اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.25 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.25 در سایت

 1. مناقصه واگذاری خدمات حجمی امور مشترکین ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب شرب روستاهای ... / مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری خدمات حجمی امور مشترکین ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب شرب روستاهای ...
 2. فراخوان مناقصه کمپرسور هوا / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه کمپرسور هوا
 3. مزایده یک و یک دوم سهم از 81 و یک سی و نهم سهم مشاع / مزایده,مزایده یک و یک دوم سهم از 81 و یک سی و نهم سهم مشاع
 4. استعلام بها اجرای عملیات دیوار سبز / استعلام بها, استعلام بها اجرای عملیات دیوار سبز
 5. استعلام بهاء خرید نیمکت سنگی طرح دار جهت سطح شهر / استعلام بهاء , استعلام بهاء خرید نیمکت سنگی طرح دار جهت سطح شهر
 6. مزایده اجاره 4 غرفه واقع در پارک ولیعصر / آگهی مزایده, مزایده اجاره 4 غرفه واقع در پارک ولیعصر
 7. مزایده یک غرفه واقع در پارک سلامت / آگهی مزایده, مزایده یک غرفه واقع در پارک سلامت
 8. مزایده یک غرفه / آگهی مزایده, مزایده یک غرفه
 9. مزایده 2 غرفه پارک ساحلی / مزایده 2 غرفه پارک ساحلی
 10. مزایده اجرای طرح تفکیک از مبدا / آگهی مزایده, مزایده اجرای طرح تفکیک از مبدا
 11. مزایده جهت ساماندهی محوطه فاز دوم نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده جهت ساماندهی محوطه فاز دوم نوبت دوم
 12. مزایده اجرای طرح تفکیک زباله (خشک از تر) تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجرای طرح تفکیک زباله (خشک از تر) تجدید
 13. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 94.77متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 94.77متر
 14. مزایده واگذاری قسمتی از محل سالن معراج / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری قسمتی از محل سالن معراج
 15. استعلام سوپاپ لکوموتیو / استعلام سوپاپ لکوموتیو
 16. استعلام کالیبراسیون اسپکتروفتومتر / استعلام, استعلام کالیبراسیون اسپکتروفتومتر
 17. استعلام میز فوتبال دستی طرح فایربال / استعلام , استعلام میز فوتبال دستی طرح فایربال
 18. استعلام خرید اقلام ورزشی 95.11.25 / استعلام ، استعلام خرید اقلام ورزشی 95.11.25
 19. استعلام لوله بیرونی - لوله میانی و ...95.11.25 / استعلام , استعلام لوله بیرونی - لوله میانی و ...95.11.25
 20. مناقصه اینکدر / استعلام اینکدر
 21. استعلام قوطی و ناودانی فولادی / استعلام قوطی و ناودانی فولادی
 22. استعلام میلگرد فولادی ST37 / استعلام ، میلگرد فولادی ST37
 23. استعلام پیچ و مهره و واشر استیل / استعلام ،استعلام پیچ و مهره و واشر استیل
 24. استعلام ورق فولادی ST37-2 / استعلام, استعلام ورق فولادی ST37-2
 25. استعلام سه نظام و چهار نظام دستگاه تراش -95.11.25 / استعلام, استعلام سه نظام و چهار نظام دستگاه تراش - 95.11.25
 26. استعلام خرید اقلام چاپی- 95.11.25 / استعلام, استعلام خرید اقلام چاپی -95.11.25
 27. مناقصه پروژه آسفالت ریزی بلوار / مناقصه پروژه آسفالت ریزی
 28. مناقصه 1000 بشکه متانول / مناقصه , مناقصه 1000 بشکه متانول
 29. مناقصه واگذاری حجمی زمانی انبار نفت شهید غریبی بوشهر / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری حجمی زمانی انبار نفت شهید غریبی بوشهر
 30. فراخوان تعداد 7 دستگاه کامیون با تجهیزات آتش نشانی / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ای ,فراخوان تعداد 7 دستگاه کامیون با تجهیزات آتش نشانی
 31. مناقصه زیرسازی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه زیرسازی - نوبت دوم
 32. مزایده اقلام اسقاطی و از رده خارج سازمان / مزایده , مزایده اقلام اسقاطی و از رده خارج سازمان
 33. مزایده واگذاری بهره برداری از سازه ها / مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری از سازه ها
 34. مناقصه انجام خدمات راهبری پنج ایستگاه آتش نشانی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, ارزیابی کیفی انجام خدمات راهبری پنج ایستگاه آتش نشانی
 35. مناقصه انجام قسمتی از سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شهرداری- نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام قسمتی از سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شهرداری - نوبت دوم
 36. استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاهی
 37. سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین / سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین
 38. مناقصه واگذاری نگهداری و آبیاری فضای سبز پارکهای محله ای نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری نگهداری و آبیاری فضای سبز پارکهای محله ای
