اطلاعات مناقصات و مزایدات سراسر کشور

اطلاعات مناقصات و مزایدات سراسر کشور

 1. مزایده عمومی واگذاری غرفه هتل پارسیان اوین / آگهی مزایده مزایده عمومی واگذاری غرفه هتل پارسیان اوین
 2. مناقصه خرید پارچه لباس فرم کارکنان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید پارچه لباس فرم کارکنان
 3. مزایده منزل مسکونی عرصه 239.11متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 239.11متر
 4. تجدید مناقصه واگذاری برون سپاری جمع آوری ، حمل و تفکیک زباله - مرحله سوم نوبت ششم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری برون سپاری جمع آوری ، حمل و تفکیک زباله - مرحله سوم نوبت ششم
 5. مناقصه خرید یک دستگاه اتوبوس اسکانیا / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید یک دستگاه اتوبوس اسکانیا
 6. مناقصه تنظیف و فضای سبز شهرداری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تنظیف و فضای سبز شهرداری
 7. فراخوان مناقصه تعمیرات شبکه ، انشعاب و تاسیسات گاز نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , تعمیرات شبکه ، انشعاب و تاسیسات گاز نوبت دوم
 8. مزایده فروش املاک و مستغلات / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات
 9. مناقصه بخشی از امورات حفاظتی و نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه بخشی از امورات حفاظتی و نگهبانی
 10. مناقصه پوشش بیمه اموال منقول و غیر منقول تجدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پوشش بیمه اموال منقول و غیر منقول تجدید
 11. مزایده بهره برداری فضاهای خدماتی / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری فضاهای خدماتی
 12. مزایده سالن آمفی تاتر و لابی فرهنگسرای سیمرغ 96.1.14 / آگهی مزایده ,مزایده سالن آمفی تاتر و لابی فرهنگسرای سیمرغ 96.1.14
 13. مزایده فروش حدود 500 تن کود سالنی / آگهی مزایده,مزایده فروش حدود 500 تن کود سالنی
 14. مزایده ملک به مساحت حدود 200مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت حدود 200مترمربع
 15. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین 305متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین 305متر
 16. مزایده یک دستگاه منزل مسکونی زمینی به مساحت 262متر / مزایده,مزایده یک دستگاه منزل مسکونی زمینی به مساحت 262متر
 17. مزایده یخچال 2*2 تمام استیل دو طرف نما... / مزایده,مزایده یخچال 2*2 تمام استیل دو طرف نما...
 18. مزایده یک قطعه زمین مساحت 350متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 350متر نوبت اول
 19. مزایده ساختمان یک طبقه عرصه 304متر / مزایده,مزایده ساختمان یک طبقه عرصه 304متر
 20. مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین کشاورزی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین کشاورزی
 21. مزایده کارخانه با عرصه کل عرصه متراژ 60000متر / مزایده,مزایده کارخانه با عرصه کل عرصه متراژ 60000متر
 22. مزایده میزان 2.076 سهم از 18 سهم از 44 سهم ششدانگ مزرعه / مزایده,مزایده میزان 2.076 سهم از 18 سهم از 44 سهم ششدانگ مزرعه
 23. مزایده یک واحد اپارتمان مسکونی 348.68متر / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان مسکونی 348.68متر
 24. مزایده ملک به مساحت 5000متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 5000متر نوبت اول
 25. مزایده دو قطعه ملک موروثی نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه ملک موروثی نوبت اول
 26. مزایده ملک به مساحت صد و هفتاد متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت صد و هفتاد متر
 27. مزایده ساماندهی و کنترل ترافیک از طریق پارکبان- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده ساماندهی و کنترل ترافیک از طریق پارکبان- نوبت دوم
 28. مناقصه واگذاری کلیه امور فضای سبز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری کلیه امور فضای سبز - نوبت دوم
 29. تجدید مناقصه اورهال و راه‌اندازی درایر - خشک کن گاز ...نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اورهال و راه‌اندازی درایر - خشک کن گاز ...نوبت دوم
 30. مناقصه خرید دوربین ترافیکی ثبت تخلف سرعت غیر مجاز- مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید دوربین ترافیکی ثبت تخلف سرعت غیر مجاز- مرحله اول نوبت دوم
 31. مناقصه خرید سنگ نمای دیوارها ....مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه, مناقصه خرید سنگ نمای دیوارها ....مرحله دوم نوبت اول
 32. مناقصه تعمیرات تاسیسات ساختمان دانشکده علوم انسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات تاسیسات ساختمان دانشکده علوم انسانی نوبت دوم
