اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.17

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.17

 1. مزایده عملیات اجرایی پروژه مجتمع مسکونی 128 واحدی / آگهی مزایده مشارکت عمومی,مزایده عملیات اجرایی پروژه مجتمع مسکونی 128 واحدی
 2. فراخوان مناقصه خرید 6600 متر MV POWER CABLE نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید 6600 متر MV POWER CABLE نوبت دوم
 3. استعلام REAL TIME PCR SYSTEM به همراه نرم افزار HRM / استعلام بهاء , استعلام REAL TIME PCR SYSTEM به همراه نرم افزار HRM
 4. استعلام پرکولاتور .... / استعلام بهاء , استعلام پرکولاتور ....
 5. استعلام هد فانتوم رادیولوژی دندانپزشکی / استعلام , استعلام هد فانتوم رادیولوژی دندانپزشکی
 6. استعلام کاغذ A4 / استعلام , استعلام کاغذ A4
 7. استعلام بهای ارائه خدمات مهندسی مشاوره و نظارت بر فعالیتهای بروزرسانی اطلاعات و ... / استعلام بهای ارائه خدمات مهندسی مشاوره و نظارت بر فعالیتهای بروزرسانی اطلاعات و ...
 8. مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه توزیع برق .....منطقه 2 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه توزیع برق .....منطقه 2
 9. مزایده ضایعات آهن آلات و داغی قطعات یدکی ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده ضایعات آهن آلات و داغی قطعات یدکی ...
 10. تجدید فراخوان380 عدد انشعاب پلی اتیلن بافت مرکزی / آگهی تجدید فراخون مناقصه عمومی,فراخوان 380 عدد انشعاب پلی اتیلن بافت مرکزی
 11. ارزیابی کیفی قطعات یدکی سیستم آتش نشانی توربین SGT-400 / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه قطعات یدکی سیستم آتش نشانی توربین SGT-400
 12. فراخوان مناقصه لاستیک آتش نشانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه لاستیک آتش نشانی
 13. فراخوان فلنج / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان فلنج
 14. مناقصه قطعات یدکی شیرهای توپی VELAN / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه قطعات یدکی شیرهای توپی VELAN
 15. مهندسی ، تامین ،تعمیر و راندن مته های حفاری / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مهندسی ، تامین ،تعمیر و راندن مته های حفاری
 16. ارزیابی کیفی جهت سرویس ، بازسازی تجهیزات مربوط به قایق های نجات سکوهای نفتی و گازی تجدید / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای , ارزیابی کیفی جهت سرویس ، بازسازی تجهیزات مربوط به قایق های نجات سکوهای نفتی و گازی تجدید
 17. مناقصه جمع آوری زباله , تنظیف معابر ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه جمع آوری زباله , تنظیف معابر ...
 18. مناقصه قطعات یدکی کنترل پنل توربین SGT-400 / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه قطعات یدکی کنترل پنل توربین SGT-400
 19. استعلام سنگ سنباده فیبری وپارچه پولیش / استعلام سنگ سنباده فیبری وپارچه پولیش
 20. استعلام خرید 4 ردیف تجهیزات دوربین / استعلام خرید 4 ردیف تجهیزات دوربین
 21. استعلام نبشی و ناودانی فولادی / استعلام , استعلام نبشی و ناودانی فولادی
 22. استعلام لوله فولادی بدون درز / استعلام, استعلام لوله فولادی بدون درز
 23. مناقصه تامین , اجرا , نصب , تست و راه اندازی تاسیسات الکتریکال و.... / مناقصه , مناقصه تامین , اجرا , نصب , تست و راه اندازی تاسیسات الکتریکال و....
