اطلاعات جمع آوری شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.18 در سایت

اطلاعات جمع آوری شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.18 در سایت

 1. مزایده چند دستگاه خودرو / مزایده چند دستگاه خودرو
 2. مزایده فروش یکباب مغازه و یک قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه و یک قطعه زمین
 3. اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو شاهرود / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو شاهرود
 4. مناقصه انجام عملیات توسعه شبکه FTTH / مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات توسعه شبکه FTTH
 5. مناقصه خدمات بهره برداری، تعمیر و نگهداری از شبکه توزیع برق در محدوده امور برق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات بهره برداری، تعمیر و نگهداری از شبکه توزیع برق در محدوده امور برق
 6. مناقصه خدمات بهره برداری، تعمیر و نگهداری از شبکه توزیع برق در محدوده امور برق منطقه 5 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات بهره برداری، تعمیر و نگهداری از شبکه توزیع برق در محدوده امور برق منطقه 5
 7. آگهی استعلام توسعه و احداث برق شهری / آگهی استعلام،آگهی استعلام توسعه و احداث برق شهری
 8. استعلام تعویض درب های یک لنگه و چارچوب های چوبی.... / استعلام , استعلام تعویض درب های یک لنگه و چارچوب های چوبی....
 9. مزایده غرفه در پایانه مسافربری جی / مزایده , مزایده غرفه در پایانه مسافربری جی
 10. آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار در شهرداری سرایان.... / آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار در شهرداری سرایان....
 11. استعلام عملیات تکمیلی دیوار کشی اتوبان- نوبت دوم / استعلام عملیات تکمیلی دیوار کشی اتوبان- نوبت دوم
 12. مزایده فروش 6 دستگاه از ماشین آلات / مزایده عمومی , مزایده فروش 6 دستگاه از ماشین آلات
 13. مزایده عمومی اقلام آهن سبک ، لاک و آهن و ... / مزایده عمومی , مزایده عمومی اقلام آهن سبک ، لاک و آهن و ...
 14. مناقصه تکمیل عمارت تاریخی بیلیارد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل عمارت تاریخی بیلیارد
 15. مناقصهP/F AIR CONDITION TRUST / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه P/F AIR CONDITION TRUST
 16. مناقصه DRILL PIPES / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه DRILL PIPES
 17. مناقصه P/F "GEO-DATA" MUD LOGGING UNIT / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه P/F "GEO-DATA" MUD LOGGING UNIT
 18. مزایده فروش 13 دستگاه خودرو سواری ... / مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش 13 دستگاه خودرو سواری ...
 19. استعلام لوله بیرونی - لوله میانی و ...95.11.18 / استعلام , استعلام لوله بیرونی - لوله میانی و ...95.11.18
 20. مناقصه اینکدر / اینکدر
 21. استعلام منبع تغذیه و ماژول زیمنس / استعلام ، استعلام منبع تغذیه و ماژول زیمنس
 22. استعلام خرید اقلام ورزشی 95.11.18 / استعلام ، استعلام خرید اقلام ورزشی 95.11.18
 23. استعلام خرید 8 ردیف اقلام شبکه / استعلام, استعلام خرید 8 ردیف اقلام شبکه
 24. استعلام خرید اقلام چاپی / استعلام, استعلام خرید اقلام چاپی
 25. مناقصه عملیات اجرایی کارهای باقی مانده پروژه احداث پل / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی کارهای باقی مانده پروژه احداث پل
 26. مناقصه قطعات یدکی شیرهای اطمینان TAI MIL ANO / مناقصه , مناقصه قطعات یدکی شیرهای اطمینان TAI MIL ANO نوبت اول
 27. مناقصه قطعات یدکی شیرهای توپی ARGUS / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه قطعات یدکی شیرهای توپی ARGUS
 28. مناقصه عمومی حمل و نصب و راه اندازی دو ایستگاه TBS 2500 مترمکعبی و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی حمل و نصب و راه اندازی دو ایستگاه TBS 2500 مترمکعبی و ...
