اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 95.12.05 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 95.12.05 در سایت

 1. واگذاری حق بهره برداری از سرقفلی 2 باب سوله / مزایده واگذاری حق بهره برداری از سرقفلی 2 باب سوله
 2. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 128.73متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 128.73متر
 3. مزایده املاک مورد وثیقه / مزایده,مزایده املاک مورد وثیقه
 4. استعلام فروش و امحاءکاغذهای باطله سازمان تامین اجتماعی / استعلام فروش و امحاءکاغذهای باطله سازمان تامین اجتماعی
 5. فراخوان مناقصه اجرای خط انتقال آب شهرک صنعتی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای خط انتقال آب شهرک صنعتی نوبت دوم
 6. آگهی تبدیل وکیوم باتوم به عایق پیش ساخته نوبت دوم تجدید / آگهی ، آگهی تبدیل وکیوم باتوم به عایق پیش ساخته نوبت دوم تجدید
 7. مناقصه ارتقاء و توسعه تجهیزات ذخیره سازی و مجازی سازی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ارتقاء و توسعه تجهیزات ذخیره سازی و مجازی سازی
 8. مزایده فروش اعیان بازارچه میدان میوه و تره بار نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش اعیان بازارچه میدان میوه و تره بار نوبت دوم
 9. مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شامل تهیه مصالح، نصب و برکناری تاسسات برقی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شامل تهیه مصالح، نصب و برکناری تاسسات برقی
 10. استعلام غبارگیر اسپری تاور دیگها / استعلام غبارگیر اسپری تاور دیگها
 11. مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شامل تهیه مصالح، نصب و برکناری تاسسات برقی پروژه شهری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شامل تهیه مصالح، نصب و برکناری تاسسات برقی پروژه شهری
 12. استعلام ورق فولادی هاردوکس / استعلام ورق فولادی هاردوکس
 13. استعلام دو ردیف شیلنگ / استعلام دو ردیف شیلنگ
 14. استعلام فلنچ / استعلام فلنچ
 15. مزایده املاک کاربری زمین باغ اداری مسکونی / مزایده,مزایده املاک کاربری زمین باغ اداری مسکونی
 16. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 315متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 315متر
 17. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 221.52متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 221.52متر
 18. مزایده خودرو سواری هیوندای آوانته / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودرو سواری هیوندای آوانته
 19. مزایده یک خط تلفن همراه / آگهی مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه
 20. مزایده سهم الارث از ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده تهران / مزایده,مزایده سهم الارث از ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده تهران
 21. مزایده عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش هفت تهران / مزایده,مزایده عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش هفت تهران
 22. مزایده ملک ششدانگ زمین 150 متر / مزایده,مزایده ملک ششدانگ زمین 150 متر
 23. مزایده قطعه دو تفکیکی پلاک ثبتی بخش یازده / مزایده,مزایده قطعه دو تفکیکی پلاک ثبتی بخش یازده
 24. مزایده ساختمانی قدیمی ساز با قدمت 40 سال / مزایده,مزایده ساختمانی قدیمی ساز با قدمت 40 سال
 25. مزایده یک قطعه زمین مزروعی 1055متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی 1055متر
 26. مزایده 2 سهم از 14 سهم از 17 شعیر مشاع مزرعه / مزایده,مزایده 2 سهم از 14 سهم از 17 شعیر مشاع مزرعه
 27. مناقصه عملیات آسفالت ریزی روستا نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات آسفالت ریزی روستا نوبت دوم
 28. مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی هفت هزارو سیصد متر / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی هفت هزارو سیصد متر
 29. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مرحله دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مرحله دوم
 30. مناقصه کلیه فعالیتهای خدمات شهری اعم از رفت و روب معابر و جمع آوری زباله مرحله دوم / آگهی مناقصه , مناقصه کلیه فعالیتهای خدمات شهری اعم از رفت و روب معابر و جمع آوری زباله مرحله دوم