 24. فراخوان خرید انواع البسه و لوازم ورزشی / فراخوان , فراخوان خرید انواع البسه و لوازم ورزشی
 25. مناقصه خرید آلیاژ ROUND BAR / آگهی مناقصه , مناقصه خرید آلیاژ ROUND BAR
 26. مناقصه ساخت STRAINER / مناقصه ساخت STRAINER
 27. مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه 40 متر / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه 40 متر
 28. مناقصه خرید STUD BOLTS / مناقصه محدود, مناقصه خرید STUD BOLTS
 29. مزایده 11 سیر مشاع از 240 سیر پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 11 سیر مشاع از 240 سیر پلاک ثبتی
 30. تجدید مناقصه تکمیل ساختمان اداری / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تکمیل ساختمان اداری
 31. مزایده ماشین آلات موجود در قسمت سنگ شکن .... / مزایده ، مزایده ماشین آلات موجود در قسمت سنگ شکن ....
 32. مناقصه خرید انواع بذرها / آگهی مناقصه, مناقصه خرید انواع بذرها
 33. مزایده تعداد 16 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد 16 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری
 34. مناقصه حمل اجساد - نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه حمل اجساد - نوبت دوم
 35. مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستمهای PG ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستمهای PG ...
 36. مزایده یراق آلات نرده توپی / مزایده یراق آلات نرده توپی
 37. مزایده 12 قطعه ملک و تراکتور رمانی / مزایده,مزایده 12 قطعه ملک و تراکتور رمانی
 38. مزایده منزل مسکونی با عرصه 152.5 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 152.5 متر
 39. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3606 متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3606 متر نوبت سوم
 40. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 87.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 87.65متر
 41. مزایده ملک بخش چهار تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش چهار تبریز نوبت اول
 42. مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش 14 مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش 14 مشهد
 43. مزایده یک دستگاه سواری پیکان مدل 83 / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پیکان مدل 83 نوبت اول
 44. مزایده یک دستگاه کولر گازی / مزایده , مزایده یک دستگاه کولر گازی نوبت اول
 45. مزایده یک دستگاه پرس چوب چهار صفحه ای / مزایده , مزایده یک دستگاه پرس چوب چهار صفحه ای
 46. مزایده یک دستگاه بارگیر خشت خاتم / مزایده , مزایده یک دستگاه بارگیر خشت خاتم
 47. مزایده یکدستگاه خودروی سواری پژو / مزایده یکدستگاه خودروی سواری پژو
 48. مزایده یک دستگاه دایکات / مزایده یک دستگاه دایکات
 49. مزایده ظروف یکبار مصرف / مزایده ظروف یکبار مصرف
 50. مزایده کولر آبی و غیره / مزایده کولر آبی و غیره
 51. مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه 8.58متر / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه 8.58متر
 52. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 3453.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 3453.30متر
 53. ارزیابی کیفی تهیه نصب و راه اندازی تجهیزات برقی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی تهیه نصب و راه اندازی تجهیزات برقی
 54. مزایده زمین تعرفه شده عرصه 343.59 متر مرحله اول / مزایده,مزایده زمین تعرفه شده عرصه 343.59 متر مرحله اول
 55. فراخوان احداث پروژه ها / فراخوان جذب سرمایه گذار,فراخوان احداث پروژه ها
 56. آگهی فروش 15 اصله درخت چنار نوبت دوم / آگهی فروش 15 اصله درخت چنار نوبت دوم
 57. مزایده واگذاری فروش یازده قطعه زمین / مزایده,مزایده واگذاری فروش یازده قطعه زمین
 58. مزایده فروش یک دستگاه درام سپراتور / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه درام سپراتور
 59. مزایده فروش یک دستگاه بلوکه زنی ، تانکر 8000 لیتری / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یک دستگاه بلوکه زنی ، تانکر 8000 لیتری