 33. مناقصه اجرای سنگ نمای دیوارها ، کف و اطراف فضای سبز محوطه - مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای سنگ نمای دیوارها ، کف و اطراف فضای سبز محوطه - مرحله دوم نوبت اول
 34. استعلام بهاء تامین شش قلم کابل مهار سرخود هوایی / آگهی استعلام بهاء, استعلام بهاء تامین شش قلم کابل مهار سرخود هوایی
 35. مزایده قطعه زمین به مساحت دویست متر / مزایده,مزایده قطعه زمین به مساحت دویست متر
 36. مزایده پلاک ثبتی مساحت 308مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 308مترمربع
 37. آگهی مناقصه عمومی آماده سازی تسطیح و مخلوط ریزی رودخانه ای و کوهی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی آماده سازی تسطیح و مخلوط ریزی رودخانه ای و کوهی- نوبت دوم
 38. مزایده ششدانگ زمین مزروعی بصورت باغ 22395متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی بصورت باغ 22395متر
 39. مزایده دو دستگاه ذرت دان کن مدل A 6 GT 22 به همراه ملحقات / مزایده , مزایده دو دستگاه ذرت دان کن مدل A 6 GT 22 به همراه ملحقات نوبت اول
 40. مزایده تمامی ششدانگ ملک مزروعی 34675متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ ملک مزروعی 34675متر
 41. مزایده تمامی ششدانگ زمین مساحت 20000 هزار متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ زمین مساحت 20000 هزار متر
 42. مزایده یک دستگاه دریل رادیال مدل 2M58 / مزایده , مزایده یک دستگاه دریل رادیال مدل 2M58 نوبت اول
 43. آگهی فراخوان عمومی ارزیابی بازسازی و بهسازی موقعیت ها و جاده های دسترسی / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی،آگهی فراخوان عمومی ارزیابی بازسازی و بهسازی موقعیت ها و جاده های دسترسی
 44. مزایده دو واحد آپارتمان مسکونی نوبت دوم / مزایده دو واحد آپارتمان مسکونی نوبت دوم
 45. تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از سرقفلی یکباب سوله تجدید مرحله دوم نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری حق بهره برداری از سرقفلی یکباب سوله تجدید مرحله دوم نوبت دوم
 46. مناقصه عملیات اجرای احداث فرهنگسرای انقلاب تجدید مرحله دوم نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای احداث فرهنگسرای انقلاب تجدید مرحله دوم نوبت دوم
 47. مناقصه پروژه تامین نیروی انسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تامین نیروی انسانی نوبت دوم
 48. مناقصه عملیات اجرایی 21954 متر شبکه و .... نوبت اول 96.01.14 / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی 21954 متر شبکه و .... نوبت اول 96.01.14
 49. مزایده پلاک ثبتی مساحت 50834متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 50834متر نوبت اول
 50. مزایده سواری ایران 78 سیستم و تیپ ام وی ام X33 مدل 91 / مزایده , مزایده سواری ایران 78 سیستم و تیپ ام وی ام X33 مدل 91 نوبت اول
 51. تجدید مناقصه احداث پل عابر پیاده و اجرای فونداسیون تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه احداث پل عابر پیاده و اجرای فونداسیون تجدید نوبت دوم
 52. مناقصه عملیات تکمیلی سد مخزنی سد / مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات تکمیلی سد مخزنی سد
 53. تجدید فراخوان اصلاح نقاط اندازه گیری و سیستم حفاظت کاتدی- نوبت دوم / تجدید فراخوان,تجدید فراخوان اصلاح نقاط اندازه گیری و سیستم حفاظت کاتدی - نوبت دوم
 54. تجدید مناقصه عملیات اجرای بازسازی و مرمت ساختمان اداری ... مرحله دوم نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای بازسازی و مرمت ساختمان اداری ... نوبت دوم
 55. مناقصه واگذاری بخشی از خدمات پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری بخشی از خدمات پشتیبانی
 56. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهر بابل نوبت دوم / آگهی مناقصه،مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهر بابل نوبت دوم
 57. مزایده فروش املاک / مزایده,مزایده فروش املاک
 58. فراخوان مناقصه ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان منطقه سه / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان منطقه سه
 59. استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری سامسونگ / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری سامسونگ
 60. استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخت افزار / استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخت افزار
 61. استعلام ملزومات اداری / استعلام ملزومات اداری
 62. استعلام اسکنر حرفه ای جهت بایگانی / استعلام, استعلام اسکنر حرفه ای جهت بایگانی
 63. استعلام فکس رولی منشی دار / استعلام, استعلام فکس رولی منشی دار
 64. استعلام ملزومات پزشکی / استعلام ملزومات پزشکی
 65. استعلام پکیج زمینی 7 پره دیگ چدنی مدل 3S TD50 ... / استعلام, استعلام پکیج زمینی 7 پره دیگ چدنی مدل 3S TD50 ...
