اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.17 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.17 در سایت

 1. مناقصه PDC BITS / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه PDC BITS
 2. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و ...
 3. مناقصه تامین BLANK PERFORATED LINERS- نوبت دوم / مناقصه تامین BLANK PERFORATED LINERS- نوبت دوم
 4. تجدید ارزیابی کیفی انجام خدمات مشاوره ای فنی / تخصصی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه مجدد عمومی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی انجام خدمات مشاوره ای فنی / تخصصی - نوبت دوم
 5. فراخوان اجاره یک دستگاه دکل حفاری دریایی - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان اجاره یک دستگاه دکل حفاری دریایی - نوبت دوم
 6. مناقصه تامین well head & christmas thee 10000 psi نوبت دوم / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه تامین well head & christmas thee 10000 psi نوبت دوم
 7. مناقصه تامین 16 دستگاه خودرو سواری به همراه راننده نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین 16 دستگاه خودرو سواری به همراه راننده نوبت دوم
 8. مناقصه casing Pipes7 نوبت دوم / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه casing Pipes7 نوبت دوم
 9. مناقصه احداث رینگ جدید آب آتش نشانی ... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , مناقصه احداث رینگ جدید آب آتش نشانی ...
 10. مناقصه خرید بطری دوغ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید بطری دوغ
 11. مزایده مغازه تجاری مساحت بیست متر / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت بیست متر
 12. مزایده ششدانگ یکباب اطاق و محوطه مساحت 342متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اطاق و محوطه مساحت 342متر
 13. مناقصه انجام عملیات اجرایی نصب و راه اندازی پکیج تصفیه خانه ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات اجرایی نصب و راه اندازی پکیج تصفیه خانه ... نوبت دوم
 14. مناقصه بهسازی و روکش آسفالت ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت ...نوبت دوم
 15. مناقصه اجرای فاز 3 احداث و تکمیل پارک چما / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فاز 3 احداث و تکمیل پارک چما
 16. مناقصه تکمیل مصلی دو گنبدان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل مصلی دو گنبدان
 17. مزایده یک واحد مسکونی مساحت 85 متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 85 متر
 18. مناقصه احداث خط 20 کیلو ولت نیرورسانی به ایستگاههای پمپاژ اصلی....نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه احداث خط 20 کیلو ولت نیرورسانی به ایستگاههای پمپاژ اصلی...نوبت دوم
 19. تجدید مناقصه خدمات نگهبانی نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات نگهبانی نوبت دوم
 20. مزایده یک دستگاه 140 تنی تزریق خط پنج / مزایده,مزایده یک دستگاه 140 تنی تزریق خط پنج
 21. مزایده فروش تلفن همراه به شماره 09123802612 / آگهی مزایده , مزایده فروش تلفن همراه به شماره 09123802612
 22. مناقصه خرید تجهیزات سامانه نظارت تصویری نوبت دوم / مناقصه ،مناقصه خرید تجهیزات سامانه نظارت تصویری نوبت دوم
 23. مزایده قابهای ژله ای جلد موبایل / آگهی مزایده, مزایده قابهای ژله ای جلد موبایل
 24. مزایده ملک مشاع با عرصه 152.8متر / مزایده,مزایده ملک مشاع با عرصه 152.8متر
 25. اصلاحیه مناقصه تعمیرات اساسی اسکله / اصلاحیه , مناقصه تعمیرات اساسی اسکله
 26. مزایده ششدانگ هر یک از دو قطعه زمین 1934.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ هر یک از دو قطعه زمین 1934.18متر
 27. مزایده هود آشپزخانه یک موتوره مارک لیتو مدل 54 اچ / مزایده , مزایده هود آشپزخانه یک موتوره مارک لیتو مدل 54 اچ نوبت اول
 28. مزایده فروش دام / آگهی مزایده , مزایده فروش دام
 29. تجدید مناقصه نسبت به واگذاری احداث زیرگذر بابا سلمان و اتصال آن به جاده تهران - شهریار تجدید / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه نسبت به واگذاری احداث زیرگذر بابا سلمان و اتصال آن به جاده تهران - شهریار تجدید
