اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.21

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.21

 1. فراخوان مزایده تعداد 12 واحد از 24 واحد یک مجتمع اقامتی رفاهی خود / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده تعداد 12 واحد از 24 واحد یک مجتمع اقامتی رفاهی خود
 2. مزایده کارخانه صنعتی عرصه 3320متر / مزایده,مزایده کارخانه صنعتی عرصه 3320متر
 3. مناقصه مقدار 70 تن مادوریت مایع -نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه مقدار 70 تن مادوریت مایع - نوبت دوم
 4. فراخوان خرید , تامین , نصب و راه اندازی اتصالات و لوازم آبیاری قطره ای .... / فراخوان , فراخوان خرید , تامین , نصب و راه اندازی اتصالات و لوازم آبیاری قطره ای ....
 5. آگهی ارزیابی کیفی انجام امور مربوط به خدمات تنظیف , امربری ... / آگهی ارزیابی کیفی, آگهی ارزیابی کیفی انجام امور مربوط به خدمات تنظیف , امربری ...
 6. شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران پروژه مخلوط ریزی و تسطیح مسیر خطوط لوله ...- نوبت دوم / آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران , شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران پروژه مخلوط ریزی و تسطیح مسیر خطوط لوله ...- نوبت دوم
 7. مناقصه ماشینکاری , سوراخکاری , حکاکی و تست فشار و... / مناقصه , مناقصه ماشینکاری , سوراخکاری , حکاکی و تست فشار و...
 8. مزایده فروش زمین پروژه مجتمع تجاری 2711.98متر / مزایده,مزایده فروش زمین پروژه مجتمع تجاری 2711.98متر
 9. مناقصه جذب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جذب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی نوبت دوم
 10. فراخوان مناقصه pasts for grove ball valve series - نوبت دوم / فراخوان مناقصه pasts for grove ball valve series - نوبت دوم
 11. مناقصه عملیات تثبیت با سیمان و روکش آسفالت محور - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات تثبیت با سیمان و روکش آسفالت محور - نوبت دوم
 12. فراخوان مشاور جهت طرح جامع و طرح شفا / فراخوان ، فراخوان مشاور جهت طرح جامع و طرح شفا
 13. مزایده واگذاری سوپرمارکت و فست فود دانشگاه / آگهی مزایده, مزایده واگذاری سوپرمارکت و فست فود دانشگاه
 14. مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز ...- نوبت دوم / مناقصه ، ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز ...- نوبت دوم
 15. مناقصه احداث جاده دسترسی به پاسگاه مرزی ( مرزبانی ) ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث جاده دسترسی به پاسگاه مرزی ( مرزبانی ) ...
 16. مناقصه تعداد 500 عدد صندوق صدقات MDF ویژه اماکن / مناقصه تعداد 500 عدد صندوق صدقات MDF ویژه اماکن
 17. مناقصهP/F"DERRICK" FLO LINE MODEL FLC / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه P/F"DERRICK" FLO LINE MODEL FLC
 18. مناقصهP/F DERRICK CENTRIFUGE DE-1000 / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه P/F DERRICK CENTRIFUGE DE-1000
 19. مناقصه عملیات اجرایی سد مخزنی بتن غلتکی / مناقصه عملیات اجرایی سد مخزنی بتن غلتکی
 20. مزایده اقلام نو ، مستعمل ، اسقاطی / مزایده , مزایده اقلام نو ، مستعمل ، اسقاطی
 21. مناقصه واگذاری امور راهبری ماشین های اداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری امور راهبری ماشین های اداری نوبت دوم
 22. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی / آگهی مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی
 23. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم قطعه 81 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم قطعه 81 تفکیکی
 24. مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 280 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 280 متر
 25. مناقصه استجاره 48 دستگاه انواع خودرو / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه استجاره 48 دستگاه انواع خودرو
 26. مزایده بهره برداری جایگاه CNG مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری جایگاه CNG مرحله دوم نوبت دوم
 27. مناقصه اصلاح سیستم حفاظت مربوط به باسبار 2/30 کیلوولت / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ، مناقصه اصلاح سیستم حفاظت مربوط به باسبار 2/30 کیلوولت
 28. مزایده فروش پودر PTA.... / آگهی مزایده , مزایده فروش پودر PTA....
