اطلاعات مناقصات ومزایدات به روز شده تاریخ 95.11.6

اطلاعات مناقصات ومزایدات به روز شده تاریخ 95.11.6

 1. مزایده یک دستگاه کامیونت / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیونت
 2. مناقصه انتخاب بیمه گر جهت بیمه های آتش سوزی تمدید / مناقصه , مناقصه انتخاب بیمه گر جهت بیمه های آتش سوزی تمدید
 3. فراخوان خدمات تامین خودروهای استیجاری - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی,فراخوان خدمات تامین خودروهای استیجاری - نوبت دوم
 4. فراخوان خرید SHUTDOWN VALVE BODY & ACTUATOR / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید SHUTDOWN VALVE BODY & ACTUATOR
 5. فراخوان P/F AUTRONICA FIRE/GAS/HEAT / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان P/F AUTRONICA FIRE/GAS/HEAT
 6. مزایده اجاره عرصه جهت تعبیه کیوسک تنقلاتی در شهر احمد آباد- نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره عرصه جهت تعبیه کیوسک تنقلاتی در شهر احمد آباد - نوبت دوم
 7. فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران تامین بخشی از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز مدیریت خدمات ویژه حفاری / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران تامین بخشی از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز مدیریت خدمات ویژه حفاری
 8. مناقصه همراه با ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز 10 دستگاه ترانسمیشن / مناقصه , مناقصه همراه با ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز 10 دستگاه ترانسمیشن
 9. مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 10دستگاه میز دوار / مناقصه ، مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 10دستگاه میز دوار
 10. آگهی مناقصه همراه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 10دستگاه سویول / آگهی مناقصه همراه ،آگهی مناقصه همراه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 10دستگاه سویول
 11. فراخوان خدمات مربوط به تامین نیروی انسانی اصلاحیه / فراخوان ، فراخوان خدمات مربوط به تامین نیروی انسانی اصلاحیه
 12. استعلام سنسور / استعلام،استعلام سنسور
 13. استعلام سیم برش مولیبدن / استعلام ، استعلام سیم برش مولیبدن
 14. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کاربری تجاری 80.36متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کاربری تجاری 80.36متر
 15. مناقصه حراست و نگهبانی از نواحی یک و دو غیر صنعتی / مناقصه ، مناقصه حراست و نگهبانی از نواحی یک و دو غیر صنعتی
 16. مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در نواحی 1 و 4 صنعتی / مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در نواحی 1 و 4 صنعتی
 17. مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در نواحی 2 و 3و 5 صنعتی / مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در نواحی 2 و 3و 5 صنعتی
 18. مزایده نسبت به فروش حدود 154910 کیلوگرم ... / مزایده نسبت به فروش حدود 154910 کیلوگرم ...
 19. مناقصه خرید 10 قلم فلنج از سازندگان داخلی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 10 قلم فلنج از سازندگان داخلی
 20. مناقصه خرید 7 قلم فلنج از سازندگان داخلی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 7 قلم فلنج از سازندگان داخلی
 21. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی ، جدول بندی و آسفالت / مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات زیرسازی ، جدول بندی و آسفالت
 22. مناقصه ساخت Gland جهت استفاده تست رینگ مبدل حرارتی / مناقصه, مناقصه ساخت Gland جهت استفاده تست رینگ مبدل حرارتی
 23. فراخوان بهسازی و آسفالت راههای روستایی بخش بازفت.... نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران یک مرحله ای , فراخوان بهسازی و آسفالت راههای روستایی بخش بازفت.... نوبت دوم
 24. مناقصه اجرای پیاده روسازی و جدول کانیوو و اسفالت سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پیاده روسازی و جدول کانیوو و اسفالت سطح شهر
 25. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت صد و سی و دو متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت صد و سی و دو متر
