اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.19

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.19

 1. مناقصه چند دستگاه خودرو / مناقصه چند دستگاه خودرو
 2. فراخوان سرمایه گذاری مجموعه ورزشی ، تفریحی سرپوشیده / فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری مجموعه ورزشی ، تفریحی سرپوشیده
 3. استعلام خرید 1000 کیلوگرم ASTM-C494 روان کننده بتن / استعلام , استعلام خرید 1000 کیلوگرم ASTM-C494 روان کننده بتن
 4. استعلام پیچ سر شش گوش نیم رزوه / استعلام , استعلام پیچ سر شش گوش نیم رزوه
 5. ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی توربین زیمنس SGT-400 / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی توربین زیمنس SGT-400
 6. ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای NUOVO PLGNOE / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای NUOVO PLGNOE
 7. ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی گیرباکس PETER BROTHERHOOD / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی گیرباکس PETER BROTHERHOOD
 8. مزایده تلویزبون ، میز تلویزیون ، جا کفشی ، کنار فرشی.... / مزایده,مزایده تلویزبون ، میز تلویزیون ، جا کفشی ، کنار فرشی....
 9. ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی BABCOCK / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی BABCOCK
 10. ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی PERAR / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی PERAR
 11. ارزیابی کیفی مناقصه گران شیرهای کنترلی SAMSON / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی مناقصه گران شیرهای کنترلی SAMSON
 12. مناقصه عمومی انجام خدمات HSE و درمانگاه طب صنعتی ، راهبری خودروهای آتش نشانی و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام خدمات HSE و درمانگاه طب صنعتی ، راهبری خودروهای آتش نشانی و ...
 13. مناقصه خرید قطعات یدکی مجموعه ژنراتور و ... / مناقصه , مناقصه خرید قطعات یدکی مجموعه ژنراتور و ...
 14. فراخوان ابزارآلات ترابری / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ابزارآلات ترابری
 15. فراخوان خرید ادوات ابزار دقیق سیستم آلارم و شدان / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, فراخوان خرید ادوات ابزار دقیق سیستم آلارم و شدان
 16. مزایده فروش دو باب مغازه 11.20 و 11 مترمربع / مزایده,مزایده فروش دو باب مغازه 11.20 و 11 مترمربع
 17. فراخوان احداث شبکه تغذیه و توزیع گاز 31 روستای شهرستان / آگهی فراخوان مناقصه,فراخوان احداث شبکه تغذیه و توزیع گاز 31 روستای شهرستان
 18. مزایده فروش یک قطعه زمین با سند مالکیت کاربری آموزشی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با سند مالکیت کاربری آموزشی
 19. مزایده فروش دو قطعه زمین 905.8 و 724.01 متر / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 905.8 و 724.01 متر
 20. فراخوان انجام امور نظافتی و خدمات و فضای سبز فرودگاه / فراخوان انجام امور نظافتی و خدمات و فضای سبز فرودگاه
 21. مزایده کتبی نسبت به واگذاری امور خدماتی کشتارگاه دام / مزایده کتبی نسبت به واگذاری امور خدماتی کشتارگاه دام
 22. مزایده انواع نهال آلو / مزایده انواع نهال آلو
 23. مزایده واگذاری تعداد ده قطعه زمین با کاربری مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری تعداد ده قطعه زمین با کاربری مسکونی
 24. فراخوان مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان / فراخوان مناقصه , مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان
 25. فراخوان مناقصه اصلاح و بازسازی تصفیه خانه بندرعباس نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اصلاح و بازسازی تصفیه خانه بندرعباس نوبت دوم
