اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 95.12.18 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 95.12.18 در سایت

 1. مزایده فروش حدود 65 تن کاغذ کرافت قهوه ای (سفید نشده) 80 گرمی وارداتی / آگهی مزایده , مزایده فروش حدود 65 تن کاغذ کرافت قهوه ای (سفید نشده) 80 گرمی وارداتی
 2. مزایده واگذاری محل بهره برداری جهت نصب 3 بیلبورد / مزایده واگذاری محل بهره برداری جهت نصب 3 بیلبورد
 3. اصلاحیه فراخوان 6 قلم اتصالات چکسون / فراخوان مناقصه خرید دو مرحله ای,فراخوان6 قلم اتصالات چکسون
 4. مزایده واگذاری اجاره محل قصر بادی / مزایده واگذاری اجاره محل قصر بادی
 5. مزایده تکمیل اکتشاف تعدادی از محدوده / مزایده تکمیل اکتشاف تعدادی از محدوده
 6. تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات بهره برداری اداره گاز شهرستان گالیکش / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات بهره برداری اداره گاز شهرستان گالیکش
 7. مناقصه اجرای عملیات آبرسانی آبفا کرج / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات آبرسانی آبفا کرج
 8. مناقصه خدمات عمومی بیمارستان عباس آباد / مناقصه , مناقصه خدمات عمومی بیمارستان عباس آباد
 9. تجدید مزایده مکان فروش اغذیه و تنقلات ... نوبت دوم / مزایده ، تجدید مزایده مکان فروش اغذیه و تنقلات ... نوبت دوم
 10. مناقصه تهیه مصالح و اجرای ویترین شیشه ای واحدهای تجاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای ویترین شیشه ای واحدهای تجاری
 11. مزایده یک واحد اپارتمانی مساحت 71.66متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمانی مساحت 71.66متر نوبت دوم
 12. مناقصه عملیات مربوط به چاپ و بسته بندی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه عملیات مربوط به چاپ و بسته بندی
 13. مناقصه چهار دستگاه آمبولانس / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه چهار دستگاه آمبولانس
 14. مناقصه نگهداری فضای سبز، بوستان ها و میادین نواحی سه گانه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز، بوستان ها و میادین نواحی سه گانه
 15. فراخوان مناقصه تامین 21 نفر از کادر نظارت کارگاهی / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین 21 نفر از کادر نظارت کارگاهی
 16. مناقصه واگذاری انجام خدمات عمومی و ترابری- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری انجام خدمات عمومی و ترابری- نوبت دوم
 17. مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه 180 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه 180 مترمربع
 18. مناقصه تعداد 177 دستگاه کولر گازی 2 تکه ای (اسپیلت و کاستی) نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه تعداد 177 دستگاه کولر گازی 2 تکه ای (اسپیلت و کاستی) نوبت دوم
 19. مناقصه ادامه عملیات ساخت تا مرحله تکمیل بلوک مسکونی ارکیده 10 .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ادامه عملیات ساخت تا مرحله تکمیل بلوک مسکونی ارکیده 10 ....
