اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.15 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.15 در سایت

 1. تجدید مناقصه تامین خدمات عمومی و تخصصی نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه تامین خدمات عمومی و تخصصی نوبت دوم
 2. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه چهار / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه چهار
 3. فراخوان P/F Gas turbine ruston e.m-85 - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان P/F Gas turbine ruston e.m-85 - نوبت دوم
 4. فراخوان خرید steam trap- نوبت دوم / فراخوان خرید steam trap- نوبت دوم
 5. مزایده به منظور احداث تونل خزندگان در بلوار امام رضا ع نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مناقصه به منظور احداث تونل خزندگان در بلوار امام رضا ع نوبت دوم
 6. مزایده ضایعات آهنی و فولادی نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده ضایعات آهنی و فولادی نوبت دوم
 7. مناقصه اجرای روکش آسفالت سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای روکش آسفالت سطح شهر
 8. مناقصه اجرای سنگ فرش از روبروی هتل لاله / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سنگ فرش از روبروی هتل لاله
 9. مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 325.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 325.42متر
 10. مزایده یک دستگاه ماشین تزریق و ... / مزایده,مزایده یک دستگاه ماشین تزریق و ...
 11. فراخوان مناقصه عمومی واگذاری حجمی انبار نفت ساری / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی واگذاری حجمی انبار نفت ساری
 12. مناقصه خرید، بارگیری، حمل، تحویل و تخلیه (باراندازی) پای کار لوله های کاروگیت مسلح / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، بارگیری، حمل، تحویل و تخلیه (باراندازی) پای کار لوله های کاروگیت مسلح
 13. مزایده دو واحد منزل مسکونی و مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده دو واحد منزل مسکونی و مغازه نوبت اول
 14. مزایده تعدادی از اموال منقول و اسقاطی نوبت دوم / آگهی مزایده حضوری,مزایده تعدادی از اموال منقول و اسقاطی نوبت دوم
 15. فراخوان مشاوره ، نگهداری، پشتیبانی و توسعه سخت افزار... / فراخوان,فراخوان مشاوره ، نگهداری، پشتیبانی و توسعه سخت افزار....
 16. فراخوان سه قلم دتکتور گاز و سه قلم کیت کالیبراسیون نوبت دوم / فراخوان سه قلم دتکتور گاز و سه قلم کیت کالیبراسیون نوبت دوم
 17. آگهی مزایده فروش چوب های حاصل از سربرداری هرس / آگهی مزایده،آگهی مزایده فروش چوب های حاصل از سربرداری هرس
 18. فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی - تجدید نوبت سوم / آگهی تجدید فراخوان, فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی - تجدید نوبت سوم
 19. آگهی ارزیابی کیفی سرویس و نگهداری تاسیسات منصوبه و زیر بنایی / آگهی ارزیابی کیفی،آگهی ارزیابی کیفی سرویس و نگهداری تاسیسات منصوبه و زیر بنایی
 20. مزایده فروش املاک مازاد بانک کشاورزی / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک کشاورزی
 21. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته
 22. مناقصه خرید و نصب لوازم برق 20 کیلوولت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و نصب لوازم برق 20 کیلوولت - نوبت دوم
 23. آگهی شناسایی مشاورین مطالعات فاز یک و دو ساختمان آموزشی و خدماتی شرکت / آگهی شناسایی مشاورین , آگهی شناسایی مشاورین مطالعات فاز یک و دو ساختمان آموزشی و خدماتی شرکت
 24. مناقصه خرید 311 قلم قطعات یدکی پمپ های deep blue نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خرید 311 قلم قطعات یدکی پمپ های deep blue نوبت دوم
 25. آگهی فراخوان انجام امور خدماتی و نظافت و امور ترابری / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان انجام امور خدماتی و نظافت و امور ترابری
 26. مناقصه نگهداری فضای سبز بوستان ملت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز بوستان ملت
 27. مزایده بهره برداری از رستوران مجموعه فرهنگی پردیس قلهک / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از رستوران مجموعه فرهنگی پردیس قلهک
 28. فراخوان سرویس و نگهداری تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکار,فراخوان سرویس و نگهداری تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی
