایده رنگ مو و ....
 108. مناقصه خرید سامانه مدار بسته ساختمان مرکزی ستاد شامل انواع دوربین و تجهیزات آن نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید سامانه مدار بسته ساختمان مرکزی ستاد شامل انواع دوربین و تجهیزات آن نوبت دوم
 109. فراخوان مناقصه اجرای یک پل دالی با دهانه 8 متری / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای یک پل دالی با دهانه 8 متری
 110. مناقصه انجام خدمات خودرویی امورات جاری و طرح های عمرانی تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات خودرویی امورات جاری و طرح های عمرانی تجدید
 111. مناقصه خرید انواع کاغذهای واتر مارک 90گرمی با ارم جدید نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید انواع کاغذهای واتر مارک 90گرمی با ارم جدید نوبت دوم
 112. مزایده بهره برداری از فضای ساختمان رستوران سنتی / مزایده , مزایده بهره برداری از فضای ساختمان رستوران سنتی نوبت اول
 113. تجدید مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی تجدید 96.01.19 / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی تجدید نوبت اول 96.01.19
 114. تجدید مزایده اجاره و بهره برداری از جایگاه سوخت .... تجدید 96.01.19 / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره و بهره برداری از جایگاه سوخت .... تجدید 96.01.19
 115. تجدید مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز تجدید 96.01.19 / آگهی تجدید مناقصه,تجدید مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز نوبت اول 96.01.19
 116. فراخوان سرمایه گذاری در منطقه نمونه گردشگری آبگرم سرخه / آگهی فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری در منطقه نمونه گردشگری آبگرم سرخه
 117. مناقصه اجرای شبکه اصلی آبیاری تحت فشار اراضی 2500 هکتاری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه اصلی آبیاری تحت فشار اراضی 2500 هکتاری نوبت دوم
 118. فراخوان رنگ آمیزی اماکن ساختمان شماره 31 نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار , فراخوان رنگ آمیزی اماکن ساختمان شماره 31 نوبت دوم
 119. تجدید مزایده اجاره یک باب غرفه حمل و نقلی / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره یک باب غرفه حمل و نقلی
 120. مناقصه احداث دیوار و فنس پیرامون محوطه فلر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث دیوار و فنس پیرامون محوطه فلر - نوبت دوم
 121. فراخوان کمپرسور هوا و ... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان کمپرسور هوا- نوبت دوم
 122. مزایده مقدار 79/37 هکتار از اراضی آبی - نوبت دوم / مزایده , مزایده مقدار 79/37 هکتار از اراضی آبی - نوبت دوم
 123. مزایده واگذاری به اجاره مغازه شماره های 7 و 9 فدک- مجدد / آگهی مزایده عمومی مجدد, مزایده واگذاری به اجاره مغازه شماره های 7 و 9 فدک- مجدد
 124. مناقصه خرید 1000 عدد پالت فلزی نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه خرید 1000 عدد پالت فلزی نوبت دوم
 125. دعوت به همکاری جهت انجام مطالعات فاز صفر، طرح کسب و کار و ... / دعوت به همکاری جهت انجام مطالعات فاز صفر، طرح کسب و کار و ...
 126. مناقصه خرید 111 دستگاه کولرگازی اسپلیت نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 111 دستگاه کولرگازی اسپلیت نوبت دوم
 127. مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه دو منظوره شرکتی تجدید نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه دو منظوره شرکتی تجدید نوبت دوم
 128. تجدید ارزیابی کیفی انجام خدمات مشاوره ای فنی / تخصصی نگهداری کلیه دستگاه ها... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه مجدد عمومی یک مرحله ای , تجدید ارزیابی کیفی انجام خدمات مشاوره ای فنی / تخصصی نگهداری کلیه دستگاه ها... نوبت دوم
 129. مناقصه P/F ECKEL 7-5/8 HYDRULIC CASING TONG نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه P/F ECKEL 7-5/8 HYDRULIC CASING TONG نوبت دوم
 130. ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی , ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی نوبت دوم
 131. مناقصه خدمات نظافت پست های امور انتقال- تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نظافت پست های امور انتقال- تجدید نوبت دوم
 132. مناقصه به کارگیری تعداد محدودی از نیروها نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه به کارگیری تعداد محدودی از نیروها نوبت دوم
 133. تجدید ارزیابی توان انجام تعهدات خدمات امور مشترکین و قرائت کنتور ...نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی , ارزیابی توان انجام تعهدات خدمات امور مشترکین و قرائت کنتور ...نوبت دوم
 134. مناقصه خرید اتصالات و لوله دو جداره فاضلابی کاروگیت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید اتصالات و لوله دو جداره فاضلابی کاروگیت
 135. مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شهر- تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شهر- تجدید- نوبت دوم
 136. مناقصه بیمه تکمیلی پرسنل و ... / آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی, مناقصه بیمه تکمیلی پرسنل و ...
