اطلاعات مناقصات و مزایدات به روز تاریخ 95.11.14 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات به روز تاریخ 95.11.14 در سایت

 1. مناقصه تکمیل ظرفیت و انتخاب پیمانکار تامین , اخذ انشعاب و اجرای برق رسانی / مناقصه , مناقصه تکمیل ظرفیت و انتخاب پیمانکار تامین , اخذ انشعاب و اجرای برق رسانی
 2. مناقصه احداث جاده سلامت بلوار رزمندگان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث جاده سلامت بلوار رزمندگان
 3. مزایده فروش تعدادی کارتن دستمال کاغذی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی کارتن دستمال کاغذی و ...
 4. مزایده ملک مال مشاعی به شماره اجرایی 930342 ج م پانزده / مزایده,مزایده ملک مال مشاعی به شماره اجرایی 930342 ج م پانزده
 5. مزایده فروش 4 قطعه زمین به متراژ 704 مترمربع / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین به متراژ 704 مترمربع
 6. آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی JC - 95.11.14 / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی JC - 95.11.14
 7. مزایده یکباب مغازه پلاک 38 واقع در پاساژ مولانا / آگهی مزایده , مزایده یکباب مغازه پلاک 38 واقع در پاساژ مولانا
 8. مزایده نگهداری و بهره برداری از جایگاههای CNG نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده نگهداری و بهره برداری از جایگاههای CNG نوبت دوم
 9. مزایده فروش یکدستگاه تراش روسی Moscow-USS مستعمل قدیمی R ب.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه تراش روسی Moscow-USS مستعمل قدیمی R ب....
 10. مزایده فروش 4 قطعه زمین به متراژ 631 مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین به متراژ 631 مترمربع نوبت دوم
 11. مناقصه بیمه تکمیلی پرسنل نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیمه تکمیلی پرسنل نوبت دوم
 12. مزایده ششدانگ اپارتمان غرب طبقه دوم 61.88متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان غرب طبقه دوم 61.88متر
 13. مناقصه نسبت به تکمیل و افزایش عرشه پل عابر پیاده / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به تکمیل و افزایش عرشه پل عابر پیاده
 14. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 70.11 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 70.11 متر
 15. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 88.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 88.60متر
 16. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 4 تفکیکی
 17. مزایده ملک با عرصه صد و شصت متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه صد و شصت متر نوبت اول
 18. مزایده ملک با اعیان 195 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با اعیان 195 متر نوبت اول
 19. مزایده یک دستگاه کامیون جک آراز / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه کامیون جک آراز
 20. مزایده 2.213 هزارم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 2.213 هزارم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی
 21. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 5119/19 بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 5119/19 بخش یک
 22. مزایده یک دستگاه پژو آردی / مزایده,مزایده یک دستگاه پژو آردی
 23. مزایده یک دستگاه پراید صبا / مزایده یک دستگاه پراید صبا
 24. مزایده انواع دستگاه لیفتراک / مزایده انواع دستگاه لیفتراک
 25. مزایده فروش یخچال 12 فوت امرسان و ... / مزایده و فروش اموال منقول, مزایده فروش یخچال 12 فوت امرسان و ...
 26. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 4600متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 4600متر نوبت اول
 27. مزایده منزل مسکونی با عرصه 165 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 165 متر
 28. مزایده سرامیک / آگهی مزایده, مزایده سرامیک
 29. مزایده امتیاز تلفن همراه / آگهی مزایده, مزایده امتیاز تلفن همراه
 30. مزایده یک واحد تولیدی با عرصه 2704/5مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد تولیدی با عرصه 2704/5مترمربع
 31. مزایده یک دستگاه خودرو تیبا / مزایده یک دستگاه خودرو تیبا
 32. مزایده لوله آهن سیاه 2 اینچ به ضخامت 3 میلیمتر درز دار بدون جوش / مزایده لوله آهن سیاه 2 اینچ به ضخامت 3 میلیمتر درز دار بدون جوش
 33. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1180متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1180متر
 34. مناقصه خرید تابلوهای برق و کنترل استاکر / مناقصه , مناقصه خرید تابلوهای برق و کنترل استاکر
 35. مزایده یکدستگاه خودرو سواری پراید به رنگ سفید / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه خودرو سواری پراید به رنگ سفید
 36. مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 5000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 5000متر
 37. مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مساحت 530متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مساحت 530متر
 38. مزایده یکدستگاه سواری پژو 405 عنابی -مرحله دوم / آگهی مزایده مال منقول, مزایده یکدستگاه سواری پژو 405 عنابی - مرحله دوم
 39. مزایده انواع میز تلویزیون / مزایده انواع میز تلویزیون
 40. مزایده 83 عدد درب کنتور چدنی ... / مزایده 83 عدد درب کنتور چدنی ...