 66. استعلام تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته / استعلام، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته
 67. استعلام خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم صوتی سالن جلسات / استعلام، استعلام خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم صوتی سالن جلسات
 68. استعلام جلد کتاب و دفتر لوازم تحریر / استعلام, استعلام جلد کتاب و دفتر لوازم تحریر
 69. مزایده اجاره مجتمع فرهنگی ورزشی نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره مجتمع فرهنگی ورزشی نوبت سوم
 70. استعلام الکتروموتور FLENDER HIMMEL / استعلام الکتروموتور FLENDER HIMMEL
 71. استعلام تجهیزات خاص مکانیکی / استعلام , استعلام تجهیزات خاص مکانیکی
 72. استعلام ساخت زیگمنت های کلوخه شکن و ... / استعلام ساخت زیگمنت های کلوخه شکن و ...
 73. مناقصه پیمان راهبری وسائط نقلیه / مناقصه پیمان راهبری وسائط نقلیه
 74. تجدید مناقصه پیمان غذایی کارکنان مرکز انتقال نفت گل پل / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه پیمان غذایی کارکنان مرکز انتقال نفت گل پل نوبت اول
 75. تجدید مناقصه پیمان تنظیفات و فضای سبز مراکز انتقال نفت رازان ... 96.01.14 / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه پیمان تنظیفات و فضای سبز مراکز انتقال نفت رازان ... نوبت اول 96.01.14
 76. مزایده اجاره ساختمان پذیرایی و رستوران نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره ساختمان پذیرایی و رستوران نوبت سوم
 77. مناقصه پیمان حفاظت الکترونیک مرکزانتقال نفت رازان / مناقصه , مناقصه پیمان حفاظت الکترونیک مرکزانتقال نفت رازان
 78. تجدید مناقصه پیمان غذایی کارکنان فشار شکن لاجیم تجدید / تجدید مناقصه ،تجدید مناقصه پیمان غذایی کارکنان فشار شکن لاجیم تجدید نوبت اول
 79. آگهی مناقصه یک مرحله ای تامین مراقبت های اولیه در چهار گروه / آگهی مناقصه یک مرحله ای تامین مراقبت های اولیه در چهار گروه
 80. مناقصه خرید سود مایع ... / مناقصه خرید سود مایع ...