 39. اصلاحیه تجدید مناقصه واگذاری کلیه امور کاشت و نگهداری فضای سبز / اصلاحیه تجدید مناقصه, مناقصه واگذاری کلیه امور کاشت و نگهداری فضای سبز
 40. مزایده فروش سی قطعه زمین شماره 40057 نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش سی قطعه زمین شماره 40057 نوبت دوم
 41. مناقصه عملیات اجرایی احداث بازار روز و احداث ساختمان / مناقصه عملیات اجرایی احداث بازار روز و احداث ساختمان
 42. مزایده ملک به پلاک ثبتی 14.24585 بخش چهار / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 14.24585 بخش چهار
 43. مزایده فروش یکدستگاه خیاطه کارکرده ، یکدستگاه پرس ، یکدستگاه جلوی ران ، یکدستگاه پشت ران .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خیاطه کارکرده ، یکدستگاه پرس ، یکدستگاه جلوی ران ، یکدستگاه پشت ران ....
 44. مزایده تمامی ششدانگ زمین مساحت 150 متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ زمین مساحت 150 متر
 45. مزایده 2 باب از مغازه های بازار روز - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده 2 باب از مغازه های بازار روز - نوبت دوم
 46. مزایده فروش 55 دستگاه خودروهای فرسوده و اسقاطی / مزایده , مزایده فروش 55 دستگاه خودروهای فرسوده و اسقاطی
 47. مزایده واگذاری املاک تملیکی در استان گیلان / مزایده,مزایده واگذاری املاک تملیکی در استان گیلان
 48. مزایده دستگاه سری تراش تراب / مزایده دستگاه سری تراش تراب
 49. مزایده تمامی ششدانگ زمین محصور قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ زمین محصور قطعه اول تفکیکی
 50. مزایده ششدانگ یکباب خانه و انباری 2210 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و انباری 2210 متر
 51. مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری تجاری هفت متر / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری تجاری هفت متر
 52. مزایده فروش 55 دستگاه خودروهای فرسوده و اسقاطی - نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش 55 دستگاه خودروهای فرسوده و اسقاطی - نوبت دوم
 53. مناقصه تامین نیروی انسانی مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی مرحله دوم نوبت دوم
 54. مزایده فروش شش قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش شش قطعه زمین مسکونی
 55. مزایده املاک شهرداری واقع در شهرک مهدی نوبت چهارم / مزایده,مزایده املاک شهرداری واقع در شهرک مهدی نوبت چهارم
 56. آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری به اجاره اماکن ملکی- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای،آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری به اجاره اماکن ملکی- نوبت دوم
 57. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 189.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 189.2متر
 58. مزایده یک دستگاه سواری هیوندای نوع آزارا گرانجو مدل 2012 میلادی / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری هیوندای نوع آزارا گرانجو مدل 2012 میلادی
 59. مزایده معادل 51116 سهم از 607000 سهم سهام ششدانگ اراضی / مزایده,مزایده معادل 51116 سهم از 607000 سهم سهام ششدانگ اراضی
 60. مزایده دستگاه سردخانه توقیف شده / مزایده دستگاه سردخانه توقیف شده
 61. مزایده ششدانگ پلاک 692 اصلی بخش چهار / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 692 اصلی بخش چهار
 62. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان باغ انگور نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان باغ انگور نوبت اول
 63. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین محل خانه قطعه 25 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین محل خانه قطعه 25 تفکیکی
 64. مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محورهای ....نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی , مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محورهای ...نوبت دوم
 65. مناقصه خرید بتن و میلگرد / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید بتن و میلگرد
 66. مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از مجموعه آبی فردوس / مزایده, مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از مجموعه آبی فردوس
 67. مزایده یک تخته قالیچه تمام ابریشم / مزایده یک تخته قالیچه تمام ابریشم
 68. فراخوان طراحی پایه پروژه احداث پمپ خانه / آگهی فراخوان ارزیابی مشاور,فراخوان طراحی پایه پروژه احداث پمپ خانه
 69. مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محورهای ... / مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی , مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محورهای ...
