اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.24 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.24 در سایت

 1. مزایده فروش محصول سنگ آهن دانه بندی / مزایده فروش محصول سنگ آهن دانه بندی
 2. کنگره بین المللی محاسبات کلان مقیاس و تحلیل کلان داده / کنگره بین المللی محاسبات کلان مقیاس و تحلیل کلان داده
 3. فراخوان ارزیابی کیفی خرید 660 و 474 متر لوله 26 اینچ با پوشش و بدون پوشش در ضخامتهای مختلف / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی خرید 660 و 474 متر لوله 26 اینچ با پوشش و بدون پوشش در ضخامتهای مختلف
 4. فراخوان مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب
 5. فراخوان مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن آب بتن آرمه / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن آب بتن آرمه
 6. فراخوان مناقصه خرید خدمات پایگاههای اورژانس روستایی ٬ عشایری و شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید خدمات پایگاههای اورژانس روستایی ٬ عشایری و شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر
 7. لغو مناقصه پروژه پارک ترافیک / آگهی لغو مناقصه, لغو مناقصه پروژه پارک ترافیک
 8. مناقصه خرید لوله ۱۸و۲۶و۳۰ اینچ / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه خرید لوله ۱۸و۲۶و۳۰ اینچ
 9. مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب / مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب
 10. مناقصه امور پخت و پز بیمارستان علوی تبریز / مناقصه امور پخت و پز بیمارستان علوی تبریز
 11. دعوتنامه نظارت بر اجرای آماربرداری سراسری مرحله سوم منابع آب سطحی و زیرزمینی / دعوتنامه نظارت بر اجرای آماربرداری سراسری مرحله سوم منابع آب سطحی و زیرزمینی
 12. مزایده فروش اقلام ضایعاتی / مزایده, مزایده فروش اقلام ضایعاتی
 13. فراخوان مناقصه امورخدماتی ساختمانهای اداری درسطح استان / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امورخدماتی ساختمانهای اداری درسطح استان
 14. مناقصه مطالعات سیستم اعلام حریق پست های برق / مناقصه مطالعات سیستم اعلام حریق پست های برق
 15. مناقصه واگذاری امور مربوط به نقلیه / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور مربوط به نقلیه
 16. فراخوان مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت اجرای طرح کارتن سازی / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت اجرای طرح کارتن سازی
 17. فراخوان مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث مرکز گردشگری / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث مرکز گردشگری
 18. فراخوان مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث بازارچه فروش آبزیان / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث بازارچه فروش آبزیان
 19. فراخوان عمومی پروژه عملیات تقویت خط تغذیه محور قم - اصفهان ...نوبت دوم / فراخوان عمومی پروژه عملیات تقویت خط تغذیه محور قم - اصفهان ...نوبت دوم
 20. تجدید مناقصه نصب ابزار اندازه گیری مناسب در منابع آب سطحی .... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه نصب ابزار اندازه گیری مناسب در منابع آب سطحی ....
 21. تجدید مناقصه بهره برداری ، نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب / تجدید مناقصه , مناقصه بهره برداری ، نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب
 22. فراخوان مناقصه احداث اسکلت بتنی ساختمان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث اسکلت بتنی ساختمان
 23. تجدید مناقصه اورهال و راه‌اندازی درایر - خشک کن گاز ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اورهال و راه‌اندازی درایر - خشک کن گاز ...