 29. مزایده اجاره عرصه جهت برپایی شهربازی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره عرصه جهت برپایی شهربازی نوبت دوم
 30. مناقصه پروژه امداد گاز شهرها و روستاها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه امداد گاز شهرها و روستاها
 31. تجدید مزایده واگذاری خدمات و تشریفات- مرحله دوم نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری خدمات و تشریفات- مرحله دوم نوبت دوم
 32. مزایده ملک یکباب کارگاه عرصه 223.84متر / مزایده,مزایده ملک یکباب کارگاه عرصه 223.84متر
 33. مزایده 28 سهم از 100 سهم دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 28 سهم از 100 سهم دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی
 34. مزایده دو تخته فرش دستباف / مزایده دو تخته فرش دستباف
 35. مزایده پلاک ثبتی مساحت 465.9متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 465.9متر
 36. مزایده یک دستگاه بتنیر نوبت دوم / مزایده ، مزایده یک دستگاه بتنیر نوبت دوم
 37. مناقصه بازسازی و بهینه سازی ساختمان اداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازسازی و بهینه سازی ساختمان اداری نوبت دوم
 38. مناقصه انجام عملیات تکمیل مجتمع آموزشی 12 کلاسه / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات تکمیل مجتمع آموزشی 12 کلاسه
 39. مزایده یک دستگاه کانتین فرسوده / مزایده یک دستگاه کانتین فرسوده
 40. اصلاحیه مناقصه تهیه ، خرید و نصب سنگ های پلاک / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه ، خرید و نصب سنگ های پلاک
 41. مناقصه تهیه تجهیزات مورد نیاز شبکه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه تجهیزات مورد نیاز شبکه
 42. فراخوانP/F Gas turbine ruston e.m-85 - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان P/F Gas turbine ruston e.m-85 - نوبت دوم
 43. مزایده یک دستگاه خودروی نیسان سواری / مزایده یک دستگاه خودروی نیسان سواری
 44. مزایده اجاره جایگاه سوخت CNG - تجدید 95.12.15 / آگهی تجدید مزایده, مزایده اجاره جایگاه سوخت CNG - تجدید 95.12.15
 45. مزایده ششدانگ اپارتمان شرق طبقه سه 84.43متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان شرق طبقه سه 84.43متر
 46. مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 142.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 142.92متر
 47. مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان صد و پانزده متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان صد و پانزده متر
 48. مناقصه پروژه تکمیل احداث ساختمان مرکز، خانه بهداشت و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تکمیل احداث ساختمان مرکز، خانه بهداشت و ...
 49. مزایده پروژه زباله خشک و پسماندهای شهر تجدید / آگهی مزایده ،مزایده پروژه زباله خشک و پسماندهای شهر تجدید
 50. مزایده فروش تعداد 4 پلاک مسکونی و سه پلاک زمین تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 پلاک مسکونی و سه پلاک زمین تجاری نوبت دوم
 51. مناقصه نگهداری و راهبری موتورخانه های اصلی، منابع آب تلمبه خانه ها، پستهای برق ... 95.12.15 / فراخوان , مناقصه نگهداری و راهبری موتورخانه های اصلی، منابع آب تلمبه خانه ها، پستهای برق ... نوبت اول 95.12.15
 52. مناقصه واگذاری خدمات بهداشتی - درمانی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات بهداشتی - درمانی ... نوبت دوم
 53. مزایده ملک به مساحت صد و سی و هفت متر تجدید / مزایده,مزایده ملک به مساحت صد و سی و هفت متر تجدید
 54. مزایده جمع آوری و بازیافت زباله خشک سطح شهر نوبت دوم / آگهی مزایده کتبی , مزایده جمع آوری و بازیافت زباله خشک سطح شهر نوبت دوم
 55. مناقصه تعمیرات و بهسازی تاسیسات ترمینالها و محوطه / مناقصه ,مناقصه تعمیرات و بهسازی تاسیسات ترمینالها و محوطه نوبت اول
 56. مزایده یک دستگاه کامیون یخچالدار LP36/608 / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون یخچالدار LP36/608
 57. مزایده فروش قطعه زمین شماره 55 مساحت 1203متر / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین شماره 55 مساحت 1203متر
 58. مزایده ملک و ماشین آلات متعلق به شرکت / مزایده , مزایده ملک و ماشین آلات متعلق به شرکت
 59. فراخوان ارزیابی کیفی جهت طراحی و اجرای سامانه آبگیری از تراز مرده مخزن سد و انتقال به آبگیر و ... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی جهت طراحی و اجرای سامانه آبگیری از تراز مرده مخزن سد و انتقال به آبگیر و ...