 29. مناقصه کاشت و نگهداری فضای سبز را در سال 1396 / آگهی مناقصه , مناقصه کاشت و نگهداری فضای سبز را در سال 1396
 30. مناقصه عملیات خرید چیلر ، فن کوئل و هواساز ساختمان ستادی جدید تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خرید چیلر ، فن کوئل و هواساز ساختمان ستادی جدید تجدید نوبت دوم
 31. مناقصه اجرای کارهای باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب / مناقصه اجرای کارهای باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب
 32. مناقصه تخریب و تکمیل پروژه خدماتی و رفاهی معلم / مناقصه تخریب و تکمیل پروژه خدماتی و رفاهی معلم
 33. مناقصه پروژه اجرای کانال بتونی نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه اجرای کانال بتونی نوبت دوم
 34. مزایده حجره با فروشی 112.24متر نوبت اول / مزایده,مزایده حجره با فروشی 112.24متر نوبت اول
 35. مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی 256.20متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی 256.20متر
 36. مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم
 37. مناقصه عمومی پخت ، خرید ، حمل و پخش آسفالت نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه عمومی پخت ، خرید ، حمل و پخش آسفالت نوبت دوم
 38. مزایده اجاره بندر چمخاله جهت سرمایه گذاری نوبت دوم / اگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بندر چمخاله جهت سرمایه گذاری نوبت دوم
 39. فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع بازنگری استاندارد مصرف انرژی .... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع بازنگری استاندارد مصرف انرژی ....
 40. تجدید فراخوان انجام عملیات تعمیر و راه اندازی نیروگاه بادی نوبت دوم / تجدید , فراخوان انجام عملیات تعمیر و راه اندازی نیروگاه بادی تجدید نوبت دوم
 41. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین 266متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین 266متر
 42. مناقصه خرید فیلر راد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید فیلر راد نوبت دوم
 43. مناقصه خرید پنج دستگاه خودرو آتش نشانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید پنج دستگاه خودرو آتش نشانی نوبت دوم
 44. متاقصه بکارگیری تعداد سه دستگاه تانکر آب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , متاقصه بکارگیری تعداد سه دستگاه تانکر آب نوبت دوم
 45. مناقصه اجراء کیسینگ تاسیسات گاز در شهرک صدف نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه اجراء کیسینگ تاسیسات گاز در شهرک صدف نوبت دوم
 46. مزایده عمومی فروش یک دستگاه چیلر جذبی آبزوریشن آبگرم 120 تنی به همراه تابلو برق و ... / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش یک دستگاه چیلر جذبی آبزوریشن آبگرم 120 تنی به همراه تابلو برق و ...
 47. فراخوان مناقصه تکمیل تجهیز و نوسازی اراضی - تجدید / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تکمیل تجهیز و نوسازی اراضی - تجدید
 48. فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع بازنگری و تدوین استاندارد اتصال.... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع بازنگری و تدوین استاندارد اتصال....
