اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 95.12.01 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 95.12.01 در سایت

 1. فراخوان ساخت و اجرای ساختمان آزمایشگاه- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان ساخت و اجرای ساختمان آزمایشگاه- نوبت دوم
 2. مناقصه اجرای محوطه سازی دو باب مدرسه / مناقصه , مناقصه ارائه اجرای محوطه سازی دو باب مدرسه ... نوبت اول
 3. مزایده ملک اپارتمان مساحت 117 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک اپارتمان مساحت 117 متر نوبت اول
 4. مناقصه خرید COMPLETE CHOKE VALVE / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه خرید COMPLETE CHOKE VALVE
 5. فراخوان ارزیابی کیفی خرید YOKOGAWA ELECTRONIC CARDS / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی خرید YOKOGAWA ELECTRONIC CARDS نوبت اول
 6. مناقصه خرید GAUGE PRESSURE TRANSMITTER / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه خرید GAUGE PRESSURE TRANSMITTER
 7. فراخوان مزایده اجاره تاسیسات موجود طرح NGL / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده اجاره تاسیسات موجود طرح NGL
 8. مناقصه خرید قطعات کمپرسورهای بورسیگ تقویت فشار 600 / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید قطعات کمپرسورهای بورسیگ تقویت فشار 600
 9. فراخوان ارزیابی کیفی خرید TUBE AND PIPE / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی خرید TUBE AND PIPE
 10. مزایده ملک با عرصه صد و نود متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه صد و نود متر نوبت سوم
 11. مزایده ملک با عرصه صد و هشتاد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه صد و هشتاد متر نوبت اول
 12. استعلام گیرموتور / استعلام ، استعلام گیرموتور
 13. استعلام المنت مربوط به دستگاه کک راکتیویته / استعلام المنت مربوط به دستگاه کک راکتیویته
 14. استعلام پارچه 95.12.1 / استعلام پارچه 95.12.1
 15. استعلام روغن هیدرولیک NAS 8 با H46 / استعلام روغن هیدرولیک NAS 8 با H46
 16. استعلام طناب چهارگوش غیر آزبستی گرافیتی روغنی / استعلام , استعلام طناب چهارگوش غیر آزبستی گرافیتی روغنی
 17. استعلام دتکتور / استعلام دتکتور
 18. اصلاحیه فراخوان تجهیزات و وسایل اندازه گیری برقی / اصلاحیه فراخوان , فراخوان تجهیزات و وسایل اندازه گیری برقی
 19. مزایده یک قطعه زمین مسکونی عرصه 200متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی عرصه 200متر
 20. ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی JC / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی JC
 21. ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی WALTHON WEIR / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی WALTHON WEIR
 22. مناقصه خرید P/F SEITES GEAR-BOX / مناقصه خرید P/F SEITES GEAR-BOX
 23. مناقصه خرید قطعات یدکی HEISHIN NEMO PUMP / مناقصه خرید قطعات یدکی HEISHIN NEMO PUMP
 24. مناقصه TRANSMOTAL REDCTION GEAR / مناقصه TRANSMOTAL REDCTION GEAR
 25. استعلام ساخت قطعات کوره / استعلام ، استعلام ساخت قطعات کوره
 26. مزایده ملک با عرصه 181.5متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه 181.5متر نوبت دوم
 27. مناقصه قطعات مربوط به ژنراتور توربین گازی (ترانس کامل+ سیم پیچ) / مناقصه , مناقصه قطعات مربوط به ژنراتور توربین گازی (ترانس کامل+ سیم پیچ)
 28. استعلام خرید رند بار کاپرنیکل و آلیاژی جهت پلاگ مبدل حرارتی / استعلام ، استعلام خرید رند بار کاپرنیکل و آلیاژی جهت پلاگ مبدل حرارتی
 29. مناقصه خرید P/F: "MASONEILAN" / مناقصه خرید P/F: "MASONEILAN"
 30. مزایده پلاک ثبتی بصورت تجاری 23 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بصورت تجاری 23 متر
 31. مزایده دو باب منزل مسکونی اجرایی کلاسه 910005 / مزایده,مزایده دو باب منزل مسکونی اجرایی کلاسه 910005
 32. مزایده یک دستگاه کانکس ... / مزایده یک دستگاه کانکس ...