 60. مزایده دو قطعه زمین 60 و 50 من محلی زراعی / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 60 و 50 من محلی زراعی
 61. مناقصه خرید پرسی غذای بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید پرسی غذای بیمارستان
 62. آگهی عمومی فضای سبز و ... نوبت دوم / آگهی عمومی فضای سبز و ... نوبت دوم
 63. مزایده ملک بخش 4 ثبت بندرترکمن نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش 4 ثبت بندرترکمن نوبت دوم
 64. مزایده یکدستگاه سواری پژو 405 مدل 1388 / آگهی جلسه اول مزایده, مزایده یکدستگاه سواری پژو 405 مدل 1388
 65. مزایده یک دستگاه گرانول ساز / مزایده یک دستگاه گرانول ساز
 66. مزایده ملک بخش نه تبریز کلاسه 4/950192 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز کلاسه 4/950192 نوبت اول
 67. مزایده املاک شامل زمین مرحله اول / مزایده,مزایده املاک شامل زمین مرحله اول
 68. مزایده فروش یک دستگاه اره موتور / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه اره موتور
 69. مزایده یک قطعه زمین پشته صنوبر کاری 500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین پشته صنوبر کاری 500متر
 70. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو شاهرود / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو شاهرود
 71. مزایده ملک مشتمل بر زمین مزروعی / مزایده,مزایده ملک مشتمل بر زمین مزروعی
 72. فراخوان لوازم بهداشتی / فراخوان مناقصه , فراخوان لوازم بهداشتی
 73. مزایده مقدار 4000 متر زمین شالیزاری / مزایده,مزایده مقدار 4000 متر زمین شالیزاری
 74. مزایده ملک ثبتی فرعی 307 از هفتاد و هفت اصلی / مزایده,مزایده ملک ثبتی فرعی 307 از هفتاد و هفت اصلی
 75. مزایده ششدانگ خانه مسکونی با قدمت بیست سال / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی با قدمت بیست سال
 76. مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 14321متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 14321متر
 77. مزایده یک قطعه ملک اجرایی کلاسه 930101 الف نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه ملک اجرایی کلاسه 930101 الف نوبت دوم
 78. مزایده پلاک ثبتی مساحت 3653متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 3653متر
 79. تجدید مناقصه عملیات اجرای میدان حضرت معصومه (س) - مرحله دوم نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات اجرای میدان حضرت معصومه (س) - مرحله دوم نوبت اول
 80. فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دبستان 3 کلاسه شهید حیدریان...... / فراخوان , فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دبستان 3 کلاسه شهید حیدریان....
 81. مزایده اجاره پارکهای سطح شهر- مرحله دوم / آگهی مزایده ، مزایده اجاره پارکهای سطح شهر- مرحله دوم
 82. اصلاحیه مزایده منزل مسکونی / اصلاحیه مزایده,مزایده منزل مسکونی
 83. مزایده 2 دانگ و 97 سهم از ششدانگ مشاع اپارتمان / مزایده,مزایده 2 دانگ و 97 سهم از ششدانگ مشاع اپارتمان
 84. تجدید مناقصه خرید کابل تخت و گرد نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید کابل تخت و گرد نوبت دوم
 85. فراخوان خرید قطعات یدکی شیرهای کنترل گاز به فلر 95.11.17 / فراخوان , فراخوان خرید قطعات یدکی شیرهای کنترل گاز به فلر نوبت اول 95.11.17
 86. مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید مقدار 5.000.000 کیلوگرم برنج دانه بلند هندی 1121 نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید مقدار 5.000.000 کیلوگرم برنج دانه بلند هندی 1121 نوبت دوم
 87. مزایده انجام عملیات طراحی ، استخراج و فروش سالیانه 150.000 تن سنگ چینی / آگهی مزایده عمومی , مزایده انجام عملیات طراحی ، استخراج و فروش سالیانه 150.000 تن سنگ چینی
 88. فراخوان مناقصه انجام خدمات کنترل و ثبت نام اماکن و هیت های ورزشی و نگهداری فضای سبز.... نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار , فراخوان مناقصه انجام خدمات کنترل و ثبت نام اماکن و هیت های ورزشی و نگهداری فضای سبز.... نوبت دوم