 29. مناقصه خرید DC/DC CONVERTER / مناقصه خرید DC/DC CONVERTER
 30. استعلام بها خرید PLATE ASTM A515 GR.70 / استعلام بها خرید PLATE ASTM A515 GR.70
 31. استعلام بها خرید لوله 8 INCH / استعلام بها خرید لوله 8 INCH
 32. فراخوان مناقصه خدمات مربوط به ترابری و حمل و نقل کارکنان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات مربوط به ترابری و حمل و نقل کارکنان
 33. مناقصه خرید P/F "OVAL" / مناقصه خرید P/F "OVAL"
 34. مناقصه خرید P/F: "MASONEILAN" / مناقصه خرید P/F: "MASONEILAN"
 35. استعلام بها خرید تبدیل 56 به 48 اینچ / استعلام بها خرید تبدیل 56 به 48 اینچ
 36. استعلام بها ساخت چرخ دنده / استعلام بها ساخت چرخ دنده
 37. مناقصه خرید ورق مسی / مناقصه خرید ورق مسی
 38. مناقصه خرید PACKING / مناقصه خرید PACKING
 39. مناقصه خرید کولیس دیجیتال شش اینچ / مناقصه خرید کولیس دیجیتال شش اینچ
 40. مناقصه خرید JOINGING SHEET / مناقصه خرید JOINGING SHEET
 41. استعلام بها خرید لوله 1 INCH / استعلام بها خرید لوله 1 INCH
 42. مناقصه خرید P/F "MAGNETROL" / مناقصه خرید P/F "MAGNETROL"
 43. مناقصه خرید P/F: HONEYWELL / مناقصه خرید P/F: HONEYWELL
 44. مناقصه خرید P/F IMO ROTARY PUMP / مناقصه , مناقصه خرید P/F IMO ROTARY PUMP
 45. اولین کنفرانس ملی مهندسی انرژی و نانو فناوری ایران / اولین کنفرانس ملی مهندسی انرژی و نانو فناوری ایران
 46. بومی سازی نوآوری های جهانی / بومی سازی نوآوری های جهانی
 47. سومین همایش ملی مدیریت بحران / سومین همایش ملی مدیریت بحران
 48. همایش ملی ارتقا نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران / همایش ملی ارتقا نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران
 49. کنفرانس بین المللی Green supply chain conferecne / کنفرانس بین المللی Green supply chain conferecne
 50. اصلاحیه مناقصه تعمیر نرده و قرنیز پل های بزرگ / اصلاحیه , مناقصه تعمیر نرده و قرنیز پل های بزرگ
 51. پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی / پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی
 52. ششمین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران / ششمین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران
 53. مزایده یک قطعه زمین زراعی کلاسه 950466 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی کلاسه 950466
 54. مزایده فروش ششدانگ دو قطعه زمین 11873.6 و 12105.27متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ دو قطعه زمین 11873.6 و 12105.27متر
 55. مزایده فروش املاک و مستغلات در تهران و شهرستان ها / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات در تهران و شهرستان ها
 56. مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی نظافت و نگهداری ساختمان های پستی ، امور توزیع و نامه رسانی و ...نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی نظافت و نگهداری ساختمان های پستی ، امور توزیع و نامه رسانی و ... نوبت دوم
 57. مناقصه خرید ماژول های فتوولتائیک- اصلاحیه / اصلاحیه آگهی مناقصه, مناقصه خرید ماژول های فتوولتائیک- اصلاحیه
 58. مناقصه طراحی و تدوین برنامه استراتژیک / آگهی مناقصه, مناقصه طراحی و تدوین برنامه استراتژیک
 59. مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت نیسان مدل 1387 / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت نیسان مدل 1387
 60. مزایده فروش خانه سازمانی ملارد تجدید / مزایده,مزایده فروش خانه سازمانی ملارد تجدید
 61. مناقصه خرید، بارگیری و حمل تابلو کنترل دور VSD / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید، بارگیری و حمل تابلو کنترل دور VSD
 62. مناقصه خرید، بارگیری و حمل 5 دستگاه دیزل ژنراتور / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید، بارگیری و حمل 5 دستگاه دیزل ژنراتور
 63. مناقصه انتشار نشریه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انتشار نشریه