 137. تجدید فراخوان خرید لوله پلی اتیلن تک جداره- نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید فراخوان خرید لوله پلی اتیلن تک جداره- نوبت دوم
 138. مناقصه بازیافت کاتایست پسماند هیدروژناسیون / مناقصه , مناقصه بازیافت کاتایست پسماند هیدروژناسیون
 139. مزایده فروش دو دستگاه خودروی سواری / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه خودروی سواری
 140. آگهی مناقصه اجرای پروژه برق رسانی از پست برق / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه اجرای پروژه برق رسانی از پست برق
 141. آگهی مزایده عمومی واگذاری بیع قطعی یک دستگاه خودروی سواری سمند ... / آگهی مزایده عمومی واگذاری بیع قطعی یک دستگاه خودروی سواری سمند ...
 142. مزایده واگذاری گلخانه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری گلخانه
 143. آگهی مناقصه عمومی تهیه مواد خام و اولیه ، طبخ ، حمل ، توزیع و نظافت سلف / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی تهیه مواد خام و اولیه ، طبخ ، حمل ، توزیع و نظافت سلف
 144. مناقصه واگذاری سرویس ایاب ذهاب برون شهری / مناقصه واگذاری سرویس ایاب ذهاب برون شهری
 145. مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی / مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی
 146. آگهی مزایده عمومی فروش ماشین آلات شهرداری کیانشهر / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش ماشین آلات شهرداری کیانشهر
 147. مناقصه تهیه مواد، ساخت و تحویل پره های توربین بخار فشار متوسط نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مواد، ساخت و تحویل پره های توربین بخار فشار متوسط نوبت دوم
 148. تجدید فراخوان عملیات بهره‏ برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه,تجدید مناقصه عملیات بهره‏ برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی نوبت دوم
 149. مناقصه انجام امور نقلیه سبک / مناقصه انجام امور نقلیه سبک
 150. مناقصه خرید مقدار تقریبی 30000 تن آسفالت / مناقصه خرید مقدار تقریبی 30000 تن آسفالت
 151. مزایده فروش حدود 200 تن ضایعات آهنی / مزایده ، مزایده فروش حدود 200 تن ضایعات آهنی
 152. مناقصه خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی...
 153. مناقصه خرید مقدار 22054 کیلوگرم انواع سیم آلومینیومی مغز فولاد... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مقدار 22054 کیلوگرم انواع سیم آلومینیومی مغز فولاد... نوبت اول
 154. استعلام دستگاه حضور و غیاب / استعلام , استعلام دستگاه حضور و غیاب
 155. مزایده فروش تعدادی معدن / مزایده,مزایده فروش تعدادی معدن
 156. استعلام درپوش آهنی یک دوم / استعلام , استعلام درپوش آهنی یک دوم
 157. استعلام خرید تابلو و علائم و تجهیزات ایمنی / استعلام , استعلام خرید تابلو و علائم و تجهیزات ایمنی
 158. استعلام روغن جامد 16 کیلویی / استعلام , استعلام روغن جامد 16 کیلویی
 159. استعلام تجهیزات سخت افزار / استعلام, استعلام تجهیزات سخت افزار
 160. استعلام رب گوجه فرنگی حلب 18 KG جوانه اتکا / استعلام , استعلام رب گوجه فرنگی حلب 18 KG جوانه اتکا
 161. استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار
 162. استعلام کفش ورزشی همگام / استعلام, استعلام کفش ورزشی همگام
 163. استعلام دسته ترمز دستی اسپرینتر / استعلام , استعلام دسته ترمز دستی اسپرینتر
 164. استعلام دریچه گاز اسپرینتر / استعلام، استعلام دریچه گاز اسپرینتر
 165. مزایده ششدانگ زمین مسکونی قطعه 85 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی قطعه 85 تفکیکی