 33. مناقصه اجاره یک فروند هواپیمای مسافربری - 95.12.1 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجاره یک فروند هواپیمای مسافربری - 95.12.1
 34. مزایده پیش فروش سرقفلی ده واحد از واحدهای تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده پیش فروش سرقفلی ده واحد از واحدهای تجاری نوبت دوم
 35. مناقصه خدمات مشاوره ای روانشناختی / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات مشاوره ای روانشناختی
 36. مناقصه خدمات امداد، وصول مطالبات - نوبت دوم / آگهی عمومی , مناقصه خدمات امداد، وصول مطالبات - نوبت دوم
 37. مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری و فضای سبز / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری و فضای سبز
 38. مزایده فروش مقدار 344/540 تن قیر - مرحله دوم / مزایده , مزایده فروش مقدار 344/540 تن قیر - مرحله دوم
 39. مزایده فروش معدن سنگ لاشه و ... / مزایده , مزایده فروش معدن سنگ لاشه و ...
 40. آگهی مزایده عمومی واگذاری مجموعه‌های خدماتی آجودانیه تجدید / آگهی مزایده عمومی واگذاری مجموعه‌های خدماتی آجودانیه تجدید
 41. مزایده مقدار سهم مشاع از 288 سهم اعیان پلاک ثبتی / مزایده,مزایده مقدار سهم مشاع از 288 سهم اعیان پلاک ثبتی
 42. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 340مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 340مترمربع
 43. مزایده قطعه زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمین زراعی نوبت اول
 44. مزایده ساختمان به مساحت نود متر مربع / مزایده,مزایده ساختمان به مساحت نود متر مربع
 45. فراخوان اجرای پروژه توسعه خوشه کسب و کار پلاستیک / فراخوان , فراخوان اجرای پروژه توسعه خوشه کسب و کار پلاستیک
 46. مزایده سه دانگ از یک واحد مسکونی یک طبقه / مزایده,مزایده سه دانگ از یک واحد مسکونی یک طبقه
 47. فراخوان مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات (رفع حوادث) کلیه تجهیزات و تاسیسات ... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات (رفع حوادث) کلیه تجهیزات و تاسیسات ...
 48. مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 236.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 236.70متر
 49. مناقصه بکارگیری نیروی ماهر , ساده جهت انجام امور خدماتی , عملیات تخلیه و بارگیری و نظافت و.... / آگهی مناقصه , مناقصه بکارگیری نیروی ماهر , ساده جهت انجام امور خدماتی , عملیات تخلیه و بارگیری و نظافت و....
 50. مزایده فروش یکدستگاه ماسه شور 7 متری با دینام مستعمل... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه ماسه شور 7 متری با دینام مستعمل... نوبت دوم
 51. مناقصه احداث شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی لیا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی لیا نوبت دوم
 52. مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یکدستگاه ایکس ری کامیونی- کانتینری عبوری (پرسرعت) تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی بین المللی دو مرحله ای , مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یکدستگاه ایکس ری کامیونی- کانتینری عبوری (پرسرعت) تجدید
 53. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین اموال غیرمنقول
 54. مزایده فروش 1629 قلم اموال منقول شامل ضد یخ کاسپین- روغن دنده و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش 1629 قلم اموال منقول شامل ضد یخ کاسپین- روغن دنده و ...
