بدون عنوان

بدون عنوان

 1. مزایده ضایعات آهنی و آلومیینیومی / مزایده ، ضایعات آهنی و آلومیینیومی
 2. همایش ملی پیشگیری از اعتیاد 95.11.05 / همایش ملی پیشگیری از اعتیاد95.11.05
 3. فراخوان مناقصه انجام عملیات امداد , گازبانی , ابزار دقیق و...- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام عملیات امداد , گازبانی , ابزار دقیق و...- نوبت دوم
 4. مزایده فروش سهام / آگهی مزایده, مزایده فروش سهام
 5. فراخوان خرید یک دستگاه ریچ استاکر / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان خرید یک دستگاه ریچ استاکر
 6. استعلام بها نشان دهنده خطای خطوی هوایی ..... / فرم استعلام بهاء , استعلام بها نشان دهنده خطای خطوی هوایی .....
 7. مناقصه اجرای 20807 متر شبکه توزیع گازرسانی pe / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای 20807 متر شبکه توزیع گازرسانی pe
 8. تجدید مناقصه عمومی اجرای 45105 متر شبکه توزیع گازرسانی PE - / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای 45105 متر شبکه توزیع گازرسانی PE - نوبت اول
 9. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید قطعات یدکی شیرهای کنترل گاز به فلر / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ای , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید قطعات یدکی شیرهای کنترل گاز به فلر
 10. مناقصه تکمیل و تجهیز ساختمان اسکان کارگری سوله بازیافت / مناقصه, مناقصه تکمیل و تجهیز ساختمان اسکان کارگری سوله بازیافت
 11. مزایده فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی
 12. مناقصه خرید اسکلت سالن ورزشی تجدید - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید اسکلت سالن ورزشی تجدید- نوبت دوم
 13. مناقصه احداث کانال بتنی نهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث کانال بتنی نهر
 14. مناقصه واگذاری تهیه بخشی از مصالح و اجرای دستمزدی ساخت و تولید انواع تیر بتونی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری تهیه بخشی از مصالح و اجرای دستمزدی ساخت و تولید انواع تیر بتونی
 15. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 9 کیلومتر خط تغذیه 10 اینچ و 55 کیلومتر شبکه توزیع....نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 9 کیلومتر خط تغذیه 10 اینچ و 55 کیلومتر شبکه توزیع....نوبت دوم
 16. مزایده 400 اصله از نهال های کامسی پاریس / آگهی مزایده, مزایده 400 اصله از نهال های کامسی پاریس
 17. مزایده فروش 19 تومبا به همراه متعلقات / آگهی مزایده, مزایده فروش 19 تومبا به همراه متعلقات
 18. مزایده ملک قطعه 56 تفکیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک قطعه 56 تفکیکی نوبت دوم
 19. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 297.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 297.30متر
 20. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 3500متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 3500متر نوبت اول
 21. مناقصه خرید بخشی از تجهیزات آزمایشگاهی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید بخشی از تجهیزات آزمایشگاهی
 22. مزایده نصف از یکباب منزل مسکونی و .... / مزایده,مزایده نصف از یکباب منزل مسکونی و ....
 23. مزایده دو سازه چهار پایه جرثقیل و... / مزایده, مزایده دو سازه چهار پایه جرثقیل و...
 24. مزایده ملک به متراژ 9140متر / مزایده,مزایده ملک به متراژ 9140متر
 25. مزایده یک دستگاه تراش و... / مزایده, مزایده یک دستگاه تراش و...
