اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.10 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.10 در سایت

 1. مناقصه خرید 54 عدد ممبران مارک CSM مدل RE8040BLN - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 54 عدد ممبران مارک CSM مدل RE8040BLN - نوبت دوم
 2. آگهی مزایده عمومی حق بهره برداری از مجموعه های ورزشی / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی حق بهره برداری از مجموعه های ورزشی
 3. ارزیابی کیفی شناسایی خرید ، نصب و راه اندازی علائم سطوح پروازی شهر / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی خرید ، نصب و راه اندازی علائم سطوح پروازی شهر نوبت اول
 4. مناقصه خرید تعداد 500 عدد کابل نقطه جوش و ... / مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 500 عدد کابل نقطه جوش و ...
 5. مناقصه عملیات احداث دیوار حفاظتی و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات احداث دیوار حفاظتی و ...
 6. مزایده اجاره فروشگاه / آگهی مزایده , مزایده اجاره فروشگاه
 7. مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان نوبت دوم
 8. مناقصه خرید هگزان مصرفی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید هگزان مصرفی
 9. فراخوان مناقصه خرید و اجرای قسمت دوم شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید و اجرای قسمت دوم شبکه جمع آوری فاضلاب
 10. مناقصه احداث ابنیه فنی در مسیر خطوط لوله نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث ابنیه فنی در مسیر خطوط لوله نوبت دوم
 11. مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع
 12. مناقصه لکه گیری ، تراش و روکش آسفالت سطح نواحی 2 و 3.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری ، تراش و روکش آسفالت سطح نواحی 2 و 3....
 13. مزایده فروش املاک با شرایط ویژه و بدون کارمزد / مزایده, مزایده فروش املاک با شرایط ویژه و بدون کارمزد
 14. آگهی شناسایی پیمانکار پروژه در دست احداث تفریحی - تجاری پارک بازار / آگهی شناسایی پیمانکار پروژه در دست احداث تفریحی - تجاری پارک بازار
 15. مناقصه خرید 100 دستگاه CRS (CASH RECYCLER SYSTEM) / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان خرید 100 دستگاه CRS (CASH RECYCLER SYSTEM)
 16. آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم
 17. مزایده 1550 تن چای خشک سنواتی تاریخ گذشته / آگهی مزایده, مزایده 1550 تن چای خشک سنواتی تاریخ گذشته
 18. مزایده فروش عداد سیزده 13 دستگاه خودروی مازاد / مزایده ،مزایده فروش عداد سیزده 13 دستگاه خودروی مازاد
 19. مزایده منزل مسکونی ویلایی 288 متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی 288 متر نوبت اول
 20. تجدید مزایده نسبت به فروش چهار دستگاه سمی تریلر مدل 1387 / تجدید مزایده نسبت به فروش چهار دستگاه سمی تریلر مدل 1387
 21. مزایده وانت مزدا مدل 1369... / مزایده , مزایده وانت مزدا مدل 1369...
 22. مزایده سی و یک چهلم سهم مشاع از 115 سهم پلاک نوبت دوم / مزایده,مزایده سی و یک چهلم سهم مشاع از 115 سهم پلاک نوبت دوم
 23. مناقصه جدولگذاری معابر سطح منطقه دو 95.12.10 / آگهی مناقصه , مناقصه جدولگذاری معابر سطح منطقه دو 95.12.10
 24. مزایده ششدانگ یکباب خانه مخروبه 131.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مخروبه 131.95متر
 25. مزایده ششدانگ پلاک 2.13 فرعی بخش دو ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2.13 فرعی بخش دو ارومیه
 26. مزایده ملک قولنامه ای و .. / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای و ..