 20. مناقصه امور حمل و نقل، ارائه خدمات عمومی، نظافت و نگهداری فضای سبز / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه امور حمل و نقل، ارائه خدمات عمومی، نظافت و نگهداری فضای سبز
 21. مناقصه خدمات بهره برداری و امداد، وصول مطالبات، گازبانی،... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات بهره برداری و امداد، وصول مطالبات، گازبانی،... - نوبت دوم
 22. مناقصه خدمات حفاظتی و حراستی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات حفاظتی و حراستی
 23. مناقصه خرید انواع تابلو اندازه گیری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع تابلو اندازه گیری
 24. مزایده ششدانگ زمین مساحت 480 متر قطعه چهار تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 480 متر قطعه چهار تفکیکی
 25. مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات ساختمان های مراکز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات ساختمان های مراکز - نوبت دوم
 26. مناقصه عمومی خدمات نیروی انسانی / مناقصه عمومی خدمات نیروی انسانی
 27. مناقصه عمومی برونسپاری فروش مویرگی / مناقصه عمومی برونسپاری فروش مویرگی
 28. مناقصه عمومی توزیع مویرگی محصول / مناقصه عمومی توزیع مویرگی محصول
 29. مناقصه ادامه عملیات ساخت تا مرحله تکمیل بلوک مسکونی پهنه E / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ادامه عملیات ساخت تا مرحله تکمیل بلوک مسکونی پهنه E
 30. مناقصه واگذاری عملیات احداث خط 63 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات احداث خط 63 کیلوولت
 31. آگهی مزایده عمومی اجاره یک باب واحد تجاری واقع در جایگاه سی ان جی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی اجاره یک باب واحد تجاری واقع در جایگاه سی ان جی - نوبت دوم
 32. مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب شهری و ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب شهری و حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات - نوبت دوم
 33. مزایده دو واحد مسکونی 135 و 75 مترمربع / مزایده,مزایده دو واحد مسکونی 135 و 75 مترمربع
 34. مزایده یک دستگاه تاور کرین 8 تن / مزایده یک دستگاه تاور کرین 8 تن
 35. مناقصه جوشکاری 5000 بند جوش ترمیت خطوط 95.12.18 / اگهی ارزیابی کیفی , مناقصه جوشکاری 5000 بند جوش ترمیت خطوط 95.12.18
 36. مناقصه واگذاری انواع حمل صادراتی با تریلی و ... / مناقصه واگذاری انواع حمل صادراتی با تریلی و ...
 37. مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیران شبکه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیران شبکه
 38. فراخوان مشارکت در سیستم مدیریت بهینه پسماند پزشکی شهر تهران به روش BOO مجدد / فراخوان عمومی مجدد , فراخوان مشارکت در سیستم مدیریت بهینه پسماند پزشکی شهر تهران به روش BOO مجدد
 39. مزایده آهن آلات / آگهی مزایده , مزایده آهن آلات
 40. مناقصه واگذاری پروژه مکانیزه کردن دو پل عابر پیاده- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری پروژه مکانیزه کردن دو پل عابر پیاده- نوبت دوم
 41. فراخوان شناسایی سرمایه گذار در طرح کاهش مصرف انرژی برق و آب / فراخوان شناسایی سرمایه گذار در طرح کاهش مصرف انرژی برق و آب
 42. فراخوان مناقصه pasts for grove ball valve series / فراخوان مناقصه pasts for grove ball valve series
 43. مناقصه خرید 1200 تن سیلیکات سدیم بارشیو / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید 1200 تن سیلیکات سدیم بارشیو
 44. تجدید مناقصه تعدادی قطعات یدکی مربوط به BOWEN HYDRAULHC GAR نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه تعدادی قطعات یدکی مربوط به BOWEN HYDRAULHC GAR نوبت دوم
 45. مناقصه تامین، نصب، راه اندازی، نگهداری سیستم توزین کامیونی / آگهی مزایده یک مرحله ای عمومی,مزایده تامین، نصب، راه اندازی، نگهداری سیستم توزین کامیونی
 46. فراخوان شیر توپی 24 کلاس 900 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان شیر توپی 24 کلاس 900
 47. مناقصه فاز اول خط تغذیه گازرسانی به شهرها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه فاز اول خط تغذیه گازرسانی به شهرها
 48. مناقصه خرید تعداد یکدستگاه سینوس آندوسکوپ FULL HD / مناقصه , مناقصه خرید تعداد یکدستگاه سینوس آندوسکوپ FULL HD
 49. فراخوان عملیات اجرایی سایت ایستگاه پمپاژ مرکزی / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان عملیات اجرایی سایت ایستگاه پمپاژ مرکزی