 89. فراخوان جهت انجام عملیات ساختمانی پست 400/132/20 کیلوولت نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان جهت انجام عملیات ساختمانی پست 400/132/20 کیلوولت نوبت دوم
 90. فراخوان حمل , خرید و نصب پارتیشن های ترمینال فرودگاهها نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکاران , فراخوان حمل , خرید و نصب پارتیشن های ترمینال فرودگاهها نوبت دوم
 91. فراخوان مناقصه خرید و اجرای ایزوگام / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید و اجرای ایزوگام
 92. مزایده اقلام مازاد و اسقاطی ( ضایعاتی ) 95.11.17 / آگهی مزایده , مزایده اقلام مازاد و اسقاطی ( ضایعاتی ) 95.11.17
 93. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع نیرو / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع نیرو
 94. مزایده فروش ششدانگ زمین متراژ 35750متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین متراژ 35750متر
 95. مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی
 96. مزایده فروش مجتمع مسکونی در حال ساخت / مزایده,مزایده فروش مجتمع مسکونی در حال ساخت
 97. مناقصه خرید 5 دستگاه گاری کفی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 5 دستگاه گاری کفی
 98. مناقصه تامین ، حمل مصالح و اجرای عملیات نازک کاری اصلاحیه / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه تامین ، حمل مصالح و اجرای عملیات نازک کاری اصلاحیه
 99. آگهی مناقصه امور مربوط به حمل و نقل / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه امور مربوط به حمل و نقل
 100. آگهی مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده ، آگهی مزایده فروش خودرو
 101. مزایده منافع رستوران تپه سبز نمایشگاه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای,مزایده منافع رستوران تپه سبز نمایشگاه نوبت دوم
 102. مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ نوبت دوم
 103. مزایده واگذاری دسر سرد ، مهد کودک و کافی شاپ / آگهی مزایده, مزایده واگذاری دسر سرد ، مهد کودک و کافی شاپ
 104. فراخوان ارائه خدمات سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان ارائه خدمات سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان
 105. مزایده فروش ماهی / آگهی مزایده, مزایده فروش ماهی
 106. مزایده فروش ماشین آلات راهسازی / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات راهسازی
 107. مزایده انواع کامپیوتر و ... / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول,مزایده انواع کامپیوتر و ...
 108. مناقصه تکمیل مرمت و تجهیز حمام نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه تکمیل مرمت و تجهیز حمام نوبت دوم
 109. آگهی مزایده عمومی واگذاری اجاره یک ساله پارکینگ دانشجویی / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومیواگذاری اجاره یک ساله پارکینگ دانشجویی
 110. مزایده اجاره یک قطعه زمین به مساحت 1200 متر مربع / مزایده, مزایده اجاره یک قطعه زمین به مساحت 1200 متر مربع
 111. مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری
 112. مناقصه خرید Base Heating / آگهی مناقصه , مناقصه خرید Base Heating
 113. مزایده پلاک ثبتی 192 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 192 نوبت اول
 114. فراخوان اجرای عملیات ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی محوطه سایت گمرک / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران یک مرحله ای , فراخوان اجرای عملیات ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی محوطه سایت گمرک
 115. مزایده ملک منزل مسکونی مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک منزل مسکونی مرحله دوم
 116. مزایده فروش اسکلت آهن شامل تیرآهن / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش اسکلت آهن شامل تیرآهن
 117. آگهی مزایده عمومی واگذاری اجاره یک ساله انتشارات دانشگاه / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی واگذاری اجاره یک ساله انتشارات دانشگاه
 118. مزایده دیگ بخار آبی رنگ / مزایده , مزایده دیگ بخار آبی رنگ