 55. تجدید مزایده اجاره 50 عدد استند بادبانی / تجدید مزایده ، تجدید مزایده اجاره 50 عدد استند بادبانی
 56. مناقصه ساخت یک باب مدرسه 6 کلاسه در قطعه R 111 / آگهی شرکت در مناقصه ، مناقصه ساخت یک باب مدرسه 6 کلاسه در قطعه R 111
 57. مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 110.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 110.04متر
 58. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی به کلاسه 950147 م نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی به کلاسه 950147 م نوبت اول
 59. مزایده انواع لباس / آگهی مزایده,مزایده انواع لباس
 60. مزایده وصول عوارض ورودیه میدان تره بار نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده وصول عوارض ورودیه میدان تره بار نوبت دوم
 61. مزایده فروش ضایعات / آگهی مزایده,مزایده فروش ضایعات
 62. مناقصه احداث خطوط دومداره سوق تا لنده فاز 1 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث خطوط دومداره سوق تا لنده فاز 1
 63. مزایده انواع فرش / مزایده انواع فرش
 64. مزایده زمین زراعی کلاسه اجرایی 950769 نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین زراعی کلاسه اجرایی 950769 نوبت دوم
 65. مزایده سه قطعه از قطعات تفکیکی زمینهای فیروز / مزایده,مزایده سه قطعه از قطعات تفکیکی زمینهای فیروز
 66. مزایده یک قطعه زمین مساحت 150مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 150مترمربع
 67. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصات FIRE KIT ، دستگاه بورینگ ماشین و ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصات FIRE KIT ، دستگاه بورینگ ماشین و ...
 68. مناقصه یک دستگاه چیلر تراکمی اسکرو و هوای خنک مورد نیاز / مناقصه , مناقصه یک دستگاه چیلر تراکمی اسکرو و هوای خنک مورد نیاز
 69. فراخوان اجرای پروژه های آسفالت محوطه و ایزوگام پشت بام - نوبت دوم / فراخوان ،فراخوان اجرای پروژه های آسفالت محوطه و ایزوگام پشت بام - نوبت دوم
 70. مناقصه انتخاب پیمانکار در خصوص برون سپاری خدمات شهری و فضای سبز مورد نیاز / مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار در خصوص برون سپاری خدمات شهری و فضای سبز مورد نیاز
 71. مزایده اجاره تعداد 3 باب مغازه تجاری - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعداد 3 باب مغازه تجاری - نوبت دوم
 72. مزایده اداره بازار هفتگی و ... / مزایده , مزایده اداره بازار هفتگی و ...
 73. مزایده دو واحد آپارتمان تجاری خدماتی نوبت دوم / مزایده,مزایده دو واحد آپارتمان تجاری خدماتی نوبت دوم
 74. مناقصه عملیات اجرایی کارهای تکمیلی شبکه آبیاری و زهکشی اراضی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ,مناقصه عملیات اجرایی کارهای تکمیلی شبکه آبیاری و زهکشی اراضی
 75. مزایده واگذاری برخی از فضاهای فرهنگی و هنری / آگهی مزایده , مزایده واگذاری برخی از فضاهای فرهنگی و هنری
 76. مزایده واگذاری جایگاه CNG شماره 2 / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری جایگاه CNG شماره 2
 77. مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز مناطق 1 و 2 نوبت اول مرحله دوم / مناقصه , مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز مناطق 1 و 2 نوبت اول مرحله دوم
 78. گردهمایی بزرگ شتاب دهنده ها / گردهمایی بزرگ شتاب دهنده ها
 79. مزایده فروش یک واحد مسکونی تجاری مساحت صد و هشتاد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک واحد مسکونی تجاری مساحت صد و هشتاد متر نوبت دوم
 80. مزایده فروش تعدادی میز چوبی مستعمل / مزایده , مزایده فروش تعدادی میز چوبی مستعمل
 81. مزایده پلاک ثبتی 8.329 و 10600.1996.167 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 8.329 و 10600.1996.167
 82. فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی احداث تقاطع غیر همسطح شهرک صنعتی / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی احداث تقاطع غیر همسطح شهرک صنعتی
 83. مزایده فروش سنگ از نوع سنگ ساختمانی تراورتن - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سنگ از نوع سنگ ساختمانی تراورتن - نوبت دوم
 84. مزایده سواری پیکان سفید رنگ / مزایده , مزایده سواری پیکان سفید رنگ
 85. مزایده فروش یک دستگاه پرکن پنج نازله - نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پرکن 5 نازله
 86. مزایده واگذاری مکان های ورزشی شامل استخر شهید دخانچی و ... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مکان های ورزشی شامل استخر شهید دخانچی و ...