 24. اصلاحیه فراخوان قطعه زمین جهت احداث و بهره برداری پارک آبی 95.12.24 / اصلاحیه , فراخوان قطعه زمین جهت احداث و بهره برداری پارک آبی -95.12.24
 25. تجدید مناقصه خدمات مدیریت بازاریابی و فروش هوشمند کلیه واحدهای احداث شده و ... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خدمات مدیریت بازاریابی و فروش هوشمند کلیه واحدهای احداث شده و ... نوبت دوم
 26. مناقصه تامین ماشین آلات سنگین- تجدید / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه ماشین آلات سنگین - تجدید
 27. مناقصه لکه گیری معابر سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری معابر سطح شهر - نوبت دوم
 28. مزایده واگذاری زمین مشروط به احداث هتل 5 ستاره / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری زمین مشروط به احداث هتل 5 ستاره
 29. مناقصه جهت عملیات تکمیلی جدول بندی آرامستان جدید و آرامستان باب الرحمه - نوبت دوم / مناقصه جهت عملیات تکمیلی جدول بندی آرامستان جدید و آرامستان باب الرحمه - نوبت دوم
 30. مناقصه خرید پکیج هواساز کمپرسور پیچشی- 95.12.24 / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه خرید پکیج هواساز کمپرسور پیچشی- 95.12.24
 31. مزایده زمین به شماره پلاک ثبتی پنجاه و نه فرعی / مزایده,مزایده زمین به شماره پلاک ثبتی پنجاه و نه فرعی
 32. شناسایی و ارزیابی پیمانکاران مرمت بناها, بافتها و آثار تاریخی در سال 1396 / شناسایی و ارزیابی پیمانکاران مرمت بناها, بافتها و آثار تاریخی در سال 1396
 33. مزایده ملک مشاع به کلاسه اجرا شماره 940395 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع به کلاسه اجرا شماره 940395 نوبت اول
 34. مزایده ششدانگ زمین مسکونی صد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی صد متر
 35. مناقصه حفر یک حلقه چاه عمیق / مناقصه ، مناقصه حفر یک حلقه چاه عمیق
 36. فراخوان تامین 2000 دستگاه چاپگر - نوبت دوم / فراخوان تامین 2000 دستگاه چاپگر نوبت دوم
 37. مزایده تعداد 9 دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز / مزایده, مزایده تعداد 9 دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز
 38. مزایده پلاک با عرصه 250.83مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک با عرصه 250.83مترمربع نوبت اول
 39. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت دویست و شش متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت دویست و شش متر
 40. مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده بخش هشت یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده بخش هشت یزد
 41. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 136.50متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 136.50متر
 42. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه سیصد متر
 43. مزایده عملیات بهره برداری از رستوران منطقه / مزایده, مزایده عملیات بهره برداری از رستوران منطقه
 44. مزایده ششدانگ لاک ثبتی عرصه 420متر / مزایده,مزایده ششدانگ لاک ثبتی عرصه 420متر
 45. مزایده ششدانگ پلاک بصورت دامداری / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بصورت دامداری
 46. مزایده یک دستگاه خودروی هاچ بک / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی هاچ بک
 47. مزایده پلاک ثبت شده ملک مسکونی زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده ملک مسکونی زمین نوبت دوم
 48. مزایده یک قطعه زمین مشاعی بخش هفت بجنورد / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشاعی بخش هفت بجنورد
 49. تجدید فراخوان مناقصه اجرای پروژه نهالکاری مراقبت و آبیاری و حفاظت و قرق در طرح های بیابان زدایی .... نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای پروژه نهالکاری مراقبت و آبیاری و حفاظت و قرق در طرح های بیابان زدایی ....
 50. فراخوان مناقصه 7000 متر کابل افشان تخت ضد آب جهت چاههای تامین آب میناب... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی, فراخوان مناقصه 7000 متر کابل افشان تخت ضد آب جهت چاههای تامین آب میناب...
 51. فراخوان تامین تجهیزات شبکه های محلی و گسترده- نوبت دوم / فراخوان , فراخوان تامین تجهیزات شبکه های محلی و گسترده- نوبت دوم
 52. فراخوان خدمات مربوط به طراحی, تامین , ساخت ... / فراخوان خدمات مربوط به طراحی, تامین , ساخت ...
 53. فراخوان استعلام انجام آزمایشات ویژه سنگ مخزن / فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان استعلام انجام آزمایشات ویژه سنگ مخزن
 54. مناقصه اجرای پروژه شبکه فرعی آبیاری... - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه اجرای پروژه شبکه فرعی آبیاری... - نوبت دوم
 55. فراخوان جهت واگذاری تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی ... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان جهت واگذاری تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی ...