 70. مزایده ملک قدیمی کلنگی عرصه 170 متر / مزایده,مزایده ملک قدیمی کلنگی عرصه 170 متر
 71. مزایده ششدانگ قطعه زمین کشاورزی بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه زمین کشاورزی بخش سه
 72. مزایده فروش تعدادی از اموال مازاد نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی از اموال مازاد نوبت دوم
 73. مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات کاربری مسکونی نوبت دوم
 74. مزایده اموال شامل واحد تجاری مسکونی پلاک 119 اصلی / مزایده,مزایده اموال شامل واحد تجاری مسکونی پلاک 119 اصلی
 75. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 / مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206
 76. مناقصه پیمان فنس کشی و محوطه سازی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پیمان فنس کشی و محوطه سازی
 77. مناقصه کلیه عملیات جمع آوری حمل و دفع زباله های شهری ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کلیه عملیات جمع آوری حمل و دفع زباله های شهری ....
 78. مناقصه واگذاری غذای گرم روزانه کارکنان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری غذای گرم روزانه کارکنان
 79. مزایده واگذاری مغازه های تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری مغازه های تجاری نوبت دوم
 80. مزایده فروش عرصه با مساحت 127.88مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش عرصه با مساحت 127.88مترمربع نوبت دوم
 81. ششمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر 95.11.25 / ششمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر 95.11.25
 82. همایش تقدیر از چهره های ماندگار و کارآفرینان برتر / همایش تقدیر از چهره های ماندگار و کارآفرینان برتر
 83. نخستین همایش ملی بهبود در سیستم های مدیریت شهری / نخستین همایش ملی بهبود در سیستم های مدیریت شهری
 84. مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری بی سیم های ثابت ... / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری بی سیم های ثابت ...
 85. مزایده بخشی از اقلام راکد و مستعمل / مزایده , مزایده بخشی از اقلام راکد و مستعمل
 86. مناقصه سکوبندی آزمایشگاه - نوبت دوم / مناقصه سکوبندی آزمایشگاه - نوبت دوم
 87. مناقصه زیرسازی و آسفالت کمربندی و....- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت کمربندی و....- نوبت دوم
 88. مناقصه خریداری یکصد دستگاه سیستم رایانه / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری یکصد دستگاه سیستم رایانه
 89. مناقصه اجرای عملیات اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق - نوبت دوم
 90. مزایده حدود 50 تن ضایعات محصول / مزایده حدود 50 تن ضایعات محصول
 91. فراخوان احداث ساختمان پست امداد 2واحد / فراخوان احداث ساختمان پست امداد 2واحد
 92. مناقصه انجام عملیات وصول مطالبات آب - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات وصول مطالبات آب نوبت دوم
 93. تجدید مناقصه عمومی خرید ، بارگیری ، حمل و باراندازی و تحویل لوله های بتنی ... / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عمومی خرید ، بارگیری ، حمل و باراندازی و تحویل لوله های بتنی ...
