مناقصات و مزایدات جمع آوری شده سایت پارس نماد تاریخ 95.11.7

مناقصات و مزایدات جمع آوری شده سایت پارس نماد تاریخ 95.11.7

 1. مناقصه اجرای بخشی از شبکه انتقال فاضلاب شهری باقیمانده خط c / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه اجرای بخشی از شبکه انتقال فاضلاب شهری باقیمانده خط c
 2. مزایده 5 دانگ و 25 سیر مشاع عرصه به انضمام اعیانی 538متر / مزایده,مزایده 5 دانگ و 25 سیر مشاع عرصه به انضمام اعیانی 538متر
 3. مزایده واگذاری 27 واحد پارکینگ ... / مزایده واگذاری 27 واحد پارکینگ ...
 4. مزایده فروش سرقفلی ملک / مزایده,مزایده فروش سرقفلی ملک
 5. سومین فراخوان جایزه فرشته داستان کوتاه و فیلم کوتاه95.11.07 / سومین فراخوان جایزه فرشته داستان کوتاه و فیلم کوتاه95.11.07
 6. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن مورد نیاز شبکه فرعی آبیاری تحت فشار آبگیر... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن مورد نیاز شبکه فرعی آبیاری تحت فشار آبگیر... نوبت دوم
 7. مناقصه عمومی بارگیری، حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بارگیری، حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور - نوبت دوم
 8. فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی نوبت سوم / آگهی فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی نوبت سوم
 9. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی به مساحت 74.93متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی به مساحت 74.93متر
 10. مزایده تعداد 2 زمین چمن مصنوعی / مزایده عمومی , مزایده تعداد 2 زمین چمن مصنوعی
 11. مناقصه عملیات اجرایی ساخت اسکلت مجتمع اداری تجاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی ساخت اسکلت مجتمع اداری تجاری
 12. مزایده تمامی ششدانگ عرصه دویست متر نوبت سوم / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ عرصه دویست متر نوبت سوم
 13. مناقصه انجام قرائت لوازم اندازه گیری ، توزیع صورتحساب برق ، اخطار ،....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی , مناقصه انجام قرائت لوازم اندازه گیری ، توزیع صورتحساب برق ، اخطار ،....نوبت دوم
 14. مزایده فروش املاک به تعداد ده قطعه / مزایده,مزایده فروش املاک به تعداد ده قطعه
 15. اولین سمینار و جشنواره گردشگری علمی / اولین سمینار و جشنواره گردشگری علمی
 16. مناقصه خرید ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه گیری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه گیری - نوبت دوم
 17. فراخوان عمومی اجرای طرح گردشگری / فراخوان ، فراخوان عمومی اجرای طرح گردشگری
 18. مزایده املاک شامل قطعات شالیزاری و خشکی / مزایده,مزایده املاک شامل قطعات شالیزاری و خشکی
 19. اصلاحیه فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 111 کیلومتر شبکه توزیع / اصلاحیه , فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 111 کیلومتر شبکه توزیع
 20. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2311 فرعی از هفتاد اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2311 فرعی از هفتاد اصلی
 21. مزایده فروش اقلام دست دوم از قبیل کانتینر و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام دست دوم از قبیل کانتینر و ...