 87. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 65.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 65.75متر
 88. مناقصه اجرای 40 کیلومتر شبکه پراکنده و نصب 2000 انشعاب پراکنده - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 40 کیلومتر شبکه پراکنده و نصب 2000 انشعاب پراکنده - نوبت دوم
 89. مناقصه عمومی انجام خدمات بازدید ، سرویس ، تعمیر ، نگهداری ، نظافت ، نگهبانی ، حراست و حفاظت از تعداد 2 دستگاه پله برقی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام خدمات بازدید ، سرویس ، تعمیر ، نگهداری ، نظافت ، نگهبانی ، حراست و حفاظت از تعداد 2 دستگاه پله برقی
 90. مزایده پلاک ثبتی شماره 14 فرعی از 57 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 14 فرعی از 57 اصلی
 91. اصلاحیه مناقصه خرید یک سیستم کامل اکسیژن ساز بیمارستانی / مناقصه , مناقصه خرید یک سیستم کامل اکسیژن ساز بیمارستانی
 92. اصلاحیه فراخوان احداث هایپر مارکت / اصلاحیه , اصلاحیه فراخوان احداث هایپر مارکت
 93. مزایده پلاک ثبتی 581 بخش سه آبادان نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 581 بخش سه آبادان نوبت دوم
 94. مزایده اپارتمان قطعه 4 تفکیکی 125.37متر / مزایده,مزایده اپارتمان قطعه 4 تفکیکی 125.37متر
 95. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 86.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 86.40متر
 96. مناقصه عمومی خدمات / فراخوان ، مناقصه عمومی خدمات
 97. مزایده یکدستگاه آمبولانس (حمل متوفی) نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده یکدستگاه آمبولانس (حمل متوفی) نوبت دوم
 98. مزایده بهره برداری از جایگاه CNG نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از جایگاه CNG نوبت دوم
 99. مزایده اجاره کشتارگاه نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره کشتارگاه نوبت سوم
 100. فراخوان بخشی از نیاز ملکی / فراخوان عمومی,فراخوان بخشی از نیاز ملکی
 101. مزایده کلیه اموال و دارائیها اعم از زمین، ساختمان و ماشین آلات / مزایده کلیه اموال و دارائیها اعم از زمین، ساختمان و ماشین آلات
 102. مناقصه عملیات حمل و نقل صنعتی داخل کارگاهها و بین کارگاههای ایرالکو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات حمل و نقل صنعتی داخل کارگاهها و بین کارگاههای ایرالکو نوبت دوم
 103. مناقصه خرید مقدار دو میلیون کیلوگرم برنج دانه بلند هندی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید مقدار دو میلیون کیلوگرم برنج دانه بلند هندی
 104. مناقصه خرید تعداد محدودی لیفتراک 3 تن / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد محدودی لیفتراک 3 تن
 105. فراخوان تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه، آزمایش و تحویل لوله های فولادی / آگهی فراخوان,فراخوان تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه، آزمایش و تحویل لوله های فولادی
 106. آگهی مزایده عمومی واگذاری رستوران شماره یک و دو / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی واگذاری رستوران شماره یک و دو
 107. مناقصه بهسازی، تعمیر و احداث تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی، تعمیر و احداث تاسیسات
 108. مناقصه خرید و اجرای آسانسور تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و اجرای آسانسور تجدید
 109. مزایده ملک کاربری انبار صنعتی عرصه 23107متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک کاربری انبار صنعتی عرصه 23107متر نوبت دوم
 110. خلاصه آگهی مزایده اقلام ضایعاتی و سالم و مازاد بر نیاز خود را در هشت گروه شامل انواع کیسه ها / خلاصه آگهی مزایده , خلاصه آگهی مزایده اقلام ضایعاتی و سالم و مازاد بر نیاز خود را در هشت گروه شامل انواع کیسه ها
 111. مناقصه خرید سموم کشاورزی 95.12.01 / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید سموم کشاورزی 95.12.01
 112. مناقصه عملیات نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق / مناقصه ، مناقصه عملیات نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق
 113. خرید ، نصب و راه اندازی سیستم ثبت تخلف سرعت، / خرید ، نصب و راه اندازی سیستم ثبت تخلف سرعت، ... نوبت اول
 114. مزایده فروش ماهی پرورشی 95.12.01 / آگهی مزایده , مزایده فروش ماهی پرورشی 95.12.01
 115. مزایده اقلام مازاد بر نیاز و ضایعاتی خود (شیلد وایر 3/52 گالوانیزه )... / مزایده , مزایده اقلام مازاد بر نیاز و ضایعاتی خود (شیلد وایر 3/52 گالوانیزه )...