 64. مزایده بونکر / آگهی مزایده , مزایده بونکر
 65. تجدید مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری از سامانه گندزدایی / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری از سامانه گندزدایی
 66. مناقصه خرید , بارگیری و حمل لوله پلی اتیلن در سایزهای.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید , بارگیری و حمل لوله پلی اتیلن در سایزهای.... نوبت دوم
 67. تجدید ارزیابی کیفی سم پاشی و دفع حشرات / تجدید آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران,ارزیابی کیفی سم پاشی و دفع حشرات
 68. مزایده تانکر ذخیره آب پلاستیکی خوابیده ...نوبت دوم / مزایده تانکر ذخیره آب پلاستیکی خوابیده ...نوبت دوم
 69. مناقصه ساختمان اداری ستاد استان / دعوت به مناقصه عمومی,مناقصه ساختمان اداری ستاد استان
 70. مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری شبکه های توزیع برق ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری شبکه های توزیع برق ...
 71. مناقصه تهیه و تامین 30 دستگاه مینی بوس کولردار نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و تامین 30 دستگاه مینی بوس کولردار نوبت دوم
 72. آگهی فراخوان پروژه تحقیقاتی / آگهی فراخوان پروژه تحقیقاتی
 73. مزایده یک دستگاه پراید صبا / مزایده , مزایده یک دستگاه پراید صبا
 74. مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین 1270.16متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین 1270.16متر
 75. مزایده فروش یکدستگاه خودرو (سواری پراید) 2- فروش یکدستگاه خودرو (سواری پژو) / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو (سواری پراید) 2- فروش یکدستگاه خودرو (سواری پژو)
 76. مزایده فروش یکدستگاه خودرو (سواری پراید) 2- فروش یکدستگاه خودرو (سواری پژو) نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو (سواری پراید) 2- فروش یکدستگاه خودرو (سواری پژو) نوبت دوم
 77. مناقصه بازسازی قطعات مسیر داغ واحدهای گازی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه بازسازی قطعات مسیر داغ واحدهای گازی نوبت دوم
 78. مزایده اجاره اراضی کشاورزی اصلاحیه / اصلاحیه آگهی مزایده , مزایده اجاره اراضی کشاورزی اصلاحیه
 79. مزایده فروش 3000 دستگاه انواع چراغ لاک پشتی... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 3000 دستگاه انواع چراغ لاک پشتی... نوبت دوم
 80. مزایده فروش شش قطعه زمین با کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش شش قطعه زمین با کاربری مسکونی نوبت دوم
 81. مزایده پلاک های ثبتی بخش دو رشت / مزایده,مزایده پلاک های ثبتی بخش دو رشت
 82. مزایده فروش املاک بخش سی و گیلان نوبت چهارم / مزایده,مزایده فروش املاک بخش سی و گیلان نوبت چهارم
 83. مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم
 84. مزایده سه دانگ از ششدانگ مال غیرمنقول واحد تجاری 321متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ مال غیرمنقول واحد تجاری 321متر
 85. فراخوان تهیه و اجرای عملیات لوله گذاری خطوط ... نوبت دوم / فراخوان , فراخوان تهیه و اجرای عملیات لوله گذاری خطوط ... نوبت دوم
 86. مزایده فروش تعداد سه پلاک زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعداد سه پلاک زمین مسکونی
 87. فراخوان مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن / فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی , فراخوان مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن
 88. مزایده فروش تعداد 35 عدد کپسول مستعمل اکسیژن .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد 35 عدد کپسول مستعمل اکسیژن ....
 89. مناقصه اجرای شبکه فاضلاب و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای شبکه فاضلاب و ...
 90. مزایده فروش یک دستگاه اره 3 کاره و ... / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه اره 3 کاره و ...