 22. مناقصه تجهیز عمومی ساختمان صندوق استان به دوربین مداربسته- نوبت دوم / آگهی مناقصه , تجهیز عمومی ساختمان صندوق استان به دوربین مداربسته- نوبت دوم
 23. مزایده 1 سهم از ده سهم از 4 دانگ و 15 سیر و سه مثقال و 8 نخود مشاع از زمین / مزایده,مزایده 1 سهم از ده سهم از 4 دانگ و 15 سیر و سه مثقال و 8 نخود مشاع از زمین
 24. فراخوان ارزیابی کیفی تصفیه و تخلیه لجن های آب ترش مخزن -نوبت دوم / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی تصفیه و تخلیه لجن های آب ترش مخزن - نوبت دوم
 25. مزایده ملک به مساحت صد و شصت و یک متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت صد و شصت و یک متر نوبت دوم
 26. مناقصه اجرای مقاوم سازی در مدرسه / مناقصه اجرای مقاوم سازی در مدرسه
 27. مناقصه انجام خدمات نگهداری ، سرویس ، تعمیرات و تامین قطعات و اقلام 70 واحد سردخانه / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات نگهداری ، سرویس ، تعمیرات و تامین قطعات و اقلام 70 واحد سردخانه
 28. مناقصه تامین قطعات و اقلام 110 دستگاه فریزر / مناقصه ,مناقصه تامین قطعات و اقلام 110 دستگاه فریزر
 29. مناقصه عملیات احداث ساختمان / مناقصه عملیات احداث ساختمان
 30. مناقصه پروژه تکمیل احداث سرای محله در شهر صالحیه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تکمیل احداث سرای محله در شهر صالحیه
 31. مناقصه و تجدید مناقصه تراش و روکش مکانیزه منطقه یک... / تجدید مناقصه , مناقصه و تجدید مناقصه تراش و روکش مکانیزه منطقه یک...
 32. مناقصه نگهداری و اپراتوری تجهیزات سالن همراه اول ارتباطات سیار استان اردبیل / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای , مناقصه نگهداری و اپراتوری تجهیزات سالن همراه اول ارتباطات سیار استان اردبیل
 33. مزایده دمپایی صندل مردانه ..... / مزایده, مزایده دمپایی صندل مردانه .....
 34. مناقصه تهیه و اجرای ایزوگام - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تهیه و اجرای ایزوگام - نوبت دوم
 35. مزایده فروش دام / آگهی مزایده , مزایده فروش دام
 36. مناقصه احداث و بازسازی پروژه های بهداشتی درمانی و ساختمان اداری ستاد- نوبت دوم / مناقصه ، احداث و بازسازی پروژه های بهداشتی درمانی و ساختمان اداری ستاد- نوبت دوم
 37. مزایده فروش تستر / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تستر
 38. فراخوان احداث آب شیرین کن نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی , مناقصه احداث آب شیرین کن نوبت دوم
 39. مناقصه واگذاری امور جمع آوری زباله / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه واگذاری امور جمع آوری زباله
 40. مزایده اجاره و بهره برداری از جایگاه سوخت .... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره و بهره برداری از جایگاه سوخت .... نوبت دوم
 41. اصلاحیه مزایده سهام / اصلاحیه آگهی فروش , مزایده فروش سهام
 42. فراخوان واگذاری حجمی تهیه , طبخ , توزیع و سرو غذای گرم ....- نوبت دوم / آگهی فرخوان شرکت در مناقصه عمومی , فراخوان واگذاری حجمی تهیه , طبخ , توزیع و سرو غذای گرم ....- نوبت دوم
 43. مزایده کامیونت / مزایده, مزایده کامیونت
 44. فراخوان احداث پست برق سایت اداری - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی و مناقصه, فراخوان احداث پست برق سایت اداری- نوبت دوم
 45. فراخوان خرید یک دستگاه خودرو آمبولانس با کلیه تجهیزات مربوطه / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید یک دستگاه خودرو آمبولانس با کلیه تجهیزات مربوطه
 46. مناقصه ایمن سازی خطوط لوله حوزه استحفاظی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ایمن سازی خطوط لوله حوزه استحفاظی
 47. مناقصه بهبود شبکه حمل و نقل و ترافیک و طراحی تقاطع های غیرهمسطح مورد نیاز نوبت دوم / فراخوان انتخاب مشاور, مناقصه بهبود شبکه حمل و نقل و ترافیک و طراحی تقاطع های غیرهمسطح مورد نیاز نوبت دوم
 48. کارگاه آموزشی توانمندسازی خبرنگاران / کارگاه آموزشی توانمندسازی خبرنگاران
 49. ششمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر 95.11.07 / ششمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر 95.11.07
 50. مزایده یک دستگاه نوار نقاله ( بالابر ) چرخدار / مزایده یک دستگاه نوار نقاله ( بالابر ) چرخدار