 41. تجدید مناقصه واگذاری اصلاح و توسعه میدان و بلوار ورودی دانشگاه / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه واگذاری اصلاح و توسعه میدان و بلوار ورودی دانشگاه
 42. مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری کارگاهی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری کارگاهی
 43. مزایده فروش املاک کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی
 44. تجدید مناقصه تهیه مصالح و ساخت و نصب 4 دستگاه جرثقیل ... تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه تهیه مصالح و ساخت و نصب 4 دستگاه جرثقیل ... تجدید نوبت دوم
 45. آگهی مزایده عمومی وسایل اسقاطی و مستعمل پزشکی / آگهی مزایده ، آگهی مزایده عمومی وسایل اسقاطی و مستعمل پزشکی
 46. فراخوان مناقصه انجام عملیات اجرایی مربوط به پیاده روسازی خیابانهای اصلی ..... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه انجام عملیات اجرایی مربوط به پیاده روسازی خیابانهای اصلی ....
 47. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی مربوط به جابجایی شبکه 20 کیلو ولت / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه عملیات اجرایی مربوط به جابجایی شبکه 20 کیلو ولت
 48. مزایده ششدانگ املاک مورد وثیقه شامل اپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ املاک مورد وثیقه شامل اپارتمان
 49. مزایده انواع شیر مخلوط ... / مزایده انواع شیر مخلوط ...
 50. مزایده ششدانگ اپارتمان 215.34 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 215.34 متر
 51. مزایده منزل مسکونی تجاری مساحت 105 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی تجاری مساحت 105 متر
 52. مزایده یک دستگاه سواری پژو اردی / مزایده یک دستگاه سواری پژو اردی
 53. مناقصه تهیه تجهیزات و نصب برج و سیم کشی خط 63 کیلوولت نوبت دوم / مناقصه تهیه تجهیزات و نصب برج و سیم کشی خط 63 کیلوولت نوبت دوم
 54. مناقصه ایمن سازی خطوط لوله حوزه استحفاظی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ایمن سازی خطوط لوله حوزه استحفاظی نوبت دوم
 55. مزایده یک واحد ویلایی با عرصه 326.9 متر / مزایده,مزایده یک واحد ویلایی با عرصه 326.9 متر
 56. تمدید فراخوان تامین منابع مالی تکمیل احداث قطعه / تمدید , فراخوان تامین منابع مالی تکمیل احداث قطعه
 57. مناقصه خرید 855 دستگاه انواع تابلو فشار ضعیف / مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خرید 855 دستگاه انواع تابلو فشار ضعیف
 58. فراخوان مناقصه تجهیز نقاط به ابزار اندازه گیری آب نوبت دوم / آگهی فراخوان (مناقصه) , فراخوان مناقصه تجهیز نقاط به ابزار اندازه گیری آب نوبت دوم
 59. مزایده فروش تعداد دو دستگاه ماشین آلات کامیون / آگهی مزایده,مزایده فروش تعداد دو دستگاه ماشین آلات کامیون
 60. مناقصه سهمیه قیر وکیوم باتوم / آگهی دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه سهمیه قیر وکیوم باتوم
 61. مزایده فروش سیم مسی اسقاط و سیم آلومینیوم اسقاط و کابل مسی.... / آگهی مزایده , مزایده فروش سیم مسی اسقاط و سیم آلومینیوم اسقاط و کابل مسی....