 91. مزایده واگذاری تعداد 471 قلم تجهیزات اداری و قطعات بلااستفاده خودرو نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری تعداد 471 قلم تجهیزات اداری و قطعات بلااستفاده خودرو نوبت دوم
 92. مزایده یک ساختمان دو طبقه 155 متر / مزایده,مزایده یک ساختمان دو طبقه 155 متر
 93. مزایده فروش ملک شهرداری 726/42متر نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش ملک شهرداری 726/42متر نوبت سوم
 94. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 356/1 جنوب (ب) نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 356/1 جنوب (ب) نوبت دوم
 95. مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت فضای سبز نوبت دوم
 96. مزایده سهم الارث پلاک ثبتی شماره 6028 و 6080 نوبت اول / مزایده,مزایده سهم الارث پلاک ثبتی شماره 6028 و 6080 نوبت اول
 97. مزایده دو پلاک ثبتی 506 فرعی از 52 اصلی / مزایده,مزایده دو پلاک ثبتی 506 فرعی از 52 اصلی
 98. مزایده ملک با عرصه 3303متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه 3303متر نوبت دوم
 99. مزایده سه دانگ از ششدانگ مغازه 28.35متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ مغازه 28.35متر
 100. فراخوان مناقصه عمومی ساخت و تعویض لوله های کلرزنی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی ساخت و تعویض لوله های کلرزنی نوبت دوم
 101. مزایده فروش یک تخته قالیچه تمام ابریشم / مزایده,مزایده فروش یک تخته قالیچه تمام ابریشم
 102. مزایده فروش خودروی سواری پژو 405 مدل 80 / آگهی مزایده , مزایده فروش خودروی سواری پژو 405 مدل 80
 103. فراخوان شناسایی متقاضی جهت واگذاری اماکن تجاری و فضاهای تبلیغاتی مجدد نوبت دوم / آگهی مجدد فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی متقاضی جهت واگذاری اماکن تجاری و فضاهای تبلیغاتی مجدد نوبت دوم
 104. مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران نقد اقساط / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران نقد اقساط
 105. مناقصه عملیات احداث پل عابر پیاده محور ناهارخوران- میناگل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث پل عابر پیاده محور ناهارخوران- میناگل
 106. مناقصه اجرای عملیات خرید و حمل 15000 تن بیس / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات خرید و حمل 15000 تن بیس
 107. مناقصه تهیه و اجرای عملیات لوله گذاری خطوط ... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و اجرای عملیات لوله گذاری خطوط ... نوبت دوم
 108. مناقصه واگذاری کارهای حجمی تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری کارهای حجمی تجدید نوبت دوم
 109. مزایده منزل مسکونی و یکباب دکان عرصه 129.40متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی و یکباب دکان عرصه 129.40متر
 110. مزایده ملک با عرصه دویست متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه دویست متر نوبت دوم
 111. مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 68.55متر / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 68.55متر
 112. مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز، حفاظت از زنگ و وسایل گازرسانی- اصلاحیه / اصلاحیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز، حفاظت از زنگ و ...اصلاحیه
 113. مزایده 9 دستگاه یخچال ویترینی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده 9 دستگاه یخچال ویترینی
 114. مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی 53 فرعی / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی 53 فرعی
 115. مزایده یک قطعه باغ اشجار میوه 2120متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ اشجار میوه 2120متر
 116. فراخوان تهیه و اجرای عملیات لوله گذاری خطوط ... نوبت دوم / فراخوان , فراخوان تهیه و اجرای عملیات لوله گذاری خطوط ...نوبت دونم
 117. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست و شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست و شصت متر
 118. مزایده 8.2 دانگ از ششدانگ ملک نوبت اول / مزایده,مزایده 8.2 دانگ از ششدانگ ملک نوبت اول
 119. مزایده منزل مسکونی / مزایده,مزایده منزل مسکونی
 120. مزایده منزل به مساحت 348 مترمربع / مزایده,مزایده منزل به مساحت 348 مترمربع
 121. مزایده منزل مسکونی قدیمی ساز و کلنگی نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدیمی ساز و کلنگی نوبت اول