 56. فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران ACID ADDITIVES و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران ACID ADDITIVES و ... نوبت دوم
 57. مزایده فروش یکدستگاه دریل واگن هیدرولیکی چرخ زنجیری / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه دریل واگن هیدرولیکی چرخ زنجیری
 58. ارزیابی کیفی تامین تجهیزات و خدمات طراحی و پیاده سازی 31 شبکه استانی / آگهی ارزیابی کیفی و انجام مناقصه ، ارزیابی کیفی تامین تجهیزات و خدمات طراحی و پیاده سازی 31 شبکه استانی
 59. مناقصه عملیات اجرایی احداث باند دوم قطعه 8-ج-2 و اصلاح باند... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی احداث باند دوم قطعه 8-ج-2 و اصلاح باند...
 60. مناقصه فاز اول خط تغذیه گازرسانی به شهرها نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه فاز اول خط تغذیه گازرسانی به شهرها نوبت دوم
 61. فراخوان مناقصه امور امداد ، تعمیرات و گازبانی زون دو نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان امور امداد ، تعمیرات و گازبانی زون دو نوبت دوم
 62. اجرای طرح هادی قره کندی / اجرای طرح هادی قره کندی
 63. مزایده فروش ماده معدنی سنگ آهن / مزایده فروش ماده معدنی سنگ آهن
 64. مناقصه احداث مخزن 10000 مترمکعبی / مناقصه احداث مخزن 10000 مترمکعبی
 65. مزایده واگذاری آموزشگاه رانندگی پایه یکم و دوم مرحله دوم نوبت دوم / مزایده ، مزایده واگذاری آموزشگاه رانندگی پایه یکم و دوم مرحله دوم نوبت دوم
 66. مناقصه احداث و تکمیل تصفیه خانه سد یامچی / مناقصه احداث و تکمیل تصفیه خانه سد یامچی
 67. مزایده پلاک ثبتی 395 فرعی از هفتاد اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 395 فرعی از هفتاد اصلی
 68. اگهی مناقصه عملیات باقیمانده و تکمیلی محور ایلام-حمیل / اگهی مناقصه عملیات باقیمانده و تکمیلی محور ایلام-حمیل
 69. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 122.22متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 122.22متر
 70. مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پژو 206 مدل 1389 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پژو 206 مدل 1389
 71. فراخوان خرید قطعات اتوبوس اسکانیا / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید قطعات اتوبوس اسکانیا
 72. مناقصه اجرای عملیات ایست و بازرسی و گشت و مراقبت از عرصه های جنگلی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات ایست و بازرسی و گشت و مراقبت از عرصه های جنگلی... نوبت دوم
 73. اصلاحیه مزایده تالار بام طلائیه / اصلاحیه گهی مزایده , مزایده تالار بام طلائیه
 74. مزایده واگذاری اجاره کارخانه شن و ماسه و کارخانه آسفالت 95.12.24 / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره کارخانه شن و ماسه و کارخانه آسفالت نوبت اول 95.12.24
 75. مزایده میزان 0.09 دانگ مشاع از 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ ملکیت / مزایده,مزایده میزان 0.09 دانگ مشاع از 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ ملکیت
 76. مزایده پلاک ثبتی 5329 بخش نه تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5329 بخش نه تهران
 77. مزایده عرصه و اعیان یک قطعه زمین 184مترمربع / مزایده,مزایده عرصه و اعیان یک قطعه زمین 184مترمربع
 78. مزایده ششدانگ خانه مسکونی ویلایی 500متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی ویلایی 500متر
 79. مناقصه پروژه ساماندهی و بازسازی کانالهای دفع آبهای سطحی بافت فرسوده شهر ماهشهر مرحله اول - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه پروژه ساماندهی و بازسازی کانالهای دفع آبهای سطحی بافت فرسوده شهر ماهشهر مرحله اول - نوبت دوم
 80. فراخوان ارزیابی کیفی ملزومات اداری .... - نوبت دوم / مناقصه,فراخوان ارزیابی کیفی ملزومات اداری .... - نوبت دوم
 81. مناقصه ترمیم نوار حفاری جاده های بین روستایی بخش سیوان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ترمیم نوار حفاری جاده های بین روستایی بخش سیوان نوبت دوم
 82. مناقصه خرید 12400 دست البسه حراست نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه خرید 12400 دست البسه حراست نوبت دوم
 83. فراخوان واگذاری خدمات پذیرایی و نظافت / فراخوان , فراخوان واگذاری خدمات پذیرایی و نظافت
 84. مناقصه عملیات اجرایی احداث ده (10) دستگاه پلهای ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی احداث ده (10) دستگاه پلهای ...