 26. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 126.86متر قطعه نه / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 126.86متر قطعه نه
 27. مناقصه انجام خدمات امور پشتیبانی اداری و خدماتی نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی فراخوان, مناقصه انجام خدمات امور پشتیبانی اداری و خدماتی نوبت دوم
 28. مزایده تعداد سه فقره املاک در سلطانیه.ماهنشان و خدابنده / مزایده,مزایده تعداد سه فقره املاک در سلطانیه.ماهنشان و خدابنده
 29. آگهی مزایده واگذاری پارکینگ عمومی کوثر اصفهان / آگهی مزایده ،آگهی مزایده واگذاری پارکینگ عمومی کوثر اصفهان
 30. مناقصه زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت خیابانهای سطح روستا / آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت خیابانهای سطح روستا 1
 31. مناقصه خرید یک دستگاه سرور San Storage نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید یک دستگاه سرور San Storage نوبت دوم
 32. مناقصه قرارداد ارایه خدمات نگهداری ، سرویس و تعمیرات ماشین آلات و ..... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه قرارداد ارایه خدمات نگهداری ، سرویس و تعمیرات ماشین آلات و ..... تجدید
 33. مناقصه خرید انواع کابل و تجهیزات شبکه / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کابل و تجهیزات شبکه
 34. مزایده ششدانگ زمین مساحت 4197متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 4197متر
 35. مزایده یک قطعه زمین با عرصه 2443متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با عرصه 2443متر نوبت اول
 36. مزایده یک دستگاه ساختمان عرصه 130.61متر / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان عرصه 130.61متر
 37. مزایده دستگاه کامیون کشنده تریلی / مزایده دستگاه کامیون کشنده تریلی
 38. مزایده فروش خودروی سواری استیشن / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده فروش خودروی سواری استیشن
 39. مناقصه اصلاح ، بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اصلاح ، بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی
 40. مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان 82.56متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان 82.56متر
 41. فراخوان احداث پست برق سایت اداری / فراخوان ارزیابی و مناقصه, فراخوان احداث پست برق سایت اداری
 42. مزایده اپارتمان اداری / مزایده,مزایده اپارتمان اداری
 43. دومین جشنواره برترین های تبلیغات ایران / دومین جشنواره برترین های تبلیغات ایران
 44. فراخوان تامین نیروی انسانی مورد نیاز ... / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه,فراخوان تامین نیروی انسانی مورد نیاز ...
 45. مناقصه خدمات پشتیبانی فنی تخصصی ، نظارت و اداری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات پشتیبانی فنی تخصصی ، نظارت و اداری
 46. فراخوان مناقصه عمومی تکمیل فضای سبز بلوار اصلی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی تکمیل فضای سبز بلوار اصلی
 47. مناقصه احداث نرده حفاظ مجموعه فرهنگی ورزشی پارک بانوان - نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث نرده حفاظ مجموعه فرهنگی ورزشی پارک بانوان -نوبت سوم
 48. مزایده فروش تعدادی خودرو سبک / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعدادی خودرو سبک
 49. فراخوان بهسازی و اصلاح پایه های روشنایی معابر کارون مسکونی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان بهسازی و اصلاح پایه های روشنایی معابر کارون مسکونی نوبت دوم
 50. فراخوان عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آبادان 1 / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آبادان 1
 51. مزایده فروش آبگرمکن و آسیاب قدیمی و ... / مزایده,مزایده فروش آبگرمکن و آسیاب قدیمی و ...
 52. مزایده منزل مسکونی در دو طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی در دو طبقه نوبت اول
 53. مزایده پلاک ثبتی مساحت صد و سی و دو متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت صد و سی و دو متر
 54. مزایده فروش یازده قطعه زمین از زمین های شهرداری / مزایده,مزایده فروش یازده قطعه زمین از زمین های شهرداری
 55. مزایده واگذاری واحد فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی نکویی / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری واحد فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی نکویی
 56. مزایده تعداد 40 بشکه 100 لیتری مواد یونیت ... / مزایده تعداد 40 بشکه 100 لیتری مواد یونیت ...
 57. مزایده وانت مزدا تک کابین / مزایده وانت مزدا تک کابین
 58. مناقصه واگذاری مدیریت پیمان و تامین نیروی خدمات تنظیف و فضای سبز / آگهی ارزیابی صلاحیت پیمانکاران , مناقصه واگذاری مدیریت پیمان و تامین نیروی خدمات تنظیف و فضای سبز
 59. مزایده کانکس فلزی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده کانکس فلزی نوبت دوم
 60. مزایده املاک مسکونی / مزایده,مزایده املاک مسکونی
 61. مناقصه عملیات احداث و نگهداری فضای سبز 95.11.5 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث و نگهداری فضای سبز 95.11.5
 62. مزایده یک خط کامل تولید پنل های دیواری و سقفی .... مرحله دوم / مزایده , مزایده یک خط کامل تولید پنل های دیواری و سقفی .... مرحله دوم