 116. مناقصه واگذاری واگذاری عملیات تامین نیروی انسانی شامل خدمات اداری مالی خدمات نظافتی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات تامین نیروی انسانی شامل خدمات اداری مالی خدمات نظافتی.....
 117. مزایده فروش تعداد 2 دستگاه لودر L90 مدلهای 1370 و 1374 متعلق به خود / مزایده , مزایده فروش تعداد 2 دستگاه لودر L90 مدلهای 1370 و 1374 متعلق به خود
 118. مناقصه دوزینگ پمپ فسفات ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه دوزینگ پمپ فسفات ... نوبت دوم
 119. مناقصه پروژه انجام عملیات تهیه و نصب ایستگاههای T.B.S-C.G.S 95.12.01 / مناقصه,مناقصه پروژه انجام عملیات تهیه و نصب ایستگاههای T.B.S-C.G.S نوبت اول 95.12.01
 120. مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری شبکه روشنایی معابر 95.12.01 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری شبکه روشنایی معابر 95.12.01 نوبت اول
 121. ارزیابی کیفی واگذاری امور خدماتی به بخش غیر دولتی نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی,ارزیابی کیفی واگذاری امور خدماتی به بخش غیر دولتی نوبت دوم
 122. مزایده آپارتمان / مزایده,مزایده آپارتمان
 123. مناقصه راهبری- نگهداری و تعمیرات- تاسیسات برق و مکانیک و مخابرات - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه راهبری- نگهداری و تعمیرات- تاسیسات برق و مکانیک و مخابرات - نوبت دوم
 124. مناقصه نگهداری و تعمیرات سخت افزارها و شبکه های کامپیوتری .... نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه نگهداری و تعمیرات سخت افزارها و شبکه های کامپیوتری.... نوبت دوم
 125. تجدید مناقصه خریداری 700.000 کیلوگرم شکر تجدید 95.12.01 / تجدید آگهی مناقصه ,تجدید متهران, تهران, اقدسیه، ابتدای بزرگراه ارتش جمهوری اسلامی ایران، پادگان فرماندهی آماد و پشتیبانی مرکز نزاجا مدیریت خرید و پیمانناقصه خریداری 700.000 کیلوگرم شکر تجدید نوبت اول 95.12.01
 126. مناقصه احداث ساختمان اداری پلیس راهور نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان اداری پلیس راهور نوبت دوم
 127. مناقصه خرید مقدار 1.460.000 یک میلیون و چهارصد و شصت هزار کیلوگرم روغن مایع سرخ کردنی / مناقصه , مناقصه خرید مقدار 1.460.000 یک میلیون و چهارصد و شصت هزار کیلوگرم روغن مایع سرخ کردنی نوبت اول
 128. مناقصه مقدار 2 محموله 5%±35000 تن متریک کود شیمیایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی بین المللی یک مرحله ای , مناقصه مقدار 2 محموله 5%±35000 تن متریک کود شیمیایی نوبت دوم
 129. مناقصه مقدار 3 محموله 5%±35000 تن متریک کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی بین المللی یک مرحله ای , مناقصه مقدار 3 محموله 5%±35000 تن متریک کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل نوبت دوم
 130. مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 16600متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 16600متر
 131. مزایده واگذاری منافع یک باب ساختمان تجاری بصورت عقد اجاره / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری منافع یک باب ساختمان تجاری بصورت عقد اجاره
 132. مناقصه خرید 2500 تن سود مایع 50 درصد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 2500 تن سود مایع 50 درصد نوبت دوم
 133. مناقصه نسبت به خرید 2000 تن اسید سولفوریک 98 درصد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به خرید 2000 تن اسید سولفوریک 98 درصد نوبت دوم
 134. مناقصه خرید کابل های فشار ضعیف / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کابل های فشار ضعیف
 135. مناقصه احداث پایگاه بهداشتی / آگهی شرکت در مناقصه ، مناقصه احداث پایگاه بهداشتی
 136. مناقصه امور خدماتی / مناقصه , مناقصه امور خدماتی
 137. مناقصه مقدار 50/000 تن (پنجاه هزار تن) سنگ آهن / آگهی مناقصه , مناقصه مقدار 50/000 تن (پنجاه هزار تن) سنگ آهن
 138. مناقصه انجام امور پیمانکاری در قالب نیروهای خدماتی تولیدی، فنی، اداری و خدماتی / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور پیمانکاری در قالب نیروهای خدماتی تولیدی، فنی، اداری و خدماتی
 139. مزایده فروش انواع خودروهای سبک / اگهی مزایده عمومی, مزایده فروش انواع خودروهای سبک