 26. مناقصه واگذاری تعمیرات ، نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستان / مناقصه واگذاری تعمیرات ، نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستان
 27. مناقصه اجرای عملیات مرمت پارکها در محدوده شهرداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات مرمت پارکها در محدوده شهرداری
 28. مزایده زمین متنازع فیه مساحت 1400متر نوبت سوم / مزایده,مزایده زمین متنازع فیه مساحت 1400متر نوبت سوم
 29. مزایده جمع آوری و حمل و نقل پسماند های خشک -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده جمع آوری و حمل و نقل پسماند های خشک - نوبت دوم
 30. مناقصه اجرای عملیات احداث پل عابر پیاده / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات احداث پل عابر پیاده
 31. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز تلفن منطقه ....نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز تلفن منطقه ....نوبت دوم
 32. مناقصه تعمیر و کالیبراسیون رگولاتورها و کنتورهای دیافراگمی معیوب- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه تعمیر و کالیبراسیون رگولاتورها و کنتورهای دیافراگمی معیوب -نوبت دوم
 33. مزایده پلاک ثبتی با عرصه 206.21 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با عرصه 206.21 متر
 34. فراخوان مناقصه اجرای طرح آب رسانی به شهر مادوان قطعه دوم- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه اجرای طرح آب رسانی به شهر مادوان قطعه دوم- نوبت دوم
 35. ارزیابی کیفی زیرپایی آلومینیومی- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تولیدکنندگان - سازندگان , ارزیابی کیفی زیرپایی آلومینیومی - نوبت دوم
 36. مزایده پلاک ثبتی اپارتمان قطعه دو تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی اپارتمان قطعه دو تفکیکی
 37. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 20 کیلومتر خط تغذیه 12 اینچ به همراه راه اندازی یک عدد ایستگاه cps نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی,فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 20 کیلومتر خط تغذیه 12 اینچ به همراه راه اندازی یک عدد ایستگاه cps نوبت دوم
 38. مناقصه خرید 1500 عدد باکس پالت فلزی / مناقصه ، خرید 1500 عدد باکس پالت فلزی
 39. مناقصه واگذاری اداره امور انبار نفت- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری اداره امور انبار نفت- نوبت دوم
 40. مزایده سه دانگ ملک تقسیم اپارتمان 66.79متر / مزایده,مزایده سه دانگ ملک تقسیم اپارتمان 66.79متر
 41. چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران 95.11.06 / چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران 95.11.06
 42. مزایده ساختمان نیمه کاره هتل 4 ستاره ارس / مزایده,مزایده ساختمان نیمه کاره هتل 4 ستاره ارس
 43. مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذا ، تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات ... / مناقصه , مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذا ، تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات ...
 44. مزایده پلاک ثبتی به متراژ 9140متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به متراژ 9140متر
 45. مزایده دستگاه کمپرسور هوای فشرده / مزایده, مزایده دستگاه کمپرسور هوای فشرده
 46. اصلاحیه مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 297.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 297.30متر
 47. مناقصه خرید دستگاه آزمایش عملکردی قیر و ... -نوبت دوم / مناقصه خرید, مناقصه خرید دستگاه آزمایش عملکردی قیر و ...- نوبت دوم
 48. مزایده ششدانگ اعیانی به انضمام 84.66 سهم مشاع از 98 سهم عرصه / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی به انضمام 84.66 سهم مشاع از 98 سهم عرصه
 49. مزایده فروش یکدستگاه باسکول- نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه باسکول- نوبت دوم
 50. کنگره سراسری اقتصاد مقاومتی تحقق بخش اقتصاد اسلامی / کنگره سراسری اقتصاد مقاومتی تحقق بخش اقتصاد اسلامی
 51. مزایده فروش میز مدیریت و میز پایه فلزی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش میز مدیریت و میز پایه فلزی و ...
