سایت مناقصات ومزایدات تاریخ 95.12.26 در سایت

سایت مناقصات ومزایدات تاریخ 95.12.26 در سایت

 1. مزایده واگذاری تعدادی از ابواب تجارت موقوفات / مزایده, مزایده واگذاری تعدادی از ابواب تجارت موقوفات
 2. مناقصه تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزعی ، سرو غذا و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزعی ، سرو غذا و ...
 3. مزایده یک ساعت اب و یک قطعه باغ پسته / مزایده,مزایده یک ساعت اب و یک قطعه باغ پسته
 4. فراخوان راهبری تخصصی مجموعه های ورزشی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق مجدد- نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان راهبری تخصصی مجموعه های ورزشی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق مجدد- نوبت دوم
 5. تجدید مزایده فروش ملک کارخانه و .... / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده فروش ملک کارخانه و ....
 6. مناقصه خدمات بازدید و تست انشعابات مشترکین عادی (تکفاز و سه فاز ) ... / آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای, مناقصه خدمات بازدید و تست انشعابات مشترکین عادی (تکفاز و سه فاز ) ...
 7. مزایده سرمایه گذاری در ساخت فضای فیزیکی و خرید تجهیزات .... / مزایده عمومی یک مرحله ای , مناقصه سرمایه گذاری در ساخت فضای فیزیکی و خرید تجهیزات ....
 8. فراخوان پروژه احداث انبارهای روباز و مسقف و... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان پروژه احداث انبارهای روباز و مسقف و...
 9. فراخوان احداث تصقیه خانه فاضلاب کمپ های مسکونی نیروگاه اتمی بوشهر - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی توات اجرای کار , فراخوان احداث تصقیه خانه فاضلاب کمپ های مسکونی نیروگاه اتمی بوشهر - نوبت دوم
 10. تجدید مناقصه بهره برداری ، نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه بهره برداری ، نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم
 11. مناقصه خرید قطعات یدکی شیرهای کنترلی / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید قطعات یدکی شیرهای کنترلی
 12. ارزیابی کیفی مناقصه تامین خدمات تغذیه اطلاعات و آرشیو مستندات نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی تامین خدمات تغذیه اطلاعات و آرشیو مستندات نوبت دوم
 13. مناقصه تهیه ، بارگیری ، حمل ، باراندازی و تحویل لوله های فولادی نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه ، بارگیری ، حمل ، باراندازی و تحویل لوله های فولادی نوبت دوم
 14. مناقصه خدمات رفاهی و اتاقداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات رفاهی و اتاقداری
 15. تجدید مناقصه تامین و راهبری سرویس های ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه تامین و راهبری سرویس های ایاب و ذهاب
 16. مناقصه طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی دستگاه تصفیه پساب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی دستگاه تصفیه پساب
 17. فراخوان مناقصه احداث اسکلت بتنی ساختمان نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث اسکلت بتنی ساختمان نوبت دوم
 18. فراخوان مناقصه احداث ، توسعه و بهینه سازی شبکه توزیع برق روستایی- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث ، توسعه و بهینه سازی شبکه توزیع برق روستایی- نوبت دوم
 19. مزایده فروش املاک مازاد بانک سپه و ماشین آلات / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک سپه و ماشین آلات
 20. مناقصه تامین 125 عدد کولر اسپلیت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین 125 عدد کولر اسپلیت
 21. مناقصه خرید ، حمل ، نصب ، راه اندازی ، راهبری و پشتیبانی 24 دستگاه آب شیرین کن- نوبت دوم / مناقصه خرید ، حمل ، نصب ، راه اندازی ، راهبری و پشتیبانی 24 دستگاه آب شیرین کن- نوبت دوم
 22. مناقصه احداث ساختمان و سکوی برداشت آب شیرین کن / مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان و سکوی برداشت آب شیرین کن
 23. مزایده بهره برداری، حفظ و نگهداری جایگاه CNG / آگهی مزایده,مزایده بهره برداری، حفظ و نگهداری جایگاه CNG
 24. مناقصه خرید برس خودرو / مناقصه خرید برس خودرو
 25. مناقصه ارائه خدمات کامپیوتری مورد نیاز کارفرما / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات کامپیوتری مورد نیاز کارفرما
 26. مزاید زانتیا مدل 84 / مزاید زانتیا مدل 84
 27. مناقصه ترمیم و روکش آسفالت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم و روکش آسفالتن نوبت دوم
 28. مناقصه S/P: CLORIDE نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه S/P: CLORIDE نوبت دوم
 29. فراخوان تعداد یک قطعه زمین با کاربری تاسیسات CNG / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان تعداد یک قطعه زمین با کاربری تاسیسات CNG