 30. مزایده فروش دام / آگهی مزایده,مزایده فروش دام
 31. مناقصه خرید دو دستگاه مخزن سیار ذخیره نفت / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید دو دستگاه مخزن سیار ذخیره نفت
 32. ارزیابی کیفی تامین کنندگان P/F ELLIOTT COMPRESSOR .... 96.01.14- نوبت دوم / مناقصه , ارزیابی کیفی تامین کنندگان P/F ELLIOTT COMPRESSOR .... 96.01.14 نوبت دوم
 33. مناقصه COMPLETION 7500.10000 PSI- نوبت دوم / مناقصه COMPLETION 7500.10000 PSI - نوبت دوم
 34. مناقصه تامین casing Pipes - نوبت دوم / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه تامین casing Pipes- نوبت دوم
 35. فراخوان خدمات مدیریت بهره برداری شهرستان های زاهدان .... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان خدمات مدیریت بهره برداری شهرستان های زاهدان ....
 36. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 33.81متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 33.81متر
 37. مناقصه پارتیشن بندی سالن تجاری پایانه مرزی پرویز خان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پارتیشن بندی سالن تجاری پایانه مرزی پرویز خان
 38. مزایده تعدادی گاو آبستن داشتی / آگهی مزایده, مزایده تعدادی گاو آبستن داشتی
 39. مناقصه PDC BITS - نوبت دوم / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه PDC BITS - نوبت دوم
 40. مناقصه PDC BITS نوبت دوم / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه PDC BITS نوبت دوم
 41. مزایده منزل مسکونی مساحت 92 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 92 متر
 42. مزایده 1.5 دانگ ملک از ششدانگ عرصه 7919متر / مزایده,مزایده 1.5 دانگ ملک از ششدانگ عرصه 7919متر
 43. مزایده یک دستگاه فتوکپی رنگی / مزایده , مزایده یک دستگاه فتوکپی رنگی
 44. مزایده راهبری - تعمیر و نگهداری و بهره برداری از 3 جایگاه سوخت / آگهی مزایده عمومی , مزایده راهبری - تعمیر و نگهداری و بهره برداری از 3 جایگاه سوخت
 45. مناقصه عملیات اجرایی 21954 متر شبکه و .... نوبت دوم 96.01.17 / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی 21954 متر شبکه و .... نوبت دوم 96.01.17
 46. مناقصه تامین سرویس حمل و نقل کارکنان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین سرویس حمل و نقل کارکنان
 47. فراخوان مناقصه خرید لوله پلی اتیلن و فولادی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه خرید لوله پلی اتیلن و فولادی نوبت دوم
 48. مزایده ملک به صورت مشاعی زمین 420متر / مزایده,مزایده ملک به صورت مشاعی زمین 420متر
 49. مزایده منزل مسکونی با قدمت شش سال ساخت / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت شش سال ساخت
 50. مزایده فروش کولر اسپیلت جنرال و ... / مزایده , مزایده فروش کولر اسپیلت جنرال و ...
 51. مزایده یک قطعه زمین مساحت 2300متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2300متر
 52. مزایده املاک پرونده کلاسه 950232 ش 2 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده املاک پرونده کلاسه 950232 ش 2 اموال غیرمنقول
 53. مزایده ملک به مساحت 117.47مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 117.47مترمربع
 54. مزایده 16 طاقه پرده / آگهی مزایده, مزایده 16 طاقه پرده
 55. فراخوان عملیات پاسخگویی 118 شهرستان- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان عملیات پاسخگویی 118 شهرستان- نوبت دوم
 56. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه هشتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه هشتاد متر
 57. مزایده فروش مقدار 1000 تن ذرت دانه ای / مزایده , مزایده فروش مقدار 1000 تن ذرت دانه ای
 58. مزایده ساختمان عرصه 63.44متر / مزایده,مزایده ساختمان عرصه 63.44متر
 59. مزایده تعداد 40 ثوب شلوار / آگهی مزایده, مزایده تعداد 40 ثوب شلوار
 60. مزایده یکدستگاه تراش و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه تراش و ...