 52. مزایده 86.54 سهم مشاع از 272.72 سهم مشاع از ششدانگ پلاک / مزایده,مزایده 86.54 سهم مشاع از 272.72 سهم مشاع از ششدانگ پلاک
 53. مزایده پلاک ثبتی 1941/186 اصلی بخش دو قم نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1941/186 اصلی بخش دو قم نوبت اول
 54. مزایده ملک شامل ششدانگ زمین مساحت 155.84متر / مزایده,مزایده ملک شامل ششدانگ زمین مساحت 155.84متر
 55. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه سی تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه سی تفکیکی
 56. مزایده یکباب مغازه به مساحت بیست متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت بیست متر
 57. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 5450متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 5450متر
 58. مزایده فروش یک دستگاه کانکس و کانتینر / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کانکس و کانتینر
 59. فراخوان تهیه و تامین 4 دستگاه کامیون کمپرسی دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده , فراخوان تهیه و تامین 4 دستگاه کامیون کمپرسی نوبت دوم
 60. مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید نقره ای / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید نقره ای
 61. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405- نوبت دوم
 62. مزایده فروش سهام / آگهی مزایده, مزایده فروش سهام
 63. مزایده 16 سیر نه مثقال 23 خود یک گندم دو ارزن نوبت دوم / مزایده,مزایده 16 سیر نه مثقال 23 خود یک گندم دو ارزن نوبت دوم
 64. مزایده کیف تبلت با صفحه نمایش 15 اینچ / مزایده, مزایده کیف تبلت با صفحه نمایش 15 اینچ
 65. مزایده تعداد 4 پلاک زمین دولتی / مزایده,مزایده تعداد 4 پلاک زمین دولتی
 66. فراخوان اجرای پروژه های عمرانی / فراخوان ، فراخوان اجرای پروژه های عمرانی
 67. مزایده فرش ماشینی ... - نوبت دوم / مزایده فرش ماشینی -نوبت دوم
 68. مناقصه عملیات تهیه و نصب تابلوهای علائم راهنمایی و رانندگی / مناقصه عملیات تهیه و نصب تابلوهای علائم راهنمایی و رانندگی
 69. مزایده ششدانگ ملک با عرصه صد و نه متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ملک با عرصه صد و نه متر نوبت دوم
 70. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته بوستان جنگلی تلو / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته بوستان جنگلی تلو
 71. فراخوان عملیات اجرای شبکه اصلی آبیاری- نوبت دوم / فراخوان , فراخوان عملیات اجری شبکه اصلی آبیاری- نوبت دوم
 72. مزایده فروش ضایعات شامل روزنامه باطله، پوشال صحافی 95.11.06 / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات شامل روزنامه باطله، پوشال صحافی 95.11.06
 73. مزایده یک قبضه اسلحه شکاری- 95.11.06 / آگهی مزایده و فروش مال منقول, مزایده یک قبضه اسلحه شکاری- 95.11.06
 74. مزایده یک قطعه زمین 88.38متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 88.38متر نوبت دوم
 75. فراخوان مناقصه انجام عملیات بهره برداری از فعالیت های آبرسانی امور آب و فاضلاب- نوبت دوم / فراخوان,فراخوان مناقصه انجام عملیات بهره برداری از فعالیت های آبرسانی امور آب و فاضلاب- نوبت دوم
 76. مزایده ملک مسکونی به مساحت 391.23 متر / مزایده,ممزایده ملک مسکونی به مساحت 391.23 متر
 77. مزایده فروش 33 قلم اموال مربوط به وسایل ماشین اعم از روغن گریس و غیره / آگهی مزایده, مزایده فروش 33 قلم اموال مربوط به وسایل ماشین اعم از روغن گریس و غیره
 78. مزایده 496.4 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 496.4 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک
 79. مزایده یک قطعه زمین زیربنای 110متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زیربنای 110متر
 80. مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 1 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 1
 81. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد
 82. مزایده مشتقات پلاستیک - نوبت دوم / مزایده مشتقات پلاستیک -نوبت دوم
 83. تجدید مزایده فروش 180.000 اصله تراورس فرسوده چوبی / تجدید مزایده, مزایده فروش 180.000 اصله تراورس فرسوده چوبی
 84. مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 159.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 159.64متر
 85. مزایده یک قطعه زمین مساحت 898 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 898 متر
 86. مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان بخش یک خرم اباد / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان بخش یک خرم اباد
 87. مناقصه عملیات حفاری تزریق ... - مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفاری تزریق ... - مرحله دوم
 88. مناقصه انجام امور خدمات فنی , اداری , آبدارخانه و نظافت ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات فنی , اداری , آبدارخانه و نظافت ... نوبت دوم
 89. مناقصه پروژه کاهش تلفات شهرستان دزفول و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه کاهش تلفات شهرستان دزفول و ...
