سایت مناقصات و مزایدات مطالب 95.10.30 پارس نماد

سایت مناقصات و مزایدات مطالب 95.10.30 پارس نماد

 1. مزایده سه دانگ سرقفلی یکباب مغازه سه دهنه نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ سرقفلی یکباب مغازه سه دهنه نوبت اول
 2. مزایده دو قطعه زمین در پرونده 942225 / مزایده,مزایده دو قطعه زمین در پرونده 942225
 3. مزایده واگذاری طرح سالم سازی دریا در مجتمع تفریحی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری طرح سالم سازی دریا در مجتمع تفریحی
 4. ارزیابی کیفی خطوط فاضلابرو - نوبت دوم / مناقصه , ارزیابی کیفی خطوط فاضلابرو - نوبت دوم
 5. مناقصه احداث بوستان وفا 95.10.30 / مناقصه احداث بوستان وفا 95.10.30
 6. ارزیابی کیفی جمع آوری فاضلاب شهر شیروان منطقه I2.... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی جمع آوری فاضلاب شهر شیروان منطقه I2.... نوبت دوم
 7. ارزیابی کیفی اجرای خطوط فاضلابرو باقیمانده منطقه جوادی شهر بجنورد ... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی اجرای خطوط فاضلابرو باقیمانده منطقه جوادی شهر بجنورد ... نوبت دوم
 8. مزایده دو قطعه زمین مسکونی عرصه هرکدام 405 متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مسکونی عرصه هرکدام 405 متر
 9. فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی کارخانه آسفالت / فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی کارخانه آسفالت
 10. مزایده اجاره تابلو سه وجهی و تک وجهی / مزایده , مزایده اجاره تابلو سه وجهی و تک وجهی
 11. مزایده یک دستگاه خودروی پراید صبا / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پراید صبا
 12. مناقصه اجرای پروژه بهره برداری، راهبری و نگهداری از تصفیه خانه ها / آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی,مناقصه اجرای پروژه بهره برداری، راهبری و نگهداری از تصفیه خانه ها
 13. مزایده واگذاری چهار مورد جایگاه CNG و مرکز معاینه فنی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری چهار مورد جایگاه CNG و مرکز معاینه فنی
 14. مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده یک خط تلفن همراه
 15. مزایده بهره برداری از پارکینگ مترو علی آباد / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از پارکینگ مترو علی آباد
 16. مزایده تعداد 87 دستگاه خودرو , تعداد 12 دستگاه موتور سیکلت ... / آگهی مزایده , مزایده تعداد 87 دستگاه خودرو , تعداد 12 دستگاه موتور سیکلت ...
 17. تجدید مناقصه خرید مقدار 14.040 متر انواع کابل کراسلینگ .... نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه خرید مقدار 14.040 متر انواع کابل کراسلینگ ....
 18. مناقصه خرید تجهیزات کامپیوتری و یو پی اس / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات کامپیوتری و یو پی اس
 19. اصلاحیه مناقصه دو دستگاه امحاء / اصلاحیه , مناقصه دو دستگاه امحاء
 20. مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری 350 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری 350 متر
 21. تجدید مزایده کافی شاپ پارک امام علی ع 95.10.30 / مزایده , تجدید مزایده کافی شاپ پارک امام علی ع 95.10.30
 22. مزایده ششدانگ منزل مسکونی ویلایی بخش 5 میناب / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی ویلایی بخش 5 میناب
 23. مناقصه خرید تعداد 7006 عدد تانکر آب آشامیدنی -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تعداد 7006 عدد تانکر آب آشامیدنی - نوبت دوم
 24. مزایده فروش 3 دستگاه اتومبیل / مزایده ، مزایده فروش 3 دستگاه اتومبیل
 25. مناقصه تکمیل مدرسه مشارکتی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تکمیل مدرسه مشارکتی
 26. مناقصه خرید لوازم و اجرای سیستم آبیاری قطره ای / مناقصه ، مناقصه خرید لوازم و اجرای سیستم آبیاری قطره ای
 27. مناقصه دوزینگ پمپ فسفات ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه دوزینگ پمپ فسفات ...