 60. تجدید مناقصه خدمات نگهبانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه خدمات نگهبانی نوببت دوم
 61. تجدید مزایده نسبت به واگذاری فضای تبلیغاتی سایبان های ایستگاههای اتوبوس / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده نسبت به واگذاری فضای تبلیغاتی سایبان های ایستگاههای اتوبوس
 62. INVITATION TO TENDER FOR PROVISION OF EXPAT MANPOWER ADN CREW SERVICES / INVITATION TO TENDER FOR PROVISION OF EXPAT MANPOWER ADN CREW SERVICES
 63. تجدید مزایده مینی لودر بابکت و ... - نوبت دوم / آگهی تجدید نظر مزایده عمومی ،تجدید مزایده مینی لودر بابکت و ... - نوبت دوم
 64. فراخوان تکمیل و ترمیم زهکش اراضی شوره زار مرکزی / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان تکمیل و ترمیم زهکش اراضی شوره زار مرکزی
 65. آگهی مزایده فروش جایگاه سوخت CNG - نوبت دوم / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش جایگاه سوخت CNG - نوبت دوم
 66. آگهی مزایده فروش جایگاه سوخت CNG واقع در جاده سیرجان - نوبت دوم / آگهی مزایده،آگهی مزایده فروش جایگاه سوخت CNG واقع در جاده سیرجان - نوبت دوم
 67. آگهی مزایده فروش جایگاه سوخت CNG واقع در جاده سیرجان - بندرعباس - نوبت وم / آگهی مزایده،آگهی مزایده فروش جایگاه سوخت CNG واقع در جاده سیرجان - بندرعباس - نوبت دوم
 68. اعلام تمدید مناقصه بهسازی و روکش آسفالت و بازیافت اسفالت سرد کلیه محورهای استان / اعلام تمدید مناقصه , اعلام تمدید مناقصه بهسازی و روکش آسفالت و بازیافت اسفالت سرد کلیه محورهای استان
 69. مناقصه واگذاری خدمات پیمانکاری تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی و... تجدید / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری خدمات پیمانکاری تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی و... تجدید
 70. مناقصه اجرای جدول گذاری زیرسازی و آسفالت / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای جدول گذاری زیرسازی و آسفالت
 71. مزایده فروش نود و دو قطعه زمین اوقافی سهم شهرداری نوبت دوم / مزایده,ممزایده فروش نود و دو قطعه زمین اوقافی سهم شهرداری نوبت دوم
 72. مزایده فروش جایگاه سوخت CNG - نوبت دوم / آگهی مزایده ، آگهی مزایده فروش جایگاه سوخت CNG - نوبت دوم
 73. مزایده عمومی اجاره زمینی به مساحت تقریبی 300 متر مربع در پارک ایمان - نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده عمومی اجاره زمینی به مساحت تقریبی 300 متر مربع در پارک ایمان - نوبت دوم
 74. مزایده ششدانگ عمارت عرصه 223متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت عرصه 223متر نوبت اول
 75. مناقصه طراحی، ساخت و نصب کابینت تجهیزات و ابزارآلات و بالابر بر روی شاسی کامیونت / آگهی مناقصه های عمومی, مناقصه طراحی، ساخت و نصب کابینت تجهیزات و ابزارآلات و بالابر بر روی شاسی کامیونت
 76. مزایده اجاره 1 قطعه زمین جهت احداث و برپایی غرفه ... -تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده اجاره 1 قطعه زمین جهت احداث و برپایی غرفه ... -تجدید
 77. مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی و اداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی و اداری
 78. فراخوان مناقصه افزایش روشنایی مخازن سه گانه بندر صادراتی.... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه افزایش روشنایی مخازن سه گانه بندر صادراتی....
