اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات 95.11.28 در سایت

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات 95.11.28 در سایت

 1. مناقصه انواع نخ و.... / مناقصه, مناقصه انواع نخ و....
 2. مزایده انواع ماشین آلات , ادوات کشاورزی , .... / آگهی مزایده , مزایده انواع ماشین آلات , ادوات کشاورزی , ....
 3. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 197.70 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 197.70 متر
 4. فراخوان مناقصه خدمات پشتیبانی از انبارهای کالا و سوخت / ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه خدمات پشتیبانی از انبارهای کالا و سوخت
 5. مزایده واگذاری املاک تملیکی در استان گیلان نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری املاک تملیکی در استان گیلان نوبت دوم
 6. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه و انباری سه قطعه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه و انباری سه قطعه
 7. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت سیصد متر
 8. فراخوان کاشت ، داشت و نگهداری فضای سبز سایت 1 و 2 کریدور / فراخوان ارزیابی و مناقصه, فراخوان کاشت ، داشت و نگهداری فضای سبز سایت 1 و 2 کریدور
 9. مناقصه واگذاری عملیات نصب بتن پلاک پرسی به صورت دستمزدی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات نصب بتن پلاک پرسی به صورت دستمزدی -نوبت دوم
 10. مزایده یک دستگاه خودرو پراید -مرحله دوم / مزایده یک دستگاه خودرو پراید مرحله دوم
 11. تجدید فراخوان خدمات مشاور حسابرسی مالی -نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان عمومی , تجدید فراخوان خدمات مشاور حسابرسی مالی - نوبت دوم
 12. مناقصه عملیات لایروبی حوضچه و .... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات لایروبی حوضچه و استحصال نواحی پسکرانه در مجتمع بندری کاسپین -نوبت دوم
 13. مناقصه خرید و اجرای اصلاح شبکه توزیع آب شرب روستاهای سودرو... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه خرید و اجرای اصلاح شبکه توزیع آب شرب روستاهای سودرو... نوبت دوم
 14. مزایده فروش قطعاتی از اراضی و جاده های متروکه / مزایده,مزایده فروش قطعاتی از اراضی و جاده های متروکه
 15. مناقصه پروژه حفظ و ایجاد و نگهداری فضای سبز پارکها و سطح شهر -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی پروژه حفظ و ایجاد و نگهداری فضای سبز پارکها و سطح شهر -نوبت دوم
 16. مزایده اجاره ماهیانه یک باب تجاری در پارک جنگلی نوبت دوم / آگهی مزایده کتبی,مزایده اجاره ماهیانه یک باب تجاری در پارک جنگلی نوبت دوم
 17. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید با رنگ سفید مرحله دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید با رنگ سفید مرحله دوم
 18. مزایده یک قطعه باغ چای و مرکبات نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه باغ چای و مرکبات نوبت دوم
 19. مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم
 20. مناقصه انجام امور خدمات ایاب و ذهاب کارکنان ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات ایاب و ذهاب کارکنان ...
 21. اصلاحیه فراخوان پروژه های تکمیل ساختمان نگهبانی / اصلاحیه , اصلاحیه فراخوان پروژه های تکمیل ساختمان نگهبانی
 22. اصلاحیه مزایده واگذاری مغازه / اصلاحیه مزایده, مزایده واگذاری مغازه
 23. تجدید مناقصه پروژه تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی پایاب سدهای مخزنی / مناقصه ، تجدید مناقصه پروژه تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی پایاب سدهای مخزنی
 24. مزایده اپارتمان طبقه اول 88.74مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان طبقه اول 88.74مترمربع
 25. مزایده فروش خودروهای آمبولانس (مزدا) - مزدا دو کابین نوبت اول چاپ دوم / مزایده , مزایده فروش خودروهای آمبولانس (مزدا) - مزدا دو کابین نوبت اول چاپ دوم
 26. مزایده دو قطعه ملک اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده دو قطعه ملک اموال غیرمنقول
 27. مزایده یکباب مغازه قطعه ده تفکیکی / مزایده,مزایده یکباب مغازه قطعه ده تفکیکی
 28. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین 246متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین 246متر
 29. فراخوان روکش آسفالت گرم ... مرحله اول نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان روکش آسفالت گرم ...
