اطلاعات تکمیل شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.21 در سایت

اطلاعات تکمیل شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.21 در سایت

 1. مزایده یکباب ساختمان مسکونی عرصه 1574/76متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی عرصه 1574/76متر
 2. مزایده یک قطعه ملک مساحت تقریبی 700 متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت تقریبی 700 متر
 3. فراخوان ارزیابی کیفی لیفتراک دیزلی 7 تن....نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی کیفی لیفتراک دیزلی 7 تن....نوبت دوم
 4. مزایده ملک یکباب ساختمان مساحت 282.3متر / مزایده,مزایده ملک یکباب ساختمان مساحت 282.3متر
 5. مزایده منزل مسکونی به شماره ثبتی 53 فرعی / مزایده,مزایده منزل مسکونی به شماره ثبتی 53 فرعی
 6. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک بوشهر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک بوشهر نوبت اول
 7. مزایده فروش قطعه شماره 55 مساحت 1200متر / مزایده,مزایده فروش قطعه شماره 55 مساحت 1200متر
 8. آگهی فراخوان طراحی المان میادین شهر / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان طراحی المان میادین شهر
 9. ارزیابی کیفی خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه پکیج هواساز نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه پکیج هواساز نوبت دوم
 10. مزایده فروش تعدادی زمین با کاربری مسکونی تجاری و واحد تجاری / مزایده,مزایده فروش تعدادی زمین با کاربری مسکونی تجاری و واحد تجاری
 11. مزایده موتور ولوو شش سیلندر / آگهی مزایده,مزایده موتور ولوو شش سیلندر
 12. مزایده واگذاری قطعه اراضی / اطلاعیه مزایده , مزایده واگذاری قطعه اراضی
 13. مناقصه تدوین برنامه راهبردی / آگهی مناقصه , مناقصه تدوین برنامه راهبردی
 14. مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک مساحت 54.33متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک مساحت 54.33متر
 15. مزایده ششدانگ پلاک 75 فرعی بخش یک سنندج / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 75 فرعی بخش یک سنندج
 16. مزایده سیلندر - یونیت کتابی / مزایده سیلندر - یونیت کتابی
 17. مناقصه تامین برق روستا / مناقصه تامین برق روستا
 18. تجدید مناقصه پیاده روسازی و جدولگذاری خیابان ابن یمین - نوبت دوم / تجدید , مناقصه پیاده روسازی و جدولگذاری خیابان ابن یمین - نوبت دوم
 19. فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خط انتقال فاضلاب مسکن مهر - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خط انتقال فاضلاب مسکن مهر - نوبت دوم
 20. مناقصه تامین نیروی انسانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی
 21. مزایده اعطای عاملیت فروش اینترنت پرسرعت / مزایده اعطای عاملیت فروش اینترنت پرسرعت
 22. مزایده یک قطعه زمین به مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت دویست متر
 23. مناقصه بهسازی معابر پیاده بلوار رضا فاز یک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی معابر پیاده بلوار رضا فاز یک
 24. مناقصه طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی منطقه 5 .....95.11.21 / آگهی مناقصه , مناقصه طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی منطقه 5 .....95.11.21
 25. مزایده پارکینگ یکی از مجتمع های خود / مزایده ، مزایده پارکینگ یکی از مجتمع های خود
 26. مزایده کارتن در ابعاد مختلف ... / مزایده ، مزایده کارتن در ابعاد مختلف ...