 79. مناقصه تکمیل و ادامه زیر سازی و جدولگذاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل و ادامه زیر سازی و جدولگذاری
 80. مزایده کالاهای راکد و اسقاط و مستعمل / آگهی مزایده عمومی,مزایده کالاهای راکد و اسقاط و مستعمل
 81. مزایده ششدانگ یکباب احداثی در زمین 82.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب احداثی در زمین 82.50متر
 82. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 285.06متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 285.06متر
 83. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید جی تی ایکس آی / مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید جی تی ایکس آی
 84. مزایده واگذاری تبلیغات بر روی شیشه عقب اتوبوس و شیشه آخر 2 طرف بدنه اتوبوس / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری تبلیغات بر روی شیشه عقب اتوبوس و شیشه آخر 2 طرف بدنه اتوبوس
 85. مزایده فروش زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زمین نوبت دوم
 86. مناقصه پاسخگویی , فروش از طریق مرکز تماس 2020 ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پاسخگویی , فروش از طریق مرکز تماس 2020 ...نوبت دوم
 87. مناقصه حجمی زمانی امور جایگاه های شرکتی شهید داج و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حجمی زمانی امور جایگاه های شرکتی شهید داج و ...نوبت دوم
 88. تجدید ارزیابی کیفی عملیات اجرایی سد مخزنی دالکی / تجدید آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی عملیات اجرایی سد مخزنی دالکی
 89. مناقصه DELTA PRESSURE SWITCHES نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه DELTA PRESSURE SWITCHES نوبت دوم
 90. مزایده فروش زمین متراژ 2322.34مترمربع / مزایده,مزایده فروش زمین متراژ 2322.34مترمربع
 91. تجدید مناقصه اجرای عملیات شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب کوی یوسفی..... نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب کوی یوسفی..... نوبت دوم
 92. مناقصه تجهیز کشتارگاه به روش سرمایه گذاری مشارکتی / آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار, مناقصه تجهیز کشتارگاه به روش سرمایه گذاری مشارکتی
 93. مزایده بهره برداری از سالن فروشگاه تعاونی مصرف - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از سالن فروشگاه تعاونی مصرف - نوبت دوم
 94. مناقصه اجرای نصب 2000 فقره انشعابات فاضلاب 95.12.15 / مناقصه ، مناقصه اجرای نصب 2000 فقره انشعابات فاضلاب 95.12.15
 95. فراخوان مناقصه خرید و اجرای باقیمانده شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب مسکن مهر ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید و اجرای باقیمانده شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب مسکن مهر ... نوبت دوم
 96. فراخوان مناقصه خرید و اجرای قسمت دوم شبکه جمع آوری فاضلاب شهر رودهن و... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید و اجرای قسمت دوم شبکه جمع آوری فاضلاب شهر رودهن و... نوبت دوم
 97. مزایده واگذاری مغازه / مزایده,مزایده واگذاری مغازه
 98. مناقصه خرید خدمات پشتیبانی، نگهداری و تعمیرات تجهیزات تاسیساتی مرکز داده / مناقصه مناقصه خرید خدمات پشتیبانی، نگهداری و تعمیرات تجهیزات تاسیساتی مرکز داده
 99. آگهی مناقصه انجام امور خدماتی و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه انجام امور خدماتی و نگهداری فضای سبز
 100. مزایده بوفه و سلف سرویس و انتشارات دانشجویی تجدید / آگهی مزایده, مزایده بوفه و سلف سرویس و انتشارات دانشجویی تجدید
 101. دوازدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک 95.12.15 / دوازدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک 95.12.15
 102. مزایده تجهیزات و لوازم مربوط به درمانگاه / مزایده,مزایده تجهیزات و لوازم مربوط به درمانگاه
 103. مناقصه احداث کانال 1200 با لوله بتنی مسلح - 95.12.15 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث کانال 1200 با لوله بتنی مسلح- 95.12.15
 104. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید 141 مدل 90 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید 141 مدل 90 نوبت اول
 105. اصلاحیه فراخوان خط تغذیه تقویتی 12 از CGS جاده تهران تا CGS شاقاچی سنگر / فراخوان مناقصه عمومی, اصلاحیه فراخوان خط تغذیه تقویتی 12 از CGS جاده تهران تا CGS شاقاچی سنگر