 50. مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور / آگهی مناقصه,مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور
 51. مناقصه تکمیل ساختمان / آگهی مناقصه ,مناقصه تکمیل ساختمان
 52. تجدید فراخوان مناقصه خرید 5500 سری کیت انشعاب آب - نوبت دوم / تجدید فراخوان , فراخوان مناقصه خرید 5500 سری کیت انشعاب - نوبت دوم
 53. فراخوان مناقصه عملیات فنس کشی چاهها و ابنیه در منطقه تحت پوشش- نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات فنس کشی چاهها و ابنیه در منطقه تحت پوشش- نوبت دوم
 54. تجدید فراخوان مناقصه تامین و نصب 5000 سری لوازم انشعاب آب - نوبت دوم / تجدید فراخوان , فراخوان مناقصه تامین و نصب 5000 سری لوازم انشعاب آب - نوبت دوم
 55. تجدید فراخوان خرید 53760 متر لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی / تجدید فراخوان, فراخوان خرید 53760 متر لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی
 56. تجدید فراخوان مناقصه اجاره شش دستگاه خودرو مزدا دو کابین- نوبت دوم / تجدید فراخوان , فراخوان مناقصه اجاره شش دستگاه خودرو مزدا دو کابین
 57. اصلاحیه مناقصه خرید انواع یراق آلات / اصلاحیه مناقصه , مناقصه خرید انواع یراق آلات
 58. مزایده فروش حدود 700 قلم از تجهیزات ، دستگاهها و مواد اولیه مازاد / آگهی مزایده , مزایده فروش حدود 700 قلم از تجهیزات ، دستگاهها و مواد اولیه مازاد
 59. فراخوان مناقصه اجرای کامل پروژه خانه عالم برای مسجد جامع- نوبت دوم / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه اجرای کامل پروژه خانه عالم برای مسجد جامع- نوبت دوم
 60. مناقصه عملیات اجرایی و احداث شبکه جمع آوری فاضلاب / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه عملیات اجرایی و احداث شبکه جمع آوری فاضلاب
 61. مناقصه نسبت به واگذاری احداث زیرگذر بابا سلمان و اتصال آن به جاده تهران - شهریار - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه نسبت به واگذاری احداث زیرگذر بابا سلمان و اتصال آن به جاده تهران - شهریار - نوبت دوم
 62. مزایده واگذاری بصورت اجاره ملک تجاری / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بصورت اجاره ملک تجاری
 63. مناقصه ترمیم نوار حفاری جاده های بین روستایی بخش سیوان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ترمیم نوار حفاری جاده های بین روستایی بخش سیوان
 64. مناقصه مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی
 65. مناقصه ادامه عملیات ساخت تا مرحله تکمیل بلوک مسکونی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ادامه عملیات ساخت تا مرحله تکمیل بلوک مسکونی
 66. مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات رانندگی خودروهای تریلی ، کامیون ... - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات رانندگی خودروهای تریلی ، کامیون ... - نوبت دوم
 67. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان مساحت 146.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان مساحت 146.4متر
 68. مناقصه عملیات طراحی و احداث ساختمان دیتا نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات طراحی و احداث ساختمان دیتا نوبت دوم
 69. تجدید مناقصه 7625 دستگاه کنتور آب توربینی مولتی جت نوبت اول / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه 7625 دستگاه کنتور آب توربینی مولتی جت نوبت اول
 70. مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی
 71. مناقصه ادامه عملیات ساخت تا مرحله تکمیل بلوک مسکونی ارکیده / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ادامه عملیات ساخت تا مرحله تکمیل بلوک مسکونی ارکیده
 72. مناقصه انجام عملیات گازکشی به کارخانه - 95.12.18 / مناقصه انجام عملیات گازکشی به کارخانه- 95.12.18
 73. مزایده فروش یکدستگاه تراکتور به همراه متعلقات / آگهی مزایده, مزایده فروش یکدستگاه تراکتور به همراه متعلقات
 74. مزایده بهره برداری جایگاه CNG - مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری جایگاه CNG - مرحله اول نوبت دوم
 75. مزایده واگذاری مجموعه استخر و سونا / مزایده , مزایده واگذاری مجموعه استخر و سونا
 76. مزایده ملک با قدمت بنا 25 سال نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با قدمت بنا 25 سال نوبت اول
 77. مناقصه عملیات اجرایی احداث باند دوم قطعه 8-ج-1 ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی احداث باند دوم قطعه 8-ج-1 ...