 31. مناقصه خرید موتور مدل MTU M90 و قطعات شناور ناجی 14 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید موتور مدل MTU M90 و قطعات شناور ناجی 14 نوبت دوم
 32. فراخوان خرید 9 عدد دیزل ژنراتور تاسیسات آبرسانی نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان خرید 9 عدد دیزل ژنراتور تاسیسات آبرسانی نوبت دوم
 33. فراخوان فضاهای فرهنگی و تفریحی و خدماتی (بانوان) / فراخوان , فراخوان فضاهای فرهنگی و تفریحی و خدماتی (بانوان)
 34. مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه دو منظوره شرکتی / مناقصه,مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه دو منظوره شرکتی نوبت اول
 35. مناقصه توسعه برق روستاها نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه توسعه برق روستاها نوبت دوم
 36. مناقصه اجرای قسمتی از خط اصلی شبکه جمع آوری فاضلاب ... مرحله سوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای قسمتی از خط اصلی شبکه جمع آوری فاضلاب ... مرحله سوم
 37. مزایده ملک مشاعی 131 فرعی از 68 اصلی / مزایده,مزایده ملک مشاعی 131 فرعی از 68 اصلی
 38. مزایده یک دستگاه پژو مدل 90 / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو مدل 90
 39. فراخوان خرید فیلتر گلایکول و آمین نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, فراخوان خرید فیلتر گلایکول و آمین نوبت دوم
 40. مزایده ششدانگ پلاک سی و هفت فرعی 3158متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک سی و هفت فرعی 3158متر
 41. مزایده یک دستگاه پرس هیدرولیکی موزائیک- نوبت دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه پرس هیدرولیکی موزائیک- نوبت دوم
 42. مزایده ملک پلاک ثبتی بخش نه آبادان نوبت اول / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی بخش نه آبادان نوبت اول
 43. مزایده ملک بخش 14 البرز قطعه شش تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 14 البرز قطعه شش تفکیکی نوبت اول
 44. مزایده فروش خودروی پژو و یک باب منزل مسکونی / آگهی مزایده, مزایده فروش خودروی پژو و یک باب منزل مسکونی
 45. مزایده ملک از پلاک ثبتی 170 فرعی از 8080 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک از پلاک ثبتی 170 فرعی از 8080 نوبت دوم
 46. مزایده ملک با اعیان مغازه 55 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با اعیان مغازه 55 متر نوبت اول
 47. مزایده واگذاری 2 فست فود / مزایده ، مزایده واگذاری 2 فست فود
 48. مزایده ملک بخش 14 شهرستان مشگین شهر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 14 شهرستان مشگین شهر نوبت اول
 49. مزایده ملک به مساحت 2000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت 2000متر نوبت دوم
 50. مزایده یک قطعه زمین به مساحت صد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت صد متر
 51. مزایده منزل مسکونی مساحت 252 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 252 متر
 52. مزایده پلاک 369 فرعی از شصت و نه اصلی / مزایده,مزایده پلاک 369 فرعی از شصت و نه اصلی
 53. مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی 189متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی 189متر
 54. مزایده تعداد 320 کارتن پودر رختشویی / مزایده, مزایده تعداد 320 کارتن پودر رختشویی
 55. مزایده فروش تعداد 212 کارتن پودر رختشویی / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 212 کارتن پودر رختشویی
 56. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان تیپ 1600 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان تیپ 1600
 57. مزایده ملک از پلاک ثبتی 9306 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده ملک از پلاک ثبتی 9306 فرعی از یک اصلی
 58. مناقصه واگذاری پیمانکاری توزیع روزنامه خراسان در شهر بجنورد / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری پیمانکاری توزیع روزنامه خراسان در شهر بجنورد
 59. مزایده پلاک ثبتی 775 فرعی از 17 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 775 فرعی از 17 اصلی
 60. مزایده منزل مسکونی به پلاک شماره 286 فرعی / مزایده,مزایده منزل مسکونی به پلاک شماره 286 فرعی
 61. مزایده یک قطعه زمین مساحت 198 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 198 متر