 62. مناقصه عملیات اجرایی احداث راه اصلی قطعه ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی احداث راه اصلی قطعه ...نوبت دوم
 63. مناقصه عملیات اجرایی تبادل رستم آباد- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی تبادل رستم آباد- نوبت دوم
 64. چهارمین همایش بین المللی مسئولیت اجتماعی شرکت ها / چهارمین همایش بین المللی مسئولیت اجتماعی شرکت ها
 65. کنگره سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی / کنگره سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
 66. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 93.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 93.50متر
 67. دومین جشنواره برترین های تبلیغات ایران95.11.14 / دومین جشنواره برترین های تبلیغات ایران 95.11.14
 68. مناقصه انجام بررسی های فنی , اقتصادی و تهیه طرح های مورد نیاز .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام بررسی های فنی , اقتصادی و تهیه طرح های مورد نیاز ....
 69. فراخوان خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی سیستم رانش لایروب خزر / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی سیستم رانش لایروب خزر
 70. مزایده فروش تعداد 52 دستگاه خودرو، تعداد یکدستگاه موتور سیکلت (سنددار و اوراقی).... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 52 دستگاه خودرو، تعداد یکدستگاه موتور سیکلت (سنددار و اوراقی)....
 71. فراخوان تامین مالی ، تهیه لوله و اجرای بخشی از شبکه خطوط اصلی و نیمه اصلی... تجدید نوبت دوم / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران و تامین کنندگان مالی , فراخوان تامین مالی ، تهیه لوله و اجرای بخشی از شبکه خطوط اصلی و نیمه اصلی... تجدید نوبت دوم
 72. آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای انجام خدمات باز و بست ، حمل و نقل نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی،آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای انجام خدمات باز و بست ، حمل و نقل نوبت دوم
 73. مناقصه خرید 2500 متر لوله پلی اتیلن نوبت دوم / مناقصه خرید 2500 متر لوله پلی اتیلن نوبت دوم
 74. مزایده پلاک ثبتی 2928 فرعی بخش سه سنندج / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2928 فرعی بخش سه سنندج
 75. فراخوان قطعات کمپرسور گازی بورسیگ واحد 500 نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان قطعات کمپرسور گازی بورسیگ واحد 500 نوبت دوم
 76. فراخوان انجام امور دفتری، تایپ و تکثیر و حضور و غیاب نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی, فراخوان انجام امور دفتری، تایپ و تکثیر و حضور و غیاب نوبت دوم
 77. اصلاحیه مناقصه پروژه احداث مرکز بهداشتی و درمانی باکری / اصلاحیه, مناقصه پروژه احداث مرکز بهداشتی و درمانی باکری
 78. مناقصه احداث ترمینال کانتینری و ابنیه / مناقصه ، مناقصه احداث ترمینال کانتینری و ابنیه
 79. مناقصه تامین مواد شوینده مورد نیاز خود - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین مواد شوینده مورد نیاز خود - نوبت دوم
 80. مناقصه انجام عملیات روسازی بتنی غلتکی فاز 3 بلوار آیت ا... بروجردی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات روسازی بتنی غلتکی فاز 3 بلوار آیت ا... بروجردی
 81. مزایده ششدانگ اپارتمان اداری 103.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان اداری 103.42متر
 82. مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع آب و ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع آب و ...