 90. فراخوان ارزیابی کیفی تامین مالی، طراحی و احداث بخشی از شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی کیفی تامین مالی، طراحی و احداث بخشی از شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی نوبت دوم
 91. فراخوان اجرای عملیات مقاوم سازی لرزه ای ساختمان فرش - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان اجرای عملیات مقاوم سازی لرزه ای ساختمان فرش - نوبت دوم
 92. مناقصه طرح آبگیرهای شرب سد اردبیل - لاینینگ ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طرح آبگیرهای شرب سد اردبیل - لاینینگ ...
 93. آگهی مزایده عمومی واگذاری یک باب غرفه حمل و نقلی / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی واگذاری یک باب غرفه حمل و نقلی
 94. فراخوان انجام خدمات مهندسی مشاور کارفرما برای پروژه طرح و ساخت سیستم تهویه / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران, فراخوان انجام خدمات مهندسی مشاور کارفرما برای پروژه طرح و ساخت سیستم تهویه
 95. مزایده تلفن همراه / آگهی مزایده, مزایده تلفن همراه
 96. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه ملک 250 متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه ملک 250 متر
 97. مزایده یک دستگاه پرس اسپیسر حرارتی و ... / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه پرس اسپیسر حرارتی و ...
 98. فراخوان پروژه های توسعه و احداث و اصلاح بهینه سازی و روشنایی معابر و برق رسانی نوبت دوم / فراخوان پروژه های توسعه و احداث و اصلاح بهینه سازی و روشنایی معابر و برق رسانی نوبت دوم
 99. مناقصه خریداری مقدار 13250 متر لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری مقدار 13250 متر لوله پلی اتیلن
 100. مناقصه احداث آب شیرین کن / فراخوان شناسایی , مناقصه احداث آب شیرین کن
 101. مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 1/183 شمال (ج) گچساران- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 1/183 شمال (ج) گچساران- نوبت دوم
 102. فراخوان خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاهای کارمزد، ممشی ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاهای کارمزد، ممشی ...
 103. آگهی مناقصه عمومی اجرای کانال 2/5*2 کمربندی شمالی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی اجرای کانال 2/5*2 کمربندی شمالی نوبت دوم
 104. مناقصه انجام خدمات راهبری و نگهداشت امور تاسیسات و ساختمانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام خدمات راهبری و نگهداشت امور تاسیسات و ساختمانی نوبت دوم
 105. مزایده ملک مشاع زمین به مساحت 98.1072 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع زمین به مساحت 98.1072 متر نوبت اول
 106. فراخوان تهیه فهرست کوتاه مشاوران جهت انجام خدمات مشاوره تامین مالی- تجدید نوبت دوم / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران, فراخوان تهیه فهرست کوتاه مشاوران جهت انجام خدمات مشاوره تامین مالی- تجدید نوبت دوم
 107. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 345/93متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 345/93متر
 108. فراخوان احداث دو دستگاه بانک خازنی نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان احداث دو دستگاه بانک خازنی نوبت دوم
 109. مناقصه عملیات پروژه آسفالت محوطه زمین بازی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه عملیات پروژه آسفالت محوطه زمین بازی نوبت دوم
 110. مناقصه خرید 6165 عدد شیر قطع و وصل برنزی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 6165 عدد شیر قطع و وصل برنزی
 111. مزایده فروش 2 دستگاه دیزل ژنراتور ... / مزایده فروش 2 دستگاه دیزل ژنراتور ...