 122. مناقصه برون سپاری خدمات شهرداری - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه برون سپاری خدمات شهرداری - نوبت دوم
 123. مزایده املاک شهرداری نی ریز / مزایده,مزایده املاک شهرداری نی ریز
 124. فراخوان تهیه و اجرای عملیات لوله گذاری خطوط بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب... نوبت دوم / فراخوان , فراخوان تهیه و اجرای عملیات لوله گذاری خطوط بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب... نوبت دوم
 125. فراخوان , فراخوان لوله های پلی اتیلن دو جداره کاروگیت / فراخوان , فراخوان لوله های پلی اتیلن دو جداره کاروگیت
 126. مزایده خودرو وانت نیسان مدل 64 / مزایده, مزایده خودرو وانت نیسان مدل 64 مرحله اول
 127. مزایده یک قطعه زمین زراعی به مساحت 1100 متر مربع پرونده 950068 نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی به مساحت 1100 متر مربع پرونده 950068 نوبت دوم
 128. مناقصه واگذاری پروژه تست های اساسی , نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری پروژه تست های اساسی , نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نوبت اول
 129. مزایده فروش 2 دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 2 دستگاه خودرو
 130. تجدید مناقصه تهیه و نصب و عایق های فشار قوی تجهیزات 20 کیلو ولت شامل بوشینگ ها.... / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه تهیه و نصب و عایق های فشار قوی تجهیزات 20 کیلو ولت شامل بوشینگ ها ...
 131. فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهرداری / فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهرداری
 132. فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت مجموعه های ورزشی ، تفریحی سرپوشیده / فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت مجموعه های ورزشی ، تفریحی سرپوشیده
 133. مناقصه سامانه دوربین مداربسته برخی شعب تحت پوشش / آگهی مناقصه , مناقصه سامانه دوربین مداربسته برخی شعب تحت پوشش
 134. مناقصه عملیات احداث سالن ورزشی باستانی (زورخانه) / مناقصه ، مناقصه عملیات احداث سالن ورزشی باستانی (زورخانه)
 135. مزایده پژو پارس و ... / مزایده ، مزایده پژو پارس و ...
 136. مزایده فروش اقلام راکد و مازاد بر نیاز انبارها / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش اقلام راکد و مازاد بر نیاز انبارها
 137. مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه محصور به مساحت 705 مترمربع کلاسه 950195 مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه محصور به مساحت 705 مترمربع کلاسه 950195 مرحله اول
 138. مناقصه تامین مصالح و اجرای عملیات پوشش اپوکسی / مناقصه ، مناقصه تامین مصالح و اجرای عملیات پوشش اپوکسی
 139. مناقصه ارائه خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه ارائه خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی
 140. مزایده فروش دو قطعه زمین مازاد نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مازاد نوبت سوم
 141. مزایده واگذاری آزمایشگاه درمانگاه منطقه 12..... مجدد / آگهی مزایده عمومی (مجدد) , مزایده واگذاری آزمایشگاه درمانگاه منطقه 12..... مجدد
 142. مزایده منافع سرقفلی و حق کسب و پیشه ده باب از فروشگاههای کفش بلا / آگهی مزایده , مزایده منافع سرقفلی و حق کسب و پیشه ده باب از فروشگاههای کفش بلا
 143. مزایده واگذاری تعدادی از غرف و رستورانها / آگهی مزایده , مزایده واگذاری تعدادی از غرف و رستورانها
 144. مناقصه ترمیم و بهسازی جایگاه های CNG / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم و بهسازی جایگاه های CNG
 145. مناقصه عاملیت چهارم کنترل جمعیت حیوانات شهری (موش) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عاملیت چهارم کنترل جمعیت حیوانات شهری (موش)
 146. مناقصه انجام عملیات نصب و حکاکی سنگ / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات نصب و حکاکی سنگ
 147. مزایده یک قطعه زمینن به مساحت 200 مترمربع پرونده 99409985270100917 / مزایده,مزایده یک قطعه زمینن به مساحت 200 مترمربع پرونده 99409985270100917
 148. آگهی مزایده انواع ماشین آلات مازاد و اسقاط / آگهی مزایده ، آگهی مزایده فروش انواع ماشین آلات مازاد و اسقاط
 149. مزایده واگذاری مکانی به مساحت تقریبی 18 متر مربع ... / مزایده واگذاری مکانی به مساحت تقریبی 18 متر مربع ...