 62. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 95.72متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 95.72متر
 63. مزایده یکدستگاه بارگیر خشت خام / مزایده یکدستگاه بارگیر خشت خام
 64. مزایده یکباب عمارت به کلاسه 921893 نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب عمارت به کلاسه 921893 نوبت دوم
 65. مزایده ملک فوق - و دستگاه نایلون و نایلکس / مزایده ملک فوق - و دستگاه نایلون و نایلکس
 66. مزایده انواع لامپ ال ای دی / مزایده انواع لامپ ال ای دی
 67. مزایده یک دستگاه خودرو پراید جی ال ایکس آی / مزایده یک دستگاه خودرو پراید جی ال ایکس آی
 68. آگهی ارزیابی کیفی اقلام تابلوهای LV و MV نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی،آگهی ارزیابی کیفی اقلام تابلوهای LV و MV نوبت دوم
 69. تجدید فراخوان سرویس، نگهداری و پشتیبانی 256 دستگاه چاپ دسته چک نوبت دوم / فراخوان مناقصه یک مرحله ای,تجدید فراخوان سرویس، نگهداری و پشتیبانی 256 دستگاه چاپ دسته چک نوبت دوم
 70. الحاقیه بانکهای خازنی صنعت برق / الحاقیه بانکهای خازنی صنعت برق
 71. مزایده فروش 30 دستگاه خودرو مستعمل نوبت دوم / مزایده ، مزایده فروش 30 دستگاه خودرو مستعمل نوبت دوم
 72. مناقصات واگذاری آژانس مشترکین شهرستان نوبت دوم / مناقصات عمومی, مناقصات واگذاری آژانس مشترکین شهرستان نوبت دوم
 73. مزایده ماترک ثبتی به شماره 3104/1022 بخش یازده / مزایده,مزایده ماترک ثبتی به شماره 3104/1022 بخش یازده
 74. مزایده ماترک ثبتی به شماره 3777.2 بخش سه تهران / مزایده,مزایده ماترک ثبتی به شماره 3777.2 بخش سه تهران
 75. فراخوان 6 قلم اتصالات چکسون نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ای,فراخوان6 قلم اتصالات چکسون نوبت دوم
 76. مناقصه آسفالت معابر شهری .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت معابر شهری .... نوبت دوم
 77. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 020 شمال رگ سفید نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 020 شمال رگ سفید نوبت دوم
 78. مناقصه اتصالات نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ,مناقصه اتصالات نوبت دوم
 79. مناقصه انجام خدمات نظافت پستها و تشریفات و ... / مناقصه ، مناقصه انجام خدمات نظافت پستها و تشریفات و ...
 80. مناقصه رفع نقص و تکمیل تصفیه خانه فاضلاب ... / آگهی مناقصه , مناقصه رفع نقص و تکمیل تصفیه خانه فاضلاب ...
 81. مناقصه تامین خودروهای سبک استیجاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خودروهای سبک استیجاری
 82. فراخوان عملیات تهیه لوله و مصالح و اجرای خطوط اصلی و فرعی فاضلاب / آگهی فراخوان , فراخوان عملیات تهیه لوله و مصالح و اجرای خطوط اصلی و فرعی فاضلاب
 83. مناقصه تهیه مصالح و اجرای پروژه بهار / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای پروژه بهار
 84. مزایده فروش 24 دستگاه خودروی سبک و سنگین قابل شماره گذاری اصلاحیه نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش 24 دستگاه خودروی سبک و سنگین قابل شماره گذاری اصلاحیه نوبت دوم
 85. فراخوان خدمات حراست منطقه - 95.12.5 / فراخوان ارزیابی و مناقصه,،فراخوان خدمات حراست منطقه -95.12.5
 86. مزایده فروش اقلام مستعمل و مازاد - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده فروش اقلام مستعمل و مازاد - نوبت دوم
 87. مناقصه احداث ساختمان جدید قانون تردد / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان جدید قانون تردد
 88. مناقصه خرید انواع نایلون پلی اتیلن شفاف و سه لایه شیر و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع نایلون پلی اتیلن شفاف و سه لایه شیر و ... نوبت دوم
 89. تجدید مناقصه تکمیل قسمتی از ساختمان مسجد تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه , تجدید مناقصه تکمیل قسمتی از ساختمان مسجد تجدید نوبت دوم
 90. مناقصه عملیات بهسازی پارک نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات بهسازی پارک نوبت دوم
 91. مزایده اجاره جایگاه CNG / آگهی مزایده, مزایده اجاره جایگاه CNG
 92. مزایده کارخانه آسفالت و تاسیسات شن و ماسه / مزایده , مزایده کارخانه آسفالت و تاسیسات شن و ماسه
 93. مزایده یک دستگاه منزل مسکونی قولنامه ای عادی / مزایده,مزایده یک دستگاه منزل مسکونی قولنامه ای عادی