 166. استعلام ترموستات 87 درجه / استعلام، استعلام ترموستات 87 درجه
 167. استعلام پوشه فنر اتوماتیک A4 / استعلام ، استعلام پوشه فنر اتوماتیک A4
 168. استعلام بوق / استعلام، استعلام بوق
 169. استعلام جعبه فرمان اسپرینتر / استعلام، استعلام جعبه فرمان اسپرینتر
 170. استعلام لوازم خودرو و ماشین آلات / استعلام, استعلام لوازم خودرو و ماشین آلات
 171. استعلام پمپ کلاچ بالای اسپرینتر / استعلام , استعلام پمپ کلاچ بالای اسپرینتر
 172. استعلام پمپ کلاچ پایین اسپرینتر / استعلام , استعلام پمپ کلاچ پایین اسپرینتر
 173. استعلام کمک تسمه سفت کن اسپرینتر / استعلام , استعلام کمک تسمه سفت کن اسپرینتر
 174. استعلام پمپ بنزین اسپرینتر / استعلام , استعلام پمپ بنزین اسپرینتر
 175. استعلام شمع موتور اسپرینتر / استعلام , استعلام شمع موتور اسپرینتر
 176. استعلام قرقره هرزگرد اسپرینتر / استعلام، استعلام قرقره هرزگرد اسپرینتر
 177. استعلام تسمه موتور اسپرینتر / استعلام، استعلام تسمه موتور اسپرینتر
 178. استعلام 150 دست پیراهن شورت جوراب ورزشی / استعلام، 150 دست پیراهن شورت جوراب ورزشی
 179. استعلام کمپرسور کولر اسپرینتر / استعلام، استعلام کمپرسور کولر اسپرینتر
 180. استعلام تامین 11 دستگاه خودروی پژو پارس / استعلام تامین 11 دستگاه خودروی پژو پارس
 181. مزایده 97 متر آپارتمان سند اداری / مزایده,مزایده 97 متر آپارتمان سند اداری
 182. مزایده فروش 720 متر تجاری بر 14 متر 2 بر / مزایده,مزایده فروش 720 متر تجاری بر 14 متر 2 بر
 183. فراخوان تکمیل و احداث تعدادی از بلوکهای مسکونی نیمه کار / فراخوان عمومی , فراخوان تکمیل و احداث تعدادی از بلوکهای مسکونی نیمه کار
 184. مزایده یکدستگاه خودروی پژو 206 TU5 هاچ بک مدل 1394 / مزایده , مزایده یکدستگاه خودروی پژو 206 TU5 هاچ بک مدل 1394
 185. مزایده ابزار و اقلام نو مازاد ماشین کاری , برقی و متفرقه / مزایده ابزار و اقلام نو مازاد ماشین کاری , برقی و متفرقه
 186. آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی
 187. مزایده ( بهره برداری از سالنهای ورزشی , غرف تجاری ) / مزایده ( بهره برداری از سالنهای ورزشی , غرف تجاری )
 188. مزایده ضایعات کاغذ و مقوا / آگهی مزایده عمومی,مزایده ضایعات کاغذ و مقوا
 189. مزایده یکدستگاه خودروی سواری مگان / مزایده یکدستگاه خودروی سواری مگان
 190. مزایده دستگاه های فرسوده / مزایده دستگاه های فرسوده
 191. آگهی واگذاری اتوبوس شهری / آگهی واگذاری اتوبوس شهری
 192. مناقصه خرید خدمات پشتیبانی / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید خدمات پشتیبانی
 193. مزایده فروش ماشین آلات و سلفون آسیابی و کنف حلاجی / مزایده , مزایده فروش ماشین آلات و سلفون آسیابی و کنف حلاجی
 194. مزایده فروش تعدادی غلطک - کامیون لودر - بلدزر - جرثقیل و غیره / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی غلطک - کامیون لودر - بلدزر - جرثقیل و غیره
 195. مناقصه خرید سنگ سیلیس به مقدار 30.000 تن / مناقصه عمومی , مناقصه خرید سنگ سیلیس به مقدار 30.000 تن
 196. مزایده فروش تعداد 229 قلم از اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 229 قلم از اقلام ضایعاتی
 197. مناقصه مقدار 50.000 برگ کاغذ پشت چسبدار در ابعاد 70×50 / آگهی مناقصه , مناقصه مقدار 50.000 برگ کاغذ پشت چسبدار در ابعاد 70×50
 198. مناقصه طبخ و توزیع غذای د

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

1 نظر

Aubrey  ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ - ۲۱:۰۵:۴۹

I'm extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one today.