 61. مزایده ششدانگ خانه مسکونی دو طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی دو طبقه
 62. مناقصه تهیه و نصب عایق رطوبتی جهت بام مدارس - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه و نصب عایق رطوبتی جهت بام مدارس - نوبت دوم
 63. مزایده 39830متر زمین ابی و مقدار 48284متر زمین دیم / مزایده,مزایده 39830متر زمین ابی و مقدار 48284متر زمین دیم
 64. تجدید مناقصه برداشت اطلاعات شبکه فشار متوسط ، ضعیف پست های توزیع و ... - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه برداشت اطلاعات شبکه فشار متوسط ، ضعیف پست های توزیع و ... - نوبت دوم
 65. ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی / آگهی فراخوان ارزیابی , ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی
 66. تجدید ارزیابی توان انجام تعهدات خدمات امور مشترکین و قرائت کنتور ... / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی , ارزیابی توان انجام تعهدات خدمات امور مشترکین و قرائت کنتور ...
 67. تجدید فراخوان خرید لوله پلی اتیلن تک جداره / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید فراخوان خرید لوله پلی اتیلن تک جداره
 68. مزایده یک قطعه زمین مساحت 120 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 120 متر
 69. مناقصه نسبت به احداث تاسیسات کامل کارخانه 250 تنی بازیافت ... / مناقصه نسبت به احداث تاسیسات کامل کارخانه 250 تنی بازیافت ...
 70. مزایده پلاک 3413 فرعی از 58 اصلی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک 3413 فرعی از 58 اصلی نوبت دوم
 71. مناقصه تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی مربوط به شهرستانهای تابعه / آگهی مناقصه, مناقصه تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی مربوط به شهرستانهای تابعه
 72. مزایده دو باب منزل مسکونی / مزایده,مزایده دو باب منزل مسکونی
 73. مناقصه تامین نیروی خدماتی موردنیاز واحدهای شهرداری - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروی خدماتی موردنیاز واحدهای شهرداری - نوبت دوم
 74. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 22300متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 22300متر
 75. مزایده یک قطعه زمین مسکونی کلاسه 930458 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی کلاسه 930458 نوبت اول
 76. مزایده زمین زراعی 1.5 هکتار و منزل مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین زراعی 1.5 هکتار و منزل مسکونی نوبت دوم
 77. آگهی مناقصه عمومی اجاره دو دستگاه بولدوزر / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی اجاره دو دستگاه بولدوزر
 78. مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 306 مدل 94 / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 306 مدل 94
 79. آگهی مزایده فروش ماشین آلات / آگهی مزایده فروش ماشین آلات
 80. آگهی مناقصه عمومی واگذاری پروژه جدولگذاری،زیرسازی و اسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی واگذاری پروژه جدولگذاری،زیرسازی و اسفالت معابر
 81. مناقصه انجام خدمات فنی و مطالعات امکان سنجی و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات فنی و مطالعات امکان سنجی و ...نوبت دوم
 82. فراخوان مناقصه ساماندهی و ایمن سازی محوطه تخلیه و بارگیری تانکرها / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه ساماندهی و ایمن سازی محوطه تخلیه و بارگیری تانکرها
 83. مناقصه COMPLETION 5000 PSI نوبت دوم / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه COMPLETION 5000 PSI نوبت دوم
 84. مزایده زمین به مساحت دویست متر / مزایده,مزایده زمین به مساحت دویست متر
 85. مزایده ملک بخش هشت گیلان / مزایده,مزایده ملک بخش هشت گیلان
 86. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 30.215متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 30.215متر
 87. مزایده فروش خودروی سواری پژو روآ مدل 1385 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودروی سواری پژو روآ مدل 1385
 88. مزایده ششدانگ خانه مسکونی 5.474متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی 5.474متر
 89. مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 20 اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 20 اردبیل
 90. مزایده ششدانگ خانه مسکونی کلاسه 950949 ج ک نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی کلاسه 950949 ج ک نوبت اول
 91. مزایده یک قطعه باغ مساحت 3960متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 3960متر
 92. مزایده تعداد 12 (دوازده) دستگاه چرخ راسته دوز مستعمل و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعداد 12 (دوازده) دستگاه چرخ راسته دوز مستعمل و ...