 30. اصلاحیه فراخوان گازرسانی به خوشه خرما / اصلاحیه ,اصلاحیه فراخوان مناقصه گازرسانی به خوشه خرما
 31. مناقصه خریدو حمل ،تراش و پخش آسفالت بصورت مکانیزه - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خریدو حمل ،تراش و پخش آسفالت بصورت مکانیزه - نوبت دوم
 32. مناقصه آسفالت راههای دسترسی مجتمع خدماتی - رفاهی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه آسفالت راههای دسترسی مجتمع خدماتی - رفاهی
 33. مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندا / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندا
 34. تجدید فراخوان بهره برداری، نگهداری و تعمیرات (رفع حوادث) کلیه تجهیزات و تاسیسات / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید فراخوان بهره برداری، نگهداری و تعمیرات (رفع حوادث) کلیه تجهیزات و تاسیسات
 35. فراخوان مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات (رفع حوادث) کلیه تجهیزات و تاسیسات .. تجدید / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات (رفع حوادث) کلیه تجهیزات و تاسیسات .. تجدید
 36. فراخوان انتخاب مشاوره جهت ارائه خدمات مهندسی و طراحی...- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران, فراخوان انتخاب مشاوره جهت ارائه خدمات مهندسی و طراحی...- نوبت دوم
 37. مزایده یکدستگاه پمپ باد / آگهی مزایده , مزایده مزایده یکدستگاه پمپ باد
 38. مزایده ششدانگ زمین مساحت یک هکتار نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت یک هکتار نوبت اول
 39. مزایده یک دستگاه شیلینگ / مزایده یک دستگاه شیلینگ
 40. مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 12 فرعی / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 12 فرعی
 41. مزایده یک دستگاه سواری کار هیوندا مدل 2007 / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری کار هیوندا مدل 2007 نوبت اول
 42. مزایده زمین مزروعی مساحت 2500متر / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 2500متر
 43. مزایده یک دستگاه زامیاد / مزایده یک دستگاه زامیاد
 44. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین 5318متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین 5318متر
 45. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه صد و هشتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه صد و هشتاد متر
 46. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی متراژ 117.09متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی متراژ 117.09متر
 47. مزایده فروش یکدستگاه کفی تریلی مستعمل.... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کفی تریلی مستعمل...
 48. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 80.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 80.50متر
 49. مناقصه گازرسانی به خوشه سیبن به طول 112042 اصلاحیه / فراخوان گازرسانی به خوشه سیبن به طول 112042 اصلاحیه
 50. مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه سیزده متر / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه سیزده متر
 51. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه سیصد متر
 52. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کاربری زراعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کاربری زراعی
 53. مزایده یک واحد مغازه تجاری مساحت 35.85متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد مغازه تجاری مساحت 35.85متر نوبت دوم
 54. مزایده یکدستگاه پرکن کشتارگاه صنعتی / مزایده یکدستگاه پرکن کشتارگاه صنعتی
 55. مزایده یک دستگاه خودرو سورای هیوندا اکسل مدل 93 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سورای هیوندا اکسل مدل 93
 56. مزایده خانه با اعیان سیصد و هشتاد متر / مزایده,مزایده خانه با اعیان سیصد و هشتاد متر
 57. مناقصه احداث و تکمیل تصفیه خانه سد یامچی نوبت دوم / مناقصه, مناقصه احداث و تکمیل تصفیه خانه سد یامچی نوبت دوم
 58. مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب و فاضلاب ...95.12.26 / مناقصه , مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب و فاضلاب نوبت اول 95.12.26
 59. مزایده خودرو سواری سمند به شماره 267 نوبت دوم / مزایده , مزایده خودرو سواری سمند به شماره 267 نوبت دوم
 60. مناقصه دیوارکشی پارک بانوان 95.12.26 / آگهی مناقصه, مناقصه دیوارکشی پارک بانوان نوبت اول 95.12.26
 61. مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری شامل جمع آوری پسماند تنظیف / مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری شامل جمع آوری پسماند تنظیف
 62. مناقصه احداث آزمایشگاه مرکزی اردبیل.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ، مناقصه احداث آزمایشگاه مرکزی اردبیل....