 27. مزایده فروش 160 دستگاه خودروهای اوراقی / مزایده , مزایده فروش 160 دستگاه خودروهای اوراقی
 28. تجدید فراخوان مناقصه خرید 53 قلم مصرفی مورد نیاز معاونت بهداشت درمان و توانبخشی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید فراخوان مناقصه خرید 53 قلم مصرفی مورد نیاز معاونت بهداشت درمان و توانبخشی
 29. فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت مجموعه های ورزشی ، تفریحی سرپوشیده - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت مجموعه های ورزشی ، تفریحی سرپوشیده - نوبت دوم
 30. فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهرداری - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهرداری - نوبت دوم
 31. فراخوان مجموعه های ورزشی ، تفریحی روباز - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان مجموعه های ورزشی ، تفریحی روباز - نوبت دوم
 32. مزایده فروش زمین مساحت 6580 و 35000 و 56410 و 21905 و 2172متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 6580 و 35000 و 56410 و 21905 و 2172متر نوبت دوم
 33. مزایده فروش یکدستگاه صنعتی رول پرس لمینت کن مقوا به همراه دستگاه کاتر برقی گردان ... مجدد / آگهی مزایده مجدد , مزایده فروش یکدستگاه صنعتی رول پرس لمینت کن مقوا به همراه دستگاه کاتر برقی گردان ...
 34. مناقصه پروژه خرید مربوط به سری اول لوله پلی اتیلن مورد نیاز شبکه فرعی پایاب سامانه .... / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه پروژه خرید مربوط به سری اول لوله پلی اتیلن مورد نیاز شبکه فرعی پایاب سامانه ....
 35. مزایده اقلام مازاد انبار (شامل قطعات تاسیساتی و برقی ... ) و ... / مزایده ، مزایده اقلام مازاد انبار (شامل قطعات تاسیساتی و برقی ... ) و ...
 36. مزایده ششدانگ اعیان مسکونی عرصه 247.97متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان مسکونی عرصه 247.97متر
 37. مزایده ششدانگ یکباب کارگاه و محوطه متصل به آن / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب کارگاه و محوطه متصل به آن
 38. مزایده یک دستگاه خودرو لیفان X60 به رنگ مشکی متالیک / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو لیفان X60 به رنگ مشکی متالیک
 39. مزایده یک دستگاه خودرو سواری لیفان تیپ X60 به رنگ سفید روغنی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری لیفان تیپ X60 به رنگ سفید روغنی
 40. مزایده ششدانگ یکباب عمارت 158.76متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب عمارت 158.76متر
 41. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین آبی بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین آبی بخش دو
 42. فراخوان ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر رفسنجان / فراخوان ، فراخوان ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر رفسنجان
 43. مزایده ششدانگ از عرصه و اعیانی پلاک ثبتی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ از عرصه و اعیانی پلاک ثبتی بخش یک
 44. مناقصه جهت آسفالت معابر یوسف آباد صیرفی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جهت آسفالت معابر یوسف آباد صیرفی نوبت دوم
 45. مناقصه دوربین مداربسته / آگهی مناقصه,مناقصه دوربین مداربسته
 46. مزایده سواری سیستم پژو / مزایده,مزایده سواری سیستم پژو
 47. مزایده گوساله نر / مزایده,مزایده گوساله نر
 48. اصلاحیه مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های اعلان حریق و اطفاء حریق اتوماتیک / اصلاحیه آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های اعلان حریق و اطفاء حریق اتوماتیک
 49. مزایده ده سهم از یکصد سهم بنای مسکونی قدیمی 75 متر / مزایده,مزایده ده سهم از یکصد سهم بنای مسکونی قدیمی 75 متر
 50. مزایده ششدانگ یکباب مغازه بخش دو سبزوار / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه بخش دو سبزوار
 51. مزایده ششدانگ زمین غیر مشجر 5500متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین غیر مشجر 5500متر
 52. مزایده ملک بصورت مشاع بخش یک ثبت ساری / مزایده,مزایده ملک بصورت مشاع بخش یک ثبت ساری
 53. مزایده فروش تعدادی فرش و یخچال / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعدادی فرش و یخچال
 54. تجدید مزایده احداث مجموعه رفاهی ، تفریحی - مرحله دوم نوبت دوم / تجدید مزایده عمومی,مزایده احداث مجموعه رفاهی ، تفریحی -مرحله دوم نوبت دوم
 55. تجدید مزایده مدیریت و اجرای سامانه هوشمند پارک حاشیه ای (پارکبان) در معابر پر ترافیک - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده مدیریت و اجرای سامانه هوشمند پارک حاشیه ای (پارکبان) در معابر پر ترافیک - نوبت دوم
 56. فراخوان ارزیابی کیفی احداث یک باب مخزن بتنی- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی احداث یک باب مخزن بتنی- نوبت دوم
 57. مناقصه سرویس و نگهداری دو سالانه تجهیزات برق بدون وقفه UPS / مناقصه عمومی, مناقصه سرویس و نگهداری دو سالانه تجهیزات برق بدون وقفه UPS