 63. مناقصه تهیه، حمل، تخلیه و نصب چمن مصنوعی تجدید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، حمل، تخلیه و نصب چمن مصنوعی تجدید
 64. مزایده فروش مقداری از آهن آلات ضایعاتی و زنگ زده / مزایده , مزایده فروش مقداری از آهن آلات ضایعاتی و زنگ زده
 65. مزایده املاک عرصه 200.07-1909-1132متر / مزایده,مزایده املاک عرصه 200.07-1909-1132متر
 66. فراخوان اجرای کامل پروژه مسکونی 24 واحدی / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران , فراخوان اجرای کامل پروژه مسکونی 24 واحدی
 67. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی طبقه زیرزمین 52.16متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی طبقه زیرزمین 52.16متر
 68. مناقصه اجرای عملیات عمرانی خرید آسفالت گرم به همراه حمل / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات عمرانی خرید آسفالت گرم به همراه حمل
 69. مزایده واگذاری دو قطعه زمین با کاربری تفریحی و توریستی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری دو قطعه زمین با کاربری تفریحی و توریستی نوبت دوم
 70. مزایده خودرو نیسان زامیاد / مزایده,مزایده خودرو نیسان زامیاد
 71. مناقصه اجرای پروژه زیرسازی، بیس ریزی و آسفالت معابر شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه زیرسازی، بیس ریزی و آسفالت معابر شهر - نوبت دوم
 72. مزایده میزان 7.7 هکتار زمین زراعتی / مزایده,مزایده میزان 7.7 هکتار زمین زراعتی
 73. مناقصه عملیات آبخیزداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات آبخیزداری
 74. فراخوان مناقصه پیگیری و اجرای دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره برداری.....نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه پیگیری و اجرای دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره برداری... نوبت دوم
 75. مزایده فروش یک دستگاه ماشین فرز و دستگاه اندزه گیری سه بعدی / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه ماشین فرز و دستگاه اندزه گیری سه بعدی
 76. جهان بدون سرطان / جهان بدون سرطان
 77. مزایده ملک مشاع زمین بایر مساحت 306.60متر / مزایده,مزایده ملک مشاع زمین بایر مساحت 306.60متر
 78. مزایده ششدانگ زمین مساحت 523.5 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 523.5 متر
 79. مزایده بخشی از عرصه مازاد ملک مرکز تلفن / مزایده,مزایده بخشی از عرصه مازاد ملک مرکز تلفن
 80. مناقصه بهبود شبکه حمل و نقل و ترافیک و طراحی تقاطع های غیرهمسطح مورد نیاز / فراخوان انتخاب مشاور, مناقصه بهبود شبکه حمل و نقل و ترافیک و طراحی تقاطع های غیرهمسطح مورد نیاز
 81. فراخوان مناقصه خرید 2 کیلومتر لوله فولادی به قطر 400 میلیمتر و ضخامت 4/5 میلیمتر- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید 2 کیلومتر لوله فولادی به قطر 400 میلیمتر و ضخامت 4/5 میلیمتر- نوبت دوم
 82. مزایده تعداد دو کارتن لنت جلو پراید / مزایده,مزایده تعداد دو کارتن لنت جلو پراید
 83. مزایده سواری ال نود سایپا / مزایده,مزایده سواری ال نود سایپا
 84. مزایده سواری پژو پارس نوبت اول / مزایده,مزایده سواری پژو پارس نوبت اول
 85. مزایده سواری پژو پارس / مزایده,مزایده سواری پژو پارس
 86. مزایده خط تلفن / مزایده,مزایده خط تلفن
 87. مناقصه تعدادی کیت انشعاب پلی پروپیلن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعدادی کیت انشعاب پلی پروپیلن
 88. فراخوان قطعه دوم محور فیروزآباد - قیر / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان قطعه دوم محور فیروزآباد - قیر
 89. مزایده یک دستگاه کامیون باری فلزی بنز / آگهی مزایده اموال غیرمنقول,مزایده یک دستگاه کامیون باری فلزی بنز
 90. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید
 91. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی ابی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی ابی نوبت اول
 92. مزایده یک دستگاه خودروی سواری 405 / مزایده یک دستگاه خودروی سواری 405
 93. مزایده یک عدد یخچال ایستاده استیل / مزایده,مزایده یک عدد یخچال ایستاده استیل
 94. مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت پانصد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت پانصد متر
 95. مزایده ششدانگ یکباب منزل با اعیان صد و پنجاه متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل با اعیان صد و پنجاه متر
 96. مزایده9 قلم کالا ژنراتور برق / مزایده9 قلم کالا ژنراتور برق
 97. مزایده یک قطعه زمین 3027.5متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 3027.5متر نوبت اول
 98. مزایده سه دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان ملک / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان ملک
 99. مزایده یک دستگاه موتور سیکلت طرح هوندا / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه موتور سیکلت طرح هوندا
 100. مناقصه واگذاری اداره امور انبار نفت بروجرد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی, مناقصه واگذاری اداره امور انبار نفت بروجرد نوبت دوم
 101. مزایده واحد تولید پریفرم و بطری ،کانوایر باد هوایی ، سیلوی ذخیره بطریهای تولیدی.... / مزایده,مزایده واحد تولید پریفرم و بطری ،کانوایر باد هوایی ، سیلوی ذخیره بطریهای تولیدی....