 63. مزایده مکانی جهت فروش مواد آشامیدنی و خوراکی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده مکانی جهت فروش مواد آشامیدنی و خوراکی نوبت دوم
 64. مناقصه s/p:flowsereve نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه flowsereve نوبت دوم
 65. فراخوان باقیمانده عملیات تکمیلی - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی جهت شناسایی پیمانکار در مناقصه عمومی,مناقصه باقیمانده عملیات تکمیلی - نوبت دوم
 66. مزایده ملک با عرصه 2669.64متر / مزایده,مزایده ملک با عرصه 2669.64متر
 67. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 197.74مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 197.74مترمربع
 68. مزایده پارچه یرداه ای طرح ترکیه ای - نوبت دوم / مزایده ، مزایده پارچه یرداه ای طرح ترکیه ای - نوبت دوم
 69. اصلاحیه فراخوان گازرسانی به خوشه دفراز به تعداد 19 روستا / مناقصه عمومی یک مرحله ای,اصلاحیه مناقصه گازرسانی به خوشه دفراز به تعداد 19 روستا
 70. مناقصه تامین و راهبری سرویس های ایاب و ذهاب شهرک های مسکونی تجدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین و راهبری سرویس های ایاب و ذهاب شهرک های مسکونی تجدید نوبت اول
 71. مناقصه طراحی، ساخت، احداث، نصب و راه اندازی یک دستگاه مبدل - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طراحی، ساخت، احداث، نصب و راه اندازی یک دستگاه مبدل - نوبت دوم
 72. مناقصه بهسازی راههای روستای ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی راههای روستای ...نوبت دوم
 73. مزایده اجاره تعداد 16 باب مغازه تجاری / مزایده ، مزایده اجاره تعداد 16 باب مغازه تجاری
 74. مناقصه عملیات احداث ساختمان ستاد مرکزی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث ساختمان ستاد مرکزی
 75. مزایده ملک به مساحت دو و نیم هکتار مشاع از 15 هکتار مشاع / مزایده,مزایده ملک به مساحت دو و نیم هکتار مشاع از 15 هکتار مشاع
 76. فراخوان واگذاری آزمایشگاه های غذا و داروی منطقه آزاد اروند / فراخوان واگذاری آزمایشگاه های غذا و داروی منطقه آزاد اروند
 77. مناقصه بیمه آتش سوزی به منظور جبران خسارت ناشی از آتش سوزی منازل مسکونی / آگهی مناقصه, مناقصه بیمه آتش سوزی به منظور جبران خسارت ناشی از آتش سوزی منازل مسکونی
 78. مزایده فروش تعداد دو باب مغازه تجاری 24.88 و 27متر / مزایده,مزایده فروش تعداد دو باب مغازه تجاری 24.88 و 27متر
 79. مناقصه تامین نیروی انسانی پیمانکار- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی پیمانکار- تجدید
 80. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 294.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 294.20متر
 81. فراخوان مناقصه تهیه و ساخت سه دستگاه پست کمپکت نوبت دوم / فراخوان مناقصه تهیه و ساخت سه دستگاه پست کمپکت نوبت دوم
 82. مزایده یک دستگاه خودرو سواری سیستم پژو تیپ 206 آریان / آگهی مزایده مال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری سیستم پژو تیپ 206 آریان
 83. مناقصه خرید 800 تن متیل دی اتانول آمین - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید 800 تن متیل دی اتانول آمین - نوبت دوم
 84. مناقصه گارد بلوک سنگی محورهای کندوان- نوبت دوم / مناقصه گارد بلوک سنگی محورهای کندوان-نوبت دوم
 85. مزایده منزل مسکونی عرصه 239.11مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 239.11مترمربع
 86. مناقصه پروژه اجرا و نصب انشعابات فاضلاب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اجرا و نصب انشعابات فاضلاب
 87. مناقصه روشنایی سه راهی وحدتیه- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه روشنایی سه راهی وحدتیه- نوبت دوم
 88. مناقصه پروژه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تامین نیروی انسانی
 89. مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری
 90. مزایده خانه ویلایی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده خانه ویلایی مساحت دویست متر
 91. مزایده یک دستگاه ساختمان مساحت 81.33متر / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان مساحت 81.33متر
 92. مناقصه اجرای خط انتقال پساب تصفیه خانه- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط انتقال پساب تصفیه خانه- نوبت دوم
 93. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مشتمل بر باغ و ساختمان / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مشتمل بر باغ و ساختمان
 94. مزایده دستگاه فیلتر شکنی - دستگاه سخت گیر - دیگ آب گرم / مزایده , مزایده دستگاه فیلتر شکنی - دستگاه سخت گیر - دیگ آب گرم مرحله اول
 95. مزایده یک قطعه زمین خانه سرا 333.54متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا 333.54متر
 96. مزایده یک قطعه ملک بخش یازده محموداباد نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه ملک بخش یازده محموداباد نوبت اول
 97. مزایده یک دستگاه کارخانه شالیکوبی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه کارخانه شالیکوبی نوبت دوم
 98. مزایده یک واحد مسکونی مساحت نود مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت نود مترمربع نوبت دوم
 99. مزایده دمپایی صندل مردانه - نوبت دوم / مزایده, مزایده دمپایی صندل مردانه - نوبت دوم