 83. اصلاحیه فراخوان سرمایه گذاری در پروژه های تملک دارایی های قابل واگذاری / اصلاحیه فراخوان سرمایه گذاری در پروژه های تملک دارایی های قابل واگذاری
 84. مزایده واگذاری حق امتیاز جمع آوری و بهره برداری از پسماندهای خشک / مزایده, مزایده واگذاری حق امتیاز جمع آوری و بهره برداری از پسماندهای خشک
 85. مزایده پلاک ثبتی 16160 فرعی از 118 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 16160 فرعی از 118 اصلی
 86. مزایده فروش گروگان های سررسید گذشته طلای سنوات قبل این بانک و شعب تابعه / آگهی حراج , مزایده فروش گروگان های سررسید گذشته طلای سنوات قبل این بانک و شعب تابعه
 87. مزایده یک دستگاه خودرو 405 سواری / مزایده یک دستگاه خودرو 405 سواری
 88. فراخوان انجام خدمات اعزام و پذیرش راهبردی قطارهای برقی / فراخوان انجام خدمات اعزام و پذیرش راهبردی قطارهای برقی
 89. مناقصه اجرا و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرا و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم
 90. مناقصه امور تهیه و طبخ و توزیع غذای با مصالح بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور تهیه و طبخ و توزیع غذای با مصالح بیمارستان
 91. مناقصه پروژه تکمیل احداث سرای محله در شهر صالحیه- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تکمیل احداث سرای محله در شهر صالحیه- نوبت دوم
 92. مناقصه عملیات حفاری و تحکیمات تونل دسترسی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفاری و تحکیمات تونل دسترسی
 93. مناقصه و تجدید مناقصه تراش و روکش مکانیزه منطقه یک... نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه و تجدید مناقصه تراش و روکش مکانیزه منطقه یک... نوبت دوم
 94. مزایده واگذاری لیزر بیمارستان / آگهی مزایده , مزایده واگذاری لیزر بیمارستان
 95. مناقصه خرید انواع فیوز المان و کت اولت فیوز / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع فیوز المان و کت اولت فیوز
 96. مزایده ملک با عرصه 343.85متر / مزایده,مزایده ملک با عرصه 343.85متر
 97. مزایده فروش انواع ضایعات آلومینیوم برنجی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع ضایعات آلومینیوم برنجی و ...
 98. مزایده میزان 633 هزارم یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 633 هزارم یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی
 99. مناقصه احداث پروژه ساختمان اداری / آگهی مناقصه, مناقصه احداث پروژه ساختمان اداری
 100. مزایده واگذاری بخشهای ادیومتری و ... / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بخشهای ادیومتری و ...
 101. مزایده فروش قطعات فلزی خودرویی و .... / آگهی مزایده , مزایده فروش قطعات فلزی خودرویی و ....
 102. مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری / خلاصه آگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری
 103. فراخوان مناقصه پروژه تکمیل عملیات احداث سد لاستیکی فخرآباد / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه تکمیل عملیات احداث سد لاستیکی فخرآباد
 104. مناقصه خرید تجهیزات آتش نشانی 95.11.14 / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات آتش نشانی 95.11.14
 105. اصلاحیه مناقصه تامین و مدیریت نیروی انسانی اداری / اصلاحیه , مناقصه تامین و مدیریت نیروی انسانی اداری
 106. مناقصه کارتهای الکترونیکی توربین رستون نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه کارتهای الکترونیکی توربین رستون نوبت دوم
 107. مزایده پلاک ثبتی بخش هشت قزوین قطعه دو تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هشت قزوین قطعه دو تفکیکی
 108. مناقصه شناسایی پیمانکاران برداشت و ثبت اطلاعات شبکه های توزیع برق در سیستم GIS نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه شناسایی پیمانکاران برداشت و ثبت اطلاعات شبکه های توزیع برق در سیستم GIS نوبت دوم
 109. مزایده ملک بخش یک مساحت 82.85 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش یک مساحت 82.85 متر نوبت دوم
 110. فراخوان پل وحدت حد فاصل مرغاب- قادرآباد ... / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان پل وحدت حد فاصل مرغاب- قادرآباد ...