 30. مزایده فروش سه دستگاه از ماشین آلات عمرانی و خدماتی / آگهی مزایده , مزایده فروش سه دستگاه از ماشین آلات عمرانی و خدماتی
 31. مزایده نگهداری و بهره برداری از پایانه بار - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده نگهداری و بهره برداری از پایانه بار - نوبت دوم
 32. فراخوان ساخت و تجهیز بیمارستان 350 تختخوابی ...- نوبت دوم / فراخوان ساخت و تجهیز بیمارستان 350 تختخوابی ...- نوبت دوم
 33. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 120 کیلومتر شبکه توزیع روستاها - نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 120 کیلومتر شبکه توزیع روستاها -نوبت دوم
 34. مزایده قطعه زمین زراعی 13.100متر / مزایده,مزایده قطعه زمین زراعی 13.100متر
 35. مزایده یک قطعه زمین مساحت 85 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 85 متر
 36. مزایده ملک مشاع یکباب خانه مساحت 416متر / مزایده,مزایده ملک مشاع یکباب خانه مساحت 416متر
 37. مزایده 478 طاقه پارچه مجلسی زنانه و مردانه پیراهن نخی .... / مزایده 478 طاقه پارچه مجلسی زنانه و مردانه پیراهن نخی ....
 38. مزایده خودرو سواری سیستم سمند تیپ ای اف 7 سورن / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری سیستم سمند تیپ ای اف 7 سورن
 39. مزایده ملک مساحت کلی 2590متر / مزایده,مزایده ملک مساحت کلی 2590متر
 40. مزایده پلاک ثبتی 5565 فرعی از 8 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5565 فرعی از 8 اصلی
 41. مناقصه واگذاری عملیات بارگیری و حمل مصالح زیراساس کوهی- نوبت دوم / مناقصه واگذاری عملیات بارگیری و حمل مصالح زیراساس کوهی- نوبت دوم
 42. مزایده 250 قسمت مشاع از 82000 قسمت متر از نیم سهم از 32 سهم / مزایده,مزایده 250 قسمت مشاع از 82000 قسمت متر از نیم سهم از 32 سهم
 43. مزایده ششدانگ ساختمان قطعه اول 255.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان قطعه اول 255.20متر
 44. مناقصه احداث هنرستان 240 نفره لالجین و... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث هنرستان 240 نفره لالجین و...
 45. فراخوان مزایده فروش تعداد 1948 اصله انواع پایه چوبی -نوبت دوم / آگهی فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده فروش تعداد 1948 اصله انواع پایه چوبی نوبت دوم
 46. مزایده یک دستگاه کفکش چاه چهل متری دو اینچ .... / مزایده, مزایده یک دستگاه کفکش چاه چهل متری دو اینچ ....