 27. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید صبا نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید صبا نوبت دوم
 28. مزایده یکباب واحد اپارتمانی جنوبی 104متر / مزایده,مزایده یکباب واحد اپارتمانی جنوبی 104متر
 29. مزایده ششدانگ زمین مساحت 7.443.37متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 7.443.37متر
 30. مزایده پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه غیرمنقول توقیفی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه غیرمنقول توقیفی
 31. مناقصه انجام کارهای خدماتی و اداری خود در نیروگاههای ارومیه و خوی و ستاد شرکت / آگهی مناقصه ,انجام کارهای خدماتی و اداری خود در نیروگاههای ارومیه و خوی و ستاد شرکت
 32. مزایده قسمتی از املاک و ماشین آلات / مزایده,مزایده قسمتی از املاک و ماشین آلات
 33. تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر روستا / تجدید مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر روستا
 34. مناقصه آجر نسوز / آگهی مناقصه ,مناقصه آجر نسوز
 35. مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی
 36. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 308.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 308.80متر
 37. مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 2700مترمربع / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 2700مترمربع
 38. مزایده نصب ، بهره برداری ، نگهداشت فضای تبلیغاتی / آگهی مزایده , مزایده نصب ، بهره برداری ، نگهداشت فضای تبلیغاتی
 39. مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی طرح فولاد میانه / مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی طرح فولاد میانه
 40. مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور 95.12.10 / مزایده,مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور 95.12.10
 41. مناقصه تکمیل زمین چمن امیریه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل زمین چمن امیریه
 42. مزایده فروش قطعات صنعتی تجاری واحد مسکونی و اداری / مزایده,مزایده فروش قطعات صنعتی تجاری واحد مسکونی و اداری
 43. مزایده بهره برداری از معدن تراورتن اژدهاتو / مزایده , مزایده بهره برداری از معدن تراورتن اژدهاتو
 44. مناقصه کلیه امور مدیریتی تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای آشپزخانه ها 95.12.10 / آگهی مناقصه ,مناقصه کلیه امور مدیریتی تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای آشپزخانه ها95.12.10
 45. مزایده مقدار شصت قصب زمین زراعی / مزایده,مزایده مقدار شصت قصب زمین زراعی
 46. مناقصه عملیات اجرایی تکمیل مجتمع تجاری- اداری امیرکبیر / مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی تکمیل مجتمع تجاری- اداری امیرکبیر
 47. مزایده فروش چوب درختان باغهای حذفی مرکبات / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش چوب درختان باغهای حذفی مرکبات
 48. مناقصه نسبت به تامین سموم شیمیایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نسبت به تامین سموم شیمیایی
 49. فراخوان مناقصه پروژه احداث شبکه روشنایی معابر به همراه ترانس های مربوط / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه احداث شبکه روشنایی معابر به همراه ترانس های مربوط
 50. مناقصه واگذاری خط کشی طولی (منقطع و ممتد) معابر اصلی -نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری خط کشی طولی (منقطع و ممتد) معابر اصلی نوبت دوم
 51. مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر
 52. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس / مزایده ، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس
 53. اصلاحیه مناقصه انجام امور حفاظت جنگل و نگهداری ساختمانهای جنگل آموزشی و پژوهشی / آگهی مناقصه عمومی , اصلاحیه مناقصه انجام امور حفاظت جنگل و نگهداری ساختمانهای جنگل آموزشی و پژوهشی
 54. آگهی عمومی مقاوم سازی دیواره های گود زمین / آگهی عمومی ، آگهی عمومی مقاوم سازی دیواره های گود زمین
 55. مناقصه حمل گردبینه از حوزه سه گانه جنگل تجدید - نوبت دوم / خلاصه تجدید آگهی مناقصه , مناقصه حمل گردبینه از حوزه سه گانه جنگل تجدید - نوبت دوم
 56. مناقصه استخراج و بارگیری و حمل 50.000 تن سنگ آهک و... / مناقصه ، مناقصه استخراج و بارگیری و حمل 50.000 تن سنگ آهک و...
 57. مزایده اجاره مرکز رفاهی فرهنگیان / مزایده اجاره ، مرکز رفاهی فرهنگیان
 58. مزایده واگذاری بهره برداری از تالارهای کشتی / مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری از تالارهای کشتی
 59. اصلاحیه مزایده فروش تعداد 4 فقره از املاک / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش تعداد 4 فقره از املاک
 60. مناقصه اجرای پروژه روشنایی بلوار جانبازان / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه روشنایی بلوار جانبازان
 61. مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق
 62. مناقصه ساخت مدرسه و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت مدرسه و ...