 112. مناقصه خرید ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه گیری / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه گیری
 113. آگهی مناقصه عمومی تامین و ضمانت دو دستگاه ذخیره ساز / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی تامین و ضمانت دو دستگاه ذخیره ساز
 114. مزایده کولر اسپیلت ... / مزایده,مزایده کولر اسپیلت ...
 115. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 117 کیلومتر شبکه توزیع ... / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 117 کیلومتر شبکه توزیع ...
 116. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 111 کیلومتر شبکه توزیع ... / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 111 کیلومتر شبکه توزیع ...
 117. فراخوان عملیات فعالیت های تعمیراتی کوره های پیشگرم و نظافت صنعتی ناحیه نورد گرم .... / فراخوان , فراخوان عملیات فعالیت های تعمیراتی کوره های پیشگرم و نظافت صنعتی ناحیه نورد گرم ....
 118. تجدید مناقصه عملیات فرآوری سرباره کوره های قوس الکتریکی -نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه عملیات فرآوری سرباره کوره های قوس الکتریکی - نوبت دوم
 119. مناقصه عملیات توسعه ساختمان های پست های برق در سطح شرکت و.... / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه عملیات توسعه ساختمان های پست های برق در سطح شرکت و....
 120. مزایده انواع بشکه فلزی 220 لیتری دربسته (درهم) ضایعاتی ..... / مزایده , مزایده انواع بشکه فلزی 220 لیتری دربسته (درهم) ضایعاتی .....
 121. مناقصه عملیات جمع آوری ، تفکیک ، ساماندهی و پرس کارتن ضایعاتی / مناقصه , مناقصه عملیات جمع آوری ، تفکیک ، ساماندهی و پرس کارتن ضایعاتی
 122. استعلام فیبر نوری 2 متری NEXANE / استعلام , استعلام فیبر نوری 2 متری NEXANE
 123. استعلام STORAGE HP - ENCLOSURE HP / استعلام , استعلام STORAGE HP - ENCLOSURE HP
 124. استعلام زونکن فلزی معمولی / استعلام , استعلام زونکن فلزی معمولی
 125. استعلام لیست لوازم یدکی / استعلام,استعلام لیست لوازم یدکی
 126. استعلام جت پرینتر GHP850 / استعلام, استعلام جت پرینتر GHP850
 127. فراخوان مناقصه اجرای کارهای پیمانکاری تعمیرات ساختمانی و تاسیساتی -نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای کارهای پیمانکاری تعمیرات ساختمانی و تاسیساتی -نوبت دوم
 128. استعلام لیست لوازم یدکی مورد نیاز / استعلام , استعلام لیست لوازم یدکی مورد نیاز
 129. استعلام خرید پک کامل شامل شیر قطع و وصل ، شیر انشعاب و ... / استعلام , استعلام خرید پک کامل شامل شیر قطع و وصل ، شیر انشعاب و ...
 130. استعلام خرید لوله 5 لایه 20 / استعلام , استعلام خرید لوله 5 لایه 20
 131. مناقصه عملیات بازسازی و اصلاح تعدادی از آسانسورها - 95.11.6 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بازسازی و اصلاح تعدادی از آسانسورها95.11.6
 132. فراخوان انجام خدمات مورد نیاز ادارات عملیات ، تعمیرات ، HSE ، آزمایشگاه ... نوبت دوم / ارزیابی کیفی , فراخوان انجام خدمات مورد نیاز ادارات عملیات ، تعمیرات ، HSE ، آزمایشگاه ... نوبت دوم
 133. تجدید فراخوان مناقصه تهیه و نصب لیمیت سوئیچ ها و ترنسمیتر بر روی LBVها - نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه تهیه و نصب لیمیت سوئیچ ها و ترنسمیتر بر روی LBVها - نوبت دوم
 134. فراخوان واگذاری حجمی تهیه , طبخ , توزیع و سرو غذای گرم .... / آگهی فرخوان شرکت در مناقصه عمومی , فراخوان واگذاری حجمی تهیه , طبخ , توزیع و سرو غذای گرم ....