 28. مناقصه خرید انواع لامپ و بالاست / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع لامپ و بالاست
 29. مزایده ملک دارای پلاک ثبتی 729 فرعی از صد و هفت اصلی / مزایده,مزایده ملک دارای پلاک ثبتی 729 فرعی از صد و هفت اصلی
 30. مزایده فروش یست و پنج راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی .... / آگهی مزایده , مزایده فروش یست و پنج راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی ....
 31. آگهی مناقصه خرید تجهیزات رایانه ای و اتصالات شبکه / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خرید تجهیزات رایانه ای و اتصالات شبکه
 32. آگهی مناقصه عمومی احداث فرهنگسرای قرآنی / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی احداث فرهنگسرای قرآنی
 33. مزایده فروش کابل آلومینیوم (اسقاط ) ... / آگهی مزایده , مزایده فروش کابل آلومینیوم (اسقاط ) ....
 34. مناقصه برونسپاری بخشی از فعالیتهای بهره یرداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برونسپاری بخشی از فعالیتهای بهره برداری نوبت دوم
 35. مناقصه خرید انواع تابلو هوایی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید انواع تابلو هوایی
 36. مناقصه برونسپاری نگهداری و تعمیرات شبکه توزیع اتفاقات شهرها / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه برونسپاری نگهداری و تعمیرات شبکه توزیع اتفاقات شهرها
 37. مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 46000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 46000متر
 38. مزایده فروش انواع کالاهای اسقاط شامل انواع سیم ، کابل و ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش انواع کالاهای اسقاط شامل انواع سیم ، کابل و ... نوبت دوم
 39. فراخوان عملیات تهیه، حمل و نصب نیوجرسی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان عملیات تهیه، حمل و نصب نیوجرسی نوبت دوم
 40. مناقصه تعداد 20 دستگاه پمپ بنزین دیجیتال دو نازله -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو نوبت,مناقصه تعداد 20 دستگاه پمپ بنزین دیجیتال دو نازله -نوبت دوم
 41. تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری پست برق تاسیسات - نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری پست برق تاسیسات - نوبت دوم
 42. مناقصه خرید انواع قطعات مکانیکی دقیق / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع قطعات مکانیکی دقیق
 43. مزایده داستر نقره ای متالیک / مزایده ، مزایده داستر نقره ای متالیک
 44. مزایده زانتیا 88 نوک مدادی / مزایده ، مزایده زانتیا 88 نوک مدادی
 45. فراخوان مناقصه خرید 53 قلم مصرفی مورد نیاز معاونت بهداشت درمان و توانبخشی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 53 قلم مصرفی مورد نیاز معاونت بهداشت درمان و توانبخشی
 46. مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت دوم
 47. فراخوان واگذاری به اجاره یک قطعه زمین دولتی با کاربری خدماتی و رفاهی / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان واگذاری به اجاره یک قطعه زمین دولتی با کاربری خدماتی و رفاهی
 48. فراخوان تامین مالی، طراحی، تامین کالا و اجرای سامانه مشترک انتقال آب کشاورزی و شرب / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران و تامین کنندگان مالی, فراخوان تامین مالی، طراحی، تامین کالا و اجرای سامانه مشترک انتقال آب کشاورزی و شرب
 49. مزایده فروش کارخانه مساحت 1575متر / مزایده,مزایده فروش کارخانه مساحت 1575متر
 50. مناقصه خرید CONTROL VALVE- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید CONTROL VALVE- نوبت دوم
 51. مناقصه خرید اقلام و نهاده های دامی از قبیل جو، ذرت دانه ای و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید اقلام و نهاده های دامی از قبیل جو، ذرت دانه ای و ...
 52. مزایده فروش املاک در استان سیستان و بلوچستان / مزایده,مزایده فروش املاک در استان سیستان و بلوچستان
 53. مزایده دودستگاه باسکول ترازو ... / مزایده دودستگاه باسکول ترازو ...