 111. آگهی مزایده اجاره کارخانه آسفالت و سنگ شکن رجایی- نوبت دوم / آگهی مزایده اجاره کارخانه آسفالت و سنگ شکن رجایی- نوبت دوم
 112. تمدید مناقصه عملیات ساختمانی و محوطه سازی / تمدید مناقصه ,مناقصه عملیات ساختمانی و محوطه سازی
 113. فراخوان سیستم دوربین مداربسته / فراخوان سیستم دوربین مداربسته
 114. مزایده ملک عرصه و اعیان به مساحت 1979.2مترمربع / مزایده,مزایده ملک عرصه و اعیان به مساحت 1979.2مترمربع
 115. مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به 19 روستا - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به 19 روستاهای - نوبت دوم
 116. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین محصور 224.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین محصور 224.60متر
 117. مزایده ششدانگ عرصه واعیان ساختمان دو طبقه 245 متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه واعیان ساختمان دو طبقه 245 متر
 118. مناقصه ترمیم و مرمت پل تقاطع غیر همسطح فجر 95/11/14 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم و مرمت پل تقاطع غیر همسطح فجر 95/11/14
 119. مزایده زمین با عرصه 5000متر / مزایده,مزایده زمین با عرصه 5000متر
 120. تجدید مزایده احداث مجموعه رفاهی ، تفریحی - مرحله دوم نوبت اول / تجدید مزایده عمومی,مزایده احداث مجموعه رفاهی ، تفریحی -مرحله دوم نوبت اول
 121. مزایده یو پی اس ups ... نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده یو پی اس ups ... نوبت دوم
 122. مزایده ساختمان مساحت کل 430مترمربع / مزایده,مزایده ساختمان مساحت کل 430مترمربع
 123. مزایده ششدانگ یکباب مغازه و دو واحد مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه و دو واحد مسکونی
 124. مزایده ملک به مساحت 115 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 115 مترمربع
 125. مزایده پلاک ثبتی مساحت 473.48متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 473.48متر
 126. مزایده تعداد 2 زمین چمن مصنوعی اصلاحیه نوبت دوم / اصلاحیه آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد 2 زمین چمن مصنوعی اصلاحیه نوبت دوم
 127. مزایده فروش تعداد 9 قلم اجناس مختلف شامل سرویس آبلیمو خوری و زیتون فونیکس و غیره نوبت دوم / آگهی مزایده مال غیر منقول , مزایده فروش تعداد 9 قلم اجناس مختلف شامل سرویس آبلیمو خوری و زیتون فونیکس و غیره نوبت دوم
 128. مناقصه پیمان اجرای عملیات زیرسازی و جدول گذاری و تثبیت بستر سطح 95/11/14 / آگهی مناقصه , مناقصه پیمان اجرای عملیات زیرسازی و جدول گذاری و تثبیت بستر سطح 95/11/14
 129. مناقصه عملیات اجرایی ساخت اسکلت مجتمع اداری تجاری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی ساخت اسکلت مجتمع اداری تجاری - نوبت دوم
 130. مزایده یک واحد اپارتمان 63.55مترمربع مرحله دوم / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان 63.55مترمربع مرحله دوم
 131. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 994.8متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 994.8متر
 132. مزایده فروش زمین جهت انتقال صنوف مزاحم سطح شهر / مزایده,مزایده فروش زمین جهت انتقال صنوف مزاحم سطح شهر
 133. فراخوان مناقصه احداث پل بتی بر رروی نهر ... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث پل بتی بر رروی نهر... نوبت اول
 134. مزایده خط تلفن به شماره خط 09121611900 / مزایده , مزایده خط تلفن به شماره خط 09121611900
 135. مزایده یک قطعه زمین به کلاسه 953393-952972 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به کلاسه 953393-952972 نوبت اول
 136. مزایده فروش ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری پراید دی ام / مزایده ,مزایده فروش ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری پراید دی ام
 137. مزایده یک دستگاه دریل پایه دار / مزایده , مزایده یک دستگاه دریل پایه دار
 138. مزایده ششدانگ ساختمان 296 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان 296 متر
 139. فراخوان مناقصه خرید MONO LINE & MONO CABLE - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید (دو مرحله ای) , فراخوان مناقصه خرید MONO LINE & MONO CABLE - نوبت دوم
 140. تجدید مزایده بهره برداری از لمپوست های تبلیغاتی - مرحله پنجم / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده بهره برداری از لمپوست های تبلیغاتی - مرحله پنجم
 141. مناقصه عمومی جهت آسفالت معابر یوسف آباد صیرفی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی جهت آسفالت معابر یوسف آباد صیرفی
 142. تجدید مناقصه حذف و اصلاح نقطه حادثه خیز در راههای کشور با اولویت مسیرهای پرتردد .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , تجدید مناقصه حذف و اصلاح نقطه حادثه خیز در راههای کشور با اولویت مسیرهای پرتردد ....