 140. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برق رسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برق رسانی نوبت دوم
 141. مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری شبکه روشنایی معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری شبکه روشنایی معابر نوبت دوم
 142. مناقصه توسعه شبکه , نصب انشعابات و نصب کنتور و رگولاتور ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه توسعه شبکه , نصب انشعابات و نصب کنتور و رگولاتور ... نوبت دوم
 143. مناقصه تخریب پیاده روهای وضع موجود و اجرای کف سازی پیاده روهای ناحیه دو شهر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تخریب پیاده روهای وضع موجود و اجرای کف سازی پیاده روهای ناحیه دو شهر
 144. اصلاحیه مناقصه تخریب پیاده روهای وضع موجود و اجرای کف سازی پیاده روها / اصلاحیه, مناقصه تخریب پیاده روهای وضع موجود و اجرای کف سازی پیاده روهای
 145. آگهی شرکت در مناقصه ساخت یک باب مدرسه 6 کلاسه / آگهی شرکت در مناقصه ،آگهی شرکت در مناقصه ساخت یک باب مدرسه 6 کلاسه
 146. فراخوان مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات (رفع حوادث) کلیه تجهیزات و تاسیسات ... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات (رفع حوادث) کلیه تجهیزات و تاسیسات ...
 147. مزایده صفحه کلاچ و ... / مزایده,مزایده صفحه کلاچ و ...
 148. مزایده بلوز شلوار بچه گانه پسرانه سیو ...95.12.1 / مزایده , مزایده بلوز شلوار بچه گانه پسرانه سیو ...95.12.1
 149. مناقصه پارک سراب سنقر فاز یک ... 95.12.1 / مناقصه , مناقصه پارک سراب سنقر فاز یک ... 95.12.1
 150. مزایده واگذاری طرح تفکیک زباله از مبداء نوبت دوم / آگهی مزایده کتبی, مزایده واگذاری طرح تفکیک زباله از مبداء نوبت دوم
 151. فراخوان مناقصه عمومی خرید و نصب تجهیزات هوشمند سازی چراغهای راهنمایی / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی خرید و نصب تجهیزات هوشمند سازی چراغهای راهنمایی
 152. مزایده پلاک اصلی 1708 فرعی / مزایده,مزایده پلاک اصلی 1708 فرعی
 153. مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی 4350متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی 4350متر
 154. فراخوان ساخت نیروگاه فتوولتاییک 400 کیلووات - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان ساخت نیروگاه فتوولتاییک 400 کیلووات - نوبت دوم
 155. مزایده فروش انواع اثاثیه، تجهیزات کامپیوتری اسقاط و ...نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش انواع اثاثیه، تجهیزات کامپیوتری اسقاط و ...نوبت دوم
 156. مزایده یک قطعه زمین مساحت 1908متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1908متر نوبت اول
 157. اصلاحیه مناقصه خرید آنالایزر دود دودکش نیروگاه شازند / اصلاحیه , مناقصه خرید آنالایزر دود دودکش نیروگاه شازند
 158. مناقصه تامین مدیریت فنی و پرسنلی سه فروند کشتی ملکی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین مدیریت فنی و پرسنلی سه فروند کشتی ملکی
 159. مزایده منزل مسکونی عرصه 250 متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 250 متر نوبت اول
 160. آگهی مناقصه برگزاری پروژه زنده گیری ومعدوم سازی سگهای ولگرد / آگهی مناقصه برگزاری پروژه زنده گیری ومعدوم سازی سگهای ولگرد
 161. جلب مشارکت ساخت بیمارستان 64 تختخوابی فنوج / جلب مشارکت ساخت بیمارستان 64 تختخوابی فنوج
 162. جلب مشارکت ساخت بیمارستان 64 تختخوابی دلگان / جلب مشارکت ساخت بیمارستان 64 تختخوابی دلگان
 163. همایش سومین سمپوزیوم جوانان و ثروت آفرینی صادرات / همایش سومین سمپوزیوم جوانان و ثروت آفرینی صادرات
 164. مزایده اجاره مساحت 8 مترمربع با کاربری پارک محله ایی تجدید - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره مساحت 8 مترمربع با کاربری پارک محله ایی تجدید - نوبت دوم
 165. مناقصه بازسازی و نوسازی دو دستگاه تانکر حمل اسید 4000 گالنی- نوبت دوم / مناقصه بازسازی و نوسازی دو دستگاه تانکر حمل اسید 4000 گالنی- نوبتدوم
 166. فراخوان دستگاه ارتعاش دوکاناله ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان دستگاه ارتعاش دوکاناله ...