 54. مناقصه تعمیرات ساختمان شماره 2 ... / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات ساختمان شماره 2 ...
 55. ارزیابی کیفی عملیات اجرایی سد مخزنی دالکی - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی عملیات اجرایی سد مخزنی دالکی - نوبت دوم
 56. مزایده عرصه و اعیان ملک ویلایی نوبت اول / مزایده,مزایده عرصه و اعیان ملک ویلایی نوبت اول
 57. مزایده فروش تعداد 400 عدد کیف بچه گانه عروسکی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش تعداد 400 عدد کیف بچه گانه عروسکی
 58. مناقصه خرید 100.000 عدد انواع پیچ و مهره، واشر ... / مناقصه,مناقصه مناقصه خرید 100.000 عدد انواع پیچ و مهره، واشر ...
 59. مزایده ششدانگ زمین مساحت 271.06مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 271.06مترمربع
 60. مزایده منزل مسکونی ویلایی 307.36متر مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی 307.36متر مرحله اول
 61. مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 28974/43 / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 28974/43
 62. مزایده فروش پروژه نیمه کاره 48 واحدی مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش پروژه نیمه کاره 48 واحدی مسکونی نوبت دوم
 63. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم بخش 12 سبزوار / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم بخش 12 سبزوار
 64. مزایده منزل مسکونی عرصه صد و شصت و هشت متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه صد و شصت و هشت متر
 65. مناقصه عمومی خرید ، حمل ، تحویل در محل میلگرد / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید ، حمل ، تحویل در محل میلگرد
 66. مزایده 0.98 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 0.98 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی
 67. ارزیابی کیفی P/F ATLASCOPCO ELEMENT - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , ارزیابی کیفی P/F ATLASCOPCO ELEMENT - نوبت دوم
 68. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 مدل 1387 به رنگ سفید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 مدل 1387 به رنگ سفید
 69. مزایده 9 قطعه زمین تجاری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده 9 قطعه زمین تجاری مسکونی نوبت دوم
 70. آگهی دعوت به مشارکت در ساخت در تهران / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت ، آگهی دعوت به مشارکت در ساخت در تهران
 71. آگهی مزایده عمومی اجاره مجتمع فرهنگی ورزشی / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی اجاره مجتمع فرهنگی ورزشی
 72. آگهی مزایده عمومی اجاره 2 طبقه از واحدهای تجاری / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی اجاره 2 طبقه از واحدهای تجاری
 73. فراخوان مناقصه خرید یک ست TUBE 3/4 BWG 14 / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید یک ست TUBE 3/4" BWG 14
 74. مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری - نوبت دوم / مناقصه , فراخوان خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری - نوبت دوم
 75. فراخوان مناقصه SCREW OIL INJECTED AIR COMP INGERSOLL نوبت دوم / فراخوان مناقصه SCREW OIL INJECTED AIR COMP INGERSOLL نوبت دوم
 76. سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی / سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی
 77. مناقصه خرید هشت قلم underground cable.600/1000 volts نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید هشت قلم underground cable.600/1000 volts نوبت دوم
 78. مناقصه اجرای 14700 متر شبکه پلی اتیلن گاز رسانی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای 14700 متر شبکه پلی اتیلن گاز رسانی نوبت دوم
 79. اصلاحیه مناقصه اجرای 14700 متر شبکه پلی اتیلن گاز رسانی / اصلاحیه مناقصه , مناقصه اجرای 14700 متر شبکه پلی اتیلن گاز رسانی
 80. مزایده فروش تعداد 228 قلم کالای نوی مازاد بر نیاز و اسقاط ...نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 228 قلم کالای نوی مازاد بر نیاز و اسقاط ...نوبت دوم
 81. مزایده ششدانگ یک دستگاه واحد خدماتی 58.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه واحد خدماتی 58.10متر
 82. مزایده یک قطعه زمین و خانسرای قدیمی عرصه 341.5متر / مزایده,ممزایده یک قطعه زمین و خانسرای قدیمی عرصه 341.5متر
 83. مزایده 90 سیر مشاع از 240 سیر ششدانگ پلاک سی فرعی / مزایده,مزایده 90 سیر مشاع از 240 سیر ششدانگ پلاک سی فرعی
 84. مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی
 85. مزایده 190 سیر مشاع از 240 سیر سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده 190 سیر مشاع از 240 سیر سرقفلی مغازه
 86. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب محله حسین آباد و ... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب محله حسین آباد و ...