 93. مزایده تعداد 93 عدد کاپشن دوخته شده و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعداد 93 عدد کاپشن دوخته شده و ...
 94. مزایده خودروی پژو پارس / آگهی مزایده, مزایده خودروی پژو پارس
 95. مزایده ملک بخش 22 ناحیه 55 / مزایده,مزایده ملک بخش 22 ناحیه 55
 96. مزایده یک دستگاه ماشین خط کش و برش....مجدد / آگهی مجدد مزایده, مزایده یک دستگاه ماشین خط کش و برش....مجدد
 97. مزایده فروش یک دستگاه کولر پنجره ای ، یک دستگاه کولر اسپیلت / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده فروش یک دستگاه کولر پنجره ای ، یک دستگاه کولر اسپیلت
 98. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 276متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 276متر
 99. مناقصه عملیات استخراج 18 میلیون تن سنگ آهن و باطله / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات استخراج 18 میلیون تن سنگ آهن و باطله نوبت اول
 100. مزایده ملکی پلاک ثبتی به شماره 5634.5 بخش یک بهبهان / مزایده,مزایده ملکی پلاک ثبتی به شماره 5634.5 بخش یک بهبهان
 101. مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی و ... / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول,مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی و ...
 102. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید سفید رنگ مدل 89 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید سفید رنگ مدل 89
 103. مزایده یک واحد اصطبل دامداری نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد اصطبل دامداری نوبت اول
 104. مزایده دو باب اصطبل دامداری به کلاسه 950107 نوبت اول / مزایده,مزایده دو باب اصطبل دامداری به کلاسه 950107 نوبت اول
 105. مزایده حدود 210 جفت کتانی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده حدود 210 جفت کتانی
 106. مزایده فروش پلی کربنات طوسی الیاف دار / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش پلی کربنات طوسی الیاف دار
 107. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو همدان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو همدان
 108. مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1382 رنگ سفید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1382 رنگ سفید
 109. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 210 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 210 متر
 110. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 260مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 260مترمربع
 111. مناقصه Three Cone نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه Three Cone نوبت دوم
 112. مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت 25 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت 25 متر
 113. مزایده ملک عرصه شصت متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک عرصه شصت متر نوبت اول
 114. مزایده یک دستگاه فیدر میکسر / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه فیدر میکسر
 115. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 4000 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 4000 متر
 116. مزایده یک قطعه ملک مسکونی مساحت 205.2متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مسکونی مساحت 205.2متر
 117. مزایده فروش رینگ فرگون- دسته کلنگ و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش رینگ فرگون- دسته کلنگ و ...
 118. مزایده فروش یک دستگاه فتوکپی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک دستگاه فتوکپی و ...