 100. مناقصه طراحی ساخت، نصب و راه اندازی خط تولید کربن فعال ویژه / آگهی مناقصه, مناقصه طراحی ساخت، نصب و راه اندازی خط تولید کربن فعال ویژه
 101. مناقصه پروژه ساماندهی نهرها / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه ساماندهی نهرها
 102. تجدید مزایده اجاره جایگاه CNG - 95.12.26 / تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده اجاره جایگاه CNG - 95.12.26
 103. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 183.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 183.9متر
 104. مناقصه تهیه، حمل لوله ها و متعلقات فایبرگلاس (GRP) - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، حمل لوله ها و متعلقات فایبرگلاس (GRP) - نوبت دوم
 105. فراخوان مناقصه زیرسازی و روکش آسفالت روستای جنت آباد - نوبت دوم / فراخوان مناقصه، مناقصه زیرسازی و روکش آسفالت روستای جنت آباد - نوبت دوم
 106. مناقصه خرید تعداد 2 دستگاه تابلوی برق .... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید تعداد 2 دستگاه تابلوی برق نوبت دوم
 107. مزایده بهره برداری از مجتمع ورزشی / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از مجتمع ورزشی
 108. مزایده ششدانگ زمین مساحت 144.06متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 144.06متر
 109. مناقصه احداث، تکمیل، بهسازی و آسفالت راههای روستایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث، تکمیل، بهسازی و آسفالت راههای روستایی نوبت دوم
 110. مناقصه لوله های پلی اتیلن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لوله های پلی اتیلن نوبت دوم
 111. مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 9000 تن انواع نهاده های زراعی نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 9000 تن انواع نهاده های زراعی نوبت اول نوبت دوم
 112. مزایده فروش تعداد 17 دستگاه اتوبوس / مزایده, مزایده فروش تعداد 17 دستگاه اتوبوس
 113. مناقصه ترمیم و روکش آسفالت معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم و روکش آسفالت معابر نوبت دوم
 114. تجدید مناقصه تامین ماشین آلات سنگین نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه ماشین آلات سنگین نوبت دوم
 115. مناقصه خرید پکیج هواساز کمپرسور پیچشی نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه خرید پکیج هواساز کمپرسور پیچشی نوبت دوم
 116. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 171.45مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 171.45مترمربع
 117. مزایده تانکر آب / مزایده تانکر آب
 118. مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی بخش نه و ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی بخش نه و ده مشهد
 119. مزایده ششدانگ ساختمان به مساحت 630.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان به مساحت 630.65متر
 120. مناقصه خرید تاسیسات برقی- نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید تاسیسات برقی- نوبت دوم
 121. مزایده چهار دستگاه چرخ خیاطی / مزایده,مزایده چهار دستگاه چرخ خیاطی
 122. مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09121115301 / آگهی مزایده , مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09121115301
 123. مزایده اپارتمان با قدمت بیش از سی سال بخش شش / مزایده,مزایده اپارتمان با قدمت بیش از سی سال بخش شش
 124. مزایده فروش خودرو سواری پراید صندوقدار مدل 1384 / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پراید صندوقدار مدل 1384
 125. فراخوان مناقصه تعمیرات شبکه ، انشعاب و تاسیسات گاز نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , تعمیرات شبکه ، انشعاب و تاسیسات گاز نوبت دوم
 126. مناقصه واگذاری آماده سازی 150 هکتاری خلیج فارس / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری آماده سازی 150 هکتاری خلیج فارس
 127. مناقصه حفاری و مشخص نمودن و آماده سازی نقاط خوردگی برای انجام تعمیرات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حفاری و مشخص نمودن و آماده سازی نقاط خوردگی برای انجام تعمیرات نوبت دوم
 128. مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی واقع در خیابان ملا حبیب الله / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی واقع در خیابان ملا حبیب الله
 129. فراخوان مناقصه 7000 متر کابل افشان تخت ضد آب جهت چاههای تامین آب میناب... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی, فراخوان مناقصه 7000 متر کابل افشان تخت ضد آب جهت چاههای تامین آب میناب... نوبت دوم
 130. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان محل کارخانه با تاسیسات / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان محل کارخانه با تاسیسات
 131. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ 123457.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ 123457.40متر
 132. مزایده فروش کارخانه مساحت 3083.3مترمربع / مزایده,مزایده فروش کارخانه مساحت 3083.3مترمربع
 133. مزایده فروش تانکر آب سه هزار و پانصد لیتری ، دستگاه ردیف فاروبی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تانکر آب سه هزار و پانصد لیتری ، دستگاه ردیف فاروبی ...