 87. همایش شرکت های برتر ایران 95.10.30 / همایش شرکت های برتر ایران 95.10.30
 88. فراخوان عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شازند تجدید / آگهی فراخوان ,فراخوان عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شازند تجدید
 89. مناقصه مقداری لوله چدن داکتیل قطر 500 و 200 مورد نیاز / آگهی مناقصه , مناقصه مقداری لوله چدن داکتیل قطر 500 و 200 مورد نیاز
 90. مزایده اتومبیل سواری پیکان / مزایده,مزایده اتومبیل سواری پیکان
 91. مناقصه پیاده روسازی حد فاصل سالن ورزشی بلوار خلیج فارس ... / مناقصه پیاده روسازی حد فاصل سالن ورزشی بلوار خلیج فارس ...
 92. مناقصه پروژه حفاری چاه شرب مجتمع پرسه سو -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه حفاری چاه شرب مجتمع پرسه سو -نوبت دوم
 93. مزایده فروش و واگذاری املاک / مزایده,مزایده فروش و واگذاری املاک
 94. مناقصه خرید رکوردر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید رکوردر - نوبت دوم
 95. مناقصه خرید مواد شیمیایی - نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه خرید مواد شیمیایی -نوبت دوم
 96. ارزیابی کیفی جمع آوری فاضلاب شهر شیروان منطقه I1.... -نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی جمع آوری فاضلاب شهر شیروان منطقه I1.... نوبت دوم
 97. ارزیابی کیفی جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم
 98. مزایده نصب و بهره برداری از دستگاه ترامپلین تجدید -95.10.30 / آگهی تجدید مزایده ، مزایده نصب و بهره برداری از دستگاه ترامپلین تجدید -95.10.30
 99. مناقصه اجرای طرح پیاده روسازی بزرگراه میثاق -95.10.30 / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای طرح پیاده روسازی بزرگراه میثاق -95.10.30
 100. مناقصه بازپیرایی آیلند ، درختکاری و جنگلکاری ... 95.10.30 / مناقصه ، مناقصه بازپیرایی آیلند ، درختکاری و جنگلکاری ... 95.10.30
 101. مزایده سهم الارث سه قطعه ملک مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده سهم الارث سه قطعه ملک مسکونی نوبت اول
 102. نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد کارآفرینی و صنعت توریسم 95.10.30 / نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد کارآفرینی و صنعت توریسم 95.10.30
 103. مزایده فروش مقدار حدوداً 322 تن مواد حاصل از بوجاری بذور گندم- نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده فروش مقدار حدوداً 322 تن مواد حاصل از بوجاری بذور گندم- نوبت دوم
 104. مزایده پلاک ثبتی شماره 15142 فرعی از شصت و هفت اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 15142 فرعی از شصت و هفت اصلی
 105. مزایده ملک مشاع بخش ده تهران / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش ده تهران
 106. مزایده ششدانگ اپارتمان 75.10متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 75.10متر نوبت دوم
 107. مزایده تلفن همراه / آگهی مزایده , مزایده تلفن همراه
 108. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 110.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 110.30متر
 109. مزایده یک قطعه کارگاه مساحت صد و هشت متر / مزایده,مزایده یک قطعه کارگاه مساحت صد و هشت متر
 110. مزایده یکباب مغازه واحد تجاری مساحت شصت و سه متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه واحد تجاری مساحت شصت و سه متر
 111. مزایده یک قطعه زمین مساحت 139.37متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 139.37متر نوبت اول
 112. مزایده ملک به مساحت 38740 متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 38740 متر
 113. مزایده واگذاری به اجاره کارخانه شن و ماسه و آسفالت / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره کارخانه شن و ماسه و آسفالت
 114. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش یک حومه کرمانشاه / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش یک حومه کرمانشاه
 115. مزایده ششدانگ یک قطعه خانه سرا 219 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه خانه سرا 219 متر
 116. مناقصه خرید انواع کابل فیبرنوری- اصلاحیه / آگهی مناقصه (اصلاحیه) , مناقصه خرید انواع کابل فیبرنوری- اصلاحیه
 117. آگهی مناقصه عمومی اجرای مقاوم سازی پل های شریانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی اجرای مقاوم سازی پل های شریانی- نوبت دوم
 118. مناقصه خرید دستگاه فلوسایتومتری ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید دستگاه فلوسایتومتری ...