 119. مزایده سه دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی قطعه 20 تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی قطعه 20 تفکیکی نوبت اول
 120. مزایده یکباب واحد تجاری به مساحت 16.32متر / مزایده,مزایده یکباب واحد تجاری به مساحت 16.32متر
 121. مزایده واگذاری به اجاره ساختمانهای قدیمی و بلااستفاده / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره ساختمانهای قدیمی و بلااستفاده
 122. مزایده پلاک ثبتی سه سال ساخت / مزایده,مزایده پلاک ثبتی سه سال ساخت
 123. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 952.70مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 952.70مترمربع
 124. مزایده فروش مقدار 42 عدد ورق ام دی اف خام / آگهی مزایده, مزایده فروش مقدار 42 عدد ورق ام دی اف خام
 125. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 83.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 83.95متر
 126. مزایده یک قطعه باغ مساحت 263مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 263مترمربع مرحله اول
 127. مزایده ششدانگ مجتمع مسکونی عرصه 161مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ مجتمع مسکونی عرصه 161مترمربع
 128. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت کل 102 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت کل 102 متر
 129. مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده بخش هشت یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده بخش هشت یزد
 130. مزایده پلاک بصورت مسکونی عرصه 118 متر / مزایده,مزایده پلاک بصورت مسکونی عرصه 118 متر
 131. مزایده منزل مسکونی دو نبش بخش 4 یزد / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو نبش بخش 4 یزد
 132. مزایده واگذاری 5 باب مغازه واقع در میدان ورودی شهر نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 5 باب مغازه واقع در میدان ورودی شهر نوبت دوم
 133. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری سمند 7LX-EF / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری سمند 7LX-EF
 134. مزایده ششدانگ پلاک بصورت خانه اعیان 380متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بصورت خانه اعیان 380متر
 135. مناقصه اصلاح ، بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر ورامین / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح ، بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر ورامین
 136. مناقصه واگذاری خدمات بهداشتی - درمانی اداره کل زندانهای استان کرمان... تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات بهداشتی - درمانی اداره کل زندانهای استان کرمان... تجدید
 137. مناقصه عملیات فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی
 138. تجدید مناقصه خرید تابلوهای راه انداز و ترانسفورماتور ایستگاه پمپاژ فشار قوی تصفیه خانه نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید تابلوهای راه انداز و ترانسفورماتور ایستگاه پمپاژ فشار قوی تصفیه خانه نوبت دوم
 139. تجدید مناقصه اجرای عملیات شبکه و انشعابات خانگی نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه اجرای عملیات شبکه و انشعابات خانگی نوبت دوم
 140. مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری مجتمع الغدیر / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری مجتمع الغدیر
 141. مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد استان گیلان / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد استان گیلان
 142. فراخوان ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره نوبت دوم
 143. مزایده سه دانگ از ششدانگ یک واحد مرغداری نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ یک واحد مرغداری نوبت اول
 144. اصلاحیه مناقصات واگذاری آژانس مشترکین - نوبت دوم / اصلاحیه آگهی مناقصات, مناقصات واگذاری آژانس مشترکین- نوبت دوم
 145. آگهی مزایده فروش حدود 150 تن انواع کنتور اسقاط اعم از مکانیکی نوبت دوم / آگهی مزایده ، آگهی مزایده فروش حدود 150 تن انواع کنتور اسقاط اعم از مکانیکی نوبت دوم
 146. اصلاحیه مناقصه خرید انواع یراق آلات نوبت دوم / اصلاحیه مناقصه , اصلاحیه مناقصه خرید انواع یراق آلات نوبت دوم
 147. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی عرصه یکصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی عرصه یکصد متر
 148. مزایده مقدار 79/37 هکتار از اراضی آبی / مزایده , مزایده مقدار 79/37 هکتار از اراضی آبی
 149. استعلام بها تکمیل میدان ورودی و جدولگذاری بلوار / استعلام بها, استعلام بها تکمیل میدان ورودی و جدولگذاری بلوار
 150. مناقصه خرید 1000 عدد پالت فلزی / مناقصه خرید 1000 عدد پالت فلزی
 151. مزایده واحد مسکونی در پرونده 849/95 اجرا ش / مزایده,مزایده واحد مسکونی در پرونده 849/95 اجرا ش
 152. تجدید مزایده واگذاری بازارهای روزهای محلی / تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری بازارهای روزهای محلی
 153. مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 2 باب کانکس جهت کاربری مواد غذایی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 2 باب کانکس جهت کاربری مواد غذایی
 154. مزایده پژو پارس دوگانه سوز شرکتی - مدل 1388 / مزایده , مزایده پژو پارس دوگانه سوز شرکتی - مدل 1388
 155. استعلام تجهیزات برق / استعلام, استعلام تجهیزات برق
 156. استعلام سرویس دهی به ایاب و ذهاب کارکنان ... / استعلام , استعلام سرویس دهی به ایاب و ذهاب کارکنان ...