 119. مزایده عملیات اجرایی پروژه مجتمع مسکونی 128 واحدی / آگهی مزایده مشارکت عمومی,مزایده عملیات اجرایی پروژه مجتمع مسکونی 128 واحدی
 120. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک هزار و دویست و شصت و چهار فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک هزار و دویست و شصت و چهار فرعی
 121. مزایده تعداد 120 درختچه مصنوعی ژاپنی - مرحله دوم / مزایده, مزایده تعداد 120 درختچه مصنوعی ژاپنی - مرحله دوم
 122. مزایده یک عدد تانکر آب / مزایده یک عدد تانکر آب
 123. مزایده خودرو سیستم پراید / مزایده خودرو سیستم پراید
 124. مزایده ششدانگ یکباب عرصه و اعیان اعیان 49.5مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب عرصه و اعیان اعیان 49.5مترمربع
 125. مزایده شش عدد دکه تنقلات- نوبت دوم / آگهی مزایده حضوری,مزایده شش عدد دکه تنقلات- نوبت دوم
 126. مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 200.00متر / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 200.00متر
 127. مزایده فروش 20 دستگاه از اتوبوس / مزایده فروش 20 دستگاه از اتوبوس
 128. مزایده املاک مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک مسکونی نوبت دوم
 129. مزایده محل چاپ تکثیر و انتشارات دانشجویان 95.11.17 / آگهی مزایده , مزایده محل چاپ تکثیر و انتشارات دانشجویان 95.11.17
 130. مناقصه طراحی و ساخت سالن سرپوشیده ورزشی و اداری به مساحت 700 متر مربع / مناقصه , مناقصه طراحی و ساخت سالن سرپوشیده ورزشی و اداری به مساحت 700 متر مربع مرحله اول
 131. مزایده اجاره تابلو سه وجهی و تک وجهی 95.11.17 / مزایده , مزایده اجاره تابلو سه وجهی و تک وجهی نوبت اول 95.11.17
 132. مناقصه واگذاری خدمات پیمانکاری تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی و... نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری خدمات پیمانکاری تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی و... نوبت دوم
 133. مناقصه اجاره ماشین آلات عمرانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجاره ماشین آلات عمرانی نوبت دوم
 134. آگهی حراج بهره برداری از فضای کافی شاپ ساختمان کتابخانه ملی / آگهی حراج , آگهی حراج بهره برداری از فضای کافی شاپ ساختمان کتابخانه ملی
 135. مزایده حدود یکصد و پنجاه تن ورق های ضایعاتی مستعمل و... - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده حدود یکصد و پنجاه تن ورق های ضایعاتی مستعمل و... - نوبت دوم
 136. مناقصه عمومی خرید و تجهیز کانکس به یک مجموعه آزمایشگاه رادیولوژی و داروخانه سیار / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید و تجهیز کانکس به یک مجموعه آزمایشگاه رادیولوژی و داروخانه سیار
 137. مناقصه سهمیه قیر وکیوم باتوم نوبت دوم / آگهی دعوت به مناقصه ,مناقصه سهمیه قیر وکیوم باتوم نوبت دوم
 138. مناقصه ساخت ابنیه و تاسیسات ساختمان پارکینگ طبقات نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه ساخت ابنیه و تاسیسات ساختمان پارکینگ طبقات نوبت دوم
 139. مزایده بوفه و انتشارات / آگهی مزایده عمومی,مزایده بوفه و انتشارات
 140. مزایده دو دستگاه ساختمان و بیست و یک قطعه از املاک / مزایده,مزایده دو دستگاه ساختمان و بیست و یک قطعه از املاک
 141. مزایده نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار یزد - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار یزد - نوبت دوم
 142. مزایده فروش 4628 متر لوله 56 اینچ اسقاط دپو شده - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش 4628 متر لوله 56 اینچ اسقاط دپو شده - نوبت دوم
 143. آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی WALTHONWEIR / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی WALTHONWEIR نوبت اول
 144. مزایده دستگاهها و ابزار آلات ضایعات هتلداری مستعمل نوبت دوم / مزایده , مزایده دستگاهها و ابزار آلات ضایعات هتلداری مستعمل نوبت دوم
 145. فراخوان مناقصه خدمات پشتیبانی نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار , فراخوان مناقصه خدمات پشتیبانی نوبت دوم