 119. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 5 واحد 22 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 5 واحد 22 تفکیکی
 120. مزایده اتومبیل پژو 206 / مزایده اتومبیل پژو 206
 121. مزایده ششدانگ و مازاد اپارتمان طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ و مازاد اپارتمان طبقه اول
 122. مزایده فروش تعداد هشت ست پرس هیدرولیک لوله و اتصالات نوبت دوم / آگهی مزایده منقول , مزایده فروش تعداد هشت ست پرس هیدرولیک لوله و اتصالات نوبت دوم
 123. سرقفلی یک باب مزایده 95.10.30 / سرقفلی یک باب مزایده 95.10.30
 124. مزایده یکدستگاه آمبولانس سرانزا ..... / مزایده ، مزایده یکدستگاه آمبولانس سرانزا .....
 125. مزایده سه قطعه ملک کاربری اداری مسکونی تجاری / مزایده,مزایده سه قطعه ملک کاربری اداری مسکونی تجاری
 126. مناقصه عملیات اجرایی احداث سازه رسوبگیر کانال / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات اجرایی احداث سازه رسوبگیر کانال
 127. ارزیابی کیفی خدمات تاکسیرانی جهت ایاب و ذهاب- نوبت دوم / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی خدمات تاکسیرانی جهت ایاب و ذهاب- نوبت دوم
 128. مزایده سه دانگ سند ملکی مساحت 584متر نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ سند ملکی مساحت 584متر نوبت دوم
 129. مناقصه عملیات حمل و تخلیه 300.000 تن کود اوره- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات حمل و تخلیه 300.000 تن کود اوره- نوبت دوم
 130. مزایده سه قطعه زمین زراعی مساحت 4 هکتار / مزایده,مزایده سه قطعه زمین زراعی مساحت 4 هکتار
 131. استعلام یخچال 5 فوت / استعلام, استعلام یخچال 5 فوت
 132. استعلام دستگاه حضور و غیاب مدل VIRDI-AC2100 / استعلام, استعلام دستگاه حضور و غیاب مدل VIRDI-AC2100
 133. استعلام آسانسور کششی / استعلام, استعلام آسانسور کششی
 134. استعلام سیستم سرمایش و گرمایش چیلر / استعلام , استعلام سیستم سرمایش و گرمایش چیلر
 135. مزایده چهار بشکه قیر ، ششصد کارتن آجرنما .... / مزایده,مزایده چهار بشکه قیر ، ششصد کارتن آجرنما ...
 136. استعلام فریم درب اتوماتیک / استعلام , استعلام فریم درب اتوماتیک
 137. استعلام لامپ مهتابی 120 سانتی LED 20W / استعلام , استعلام لامپ مهتابی 120 سانتی LED 20W
 138. استعلام تخت فلزی یک نفره / استعلام, استعلام تخت فلزی یک نفره
 139. استعلام صندلی مبله جوان و گل میز / استعلام, استعلام صندلی مبله جوان و گل میز
 140. استعلام تلویزیون 40 اینچ / استعلام, استعلام تلویزیون 40 اینچ
 141. استعلام یخچال 12 فوت / استعلام, استعلام یخچال 12 فوت
 142. استعلام کولر گازی پنجره ای اوجنرال 24000 / استعلام, استعلام کولر گازی پنجره ای اوجنرال 24000
 143. استعلام کابل 1*300 زره دار یکصد متر ... / استعلام, استعلام کابل 1*300 زره دار یکصد متر ...