 134. مناقصه عملیات بسته بندی، پارتی چینی / آگهی مناقصه محدود,مناقصه عملیات بسته بندی، پارتی چینی
 135. مزایده23 باب مغازه تجاری نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده 23 باب مغازه تجاری نوبت دوم
 136. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 515مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 515مترمربع
 137. استعلام پرینتر / استعلام پرینتر
 138. استعلام تایر مینی بوس / استعلام تایر مینی بوس
 139. استعلام دستگاه 16 کانال 2 مگاپیکسل hd / استعلام دستگاه 16 کانال 2 مگاپیکسل hd
 140. استعلام نمایشگر صنعتی 55 اینچ / استعلام نمایشگر صنعتی 55 اینچ
 141. مزایده فروش سه دستگاه آپارتمان سازمانی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش سه دستگاه آپارتمان سازمانی نوبت دوم
 142. استعلام کفش کار / استعلام , استعلام کفش کار
 143. استعلام لباس نظامی پلنگی / استعلام , استعلام لباس نظامی پلنگی
 144. استعلام گیت کنترل تردد کناری دو دستگاه / استعلام, استعلام گیت کنترل تردد کناری دو دستگاه
 145. استعلام لوازم و وسایل آموزش سگهای مواد یاب / استعلام, استعلام لوازم و وسایل آموزش سگهای مواد یاب
 146. استعلام سم پاشی ساختمان / استعلام, استعلام سم پاشی ساختمان
 147. استعلام خرید 42 عدد کنتور دیجیتال یک آمپر mk6e / استعلام, استعلام خرید 42 عدد کنتور دیجیتال یک آمپر mk6e
 148. استعلام کارتریج / استعلام, استعلام کارتریج
 149. مناقصه واگذاری حجمی امورات قرائت کنتور و توزیع قبوض نوبت دوم مرحله دوم / مناقصه, مناقصه واگذاری حجمی امورات قرائت کنتور و توزیع قبوض نوبت دوم مرحله دوم
 150. استعلام کلید برق اتوماتیک کامپکت / استعلام, استعلام کلید برق اتوماتیک کامپکت
 151. استعلام تایر سمند / استعلام, استعلام تایر سمند
 152. استعلام تلویزیون ال ای دی / استعلام, استعلام تلویزیون ال ای دی
 153. استعلام بی سیم تاکی واکی / استعلام, استعلام بی سیم تاکی واکی
 154. مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت بلوار امام حسین (ع) نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت بلوار امام حسین (ع) نوبت دوم
 155. مزایده بهره برداری ازمنافع جایگاه عرضه سوخت گازوئیل / مزایده بهره برداری ازمنافع جایگاه عرضه سوخت گازوئیل
 156. مزایده بهره برداری از منافع 17 باب از غرف تعمیرگاهی / مزایده بهره برداری از منافع 17 باب از غرف تعمیرگاهی
 157. مناقصه تامین نیروی انسانی راننده پایه یک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تامین نیروی انسانی راننده پایه یک نوبت دوم
 158. مناقصه خرید 24 دستگاه پست برق کمپکت 20 کیلوولت / مناقصه خرید 24 دستگاه پست برق کمپکت 20 کیلوولت
 159. مناقصه اجاره تعداد سیزده دستگاه خودروی سمند / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجاره تعداد سیزده دستگاه خودروی سمند
 160. مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز دانشگاه علوم پزشکی / مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز دانشگاه علوم پزشکی
 161. مزایده اجاره محل درمانگاه شبکه / مزایده اجاره محل درمانگاه شبکه
 162. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری و تعمیرات در بخش های مختلف برق / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری و تعمیرات در بخش های مختلف برق
 163. مناقصه تکمیل ساختمان دانشکده شماره 3 / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل ساختمان دانشکده شماره 3
 164. مناقصه عملیات تکمیل احداث سالن امتحانات پردیس / مناقصه عملیات تکمیل احداث سالن امتحانات پردیس
 165. مناقصه خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان بوکان نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان بوکان نوبت دوم
 166. فراخوان مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی / فراخوان مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی
 167. مناقصه طراحی و اجرای زون ۱۰و۱۱ پارک مینیاتوری / مناقصه طراحی و اجرای زون ۱۰و۱۱ پارک مینیاتوری
 168. مناقصه احداث مرکز جامع خدمات شهری / مناقصه احداث مرکز جامع خدمات شهری