 49. مزایده واگذاری به اجاره پاساژ امامزاده احمد (ع) / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره پاساژ امامزاده احمد (ع)
 50. مناقصه واگذاری خرید 3000 دستگاه مودم وایرلس / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خرید 3000 دستگاه مودم وایرلس
 51. مزایده سه باب مغازه مرحله اول / مزایده,مزایده سه باب مغازه مرحله اول
 52. مناقصه بازسازی و تامین قطعات یدکی 12 دستگاه مادکلینر / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه بازسازی و تامین قطعات یدکی 12 دستگاه مادکلینر
 53. مناقصه بازسازی و تعمیرات اساسی بوژی- نوبت دوم / مناقصه بازسازی و تعمیرات اساسی بوژی- نوبت دوم
 54. مناقصه عملیات آبخیزداری، پیشگیری و مهار سیلاب / فراخوان مناقصه, مناقصه عملیات آبخیزداری، پیشگیری و مهار سیلاب
 55. تجدید مناقصه نگهداری , تعمیرات حوادث خطوط انتقال , شبکه توزیع ....نوبت دوم / ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , تجدید مناقصه نگهداری , تعمیرات حوادث خطوط انتقال , شبکه توزیع ....نوبت دوم
 56. مناقصه اجرای شبکه های رایانه ای و نصب دوربین های مدار بسته - تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه اجرای شبکه های رایانه ای و نصب دوربین های مدار بسته - تجدید
 57. فراخوان اجرای سالن اجتماعات (آمفی تئاتر) نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان اجرای سالن اجتماعات (آمفی تئاتر) نوبت دوم
 58. مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه تخت احیاء نوزاد تولید داخل 95.12.21 / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه تخت احیاء نوزاد تولید داخل نوبت اول 95.12.21
 59. مناقصه خرید تعداد 300 دستگاه تخت LDR تولید داخل / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید تعداد 300 دستگاه تخت LDR تولید داخل نوبت اول
 60. مناقصه شناسایی پیمانکار جهت انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل نوبت دوم / آگهی شناسایی پیمانکار, مناقصه شناسایی پیمانکار جهت انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل نوبت دوم
 61. آگهی فراخوان عمومی جهت انجام امورات شرکت در زمینه عملیات تجهیز ، تخلیه / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی جهت انجام امورات شرکت در زمینه عملیات تجهیز ، تخلیه
 62. مناقصه چرم های نسوز نوبت دوم / آگهی مناقصه بین المللی عمومی, مناقصه جرم های نسوز نوبت دوم
 63. مناقصه آجرهای نسوز کوره نوبت دوم / آگهی مناقصه بین المللی عمومی, مناقصه آجرهای نسوز کوره نوبت دوم
 64. مناقصه نازل و استوپر تاندیش نوبت دوم / آگهی مناقصه بین المللی عمومی, مناقصه نازل و استوپر تاندیش نوبت دوم
 65. مناقصه خرید 12000 تن پودر بنتونیت / آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , مناقصه خرید 12000 تن پودر بنتونیت
 66. فراخوان اجاره یک فرونده شناور AHTS / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان اجاره یک فرونده شناور AHTS
 67. مناقصه خرید پودر کاکائو / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید پودر کاکائو
 68. مناقصه خرید لیفتراک / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید لیفتراک
 69. مزایده فروش ضایعات / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش ضایعات
 70. فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع بازنگری استاندارد برچسب انرژی .... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع بازنگری استاندارد برچسب انرژی ...
 71. فراخوان مناقصه خرید و تامین ، شیرآلات و اتصالات چدنی... نوبت دوم / فراخوان, فراخوان مناقصه خرید و تامین ، شیرآلات و اتصالات چدنی.... نوبت دوم
 72. مزایده واگذاری اجاره مجموعه استخر شنا / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره مجموعه استخر شنا
 73. مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی نوبت دوم
 74. مناقصه خرید 3.8 لوله پلی اتیلن / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 3.8 لوله پلی اتیلن
 75. مناقصه خریدو حمل ،تراش و پخش آسفالت بصورت مکانیزه / مناقصه , مناقصه خریدو حمل ،تراش و پخش آسفالت بصورت مکانیزه
 76. مناقصه انجام خدمات مورد نیاز خودرویی ، تنظیفات ، دبیرخانه ، منشی گری، ماشین نویسی، ... / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه انجام خدمات مورد نیاز خودرویی ، تنظیفات ، دبیرخانه ، منشی گری، ماشین نویسی، ...
 77. مناقصه خرید فیلر راد 95/12/21 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید فیلر راد 95/12/21
 78. مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیران شبکه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیران شبکه نوبت دوم
 79. فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع تحقیق در زمینه دستورالعمل استاندارد برای مکانیزم جمع آوری.... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع تحقیق در زمینه دستورالعمل استاندارد برای مکانیزم جمع آوری....