 51. مزایده منزل مسکونی به مساحت پانصد متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی به مساحت پانصد متر
 52. آگهی مناقصه عمومی نگهداری تاسیسات، مراکز و GSM روستایی / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی نگهداری تاسیسات، مراکز و GSM روستایی
 53. اصلاحیه مناقصه خرید و نصب تجهیزات سخت افزاری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , اصلاحیه مناقصه خرید و نصب تجهیزات سخت افزاری - نوبت دوم
 54. مناقصه خرید 50000 متر سیم گارد حاوی فیبر نوری OPGW و 2000 متر کابل زمینی فیبر نوری تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 50000 متر سیم گارد حاوی فیبر نوری OPGW و 2000 متر کابل زمینی فیبر نوری تجدید نوبت دوم
 55. مزایده 75 سهم از یک دانگ از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 75 سهم از یک دانگ از ششدانگ ملک
 56. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک 251 متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک 251 متر
 57. مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی بخش هشت رامیان / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی بخش هشت رامیان
 58. مناقصه بیمه تکمیلی پرسنل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیمه تکمیلی پرسنل
 59. مزایده واگذاری انجام بخشی از تبلیغات محیطی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری انجام بخشی از تبلیغات محیطی
 60. مزایده نگهداری و بهره برداری از جایگاه های CNG / آگهی مزایده, مزایده نگهداری و بهره برداری از جایگاه های CNG
 61. فراخوان مناقصه LOW PRESSURE COMPRESSOR CYLINDER CLARK - تمدید / آگهی تمدید فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه LOW PRESSURE COMPRESSOR CYLINDER CLARK - تمدید
 62. فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت پروژه تیرداد / فراخوان, فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت پروژه تیرداد
 63. مناقصه خرید فوم فلوئوروپروتینی آتشنشانی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید فوم فلوئوروپروتینی آتشنشانی
 64. مناقصه خرید 270 دستگاه کامپیوتر - نوبت دوم مرحله اول / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 270 دستگاه کامپیوتر -نوبت دوم مرحله اول
 65. مناقصه ساخت قطعات High press.separator- نوبت دوم / فراخوان مناقصه , مناقصه ساخت قطعات High press.separator- نوبت دوم
 66. آگهی فراخوان عمومی ارائه خدمات راهبری ایمنی و آتش نشانی- نوبت - سوم / آگهی فراخوان عمومی ، آگهی فراخوان ارائه خدمات راهبری ایمنی و آتش نشانی- نوبت سوم
 67. استعلام خرید خدمات مشاوره با موضوع بررسی و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی / آگهی استعلام ارزیابی کیفی پیمانکاران, استعلام خرید خدمات مشاوره با موضوع بررسی و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی
 68. فراخوان ارائه خدمات مشاوره ای جهت پروژه گروه پایش و بهره وری- نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان ارائه خدمات مشاوره ای جهت پروژه گروه پایش و بهره وری- نوبت دوم
 69. مزایده فروش خودروی سواری تیبا / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودروی سواری تیبا
 70. مزایده بخاری گازوئیلی برقی ، گاو صندوق .... / مزایده,مزایده بخاری گازوئیلی برقی ، گاو صندوق ....
 71. مزایده ملک حق کسب پیشه و تجارت سرقفلی پلاک ثبتی نوبت سوم / مزایده,مزایده ملک حق کسب پیشه و تجارت سرقفلی پلاک ثبتی نوبت سوم
 72. مزایده دو قطعه زمین و یکباب مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین و یکباب مغازه نوبت اول
 73. مزایده ملک با عرصه 39.75متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه 39.75متر نوبت دوم
 74. مزایده ملک با عرصه 325 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه 325 متر نوبت دوم
 75. مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 500متر
 76. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه بخش 22 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه بخش 22 گیلان
 77. مزایده یک دستگاه یخچال استیل خوابیده.... / مزایده,مزایده یک دستگاه یخچال استیل خوابیده......