 85. فراخوان خرید 3500 دستگاه مانیتور مورد نیاز قوه قضائیه - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان خرید 3500 دستگاه مانیتور مورد نیاز قوه قضائیه - نوبت دوم
 86. مناقصه عمومی ساخت مخزن 500 متر مکعبی با فنس کشی اطراف آن- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ساخت مخزن 500 متر مکعبی با فنس کشی اطراف آن- نوبت دوم
 87. مناقصه عملیات احداث ساختمان 2 مرکز جامع سلامت شهری و روستایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث ساختمان 2 مرکز جامع سلامت شهری و روستایی
 88. فراخوان سه دستگاه پمپ فشار قوی / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان سه دستگاه پمپ فشار قوی
 89. مزایده 1.2 سهم مشاع از 5.93 سهم از 100 سهم حیاط و دکاکین / مزایده,مزایده 1.2 سهم مشاع از 5.93 سهم از 100 سهم حیاط و دکاکین
 90. مزایده ساختمان مسکونی زیربنای 193متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی زیربنای 193متر
 91. مزایده ملک به مساحت 2012.58مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 2012.58مترمربع
 92. مزایده واگذاری غرفه مسافربری شماره 22 نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری غرفه مسافربری شماره 22 نوبت دوم
 93. مزایده سه دانگ از ششدانگ ساختمان 526متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ساختمان 526متر
 94. مناقصه خدمات شهری نوبت اول تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات شهری نوبت اول تجدید
 95. مزایده ششدانگ دو باب خانه 264 و 307.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب خانه 264 و 307.10متر
 96. مناقصه خرید انواع کاغذهای واتر مارک - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خرید انواع کاغذهای واتر مارک - نوبت دوم
 97. مزایده اراضی کشاورزی و تجاری و یک هفتم چاه / مزایده,مزایده اراضی کشاورزی و تجاری و یک هفتم چاه
 98. مناقصه خرید انواع تیر بتونی نوع گرد / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع تیر بتونی نوع گرد
 99. مزایده قطعه زمین با عرصه 234.12مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمین با عرصه 234.12مترمربع
 100. فراخوان مناقصه اجرای درزگیری ، تراش و لکه گیری و روکش آسفالت گرم .... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان مناقصه اجرای درزگیری ، تراش و لکه گیری و روکش آسفالت گرم ....
 101. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 145.09متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 145.09متر
 102. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 113.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 113.85متر
 103. فراخوان خدمات مرحله اول و دوم مطالعه سیستم اعلام حریق پست های برق / آگهی فراخوان , فراخوان خدمات مرحله اول و دوم مطالعه سیستم اعلام حریق پست های برق
 104. مناقصه لکه گیری آسفالت راه دسترسی به شهرک صنعتی - نوبت دوم / مناقصه لکه گیری آسفالت راه دسترسی به شهرک صنعتی - نوبت دوم
 105. مزایده پلاک ثبتی شماره 8273 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 8273 فرعی از یک اصلی
 106. مزایده سه راهی 90×90... / سه راهی 90×90... نوبت اول
 107. تجدید مناقصه تهیه، تامین و خرید وسایل ورزشی پارکی - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تهیه، تامین و خرید وسایل ورزشی پارکی - مرحله دوم نوبت دوم
 108. مناقصه عملیات اجرایی احداث دیوار سنگی - مرحله دوم نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات اجرایی احداث دیوار سنگی مرحله دوم نوبت دوم
 109. تجدید مناقصه عملیات اجرایی بهسازی میدان ورودی مشهد - مرحله دوم نوبت دوم / مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه عملیات اجرایی بهسازی میدان ورودی مشهد -مرحله دوم نوبت دوم
 110. فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاوره نظارت کارگاهی بر پروژه های تعمیر و نگهداری ... / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران , فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاوره نظارت کارگاهی بر پروژه های تعمیر و نگهداری ...