 143. مزایده دستگاه خودرو سواری ال 90 / مزایده,مزایده دستگاه خودرو سواری ال 90
 144. مزایده فروش سی قطعه زمین و 8 قطعه زمین کاربری مغازه / مزایده,مزایده فروش سی قطعه زمین و 8 قطعه زمین کاربری مغازه
 145. مناقصه طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی منطقه 5 ..... / آگهی مناقصه , مناقصه طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی منطقه 5 .....
 146. مزایده فروش 77 قطعه از زمین های حق السهم نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 77 قطعه از زمین های حق السهم نوبت دوم
 147. مزایده فروش 4 قطعه زمین به متراژ 729 مترمربع / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین به متراژ 729 مترمربع
 148. مزایده واگذاری جایگاه CNG / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری جایگاه CNG
 149. مزایده فروش چند پلاک ثبتی کاربری مسکونی ششدانگ ملکی 95.11.14 / مزایده,مزایده فروش چند پلاک ثبتی کاربری مسکونی ششدانگ ملکی 95.11.14
 150. مناقصه پیاده روسازی و جدولگذاری خیابان ابن یمین تجدید / آگهی مناقصه , مناقصه پیاده روسازی و جدولگذاری خیابان ابن یمین تجدید
 151. مناقصه اجرای ایزولاسیون / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای ایزولاسیون
 152. آگهی مزایده عمومی حق بهره برداری از مجموعه های ورزشی / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی حق بهره برداری از مجموعه های ورزشی
 153. آگهی مناقصه یک مرحله ای تامین نیروی انسانی مراکز سوختگیری / آگهی مناقصه یک مرحله ای ،آگهی مناقصه یک مرحله ای تامین نیروی انسانی مراکز سوختگیری
 154. ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی پروژه انتقال آب از بند انحرافی تا مخزن....نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی پروژه انتقال آب از بند انحرافی تا مخزن....نوبت دوم
 155. آگهی مناقصه یک مرحله ای خدمات اداری و تنظیف و فضای سبز / آگهی مناقصه یک مرحله ای،آگهی مناقصه یک مرحله ای خدمات اداری و تنظیف و فضای سبز
 156. استعلام حلوا شکری / استعلام حلوا شکری
 157. مناقصه تامین تجهیزات پروژه 10G دیتا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین تجهیزات پروژه 10G دیتا نوبت دوم
 158. استعلام خرید لاستیک معمولی / استعلام, استعلام خرید لاستیک معمولی
 159. مناقصه پروژه احداث پارک بانوان 2 ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث پارک بانوان 2 ... نوبت دوم
 160. مزایده فروش کالاهای راکد و اسقاط از قبیل لوازم شبکه و تلفن همگانی و ...نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش کالاهای راکد و اسقاط از قبیل لوازم شبکه و تلفن همگانی و ...نوبت دوم
 161. استعلام نقاشی ساختمان با مصالح مولتی کالروکلیه / استعلام , استعلام نقاشی ساختمان با مصالح مولتی کالروکلیه
 162. مناقصه خرید عدس..... / مناقصه , مناقصه خرید عدس.....