 78. مزایده یک قطعه زمین و یک دستگاه موتور برق دیزل / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و یک دستگاه موتور برق دیزل
 79. مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مساحت دویست و پنجاه متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مساحت دویست و پنجاه متر
 80. مزایده یکدستگاه خودرو سواری پیکان / مزایده یکدستگاه خودرو سواری پیکان
 81. مزایده ملک با عرصه 495.3متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه 495.3متر نوبت اول
 82. مزایده ملک شصت و هفت متر مال مشاعی / مزایده,مزایده ملک شصت و هفت متر مال مشاعی
 83. مناقصه احداث ساختمان شعبه دیزل آباد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث ساختمان شعبه دیزل آباد نوبت دوم
 84. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان 96.43متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان 96.43متر
 85. مزایده 1.2 دانگ از ششدانگ منزل مسکونی مشاع نوبت اول / مزایده,مزایده 1.2 دانگ از ششدانگ منزل مسکونی مشاع نوبت اول
 86. مزایده فروش مبل هفت نفره سلطنتی..... / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش مبل هفت نفره سلطنتی.....
 87. مزایده فروش یکدستگاه گوشی تلفن همراه با مارک سامسونگ گلکسی مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه گوشی تلفن همراه با مارک سامسونگ گلکسی مرحله دوم
 88. مزایده یکقطعه زمین به مساحت 1000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکقطعه زمین به مساحت 1000متر نوبت اول
 89. مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 127.74متر مرحله اول / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 127.74متر مرحله اول
 90. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 130.820 هکتار نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 130.820 هکتار نوبت اول
 91. مزایده فروش انواع مبل سلطنتی / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع مبل سلطنتی
 92. زایده فروش انواع سنگ نوبت دوم / آگهی مزایده , زایده فروش انواع سنگ نوبت دوم
 93. مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبت شده عرصه دویست متر / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبت شده عرصه دویست متر
 94. مناقصه تولید انواع پوکه آلومینیومی و مسی / آگهی مناقصه ، مناقصه تولید انواع پوکه آلومینیومی و مسی
 95. مزایده فروش 12 راس گاو شیری / آگهی مزایده , مزایده فروش 12 راس گاو شیری
 96. مزایده یک دستگاه ماشین خط کش و برش.... / مزایده,مزایده یک دستگاه ماشین خط کش و برش....
 97. مزایده عرصه و اعیان یکباب مغازه مساحت 62.61متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان یکباب مغازه مساحت 62.61متر
 98. مزایده یک قطعه زمین مساحت 268 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 268 متر
 99. مزایده ششدانگ ملک با عرصه 95.65متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ملک با عرصه 95.65متر نوبت دوم
 100. مزایده ملک باعرصه 89.5 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک باعرصه 89.5 متر نوبت دوم
 101. مزایده انواع بوفه / مزایده,مزایده انواع بوفه
 102. مزایده ملک به مساحت 8015/85متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 8015/85متر نوبت اول
 103. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین بخش بیست و دو / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین بخش بیست و دو
 104. آگهی ارزیابی کیفی فراخوان عمومی خرید 2.000.000 عدد پیچ تراورس بتنی / آگهی ارزیابی کیفی فراخوان عمومی،آگهی ارزیابی کیفی فراخوان عمومی خرید 2.000.000 عدد پیچ تراورس بتنی
 105. مناقصه عملیات اجرایی احداث سازه رسوبگیر کانال نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی احداث سازه رسوبگیر کانال نوبت دوم
 106. مزایده ششدانگ یکباب مغازه به مساحت دوازده متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه به مساحت دوازده متر
 107. مزایده منزل مسکونی با عرصه چهل و یک متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه چهل و یک متر
 108. مناقصه پیاده روسازی حد فاصل سالن ورزشی بلوار خلیج فارس ... نوبت دوم / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه پیاده روسازی حد فاصل سالن ورزشی بلوار خلیج فارس ... نوبت دوم
 109. مزایده فروش یک عدد سیم کارت / آگهی مزایده غیر منقول , مزایده فروش یک عدد سیم کارت
 110. مناقصه پروژه آبرسانی تنگ رواق .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه آبرسانی تنگ رواق ...