 94. مناقصه عملیات اجرایی پروژه قطعه 4 باند دوم بزرگراه بابا میدان / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی پروژه قطعه 4 باند دوم بزرگراه بابا میدان
 95. فراخوان مناقصه تعمیر اساسی 6 دستگاه پمپ سانداین LOW LIFT LMV-311,HIGH LIFT LMV331 / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه تعمیر اساسی 6 دستگاه پمپ سانداین LOW LIFT LMV-311,HIGH LIFT LMV331
 96. مزایده پلاک ثبتی مساحت 129 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 129 متر نوبت اول
 97. مزایده عمومی فروش 18 قطعه زمین و ... نوبت دوم / مزایده , مزایده عمومی فروش 18 قطعه زمین و ... نوبت دوم
 98. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 152.47متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 152.47متر
 99. مزایده واگذاری موقت امتیاز بهره برداری از جمعه بازار نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری موقت امتیاز بهره برداری از جمعه بازار نوبت دوم
 100. اصلاحیه مناقصه عملیات لایروبی حوضچه / اصلاحیه, مناقصه عملیات لایروبی حوضچه
 101. مناقصه احداث توقفگاه حمل و نقل عمومی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث توقفگاه حمل و نقل عمومی
 102. مزایده دستگاه فرز سنتر mwm-cnc ... / مزایده دستگاه فرز سنتر mwm-cnc ...
 103. مزایده فروش و اجاره یک دستگاه بلدوزر D155 دی 155 / مزایده فروش و اجاره یک دستگاه بلدوزر D155 دی 155
 104. مزایده ضایعات ذوبی (چشمی , کنگره ای , تسمه ... / مزایده ضایعات ذوبی (چشمی , کنگره ای , تسمه ...
 105. مزایده واگذاری تعدادی از اراضی مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از اراضی مسکونی
 106. مناقصه انجام عملیات ترمیم و بازسازی قنات های حجت آباد ...نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات ترمیم و بازسازی قنات های حجت آباد ...نوبت دوم
 107. فراخوان مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن / فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی , فراخوان مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن نوبت اول
 108. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 73.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 73.60متر
 109. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان
 110. مزایده ششدانگ اپارتمان اداری مساحت 110.32متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان اداری مساحت 110.32متر
 111. مزایده ملک با عرصه 126.22متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه 126.22متر نوبت اول
 112. مناقصه ادوات برقی فشار قوی- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه ادوات برقی فشار قوی- نوبت دوم
 113. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 570متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 570متر
 114. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1328متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1328متر
 115. مزایده واگذاری 17 واحد مسکونی و 4 واحد تجاری / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری 17 واحد مسکونی و 4 واحد تجاری
 116. مزایده ساختمان 4 طبقه / مزایده,مزایده ساختمان 4 طبقه
 117. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مشجر 2805.43متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مشجر 2805.43متر
 118. مناقصه مشارکت در طراحی و پیاده سازی سامانه زیرساخت / آگهی فراخوان, مناقصه مشارکت در طراحی و پیاده سازی سامانه زیرساخت
 119. اجرای موتور خانه وتاسیسات مکانیکی / اجرای موتور خانه وتاسیسات مکانیکی
 120. مزایده خودروی سواری پراید مدل 1388 - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده خودروی سواری پراید مدل 1388- نوبت دوم
 121. تجدید مناقصه خرید کیت، آنتی ژن و مواد آزمایشگاهی / تجدید مناقصه خرید کیت، آنتی ژن و مواد آزمایشگاهی
 122. مناقصه اجرای طرح هادی روستاهای کال سفلی و پیله / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای طرح هادی روستاهای کال سفلی و پیله
 123. مناقصه بیمه مسئولیت حرفه ای مسئولین / آگهی مناقصه, مناقصه بیمه مسئولیت حرفه ای مسئولین