 47. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 10138 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 10138 فرعی
 48. مزایده گاوصندوق - نوبت دوم / مزایده , مزایده گاوصندوق - نوبت دوم
 49. مزایده اپارتمان طبقه دوم 192.32متر / مزایده,مزایده اپارتمان طبقه دوم 192.32متر
 50. مناقصه عمومی اجرای خط کشی در راه های حوزه استحفاظی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای خط کشی در راه های حوزه استحفاظی
 51. مناقصه واگذاری فعالیتهای نگهداری و عملیات و اتفاقات شبکه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری فعالیتهای نگهداری و عملیات و اتفاقات شبکه
 52. مناقصه اجرای عملیات شبکه کابل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات شبکه کابل
 53. مناقصه خرید 20 دستگاه کانکس (فروشگاهی 3*12) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 20 دستگاه کانکس (فروشگاهی 3*12)
 54. مزایده فروش لاستیک فرسوده خودرو... نوبت دوم / آگهی حراج حضوری , مزایده فروش لاستیک فرسوده خودرو... نوبت دوم
 55. مناقصه انجام خدمات فضای سبز واحدهای تابعه / مناقصه انجام خدمات فضای سبز واحدهای تابعه
 56. مزایده اجاره محل پارکینگ نوروزی / آگهی مزایده , مزایده اجاره محل پارکینگ نوروزی
 57. مزایده ششدانگ منزل مسکونی به پلاک ثبتی 93/1818 / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی به پلاک ثبتی 93/1818
 58. مزایده 17.13 سهم از 100 سهم سهام باغ رزی / مزایده,مزایده 17.13 سهم از 100 سهم سهام باغ رزی
 59. مزایده 24 عدد ستون فلزی یک واحد سوله / مزایده,مزایده 24 عدد ستون فلزی یک واحد سوله
 60. مناقصه احداث خط کلکتور شرقی غربی و مخزن آب فضای سبز ...) / مناقصه احداث خط کلکتور شرقی غربی و مخزن آب فضای سبز ...)
 61. آگهی مزایده عمومی اجاره مغازه شماره های 7 و 9 فدک- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی اجاره مغازه شماره های 7 و 9 فدک- نوبت دوم
 62. مزایده فروش مقدار 11 قطعه زمین تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش مقدار 11 قطعه زمین تجاری نوبت دوم
 63. مزایده قاب راهنما 17 عدد ... / مزایده قاب راهنما 17 عدد ...
 64. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 219متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 219متر
 65. مزایده اپارتمان مساحت 59.25متر تک خوابه / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 59.25متر تک خوابه
 66. مزایده واگذاری زمین چمن مجموعه ورزشی شهدای ارتش / آگهی مزایده , مزایده واگذاری زمین چمن مجموعه ورزشی شهدای ارتش
 67. مناقصه عملیات بارگیری و حمل مصالح و تخلیه در سنگ شکن دوکوهک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بارگیری و حمل مصالح و تخلیه در سنگ شکن دوکوهک نوبت دوم
 68. فراخوان آماربرداری از منابع و مصارف آب سطحی ... / فراخوان آماربرداری از منابع و مصارف آب سطحی ...
 69. مزایده اجاره 15 عدد لایت باک / آگهی مزایده یک مرحله ای,مزایده اجاره 15 عدد لایت باک
 70. مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز / مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز
 71. مزایده ملک اجرایی کلاسه 950343 الف ه خ بخش 4 شیراز / مزایده,مزایده ملک اجرایی کلاسه 950343 الف ه خ بخش 4 شیراز
 72. مزایده یک دستگاه پراید / مزایده یک دستگاه پراید
 73. مزایده فروش یکدستگاه ام وی ام 315 / مزایده فروش یکدستگاه ام وی ام 315
 74. مزایده فروش اموال توقیفی شامل میز نهارخوری چوبی 6 نفره ، صندلی نهارخوری کف و پشت چرمی.... / آگهی مزایده , مزایده فروش اموال توقیفی شامل میز نهارخوری چوبی 6 نفره ، صندلی نهارخوری کف و پشت چرمی....
 75. مزایده یخچال فریزر خوابیده دو منظوره .... / مزایده, مزایده یخچال فریزر خوابیده دو منظوره ....
 76. مزایده قطعه زمینی 393.42مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمینی 393.42مترمربع نوبت اول
 77. مناقصه قیرپاشی و آسفالت کانیوا گذاری ، زیرسازی - 95.11.28 / مناقصه ، مناقصه قیرپاشی و آسفالت کانیوا گذاری ، زیرسازی - 95.11.28
 78. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 404.05مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 404.05مترمربع نوبت دوم
 79. مناقصه ساخت ساختمان ایستگاه آتش نشانی و ... / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت ساختمان ایستگاه آتش نشانی و ...