 63. فراخوان مناقصه اقلام مصرفی / فراخوان ،فراخوان مناقصه اقلام مصرفی
 64. مناقصه راه اندازی سیستم ارسال و دریافت پیام کوتاه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه راه اندازی سیستم ارسال و دریافت پیام کوتاه
 65. آگهی اجاره جایگاه cng شهرداری رباط سنگ / آگهی،آگهی اجاره جایگاه cng شهرداری رباط سنگ
 66. ارزیابی کیفی تامین بخشی از سنگ بالاست خطوط ریلی / آگهی ارزیابی کیفی, تامین بخشی از سنگ بالاست خطوط ریلی
 67. مناقصه تهیه رنگ جدولی آکلیدی نیمه براق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه رنگ جدولی آکلیدی نیمه براق
 68. مناقصه عمومی تجهیز ساختمان های صندوق استان به سیستم دوربین مدار بسته تجدید / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تجهیز ساختمان های صندوق استان به سیستم دوربین مدار بسته تجدید
 69. مناقصه تکمیل جاده سلامت شرق اندیشه تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل جاده سلامت شرق اندیشه تجدید
 70. مناقصه احداث فرهنگسرای قرآنی در شهریار تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه احداث فرهنگسرای قرآنی در شهریار تجدید نوبت دوم
 71. مناقصه خدمات سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان در سال 96 / خلاصه آگهی مناقصه , مناقصه خدمات سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان در سال 96
 72. مناقصه تامین مواد نسوز ، اجرای عملیات نسوزکاری و آماده سازی کوره ها ... / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه تامین مواد نسوز ، اجرای عملیات نسوزکاری و آماده سازی کوره ها ...
 73. مناقصه عملیات اجرایی اصلاح شبکه آب شرب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی اصلاح شبکه آب شرب نوبت دوم
 74. مناقصه تهیه و طبخ ناهار کارکنان روزانه / خلاصه آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و طبخ ناهار کارکنان روزانه
 75. مزایده ملک به مساحت عرصه 259 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 259 متر نوبت اول
 76. شناسایی پیمانکار جهت پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی فرایند PSM / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار جهت پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی فرایند PSM
 77. مزایده عرضه عمومی سهام / مزایده , مزایده عرضه عمومی سهام
 78. مناقصه تعمیر ، نگهداری و راه اندازی کلیه دستگاهها و تاسیسات مکانیکی و برقی... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تعمیر ، نگهداری و راه اندازی کلیه دستگاهها و تاسیسات مکانیکی و برقی...
 79. مناقصه برون سپاری تصدی مشاغل - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برون سپاری تصدی مشاغل - نوبت دوم
 80. آگهی ارزیابی کیفی عملیات اجرایی احداث قطعه اول آزاد راه / آگهی ارزیابی کیفی , آگهی ارزیابی کیفی عملیات اجرایی احداث قطعه اول آزاد راه
 81. تجدید مناقصه کنترل و نظارت خطوط شهری و حومه - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کنترل و نظارت خطوط شهری و حومه - نوبت دوم
 82. فراخوان مناقصه خرید 5000 کیسه 25 کیلوگرمی میکای متوسط / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه خرید 5000 کیسه 25 کیلوگرمی میکای متوسط
 83. مناقصه واگذاری انجام امور خدمات نقلیه نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام امور خدمات نقلیه نوبت دوم
 84. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه 1/370 جنوب بنگستان اهواز نوبت دوم / مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه 1/370 جنوب بنگستان اهواز نوبت دوم
 85. فراخوان اجاره خودروهای امداد و تعمیرات زون 2 / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,فراخوان اجاره خودروهای امداد و تعمیرات زون 2
 86. فراخوان6 قلم دستگاه کارگاهی سنگین- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ای,فراخوان6 قلم دستگاه کارگاهی سنگین- نوبت دوم
 87. مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 210.9مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 210.9مترمربع نوبت اول
 88. فراخوان ارزیابی خرید یراق آلات و ملحقات سیم محافظ حاوی فیبرنوری OPGW / فراخوان ارزیابی کیفی،فراخوان ارزیابی خرید یراق آلات و ملحقات سیم محافظ حاوی فیبرنوری OPGW
 89. مناقصه واگذاری اجرای احداث دبستان 2 کلاسه شهید فاطمی چشمه پهن ملکشاهی .... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اجرای احداث دبستان 2 کلاسه شهید فاطمی چشمه پهن ملکشاهی ....