 111. مناقصه اتصالات و شیرآلات - نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه مناقصه اتصالات و شیرآلات - نوبت دوم
 112. مناقصه تعدادی کیت انشعاب پلی پروپیلن - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعدادی کیت انشعاب پلی پروپیلن -نوبت دوم
 113. مزایده ششدانگ خانه بخش شش یزد / مزایده,مزایده ششدانگ خانه بخش شش یزد
 114. مزایده منزل مسکونی به متراژ 586متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی به متراژ 586متر نوبت اول
 115. مزایده املاک در استان ایلام / مزایده,مزایده املاک در استان ایلام
 116. فراخوان مناقصه P/F: TURBO COMP.GTK-10-3 NEVSKYZAVOD تمدید / آگهی تمدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه P/F: TURBO COMP.GTK-10-3 NEVSKYZAVOD تمدید
 117. مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان مسکونی تجدید / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان مسکونی تجدید
 118. مناقصه احداث 4 مرکز جامع سلامت رازی / آگهی مناقصه, مناقصه احداث 4 مرکز جامع سلامت رازی
 119. مزایده واگذاری اجاره داروخانه بیمارستان / مزایده ، مزایده واگذاری اجاره داروخانه بیمارستان
 120. مناقصه پروژه احداث پارک بانوان 2 ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث پارک بانوان 2 ...
 121. تجدید مناقصه تهیه رنگ سرد و اجرای خط کشی راههای حوزه استحفاظی / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تهیه رنگ سرد و اجرای خط کشی راههای حوزه استحفاظی
 122. مزایده فروش 4 قطعه زمین به متراژ 631 مترمربع / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین به متراژ 631 مترمربع
 123. مزایده فروش 77 قطعه از زمین های حق السهم / مزایده,مزایده فروش 77 قطعه از زمین های حق السهم
 124. مزایده ساختمان سه طبقه 400 متر / مزایده,مزایده ساختمان سه طبقه 400 متر
 125. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 476.70مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 476.70مترمربع
 126. مزایده سه دانگ ملک به شماره ثبتی 1474 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ ملک به شماره ثبتی 1474 فرعی
 127. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یازده تهران / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یازده تهران
 128. مزایده اپارتمان بخش هفت تهران قدمت 20 سال / مزایده,مزایده اپارتمان بخش هفت تهران قدمت 20 سال
 129. مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین
 130. مزایده ملک به مساحت 670 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت 670 متر نوبت دوم
 131. مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر
 132. مناقصه تکمیل قسمتی از ساختمان مسجد- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل قسمتی از ساختمان مسجد- نوبت دوم
 133. مزایده فروش تعداد 40 دستگاه خودرو، تعداد 7 دستگاه موتور سیکلت (سنددار و اوراقی).... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 40 دستگاه خودرو، تعداد 7 دستگاه موتور سیکلت (سنددار و اوراقی)....
 134. مزایده خودرو پژو 207 / مزایده خودرو پژو 207
 135. مزایده یک دستگاه پرس ضربه ای 12 تن / مزایده,مزایده یک دستگاه پرس ضربه ای 12 تن
 136. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری سمند سورن / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری سمند سورن
 137. آگهی مزایده یک دستگاه خودر سواری پژو روا / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودر سواری پژو روا
 138. مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 4 طبقه چهارم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 4 طبقه چهارم
 139. مزایده یک عدد خودرو سواری پراید جی ال ایکس / مزایده,مزایده یک عدد خودرو سواری پراید جی ال ایکس
 140. مزایده صافی بنزین سرکج ... / مزایده, مزایده صافی بنزین سرکج ...