 78. مناقصه p/f”geolink measuring نوبت دوم / اگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه p/f”geolink measuring نوبت دوم
 79. مناقصه اجرا، نگهداری و پشتیبانی سامانه متمرکز نظارت بر شبکه اپراتورهای سیار نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرا، نگهداری و پشتیبانی سامانه متمرکز نظارت بر شبکه اپراتورهای سیار نوبت دوم
 80. ارزیابی کیفی مناقصه اجاره تجهیزات نیتروژن مایع و خرید نیتروژن مصرفی پالایشگاه NGL / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی مناقصه اجاره تجهیزات نیتروژن مایع و خرید نیتروژن مصرفی پالایشگاه NGL
 81. فراخوان عمومی دعوت به مشارکت و سرمایه گذاری / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی دعوت به مشارکت و سرمایه گذاری
 82. فراخوان مناقصه انجام خدمات حجمی راهبری و کاربری واحدهای اداره کل نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار , فراخوان مناقصه انجام خدمات حجمی راهبری و کاربری واحدهای اداره کل نوبت دوم
 83. مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی
 84. مناقصه خریداری مقدار 1200 متر لوله 1000 میلیمتری از جنس GRP - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری مقدار 1200 متر لوله 1000 میلیمتری از جنس GRP - نوبت دوم
 85. مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق و... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق و... - نوبت دوم
 86. مناقصه عمومی اجرای سایت مخزن 1000 متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای سایت مخزن 1000 متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ
 87. فراخوان شناسایی مشاور انجام خدمات کنترل فنی و بازرسی فنی بر خرید و ... / آگهی فراخوان شناسایی مشاور , فراخوان شناسایی مشاور انجام خدمات کنترل فنی و بازرسی فنی بر خرید و ...
 88. اصلاحیه مزایده انتخاب سرمایه گذار مجتمع تجاری / اصلاحیه عمومی, مزایده انتخاب سرمایه گذار مجتمع تجاری
 89. مزایده زمینهای زراعتی آبی و دیم / مزایده,مزایده زمینهای زراعتی آبی و دیم
 90. مزایده ششدانگ مغازه بیست و سه متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه بیست و سه متر
 91. اصلاحیه مزایده اجاره عرصه جهت احداث, نصب و راه اندازی شهربازی بزرگسالان / اصلاحیه , مزایده اجاره عرصه جهت احداث, نصب و راه اندازی شهربازی بزرگسالان
 92. اصلاحیه تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از مجموعه فرهنگی ورزشی شهید حقگو / آگهی تجدید مزایده، اصلاحیه تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از مجموعه فرهنگی ورزشی شهید حقگو
 93. مناقصه خدمات سرویس حمل و نقل کارکنان شرکت - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات سرویس حمل و نقل کارکنان شرکت - نوبت دوم
 94. اصلاحیه مناقصه خرید کیف های بهداشتی / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه خرید کیف های بهداشتی
 95. مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز ... / مناقصه ، ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز ...
 96. مناقصه احداث ایستگاه ساختمان آتش نشانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ایستگاه ساختمان آتش نشانی نوبت دوم
 97. فراخوان احداث جاده سرویس خطوط لوله و بین مزارع .... / فراخوان ، فراخوان احداث جاده سرویس خطوط لوله و بین مزارع ....
 98. مناقصه عملیات کنترل جمعیت حیوانات موذی مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات کنترل جمعیت حیوانات موذی مرحله اول نوبت دوم
 99. مناقصه عملیات آسفالت راه روستایی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات آسفالت راه روستایی...