 144. استعلام خرید 500 متر سیم مسی 120 میلیمتر ... / استعلام, استعلام خرید 500 متر سیم مسی 120 میلیمتر ...
 145. مزایده قطعه سه تفکیکی از پلاک 61 فرعی و قطعه دو تفکیکی / مزایده,مزایده قطعه سه تفکیکی از پلاک 61 فرعی و قطعه دو تفکیکی
 146. استعلام کابل / استعلام , استعلام کابل
 147. استعلام سیستم رایانه و چاپگر / استعلام , استعلام سیستم رایانه و چاپگر
 148. استعلام تابلو برق 75 کیلووات / استعلام , استعلام تابلو برق 75 کیلووات
 149. استعلام شش دستگاه ماژول / استعلام , استعلام شش دستگاه ماژول
 150. استعلام CPU .... / استعلام , استعلام CPU ....
 151. استعلام سقف کاذب آگوستیک / استعلام , استعلام سقف کاذب آگوستیک
 152. استعلام گواهینامه امنیتی ssl wildcard certificate oc-KEYNECTIR / استعلام, استعلام گواهینامه امنیتی ssl wildcard certificate oc-KEYNECTIR
 153. استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار
 154. تجدید مناقصه انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر - نوبت دوم / تجدید , مناقصه انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر - نوبت دوم
 155. مزایده واگذاری به اجاره داروخانه شبانه روزی / مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره داروخانه شبانه روزی
 156. اطلاعیه تمدید مناقصه بازرسی فنی و نظارت بر نصب کنتورهای هوشمند / اطلاعیه تمدید , مناقصه بازرسی فنی و نظارت بر نصب کنتورهای هوشمند
 157. فراخوان خرید دو دستگاه چیلر / آگهی فراخوان مناقصه عمومی و دو مرحله ای,فراخوان خرید دو دستگاه چیلر
 158. مزایده واگذاری فروش قالی و قالیچه ... / مزایده واگذاری فروش قالی و قالیچه ...
 159. استعلام بهاء قیمت اصلاح نقشه های اجرایی مرکز رشد / استعلام , استعلام بهاء قیمت اصلاح نقشه های اجرایی مرکز رشد
 160. مزایده 4 دستگاه خودرو / مزایده 4 دستگاه خودرو
 161. آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات احداث مخزن 1500 متر مکعبی شهر بوانات / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات احداث مخزن 1500 متر مکعبی شهر بوانات
 162. مناقصه ساخت و تجهیز تصفیه خانه حذف آرسنیک از منابع آب شرب شهر دلبران / مناقصه ساخت و تجهیز تصفیه خانه حذف آرسنیک از منابع آب شرب شهر دلبران
 163. فراخوان پروژه اجرای شبکه فاضلاب مسکن مهر جیرفت ناحیه C&D / فراخوان پروژه اجرای شبکه فاضلاب مسکن مهر جیرفت ناحیه C&D
 164. مزایده میلگرد و ... / آگهی مزایده, مزایده میلگرد و ...
 165. اصلاحیه مزایده قطعه زمین کاربری تاسیسات شهری / اصلاحیه مزایده,مزایده قطعه زمین کاربری تاسیسات شهری
 166. مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر دو گنبدان .... / مناقصه ، مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر دو گنبدان ....