 124. مزایده دو باب مغازه و پلاک ثبتی بیست و شش فرعی / مزایده,مزایده دو باب مغازه و پلاک ثبتی بیست و شش فرعی
 125. مناقصه اجرای پروژه زیرگذر سه راهی آدران / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه زیرگذر سه راهی آدران
 126. مناقصه انجام طرح اصلاح- بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام طرح اصلاح- بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر
 127. ارزیابی کیفی خرید تانکر ازت (نیتروژن)- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , ارزیابی کیفی خرید تانکر ازت (نیتروژن)- نوبت دوم
 128. احداث بالغ بر ۶۰ واحد مسکن مشارکتی کرمان / احداث بالغ بر ۶۰ واحد مسکن مشارکتی کرمان
 129. احداث بالغ بر ۱۸۰ واحد مسکن مشارکتی کرمان / احداث بالغ بر ۱۸۰ واحد مسکن مشارکتی کرمان
 130. تجدید مزایده اجاره کمپینگ گردشگری- نوبت دوم / تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده اجاره کمپینگ گردشگری- نوبت دوم
 131. فراخوان تکمیل و تجهیز آموزش hse و پدافند غیر عامل و مدیریت بحران نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان تکمیل و تجهیز آموزش hse و پدافند غیر عامل و مدیریت بحران نوبت دوم
 132. خدمات سرویس دهی به پرسنل سازمان توسط خودروهای سواری / خدمات سرویس دهی به پرسنل سازمان توسط خودروهای سواری
 133. مزایده بهره برداری از سالن های ورزشی / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از سالن های ورزشی
 134. فراخوان عملیات بهره‏ برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی / آگهی فراخوان مناقصه,مناقصه عملیات بهره‏ برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 135. فراخوان خرید 3 دستگاه آسانسور / آگهی فراخوان,فراخوان خرید 3 دستگاه آسانسور
 136. ارزیابی کیفی آماربرداری سراسری از منابع آب های نوبت دوم / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مشاور, مناقصه آماربرداری سراسری از منابع آب های نوبت دوم
 137. آگهی مناقصه عمومی احداث آشیانه ماشین آتشنشانی-نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی احداث آشیانه ماشین آتشنشانی- نوبت دوم
 138. مناقصه عملیات خرید و تحویل چهار دستگاه تجهیزات قطار شهری ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات خرید و تحویل چهار دستگاه تجهیزات قطار شهری ... نوبت دوم
 139. مزایده واگذاری احداث غرفه اغذیه، فست فود، کنتاکی تجدید / آگهی مزایده, مزایده واگذاری احداث غرفه اغذیه، فست فود، کنتاکی تجدید
 140. مزایده تعدادی خودرو مستعمل مازاد / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعدادی خودرو مستعمل مازاد
 141. مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری تجاری اداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری تجاری اداری نوبت دوم
 142. مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری جهت ابهای سطحی تقاطع غیر همسطح بزرگراه / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری جهت ابهای سطحی تقاطع غیر همسطح بزرگراه
 143. مزایده پلاک ثبتی عرصه 146متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 146متر
 144. تجدید مزایده اجاره عرصه جهت استقرار کامیون فست فود و کافی شاپ تجدید / تجدید آگهی مزایده عمومی ,تجدید مزایده اجاره عرصه جهت استقرار کامیون فست فود و کافی شاپ تجدید
 145. واگذاری امور جمع آوری زباله ، رفت و روب معابر شهری 95.12.5 / مناقصه , مناقصه واگذاری امور جمع آوری زباله ، رفت و روب معابر شهری نوبت اول 95.12.5
 146. مناقصه تامین نیروی انسانی / مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی
 147. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 2000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 2000متر
 148. مزایده فروش انواع تجهیزات برقی اسقاط و.... نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش انواع تجهیزات برقی اسقاط و.... نوبت دوم
 149. مزایده خودروهای بازیافتی / آگهی مزایده , مزایده خودروهای بازیافتی
 150. مناقصه خدمات حمل و نقل خودرویی / مناقصه, مناقصه خدمات حمل و نقل خودرویی
 151. آگهی فروش صد درصد سهام / آگهی فروش صد درصد سهام
 152. مناقصه مرمت و بهسازی پل های محورهای آزادراه قزوین.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه مرمت و بهسازی پل های محورهای آزادراه قزوین....