 163. استعلام کابل و سیم برق / استعلام , استعلام کابل و سیم برق
 164. استعلام سم پاش توربولاینر 600 / استعلام , استعلام سم پاش توربولاینر 600
 165. استعلام ساخت و ساز انواع کانکس / استعلام , استعلام ساخت و ساز انواع کانکس
 166. استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی
 167. استعلام لوازم و تجهیزات ارتباطی / استعلام , استعلام لوازم و تجهیزات ارتباطی
 168. فراخوان مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان قائم عج / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان قائم عج
 169. استعلام سوییچ 2960 مدل WS-C2960XR-24TS-I / استعلام , استعلام سوییچ 2960 مدل WS-C2960XR-24TS-I
 170. استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام , استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری
 171. استعلام میکروفن بی سیم دستی .. / استعلام میکروفن بی سیم دستی ..
 172. استعلام یک دستگاه cisco wrelees lan controller ... / استعلام یک دستگاه cisco wrelees lan controller ...
 173. استعلام کنتور MK6E یک و پنج آمپر / استعلام , استعلام کنتور MK6E یک و پنج آمپر
 174. استعلام کابل برق خودنگهدار هوایی مفتولی / استعلام , استعلام کابل برق خودنگهدار هوایی مفتولی
 175. استعلام ارتقاء لایسنس دو دستگاه WAF 95.11.14 / استعلام , استعلام ارتقاء لایسنس دو دستگاه 95.11.14 WAF
 176. استعلام لایسنس GOLD SUPPORT / استعلام , استعلام لایسنس GOLD SUPPORT
 177. استعلام قند و شکر / استعلام , استعلام قند و چای
 178. مزایده فروش یک دستگاه کامیون بنز 911 / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کامیون بنز 911
 179. مناقصه راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب.... نوبت دوم
 180. اصلاحیه فراخوان مناقصه گازرسانی به خوشه خرما- نوبت دوم / اصلاحیه , فراخوان مناقصه گازرسانی به خوشه خرما - نوبت دوم
 181. اصلاحیه مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال و احداث مخزن 60 مترمکعبی / اصلاحیه , مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال و احداث مخزن 60 مترمکعبی
 182. مناقصه خرید، حمل تعداد (299 بسته آمالکپ / مناقصه ، مناقصه خرید، حمل تعداد (299 بسته آمالکپ
 183. مناقصه خدمات بهداشتی درمانی واحدهای تحت پوشش مرکز بهداشت شماره دو / مناقصه ، مناقصه خدمات بهداشتی درمانی واحدهای تحت پوشش مرکز بهداشت شماره دو
 184. فراخوان مناقصه واگذاری خدمات بهداشتی درمانی مراکز تحت پوشش / فراخوان مناقصه،فراخوان مناقصه واگذاری خدمات بهداشتی درمانی مراکز تحت پوشش
 185. اصلاحیه فراخوان واگذاری امور تاسیسات ستاد مرکزی / اصلاحیه , فراخوان واگذاری امور تاسیسات ستاد مرکزی
 186. فراخوان مناقصه خرید پهنای باند اینترنت / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید پهنای باند اینترنت
 187. مناقصه خدمات خودرویی -نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات خودرویی -نوبت دوم
 188. مناقصه خرید کنتور و رگولاتور در سایزهای مختلف نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید کنتور و رگولاتور در سایزهای مختلف نوبت دوم
 189. مزایده فروش اموال آبرسانی و اداری / مزایده فروش اموال آبرسانی و اداری
 190. مناقصه عملیات اجرائی بهره برداری و تعمیرو نگهداری شبکه آبرسانی منطقه یک شهر اصفهان / مناقصه عملیات اجرائی بهره برداری و تعمیرو نگهداری شبکه آبرسانی منطقه یک شهر اصفهان
 191. مزایده فروش اقلام راکد ، ضایعاتی ، خسارتی و مصرفی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان / مزایده فروش اقلام راکد ، ضایعاتی ، خسارتی و مصرفی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
 192. مزایده تعداد 100 دستگاه انواع خودرو و موتورسیکلت ... / مزایده تعداد 100 دستگاه انواع خودرو و موتورسیکلت ...
 193. مناقصه خرید ۵۰ دستگاه رایانه سرور / مناقصه خرید ۵۰ دستگاه رایانه سرور
 194. مناقصه چرم گاوی ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه چرم گاوی ....نوبت دوم
 195. مزای

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...