 94. تجدید فراخوان ارزیابی کیفی اجرای سیستم اسکادای ... / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید فراخوان ارزیابی کیفی اجرای سیستم اسکادای ...
 95. مزایده املاک با شرایط استثنایی و بدون کارمزد / مزایده,مزایده املاک با شرایط استثنایی و بدون کارمزد
 96. مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید 132 / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید 132
 97. مناقصه خریداری 350 متر توری (مش) فسفر برنز نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری 350 متر توری (مش) فسفر برنز نوبت دوم
 98. مناقصه حمل اسید و مواد شیمیایی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه حمل اسید و مواد شیمیایی نوبت دوم
 99. فراخوان مناقصه تامین سرویس اداری (سواری) مورد نیاز شرکت .... / فراخوان مناقصه های عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین سرویس اداری (سواری) مورد نیاز شرکت ....
 100. مناقصه نگهداری کل فضای سبز- نوبت دوم / مناقصه نگهداری کل فضای سبز- نوبت دوم
 101. مزایده ضایعات آهن آلات- نوبت دوم / مزایده ضایعات آهن آلات- نوبت دوم
 102. مناقصه خرید انواع جعبه و کاور.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع جعبه و کاور....
 103. مزایده فروش ماشین آلات مربوط به تولید فنروسلو.... / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات مربوط به تولید فنروسلو....
 104. فراخوان خرید و تامین شیرآلات و اتصالات شبکه ها- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان خرید و تامین شیرآلات و اتصالات شبکه ها- نوبت دوم
 105. مزایده واگذاری واحدهای تجاری ... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری واحدهای تجاری ... نوبت دوم
 106. مزایده ضایعات داغی / آگهی مزایده عمومی,مزایده ضایعات داغی
 107. مزایده یک دستگاه پژو پارس / مزایده یک دستگاه پژو پارس
 108. مزایده تعداد 3559 قلم اموال اسقاطی برقی و غیر برقی ... نوبت دوم / مزایده تعداد 3559 قلم اموال اسقاطی برقی و غیر برقی ... نوبت دوم
 109. مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد / آگهی مزایده عمومی ,مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد
 110. مزایده عمومی ضایعات لوله هیدورفلوم .... / مزایده عمومی, مزایده عمومی ضایعات لوله هیدورفلوم ....
 111. مزایده مقداری از ضایعات آهن / مزایده مقداری از ضایعات آهن
 112. مزایده اقلام ضایعاتی و مستعمل کارخانه / آگهی مزایده عمومی,مزایده اقلام ضایعاتی و مستعمل کارخانه
 113. مزایده رستوران گردان و غرفه تاکسی سرویس / آگهی مزایده عمومی,مزایده رستوران گردان و غرفه تاکسی سرویس
 114. مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل- تامین نیروی انسانی / مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل- تامین نیروی انسانی
 115. مزایده خط تولید دیوار سوپروال / مزایده خط تولید دیوار سوپروال
 116. مزایده2 باب عرصه و اعیان انباری / آگهی مزایده,مزایده 2 باب عرصه و اعیان انباری
 117. مزایده3 باب عرصه و اعیان انباری / آگهی مزایده,مزایده 3 باب عرصه و اعیان انباری
 118. مزایده غرفه های تجاری و خدماتی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده غرفه های تجاری و خدماتی نوبت دوم
 119. مناقصه جذب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی / مناقصه , مناقصه جذب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی - نوبت دوم مرحله دوم
 120. مناقصه سامانه دوربین مداربسته برخی شعب تحت پوشش نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه سامانه دوربین مداربسته برخی شعب تحت پوشش نوبت دوم
 121. مزایده واگذاری مشارکتی بخش لیزر پوست .... / آگهی مناقصه/ مزایده عمومی, مزایده واگذاری مشارکتی بخش لیزر پوست ....
 122. مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودرو سواری ... / آگهی مناقصه/ مزایده عمومی, مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودرو سواری ...