 169. مناقصه احداث مرکز بهداشتی درمانی / مناقصه احداث مرکز بهداشتی درمانی
 170. مناقصه : احداث مرکز خدمات جامع سلامت فاطمه الزهرا(س) / مناقصه : احداث مرکز خدمات جامع سلامت فاطمه الزهرا(س)
 171. مزایده 90 سیر مشاع از 240 سیر پلاک سی فرعی / مزایده,مزایده 90 سیر مشاع از 240 سیر پلاک سی فرعی
 172. مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت الهیه به متراژ ۶۰۰ متر مربع / مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت الهیه به متراژ ۶۰۰ متر مربع
 173. مناقصه : احداث مرکز خدمات جامع سلامت سیدالشهدا به متراژ ۶۰۰ متر مربع / مناقصه : احداث مرکز خدمات جامع سلامت سیدالشهدا به متراژ ۶۰۰ متر مربع
 174. مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت سرخون / مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت سرخون
 175. مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت گچین / مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت گچین
 176. مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت ایسین / مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت ایسین
 177. مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت خونسرخ / مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت خونسرخ
 178. مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت قلعه قاضی / مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت قلعه قاضی
 179. مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت تازیان / مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت تازیان
 180. مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت / مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت
 181. مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت چاهستانیها / مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت چاهستانیها
 182. اصلاحیه مناقصه تهیه کسری تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست 63/20 / اصلاحیه ,مناقصه تهیه کسری تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست 63/20
 183. مناقصه : احداث مرکز خدمات جامع سلامت شادپور به متراژ ۶۰۰ متر مربع / مناقصه : احداث مرکز خدمات جامع سلامت شادپور به متراژ ۶۰۰ متر مربع
 184. مناقصه : احداث مرکز خدمات جامع سلامت مدنی به متراژ ۶۰۰ متر مربع / مناقصه : احداث مرکز خدمات جامع سلامت مدنی به متراژ ۶۰۰ متر مربع
 185. دعوتنامه امور نگهبانی / دعوتنامه امور نگهبانی
 186. مناقصه عملیات آماده سازی معابر / مناقصه عملیات آماده سازی معابر
 187. مزایده یک قطعه زمین مساحت یک هزار متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت یک هزار متر
 188. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 350متر / مزایده,ممزایده یک قطعه زمین به مساحت 350متر
 189. مناقصه پروژه عملیات سیویل قبل از استقرار / مناقصه ، مناقصه پروژه عملیات سیویل قبل از استقرار
 190. تجدید مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو GLXI405 نوبت اول / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو GLXI405
 191. تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار جهت عملیات اجرایی ، راه اندازی رستوران هوایی / تجدید فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت عملیات اجرایی ، راه اندازی رستوران هوایی
 192. مناقصه تامین و راهبری سرویس های ایاب و ذهاب شهرک های مسکونی تجدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین و راهبری سرویس های ایاب و ذهاب شهرک های مسکونی تجدید
 193. آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری تعداد 16 اتفاقات شبکه در سطح استان گلستان... / آگهی تجدید مناقصه ,مناقصه واگذاری تعداد 16 اتفاقات شبکه در سطح استان گلستان...
 194. مناقصه اجرای پروژه های توسعه فیدر در محدوده مدیریت های توزیع برق علی آباد کتول و رامیان ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه های توسعه فیدر در محدوده مدیریت های توزیع برق علی آباد کتول و رامیان ...

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...