 26. مزایده سه دستگاه اره گرانیتی / مزایده سه دستگاه اره گرانیتی
 27. مزایده فروش سه قطعه زمین بصورت نقد و اقساط / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین بصورت نقد و اقساط
 28. مزایده فروش سهام / آگهی مزایده ,مزایده فروش سهام
 29. مزایده املاک کاربری اداری مسکونی تجاری باغ بایر / مزایده,مزایده املاک کاربری اداری مسکونی تجاری باغ بایر
 30. مزایده فروش چرخهای ضایعاتی قطارها 95.11.19 / آگهی مزایده , مزایده فروش چرخهای ضایعاتی قطارها 95.11.19
 31. فراخوان P/F GAS TURBINE SIENENS / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان P/F GAS TURBINE SIENENS
 32. آگهی مزایده واگذاری مهد کودک / آگهی مزایده،آگهی مزایده واگذاری مهد کودک
 33. مزایده فضای مربوط به یک باب اتاق تجاری شماره 1 / آگهی مزایده ,مزایده فضای مربوط به یک باب اتاق تجاری شماره 1
 34. مزایده فروش ششدانگ ساختمان کاربری تجاری اداری صنعتی / مزایده,مزایده فروش ششدانگ ساختمان کاربری تجاری اداری صنعتی
 35. مزایده فضای مربوط به یک باب اتاق تجاری شماره 2 / آگهی مزایده ,مزایده فضای مربوط به یک باب اتاق تجاری شماره 2
 36. مزایده فروش اقلام تاسیساتی مازاد بر نیاز شامل پمپ و شیر و ... / مزایده, مزایده فروش اقلام تاسیساتی مازاد بر نیاز شامل پمپ و شیر و ...
 37. مزایده فروش خودروهای سواری / آگهی مزایده, مزایده فروش خودروهای سواری
 38. مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به یک سوله / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به یک سوله
 39. فراخوان مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 388 دستگاه کنتور هوشمند / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 388 دستگاه کنتور هوشمند
 40. مزایده پلاک ثبتی به شماره 1043 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 1043 فرعی نوبت دوم
 41. مزایده واگذاری زمین و دکه به صورت اجاره / مزایده واگذاری زمین و دکه به صورت اجاره
 42. مزایده واگذاری تعداد 40 سهم از یک واحد مجتمع تولیدی نان / مزایده, مزایده واگذاری تعداد 40 سهم از یک واحد مجتمع تولیدی نان
 43. مناقصه امور خدمات نجات غریق و آموزش شناگران / فراخوان مناقصه, مناقصه امور خدمات نجات غریق و آموزش شناگران
 44. مزایده 156 سهم از شرکت تعاونی مساحت 12150متر / مزایده,مزایده 156 سهم از شرکت تعاونی مساحت 12150متر
 45. مناقصه تکمیل سالن ورزشی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل سالن ورزشی و ...
 46. مزایده فروش کانکس، کامپیوتر و ... / آگهی فروش اموال منقول, مزایده فروش کانکس، کامپیوتر و ...
 47. مزایده ملک مسکونی عرصه 223.85متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه 223.85متر
 48. مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودروی سواری
 49. مزایده دعوت از سرمایه گذار جهت مشارکت / مزایده دعوت از سرمایه گذار جهت مشارکت
 50. مزایده ملک مساحت تقریبی 360مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی 360مترمربع
 51. مناقصه احداث خطوط دومداره / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث خطوط دومداره
 52. مزایده فروش یک دستگاه خودروی کامیون- کمپرسی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش یک دستگاه خودروی کامیون- کمپرسی
 53. مناقصه تکمیل تاسیسات فاضلاب شهرها / مناقصه تکمیل تاسیسات فاضلاب شهرها
 54. مزایده تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهرها / آگهی مزایده , مزایده تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهرها
 55. مزایده وصول عوارض میدان دواب.... / آگهی عمومی , مزایده وصول عوارض میدان دواب....