 111. استعلام ارزیابی کیفی تکمیل و اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی نوبت دوم / آگهی استعلام ارزیابی کیفی مناقصه , استعلام ارزیابی کیفی تکمیل و اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی نوبت دوم
 112. مناقصه خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی چیلر آب خنک 220 تن سرمایشی ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی چیلر آب خنک 220 تن سرمایشی ... نوبت دوم
 113. مناقصه خرید پودر کاکائو -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید پودر کاکائو - نوبت دوم
 114. تجدید فراخوان اجرای عملیات تکمیل ظرفیت خط آبرسانی / تجدید فراخوان اجرای عملیات تکمیل ظرفیت خط آبرسانی
 115. مناقصه خرید 2000 دستگاه رایانه نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 2000 دستگاه رایانه نوبت دوم
 116. مزایده فروش مقدار 1500 تن لوله های و سرلوله های ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مقدار 1500 تن لوله های و سرلوله های ضایعاتی نوبت اول
 117. مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی 89.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی 89.25متر
 118. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس
 119. مزایده منزل مسکونی عرصه 237.87متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 237.87متر
 120. مزایده یک دستگاه سواری زانتیا / مزایده یک دستگاه سواری زانتیا
 121. مناقصه ممیزی املاک سطح شهر شاندیز ، ساماندهی بایگانی.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ممیزی املاک سطح شهر شاندیز ، ساماندهی بایگانی... نوبت دوم
 122. فراخوان خرید لوله های پلی اتیلن فاضلابی / آگهی فراخوان , فراخوان خرید لوله های پلی اتیلن فاضلابی
 123. تجدید مزایده واگذاری کشتارگاه نیمه صنعتی نوبت اول / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری کشتارگاه نیمه صنعتی نوبت اول
 124. مزایده خودرو هیوندای سوناتا / آگهی مزایده ,مزایده خودرو هیوندای سوناتا
 125. مناقصه انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان ...
 126. مناقصه عملیات باقیمانده بخشی از پروژه مسکونی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات باقیمانده بخشی از پروژه مسکونی نوبت اول
 127. ارزیابی کیفی مناقصه اجاره دو فروند هلیکوپتر نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای,ارزیابی کیفی اجاره دو فروند هلیکوپتر نوبت دوم
 128. مزایده پلاک ثبتی نه فرعی بخش یک یزد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی نه فرعی بخش یک یزد
 129. مزایده ملک بصورت پاساژ بخش یک بهبهان نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بصورت پاساژ بخش یک بهبهان نوبت دوم
 130. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 26.95مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 26.95مترمربع
 131. مزایده قطعه زمین با کاربری کوره آجرپزی و تلمبار / مزایده,مزایده قطعه زمین با کاربری کوره آجرپزی و تلمبار
 132. مزایده یکقطعه زمین مساحت 250مترمربع / مزایده,مزایده یکقطعه زمین مساحت 250مترمربع
 133. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 347مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 347مترمربع
 134. مناقصه واگذاری فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی
 135. اصلاحیه فراخوان سرمایه گذاری در احداث ، تجهیز و بهره برداری BOO دانشکده / اصلاحیه فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری در احداث ، تجهیز و بهره برداری BOO دانشکده
 136. مناقصه عملیات اجرایی جدول گذاری و آبنمای پارک حاشیه ای تجدید نوبت دوم مرحله دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی جدول گذاری و آبنمای پارک حاشیه ای تجدید نوبت دوم مرحله دوم
 137. فراخوان مناقصه بهسازی محورهای روستایی نوبت دوم / فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه بهسازی محورهای روستایی نوبت دوم