 150. مزایده تعداد 3559 قلم اموال اسقاطی برقی و غیر برقی ... / مزایده تعداد 3559 قلم اموال اسقاطی برقی و غیر برقی ...
 151. مزایده ضایعات اتاق خودروهای فاقد برچسب ... / مزایده ضایعات اتاق خودروهای فاقد برچسب ...
 152. مزایده 15 دستگاه هوارسان / مزایده 15 دستگاه هوارسان
 153. مزایده اقلام تاسیساتی / مزایده اقلام تاسیساتی
 154. مزایده تعداد 2 دستگاه دیزل ژنراتور نو و کارکرده / مزایده تعداد 2 دستگاه دیزل ژنراتور نو و کارکرده
 155. مزایده 3 دستگاه دیگ آب گرم / مزایده 3 دستگاه دیگ آب گرم
 156. مزایده یکباب خانه و محوطه بایگانی 950125 نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب خانه و محوطه بایگانی 950125 نوبت اول
 157. مزایده 2 دستگاه چیلر جذبی 300 تن تک انژه / مزایده 2 دستگاه چیلر جذبی 300 تن تک انژه
 158. مزایده تعداد 100 راس گوساله نر / مزایده, مزایده تعداد 100 راس گوساله نر
 159. مزایده آزمایشگاه بیمارستان- نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده آزمایشگاه بیمارستان- نوبت دوم
 160. مزایده 100 تن خاک سرباره و 40 تن چوب / آگهی مزایده,مزایده 100 تن خاک سرباره و 40 تن چوب
 161. مزایده لودرکاترپیلار 950 ... / مزایده لودرکاترپیلار 950 ...
 162. مزایده گیوتین 6 متری و 2 متری ... / مزایده گیوتین 6 متری و 2 متری ...
 163. مزایده سه عدد دستگاه زیر ترازو ، دو دستگاه یخچال ویترینی....بار دوم / مزایده,مزایده سه عدد دستگاه زیر ترازو ، دو دستگاه یخچال ویترینی.... بار دوم
 164. آگهی فروش زانتیا / آگهی فروش زانتیا
 165. فراخوان مناقصه خدمات عمومی ( پذیرایی , نظافت ... / فراخوان مناقصه خدمات عمومی ( پذیرایی , نظافت ...
 166. فراخوان مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری / فراخوان مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری
 167. مزایده فروش لوازم و تجهیزات دوربین مداربسته و... 95.11.18 / مزایده ، مزایده فروش لوازم و تجهیزات دوربین مداربسته و 95.11.18
 168. فراخوان پیمانکار جهت ساخت /تامین سه عدد عدسی و نصب یک عدد از آن بر روی تفکیکگر نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان پیمانکار جهت ساخت /تامین سه عدد عدسی و نصب یک عدد از آن بر روی تفکیکگر نوبت دوم
 169. فراخوان عملیات زهکشی اراضی / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان عملیات زهکشی اراضی
 170. فراخوان بایگانی نمودن دیجیتالی اسناد / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان بایگانی نمودن دیجیتالی اسناد
 171. مزایده انواع تابلو منظره دار نوبت دوم / مزایده انواع تابلو منظره دار نوبت دوم
 172. مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان ثارا... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان ثارا...