 56. مزایده بهره برداری فضاهای خدماتی / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری فضاهای خدماتی
 57. مزایده فروش تعداد 18 دستگاه اتوبوس- تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 18 دستگاه اتوبوس- تجدید
 58. مناقصه اجرای پروژه روشنایی معابر نواحی صنعتی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه روشنایی معابر نواحی صنعتی
 59. مناقصه پیمان احداث پارک حاشیه بزرگراه بسیج / مناقصه پیمان احداث پارک حاشیه بزرگراه بسیج
 60. مزایده دو دستگاه خودرو سواری استیشن کاروان / مزایده دو دستگاه خودرو سواری استیشن کاروان
 61. فراخوان مشارکت در طرح تولید لباس فرم دانش آموزان / فراخوان مشارکت در طرح تولید لباس فرم دانش آموزان
 62. مناقصه اصلاح، بازسازی، تعمیرات، حفاظت، بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی / مناقصه, مناقصه اصلاح، بازسازی، تعمیرات، حفاظت، بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی
 63. مناقصه خرید 66 دستگاه سرکابل گازی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 66 دستگاه سرکابل گازی
 64. فراخوان خرید تجهیزات و اجرای کامل موتورخانه و راه اندازی آن - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی ، فراخوان خرید تجهیزات و اجرای کامل موتورخانه و راه اندازی - نوبت دوم
 65. عملیات اجرای ابنیه فنی ، پروژه راهسازی / عملیات اجرای ابنیه فنی ، پروژه راهسازی
 66. مزایده فروش 4 دستگاه نیمه یدک کمپرسی / مزایده فروش 4 دستگاه نیمه یدک کمپرسی
 67. مزایده اپارتمان با قدمت بنای 5 سال / مزایده,مزایده اپارتمان با قدمت بنای 5 سال
 68. مناقصه خرید کنتور / مناقصه خرید کنتور
 69. مناقصه انجام پشتیبانی و آماده به کار نگه داشتن سخت افزارها و شبکه های رایانه ای / مناقصه انجام پشتیبانی و آماده به کار نگه داشتن سخت افزارها و شبکه های رایانه ای
 70. مزایده ملکی به مساحت 244.5متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملکی به مساحت 244.5متر نوبت دوم
 71. مزایده یک قطعه زمین به متراژ 9078/06مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به متراژ 9078/06مترمربع
 72. مزایده فروش لوازم و ملزومات اداری مستعمل، شامل ضایعات آهن و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش لوازم و ملزومات اداری مستعمل، شامل ضایعات آهن و ...
 73. آگهی مناقصه عمومی خرید مقدار 9750 متر لوله کاروگیت / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی خرید مقدار 9750 متر لوله کاروگیت
 74. مناقصه اجرای پست کمپکت سوله های همکار استاندارد / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پست کمپکت سوله های همکار استاندارد
 75. مناقصه خرید تجهیزات اسکنر سه بعدی ثابت و پرتابل / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات اسکنر سه بعدی ثابت و پرتابل
 76. مناقصه عملیات آسفالت معابر میدان مرکزی میوه و تره بار / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات آسفالت معابر میدان مرکزی میوه و تره بار
 77. مزایده فروش حدود 2200 تن ضایعات فلزی / آگهی مزایده عمومی و حضوری , مزایده فروش حدود 2200 تن ضایعات فلزی
 78. مناقصه تراش ، تهیه و اجرای قیرپاشی و آسفالت توپکای محوطه ای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تراش ، تهیه و اجرای قیرپاشی و آسفالت توپکای محوطه ای
 79. فراخوان شناسایی سرمایه گذار و بهره بردار فضای طبقات اول و دوم تجاری برج / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذار و بهره بردار فضای طبقات اول و دوم تجاری برج
 80. فراخوان پیمانکاران خاکبرداری و گودبرداری / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان پیمانکاران خاکبرداری و گودبرداری
 81. اجرای روکش میکروسرفیسیگ / اجرای روکش میکروسرفیسیگ
 82. مناقصه مبارزه با جانوران مضر شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مبارزه با جانوران مضر شهری
 83. فراخوان ارزیابی کیفی INSTRUMENT CALLRATION BENCH نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی INSTRUMENT CALLRATION BENCH نوبت دوم
 84. مناقصه خرید مبلمان شهری ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید مبلمان شهری ...