 102. مزایده ملک مشاع ششدانگ زمین مساحت 971.88متر / مزایده,مزایده ملک مشاع ششدانگ زمین مساحت 971.88متر
 103. مزایده سهام سهمی / مزایده,مزایده سهام سهمی
 104. مزایده یک دستگاه ساختمان بخش دو ثبت تهران نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان بخش دو ثبت تهران نوبت دوم
 105. مزایده اپارتمان طبقه چهارم / مزایده,مزایده اپارتمان طبقه چهارم
 106. مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 597 فرعی / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 597 فرعی
 107. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین 325.37متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین 325.37متر
 108. مزایده فروش انواع ماشین تراش تبریز 2 متری به همراه سه نظام و الکتروموتور گیربکس / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش انواع ماشین تراش تبریز 2 متری به همراه سه نظام و الکتروموتور گیربکس
 109. فراخوان عملیات اجرایی تهویه و ابزار دقیق تونل های شبلی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی عمومی پیمانکاران , فراخوان عملیات اجرایی تهویه و ابزار دقیق تونل های شبلی
 110. مزایده ملک مساحت 60.90متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 60.90متر
 111. مزایده فروش خط تلفن شماره 09121034636 / آگهی مزایده , مزایده فروش خط تلفن شماره 09121034636
 112. مزایده فروش مقدار حدود 54 تن تخمه هنداونه / آگهی مزایده، مزایده فروش مقدار حدود 54 تن تخمه هنداونه
 113. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 48/13178 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 48/13178
 114. مزایده فروش 12 قلم لوازم الکتریکی و الکترونیکی / آگهی مزایده , مزایده فروش 12 قلم لوازم الکتریکی و الکترونیکی
 115. مناقصه خرید کیف سلامت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید کیف سلامت
 116. مناقصه واگذاری امور خدماتی بیمارستانهای تابعه دانشگاه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور خدماتی بیمارستانهای تابعه دانشگاه
 117. فراخوان مناقصه انجام عملیات انبارداری ، بارگیری ، توزین و ترخیص محصولات - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام عملیات انبارداری ، بارگیری ، توزین و ترخیص محصولات -نوبت دوم
 118. مناقصه خرید 1001 دستگاه ترانسفورماتور - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 1001 دستگاه ترانسفورماتور - نوبت دوم
 119. مناقصه خرید قطعات موتورهای mtum90 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید قطعات موتورهای mtum90
 120. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل برون شهری / مناقصه , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل برون شهری
 121. مزایده مدیریت و اجرای سامانه هوشمند پارک حاشیه ای (پارکبان) در معابر پر ترافیک - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده مدیریت و اجرای سامانه هوشمند پارک حاشیه ای (پارکبان) در معابر پر ترافیک -نوبت دوم
 122. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه یک تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه یک تفکیکی
 123. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با زیربنا 572.94متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با زیربنا 572.94متر
 124. مزایده ششدانگ اپارتمان غرب طبقه همکف 89.87متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان غرب طبقه همکف 89.87متر
 125. فراخوان مناقصه تامین بال ولو 24 اینچ کلاس 600 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین بال ولو 24 اینچ کلاس 600
 126. مزایده واگذاری طرح توریستی سیترا مرحله دوم / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری طرح توریستی سیترا مرحله دوم
 127. مزایده تعداد 200 عدد قفل کامل ... / مزایده تعداد 200 عدد قفل کامل ...