 81. استعلام خرید میلگرد جهت پروژه تقاطع غیر همسطح عدالت / استعلام بهاء , استعلام خرید میلگرد جهت پروژه تقاطع غیر همسطح عدالت
 82. استعلام خرید میلگرد / استعلام بهاء, استعلام بهاء خرید میلگرد
 83. مناقصه تمیز کردن سقفهای سالن کلینکر و سالن خاک از بارهای اضافی / مناقصه , مناقصه تمیز کردن سقفهای سالن کلینکر و سالن خاک از بارهای اضافی
 84. مناقصه نگهداری فضای سبز هتل پارسیان اوین / آگهی مناقصه,مناقصه نگهداری فضای سبز هتل پارسیان اوین
 85. مزایده بهره برداری از فروشگاه صنایع دستی تجدید / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از فروشگاه صنایع دستی تجدید
 86. استعلام moving contact / فرم استعلام بهاء, استعلام بهاء moving contact
 87. استعلام نصب mod server / فرم استعلام بهاء, استعلام نصب mod server
 88. استعلام ممیزی املاک و انشعابات آب و فاضلاب مشگین شهر / استعلام بها،استعلام ممیزی املاک و انشعابات آب و فاضلاب مشگین شهر
 89. استعلام خدمات نگهداری تجهیزات رایانه ای 96.1.14 / استعلام خدمات نگهداری تجهیزات رایانه ای 96.1.14
 90. استعلام کاغذ A4 گرم بالا 100 بسته / استعلام کاغذ A4 گرم بالا 100 بسته
 91. استعلام چای ممتاز ایرانی 50 کیلو + قند شکسته 100 کیلو / استعلام چای ممتاز ایرانی 50 کیلو + قند شکسته 100 کیلو
 92. استعلام کارتریج لیزری طرح اصلی درجه 1 با گارانتی تعویض / استعلام, استعلام کارتریج لیزری طرح اصلی درجه 1 با گارانتی تعویض
 93. استعلام کاغذ A4 / استعلام, استعلام کاغذ A4
 94. استعلام تلویزیون 32 اینچ / استعلام, استعلام تلویزیون 32 اینچ
 95. استعلام تلویزیون ایرانی 42 اینچ / استعلام, استعلام تلویزیون ایرانی 42 اینچ
 96. استعلام طراحی ، ساخت، وایرینگ و تست یک دستگاه اتاق کنترل / استعلام طراحی ، ساخت، وایرینگ و تست یک دستگاه اتاق کنترل
 97. استعلام کولر گازی / استعلام کولر گازی
 98. استعلام کمد و کابینت آشپزخانه / استعلام کمد و کابینت آشپزخانه
 99. استعلام اتیون سم حشره کش گیاهی / استعلام اتیون سم حشره کش گیاهی
 100. مزایده انتخاب و شناسایی پیمانکاران طبخ و توزیع غذا و خدمات جانبی / آگهی مزایده عمومی , مزایده انتخاب و شناسایی پیمانکاران طبخ و توزیع غذا و خدمات جانبی
 101. استعلام لایسنس دو ساله فایروال / استعلام لایسنس دو ساله فایروال
 102. استعلام پوشه پلاستیکی / استعلام پوشه پلاستیکی
 103. استعلام خرید تخته وایت برد به ابعاد 1*2 / استعلام , استعلام خرید تخته وایت برد به ابعاد 1*2
 104. استعلام SWITCH CISCO / استعلام, استعلام SWITCH CISCO
 105. استعلام دستگاه رادیولوژی دیجیتال / استعلام , استعلام دستگاه رادیولوژی دیجیتال
 106. استعلام لوازم مورد نیاز جهت اصلاح شبکه آب / استعلام, استعلام لوازم مورد نیاز جهت اصلاح شبکه آب
 107. استعلام سرور / استعلام, استعلام سرور
 108. استعلام انکربولت به همراه واشر / استعلام , استعلام انکربولت به همراه واشر
 109. استعلام حلوا گردویی / استعلام , استعلام حلوا گردویی
 110. استعلام خرید درب آسانسور / استعلام , استعلام خرید درب آسانسور
 111. مناقصه انجام رنگ آمیزی تجهیزات صنعتی واحدهای گازی و بخارنیروگاه سیکل... 96/1/14 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام رنگ آمیزی تجهیزات صنعتی واحدهای گازی و بخارنیروگاه سیکل... 96/1/14
 112. استعلام پرینتر سه کاره HP / استعلام , استعلام پرینتر سه کاره HP
 113. استعلام خرید سرویس اینترنت ستاد و شهرستان ها / استعلام , استعلام خرید سرویس اینترنت ستاد و شهرستان ها
 114. استعلام خرید روغن / استعلام , استعلام خرید روغن
 115. استعلام خرید کیت آموزشی ریاضی و علوم دوره دوم ابتدایی / استعلام , استعلام خرید کیت آموزشی ریاضی و علوم دوره دوم ابتدایی
 116. استعلام خرید کاغذ A4 برند AA / استعلام, استعلام خرید کاغذ A4 برند AA
 117. استعلام خرید قطعات سرور / استعلام, استعلام خرید قطعات سرور
 118. مناقصه کلیه مراحل اجرایی اعم از خرید ، حمل ، نصب ، تجهیز ، راه اندازی ، اپراتوری... / آگهی مناقصه , مناقصه کلیه مراحل اجرایی اعم از خرید ، حمل ، نصب ، تجهیز ، راه اندازی ، اپراتوری...