 85. مناقصه خریداری 10000 عدد قطعه استوانه ای مسی / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری 10000 عدد قطعه استوانه ای مسی
 86. مناقصه توسعه و تعمیرات اساسی اورژانس نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه توسعه و تعمیرات اساسی اورژانس نوبت دوم
 87. مناقصه استحصال مقدار 1.250.000 کیلوگرم قند حبه از شکر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه استحصال مقدار 1.250.000 کیلوگرم قند حبه از شکر موجود نوبت دوم
 88. مناقصه خریداری 400 تن روغن پارافینیک / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری 400 تن روغن پارافینیک
 89. مزایده فروش سی مترمربع عرصه معبر متروکه / مزایده,مزایده فروش سی مترمربع عرصه معبر متروکه
 90. مزایده فروش اقلام راکد و مازاد بر نیاز انبارها - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش اقلام راکد و مازاد بر نیاز انبارها - نوبت دوم
 91. مناقصه تجهیزات پزشکی- نوبت اول / آگهی دوم مناقصه , مناقصه تجهیزات پزشکی-
 92. مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مستعمل و ابزار و قطعات یدکی / مزایده , مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مستعمل و ابزار و قطعات یدکی
 93. مزایده فروش تعدادی از املاک نوبت دوم 95.11.19 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک نوبت دوم 95.11.19
 94. مناقصه طراحی، ساخت، حمل ، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات یک دستگاه بی 230 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه طراحی، ساخت، حمل ، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات یک دستگاه بی 230 کیلوولت
 95. فراخوان خرید P/F GAS TURBINE SIEMENS / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خرید P/F GAS TURBINE SIEMENS
 96. مناقصه خرید مقدار 324.000 متر پارچه استتار جنگلی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید مقدار 324.000 متر پارچه استتار جنگلی نوبت دوم
 97. فراخوان ارزیابی کیفی تهیه ، ساخت ، انجام آزمایش های کارخانه ای ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی تهیه ، ساخت ، انجام آزمایش های کارخانه ای ...
 98. مناقصه مدیریت و نظارت بر نیروهای حراست (9 نفر) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مدیریت و نظارت بر نیروهای حراست (9 نفر)
 99. مناقصه تهیه 5.000.000 کارت مغناطیسی عابر بانک / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه 5.000.000 کارت مغناطیسی عابر بانک
 100. مزایده فروش یکباب مغازه و یک قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه و یک قطعه زمین
 101. ارزیابی تامین کنندگان ابزارآلات صنعتی و لباسهای مصرفی / ارزیابی , ارزیابی تامین کنندگان ابزارآلات صنعتی و لباسهای مصرفی
 102. مزایده اجاره کارگاه تیرسازی حصار مهتر نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره کارگاه تیرسازی حصار مهتر نوبت دوم
 103. مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب با خودروی سواری اتوبوس و مینی بوس... تمدید / تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب با خودروی سواری اتوبوس و مینی بوس... تمدید
 104. فراخوان مناقصه خرید 6000 متر لوله چدنی به همراه واشرهای آببندی جهت آبرسانی / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه خرید 6000 متر لوله چدنی به همراه واشرهای آببندی جهت آبرسانی
 105. مزایده تعدادی لوازم و تجهیزات اسقاط برقی و اداری و لوازم دارای مس و همچنین خودروهای اسقاط.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعدادی لوازم و تجهیزات اسقاط برقی و اداری و لوازم دارای مس و همچنین خودروهای اسقاط....