 167. مناقصه ترمیم و بازسازی سازه ها , تکیه گاهها , فونداسیونها و کانالهای بتنی در پالایشگاه / مناقصه , مناقصه ترمیم و بازسازی سازه ها , تکیه گاهها , فونداسیونها و کانالهای بتنی در پالایشگاه
 168. مزایده املاک مسکونی 598 و 238 مترمربع نوبت دوم / مزایده,ممزایده املاک مسکونی 598 و 238 مترمربع نوبت دوم
 169. مناقصه جهت اصلاح و بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جهت اصلاح و بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی ....
 170. مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 325.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 325.42متر
 171. مزایده ملک با عرصه دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه دویست متر نوبت اول
 172. تجدید مناقصه تخریب جداول فرسوده و اجرای جدولگذاری سطح شهر تجدید - نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تخریب جداول فرسوده و اجرای جدولگذاری سطح شهر تجدید نوبت دوم
 173. تجدید مناقصه اجرای سنگ فرش خیابان تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای سنگ فرش خیابان- تجدید نوبت دوم
 174. تجدید مناقصه اجرای زیرسازی و لکه گیری و پخش آسفالت نواحی ... چاپ دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای زیرسازی و لکه گیری و پخش آسفالت نواحی ... چاپ دوم
 175. مزایده ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری پراید دی ام / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری پراید دی ام
 176. مزایده اپارتمان مساحت 127.74متر مرحله دوم / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 127.74متر مرحله دوم
 177. مزایده ششدانگ قطعه 35 به مساحت 5500متر / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه 35 به مساحت 5500متر
 178. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان منطقه قزوین تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان منطقه قزوین تجدید نوبت دوم
 179. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه اول مساحت 151.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه اول مساحت 151.95متر
 180. آگهی مزایده اتومبیل / آگهی مزایده اتومبیل
 181. مزایده پلاک ثبتی عرصه 13000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 13000متر نوبت دوم
 182. مناقصه خرید 8 دستگاه پله برقی .... 95.12.01 / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 8 دستگاه پله برقی .... 95.12.01
 183. مناقصه پروژه خرید لوله سایز 16 میلیمتر شبکه آبیاری / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه پروژه خرید لوله سایز 16 میلیمتر شبکه آبیاری
 184. مناقصه انجام خدمات بازرسی و نظارت بر توزیع گاز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات بازرسی و نظارت بر توزیع گاز- نوبت دوم
 185. آگهی مزایده عمومی اجاره باشگاه غذاخوری / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی اجاره باشگاه غذاخوری
 186. مناقصه اجرای فضای سبز پارک نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای فضای سبز پارک نوبت دوم
 187. مزایده فروش مقداری از پسته خشک سال 95 نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش مقداری از پسته خشک سال 95 نوبت دوم
 188. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (2)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

2 نظر

Didacticmaveric67.Tumblr.com  ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ - ۱۹:۴۴:۲۹

My brother recommended I may like this blog. He was once entirely right. This publish actually made my day. You cann't imagine just how a lot time I had spent for this info! Thanks!

foot pain ball  ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ - ۰۲:۰۵:۴۹

Loving the info on this website, you have done outstanding job on the articles.