 106. INVITATION TO TENDER FOR PROVISION OF EXPAT MANPOWER ADN CREW SERVICES / INVITATION TO TENDER FOR PROVISION OF EXPAT MANPOWER ADN CREW SERVICES
 107. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 554 شمال مارون (پسماند) - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 554 شمال مارون (پسماند) - نوبت دوم
 108. مناقصه تعمیر ، نگهداری و راهبری کلیه دستگاه های مراکز مخابراتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تعمیر ، نگهداری و راهبری کلیه دستگاه های مراکز مخابراتی نوبت دوم
 109. فراخوان مناقصه انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات صادرات و بارگیری نفت تجدید / آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان مناقصه انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات صادرات و بارگیری نفت تجدید
 110. مناقصه تعمیر و بازسازی و تأمین قطعات یدکی 25 دستگاه ایرهویست ... 95/12/15 / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه تعمیر و بازسازی و تأمین قطعات یدکی 25 دستگاه ایرهویست ... 95/12/15
 111. مناقصه to procure rotor and coupling bolts / مناقصه , مناقصه to procure rotor and coupling bolts
 112. فراخوان خط تغذیه و شبکه توزیع روستاهای.... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای , فراخوان خط تغذیه و شبکه توزیع روستاهای....
 113. آگهی شناسایی مشاورین ارتقا کیفیت ساخت و ساز / آگهی شناسایی مشاورین,ارتقا کیفیت ساخت و ساز
 114. فراخوان مناقصه بهسازی بنادر صیادی رمین و بریس - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه بهسازی بنادر صیادی رمین و بریس - نوبت دوم
 115. تمدید مناقصه طراحی ، خرید اقلام و تجهیزات و اجرای ساختمان آزمایشگاهی- نوبت دوم / تمدید , مناقصه طراحی ، خرید اقلام و تجهیزات و اجرای ساختمان آزمایشگاهی - نوبت دوم
 116. فراخوان نخست مناقصه ترمیم و نگهداری 2 ساله فضای سبز نوبت دوم / فراخوان نخست مناقصه , فراخوان نخست مناقصه ترمیم و نگهداری 2 ساله فضای سبز نوبت دوم
 117. مزایده اجاره پنج باب مغازه / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره پنج باب مغازه
 118. تجدید مزایده اجاره مغازه های شماره 17 و 9 / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مغازه های شماره 17 و 9
 119. مزایده فروش 6 دستگاه ماشین آلات مستعمل نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 6 دستگاه ماشین آلات مستعمل نوبت دوم
 120. تجدید فراخوان خرید 5 دستگاه پایش کیفی آنلاین آب شرب / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خرید 5 دستگاه پایش کیفی آنلاین آب شرب
 121. فراخوان تامین مالی، احداث و بهره برداری و مالکیت نیروگاه برق آبی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان تامین مالی، احداث و بهره برداری و مالکیت نیروگاه برق آبی نوبت دوم
 122. فراخوان تامین مالی، احداث و بهره برداری و مالکیت نیروگاه برق آبی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان تامین مالی، احداث و بهره برداری و مالکیت نیروگاه برق آبی نوبت دوم
 123. فراخوان مرمت و بهسازی ابنیه ، زیر ساختهای تاسیسات برقی ، مکانیکی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکاران , فراخوان مرمت و بهسازی ابنیه ، زیر ساختهای تاسیسات برقی ، مکانیکی ... نوبت دوم
 124. مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از غرفه های میوه و تره بار بازار روز / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از غرفه های میوه و تره بار بازار روز مرحله اول - نوبت اول
 125. مزایده منزل مسکونی به پلاک ثبتی 75478 نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی به پلاک ثبتی 75478 نوبت دوم
 126. گردهمایی بزرگ سالانه اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی / گردهمایی بزرگ سالانه اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی
 127. مزایده دو باب مغازه 12.8 و 18.82متر نوبت دوم / مزایده,مزایده دو باب مغازه 12.8 و 18.82متر نوبت دوم
 128. مناقصه ترمیم و روکش آسفالت معابر شهر پرند نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم و روکش آسفالت معابر شهر پرند نوبت دوم
 129. فراخوان مزایده یک باب ساختمان اردوگاه / آگهی فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای,فراخوان یک باب ساختمان اردوگاه