 58. فراخوان تامین خودروهای سبک / فراخوان مناقصه , فراخوان تامین خودروهای سبک
 59. مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت کل 570متر / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت کل 570متر
 60. فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت / فراخوان , فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت
 61. مناقصه خرید تعداد 600 عدد فیلتر گاز برای واحد ذخیره سازی گاز طبیعی / مناقصه , مناقصه خرید تعداد 600 عدد فیلتر گاز برای واحد ذخیره سازی گاز طبیعی
 62. آگهی فراخوان اجرای عملیات اصلاح شبکه و انشعابات آب شهر بوئین زهرا- نوبت دوم / آگهی فراخوان ، آگهی اجرای عملیات اصلاح شبکه و انشعابات آب شهر بوئین زهرا- نوبت دوم
 63. مزایده فروش 23 دستگاه از وسایط نقلیه- مرحله دوم -نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده فروش 23 دستگاه از وسایط نقلیه- مرحله دوم -نوبت دوم
 64. مزایده یک قطعه زمین با عرصه 14292.46 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با عرصه 14292.46 متر نوبت دوم
 65. مناقصه اجرای عملیات قیرپاشی و و روکش آسفالت- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات قیرپاشی و و روکش آسفالت- نوبت دوم
 66. مزایده خودرو سواری پراید 141 / مزایده خودرو سواری پراید 141
 67. مزایده ششدانگ زمین شامل خانه و محوطه عرصه 1477متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین شامل خانه و محوطه عرصه 1477متر
 68. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 125.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 125.55متر
 69. مزایده ششدانگ زمین مساحت 434.12متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 434.12متر
 70. همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 96 - 95.11.21 / همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 96 - 95.11.21
 71. فراخوان ارزیابی کیفی بهسازی و روکش آسفالت گرم - نوبت دوم / فراخوان،فراخوان ارزیابی کیفی بهسازی و روکش آسفالت گرم محور کرج -چالوس- نوبت دوم
 72. مزایده ششدانگ ملک مسکونی عرصه 193.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی عرصه 193.05متر
 73. مناقصه پروژه آبرسانی برمامیون - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه پروژه آبرسانی برمامیون- نوبت دوم
 74. فراخوان switch board- نوبت دوم / فراخوان switch board- نوبت دوم
 75. مزایده اجاره یک واحد تجاری / آگهی مزایده,مزایده اجاره یک واحد تجاری
 76. مناقصه تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیساتی / آگهی مناقصه,مناقصه تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیساتی
 77. مناقصه خرید و نصب سیستم ضبط مکالمات / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید و نصب سیستم ضبط مکالمات
 78. مزایده سه قطعه زمین کلاسه اجرایی 950397 نوبت اول / مزایده,مزایده سه قطعه زمین کلاسه اجرایی 950397 نوبت اول
 79. فراخوان گازرسانی به خوشه دفراز به تعداد 19 روستا / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به خوشه دفراز به تعداد 19 روستا
 80. مناقصه عملیات خط کشی سرد راههای استان تجدید / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خط کشی سرد راههای استان تجدید
 81. مناقصه امور پذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور پذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه نوبت دوم
 82. مناقصه خدمات نقلیه ستاد مرکزی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نقلیه ستاد مرکزی نوبت دوم
 83. مناقصه واگذاری کلیه امور کاشت و نگهداری فضای سبز تجدید / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری کلیه امور کاشت و نگهداری فضای سبز تجدید
 84. مزایده ششدانگ اپارتمان 117.28متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 117.28متر
 85. مزایده ملک مزروعی 67603متر / مزایده,مزایده ملک مزروعی 67603متر
 86. مزایده یک قطعه زمین به متراژ صد و هفتاد و سه متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به متراژ صد و هفتاد و سه متر
 87. مناقصه اجرای زیرگذر دخانیات قائمشهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای زیرگذر دخانیات قائمشهر نوبت دوم
 88. مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر
 89. مزایده مغازه 205.6متر بخش دو سبزوار / مزایده,مزایده مغازه 205.6متر بخش دو سبزوار
 90. مزایده ششدانگ یکباب دکان 97.30 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب دکان 97.30 متر
 91. مزایده دو باب واحد با کاربری تجاری / مزایده,مزایده دو باب واحد با کاربری تجاری
 92. مناقصه سه قلم نهاده دامی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه سه قلم نهاده دامی نوبت دوم
 93. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 86.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 86.15متر
 94. مناقصه عملیات آماده سازی مسیر بلوار شهید عبادت تا ایران خودرو ... / مناقصه عملیات آماده سازی مسیر بلوار شهید عبادت تا ایران خودرو ...