 80. مناقصه خرید 120 دستگاه سلول 20 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 120 دستگاه سلول 20 کیلوولت
 81. مناقصه اجرای عملیات آبرسانی آبفا کرج نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات آبرسانی آبفا کرج نوبت دوم
 82. فراخوان واگذاری (اجاره) یک هکتار زمین در پست 63/20 کیلو ولت تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان واگذاری (اجاره) یک هکتار زمین در پست 63/20 کیلو ولت تجدید نوبت دوم
 83. مزایده فروش دستگاه بافت جوراب سه توپ سیلندر نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه بافت جوراب سه توپ سیلندر نوبت دوم
 84. مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک ثبتی فرعی از 1716 فرعی / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک ثبتی فرعی از 1716 فرعی
 85. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 225 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 225 فرعی
 86. مزایده دستگاه تانکر حمل سوخت / مزایده دستگاه تانکر حمل سوخت
 87. مزایده یک دستگاه بتن ولوو / مزایده یک دستگاه بتن ولوو
 88. سیستم حذف نیترات اب از شهر بهار / سیستم حذف نیترات اب از شهر بهار
 89. فراخوان سرمایه گذاری در بهره برداری و ساخت بیلبوردهای تبلیغاتی نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان سرمایه گذاری در بهره برداری و ساخت بیلبوردهای تبلیغاتی نوبت دوم
 90. فراخوان اجرای سالن اجتماعات (آمفی تئاتر) نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان اجرای سالن اجتماعات (آمفی تئاتر) نوبت دوم
 91. مزایده فروش تعداد 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی نوبت دوم
 92. لغو مزایده سهام در مالکیت شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو / لغو مزایده سهام در مالکیت شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
 93. مزایده فروش مقدار 338 تن کوپ سنگ تراورتن ممتاز و درجه 1... / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش مقدار 338 تن کوپ سنگ تراورتن ممتاز و درجه 1...
 94. فراخوان سرمایه گذاری در بهره برداری و ساخت پل های هوایی نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان سرمایه گذاری در بهره برداری و ساخت پل های هوایی نوبت دوم
 95. مناقصه کنتور و شیر شبکه / مناقصه کنتور و شیر شبکه
 96. طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب سپتاژ شهر مشهد / طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب سپتاژ شهر مشهد
 97. مزایده لوله و اتصالات و اقلام اسقاطی و مازاد بر مصرف / آگهی مزایده عمومی, مزایده لوله و اتصالات و اقلام اسقاطی و مازاد بر مصرف
 98. ارزیابی کیفی بهسازی و روکش آسفالت محور برغمد - جغتای / ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی بهسازی و روکش آسفالت محور برغمد - جغتای
 99. شناسایی پیمانکار مدیریت و راهبری پایانه سلام فرودگاه بین المللی امام خمینی ره نوبت دوم / شناسایی پیمانکار مدیریت و راهبری پایانه سلام فرودگاه بین المللی امام خمینی ره نوبت دوم
 100. مزایده اجاره کشتارگاه صنعتی دام -نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره کشتارگاه صنعتی دام نوبت دوم
 101. مناقصه احداث مسیر دوچرخه خیابان سناباد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مسیر دوچرخه خیابان سناباد
 102. مناقصه احداث آرامگاه خانوادگی در آرامستان بهشت رضوان ....95.12.21 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث آرامگاه خانوادگی در آرامستان بهشت رضوان ....95.12.21
 103. فراخوان همکاری قالب طرح های نوآورانه ، مهندسی معکوس قطعات الکترونیکی -95.12.21 / فراخوان همکاری،فراخوان همکاری قالب طرح های نوآورانه ، مهندسی معکوس قطعات الکترونیکی -95.12.21
 104. فراخوان ساخت و بهره برداری یک دستگاه سورتمه ...95.12.21 / فراخوان , فراخوان ساخت و بهره برداری یک دستگاه سورتمه ...95.12.21
 105. مناقصه خرید علائم و تجهیزات ترافیکی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید علائم و تجهیزات ترافیکی - نوبت دوم
 106. مزایده اجاره پارکینگ مجموعه بازار بین المللی بعثت طرقبه.... -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ مجموعه بازار بین المللی بعثت طرقبه.... -نوبت دوم
 107. مزایده بهره برداری از تاسیسات سیلندر پرکنی گاز مایع / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از تاسیسات سیلندر پرکنی گاز مایع
 108. مزایده بهره برداری از یکباب زمین چمن مصنوعی بانضمام سایر متعلقات آن ... / مزایده ، مزایده بهره برداری از یکباب زمین چمن مصنوعی بانضمام سایر متعلقات آن ...