 157. استعلام لوازم تحریر / استعلام، استعلام لوازم تحریر
 158. استعلام پودر هالامید 20 کیلو -محل کرئولین ... / استعلام پودر هالامید 20 کیلو -محل کرئولین ...
 159. استعلام گوشت گوساله ران و سردشت / استعلام , استعلام گوشت گوساله ران و سردشت
 160. استعلام کابل افشان شیلددار / استعلام کابل افشان شیلددار
 161. استعلام تهیه و اجرای MDF و گیشه بانکی / استعلام , استعلام تهیه و اجرای MDF و گیشه بانکی
 162. استعلام دستگاه حضور و غیاب / استعلام , استعلام دستگاه حضور و غیاب
 163. استعلام سیم و کابل / استعلام, استعلام سیم و کابل
 164. استعلام لامپ کم مصرف / استعلام, استعلام لامپ کم مصرف
 165. آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری و فضای سبز شهرداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری و فضای سبز شهرداری نوبت دوم
 166. استعلام مانیتور LG با کد 20MP38HB / استعلام, استعلام مانیتور LG با کد 20MP38HB
 167. استعلام راک ODF سالنی 90 ظرفیتی با بیس پلیت ... / استعلام , استعلام راک ODF سالنی 90 ظرفیتی با بیس پلیت ...
 168. استعلام مدل SURFACE PRO 4 پردازنده / استعلام مدل SURFACE PRO 4 پردازنده
 169. استعلام خرید دوربین عکاسی FULL HD / استعلام خرید دوربین عکاسی FULL HD
 170. استعلام اسکنر HP G3110 / استعلام , استعلام اسکنر HP G3110
 171. استعلام یو پی اس به مارک apc با متعلقات w8000 / استعلام, استعلام یو پی اس به مارک apc با متعلقات w8000
 172. استعلام مقدار 450 متر لوله جوشی پلی اتیلن / استعلام مقدار 450 متر لوله جوشی پلی اتیلن
 173. استعلام خرید عوامل و تجهیزات غیر شیمیایی و فرمون / استعلام, استعلام خرید عوامل و تجهیزات غیر شیمیایی و فرمون
 174. استعلام خرید عوامل و تجهیزات غیر شیمیایی و فرمون / استعلام, استعلام خرید عوامل و تجهیزات غیر شیمیایی و فرمون
 175. مناقصه تهیه ، حمل ، نصب ، آزمایش و راه اندازی ایستگاه های پمپاژ نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه ، حمل ، نصب ، آزمایش و راه اندازی ایستگاه های پمپاژ نوبت دوم
 176. مناقصه بازسازی ساکشن کاور / مناقصه بازسازی ساکشن کاور
 177. مناقصه واگذاری خدمات مدارک پزشکی کلینیک عصربقائی پور به بخش خصوصی / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات مدارک پزشکی کلینیک عصربقائی پور به بخش خصوصی
 178. مناقصه واگذاری امور حفاظتی بیمارستان / مناقصه,مناقصه واگذاری امور حفاظتی بیمارستان
 179. مناقصه واگذاری خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستان / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستان
 180. مناقصه واگذاری امور حفاظتی بیمارستان / مناقصه , مناقصه واگذاری امور حفاظتی بیمارستان
 181. مناقصه اجرای حفر چاه آب شرب / مناقصه عمومی,مناقصه اجرای حفر چاه آب شرب
 182. استعلام سرور / استعلام, استعلام سرور
 183. مناقصه تامین وسائط نقلیه شامل خودرو ، موتورسیکلت و قایق موتوری با راننده نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه تامین وسائط نقلیه شامل خودرو ، موتورسیکلت و قایق موتوری با راننده نوبت دوم