 138. مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح به اراضی پشتیبانی بندری شهید رجایی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح به اراضی پشتیبانی بندری شهید رجایی تجدید
 139. مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر سطح شهر ... مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر سطح شهر... مرحله اول نوبت دوم
 140. مزایده اجاره تعداد 4 واحد تجاری نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره تعداد 4 واحد تجاری نوبت دوم
 141. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 78.110مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 78.110مترمربع
 142. تجد ید مناقصه مناقصه تامین نیروی خدمات شهر و فضای شهرداری تجدید / آگهی مناقصه , مناقصه مناقصه تامین نیروی خدمات شهر و فضای شهرداری 95.12.24
 143. مزایده واگذاری سوله شماره 1 هنرستان / مزایده, مزایده واگذاری سوله شماره 1 هنرستان نوبت اول
 144. مزایده واگذاری ساختمان داروخانه درمانگاه زینب بختیاری / مزایده, مزایده واگذاری ساختمان داروخانه درمانگاه زینب بختیاری نوبت اول
 145. مزایده واگذاری سوله شماره 2 هنرستان / مزایده, مزایده واگذاری سوله شماره 2 هنرستان نوبت اول
 146. مناقصه خرید 800 تن متیل دی اتانول آمین / مناقصه , مناقصه خرید 800 تن متیل دی اتانول آمین
 147. اصلاحیه فراخوان فروش اموال مستعمل مازاد و ضایعاتی / اصلاحیه مزایده, فراخوان فروش اموال مستعمل مازاد و ضایعاتی
 148. مناقصه امور اشپزخانه پخت و طبخ غذا / مناقصه امور اشپزخانه پخت و طبخ غذا
 149. مناقصه عملیات اجرایی باند دوم محور نمره یک.... نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی باند دوم محور نمره یک.... نوبت اول
 150. مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاه زمین شناسی / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاه زمین شناسی
 151. فراخوان شبکه توزیع و خط تغذیه و ساخت یک عدد ایستگاه- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی ,فراخوان شبکه توزیع و خط تغذیه و ساخت یک عدد ایستگاه- نوبت دوم
 152. مناقصه انجام خدمات مورد نیاز خودرویی ، تنظیفات ، فضای سبز، - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات مورد نیاز خودرویی ، تنظیفات ، فضای سبز، ...نوبت دوم
 153. مناقصه اجرای پروژه برقرسانی به طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای سال 96 ... تجدید / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه برقرسانی به طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای سال 96 ... تجدید
 154. فراخوان احداث تصقیه خانه فاضلاب کمپ های مسکونی نیروگاه اتمی بوشهر / آگهی فراخوان ارزیابی توات اجرای کار , فراخوان احداث تصقیه خانه فاضلاب کمپ های مسکونی نیروگاه اتمی بوشهر
 155. مناقصه ساختمان آموزشی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ساختمان آموزشی
 156. مناقصه خدمات مشاوره ای روانشناختی- 95.12.24 / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات مشاوره ای روانشناختی- 95.12.24
 157. مناقصه خرید تعداد 3000 عدد صندوق ویژه اماکن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 3000 عدد صندوق ویژه اماکن
 158. مزایده اجاره جایگاه سوخت CNG - تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده, مزایده اجاره جایگاه سوخت CNG - تجدید نوبت دوم
 159. مزایده سرمایه گذاری طرح تفریحی و توریستی و گردشگری - نوبت دوم / مزایده, مزایده سرمایه گذاری طرح تفریحی و توریستی و گردشگری - نوبت دوم
 160. مناقصه ارائه خدمات دیسپاچینگ نقلیه / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه ارائه خدمات دیسپاچینگ نقلیه
 161. مناقصه احداث کمربندی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث کمربندی - نوبت دوم
 162. مزایده ملکی وثیقه گذار / مزایده,مزایده ملکی وثیقه گذار