 106. مناقصه خرید 2 دستگاه رله دیفرانسیل RET670 به همراه تجهیزات جانبی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 2 دستگاه رله دیفرانسیل RET670 به همراه تجهیزات جانبی
 107. مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری از سامانه گندزدایی تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری از سامانه گندزدایی تجدید نوبت دوم
 108. مناقصه خرید، بارگیری و حمل تابلو کنترل دور VSD نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید، بارگیری و حمل تابلو کنترل دور VSD نوبت دوم
 109. مناقصه خرید کارتن لایه میانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید کارتن لایه میانی
 110. فراخوان مناقصه عمومی پروژه اجرای روسازی در فاز توسعه 80 هکتاری و خیابان های فاز موجود و ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی پروژه اجرای روسازی در فاز توسعه 80 هکتاری و خیابان های فاز موجود و ... نوبت دوم
 111. مناقصه قطعات یدکی شیرهای توپی KTM- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه قطعات یدکی شیرهای توپی KTM- نوبت دوم
 112. مناقصه پروژه آماده سازی و ساختمان غسالخانه و اداری / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه آماده سازی و ساختمان غسالخانه و اداری
 113. فراخوان خدمات حفاری جهت دار در مناطق / فراخوان خدمات حفاری جهت دار در مناطق
 114. مناقصه سیم خاردار رشته ای... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو نوبت, مناقصه سیم خاردار رشته ای...نوبت دوم
 115. مزایده کالاهای تحت اختیار / آگهی مزایده الکترونیکی, مزایده کالاهای تحت اختیار
 116. مزایده ملک مساحت 3234مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 3234مترمربع
 117. مناقصه واگذاری پروژه خدمات درمانی و بهداشتی درمانگاه / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری پروژه خدمات درمانی و بهداشتی درمانگاه
 118. مزایده 2.22 صدم دانگ از سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 2.22 صدم دانگ از سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی
 119. مزایده یک دستگاه وکیوم ایستاده / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه وکیوم ایستاده
 120. مزایده ساختمان مسکونی به شماره ملک 572 فرعی / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی به شماره ملک 572 فرعی
 121. فراخوان راهبری خودروهای سبک استیجاری / فراخوان , فراخوان راهبری خودروهای سبک استیجاری
 122. فراخوان مناقصه خرید تانکر حمل ازت / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید تانکر حمل ازت
 123. مناقصه اجرای روکش میکروسرفیسیگ / مناقصه,مناقصه اجرای روکش میکروسرفیسیگ
 124. مناقصه خدمات سرویس و نگهداری و بهره برداری از 8 دستگاه خودروی دولتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات سرویس و نگهداری و بهره برداری از 8 دستگاه خودروی دولتی نوبت دوم
 125. مناقصه اجرای عملیات پروژه تولید نهال و مراقبت و نگهداری از نهالهای تولیدی و سنواتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات پروژه تولید نهال و مراقبت و نگهداری از نهالهای تولیدی و سنواتی
 126. مزایده بهره برداری جایگاه CNG نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری جایگاه CNG نوبت دوم
 127. مزایده فروش مقداری از پسته خشک سال 95 / آگهی مزایده , مزایده فروش مقداری از پسته خشک سال 95
 128. مناقصه خرید آنالایزر دود دودکش نیروگاه شازند / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید آنالایزر دود دودکش نیروگاه شازند
 129. مناقصه تکمیل سالن ورزشی سام و زال قشم تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل سالن ورزشی سام و زال قشم تجدید
 130. فراخوان مشاوران در زمینه تدوین طرح جامع توسعه شبکه های توزیع نیروی برق- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مشاوران در زمینه تدوین طرح جامع توسعه شبکه های توزیع نیروی برق- نوبت دوم
 131. مناقصه واگذاری تامین اپراتور مرکز خدمات غیر حضوری / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری تامین اپراتور مرکز خدمات غیر حضوری
 132. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 2.2545 / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 2.2545
 133. مناقصه تامین 2 دستگاه بیل مکانیکی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین 2 دستگاه بیل مکانیکی نوبت دوم
 134. فراخوان مناقصه اجرای کارهای باقیمانده تکمیلی سد مخزنی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای کارهای باقیمانده تکمیلی سد مخزنی
 135. مزایده فروش یک دستگاه فر / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه فر
 136. فراخوان مناقصه خرید قطعات دستگاه نیتروپن ساز نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید قطعات دستگاه نیتروپن ساز نوبت دوم
 137. مزایده فروش یک واحد کارخانه و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش یک واحد کارخانه و ...