 167. حراج محلی اقلام مازاد بر نیاز راکد و اسقاطی / حراج محلی اقلام مازاد بر نیاز راکد و اسقاطی
 168. مناقصه مشاوره خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های کوچک تامین آب / مناقصه ، مناقصه مشاوره خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های کوچک تامین آب
 169. استعلام خرید تکه لبه کانیوا / استعلام , استعلام خرید تکه لبه کانیوا
 170. استعلام وسایل خانه / استعلام , استعلام وسایل خانه
 171. استعلام فرش، گلیم و موکت / استعلام, استعلام فرش، گلیم و موکت
 172. استعلام وسایل خانه به تعداد 784 عدد / استعلام , استعلام وسایل خانه به تعداد 784 عدد
 173. استعلام خرید مرغ منجمد / استعلام, استعلام خرید مرغ منجمد
 174. استعلام خرید مشعل / استعلام, استعلام خرید مشعل
 175. فراخوان واگذاری پروژه های تملک دارایی و سرمایه ای نیمه تمام و تکمیل شده / فراخوان واگذاری پروژه های تملک دارایی و سرمایه ای نیمه تمام و تکمیل شده
 176. استعلام وسایل خانه / استعلام , استعلام وسایل خانه
 177. استعلام مبلمان و دکوراسیون / استعلام , استعلام مبلمان و دکوراسیون
 178. استعلام فرش، گلیم و موکت / استعلام , استعلام فرش، گلیم و موکت
 179. استعلام مجموع متعلقات مکانیزم بریکر / استعلام , استعلام مجموع متعلقات مکانیزم بریکر
 180. استعلام تلویزیون ال ای دی 32 اینچ اسنوا / استعلام , استعلام تلویزیون ال ای دی 32 اینچ اسنوا
 181. استعلام لوازم اداری / استعلام , استعلام لوازم اداری
 182. آگهی مناقصه عمومی نسبت به اورهال و راه‌اندازی درایر / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی نسبت به اورهال و راه‌اندازی درایر
 183. مزایده قطعه زمین کاربری تاسیسات شهری نوبت دوم / مزایده,مزایده قطعه زمین کاربری تاسیسات شهری نوبت دوم
 184. مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز نوبت دوم
 185. مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاه های پیراپزشکی / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاه های پیراپزشکی
 186. مزایده واگذاری باغ رستوران نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری باغ رستوران نوبت دوم
 187. مزایده اعیانی سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه قطعه 56 تفکیکی / مزایده,مزایده اعیانی سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه قطعه 56 تفکیکی
 188. مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 480متر عرصه نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 480متر عرصه نوبت دوم
 189. مناقصه خرید تجهیزات و اجرای عملیات بهینه سازی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات و اجرای عملیات بهینه سازی ...
 190. مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 73.13متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 73.13متر
 191. آگهی مناقصه عمومی خطوط انتقال آب ، کلرزنی ، اتاق تابلو و بهسازی چشمه .... / آگهی مناقصه عمومی ، آگهی مناقصه خطوط انتقال آب ، کلرزنی ، اتاق تابلو و بهسازی چشمه ...
 192. مناقصه عملیات بازسازی و اصلاح تعدادی از آسانسورها - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بازسازی و اصلاح تعدادی از آسانسورها - نوبت دوم
 193. مناقصه ساخت 10000 علمک روکار پلی اتیلن - نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت 10000 علمک روکار پلی اتیلن -نوبت دوم
 194. مزایده یک دستگاه ماشین بافی / مزایده,مزایده یک دستگاه ماشین بافی
 195. فراخوان احداث باند دوم محور لار- بندرعباس ..... / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان احداث باند دوم محور لار- بندرعباس .....
 196. مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی
 197. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب محلات امیرآباد و ... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب محلات امیرآباد و ...
 198. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان دامداری / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان دامداری
 199. مزایده خودرو پراید هاچبک مدل 77 به رنگ بادمجانی نوبت دوم / مزایده خودرو پراید هاچبک مدل 77 به رنگ بادمجانی نوبت دوم
 200. مزایده پلاک ثبتی بخش 13 مشهد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 13 مشهد
 201. مزایده پلاک 201.52 بخش سه نهاوند نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک 201.52 بخش سه نهاوند نوبت دوم
 202. مزایده 5 دستگاه گردباف / مزایده, مزایده 5 دستگاه گردباف
 203. مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده بخش 4 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده بخش 4 یزد
 204. مزایده واحد مسکونی عرصه 187.30متر / مزایده,مزایده واحد مسکونی عرصه 187.30متر
 205. مزایده مغازه با عرصه 217.56متر / مزای

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...