 80. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 82.96مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 82.96مترمربع نوبت دوم
 81. مزایده اجاره عرصه زمین محل استقرار کیوسک تنقلات و ... / آگهی فراخوان مزایده حضوری , مزایده اجاره عرصه زمین محل استقرار کیوسک تنقلات و ...
 82. مزایده فروش شش قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش شش قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم
 83. استعلام اجرای عملیات زیرسازی و بیس ریزی و کانیواگذاری و قیرپاشی و ... / آگهی استعلام بها عمومی , استعلام اجرای عملیات زیرسازی و بیس ریزی و کانیواگذاری و قیرپاشی و ...
 84. مزایده فروش تعداد 173 جفت کفش زنانه..... / مزایده,مزایده فروش تعداد 173 جفت کفش زنانه....
 85. فراخوان واگذاری اجاره بوفه مواد غذایی - بهداشتی / استعلام قیمت ، فراخوان واگذاری اجاره بوفه مواد غذایی - بهداشتی
 86. مزایده سند مالکیت شماره 118005 پلاک 57 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده سند مالکیت شماره 118005 پلاک 57 اصلی نوبت اول
 87. مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پژو 405
 88. مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند نوبت دوم
 89. فراخوان مناقصه عملایت حراست و نگهبانی از تاسیسات و خط آبرسانی / فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه عملیات حراست و نگهبانی از تاسیسات و خط آبرسانی
 90. تجدید فراخوان تهیه و نصب مبلمان اداری / آگهی تجدید فراخوان شناسایی مناقصه گران , تجدید فراخوان تهیه و نصب مبلمان اداری
 91. مزایده فروش انبار و دفتر در 5 قطعه پلاک نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش انبار و دفتر در 5 قطعه پلاک نوبت دوم
 92. مناقصه اجرای بخشی از رینگ آبرسانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای بخشی از رینگ آبرسانی- نوبت دوم
 93. مناقصه واگذاری اجرای اسکلت (پیچ ومهره ) / مناقصه , مناقصه واگذاری اجرای اسکلت (پیچ ومهره )
 94. مزایده اجاره محل یک دستگاه درشکه / مزایده , مزایده اجاره محل یک دستگاه درشکه
 95. فراخوان ساخت 8 باب مخزن بتنی ...نوبت دوم / آگهی فراخوان, فراخوان ساخت 8 باب مخزن بتنی ...نوبت دوم
 96. فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری ...نوبت دوم / آگهی فراخوان,فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری ...نوبت دوم
 97. مزایده فروش 14 قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 14 قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی نوبت دوم
 98. مزایده واگذاری مغازه ها و ... نوبت اول / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مغازه ها و ... نوبت اول
 99. مزایده یک باب مغازه تجاری - نوبت دوم / مزایده ، مزایده یک باب مغازه تجاری - نوبت دوم
 100. مناقصه خرید سیب زمینی .....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید سیب زمینی ......نوبت دوم
 101. مناقصه خرید سیب زمینی ..... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید سیب زمینی ......
 102. مزایده یکباب ساختمان مسکونی- نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده یکباب ساختمان مسکونی- نوبت دوم
 103. مناقصه خرید تجهیزات مکانیکی و موتورخانه مجموعه آبی کارگران مشهد / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات مکانیکی و موتورخانه مجموعه آبی کارگران مشهد
 104. مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری شبکه توزیع در مجتمع آبرسانی ارس ... / مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری شبکه توزیع در مجتمع آبرسانی ارس ...