 123. شناسایی واجدین شرایط جهت واگذاری فعالیت های تصدی گری مرتبط با امور حفاری چاه های آب / شناسایی واجدین شرایط جهت واگذاری فعالیت های تصدی گری مرتبط با امور حفاری چاه های آب
 124. مناقصه نگهبان و سرایداری ... / مناقصه ، مناقصه نگهبان و سرایداری ...
 125. ارزیابی کیفی راهبری آتش نشانی اداره کل راه آهن یزد / فراخوان مناقصه عمومی ، ارزیابی کیفی راهبری آتش نشانی اداره کل راه آهن یزد
 126. مناقصه احداث سوله سازمان مدیریت پسماند -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث سوله سازمان مدیریت پسماند - نوبت دوم
 127. مناقصه انجام امور مربوط به نگهبانی حفاظتی مراقبتی انتظامی و برقراری نظم و امنیت 95.11.25 / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور مربوط به نگهبانی حفاظتی مراقبتی انتظامی و برقراری نظم و امنیت 95.11.25
 128. فراخوان اجرای پروژه شبکه فشار متوسط شهرک صنعتی / فراخوان اجرای پروژه شبکه فشار متوسط شهرک صنعتی
 129. مزایده اجاره پارکینگ / مزایده , مزایده اجاره پارکینگ
 130. مزایده فروش اقلام ضایعاتی ، اسقاط و کارکرده / مزایده فروش اقلام ضایعاتی ، اسقاط و کارکرده
 131. تجدید مناقصه خدمات مالی / تجدید مناقصه خدمات مالی
 132. مناقصه جمع آوری و حمل زباله شهر / مناقصه, مناقصه جمع آوری و حمل زباله شهر
 133. مزایده 9 دستگاه خودروی مازاد خود / مزایده , مزایده 9 دستگاه خودروی مازاد خود
 134. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و اجرای ابنیه فنی تعدادی از معابر روستا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و اجرای ابنیه فنی تعدادی از معابر روستا نوبت دوم
 135. مناقصه خرید آنالایزر رطوبت گاز گردشی / مناقصه خرید آنالایزر رطوبت گاز گردشی
 136. مزایده محل ساختمان سالن بدنسازی مجموعه ورزشی / مزایده محل ساختمان سالن بدنسازی مجموعه ورزشی
 137. فراخوان اجرای پروژه طرح جامع شبکه 20 کیلوولت شهرک صنعتی - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان مناقصه عمومی اجرای پروژه طرح جامع شبکه 20 کیلوولت شهرک صنعتی
 138. مناقصه خرید یک دستگاه پمپ خلا کارخانه شکر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه پمپ خلا کارخانه شکر
 139. تجدید آگهی مزایده اجاره کافه رستوران باباامان / تجدید آگهی مزایده ، آگهی مزایده اجاره کافه رستوران باباامان
 140. مزایده تعداد 21 قلم انواع کالای اسقاط / آگهی مزایده , مزایده تعداد 21 قلم انواع کالای اسقاط
 141. فراخوان مناقصه محوطه سازی و زیباسازی انبار نفت بجنورد / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه محوطه سازی و زیباسازی انبار نفت بجنورد
 142. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 4196 متر مربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 4196 متر مربع
 143. اصلاحیه مزایده فروش قطعه زمین / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش قطعه زمین
 144. مزایده ملک معادل سه هکتار نوبت دوم مجدد / مزایده,مزایده ملک معادل سه هکتار نوبت دوم مجدد