 119. مزایده بهره برداری از فضای بوفه طبقه همکف تجدید / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از فضای بوفه طبقه همکف تجدید
 120. تجدید فراخوان اجرای عملیات تکمیل ظرفیت خط آبرسانی96.1.14 / تجدید فراخوان اجرای عملیات تکمیل ظرفیت خط آبرسانی96.1.14
 121. مزایده بهره برداری از مجتمع ورزشی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از مجتمع ورزشی - نوبت دوم
 122. تجدید مناقصه احداث دیوار حائل بتنی / تجدید مناقصه , مناقصه احداث دیوار حائل بتنی
 123. مناقصه واگذاری بخشی از احجام کاری ستاد و امور آب و فاضلاب / فراخوان مناقصه, مناقصه واگذاری بخشی از احجام کاری ستاد و امور آب و فاضلاب
 124. مزایده عمومی واگذاری غرفه هتل پارسیان اوین به منظور پوشاک و... / آگهی مزایده ,مزایده عمومی واگذاری غرفه هتل پارسیان اوین به منظور پوشاک و...
 125. مزایده فروش آپارتمان و زمین / مزایده فروش آپارتمان و زمین
 126. تجدید فراخوان عملیات اجرایی ، راه اندازی و برون سپاری - نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان عمومی,فراخوان عملیات اجرایی ، راه اندازی و برون سپاری - نوبت دوم
 127. تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار جهت عملیات اجرایی ، راه اندازی رستوران هوایی - نوبت دوم / تجدید فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت عملیات اجرایی ، راه اندازی رستوران هوایی - نوبت دوم
 128. مناقصه ارائه خدمات اجاره اموال غیر منقول ( ساختمانهای اداری ... / مناقصه ارائه خدمات اجاره اموال غیر منقول ( ساختمانهای اداری ...
 129. مناقصه اجرای عملیات لوله رانی ... / مناقصه اجرای عملیات لوله رانی ...
 130. فراخوان خرید تجهیزات و عملیات ساختمانی نصب و تست و راه اندازی ... / فراخوان , فراخوان خرید تجهیزات و عملیات ساختمانی نصب و تست و راه اندازی ...
 131. تجدید مناقصه عملیات اجرای جابجایی تاسیسات در کلیه مناطق ..- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات اجرای جابجایی تاسیسات در کلیه مناطق ..- نوبت دوم
 132. ارزیابی کیفی تامین کنندگان P/F ELLIOTT COMPRESSOR .... 96.01.14 / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , ارزیابی کیفی تامین کنندگان P/F ELLIOTT COMPRESSOR .... 96.01.14 نوبت اول
 133. مناقصه اپراتوری پست برق فشار قوی 96.01.14 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اپراتوری پست برق فشار قوی 96.01.14 نوبت اول
 134. آگهی فراخوان عمومی ارزیابی انجام عملیات اسیدکاری و آزمایش 25 حلقه چاه ... / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی،آگهی فراخوان عمومی ارزیابی انجام عملیات اسیدکاری و آزمایش 25 حلقه چاه ...
 135. فراخوان مناقصه خرید آداپتور یک لبه و دو لبه / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید آداپتور یک لبه و دو لبه
 136. مناقصه خرید قطعات یدکی شیرهای کنترلی - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید قطعات یدکی شیرهای کنترلی - نوبت دوم
 137. مزایده فروش 9 دستگاه خودرو شرکتی نوبت دومخ / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 9 دستگاه خودرو شرکتی نوبت دوم
 138. مناقصه امور بی خطر سازی و سترون سازی نوبت دوم / مناقصه, مناقصه امور بی خطر سازی و سترون سازی نوبت دوم
 139. مناقصه خدمات بازدید و تست انشعابات مشترکین عادی (تکفاز و سه فاز ) ...نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای, مناقصه خدمات بازدید و تست انشعابات مشترکین عادی (تکفاز و سه فاز ) ...نوبت دوم
 140. مزایده اجاره و مشارکت در تجهیز و بهره برداری ... / مزایده اجاره و مشارکت در تجهیز و بهره برداری ...