 95. تجدید مزایده اجاره یکساله حدود 1400 متر مربع تابلوی تبلیغاتی .... / اگهی مزایده عمومی ، تجدید مزایده اجاره یکساله حدود 1400 متر مربع تابلوی تبلیغاتی ....
 96. مناقصه مقدار 13200 متر لوله کاروگیت- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه مقدار 13200 متر لوله کاروگیت- نوبت دوم
 97. تجدید مناقصه انجام خدمات نگهداری ، سرویس ، تعمیرات و تامین قطعات - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه انجام خدمات نگهداری ، سرویس ، تعمیرات و تامین قطعات - نوبت دوم
 98. مناقصه انجام خدمات تعویض سیستم DCS نیروگاه / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام خدمات تعویض سیستم DCS نیروگاه
 99. مزایده ساختمان مسکونی عرصه 1091.47متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 1091.47متر
 100. مناقصه امور تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان و الفجر تفرش / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان و الفجر تفرش
 101. مزایده تعداد 20 عدد جام شیشه / مزایده,مزایده تعداد 20 عدد جام شیشه
 102. فراخوان ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر رفسنجان / فراخوان شناسایی ، ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر رفسنجان
 103. مناقصه اجرای کامل ساختمان فیلتراسیون ( ابنیه ساختمان ) و... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای کامل ساختمان فیلتراسیون ( ابنیه ساختمان ) و...
 104. تجدید مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت و ... - نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت و ...
 105. مناقصه احداث فاز اول کتابخانه مرکزی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث فاز اول کتابخانه مرکزی
 106. اصلاحیه مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی و پشتیبانی سامانه های تردد شمار- نوبت دوم / اصلاحیه , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی و پشتیبانی سامانه های تردد شمار - نوبت دوم
 107. مزایده فروش تعداد 13 فقره از املاک مازاد / مزایده,مزایده فروش تعداد 13 فقره از املاک مازاد
 108. فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل عملیات اجرایی قطعه دوم کنارگذر- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل عملیات اجرایی قطعه دوم کنارگذر- نوبت دوم
 109. مزایده اجاره و نصب بیلبوردهای سطح شهر / آگهی شرکت در مزایده عمومی, مزایده اجاره و نصب بیلبوردهای سطح شهر
 110. مزایده فروش تعداد 9 دستگاه خودرو سواری مازاد بر نیاز / آگهی فروش اموال ، مزایده فروش تعداد 9 دستگاه خودرو سواری مازاد بر نیاز
 111. فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و شناسایی مشاور جهت اجرای مطالعات طرح جامع برق رسانی- نوبت دوم / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و شناسایی مشاور جهت اجرای مطالعات طرح جامع برق رسانی- نوبت دوم
 112. مناقصه پروژه اجرا و احداث و اصلاح و تعمیر و مرمت جداول و کانال های سطح شهر (دستمزدی)- نوبت دوم / آگهی شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه اجرا و احداث و اصلاح و تعمیر و مرمت جداول و کانال های سطح شهر (دستمزدی)- نوبت دوم
 113. مناقصه تامین نیروی انسانی مراکز سوختگیری- نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای ،مناقصه تامین نیروی انسانی مراکز سوختگیری
 114. آگهی مناقصه یک مرحله ای خدمات اداری و تنظیف و فضای سبز- نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای،آگهی مناقصه یک مرحله ای خدمات اداری و تنظیف و فضای سبز- نوبت دوم
 115. مناقصه تعداد پنجاه حلقه لاستیک جرثقیل / مناقصه عمومی, مناقصه تعداد پنجاه حلقه لاستیک جرثقیل
 116. مزایده انتخاب سرمایه گذار مجتمع تجاری / مزایده عمومی, مزایده انتخاب سرمایه گذار مجتمع تجاری
 117. مزایده اجاره عرصه جهت نصب دکه تنقلاتی و اجاره دکه و ... / آگهی مزایده و تجدید مزایده عمومی, مزایده و تجدید مزایده اجاره عرصه جهت نصب دکه تنقلاتی و اجاره دکه و ...