 138. مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات و ... / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی ، مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات و ...
 139. ارزیابی کیفی جهت سرویس ، بازسازی تجهیزات مربوط به قایق های نجات سکوهای نفتی و گازی تجدید نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای , ارزیابی کیفی جهت سرویس ، بازسازی تجهیزات مربوط به قایق های نجات سکوهای نفتی و گازی تجدید نوبت دوم
 140. فراخوان مناقصه خرید صندلی کامل سینمایی- نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید صندلی کامل سینمایی نوبت دوم
 141. مناقصه خرید چسب کاغذی تجدید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید چسب کاغذی تجدید
 142. مزایده زمین کشاورزی شامل 18 قطعه اراضی آبی و دیم / مزایده,مزایده زمین کشاورزی شامل 18 قطعه اراضی آبی و دیم
 143. مزایده یک دستگاه کانکس / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه کانکس
 144. مناقصه عملیات اجرایی تراش مکانیزه آسفالت- مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی تراش مکانیزه آسفالت- مرحله دوم نوبت اول
 145. مزایده منزل مسکونی و زمین زراعی آبی / مزایده,مزایده منزل مسکونی و زمین زراعی آبی
 146. مناقصه عملیات اجرای فاز دو تکمیل نمازخانه - مرحله دوم- نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای فاز دو تکمیل نمازخانه - مرحله
 147. مزایده ملک مشاعی ششدانگ زمین بخش 12 تهران / مزایده,مزایده ملک مشاعی ششدانگ زمین بخش 12 تهران
 148. فراخوان واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری و بروز رسانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران,فراخوان واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری و بروز رسانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری
 149. مناقصه طراحی , خرید و نصب و راه اندازی تابلوهای حفاظت دیجیتالی نوبت دوم / مناقصه طراحی , خرید و نصب و راه اندازی تابلوهای حفاظت دیجیتالی نوبت دوم
 150. مناقصه خرید لوازم یدکی هیدروکوپلینگ جهت نیروگاه شهید مفتح همدان / مناقصه , مناقصه خرید لوازم یدکی هیدروکوپلینگ جهت نیروگاه شهید مفتح همدان
 151. مزایده ششدانگ زمین کشاورزی باغ مرکبات 1825متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کشاورزی باغ مرکبات 1825متر
 152. مزایده به فروش خودروهای مازاد / مزایده به فروش خودروهای مازاد
 153. مزایده واگذاری حق بهره برداری از سرقفلی یکباب سوله- نوبت دوم مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری حق بهره برداری از سرقفلی یکباب سوله- نوبت دوم مرحله دوم
 154. مزایده واگذاری حق بهره برداری از سرقفلی دو باب سوله نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری حق بهره برداری از سرقفلی دو باب سوله نوبت دوم
 155. مزایده فروش تعداد شش باب مغازه نوبت چهاردهم / مزایده,مزایده فروش تعداد شش باب مغازه نوبت چهاردهم
 156. مزایده 14 قطعه زمین مسکونی شهرک ویس القران نوبت ششم / مزایده,مزایده 14 قطعه زمین مسکونی شهرک ویس القران نوبت ششم
 157. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 هاچ بک تیپ TUS .... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 هاچ بک تیپ TUS ....
 158. مناقصه احداث زیرساختهای آرامستان شهر برازجان فاز 1 / آگهی مناقصه , مناقصه احداث زیرساختهای آرامستان شهر برازجان فاز 1
 159. مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 2 باب کانکس مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 2 باب کانکس مرحله دوم نوبت دوم
 160. مناقصه P/F "GEO-DATA" MUD LOGGING UNIT / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه P/F "GEO-DATA" MUD LOGGING UNIT
 161. مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی ویلایی کلاسه 1/950783 / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی ویلایی کلاسه 1/950783
 162. مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی ویلایی شمالا به طول سی متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی ویلایی شمالا به طول سی متر
 163. مزایده فروش میز ناهارخوری چوبی با هشت صندلی یک دست.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش میز ناهارخوری چوبی با هشت صندلی یک دست....