 184. استعلام دستگاه شخصی ساز صدور کارت / استعلام, استعلام دستگاه شخصی ساز صدور کارت
 185. استعلام فرمون بید سیب زمینی / استعلام, استعلام فرمون بید سیب زمینی
 186. استعلام شامپو هتلی / استعلام , استعلام شامپو هتلی
 187. استعلام هورمون pmsg / استعلام, استعلام هورمون pmsg
 188. استعلام صابون 75 گرمی / استعلام , استعلام صابون 75 گرمی
 189. استعلام خمیردندان / استعلام , استعلام خمیردندان
 190. استعلام انتخاب پیمانکار جهت اسکن مدارک پرسنلی شرکت / استعلام , استعلام انتخاب پیمانکار جهت اسکن مدارک پرسنلی شرکت
 191. استعلام مسواک / استعلام , استعلام مسواک
 192. مناقصه ایاب ذهاب مامورین سیر و حرکت نوبت دوم / دعوت به پیشنهاد قیمت مناقصه , مناقصه ایاب ذهاب مامورین سیر و حرکت نوبت دوم
 193. استعلام ژیلت / استعلام, استعلام ژیلت
 194. استعلام مادربرد GIGA مدل H81M-S2PT گارانتی آواژنگ / استعلام, استعلام مادربرد GIGA مدل H81M-S2PT گارانتی آواژنگ
 195. استعلام دمپایی مردانه / استعلام , استعلام دمپایی مردانه
 196. استعلام زیرپوش مردانه / استعلام , استعلام زیرپوش مردانه
 197. استعلام شورت مردانه / استعلام , استعلام شورت مردانه
 198. استعلام قیمت نگهداری از سیستم های سرمایشی ، گرمایشی / استعلام قیمت نگهداری از سیستم های سرمایشی ، گرمایشی
 199. مناقصه عملیات تولید کارخانجات نساجی مجتمع نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تولید کارخانجات نساجی مجتمع نوبت دوم
 200. استعلام اصلاح و توسعه شبکه آب / استعلام , استعلام اصلاح و توسعه شبکه آب
 201. استعلام عملیات ترمیم ترانشه لوله گذاری آب باستان آباد / استعلام , استعلام عملیات ترمیم ترانشه لوله گذاری آب باستان آباد
 202. استعلام عملیات توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه چهار اصفهان / استعلام , استعلام عملیات توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه چهار اصفهان
 203. استعلام شکلات فرآورده کنجدی / استعلام , استعلام شکلات فرآورده کنجدی
 204. استعلام حوله دستی / استعلام , استعلام حوله دستی
 205. مزایده گلخانه شهرک شهید فکوری / اگهی مزایده, مزایده گلخانه شهرک شهید فکوری
 206. استعلام حوله حمام / استعلام , استعلام حوله حمام
 207. استعلام ملحفه تک نفره / استعلام , استعلام ملحفه تک نفره
 208. استعلام لوازم تحریر مورد نیاز زندان یاسوج / استعلام , استعلام لوازم تحریر مورد نیاز زندان یاسوج
 209. استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری / استعلام , استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری
 210. استعلام شامپو بالشتی / استعلام,استعلام شامپو بالشتی
 211. استعلام خدمات حمل و نقل مسافر / استعلام , استعلام خدمات حمل و نقل مسافر
 212. استعلام دستکش معاینه لاتکس / استعلام , استعلام استعلام دستکش معاینه لاتکس
 213. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...