 145. مزایده عرصه ملک با پلاکهای فرعی مساحت کل 6798/43متر / مزایده,مزایده عرصه ملک با پلاکهای فرعی مساحت کل 6798/43متر
 146. مزایده ششدانگ پلاک 263 فرعی مساحت 455متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 263 فرعی مساحت 455متر
 147. مزایده یک قطعه زمین مسکونی دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی دویست متر نوبت اول
 148. مزایده پلاک ثبتی با عرصه 200متر نوبت اول / مزایده,ممزایده پلاک ثبتی با عرصه 200متر نوبت اول
 149. مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن کلوخه مگنتیت 95.11.25 / مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن کلوخه مگنتیت 95.11.25
 150. مزایده یک قطعه زمین مساحت پانصد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت پانصد متر نوبت دوم
 151. مزایده املاک مشاع به کلاسه پرونده 950039 اجرا / مزایده,مزایده املاک مشاع به کلاسه پرونده 950039 اجرا
 152. مزایده دو قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین نوبت دوم
 153. مزایده یک قطعه زمین مسکونی دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی دویست متر نوبت اول
 154. مزایده ششدانگ پلاک 8028 فرعی از صد و هشت اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 8028 فرعی از صد و هشت اصلی
 155. مزایده ششدانگ زمین مساحت 112متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 112متر
 156. فراخوان مناقصه انجام عملیات ساختمانی و تاسیساتی مرحله چهارم هتلینگ / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام عملیات ساختمانی و تاسیساتی مرحله چهارم هتلینگ
 157. فراخوان نیرو رسانی توسعه اصلاح و بازسازی شبکه / فراخوان نیرو رسانی توسعه اصلاح و بازسازی شبکه
 158. مناقصه واگذاری امورخدمات عمومی معاونت دانشجویی / مناقصه واگذاری امورخدمات عمومی معاونت دانشجویی
 159. مناقصه امور خدماتی و نظافتی ساختمان دیوان عدالت اداری / مناقصه امور خدماتی و نظافتی ساختمان دیوان عدالت اداری
 160. مزایده جک دو ستون / آگهی مزایده, مزایده جک دو ستون
 161. اصلاحیه مناقصه توسعه ، احداث ، اصلاح و بهینه سازی شامل تهیه مصالح / اصلاحیه , مناقصه توسعه ، احداث ، اصلاح و بهینه سازی شامل تهیه مصالح
 162. اصلاحیه مناقصه توسعه ، احداث ، اصلاح و بهینه سازی شامل تهیه مصالح ، نصب و برکناری تاسیسات... / اصلاحیه , مناقصه توسعه ، احداث ، اصلاح و بهینه سازی شامل تهیه مصالح ، نصب و برکناری تاسیسات...
 163. مناقصه اصلاح جوش و افتادگی های محور / مناقصه , مناقصه اصلاح جوش و افتادگی های محور
 164. مناقصه خرید کنتور های دیافراگمی G۴ به تعداد ۱۵۰۰۰ دستگاه،G۱۰ به تعداد ۲۰۰ دستگاه / مناقصه , مناقصه خرید کنتور های دیافراگمی G۴ به تعداد ۱۵۰۰۰ دستگاه،G۱۰ به تعداد ۲۰۰ دستگاه
 165. مزایده منزل مشاعی روستای کلات / مزایده,مزایده منزل مشاعی روستای کلات
 166. مناقصه انجام خدمات بازرسی فنی پروژه های اجرایی و تعمیراتی ... / مناقصه انجام خدمات بازرسی فنی پروژه های اجرایی و تعمیراتی ...