 153. مناقصه جمع آوری و ترفیع گاردیل دو موج ..... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه جمع آوری و ترفیع گاردیل دو موج ....
 154. مزایده فروش 10 هزار تن کلوخه باریت مهدی آباد نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش 10 هزار تن کلوخه باریت مهدی آباد نوبت سوم
 155. همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 96 - 95.12.05 / همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 96 - 95.12.05
 156. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید gtx / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید gtx
 157. مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودرو مزدا وانت و یک دستگاه خودرو پیکان سواری قابل شماره گذاری نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودرو مزدا وانت و یک دستگاه خودرو پیکان سواری قابل شماره گذاری نوبت دوم
 158. مناقصه خرید 350 جفت دستکش عملیاتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 350 جفت دستکش عملیاتی
 159. مناقصه خرید 40 عدد پروژکتور گروهی دستی و .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 40 عدد پروژکتور گروهی دستی و ....
 160. خدمات نگهداری و تعمیرات مکانیک / خدمات نگهداری و تعمیرات مکانیک
 161. حق استفاده از منافع فضای استخر و سونا / حق استفاده از منافع فضای استخر و سونا
 162. مناقصه اجرای پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار پایاب فاز 2 واحد عمرانی B2 / مناقصه اجرای پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار پایاب فاز 2 واحد عمرانی B2
 163. تامین مینی بوس هایگر و ارین مدل 92 / تامین مینی بوس هایگر و ارین مدل 92
 164. انواع سواری -وانت -اتوبوس شهری -ضایعات اهن / انواع سواری -وانت -اتوبوس شهری -ضایعات اهن
 165. مزایده 14 قطعه زمین مسکونی شهرک ویس القرن نوبت هفتم / مزایده,مزایده 14 قطعه زمین مسکونی شهرک ویس القرن نوبت هفتم
 166. مزایده تعداد 5 باب مغازه تجاری نوبت پانزدهم / مزایده,مزایده تعداد 5 باب مغازه تجاری نوبت پانزدهم
 167. مزایده ششدانگ یکباب خانه مسکونی بخش سه اردبیل / مزایده,ممزایده ششدانگ یکباب خانه مسکونی بخش سه اردبیل
 168. مزایده واگذاری جایگاه های شهربازی مستقر در پارکهای غدیر -مهرورزی -ساحلی شهر یاسوج در سال 96 نوبت دوم / مزایده واگذاری جایگاه های شهربازی مستقر در پارکهای غدیر -مهرورزی -ساحلی شهر یاسوج در سال 96 نوبت دوم
 169. مزایده واگذاری بصورت اجاره بها یک قطعه زمین / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بصورت اجاره بها یک قطعه زمین
 170. تجدید مناقصه اجرای پروژه های عمرانی / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای پروژه های عمرانی
 171. مناقصه واگذاری خدمات اداری ، نگهبانی ، نقلیه و امور اجرایی- تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات اداری ، نگهبانی ، نقلیه و امور اجرایی- تجدید -نوبت دوم
 172. مناقصه قرارداد دستمزد و لوازم مورد نیاز -نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه قرارداد دستمزد و لوازم مورد نیاز - نوبت دوم
 173. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بیست و نه فرعی بخش یک اراک / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بیست و نه فرعی بخش یک اراک
 174. مزایده بکهولودر و.... / مزایده بکهولودر و....