 90. مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی-نوبت دوم
 91. مناقصه پروژه بهبود عبور و مرور شهر - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه بهبود عبور و مرور شهر - نوبت دوم
 92. مناقصه رنگ آمیزی و زنگ زدایی با مسباره به روش وت بلاست- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه رنگ آمیزی و زنگ زدایی با مسباره به روش وت بلاست-نوبت دوم
 93. مزایده واگذاری تعدادی از زمین های تجاری مسکونی آموزشی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از زمین های تجاری مسکونی آموزشی نوبت دوم
 94. مزایده نیسان وانت تیپ 2400 سایپا / مزایده,مزایده نیسان وانت تیپ 2400 سایپا
 95. اصلاحیه مزایده فروش یک قطعه زمین / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین
 96. فراخوان ارزیابی کیفی خرید سیم محافظ فیر نوری / فراخوان ارزیابی کیفی،فراخوان ارزیابی کیفی خرید سیم محافظ فیر نوری
 97. مناقصه عملیات اجرایی روکش آسفالت منطقه 2 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی روکش آسفالت منطقه 2
 98. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 81.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 81.92متر
 99. مزایده فروش یک قطعه زمین واقع در فین بزرگ / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین واقع در فین بزرگ
 100. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 119.96متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 119.96متر
 101. مزایده خودرو وانت پیکان دوگانه سوز / مزایده ، مزایده خودرو وانت پیکان دوگانه سوز
 102. فراخوان مناقصه خرید تجهیزات FFSDB / آگهی فراخوان ، فراخوان مناقصه خرید تجهیزات FFSDB
 103. مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی / مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی
 104. تجدید مناقصه اجرای خرید و نصب دکوراسیون و تجهیزات آمفی تئاتر تجدید چاپ دوم / تجدید آگهی مناقصه, تجدید مناقصه اجرای خرید و نصب دکوراسیون و تجهیزات آمفی تئاتر تجدید چاپ دوم
 105. ارزیابی کیفی ساندویج پنل سقفی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , ارزیابی کیفی ساندویج پنل سقفی
 106. مزایده سه دانگ سرقفلی حجره 22.1 / مزایده,مزایده سه دانگ سرقفلی حجره 22.1
 107. مناقصه NALCO 7330 EN 262C NALCO 8539 EN 10100 / آگهی فراخوان عمومی دو مرحله ای , مناقصه NALCO 7330 EN 262C NALCO 8539 EN 10100
 108. مناقصه پروژه احداث یک واحد مدرسه 10 کلاسه / مناقصه ، مناقصه پروژه احداث یک واحد مدرسه 10 کلاسه
 109. مناقصه تهیه مصالح ساختمانی / مناقصه ، مناقصه تهیه مصالح ساختمانی
 110. تجدید مناقصه انجام قسمتی از سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام قسمتی از سرویس ایاب و ذهاب پرسنل
 111. مناقصه اجرای آسفالت رمپ مجتمع خدماتی رفاهی آقای حسن پور / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای آسفالت رمپ مجتمع خدماتی رفاهی آقای حسن پور
 112. مزایده فروش تعداد سه فقره از املاک / مزایده,مزایده فروش تعداد سه فقره از املاک
 113. مزایده فروش واحدهای تجاری و اداری و زیرزمین / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری و اداری و زیرزمین
 114. مزایده فروش سهام / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش سهام
 115. مناقصه انجام پروژه جمع آوری و انتقال پسماندهای سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام پروژه جمع آوری و انتقال پسماندهای سطح شهر
 116. تمدید مزایده واگذاری یک قطعه زمین آستانه ای نوبت دوم / تمدید آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک قطعه زمین آستانه ای نوبت دوم