 167. مناقصه ارایه خدمات کارشناسی طراحی پروژه ها در برق ۵ و طرقبه و شاندیز / مناقصه ارایه خدمات کارشناسی طراحی پروژه ها در برق ۵ و طرقبه و شاندیز
 168. مناقصه عملیات حمل قیر جهت محورهای شریانی استان / مناقصه عملیات حمل قیر جهت محورهای شریانی استان
 169. مناقصه عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور زاهدان - خاش / مناقصه عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور زاهدان - خاش
 170. مناقصه خرید ۷ دستگاه کولز اسپلیت ضد انفجار / مناقصه خرید ۷ دستگاه کولز اسپلیت ضد انفجار
 171. فراخوان خرید رگولاتورهای 10 متری / فراخوان , فراخوان خرید رگولاتورهای 10 متری
 172. لغو مناقصه عمومی تامین کیف سلامت / لغو مناقصه عمومی تامین کیف سلامت
 173. استعلام تابلو برق 11 کیلووات درایور / استعلام, استعلام تابلو برق 11 کیلووات درایور
 174. استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام, استعلام شیرآلات و اتصالات
 175. مزایده فروش خودرو سواری pk و ...95.11.25 / آگهی مزایده, مزایده فروش خودرو سواری pk و ...95.11.25
 176. استعلام کابل / استعلام, استعلام کابل
 177. استعلام گلدان میناکاری در ابعاد 16 و 25 / استعلام , استعلام گلدان میناکاری در ابعاد 16 و 25
 178. استعلام پارچ و لیوان سفالی / استعلام , استعلام پارچ و لیوان سفالی
 179. استعلام فلش 16 گیگ / استعلام , استعلام فلش 16 گیگ
 180. استعلام 1digital gateway sangoma vega 400g-4ng-1201 / استعلام , استعلام 1digital gateway sangoma vega 400g-4ng-1201
 181. استعلام ورزشی / استعلام ,استعلام ورزشی
 182. استعلام ترانس الکترونیکی / استعلام , استعلام ترانس الکترونیکی
 183. استعلام تبلت سامسونگ / استعلام ,استعلام تبلت سامسونگ
 184. استعلام یونیت آزمایشگاهی / استعلام ,استعلام یونیت آزمایشگاهی
 185. استعلام چای / استعلام , استعلام چای
 186. مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 223متر / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 223متر
 187. استعلام دستگاه چندکاره کپی و پرینتر و اسکنر / استعلام , استعلام دستگاه چندکاره کپی و پرینتر و اسکنر
 188. مزایده پلاک ثبتی با عرصه 92.7متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با عرصه 92.7متر نوبت دوم
 189. مزایده کمپرسور هوای فشرده / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده کمپرسور هوای فشرده
 190. مزایده دستگاه گردباف پلاستیک مناسب برای بافت کیسه های پلی پروپیلن و پلی اتیلن / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دستگاه گردباف پلاستیک مناسب برای بافت کیسه های پلی پروپیلن و پلی اتیلن
 191. مزایده یکباب واحد مسکونی طبقه دوم اپارتمان نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی طبقه دوم اپارتمان نوبت اول
 192. مناقصات عمومی واگذاری عملیات تامین ، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم حفاظت الکترونیک نوبت دوم / مناقصات عمومی , مناقصات عمومی واگذاری عملیات تامین ، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم حفاظت الکترونیک نوبت دوم
 193. مزایده یک دستگاه یخچال فریزر 17 فوت - نوبت دوم / مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه یخچال فریزر 17 فوت - نوبت دوم
 194. مزایده یک دستگاه خودروی پراید تک سوز صفر / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودروی پراید تک سوز صفر
 195. مزایده یک دستگاه خودروی پراید دوگانه سوز صفر / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودروی پراید دوگانه سوز صفر
 196. مزایده یک دستگاه خودروی پراید / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودروی پراید
 197. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک بصورت مغازه / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک بصورت مغازه
 198. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عرصه 83.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عرصه 83.2متر
 199. مزایده پلاک ثبتی بصورت مسکونی عرصه 638متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بصورت مسکونی عرصه 638متر
 200. مزایده پلاک ثبتی بخش یک نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک نهاوند نوبت اول
 201. مزایده قطعه سه تفکیکی عرصه و اعیان پلاک ثبتی / مزایده,مزایده قطعه سه تفکیکی عرصه و اعیان پلاک ثبتی
 202. مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر نوبت دوم
 203. فراخوان ارزیابی کیفی انجام مطالعات طرح جامع شبکه فشار نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران, فراخوان انجام مطالعات طرح جامع شبکه فشار نوبت دوم
 204. مزایده ملک به مساحت 206.86متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 206.86متر
 205. مناقصه تهیه و اجرای ایزوگام تجدید / مناقصه , مناقصه تهیه و اجرای ایزوگام تجدید
 206. مزایده یک دستگاه خودرو پراید جی تی ایکس ای / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پراید جی تی ایکس ای

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...