 146. مناقصه احداث مرمت و جاده دسترسی به موقعیتهای حفاری و چاه 27 کرنج نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث مرمت و جاده دسترسی به موقعیتهای حفاری و چاه 27 کرنج نوبت دوم
 147. مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی / آگهی مزایده عمومی,مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی
 148. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 54.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 54.65متر
 149. مناقصه واگذاری امور نگهداری فضای سبز / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری امور نگهداری فضای سبز
 150. مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و نظافتی / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و نظافتی
 151. مناقصه بهسازی و تکمیل عملیات احداث جاده و محل چاه غرب نوبت دوم / مناقصه, مناقصه بهسازی و تکمیل عملیات احداث جاده و محل چاه غرب نوبت دوم
 152. مزایده فروش تعداد 40 دستگاه خودرو، تعداد 2 دستگاه موتور سیکلت (سنددار و اوراقی) و مقادیری اقلام فرسوده / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 40 دستگاه خودرو، تعداد 2 دستگاه موتور سیکلت (سنددار و اوراقی) و مقادیری اقلام فرسوده
 153. فراخوان مناقصه طبخ و توزیع 450.000 پرس صبحانه ، ناهار و شام نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه طبخ و توزیع 450.000 پرس صبحانه ، ناهار و شام نوبت دوم
 154. مناقصه خرید کنتور نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید کنتور نوبت دوم
 155. مناقصه خرید آب ژاول به مقدار 600 تن و پرکلرین به مقدار 17 تن و گاز کلر به مقدار 14 تن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید آب ژاول به مقدار 600 تن و پرکلرین به مقدار 17 تن و گاز کلر به مقدار 14 تن نوبت دوم
 156. فراخوان تهیه و اجرای عملیات لوله گذاری خطوط بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب به قطر 250 میلیمتر ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان تهیه و اجرای عملیات لوله گذاری خطوط بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب به قطر 250 میلیمتر ...
 157. فراخوان تهیه و اجرای عملیات لوله گذاری خطوط بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان تهیه و اجرای عملیات لوله گذاری خطوط بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب...
 158. مزایده بخشی از اقلام مازاد خود شامل تجهیزات , ماشین آلات ... / مزایده بخشی از اقلام مازاد خود شامل تجهیزات , ماشین آلات ...
 159. مناقصه عملیات زیرسازی جدول بندی و پخش آسفالت روستاهای جاده نظامی..... / مناقصه , مناقصه عملیات زیرسازی جدول بندی و پخش آسفالت روستاهای جاده نظامی....
 160. مناقصه اجرای نمای کامپوزیت فروشگاه ها / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای نمای کامپوزیت فروشگاه ها
 161. تجدید مناقصه لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره کاروگیت نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره کاروگیت نوبت دوم
 162. مزایده حضوری فروش اموال اداری اسقاطی و ضایعاتی- نوبت دوم / آگهی مزایده حضوری (حراج) , مزایده حضوری فروش اموال اداری اسقاطی و ضایعاتی- نوبت دوم
 163. مزایده فروش 40 کیلوگرم نقره با عیار 99/8% - نوبت دوم / آگهی مزایده حضوری (حراج) , مزایده فروش 40 کیلوگرم نقره با عیار 99/8% - نوبت دوم
 164. مناقصه اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور - اصلاحیه / اصلاحیه آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار, مناقصه اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور - اصلاحیه
 165. فراخوان تهیه و اجرای عملیات لوله گذاری خطوط بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب به قطر 250 میلی متر... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, فراخوان تهیه و اجرای عملیات لوله گذاری خطوط بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب به قطر 250 میلی متر...
 166. مناقصه تهیه و اجرای عملیات لوله گذاری خطوط ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و اجرای عملیات لوله گذاری خطوط ...