 164. مزایده پلاک ثبتی به مساحت صد و چهار متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت صد و چهار متر
 165. مزایده سه هکتار مشاع از ششدانگ زمین / مزایده,مزایده سه هکتار مشاع از ششدانگ زمین
 166. مزایده یکباب ساختمان ویلایی 1190.44مترمربع / مزایده,مزایده یکباب ساختمان ویلایی 1190.44مترمربع
 167. فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی احداث جاده .... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی احداث جاده .... نوبت دوم
 168. مناقصه احداث راه اصلی یاسوج.... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث راه اصلی یاسوج.... تجدید نوبت دوم
 169. ارزیابی کیفی انجام خدمات پایش و آزمایشات پارامترهای زیست محیطی نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات پایش و آزمایشات پارامترهای زیست محیطی نوبت دوم
 170. مزایده عرصه به انضمام ششدانگ اعیانی زمین 1000متر / مزایده,مزایده عرصه به انضمام ششدانگ اعیانی زمین 1000متر
 171. مزایده یک واحد مسکونی ویلایی شماره بایگانی شعبه 953758 / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی ویلایی شماره بایگانی شعبه 953758
 172. مزایده واحد مسکونی ویلایی 1350متر / مزایده,مزایده واحد مسکونی ویلایی 1350متر
 173. مزایده سنگ پلاک / مزایده سنگ پلاک
 174. مزایده ششدانگ واحد مسکونی ویلایی اموال منقول غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی ویلایی اموال منقول غیرمنقول
 175. مزایده یکباب خانه ویلایی مساحت هفتاد و دو متر / مزایده,مزایده یکباب خانه ویلایی مساحت هفتاد و دو متر
 176. مزایده ملک مسکونی پلاک ثبتی 219 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی پلاک ثبتی 219 فرعی نوبت اول
 177. مناقصه خرید لوازم یدکی ممبران r.o ... / مناقصه , مناقصه خرید لوازم یدکی ممبران r.o ...
 178. فراخوان پروژه بهسازی و آسفالت راههای روستایی عیسولی.... / آگهی فراخوان نخست , فراخوان پروژه بهسازی و آسفالت راههای روستایی عیسولی....
 179. مزایده املاک موروثی نوبت سوم / مزایده,مزایده املاک موروثی نوبت سوم
 180. مناقصه خرید رگلاتور 8 کلاس 600 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید رگلاتور 8 کلاس 600 نوبت دوم
 181. ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی WALTHONWEIR نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی WALTHONWEIR نوبت دوم
 182. مناقصه برقراری لینک رادیویی نواحی و شهرستانهای شرق استان تهران نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برقراری لینک رادیویی نواحی و شهرستانهای شرق استان تهران نوبت دوم
 183. مناقصه خدمات راهبری، سرویس نگهداری و تعمیر تاسیسات برودتی و حرارتی تجدید / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات راهبری، سرویس نگهداری و تعمیر تاسیسات برودتی و حرارتی تجدید
 184. مناقصه P/F "WIKA" MUDLOGGING UNITS PRESSURE TRANSDUCER / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه P/F "WIKA" MUDLOGGING UNITS PRESSURE TRANSDUCER
 185. فراخوان مناقصه مهندسی رودخانه دوره / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه مهندسی رودخانه دوره
 186. آگهی مزایده واگذاری حق بهره برداری از مجموعه فرهنگی ورزشی شهید حقگو / آگهی مزایده،آگهی مزایده واگذاری حق بهره برداری از مجموعه فرهنگی ورزشی شهید حقگو
 187. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت 25 سال / مزایده,مزایده ششد

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...