 117. مزایده پلاک ثبتی مساحت صد متر مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت صد متر مرحله دوم
 118. مزایده پلاک ثبتی مساحت 2000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 2000متر نوبت دوم
 119. مزایده فروش دو دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز سخنگو تمام کامپیوتری / آگهی مزایده اموال منقول - غیر منقول , مزایده فروش دو دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز سخنگو تمام کامپیوتری
 120. مزایده پلاک ثبتی اپارتمان مساحت 58.62متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی اپارتمان مساحت 58.62متر
 121. مزایده فروش حق امتیاز تلفن همراه / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش حق امتیاز تلفن همراه
 122. مناقصه امور نظافت ، آبدارخانه ، نگهبانی و نامه رسانی .... مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور نظافت ، آبدارخانه ، نگهبانی و نامه رسانی .... مرحله دوم
 123. مزایده یکباب خانه و محوطه بخش ده گیلان / مزایده,مزایده یکباب خانه و محوطه بخش ده گیلان
 124. مزایده 5 قطعه ملک به کلاسه 950408 اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده 5 قطعه ملک به کلاسه 950408 اموال غیرمنقول نوبت اول
 125. ارزیابی کیفی مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی .... / ارزیابی کیفی مناقصه ، ارزیابی کیفی مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی ....
 126. مناقصه احداث قبور آجری در بلوک 51 آرامستان 95.12.10 / مناقصه , مناقصه احداث قبور آجری در بلوک 51 آرامستان 95.12.10
 127. مناقصه عملیات اجرایی چهار خط نمودن محور ساری - تاکام ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی چهار خط نمودن محور ساری - تاکام ...
 128. مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه ....
 129. مناقصه احداث مخزن 3500 مترمکعبی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث مخزن 3500 مترمکعبی
 130. مناقصه دو دستگاه دیزل ژنراتور 650 KVA - 95.12.10 / آگهی مناقصه, مناقصه دو دستگاه دیزل ژنراتور 650 KVA - 95.12.10
 131. مناقصه عمومی عملیات احداث ورزشگاه / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث ورزشگاه
 132. مناقصه خرید 5 ردیف سه پایه و متعلقات فلزی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 5 دریف سه پایه و متعلقات فلزی
 133. فراخوان مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری مکانیکی پمپ خانه ..... / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری مکانیکی پمپ خانه .....
 134. فراخوان مناقصه سرویس و نگهداری از بخش های زیرساخت شبکه برق کارخانه.... / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه سرویس و نگهداری از بخش های زیرساخت شبکه برق کارخانه .....
 135. مزایده واگذاری 5 غرفه (تنقلات ) 95.12.10 / مزایده ، مزایده واگذاری 5 غرفه (تنقلات ) 95.12.10
 136. مناقصه پروژه مکانیزاسیون مرکز اسناد فنی مجتمع / مناقصه , مناقصه پروژه مکانیزاسیون مرکز اسناد فنی مجتمع
 137. تجدید مناقصه خرید نی عصایی پاکت کامبی .... / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید نی عصایی پاکت کامبی ....
 138. مناقصه خدمات چاپ پوستر کارت دعوت و کاتالوگ / مناقصه , مناقصه خدمات چاپ پوستر کارت دعوت و کاتالوگ
 139. مناقصه خدمات چاپ کتاب نمایشگاه های ادواری / مناقصه , مناقصه خدمات چاپ کتاب نمایشگاه های ادواری
 140. مناقصه خرید تعداد 20.000 مجموعه جعبه فلزی .... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تعداد 20.000 مجموعه جعبه فلزی ....