 163. آگهی فراخوان دیوارکشی و محوطه سازی فرمانداری بجستان / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان دیوارکشی و محوطه سازی فرمانداری بجستان
 164. آگهی مزایده عمومی واگذاری اجاره یک باب انبار به مساحت 2998 مترمربع / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی واگذاری اجاره یک باب انبار به مساحت 2998 مترمربع
 165. آگهی مناقصه امور خدمات پشتیبانی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه امور خدمات پشتیبانی
 166. مزایده دو فقره سیم کارت / مزایده,دو فقره سیم کارت
 167. آگهی شناسایی پیمانکاران پروژه هاى احداث شبکه نوبت دوم / آگهی شناسایی پیمانکاران پروژه هاى احداث شبکه نوبت دوم
 168. مزایده واگذاری سالن شماره 1 مجتمع فرهنگی و هنری / مزایده, مزایده واگذاری سالن شماره 1 مجتمع فرهنگی و هنری
 169. فراخوان تجهیزات در زمینه عملیات pm و em / آگهی فراخوان شناسایی ,فراخوان تجهیزات در زمینه عملیات pm و em
 170. مزایده واگذاری ساختمان داخل مدرسه علامه امینی / مزایده, مزایده واگذاری ساختمان داخل مدرسه علامه امینی
 171. مناقصه واگذاری بخشی از خدمات پزشکی و پیراپزشکی ... / مناقصه , مناقصه واگذاری بخشی از خدمات پزشکی و پیراپزشکی ...
 172. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و اعزام و بدرقه مددجویان ... / مناقصه , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و اعزام و بدرقه مددجویان ...
 173. مزایده یکباب مغازه در پرونده کلاسه 950787 مرحله اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه در پرونده کلاسه 950787 مرحله اول
 174. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه ثبت ساری / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه ثبت ساری
 175. مزایده ششدانگ ملک مساحت 343مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 343مترمربع
 176. فراخوان مناقصه تعمیر ، مرمت و تعریض پل های محور سلفچگان / فراخوان مناقصه،فراخوان مناقصه تعمیر ، مرمت و تعریض پل های محور سلفچگان
 177. مزایده فروش تعداد هفت دستگاه خودرو / مزایده ، مزایده فروش تعداد هفت دستگاه خودرو
 178. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی پروژه های چهارخطه محور ازنا-شازند و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات اجرایی پروژه های چهارخطه محور ازنا-شازند و ...
 179. مناقصه اجرای پروژه برقرسانی به طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای سال 96 ... تجدید / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه برقرسانی به طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای سال 96 ... تجدید
 180. مزایده تعداد دو دستگاه تانکر شیر / مزایده , مزایده تعداد دو دستگاه تانکر شیر
 181. مناقصه سنگ گرانیت خرم دره فرشی و دره پلاک / مناقصه سنگ گرانیت خرم دره فرشی و دره پلاک
 182. استعلام آبگرمکن گازی و نفتی حداقل 50 گالنی / استعلام, استعلام آبگرمکن گازی و نفتی حداقل 50 گالنی
 183. استعلام چای پاکتی گو

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

4 نظر

unbiasedice3980.jimdo.com  ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ - ۰۸:۲۳:۱۶

I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

foot pain in the arch  ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ - ۲۰:۲۲:۳۱

Glad to be one of the visitors on this awe inspiring site :D.

foot pain heel  ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ - ۱۳:۰۳:۰۹

As the admin of this web site is working, no uncertainty very quickly it will be famous, due to its quality contents.

alaynadeschene.hatenablog.com  ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ - ۰۶:۰۶:۵۳

What's up to all, how is all, I think every one is getting more from this web site, and your views are nice for new people.