 118. مزایده ششدانگ ملک مساحت 336 متر مربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 336 متر مربع
 119. مزایده فروش کارخانه و تجهیزات مربوط / آگهی مزایده, مزایده فروش کارخانه و تجهیزات مربوط
 120. مزایده ششدانگ دو واحد اپارتمان مساحت 99.31 و 103 متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو واحد اپارتمان مساحت 99.31 و 103 متر
 121. مزایده فروش عرصه و اعیان زمین مساحت 3064.25متر / مزایده,مزایده فروش عرصه و اعیان زمین مساحت 3064.25متر
 122. مزایده فروش ماشین آلات / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات
 123. مزایده فروش عرصه و اعیان زمین مساحت 4200مترمربع / مزایده,مزایده فروش عرصه و اعیان زمین مساحت 4200مترمربع
 124. مناقصه تعریض و بهسازی باند شمالی محور امام رضا ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعریض و بهسازی باند شمالی محور امام رضا ... نوبت دوم
 125. مناقصه شامل: سامانه کانال انتقال آب چالوس... تجدید / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه باقیمانده بسته هراز شامل: سامانه کانال انتقال آب چالوس.... تجدید
 126. مناقصه انجام بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری چهاردانگه -نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انجام بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری چهاردانگه - نوبت دوم
 127. استعلام کابل شبکه / استعلام ، کابل شبکه
 128. استعلام 50 عدد مانیتور سوئیچ / استعلام، استعلام 50 عدد مانیتور سوئیچ
 129. استعلام ماسک سه لایه بنددار / استعلام ,استعلام ماسک سه لایه بنددار
 130. استعلام دستکش لاتکس غیر پودری / استعلام ,استعلام دستکش لاتکس غیر پودری
 131. استعلام آیس بگ مخصوص حمل واکسن / استعلام , استعلام آیس بگ مخصوص حمل واکسن
 132. استعلام سوآب نمونه برداری با محیط VTM / استعلام , استعلام سوآب نمونه برداری با محیط VTM
 133. استعلام سوآب نمونه برداری با محیط VTM / استعلام , استعلام سوآب نمونه برداری با محیط VTM
 134. استعلام ستون ایمونو افینیتی آفلاتوکسین توتال / استعلام , استعلام ستون ایمونو افینیتی آفلاتوکسین توتال
 135. استعلام لپه ایرانی اعلا درجه یک / استعلام , استعلام لپه ایرانی اعلا درجه یک
 136. استعلام لوبیا سفید اعلا درجه یک / استعلام , استعلام لوبیا سفید اعلا درجه یک
 137. استعلام لوبیا قرمز / استعلام , استعلام لوبیا قرمز
 138. استعلام لوبیا چیتی / استعلام , استعلام لوبیا چیتی
 139. استعلام عدس اعلاء درجه یک / استعلام , استعلام عدس اعلاء درجه یک
 140. استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار
 141. استعلام سوئیچ لایه 3 سیسکو 24 پورت / استعلام , استعلام سوئیچ لایه 3 سیسکو 24 پورت
 142. استعلام هارد سرور / استعلام , استعلام هارد سرور
 143. استعلام یک دستگاه cisco wirelees lan controller ... / استعلام یک دستگاه cisco wirelees lan controller ...