 100. مناقصه پروژه تعریض پل میدان شهرداری مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه تعریض پل میدان شهرداری مرحله اول نوبت دوم
 101. ارزیابی کیفی عملیات اجرایی پل و تقاطع غیر همسطح / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی عملیات اجرایی پل و تقاطع غیر همسطح
 102. مزایده فروش تعدادی از قطعات اراضی نوبت چهاردهم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات اراضی نوبت چهاردهم
 103. تجدید فراخوان طرح تکمیل استخرهای خاکی - نوبت دوم / تجدید فراخوان , تجدید فراخوان طرح تکمیل استخرهای خاکی - نوبت دوم
 104. فراخوان شناسایی سرمایه گذار به منظور تکمیل تاسیسات فاضلاب در چهار شهر - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذار به منظور تکمیل تاسیسات فاضلاب در چهار شهر - نوبت دوم
 105. فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار به منظور اجرای پروژه افزایش ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم / فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار به منظور اجرای پروژه افزایش ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم
 106. مناقصه خدمات خودروهای مورد نیاز با راننده نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات خودروهای مورد نیاز با راننده نوبت دوم
 107. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 SLX-TU5 / مزایده ، مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 SLX-TU5
 108. فراخوان تامین منابع مالی - بازسازی - بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه آب سد اکباتان نوبت دوم / اگهی فراخوان , فراخوان تامین منابع مالی - بازسازی - بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه آب سد اکباتان نوبت دوم
 109. فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل عملیات اجرایی قطعه دوم کنارگذر.. تجدید / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل عملیات اجرایی قطعه دوم کنارگذر.. تجدید
 110. مزایده فروش دستگاههای کارخانه آسفالت 60 تنی... مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش دستگاههای کارخانه آسفالت 60 تنی... مرحله اول نوبت دوم
 111. مناقصه عملیات رفت و روب و حمل زباله مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات رفت و روب و حمل زباله مرحله دوم نوبت دوم
 112. فراخوان مناقصه پروژه پیاده روسازی با بلوک فرش بلوار ورودی و میدان جدید / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه پیاده روسازی با بلوک فرش بلوار ورودی و میدان جدید
 113. مزایده غرفه های تجاری و خدماتی مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده غرفه های تجاری و خدماتی مرحله دوم نوبت دوم
 114. مزایده فروش اجناس انبار / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اجناس انبار
 115. مزایده فروش سه دنگ کامیون / آگهی مزایده, مزایده فروش سه دنگ کامیون
 116. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 200.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 200.85متر
 117. مزایده ملک بخش 16 قزوین اپارتمان دو طبقه / مزایده,مزایده ملک بخش 16 قزوین اپارتمان دو طبقه
 118. مزایده تعدادی محصولات آرایشی و بهداشتی / مزایده ، مزایده تعدادی محصولات آرایشی و بهداشتی
 119. مزایده یک دستگاه ساختمان ویلایی مسکونی دوبلکس / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان ویلایی مسکونی دوبلکس
 120. تجدید مناقصه خریداری 34 قلم قطعات یدکی مربوط به شیرهای دروازه ای نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خریداری 34 قلم قطعات یدکی مربوط به شیرهای دروازه ای نوبت دوم
 121. فراخوان جهت انتخاب تامین کننده مناسب پهنای باند اینترنت / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان جهت انتخاب تامین کننده مناسب پهنای باند اینترنت
 122. فراخوان تامین، طراحی، نصب و راه اندازی، پیکر بندی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان تامین، طراحی، نصب و راه اندازی، پیکر بندی
 123. فراخوان پروژه برقراری ارتباط رادیویی بین کانکسهای مخابراتی / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان پروژه برقراری ارتباط رادیویی بین کانکسهای مخابراتی
 124. فراخوان عملیات تهیه , ساخت , حمل و نصب درب ... نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکاران, فراخوان عملیات تهیه , ساخت , حمل و نصب درب ... نوبت دوم
 125. مناقصه ورق گالوانیزه کرکره ای 0.6 میلیمتر / مناقصه ، مناقصه ورق گالوانیزه کرکره ای 0.6 میلیمتر