 109. ارزیابی کیفی نگهداری و نظافت کلیه اماکن و ساختمانهای شهر فرودگاه نویت دوم / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی نگهداری و نظافت کلیه اماکن و ساختمانهای شهر فرودگاه نوبت دوم
 110. مناقصه ارایه خدمات پرستاری / فراخوان مناقصه, مناقصه ارایه خدمات پرستاری
 111. فراخوان مناقصه خدمات تامین و نصب تعداد 218 دستگاه کنتور هوشمند حجمی نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خدمات تامین و نصب تعداد 218 دستگاه کنتور هوشمند حجمی نوبت دوم
 112. مناقصه یکدستگاه پل عابر پیاده در کنار گذر یزد ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه یکدستگاه پل عابر پیاده در کنار گذر یزد ... نوبت دوم
 113. تجدید مناقصه اجرای سنگ فرش / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای سنگ فرش
 114. مزایده زمین مساحت 19158.75مترمربع مرحله دوم / مزایده,مزایده زمین مساحت 19158.75مترمربع مرحله دوم
 115. مناقصه خرید قطعات پیکاب- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید قطعات پیکاب- نوبت دوم
 116. تجدید مناقصه خرید آسفالت برای آسفالت ریزی سطح شهر -چاپ اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید آسفالت برای آسفالت ریزی سطح شهر -چاپ اول
 117. تجدید مناقصه 7625 دستگاه کنتور آب توربینی مولتی جت نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه 7625 دستگاه کنتور آب توربینی مولتی جت نوبت دوم
 118. مزایده هفت هکتاری اراضی کشاورزی دیم و یک قطعه باغ / مزایده,مزایده هفت هکتاری اراضی کشاورزی دیم و یک قطعه باغ
 119. مزایده اجاره شش باب مغازه / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره شش باب مغازه
 120. ارزیابی کیفی خرید نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته ترمینال نوبت دوم / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی خرید نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته ترمینال نوبت دوم
 121. مناقصه کابلکشی 63 کیلوولت معنوی - ناسیونال ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه کابلکشی 63 کیلوولت معنوی - ناسیونال ...
 122. اصلاحیه مناقصات واگذاری آژانس مشترکین شهرستان - نوبت دوم / اصلاحیه آگهی مناقصات, مناقصات واگذاری آژانس مشترکین شهرستان - نوبت دوم
 123. مناقصه پایه سیمانی H9*200- نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای, مناقصه پایه سیمانی H9*200*- نوبت دوم
 124. مزایده مقدار تقریبی 500 تن ضایعات آهنی / آگهی مزایده,مزایده مقدار تقریبی 500 تن ضایعات آهنی
 125. مناقصه عملیات اجرایی و احداث شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه عملیات اجرایی و احداث شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم
 126. فراخوان بهبود خدمات پشتیبانی از پرورش ماهی / آگهی فراخوان مناقصه دو مرحله ای,فراخوان بهبود خدمات پشتیبانی از پرورش ماهی
 127. مناقصه اجرای خط انتقال پساب تصفیه خانه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , مناقصه اجرای خط انتقال پساب تصفیه خانه
 128. مناقصه اجرای احداث دیوارهای حفاظتی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای احداث دیوارهای حفاظتی
 129. فراخوان خرید 2 دستگاه چیلر جذبی / آگهی فراخوان,فراخوان خرید 2 دستگاه چیلر جذبی
 130. مزایده ساماندهی ایستگاه مسافربری مسیر پارس آباد مغان - اصلاندوز مغان نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده ساماندهی ایستگاه مسافربری مسیر پارس آباد مغان - اصلاندوز مغان نوبت دوم
 131. مناقصه خدمات حفاظتی و حراستی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خدمات حفاظتی و حراستی نوبت دوم
 132. مناقصه خرید پنج دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گاز و یک دستگاه هیتر / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید پنج دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گاز و یک دستگاه هیتر
 133. مناقصه خرید انواع کاغذهای واتر مارک / مناقصه ، مناقصه خرید انواع کاغذهای واتر مارک
 134. مزایده ششدانگ دو دستگاه اپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ دو دستگاه اپارتمان
 135. مزایده مسکونی شماره 81 فرعی و زمین قولنامه ای 250متر / مزایده,مزایده مسکونی شماره 81 فرعی و زمین قولنامه ای 250متر
 136. مناقصه خدمات نمودارگیری، مشبک کاری و چاه پیمایی در چاه های دریایی / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه خدمات نمودارگیری، مشبک کاری و چاه پیمایی در چاه های دریایی
 137. فراخوان مناقصه اجرای قرنیز و هندریل به طول 530 متر ...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای قرنیز و هندریل به طول 530 متر ...نوب دوم
 138. مناقصه ارائه خدمات نگهداری فضای سبز و تنظیفات و ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات نگهداری فضای سبز و تنظیفات و ...