 135. فراخوان مناقصه تامین بال ولو 24 اینچ کلاس 600 - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین بال ولو 24 اینچ کلاس 600 - نوبت دوم
 136. مناقصه مربوط به خدمات تامین غذا و اتاقداری - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی, مناقصه مربوط به خدمات تامین غذا و اتاقداری - نوبت دوم
 137. مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 166 متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 166 متر
 138. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1.5057 بخش دو ابادان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1.5057 بخش دو ابادان
 139. مزایده فروش اموال مازاد بر نیاز مستقر در معدن سنگ آهن ... / آگهی مزایده , مزایده فروش اموال مازاد بر نیاز مستقر در معدن سنگ آهن ...
 140. مزایده ششدانگ ساختمان بخش نه ثبت نکا / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش نه ثبت نکا
 141. مزایده واگذاری به صورت مشارکتی زمینهای زراعی بخش های نه گانه مجتمع زراعت- تجدید- نوبت دوم / تجدید آگهی دعوت به مزایده عمومی, مزایده واگذاری به صورت مشارکتی زمینهای زراعی بخش های نه گانه مجتمع زراعت- تجدید- نوبت دوم
 142. اطلاعیه مناقصه عملیات جمع آوری آبهای سطحی / اطلاعیه مناقصه ,مناقصه عملیات جمع آوری آبهای سطحی
 143. مناقصه خرید one unit of 3D Laser Engraving Machine / مناقصه, مناقصه خرید one unit of 3D Laser Engraving Machine
 144. ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت تعمیرات پیشگیرانه و نگهداری PM شبکه گاز و ...تغییر زمانی / آگهی تجدید ارزیابی کیفی پیمانکاران, ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت تعمیرات پیشگیرانه و نگهداری PM شبکه گاز و ...تغییر زمانی
 145. مناقصه خرید 2616 عدد یونیت خازنی 200 کیلووار - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید 2616 عدد یونیت خازنی 200 کیلووار نوبت دوم
 146. مزایده یک دستگاه پرکن حجمی توزین دار -نوبت دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه پرکن حجمی توزین دار نوبت دوم
 147. مزایده منزل مسکونی مساحت سیصد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت سیصد متر نوبت دوم
 148. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سوم 140.06متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سوم 140.06متر
 149. مناقصه اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور / فراخوان , مناقصه اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور
 150. مزایده نسبت به واگذاری محل غرفه بدلیجات در سالن کوثر ... / آگهی مزایده, مزایده نسبت به واگذاری محل غرفه بدلیجات در سالن کوثر ...
 151. مزایده واگذاری واحد فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی نکویی- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری واحد فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی نکویی- نوبت دوم
 152. مزایده ششدانگ یک باب مغازه نوبت دوم / مزایده ، مزایده ششدانگ یک باب مغازه نوبت دوم
 153. مناقصه واگذاری امور خدماتی , دفتری , سوختگیری .... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی, مناقصه واگذاری امور خدماتی , دفتری , سوختگیری .... -نوبت دوم
 154. مزایده املاک عرصه 200.07-1909-1132متر نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک عرصه 200.07-1909-1132متر نوبت دوم
 155. مناقصه خرید ورق / مناقصه خرید ورق
 156. مناقصه خدمات تعمیرات فضای داخلی و نمای خارجی 20 دستگاه ویلا...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تعمیرات فضای داخلی و نمای خارجی 20 دستگاه ویلا...نوبت دوم
 157. مزایده فروش کارخانه اعم از عرصه و اعیان و ماشین آلات / آگهی مزایده ، مزایده فروش کارخانه اعم از عرصه و اعیان و ماشین آلات
 158. مزایده فروش کارخانه به انضمام ماشین آلات و تجهیزات و انشعابات تجدید / آگهی تجدید مزایده ، مزایده فروش کارخانه به انضمام ماشین آلات و تجهیزات و انشعابات تجدید
 159. مناقصه خرید 4 دستگاه رله دیستانس- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,آگهی مناقصه خرید 4 دستگاه رله دیستانس- نوبت دوم
 160. مزایده فروش انواع قالب فریم رویه اجاق گاز / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش انواع قالب فریم رویه اجاق گاز
 161. مزایده فروش فروش ماشین آلات و تجهیزات کارخانه تجدید / آگهی تجدید مزایده ، مزایده فروش فروش ماشین آلات و تجهیزات کارخانه تجدید
 162. مزایده پلاک 3.526 بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده پلاک 3.526 بخش سه اردبیل
 163. مناقصه واگذاری عملیات اجرای پل و دیوارهای سنگی یادمان شهید.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات اجرای پل و دیوارهای سنگی یادمان شهید....