 144. استعلام OUTDOOR ACCESS POINT / استعلام , استعلام OUTDOOR ACCESS POINT
 145. استعلام تجهیزات سمعی و بصری / استعلام, استعلام تجهیزات سمعی و بصری
 146. مزایده خودروی سواری ام وی ام 110 / مزایده ، خودروی سواری ام وی ام 110
 147. استعلام خرید دریچه 60*60 / استعلام خرید دریچه 60*60
 148. استعلام کلیه لوله ها PN10 , PE100 / استعلام کلیه لوله ها PN10 , PE100
 149. استعلام خرید ونصب تجهیزات ارتباطی فیبرنوری / استعلام , استعلام خرید ونصب تجهیزات ارتباطی فیبرنوری
 150. فراخوان خرید تجهیزات و ملزومات مصرفی مراکز درمانی / فراخوان ، فراخوان خرید تجهیزات و ملزومات مصرفی مراکز درمانی
 151. مزایده فروش اقلام اسقاطی ضایعات آهن آلات مرحله سوم / مزایده , مزایده فروش اقلام اسقاطی ضایعات آهن آلات مرحله سوم
 152. مزایده فروش اقلام اسقاطی ضایعات آهن آلات بیمارستان امام علی ع -مرحله دوم / مزایده , مزایده فروش اقلام اسقاطی ضایعات آهن آلات بیمارستان امام علی ع - مرحله دوم
 153. مناقصه تکمیل روشنایی بلوار شهید دنیا مالی -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل روشنایی بلوار شهید دنیا مالی -نوبت دوم
 154. استعلام خرید دستگاه حضور غیاب / استعلام , استعلام خرید دستگاه حضور غیاب
 155. استعلام رم سرور 16G برای سرور G9 / استعلام , استعلام رم سرور 16G برای سرور G9
 156. استعلام آبگرمکن دیواری مجهز به فن تخلیه آلاینده ها / استعلام , استعلام آبگرمکن دیواری مجهز به فن تخلیه آلاینده ها
 157. مزایده یک قطعه زمین مزروعی بدون اب نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی بدون اب نوبت دوم
 158. مزایده ششدانگ یکباب منزل اسناد ذمه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل اسناد ذمه
 159. مزایده اموال غیرمنقول شامل منزل و زمین مزروعی دیم / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل منزل و زمین مزروعی دیم
 160. مزایده ششدانگ یکباب دکان مساحت 15 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب دکان مساحت 15 متر
 161. استعلام GAS DECTECTOR / استعلام GAS DECTECTOR
 162. استعلام رینگ کربنی مکانیکال سیل / استعلام ، استعلام رینگ کربنی مکانیکال سیل
 163. استعلام فیلتر رطوبت WATER TRAP / استعلام ، استعلام فیلتر رطوبت WATER TRAP
 164. استعلام میکروسکوپ 3 چشمی / استعلام میکروسکوپ 3 چشمی
 165. استعلام تلویزیون / استعلام تلویزیون
 166. استعلام HYDRAULIC CYLINDER STROKE / استعلام ، استعلام HYDRAULIC CYLINDER STROKE
 167. استعلام میز مسگری ایتالیایی / استعلام ، استعلام میز مسگری ایتالیایی
 168. مزایده ملک با عرصه هشتاد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه هشتاد متر نوبت اول
 169. استعلام خرید تلفن / استعلام, استعلام خرید تلفن
 170. استعلام خرید لوازم التحریر / استعلام , استعلام خرید لوازم التحریر
 171. استعلام خرید دستگاه سانترال / استعلام , استعلام خرید دستگاه سانترال
 172. استعلام پاور سرور 480 وات مختص سرور g8 / استعلام , استعلام پاور سرور 480 وات مختص سرور g8
 173. استعلام پاور سرور 500 وات / استعلام , استعلام پاور سرور 500 وات
 174. استعلام هارد سرور 900G-10K / استعلام , استعلام هارد سرور 900G-10K
 175. استعلام هارد سرور 300G-10K / استعلام , استعلام هارد سرور 300G-10K
 176. استعلام هارد سرور 7.2K 1T / استعلام , استعلام هارد سرور
 177. استعلام رم سرور 8G / استعلام , استعلام رم سرور 8G
 178. استعلام خرید پک تنظیف دستگاه صدور آنی کارت / استعلام، استعلام خرید پک تنظیف دستگاه صدور آنی کارت
 179. مزایده پلاک ثبتی بخش نه کلاسه 940939 نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه کلاسه 940939 نوبت دوم
 180. استعلام خرید ریبون سیاه و سفید دستگاه آنی کارت ... / استعلام، استعلام خرید ریبون سیاه و سفید دستگاه آنی کارت ...