 130. مزایده یک قطعه زمین جنگلی 3237مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین جنگلی 3237مترمربع
 131. مناقصه کابل سرویس کنستانتریک / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , مناقصه کابل سرویس کنستانتریک
 132. مناقصه همراه با ارزیابی کیفی PRESS RELIFE VALVE2 / مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه همراه با ارزیابی کیفی PRESS RELIFE VALVE2
 133. مناقصه خرید خدمات فنی و مهندسی حوزه ارتباطی و فناوری اطلاعات / مناقصه خرید خدمات فنی و مهندسی حوزه ارتباطی و فناوری اطلاعات
 134. مزایده عمومی اکتشاف تعدادی از محدوده های اکتشافی / مزایده عمومی , مزایده عمومی اکتشاف تعدادی از محدوده های اکتشافی
 135. تجدید مناقصه تعدادی قطعات یدکی مربوط به BOWEN HYDRAULHC GAR / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه تعدادی قطعات یدکی مربوط به BOWEN HYDRAULHC GAR
 136. مناقصه نصب انشعابات متفرقه - نوبت دوم / آگهی عمومی , مناقصه نصب انشعابات متفرقه - نوبت دوم
 137. ارزیابی کیفی مناقصه خدمات پشتیبانی در بهره برداری و تعمیرات و نگهداری تاسیساتی نفتی و گازی - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای , ارزیابی کیفی مناقصه خدمات پشتیبانی در بهره برداری و تعمیرات و نگهداری تاسیساتی نفتی و گازی
 138. ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام امور اجراییات پارس 3 ، 2 ، 1 / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام امور اجراییات پارس 3 ، 2 ، 1
 139. مناقصه پروژه حفر چاه آهکی چاه تلخ ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه حفر چاه آهکی چاه تلخ ... نوبت دوم
 140. مناقصه گاز رسانی به حفرات خالی و توسعه شبکه نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه گاز رسانی به حفرات خالی و توسعه شبکه نوبت دوم
 141. فراخوان بارگیری ، حمل و تحویل سوخت مورد نیاز دستگاههای حفاری و سکوهای شناور 95.12.15 / آگهی فراخوان , فراخوان بارگیری ؛ حمل و تحویل سوخت مورد نیاز دستگاههای حفاری و سکوهای شناور 95.12.15
 142. مزایده یک دستگاه لودر / آگهی مزایده عمومی, مزایده یک دستگاه لودر
 143. مزایده اجاره شش باب غرفه / مزایده عمومی , مزایده اجاره واگذاری شش باب غرفه
 144. مزایده واگذاری 10 باب مغازه مجتمع تجاری مرحله اول (نوبت اول) / مزایده , مزایده واگذاری 10 باب مغازه مجتمع تجاری مرحله اول (نوبت اول)
 145. مزایده یک قطعه زمین مساحت 207متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 207متر نوبت اول
 146. فراخوان مناقصه پروژه احداث 7368 متر خط لوله 6 نفت از چاه موقعیت غرب / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه احداث 7368 متر خط لوله 6 نفت از چاه موقعیت غرب
 147. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی صنوبر کاری 2000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی صنوبر کاری 2000متر
 148. مزایده واگذاری تعداد 7 قطعه زمین با کاربری تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 7 قطعه زمین با کاربری تجاری نوبت دوم
 149. مزایده اجاره مجموعه دام کشتارگاه صنعتی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره مجموعه دام کشتارگاه صنعتی نوبت دوم
 150. مزایده اجاره جایگاههای پمپ گاز CNG نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره جایگاههای پمپ گاز CNG نوبت دوم
 151. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی جاده دسترسی و ابنیه فنی سد مخزنی نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی و مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی جاده دسترسی و ابنیه فنی سد مخزنی نوبت دوم
 152. فراخوان تامین مصالح و گازرسانی به روستاها / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه تامین مصالح و گازرسانی به روستاها
 153. مزایده 4 دستگاه خودرو 95.12.15 / آگهی مزایده ,مزایده 4 دستگاه خودرو 95.12.15
 154. مزایده سوله نیمه تمام 704 متر بخش 13 نیشابور / مزایده,مزایده سوله نیمه تمام 704 متر بخش 13 نیشابور
 155. واگذاری امور خدماتی شهرداری در نظافت معابر- نوبت دوم / واگذاری امور خدماتی شهرداری در نظافت معابر- نوبت دوم
 156. فراخوان تامین مالی لوازم و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک امام علی .. / فراخوان تامین مالی لوازم و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک امام علی ..