 105. مزایده واگذاری 17 واحد مسکونی 1 4 واحد تجاری / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری 17 واحد مسکونی 1 4 واحد تجاری
 106. مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان سه ساله / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان سه ساله
 107. فراخوان خط کشی سرد راههای شریانی / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , فراخوان خط کشی سرد راههای شریانی
 108. فراخوان تهیه و تامین سرسپری و متعلقات مربوطه / فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان,فراخوان تهیه و تامین سرسپری و متعلقات مربوطه
 109. مزایده بهره برداری، حفظ و نگهداری جایگاه CNG / آگهی مزایده,مزایده بهره برداری، حفظ و نگهداری جایگاه CNG
 110. مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی واحدهای ثبتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی واحدهای ثبتی
 111. مزایده فروش یک واحد آپارتمان / مزایده,مزایده فروش یک واحد آپارتمان
 112. مزایده واگذاری به اجاره سه باب مغازه / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره سه باب مغازه
 113. مزایده ملک مسکونی مشاعی 230مترمربع / مزایده,مزایده ملک مسکونی مشاعی 230مترمربع
 114. مزایده خودروی تیپ کیاسراتو خارجی کوپه TD رنگ قرمز / مزایده,مزایده خودروی تیپ کیاسراتو خارجی کوپه TD رنگ قرمز
 115. مزایده اپارتمان با صد متر عرصه / مزایده,مزایده اپارتمان با صد متر عرصه
 116. مزایده یک قطعه زمین دستارمی نیمه محصور نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دستارمی نیمه محصور نوبت اول
 117. مزایده اپارتمان با عرصه 4939متر نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان با عرصه 4939متر نوبت اول
 118. مزایده سه قطعه زمین هر یک 1000متر / مزایده,مزایده سه قطعه زمین هر یک 1000متر
 119. مزایده یک دستگاه جوش صنایع جوش گام الکتریک.... / مزایده,مزایده یک دستگاه جوش صنایع جوش گام الکتریک....
 120. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس سفید روغنی / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس سفید روغنی
 121. مناقصه تشک ابری با رویه .... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تشک ابری با رویه .... - نوبت دوم
 122. مزایده زمین با دویست متر عرصه / مزایده,مزایده زمین با دویست متر عرصه
 123. مزایده یکدستگاه اتومبیل پراید مدل 1384 نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه اتومبیل پراید مدل 1384 نوبت دوم
 124. مزایده یک دستگاه یخچال فریزر صندوقی.... / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه یخچال فریزر صندوقی...
 125. مزایده یک قطعه زمین ساحلی مساحت 1327.18متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ساحلی مساحت 1327.18متر
 126. مزایده ملک بخش دو تبریز اعیان 176متر / مزایده,مزایده ملک بخش دو تبریز اعیان 176متر
 127. مزایده فروش یکدستگاه پراید مدل 88 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پراید مدل 88
 128. مزایده فروش روکش کالسکه ، انواع جعبه باند استریو فاقد بلندگو / آگهی مزایده , مزایده فروش روکش کالسکه ، انواع جعبه باند استریو فاقد بلندگو
 129. مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر
 130. مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت توقیفی سیستم نیسان تیپ 2400 مدل 83 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت توقیفی سیستم نیسان تیپ 2400 مدل 83
 131. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عرصه 301.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عرصه 301.40متر
 132. مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان ایستگاه های تقوبت فشار گاز ....- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان ایستگاه های تقوبت فشار گاز ....- نوبت دوم
 133. مزایده ملک بخش نه تبریز بصورت زمین خالی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز بصورت زمین خالی نوبت اول
 134. مزایده فروش پوتین و کفش زنانه نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش پوتین و کفش زنانه نوبت دوم
 135. مزایده فروش یکدستگاه خودروی پراید نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی پراید نوبت دوم
 136. مزایده ملک به مساحت 350 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 350 متر نوبت اول
 137. مزایده ششدانگ عرصه پلاک ثبتی 13608 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه پلاک ثبتی 13608 متر نوبت اول
 138. مزایده پلاک ثبتی 502 بخش 4 ابادان نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 502 بخش 4 ابادان نوبت اول
 139. مزایده ششدانگ زمین مساحت 185.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 185.44متر
 140. مزایده فروش انواع سنگ بلوک زنی برقی کارکرده مجدد / آگهی مزایده مجدد , مزایده فروش انواع سنگ بلوک زنی برقی کارکرده مجدد
 141. مزایده یک دهنه مغازه 76.13متر / مزایده,مزایده یک دهنه مغازه 76.13متر
 142. مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر
 143. مزایده فروش اراضی و املاک مساحت 50010مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش اراضی و املاک مساحت 50010مترمربع نوبت دوم
 144. مزایده فروش یخچال ویترین چهار درب .... / آگهی مزایده , مزایده فروش یخچال ویترین چهار درب ....