 164. مزایده اجاره پارکینگ نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگ نوبت دوم
 165. مناقصه خرید و پیاده سازی شبکه ذخیره سازی SAN سرور / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه خرید و پیاده سازی شبکه ذخیره سازی SAN سرور
 166. مناقصه خرید 50000 متر سیم گارد حاوی فیبر نوری OPGW و 2000 متر کابل زمینی فیبر نوری تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 50000 متر سیم گارد حاوی فیبر نوری OPGW و 2000 متر کابل زمینی فیبر نوری تجدید
 167. مزایده نقاله افقی حمل ظروف مواد ..... / مزایده, مزایده نقاله افقی حمل ظروف مواد .....
 168. مناقصه ایمن سازی پل - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایمن سازی پل - نوبت دوم
 169. مزایده عمومی فروش 7 دستگاه خودرو سواری و وانت تک کابین- نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش 7 دستگاه خودرو سواری و وانت تک کابین- نوبت دوم
 170. مزایده یک دستگاه اتوبوس تحت مالکیت و امتیاز خط - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده یک دستگاه اتوبوس تحت مالکیت و امتیاز خط - نوبت دوم
 171. مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه 50.67 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه 50.67 متر
 172. مزایده خودرو سواری تیپ 405 / مزایده , مزایده خودرو سواری تیپ 405
 173. مناقصه اجرای عملیات ارتقاء ظرفیت ایستگاه CGS دوم کرمانشاه - نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات ارتقاء ظرفیت ایستگاه CGS دوم کرمانشاه - نوبت دوم
 174. مزایده عمومی کالاهای اسقاط و مازاد بر نیاز - نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده عمومی کالاهای اسقاط و مازاد بر نیاز
 175. فراخوان انجام خدمات آزمایشگاهی آزمایشات شیمیایی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان انجام خدمات آزمایشگاهی آزمایشات شیمیایی ... نوبت دوم
 176. فراخوان مناقصه طبخ و توزیع غذا و ارائه خدمات مشاوره ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه طبخ و توزیع غذا و ارائه خدمات مشاوره ... نوبت دوم
 177. ارزیابی کیفی تکمیل تجهیزات سالن ها و تعمیرگاه های دپوی ... نوبت دوم / دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه , ارزیابی کیفی تکمیل تجهیزات سالن ها و تعمیرگاه های دپوی ... نوبت دوم
 178. فراخوان ارائه خدمات مشاوره ای جهت پروژه گروه پایش و بهره وری / فراخوان مناقصه , فراخوان ارائه خدمات مشاوره ای جهت پروژه گروه پایش و بهره وری
 179. مناقصه خرید 800 تن کلروفریک - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 800 تن کلروفریک - نوبت دوم
 180. مناقصه خرید کابل برق / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کابل برق
 181. مزایده بهره برداری از زمین چمن مصنوعی / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از زمین چمن مصنوعی
 182. مناقصه عملیات تهیه و اجرای رنگ آمیزی خطوط تاسیساتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تهیه و اجرای رنگ آمیزی خطوط تاسیساتی
 183. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...