 175. مزایده فروش املاک کاربری اپارتمان تجاری مسکونی مغازه / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری اپارتمان تجاری مسکونی مغازه
 176. مناقصات عمومی واگذاری عملیات احداث خط 63 کیلوولت رجایی دشت - معلم کلایه.... / مناقصات عمومی , مناقصات عمومی واگذاری عملیات احداث خط 63 کیلوولت رجایی دشت - معلم کلایه....
 177. اجرای دور برگردان انتهای خیابان ایت اله صالحی مازندرانی نوبت دوم / اجرای دور برگردان انتهای خیابان ایت اله صالحی مازندرانی نوبت دوم
 178. مزایده فروش کارخانه مساحت 1575متر تجدید / مزایده,مزایده فروش کارخانه مساحت 1575متر تجدید
 179. مزایده 4 دانگ مشاع از اپارتمان 115.99متر / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از اپارتمان 115.99متر
 180. تجدید مزایده خودروی سواری پژو ( تاکسی ) / تجدید مزایده خودروی سواری پژو ( تاکسی )
 181. تجدید مزایده فروش یکدستگاه خودرو 95.12.5 / آگهی تجدید حراج , تجدید مزایده فروش یکدستگاه خودرو 95.12.5
 182. مزایده کارخانه و اموال منقول / مزایده,مزایده کارخانه و اموال منقول
 183. مناقصه خرید پنیر 14 کیلویی با درب و چاپ ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید پنیر 14 کیلویی با درب و چاپ ...
 184. مزایده فروش قطعات زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش قطعات زمین نوبت دوم
 185. مزایده دو باب ساختمان و یکباب واحد تجاری / مزایده,مزایده دو باب ساختمان و یکباب واحد تجاری
 186. مناقصه اجرای عملیات فاز اول احداث ساختمان اقامتی بابلسر / مناقصه اجرای عملیات فاز اول احداث ساختمان اقامتی بابلسر
 187. فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران طرح آبرسانی شهر قاسم آباد ...- نوبت دوم / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران طرح آبرسانی شهر قاسم آباد ...- نوبت دوم
 188. مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 355 مورد نیاز / آگهی مناقصه, مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 355 مورد نیاز
 189. مزایده فروش 60 راس جوانه پروار / آگهی مزایده ، مزایده فروش 60 راس جوانه پروار
 190. فراخوان احداث یک دستگاه پل عابر پیاده محور تربت حیدریه - مشهد / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , فراخوان احداث یک دستگاه پل عابر پیاده محور تربت حیدریه - مشهد
 191. مناقصه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف هوائی ... / مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف هوائی ...
 192. تجدید فراخوان مزایده اجاره دو باب مغازه در ضلع جنوب شرقی میدان قدس / آگهی تجدید فراخوان و مزایده عمومی,مزایده اجاره دو باب مغازه در ضلع جنوب شرقی میدان قدس
 193. مناقصه تامین و پیکربندی تجهیزات و سرویس های شبکه وامنیت .. / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین و پیکربندی تجهیزات و سرویس های شبکه وامنیت ..
 194. تجدید مزایده فروش کالاهای راکد و اسقاط از قبیل لوازم شبکه و تلفن همگانی و ...نوبت اول / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش کالاهای راکد و اسقاط از قبیل لوازم شبکه و تلفن همگانی و ...
 195. آگهی مناقصه عمومی واگذاری پروژه ترمیم و لگه گیری آسفالت سطح شهر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی واگذاری پروژه ترمیم و لگه گیری آسفالت سطح شهر- نوبت دوم
 196. مناقصه اجرای سنگ نمای دیوارها ، کف و اطراف فضای سبز محوطه - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای سنگ نمای دیوارها ، کف و اطراف فضای سبز محوطه - نوبت دوم
 197. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...