 141. مناقصه 500 تن شمش آلومینیوم آلیاژی / آگهی مناقصه, مناقصه 500 تن شمش آلومینیوم آلیاژی
 142. مزایده میزان 165 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن / آگهی مزایده عمومی, مزایده میزان 165 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن
 143. مناقصه تهیه تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات STORAGE / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات STORAGE
 144. فراخوان مزایده عمومی کابل های مازاد بر نیاز - نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده عمومی کابل های مازاد بر نیاز - نوبت دوم
 145. ارزیابی کیفی طراحی ، خرید، نصب و راه اندازی دکلهای روشنایی اپرون / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی طراحی ، خرید، نصب و راه اندازی دکلهای روشنایی اپرون
 146. ارزیابی کیفی خرید رنگ ترافیکی و اجرای مارکینگ سطوح پروازی شهر / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی خرید رنگ ترافیکی و اجرای مارکینگ سطوح پروازی شهر
 147. ارزیابی کیفی خرید و نصب چراغهای پرژکتوری LED ترمینال مسافری / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی خرید و نصب چراغهای پرژکتوری LED ترمینال مسافری
 148. ارزیابی کیفی خرید و نصب تجهیزات LED ترمینال مسافری شهر فرودگاهی امام خمینی / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی خرید و نصب تجهیزات LED ترمینال مسافری شهر فرودگاهی امام خمینی
 149. مناقصه فروشکاه محصولات غذایی تریا نمایشگاه / مناقصه , مناقصه فروشکاه محصولات غذایی تریا نمایشگاه
 150. فراخوان همکاری قالب طرح های نوآورانه ، مهندسی معکوس قطعات الکترونیکی / فراخوان همکاری،فراخوان همکاری قالب طرح های نوآورانه ، مهندسی معکوس قطعات الکترونیکی
 151. مزایده فروش سهام / مزایده , مزایده فروش سهام
 152. مناقصه ارزیابی تجهیزات پزشکی ...- نوبت دوم / آگهی عمومی ارزیابی کیفی,مناقصه ارزیابی تجهیزات پزشکی ...- نوبت دوم
 153. انتخاب پیمانکار استخراج و فروش تضمینی سنگ تراورتن آتشکوه محلات / انتخاب پیمانکار استخراج و فروش تضمینی سنگ تراورتن آتشکوه محلات
 154. انتخاب پیمانکار استخراج و فروش تضمینی سنگ تراورتن آتشکوه محلات / انتخاب پیمانکار استخراج و فروش تضمینی سنگ تراورتن آتشکوه محلات
 155. مناقصه خدمات نقلیه مرکز اراک -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات نقلیه مرکز اراک -نوبت دوم
 156. فراخوان سه قلم دتکتور گاز و سه قلم کیت کالیبراسیون / فراخوان سه قلم دتکتور گاز و سه قلم کیت کالیبراسیون
 157. مناقصه رول دستگاه کارتخوان / مناقصه ، مناقصه رول دستگاه کارتخوان
 158. مناقصه خدمات مستمر نگهداری و تعمیرات ماشین آلات دوار ...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خدمات مستمر نگهداری و تعمیرات ماشین آلات دوار ...نوبت دوم
 159. اگهی مناقصه عمومی احداث ساختمان سوله چند منظوره 95.12.10 / اگهی مناقصه عمومی،اگهی مناقصه عمومی احداث ساختمان سوله چند منظوره 95.12.10
 160. همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 96 -95.12.10 / همایش, همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 96 - 95.12.10
 161. مناقصه مونتاژ تعدادی فیلتر هپا / مناقصه , مناقصه مونتاژ تعدادی فیلتر هپا
 162. فراخوان انجام تعمیر چوک های کاری رافینینگ و فینیشینگ ناحیه نورد گرم.... / آگهی فراخوان , فراخوان انجام تعمیر چوک های کاری رافینینگ و فینیشینگ ناحیه نورد گرم....