 126. فراخوان کلیه عملیات اجرایی مجتمع تجاری کوهساران / آگهی فراخوان مشارکت,فراخوان کلیه عملیات اجرایی مجتمع تجاری کوهساران
 127. مزایده واگذاری باسکول 60 تنی تریلی کش / مزایده واگذاری باسکول 60 تنی تریلی کش
 128. مناقصه استخراج تنی برشی / مناقصه استخراج تنی برشی
 129. مناقصه اجرای نمای یکی از پروژه ها / مناقصه اجرای نمای یکی از پروژه ها
 130. مزایده ماشین آلات مازاد تولیدی / مزایده ماشین آلات مازاد تولیدی
 131. مزایده آهن اسفنجی / آگهی مزایده, مزایده آهن اسفنجی
 132. مزایده املاک واقع در اصفهان.مشهد.خراسان جنوبی.تهران و گیلان / مزایده,مزایده املاک واقع در اصفهان.مشهد.خراسان جنوبی.تهران و گیلان
 133. مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات / مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات
 134. مزایده فروش یکدستگاه پرس 60 تنی / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پرس 60 تنی
 135. مزایده 2 دستگاه لیفتراک (سپاهان - نیسان) 3 تنی / آگهی مزایده , مزایده 2 دستگاه لیفتراک (سپاهان - نیسان) 3 تنی
 136. مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و پشتیانی اداره کل پست استان تهران... اصلاحیه / آگهی اصلاحیه مناقصه یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و پشتیانی اداره کل پست استان تهران... اصلاحیه
 137. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 56.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 56.70متر
 138. مزایده یک واحد برنج کوبی / مزایده یک واحد برنج کوبی
 139. مزایده یک قطعه زمین بایر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر
 140. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبت شده بخش هشت / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبت شده بخش هشت
 141. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری سمند تیپ EFV-LX مدل 1390 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری سمند تیپ EFV-LX مدل 1390
 142. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 293.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 293.10متر
 143. مزایده پلاک ثبتی 7022.6971 بخش دو تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 7022.6971 بخش دو تهران
 144. مزایده یک قطعه زمین مساحت1000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت1000متر نوبت دوم
 145. مزایده سرقفلی ششدانگ یکباب مغازه 13.57متر / مزایده,مزایده سرقفلی ششدانگ یکباب مغازه 13.57متر
 146. مزایده یک دستگاه کولر بزرگ ایستاده / مزایده یک دستگاه کولر بزرگ ایستاده
 147. مناقصه قرائت لوازم اندازه گیری مشترکین دیماندی و غیردیماندی و ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه قرائت لوازم اندازه گیری مشترکین دیماندی و غیردیماندی و ...
 148. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 320متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 320متر
 149. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری ام وی ام مدل 93 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری ام وی ام مدل 93
 150. مناقصه خرید انواع سیم آلومینیوم - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید انواع سیم آلومینیوم - نوبت دوم
 151. مناقصه خرید آسفالت جهت اصلاح، بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید آسفالت جهت اصلاح، بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی نوبت دوم
 152. مزایده ششدانگ پلاک بصورت کارخانه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بصورت کارخانه
 153. مزایده زمین و منزل مسکونی مال غیرمنقول نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین و منزل مسکونی مال غیرمنقول نوبت دوم
 154. تجدید مناقصه لوله پنج لایه پکس- نوبت دوم / تجدید ارزیابی کیفی تامین کنندگان , مناقصه لوله پنج لایه پکس- نوبت دوم
 155. مناقصه جهت کابل کشی شبکه کامپیوتری و برق / مناقصه ، مناقصه جهت کابل کشی شبکه کامپیوتری و برق
 156. مناقصه انجام خدمات عمومی بیمارستان فوق تخصصی / فراخوان مناقصه, مناقصه انجام خدمات عمومی بیمارستان فوق تخصصی
 157. مناقصه تامین تجهیزات و نصب سیستم خنک کن مدیای متحرک- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تامین تجهیزات و نصب سیستم خنک کن مدیای متحرک- نوبت دوم
 158. مزایده فروش فیلر خطی و ... / مزایده , مزایده فروش فیلر خطی و ...