 128. تجدید مزایده فروش کارخانه آسفالت / تجدید مزایده فروش کارخانه آسفالت
 129. مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی مرکز آموزشی درمانی ولیعصر عج اراک / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی مرکز آموزشی درمانی ولیعصر عج اراک
 130. فراخوان اجرای عملیات مقاوم سازی لرزه ای ساختمان فرش / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان اجرای عملیات مقاوم سازی لرزه ای ساختمان فرش
 131. فراخوان عملیات اجرایی سازه سه راهی لینک ارتباطی بین خط 1 به خط ..نوبت دوم / ارزیابی کیفی , فراخوان عملیات اجرایی سازه سه راهی لینک ارتباطی بین خط 1 به خط ...نوبت دوم
 132. تجدید فراخوان مناقصه عملیات حفر و پمپاژ دو حلقه چاه آب آشامیدنی با تهیه و نصب لوله جدار نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عملیات حفر و پمپاژ دو حلقه چاه آب آشامیدنی با تهیه و نصب لوله جدار نوبت دوم
 133. مناقصه خرید مخازن نگهداری شیر / مناقصه خرید مخازن نگهداری شیر
 134. مناقصه 700 تن پودر گرانوله ریخته گری اسلب جهت فولادهای متوسط کربن / آگهی مناقصه بین المللی عمومی ، مناقصه 700 تن پودر گرانوله ریخته گری اسلب جهت فولادهای متوسط کربن
 135. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان 120 متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان 120 متر
 136. فراخوان مناقصه انجام عملیات گازبانی ، امداد و سرویس نگهداری نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام عملیات گازبانی ، امداد و سرویس نگهداری نوبت دوم
 137. مناقصه احداث کانال هدایت آب های سطحی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای، مناقصه احداث کانال هدایت آب های سطحی- نوبت دوم
 138. مناقصه اجرای پروژه آسفالت محوطه نیروگاه سیکل ترکیبی / فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار, مناقصه اجرای پروژه آسفالت محوطه نیروگاه سیکل ترکیبی
 139. مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی شامل خدمات اداری ، مالی ، فنی، مشترکین.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی شامل خدمات اداری ، مالی ، فنی ، مشترکین....نوبت دوم
 140. تجدید مناقصه خرید البسه ایمنی و... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید البسه ایمنی و...
 141. مناقصه خرید چسب کاغذی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید چسب کاغذی
 142. مناقصه خرید تجهیزات (مدل های آموزشی) / مناقصه ,مناقصه خرید تجهیزات (مدل های آموزشی)
 143. مزایده واگذاری دو باب مغازه در پاساژ جم فاز / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری دو باب مغازه در پاساژ جم فاز
 144. مناقصه خرید 1000 تن فرومنگنز و ... / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه خرید 1000 تن فرومنگنز و ...
 145. مزایده providing QTY 5.000-10.000 MT Ammonium Nitrate / آگهی مزایده، مزایده providing QTY 5.000-10.000 MT Ammonium Nitrate
 146. مناقصه خرید، نصب و راه اندازی کمپرسور سوم و پنجم واحد بازیابی اتان / آگهی شناسایی پیمانکار, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی کمپرسور سوم و پنجم واحد بازیابی اتان
 147. مناقصه برونسپاری بخشی از فعالیتهای بهره یرداری- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه برونسپاری بخشی از فعالیتهای بهره برداری - نوبت دوم
 148. مزایده فروش چهارگوش فولادی گرمکار و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش چهارگوش فولادی گرمکار و ...
 149. مناقصه خرید P/F TWINDISC- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید P/F TWINDISC- نوبت دوم
 150. مزایده بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی / مزایده عمومی , مزایده بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی
 151. مزایده غرف و اماکن شهربازی ها برای ایام نمایشگاه / مزایده عمومی , مزایده غرف و اماکن شهربازی ها برای ایام نمایشگاه
 152. آگهی مناقصه خرید ، تهیه و تحویل 12 دستگاه هواساز / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خرید ، تهیه و تحویل 12 دستگاه هواساز
 153. مزایده غرفه شماره پنج واقع در لابی هتل / آگهی مزایده عمومی, مزایده غرفه شماره پنج واقع در لابی هتل
 154. مناقصه عملیات احداث اوکلن و ترانشه اکتشافی.... / مناقصه, مناقصه عملیات احداث اوکلن و ترانشه اکتشافی....
 155. مزایده تعداد حدود یکصد و ده راس گوساله نر شیرخوار... / آگهی مزایده,مزایده تعداد حدود یکصد و ده راس گوساله نر شیرخوار ...