 167. مناقصه خرید نرم افزار جامع گزارش سازمانی مدیریت- تجدید / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید نرم افزار جامع گزارش سازمانی مدیریت - تجدید
 168. مناقصه اجرای جمع آوری سگهای ولگرد سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای جمع آوری سگهای ولگرد سطح شهر
 169. مزایده فروش سواری پژو دنده اتوماتیک / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش سواری پژو دنده اتوماتیک
 170. مناقصه ارائه خدمات مشاورPM و نظارت بر تعمیر ونگهداری ابنیه ... - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران , مناقصه ارائه خدمات مشاور PM و نظارت بر تعمیر ونگهداری ابنیه ... نوبت دوم
 171. فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران ارائه خدمات مشاور PM تجهیزات و نظارت بر تعمیر- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران،فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران ارائه خدمات مشاور PM تجهیزات و نظارت بر تعمیر- نوبت دوم
 172. مزایده ملک به متراژ 2648متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به متراژ 2648متر نوبت دوم
 173. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس
 174. مزایده ششدانگ منزل مسکونی تجاری بخش سه الیگودرز / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی تجاری بخش سه الیگودرز
 175. مزایده پلاک ثبتی مساحت 76.91مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 76.91مترمربع
 176. مزایده تعداد 720 عدد آب شیشه شور ، تعداد 02 عدد سرشاسی و گلگیر .... / مزایده,مزایده تعداد 720 عدد آب شیشه شور ، تعداد 02 عدد سرشاسی و گلگیر ....
 177. آگهی مزایده عمومی فروش تعدادی خودرو و اقلام فرسوده آمادی و مازاد نو / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش تعدادی خودرو و اقلام فرسوده آمادی و مازاد نو
 178. مزایده فروش خودرو سنگین / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خودرو سنگین
 179. مزایده ششدانگ اپارتمان با اعیان 301 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان با اعیان 301 متر
 180. مزایده کامیون کشنده رنگ نارنجی / مزایده,مزایده کامیون کشنده رنگ نارنجی
 181. مزایده تهیه و تامین چرخ دستی مناسب جهت حمل بار و مسافر - تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده تهیه و تامین چرخ دستی مناسب جهت حمل بار و مسافر - تجدید
 182. مزایده نظارت، عرضه و بهره برداری از جایگاه CNG اتوبوسرانی / مزایده , مزایده نظارت، عرضه و بهره برداری از جایگاه CNG اتوبوسرانی
 183. تجدید مناقصه عمومی توسعه و تکمیل فضای نگهداری سگ های موادیاب - تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و تکمیل فضای نگهداری سگ های موادیاب - تجدید نوبت دوم
 184. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه محوطه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه محوطه نوبت اول
 185. فراخوان خرید دو دستگاه ترانسفورماتور / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید دو دستگاه ترانسفورماتور
 186. مزایده منزل مسکونی به کلاسه 950033 اجراییه / مزایده,مزایده منزل مسکونی به کلاسه 950033 اجراییه
 187. مناقصه اجرای حدود 10000 متر شبکه پلی اتیلن- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای حدود 10000 متر شبکه پلی اتیلن- نوبت دوم
 188. مناقصه خرید تجهیزات حفاظتی بخش 132 کیلوولت پست شریعتی / مناقصه ، مناقصه خرید تجهیزات حفاظتی بخش 132 کیلوولت پست شریعتی
 189. مناقصه عملیات مربوط به ساخت و نصب 2000 انشعاب پراکنده ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به ساخت و نصب 2000 انشعاب پراکنده ...
 190. فراخوان پروژه طراحی ، خرید ، ساخت ، نصب ، تست و راه اندازی .... / فراخوان , فراخوان پروژه طراحی ، خرید ، ساخت ، نصب ، تست و راه اندازی ....
 191. فراخوان مناقصه عمومی عملیات تکمیلی احداث جاده / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی عملیات تکمیلی احداث جاده
 192. مناقصه اجرای پروژه احداث ساخت و نصب سوله / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه احداث ساخت و نصب سوله
 193. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...