 181. استعلام خرید 10 دستگاه چاپگر LQ-2190 EPSON / استعلام، استعلام خرید 10 دستگاه چاپگر LQ-2190 EPSON
 182. استعلام سینک دو لگنه استیل البرز / استعلام سینک دو لگنه استیل البرز
 183. فراخوان مناقصه عملیات لوله گذاری قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات لوله گذاری قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب
 184. دعوتنامه تهیه نقشه های کاداستر و اطلاعات توصیفی اراضی کشاورزی شهرستان فاروج / مناقصه ، دعوتنامه تهیه نقشه های کاداستر و اطلاعات توصیفی اراضی کشاورزی شهرستان فاروج
 185. فراخوان طراحی؛تامین تجهیزات؛نصب؛راه اندازی وآموزش ... / فراخوان طراحی؛تامین تجهیزات؛نصب؛راه اندازی وآموزش ...
 186. مزایده سند مالکیت با زیربنای نود متر / مزایده,مزایده سند مالکیت با زیربنای نود متر
 187. مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 204متر / مزایده,ممزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 204متر
 188. مزایده یک قطعه زمین محوطه خانه محصور شده 400متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محوطه خانه محصور شده 400متر
 189. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری 206 تیپ 2 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری 206 تیپ 2
 190. مزایده یک قطعه زمین و باغ کشاورزی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و باغ کشاورزی نوبت اول
 191. مزایده یک دستگاه سواری سمند / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه سواری سمند
 192. فراخوان تهیه طرح جامع شبکه 20 کیلوولت / فراخوان شناسایی , فراخوان تهیه طرح جامع شبکه 20 کیلوولت
 193. مناقصه انجام عملیات بارگیری و توزیع میعانات گازی و مایعات گازی LPG خام / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات بارگیری و توزیع میعانات گازی و مایعات گازی LPG خام
 194. مناقصه عملیات استخراج 18 میلیون تن سنگ آهن و باطله معدن چغارت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات استخراج 18 میلیون تن سنگ آهن و باطله معدن چغارت - نوبت دوم
 195. مناقصه خرید انواع کابل / مناقصه , مناقصه خرید انواع کابل
 196. مزایده فروش تعدادی دام مازاد و کود حیوانی / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی دام مازاد و کود حیوانی
 197. مزایده اقلام مازاد فلزی شامل انواع لوله ، مفتول ، ورق و... / آگهی مزایده , مزایده اقلام مازاد فلزی شامل انواع لوله ، مفتول ، ورق و...
 198. مزایده یکباب مغازه و دو واحد مسکونی / مزایده,مزایده یکباب مغازه و دو واحد مسکونی
 199. آگهی مناقصه خرید چیلر / آگهی مناقصه , مناقصه خرید چیلر
 200. مناقصه خریداری یک دستگاه آمبولانس تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری یک دستگاه آمبولانس تجدید
 201. مزایده یک دستگاه منزل ویلایی عرصه 196.60متر / مزایده,مزایده یک دستگاه منزل ویلایی عرصه 196.60متر
 202. مناقصه نسبت به تکمیل و افزایش عرشه پل عابر پیاده نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به تکمیل و افزایش عرشه پل عابر پیاده نوبت دوم
 203. مناقصه احداث جاده سلامت بلوار رزمندگان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث جاده سلامت بلوار رزمندگان نوبت دوم
 204. مزایده وسائط نقلیه فرسوده و اسقاطی / آگهی مزایده , مزایده وسائط نقلیه فرسوده و اسقاطی
 205. تمدید مزایده ف

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...