 139. مناقصه خرید 8 دستگاه هواساز / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه خرید 8 دستگاه هواساز
 140. مناقصه اجرای عملیات مانیتورینگ / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای عملیات مانیتورینگ
 141. فراخوان اجرای عملیات روسازی جاده عملکردی / آگهی فراخوان,فراخوان اجرای عملیات روسازی جاده عملکردی
 142. مناقصه خرید بیش از 20 هزار تابلوی فلزی / آگهی مناقصه,مناقصه خرید بیش از 20 هزار تابلوی فلزی
 143. مزایده فروش خودروهای سواری / آگهی مزایده,مزایده فروش خودروهای سواری
 144. مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده,مزایده فروش خودرو
 145. فراخوان عملیات نصب برج و سیم کشی خطوط 4 مداره نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان عملیات نصب برج و سیم کشی خطوط 4 مداره نوبت دوم
 146. مناقصه تامین، حمل مصالح و اجرای عملیات نما نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین، حمل مصالح و اجرای عملیات نما نوبت دوم
 147. مناقصه تهیه و حمل مصالح و اجرای عملیات تاسیسات برقی و مکانیکی نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه تهیه و حمل مصالح و اجرای عملیات تاسیسات برقی و مکانیکی نوبت دوم
 148. آگهی مناقصه خرید چیلر / آگهی مناقصه , مناقصه خرید چیلر
 149. مزایده واگذاری ششدانگ اعیان ملکی مساحت 8985مترمربع / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ اعیان ملکی مساحت 8985مترمربع
 150. مناقصه اجرای خدمات تعمیرات و پشتیبانی پست های اتوماسیونی / مناقصه اجرای خدمات تعمیرات و پشتیبانی پست های اتوماسیونی
 151. مناقصه ارائه خدمات تامین راننده خودروهای سنگین / مناقصه ارائه خدمات تامین راننده خودروهای سنگین
 152. مناقصه اجرای عملیات جامع بهره برداری ، نگهداری ،تعمیرات و مدیریت شبکه های توزیع نیروی برق -نوبت دوم / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات جامع بهره برداری ، نگهداری ،تعمیرات و مدیریت شبکه های توزیع نیروی برق - نوبت دوم
 153. مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه P شبکه های توزیع نیروی برق- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه P شبکه های توزیع نیروی برق- نوبت دوم
 154. مناقصه انجام عملیات بهینه سازی فنی فاز 1 نیروگاه / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام عملیات بهینه سازی فنی فاز 1 نیروگاه
 155. مناقصه خرید تاسیسات برقی / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید تاسیسات برقی
 156. مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری پست امداد آب .... 95.12.21 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری پست امداد آب .... 95.12.21
 157. مناقصه انجام امور نگهبانی و حفاطت فیزیکی کارخانه / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور نگهبانی و حفاطت فیزیکی کارخانه
 158. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی تکمیل آمفی تئاتر سرپوشیده فرهنگسرای مهر-نوبت دوم / مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی تکمیل آمفی تئاتر سرپوشیده فرهنگسرای مهر
 159. مناقصه عملیات اجرایی شبکه آب شرب شهر آران و بیدگل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی شبکه آب شرب شهر آران و بیدگل
 160. مناقصه عملیات اجرایی شبکه آب شهرهای نیاسر , قمصر , مشکات .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی شبکه آب شهرهای نیاسر , قمصر , مشکات ....