 145. مزایده اپارتمان در مجتمع مسکونی هشت واحدی نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان در مجتمع مسکونی هشت واحدی نوبت اول
 146. مزایده ملک مسکونی تجاری به مساحت 135.75متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی تجاری به مساحت 135.75متر
 147. مزایده فروش یخچال ویترینی ایستاده 1/5 متری بدون برفک فن دار مستعمل ، یکدستگاه اسپیلیت ایستاده جنرال / آگهی مزایده , مزایده فروش یخچال ویترینی ایستاده 1/5 متری بدون برفک فن دار مستعمل ، یکدستگاه اسپیلیت ایستاده جنرال
 148. مزایده قطعه 251 زمین به مساحت 258 متر / مزایده,مزایده قطعه 251 زمین به مساحت 258 متر
 149. مزایده ساختمان 4 طبقه مساحت 56متر / مزایده,مزایده ساختمان 4 طبقه مساحت 56متر
 150. مزایده ششدانگ ملک مساحت 1207 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 1207 متر نوبت دوم
 151. مزایده فروش سنگ مروارید و مروارید نوبت دوم / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش سنگ مروارید و مروارید نوبت دوم
 152. مزایده فروش حق امتیاز یک خط تلفن همراه اول / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش حق امتیاز یک خط تلفن همراه اول
 153. مزایده ملک منزل مسکونی مساحت 182.55متر / مزایده,مزایده ملک منزل مسکونی مساحت 182.55متر
 154. مناقصه انجام خدمات نظارت کارگاهی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات نظارت کارگاهی
 155. مزایده ملک عرصه 4269.32متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک عرصه 4269.32متر نوبت اول
 156. مزایده پلاک ثبتی 156 فرعی از 1998 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 156 فرعی از 1998 اصلی
 157. مزایده فروش یکدستگاه خودروی لیفان مدل 1391 / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی لیفان مدل 1391
 158. مزایده ملک با عرصه 142.06متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه 142.06متر نوبت اول
 159. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 زمین مزروعی ابی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 زمین مزروعی ابی
 160. مزایده اپارتمان به مساحت 52.52متر / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 52.52متر
 161. مزایده خودروی سواری لیفان 620 / آگهی مزایده, مزایده خودروی سواری لیفان 620
 162. مزایده فروش آبخوری نیپل و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش آبخوری نیپل و ...
 163. همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 96 - 95.11.28 / همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 96 - 95.11.28
 164. مزایده یک قطعه زمین محصور به انبار تل مختار 1000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محصور به انبار تل مختار 1000متر نوبت دوم
 165. مزایده بیست و پنج 25 راس گاو غیرآبستن غیر اقتصادی ... / مزایده بیست و پنج 25 راس گاو غیرآبستن غیر اقتصادی ...