 141. مناقصه حفر یک حلقه چاه عمیق / آگهی مناقصه, مناقصه حفر یک حلقه چاه عمیق
 142. مزایده یک دستگاه کامیون ال پی 808 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون ال پی 808
 143. مزایده پلاک ثبتی بخش دوازده سبزوار / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دوازده سبزوار
 144. مناقصه تامین نیروی انسانی در امور خدمات شهر، فضای سبز و اداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی در امور خدمات شهر، فضای سبز و اداری
 145. مناقصه آسفالت بلوار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت بلوار
 146. مناقصه واگذاری امور خدمات تغسیل ، تکفین ، تلقین و تدفین- 96.01.14 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات تغسیل ، تکفین ، تلقین و تدفین- 96.01.14
 147. مناقصه امور حمل و نقل درون و برون شهری / آگهی مناقصه, مناقصه امور حمل و نقل درون و برون شهری
 148. مناقصه واگذاری امور خدماتی و نظافتی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدماتی و نظافتی
 149. مناقصه ساخت و اجرای تابلوهای معرف کاربری / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت و اجرای تابلوهای معرف کاربری
 150. مزایده سهم الارث از ششدانگ اعیان 13.7متر / مزایده,مزایده سهم الارث از ششدانگ اعیان 13.7متر
 151. مناقصه واگذاری 6.000 عدد شلوار و کاپشن کارگاهی / مناقصه , مناقصه واگذاری 6.000 عدد شلوار و کاپشن کارگاهی
 152. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ نوبت دوم
 153. مزایده فروش سفون رنگ به تعداد 15 بسته 25 کیلویی نوبت دوم / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش سفون رنگ به تعداد 15 بسته 25 کیلویی نوبت دوم
 154. مزایده فروش خط کامل پولیش میل بادامک مارک grieshaber ساخت آلمان و یکدستگاه تابلوی برق ... / آگهی مزایده , مزایده فروش خط کامل پولیش میل بادامک مارک grieshaber ساخت آلمان و یکدستگاه تابلوی برق ...
 155. مزایده فروش مرغداری 50000 قطعه ای مساحت 5 هکتار / مزایده,مزایده فروش مرغداری 50000 قطعه ای مساحت 5 هکتار
 156. مزایده فروش انواع لوله پلی اتیلن / مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع لوله پلی اتیلن
 157. مزایده دستگاه دریل... / مزایده,مزایده دستگاه دریل ...
 158. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 7.274متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 7.274متر
 159. مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاکهای ثبتی 3840متر / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاکهای ثبتی 3840متر
 160. مناقصه انجام عملیات پخش آسفالت در معابر سطح شهر و قیرپاشی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات پخش آسفالت در معابر سطح شهر و قیرپاشی نوبت دوم
 161. مزایده فروش مجموعه کامل اسپری درایر شامل دو دستگاه ماشین سرند - دو دستگاه پمپ تغذیه... / آگهی مزایده , مزایده فروش مجموعه کامل اسپری درایر شامل دو دستگاه ماشین سرند - دو دستگاه پمپ تغذیه...