 173. مناقصه پروژه نیرو رسانی احداث فیدر دو مداره گلگیر شهرستان مسجد سلیمان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه نیرو رسانی احداث فیدر دو مداره گلگیر شهرستان مسجد سلیمان نوبت دوم
 174. مناقصه احداث فاز 2 پارک فدک اصیل آباد ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث فاز 2 پارک فدک اصیل آباد ...
 175. مزایده دو قطعه زمین کلاسه 940031 / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کلاسه 940031
 176. مناقصه عملیات حفاری و تحکیمات تونل دسترسی - مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفاری و تحکیمات تونل دسترسی - مرحله دوم
 177. مناقصه بازسازی پره های ثابت و متحرک واحدهای V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه بازسازی پره های ثابت و متحرک واحدهای V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی - نوبت دوم
 178. مناقصه خرید الکتروموتور MARELLI نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید الکتروموتور MARELLI نوبت دوم
 179. مناقصه خرید با نظارت بر ساخت تعداد یک دست شرود نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید با نظارت بر ساخت تعداد یک دست شرود نوبت دوم
 180. مناقصه انواع شیرآلات ، اتصالات فلزی ، چدنی و پلی اتیلن / مناقصه ، مناقصه انواع شیرآلات ، اتصالات فلزی ، چدنی و پلی اتیلن
 181. مزایده یک باب مغازه واقع در اول ولیعصر کلاسه 950321 نوبت اول / مزایده,مزایده یک باب مغازه واقع در اول ولیعصر کلاسه 950321 نوبت اول
 182. تمدید مناقصه نگهداری شبکه های مخابراتی سطح استان / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری شبکه های مخابراتی سطح استان
 183. فراخوان مناقصه اجاره شش دستگاه خودرو مزدا دو کابین با کابین عقب نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان مناقصه اجاره شش دستگاه خودرو مزدا دو کابین با کابین عقب نوبت دوم
 184. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه قیام نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه قیام نوبت دوم
 185. تجدید مناقصه اجرای اصلاح و بازسازی 6 کیلومتر شبکه آب شرب / تجدید مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای اصلاح و بازسازی 6 کیلومتر شبکه آب شرب
 186. فراخوان خرید 53760 متر لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی- نوبت دوم / فراخوان, فراخوان خرید 53760 متر لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی- نوبت دوم
 187. فراخوان بهره برداری و تعمیر و نگهداری از سامانه آب شیرین- نوبت دوم / فراخوان, فراخوان بهره برداری و تعمیر و نگهداری از سامانه آب شیرین - نوبت دوم
 188. مزایده یک دستگاه آپارتمان کلاسه 9400028 / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان کلاسه 9400028
 189. فراخوان switch board / فراخوان switch board
 190. مزایده یکباب مغازه قدیمی ، ملک ، یک قطعه شالیزار کلاسه 950009 نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه قدیمی ، ملک ، یک قطعه شالیزار کلاسه 950009 نوبت دوم
 191. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین به متراژ 1114 مترمربع کلاسه 940244 / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین به متراژ 1114 مترمربع کلاسه 940244
 192. مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 1881.50متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 1881.50متر نوبت دوم
 193. مناقصه تهیه تجهیزات و اجرای تغییرات و تبدیل اکونوپک به پکیج یونیت نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه تجهیزات و اجرای تغییرات و تبدیل اکونوپک به پکیج یونیت نوبت دوم
 194. مناقصه برقراری لینک رادیویی نواحی و شهرستانهای شرق استان تهران / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برقراری لینک رادیویی نواحی و شهرستانهای شرق استان تهران
 195. تصحیح فراخوان خرید دو دستگاه ترانسفورماتور / تصحیح فراخوان , فراخوان خرید دو دستگاه ترانسفورماتور
 196. مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 50/52 مترمربع کلاسه 9501007 / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 50/52 مترمربع کلاسه 9501007
 197. تمدید مهلت مناقصه راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تمدید مهلت مناقصه راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب....
 198. مزایده شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 1800 مترمربع کلاسه 9500037 / مزایده,مزایده ش

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...