 159. مزایده واگذاری تعداد دو باب مغازه و دو عدد بوفه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری تعداد دو باب مغازه و دو عدد بوفه نوبت دوم
 160. مزایده فروش تعداد 9 دستگاه خودروی سواری و نیسان نوبت دوم و سوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 9 دستگاه خودروی سواری و نیسان نوبت دوم و سوم
 161. مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی کلیه ساختمان ها / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی کلیه ساختمان ها
 162. مزایده فروش ششدانگ زمین محصور 27934 مترمربع / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین محصور 27934 مترمربع
 163. فراخوان اجرای پروژه طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی چرمشهر - نوبت دوم / فراخوان اجرای پروژه طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی چرمشهر
 164. فراخوان مناقصه تکمیل تصفیه خانه پساب بهداشتی ... / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان مناقصه تکمیل تصفیه خانه پساب بهداشتی ...
 165. مناقصه خدمات بهره برداری و امداد و ... / مناقصه خدمات بهره برداری و امداد و ...
 166. مناقصه تامین و پشتیبانی سرویس خودرویی / مناقصه تامین و پشتیبانی سرویس خودرویی
 167. مناقصه بهسازی معابر پیاده بلوار خیام / مناقصه بهسازی معابر پیاده بلوار خیام
 168. مزایده فروش سرورهای فرسوده / مزایده فروش سرورهای فرسوده
 169. فراخوان عمومی احداث 300 ایستگاه اتوبوس و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی تجدید / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی احداث 300 ایستگاه اتوبوس و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی تجدید
 170. مزایده اجاره دوشنبه بازار و پنجشنبه بازار - تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده اجاره دوشنبه بازار و پنجشنبه بازار - تجدید
 171. فراخوان مشارکت ساخت مجتمع تجاری، رستوران و اقامتی-تجدید / آگهی تجدید فراخوان, فراخوان مشارکت ساخت مجتمع تجاری، رستوران و اقامتی-تجدید
 172. آگهی اجاره جایگاه cng شهرداری رباط سنگ- نوبت دوم / آگهی،آگهی اجاره جایگاه cng شهرداری رباط سنگ- نوبت دوم
 173. اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی / اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی
 174. مناقصه همراه با ارزیابی کیفی p/f” cameron”bop type “u’- نوبت دوم / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه همراه با ارزیابی کیفی p/f” cameron”bop type “u’- نوبت دوم
 175. مزایده فروش املاک تجاری و اداری / مزایده,مزایده فروش املاک تجاری و اداری
 176. مزایده کاشت قسمتی از مزارع واحد آموزش / مزایده کاشت قسمتی از مزارع واحد آموزش
 177. مناقصه تهیه مواد ، ساخت و تحویل پره های توربین بخار ....- نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه تهیه مواد ، ساخت و تحویل پره های توربین بخار ...- نوبت دوم
 178. مناقصه جهت عملیات تکمیلی جدول بندی آرامستان جدید و آرامستان باب الرحمه / مناقصه جهت عملیات تکمیلی جدول بندی آرامستان جدید و آرامستان باب الرحمه
 179. مناقصه عملیات سفت کاری بلوک یک اسکلت فلزی پروزه تجاری - مسکونی ... / مناقصه عملیات سفت کاری بلوک یک اسکلت فلزی پروزه تجاری - مسکونی ...
 180. مناقصه لکه گیری معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری معابر سطح شهر
 181. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (4)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

4 نظر

Tyson  ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ - ۰۳:۳۴:۱۱

I have read so many articles or reviews about the blogger lovers but this article is genuinely a pleasant article, keep it up.

Annett  ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ - ۰۷:۱۰:۴۵

Just wish to say your article is as amazing. The clearness in your post is simply nice and i can assume you are an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

std testing near me  ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ - ۱۷:۱۳:۲۸

ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین در آغاز آیا نه نشستن بسیار خوب با من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع موفق به من مؤمن اما فقط برای کوتاه در حالی که. من با این حال کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات و یک خواهد را سادگی به کمک پر همه کسانی معافیت. در صورتی که شما که می توانید انجام من می قطعا بود در گم.

Josette  ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ - ۲۲:۳۵:۱۷

Hello would you mind sharing which blog platform you're using? I'm planning to start my own blog in the near future but I'm having a hard time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I'm looking for something unique. P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!