 166. آگهی مناقصه دستگاه دیزل ژنراتور در مدلهای مختلف / آگهی مناقصه عمومی ، آگهی مناقصه دستگاه دیزل ژنراتور در مدلهای مختلف
 167. مناقصه کمک به تکمیل مرکز آموزش و فنی و حرفه ای و ...نوبت دوم / فراخوان مناقصه یک مرحله ای , مناقصه کمک به تکمیل مرکز آموزش و فنی و حرفه ای و ...نوبت دوم
 168. مزایده منزل مسکونی با اعیان صد و بیست متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با اعیان صد و بیست متر
 169. مزایده سه قطعه زمین شامل باغ و خودرو / مزایده,مزایده سه قطعه زمین شامل باغ و خودرو
 170. تجدید فراخوان نسبت به طراحی , تامین تجیزات و اجرای پروژه تجاری مسکن مهر / تجدید فراخوان نسبت به طراحی , تامین تجیزات و اجرای پروژه تجاری مسکن مهر
 171. تجدید مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و اجرای پروژه مسکونی / تجدید فراخوان مشارکت در ساخت, مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و اجرای پروژه مسکونی
 172. مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات
 173. تجدید مزایده جایگاه CNG شماره 1 / مزایده ، تجدید مزایده جایگاه CNG شماره 1
 174. آگهی مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم
 175. مزایده فروش خودروها / برگزاری مزایده عمومی حضوری,مزایده فروش خودروها
 176. مناقصه تکمیل مخازن 20000 مترمکعبی سنگاوی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل مخازن 20000 مترمکعبی سنگاوی
 177. فراخوان مناقصه تامین پهنای باند اختصاصی اینترنت تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین پهنای باند اختصاصی اینترنت تجدید
 178. مناقصه واگذاری حجمی خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری حجمی خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی... تجدید
 179. تجدید مزایده اجاره کمپینگ گردشگری / تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده اجاره کمپینگ گردشگری
 180. مزایده فروش خودرو سواری پیکان مدل 1376 / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پیکان مدل 1376
 181. مزایده فروش تعدادی ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین عمرانی و خودروی سواری / آگهی فروش (مزایده), مزایده فروش تعدادی ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین عمرانی و خودروی سواری
 182. مناقصه تامین خودرو سواری برای ماموریتهای اداری / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین خودرو سواری برای ماموریتهای اداری
 183. مناقصه خرید و نصب 18 دستگاه سامانه خورشیدی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید و نصب 18 دستگاه سامانه خورشیدی نوبت دوم
 184. مناقصه ادامه عملیات اجرایی ساختمانی و تاسیساتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ادامه عملیات اجرایی ساختمانی و تاسیساتی
 185. مناقصه خدمات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب و خدمات اداری و نگهبانی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب و خدمات اداری و نگهبانی نوبت دوم
 186. مزایده فروش واحدهای تجاری اداری در سطح شهر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری اداری در سطح شهر نوبت دوم
 187. مناقصه امور پذیرایی ، تنظیفات و آبدارخانه- نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه امور پذیرایی ، تنظیفات و آبدارخانه- نوبت دوم
 188. مزایده فروش 45 دستگاه از خودروهای سبک و سنگین اسقاط - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 45 دستگاه از خودروهای سبک و سنگین اسقاط - نوبت دوم
 189. مناقصه انجام خدمات بازرسی و نظارت بر توزیع گاز- 95.11.28 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات بازرسی و نظارت بر توزیع گاز- 95.11.28
 190. مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات
 191. مناقصه خرید نخ / آگهی مناقصه، مناقصه خرید نخ
 192. مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات- نوبت دوم
 193. مناقصه واگذاری خدمات اداری ، نگهبانی ، نقلیه و امور اجرایی- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات اداری ، نگهبانی ، نقلیه و امور اجرایی- تجدید
 194. مناقصه نسبت به واگذاری عملیات جدولگذاری به صورت دستمزدی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نسبت به واگذاری عملیات جدولگذاری به صورت دستمزدی - نوبت دوم
 195. مناقصه تکمیل طرح توسعه اورژانس و بلوک زایمانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل طرح توسعه اورژانس و بلوک زایمانی
 196. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...