 156. مناقصه خرید انواع کنتور تکفاز دیجیتالی - نوبت دوم / مناقصه خرید انواع کنتور تکفاز دیجیتالی -نوبت دوم
 157. مزایده تعدادی از ماشین آلات و قطعات مازاد برنیاز خود / مزایده ، مزایده تعدادی از ماشین آلات و قطعات مازاد برنیاز خود
 158. مناقصه انجام امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان
 159. مزایده آهن آلات و حلب های موجود در سقف مدرسه شبانه روزی / مزایده ، مزایده آهن آلات و حلب های موجود در سقف مدرسه شبانه روزی
 160. مزایده یکباب داروخانه و پروانه مربوطه / مزایده,مزایده یکباب داروخانه و پروانه مربوطه
 161. مناقصه برونسپاری بخشی از عملیات مانور و عیب یابی شبکه فشار متوسط / مناقصه , مناقصه برونسپاری بخشی از عملیات مانور و عیب یابی شبکه فشار متوسط
 162. مناقصه واگذاری امور خدماتی ، عمران ، تاسیسات ...نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدماتی ، عمران ، تاسیسات ...نوبت دوم
 163. مزایده بخشی از آهن آلات ضایعاتی / مزایده , مزایده بخشی از آهن آلات ضایعاتی
 164. مناقصه حدود 1000 هزار متر فنس کشی / مناقصه ، مناقصه حدود 1000 هزار متر فنس کشی
 165. مزایده فروش خودروهای اسقاط مازاد بر نیاز - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش خودروهای اسقاط مازاد بر نیاز - نوبت دوم
 166. مناقصه انجام عملیات بلوک گذاری سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات بلوک گذاری سطح شهر -نوبت دوم
 167. مناقصه گوشت قرمز منجمد برزیلی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه گوشت قرمز منجمد برزیلی
 168. تمدید مناقصه خرید چهار سری تابلوی 20 کیلو ولت- نوبت دوم / تمدید , مناقصه خرید چهار سری تابلوی 20 کیلو ولت - نوبت دوم
 169. مزایده اجاره یک واحد مسکونی و یک واحد اداری و ... / مزایده , مزایده اجاره یک واحد مسکونی و یک واحد اداری و ...
 170. مزایده اجاره یک واحد اداری - مسکونی نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره یک واحد اداری - مسکونی نوبت دوم
 171. مناقصه واگذاری اداره امور انبار نفت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اداره امور انبار نفت نوبت دوم
 172. مناقصه ایمن سازی پل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایمن سازی پل
 173. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 69.94متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 69.94متر
 174. مزایده منزل مسکونی مخروبه / مزایده,مزایده منزل مسکونی مخروبه
 175. مزایده منزل مسکونی با قدمت سی سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت سی سال
 176. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 380.93متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 380.93متر
 177. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 467.2 و 238 متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 467.2 و 238 متر
 178. مزایده واگذاری به صورت مشارکتی زمینهای زراعی بخش های نه گانه مجتمع زراعت- تجدید / تجدید آگهی دعوت به مزایده عمومی, مزایده واگذاری به صورت مشارکتی زمینهای زراعی بخش های نه گانه مجتمع زراعت- تجدید
 179. مناقصه واگذاری خدمات اداری ، نگهبانی ، نقلیه و امور اجرایی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات اداری ، نگهبانی ، نقلیه و امور اجرایی- نوبت دوم
 180. مناقصه برون سپاری موضوع حفظ و نگهداری فضای سبز و خدمات پارکی / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه برون سپاری موضوع حفظ و نگهداری فضای سبز و خدمات پارکی
 181. مناقصه عملیات دیوارکشی، جدول گذاری و بلوک فرش سالن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات دیوارکشی، جدول گذاری و بلوک فرش سالن
 182. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 137 کیلومتر شبکه توزیع در روستاهای اسدیه پایین ... / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 137 کیلومتر شبکه توزیع در روستاهای اسدیه پایین ...
 183. اصلاحیه مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز / اصلاحیه , مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز
 184. مناقصه تکمیل ساختمان آمفی تئاتر باغ ملی ... تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ساختمان آمفی تئاتر باغ ملی ... تجدید نوبت دوم
 185. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش دو اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش دو اردبیل
 186. مناقصه اجرای سقف عرضه فولادی سوله سردخانه / آگهی شرکت در مناقصه,مناقصه اجرای سقف عرضه فولادی سوله سردخانه
 187. مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مساحت 289.8متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مساحت 289.8متر
 188. مزایده ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری کاروان / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری کاروان
 189. مزایده بخشی از عرصه ملک مرکز تلفن اقبالیه / مزایده,مزایده بخشی از عرصه ملک مرکز تلفن اقبالیه
 190. مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه
 191. فراخوان مناقصه پروژه احداث مخازن 600 و 3000 مترمکعبی سیاهکل و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه احداث مخازن 600 و 3000 مترمکعبی سیاهکل و ... نوبت دوم
 192. مناقصه تعمیرات اساسی ساختمان مهندسی منطقه قزوین تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیرات اساسی ساختمان مهندسی منطقه قزوین تجدید
 193. فراخوان

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...