 161. مناقصه مجدید اجرای شبکه داخلی کامپیوتری LAN بین واحدهای مستقر در کمپ و ... - نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه مجدید اجرای شبکه داخلی کامپیوتری LAN بین واحدهای مستقر در کمپ و ... - نوبت دوم
 162. فراخوان تامین و خرید ، حمل ، بارگیری ، براندازی و چیدمان لوله های پلی اتیلن- نوبت دوم / فراخوان ,فراخوان تامین و خرید ، حمل ، بارگیری ، براندازی و چیدمان لوله های پلی اتیلن- نوبت دوم
 163. مناقصه خرید و تامین تجهیزات آبیاری- نوبت دوم / مناقصه خرید و تامین تجهیزات آبیاری- نوبت دوم
 164. تجدید مناقصه انجام خدمات بهره برداری اداره گاز نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه انجام خدمات بهره برداری اداره گاز نوبت دوم
 165. مزایده یک راس اسب ترکمن سواری / مزایده یک راس اسب ترکمن سواری
 166. تجدید مناقصه نگهداری کل فضای سبز سطح شهر - نوبت دوم / تجدید مناقصه نگهداری کل فضای سبز- نوبت دوم
 167. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی ستاد مرکزی / مناقصه انجام خدمات پشتیبانی ستاد مرکزی
 168. تجدید مناقصه انجام حفاری و لوله گذاری چاه آب پست 400 کیلوولت ایوانکی ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه انجام حفاری و لوله گذاری چاه آب پست 400 کیلوولت ایوانکی ...
 169. مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز نقد اقساط / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز نقد اقساط
 170. مزایده واگذاری اماکن / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اماکن
 171. مناقصه امور خدمات حفاظت و نگهبانی از ساختمان های اداری ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه امور خدمات حفاظت و نگهبانی از ساختمان های اداری ...نوبت دوم
 172. مزایده فروش سه قطعه زمین بصورت نقد و اقساط تجدید نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین بصورت نقد و اقساط تجدید نوبت دوم
 173. مزایده فروش 405 عدد پنجره پی وی سی / آگهی مزایده مال منقول, مزایده فروش 405 عدد پنجره پی وی سی
 174. مزایده یک باب واحد تجاری به متراژ برآوردی 60 متر مربع / مزایده , مزایده یک باب واحد تجاری به متراژ برآوردی 60 متر مربع
 175. شناسایی و ارزیابی پیمانکاران مرمت بناها, بافتها و آثار تاریخی در سال 1396 / شناسایی و ارزیابی پیمانکاران مرمت بناها, بافتها و آثار تاریخی در سال 1396
 176. مناقصه خرید 80 دستگاه چراغ خیابانی 23 ولت کم مصرف ... / مناقصه خرید 80 دستگاه چراغ خیابانی 23 ولت کم مصرف ...
 177. فراخوان مشارکت در ساخت واحدهای تجاری مسکن مهر نوبت دوم / فراخوان مشارکت , فراخوان مشارکت در ساخت واحدهای تجاری مسکن مهر نوبت دوم
 178. مزایده فروش نقدی تعداد 4 مورد املاک مازاد شهرستان کرمانشاه / مزایده,مزایده فروش نقدی تعداد 4 مورد املاک مازاد شهرستان کرمانشاه
 179. مزایده سهم الارث از ششدانگ ملک 120 متر / مزایده,مزایده سهم الارث از ششدانگ ملک 120 متر
 180. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (2)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

2 نظر

http://gayeIbric.jimdo.com/  ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ - ۱۷:۱۱:۵۰

Link exchange is nothing else however it is just placing the other person's web site link on your page at suitable place and other person will also do same in favor of you.

http://nannetteburtschi.hatenablog.com/  ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ - ۰۶:۰۲:۵۱

An outstanding share! I've just forwarded this onto a colleague who had been conducting a little homework on this. And he in fact ordered me lunch due to the fact that I found it for him... lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to talk about this subject here on your internet site.