 141. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 350.5متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 350.5متر
 142. مناقصه تجهیزات پزشکی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تجهیزات پزشکی نوبت دوم
 143. مزایده ششدانگ اپارتمان شرق طبقه اول 126.76متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان شرق طبقه اول 126.76متر
 144. مزایده فروش یکدستگاه تراش به طول 3 متر نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تراش به طول 3 متر نوبت دوم
 145. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان با 1.71 متر بالکن / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان با 1.71 متر بالکن
 146. مزایده ششدانگ خانه ساخته شده در زمین 126 متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه ساخته شده در زمین 126 متر
 147. مزایده ملک ساختمان قدیمی بیش از 50 سال ساخت / مزایده,مزایده ملک ساختمان قدیمی بیش از 50 سال ساخت
 148. مزایده خودروی بنز 190 سوری / مزایده خودروی بنز 190 سوری
 149. مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی داراب تجدید - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی داراب تجدید - نوبت دوم
 150. مزایده 1.46 سهم از 3 سهم از212 سهم از 100 سهم مشاع نوبت دوم / مزایده,مزایده 1.46 سهم از 3 سهم از212 سهم از 100 سهم مشاع نوبت دوم
 151. مزایده 1.46 سهم از 3 سهم از212 سهم از 100 سهم مشاع / مزایده,مزایده 1.46 سهم از 3 سهم از212 سهم از 100 سهم مشاع
 152. مزایده پلاک منزل مسکونی بخش هشت قزوین / مزایده,مزایده پلاک منزل مسکونی بخش هشت قزوین
 153. مناقصه اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور نوبت دوم / فراخوان , مناقصه اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور نوبت دوم
 154. مزایده سرقفلی ششدانگ واحد تجاری 65.50متر / مزایده,مزایده سرقفلی ششدانگ واحد تجاری 65.50متر
 155. مزایده ملک 91.85 متر مقدار 4 دانگ و 15 سیر و سه مثقال و 8 نخود مشاع / مزایده,مزایده ملک 91.85 متر مقدار 4 دانگ و 15 سیر و سه مثقال و 8 نخود مشاع
 156. مزایده فروش و واگذاری املاک نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش و واگذاری املاک نوبت دوم
 157. استعلام دستگاه کپی شارپ رومیزی مدل AR-X201 / استعلام , استعلام دستگاه کپی شارپ رومیزی مدل AR-X201
 158. استعلام خرید الکتروپمپ کلریناتور / استعلام , استعلام خرید الکتروپمپ کلریناتور
 159. استعلام خرید دستگاه کلرزن محلولی ثقلی به همراه شاسی ، همزان دستی و ... / استعلام , استعلام خرید دستگاه کلرزن محلولی ثقلی به همراه شاسی ، همزان دستی و ...
 160. استعلام خرید کامپیوتر ، اسکنر ، پرینتر و فکس / استعلام , استعلام خرید کامپیوتر ، اسکنر ، پرینتر و فکس
 161. استعلام خرید دستگاه کلرزن مایعی از نوع گیربکسی / استعلام, استعلام خرید دستگاه کلرزن مایعی از نوع گیربکسی
 162. استعلام خرید نمک جهت استفاده در سیستم الکترولیز / استعلام, استعلام خرید نمک جهت استفاده در سیستم الکترولیز
 163. استعلام میکروفون بیسیم / استعلام میکروفون بیسیم
 164. استعلام نصب ارم و علائم بر روی لباس کارکنان / استعلام نصب ارم و علائم بر روی لباس کارکنان
 165. استعلام تعمیر فیبر نوری / استعلام تعمیر فیبر نوری
 166. استعلام سیستم نظارت تصویری / استعلام سیستم نظارت تصویری
 167. مزایده فروش اموال اسقاطی تجدید / تجدید آگهی عمومی , مزایده فروش اموال اسقاطی تجدید
 168. استعلام انواع کارتریج / استعلام انواع کارتریج
 169. استعلام انواع میز و صندلی مدیریتی / استعلام انواع میز و صندلی مدیریتی
 170. استعلام انواع مایع سفید کننده ، ظرفشویی / استعلام , استعلام انواع مایع سفید کننده ، ظرفشویی
 171. استعلام تخریب دیوار ، کف و جمع آوری مصالح ، اجرای دیوار ، زیرسازی.... / استعلام , استعلام تخریب دیوار ، کف و جمع آوری مصالح ، اجرای دیوار ، زیرسازی....
 172. استعلام عملیات تاسیسات برقی / استعلام , استعلام عملیات تاسیسات برقی
 173. استعلام دستگاه کپی سامسونگ 3 کاره / استعلام , استعلام دستگاه کپی سامسونگ 3 کاره
 174. استعلام یکدستگاه رایانه / استعلام , استعلام یکدستگاه رایانه
 175. استعلام دوربین، صوتی و تصویر / استعلام , استعلام دوربین، صوتی و تصویر
 176. مزایده دو دستگاه کولر اسپیلت ..... / مزایده,مزایده دو دستگاه کولر اسپیلت ...