 162. مناقصه اصلاح، بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح، بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر نوبت دوم
 163. مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر خانه شصت متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر خانه شصت متر
 164. مزایده فروش تعداد 60 سری اموال شامل لباس - کفش - پرده - کیف دستی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد 60 سری اموال شامل لباس - کفش - پرده - کیف دستی
 165. مناقصه تنظیف شهری ناحیه 2 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تنظیف شهری ناحیه 2
 166. مناقصه امور خدمات پشتیبانی / آگهی مناقصه ،مناقصه امور خدمات پشتیبانی
 167. مناقصه عمومی تأمین و پشتیبانی نیروی انسانی تجدید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تامین و پشتیبانی نیروی انسانی تجدید
 168. آگهی مزایده عمومی فروش لوازم مستعمل / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش لوازم مستعمل
 169. مناقصه خرید پرس خودروهای جاروب مکانیزه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید پرس خودروهای جاروب مکانیزه
 170. مزایده دو قطعه ملک مسکونی 113.04 و 137.2متر / مزایده,مزایده دو قطعه ملک مسکونی 113.04 و 137.2متر
 171. مزایده یک قطعه شالیزار و اعیان منزل مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه شالیزار و اعیان منزل مسکونی نوبت دوم
 172. فراخوان تخریب و ساخت پروژه مسکونی / فراخوان تخریب و ساخت پروژه مسکونی
 173. مزایده ملک پلاک ثبتی 77 فرعی از 1362 اصلی / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 77 فرعی از 1362 اصلی
 174. مزایده یک قبضه تفنگ برنو / آگهی مزایده, مزایده یک قبضه تفنگ برنو
 175. مناقصه تکمیل مدرسه جوادالائمه و ...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل مدرسه جوادالائمه و ...نوبت دوم
 176. مزایده اجاره محل سوپرمارکت- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره محل سوپرمارکت- نوبت دوم
 177. مزایده اجاره محل پارکینگ عمومی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره محل پارکینگ عمومی نوبت دوم
 178. مزایده اجاره محل داروخانه بخش سرپایی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره محل داروخانه بخش سرپایی - نوبت دوم
 179. مزایده اجاره محل اغذیه فروشی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره محل اغذیه فروشی نوبت دوم
 180. مزایده اجاره محل تاکسی سرویس بیمارستان نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره محل تاکسی سرویس بیمارستان نوبت دوم
 181. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 404.05متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 404.05متر نوبت دوم
 182. مزایده ششدانگ زمین مساحت 99.13متر تجدید / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 99.13متر تجدید
 183. مزایده اجاره غرفه شماره 2 نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره غرفه شماره 2 نوبت دوم
 184. مزایده فروش هفت واحد تجاری پلاک 5913.6 نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش هفت واحد تجاری پلاک 5913.6 نوبت دوم
 185. مناقصه اجرای سایه بان و نورپردازی پل نمازی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سایه بان و نورپردازی پل نمازی نوبت دوم
 186. مناقصه خرید اقلام گیاهی جهت سطح شهر نوبت دوم / مناقصه خرید اقلام گیاهی جهت سطح شهر نوبت دوم
 187. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 94متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 94متر نوبت دوم
 188. مزایده فروش 14 قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی نوبت دوم تجدید / مزایده,مزایده فروش 14 قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی نوبت دوم تجدید
 189. مزایده فروش حقوق اعیانی یک قطعه زمین 203.13متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش حقوق اعیانی یک قطعه زمین 203.13متر نوبت دوم
 190. مزایده اجاره پارکینگ بیمارستان شهید دوران نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگ بیمارستان شهید دوران نوبت دوم
 191. مزایده دو قطعه زمین شالیزاری 13000 و 5000متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین شالیزاری 13000 و 5000متر
 192. مزایده یک قطعه زمین مساحت 580متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 580متر نوبت اول
 193. مزایده فروش محمولات موجود در عرصه پروانه قطع / آگهی مزایده, فروش محمولات موجود در عرصه پروانه قطع
 194. مناقصه خرید الیاف امنیتی / مناقصه خرید الیاف امنیتی
 195. مناقصه مجموعه همزن های مورد نیاز / آگهی مناقصه, مناقصه مجموعه همزن های مورد نیاز
 196. مناقصه پروژه ساماندهی نهرها نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه ساماندهی نهرها نوبت دوم
 197. مناقصه امور خدماتی نظیر امور نظافت- خدمات اداری و ... نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور خدماتی نظیر امور نظافت- خدمات اداری و ... نوبت اول
 198. تجدید مناقصه خرید و نصب پله برقی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید و نصب پله برقی نوبت دوم
 199. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 1587متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 1587متر
 200. مزایده یک دستگاه تیلر کشاورزی و .. / مزایده,

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...