 163. مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی و حفر چاه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی و حفر چاه
 164. تجدید مزایده محصولات باغات میوه نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی,مزایده محصولات باغات میوه نوبت دوم
 165. مناقصه شبکه آبرسانی فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه شبکه آبرسانی فضای سبز نوبت دوم
 166. مزایده اجاره کارواش سازمان / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره کارواش سازمان نوبت اول
 167. مزایده بهره برداری از غرفه های بوستان کوهسنگی 95.12.10 / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری از غرفه های بوستان کوهسنگی 95.12.10
 168. مناقصه خرید 15 دستگاه ولتمتر فشار متوسط / مناقصه , مناقصه خرید 15 دستگاه ولتمتر فشار متوسط
 169. مناقصه خرید و نصب ایزوگام مسلح (سیم دار) تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب ایزوگام مسلح (سیم دار) تجدید نوبت دوم
 170. مناقصه عملیات حفاری تزریق تحکیمی ، تماسی ، پرده آببند جناح.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفاری تزریق تحکیمی ، تماسی ، پرده آببند جناح....
 171. تجدید مزایده لوله چدن داکتیل سایز 700 م م و ... نوبت دوم / تجدید مزایده , تجدید مزایده لوله چدن داکتیل سایز 700 م م و ... نوبت دوم
 172. مناقصه واگذاری فعالیت خدمات مشترکین واحدهای تابعه به صورت تجمیع.... / آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری فعالیت خدمات مشترکین واحدهای تابعه به صورت تجمیع....
 173. ارزیابی کیفی پروژه اصلاح و ترمیم جوشهای محور هفت تپه / آگهی ارزیابی کیفی, پروژه اصلاح و ترمیم جوشهای محور هفت تپه
 174. مناقصه پروژه کابل کشی جهت کنتورهای ورودی و خروجی مجتمع / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه کابل کشی جهت کنتورهای ورودی و خروجی مجتمع
 175. مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی
 176. مناقصه تامین نیروی کار جهت قسمتهای مختلف.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی کار جهت قسمتهای مختلف....
 177. مناقصه نگهداری تاسیسات آبرسانی نوبت دوم / مناقصه, مناقصه مناقصه نگهداری تاسیسات آبرسانی نوبت دوم
 178. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قولنامه ای 55 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قولنامه ای 55 متر نوبت اول
 179. مناقصه زیرسازی - جدولگذاری - پیاده روسازی و آسفالت ریزی معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی - جدولگذاری - پیاده روسازی و آسفالت ریزی معابر سطح شهر
 180. مزایده پروانه اکتشافی ابطالی دارای صنایع فرآوری و چرخه صنعتی تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده پروانه اکتشافی ابطالی دارای صنایع فرآوری و چرخه صنعتی تجدید
 181. مزایده واگذاری محدوده های اکتشافی تجدید / آگهی تجدید فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری محدوده های اکتشافی تجدید
 182. تجدید مناقصه واگذاری انبارداری و ترخیص و حفاظت کالاهای برق / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه واگذاری انبارداری و ترخیص و حفاظت کالاهای برق
 183. مزایده یک واحد مرغداری گل جوجه / مزایده,مزایده یک واحد مرغداری گل جوجه
 184. تمدید فراخوان اجرای عملیات سیم کشی خط 230 کیلوولت / آگهی تمدید فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار,فراخوان اجرای عملیات سیم کشی خط 230 کیلوولت
 185. مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات شهری نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات شهری نوبت دوم
 186. مزایده فروش کارخانه تولید محصولات شوینده و بهداشتی / مزایده , مزایده فروش کارخانه تولید محصولات شوینده و بهداشتی
 187. فراخوان اجاره خودروهای امداد / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,فراخوان اجاره خودروهای امداد
 188. مناقصه خریداری پرینتر ، کامپیوتر ، لپ تاپ و غی

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

3 نظر

http://colleenhymer.snack.ws/  ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ - ۱۹:۳۱:۲۲

Good day! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a wonderful job!

illamontaluo.hatenablog.com  ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ - ۰۴:۴۶:۲۹

Hello there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?

http://claribelLuttmer.jimdo.com/2015/06/22/do-hammer-toes-cause-numbness  ۱۳۹۶/۰۴/۰۶ - ۱۵:۲۲:۴۹

Hello There. I found your weblog the use of msn. That is a really smartly written article. I will make sure to bookmark it and come back to learn extra of your helpful info. Thank you for the post. I'll definitely return.