 177. استعلام قایق موتوری / استعلام , استعلام قایق موتوری
 178. استعلام فن کوئل ساراول مدل CFM 1000 / استعلام, استعلام فن کوئل ساراول مدل CFM 1000
 179. استعلام MAINBOARD ASUS H81M-C / استعلام, استعلام MAINBOARD ASUS H81M-C
 180. استعلام پوشه مقوایی 280 G / استعلام, استعلام پوشه مقوایی 280 G
 181. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 1918/24 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 1918/24 اصلی
 182. استعلام کامپیوتر جیبی / استعلام, استعلام کامپیوتر جیبی
 183. استعلام درپوش تست جنس پلی اتیلن / استعلام درپوش تست جنس پلی اتیلن
 184. استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام لوله پلی اتیلن
 185. استعلام خرید لوله پلی اتیلن 400 / استعلام خرید لوله پلی اتیلن 400
 186. استعلام لوله پلی اتیلن 110 با فشار کاری pn10, pe80 / استعلام لوله پلی اتیلن 110 با فشار کاری pn10, pe80
 187. استعلام کنتاکتور و بی متال / استعلام , استعلام کنتاکتور و بی متال
 188. استعلام سیستم اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر / استعلام , استعلام سیستم اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر
 189. مناقصه برونسپاری حجمی انجام کلیه خدمات مربوط به قرائت کنتور ... نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه برونسپاری حجمی انجام کلیه خدمات مربوط به قرائت کنتور ... نوبت دوم
 190. مزایده تعداد سه فقره املاک در سلطانیه.ماهنشان و خدابنده نوبت دوم / مزایده,مزایده تعداد سه فقره املاک در سلطانیه.ماهنشان و خدابنده نوبت دوم
 191. استعلام کابل شبکه پچ کورد / استعلام , استعلام کابل شبکه پچ کورد
 192. استعلام 35 قلم لوازم تاسیساتی / استعلام , استعلام 35 قلم لوازم تاسیساتی
 193. استعلام کلید گردان سلکتور / استعلام , استعلام کلید گردان سلکتور
 194. استعلام نمایشگر LED / استعلام، استعلام نمایشگر LED
 195. استعلام خرید تعداد 100 دستگاه کالر آی دی / استعلام ، استعلام خرید تعداد 100 دستگاه کالر آی دی
 196. استعلام انواع البسه / استعلام, استعلام انواع البسه
 197. استعلام کاغذ کپی PAPER ONE سایز A4 / استعلام, استعلام کاغذ کپی PAPER ONE سایز A4
 198. استعلام میز و صندلی / استعلام, استعلام میز و صندلی
 199. استعلام خدمات انجام آزمایشات ژنتیک / استعلام , استعلام خدمات انجام آزمایشات ژنتیک
 200. استعلام دستگاه اتو آکوستیک امیژن اسکرینینگ / استعلام , استعلام دستگاه اتو آکوستیک امیژن اسکرینینگ
 201. مناقصه قرارداد ارایه خدمات نگهداری ، سرویس و تعمیرات ماشین آلات و ..... تجدید -نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه قرارداد ارایه خدمات نگهداری ، سرویس و تعمیرات ماشین آلات و ..... تجدید نوبت دوم
 202. استعلام کلاهک سوپاپ..... / استعلام , استعلام کلاهک سوپاپ.....
 203. استعلام بوش موتور 1 رینگ موتور 1 سری واشر ... / استعلام , استعلام بوش موتور 1 رینگ موتور 1 سری واشر ...
 204. استعلام خرید یک دستگاه اتوکلاو عمومی آزمایشگاهی به ظرفیت 75 لیتر / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه اتوکلاو عمومی آزمایشگاهی به ظرفیت 75 لیتر
 205. استعلام خرید تجهیزات شبکه جهت اتاق سرور ... / استعلام , استعلام خرید تجهیزات

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...