 157. تجدید مناقصه اجرای مخزن بتنی 1000 مترمکعبی تپه شاهین .... / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای مخزن بتنی 1000 مترمکعبی تپه شاهین ...
 158. تجدید مناقصه اجرای مخزن بتنی 1000 مترمکعبی اراضی / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای مخزن بتنی 1000 مترمکعبی اراضی
 159. فراخوانLUFKIN GEARBOX / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوانLUFKIN GEARBOX
 160. مزایده اقلام و ابزارآلات دندانپزشکی / مزایده , مزایده اقلام و ابزارآلات دندانپزشکی
 161. مزایده 4000 متر زمین 4 دیواری با سند تک برگ / مزایده,مزایده 4000 متر زمین 4 دیواری با سند تک برگ
 162. مزایده 6 دانگ باشگاه ورزشی / مزایده, مزایده 6 دانگ باشگاه ورزشی
 163. مزایده یک دستگاه صفحه تراش / مزایده یک دستگاه صفحه تراش
 164. مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 46 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 46 فرعی
 165. مناقصه عملیات بهسازی معابر رفیوژ میانی بلوار کشاورز / مناقصه, مناقصه عملیات بهسازی معابر رفیوژ میانی بلوار کشاورز
 166. فراخوان تامین تجهیزات تکمیلی صدا و تصویر یک استودیو تلویزیونی- نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان تامین تجهیزات تکمیلی صدا و تصویر یک استودیو تلویزیونی- نوبت دوم
 167. مزایده فروش املاک مسکونی تجاری و اداری / مزایده,مزایده فروش املاک مسکونی تجاری و اداری
 168. مزایده فروش تعداد 14 فقره از املاک مازاد / مزایده,مزایده فروش تعداد 14 فقره از املاک مازاد
 169. تجدید مزایده بهره برداری از رستوران و کافی شاپ - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده ,تجدید مزایده بهره برداری از رستوران و کافی شاپ - نوبت دوم
 170. فراخوان اجاره دو ساله خودروهای امداد و تعمیرات زون 1 / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,فراخوان اجاره دو ساله خودروهای امداد و تعمیرات زون 1
 171. مزایده حق اجاره بیست هزار متر مربع زمین مسکونی موقوفه شادروان مولاوردیخانی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده حق اجاره بیست هزار متر مربع زمین مسکونی موقوفه شادروان مولاوردیخانی - نوبت دوم
 172. مزایده اجاره جایگاه CNG / مزایده اجاره جایگاه CNG
 173. مزایده پلاک ثبتی عرصه 31492مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 31492مترمربع نوبت دوم
 174. فراخوان امور مربوط به تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات ساختمانهای ستادی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان امور مربوط به تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات ساختمانهای ستادی
 175. مزایده اجاره پنج ساله زمین فوتبال چمن مصنوعی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره پنج ساله زمین فوتبال چمن مصنوعی - نوبت دوم
 176. مزایده اجاره متراژ باقیمانده از طبقه همکف مجتمع تجاری....- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده اجاره متراژ باقیمانده از طبقه همکف مجتمع تجاری....
 177. مزایده املاک کاربری گاوداری زمین مرغداری / مزایده,مزایده املاک کاربری گاوداری زمین مرغداری
 178. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...