سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.29 در سایت

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.29 در سایت

 1. مناقصه اعلام طول مدت بهره برداری از کارگاه قطعه بندی و بسته بندی گوشت....تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اعلام طول مدت بهره برداری از کارگاه قطعه بندی و بسته بندی گوشت....تجدید
 2. مزایده یک قطعه زمین 26.95متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 26.95متر
 3. مناقصه تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون شبکه فرعی آبیاری و ... - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان, مناقصه تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون شبکه فرعی آبیاری و ...نوبت دوم
 4. مناقصه انجام خدمات راهبری و نگهداشت امور تاسیسات و ساختمانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام خدمات راهبری و نگهداشت امور تاسیسات و ساختمانی
 5. مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات
 6. فراخوان احداث جاده و محل چاه شرق 024 جنوب رامشیر / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان احداث جاده و محل چاه شرق 024 جنوب رامشیر
 7. مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 058 شمال ذیلایی (پسماند) / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 058 شمال ذیلایی (پسماند)
 8. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 483 جنوب مارون (پسماند) / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 483 جنوب مارون (پسماند)
 9. فراخوان مناقصه عمومی احداث جاده و محل چاه شرق 085 شمال بی بی حکیمه / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی احداث جاده و محل چاه شرق 085 شمال بی بی حکیمه
 10. فراخوان مناقصه تعمیر ، نگهداری و پشتیبانی فنی از تجهیزات کامپیوتری MAINFRAME ... تکرار / تکرار فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه تعمیر ، نگهداری و پشتیبانی فنی از تجهیزات کامپیوتری MAINFRAME ... تکرار
 11. مناقصه خرید ، ساخت ، تحویل ، آموزش و راه اندازی دو دستگاه خودرو نردبان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ، ساخت ، تحویل ، آموزش و راه اندازی دو دستگاه خودرو نردبان
 12. مناقصه خرید P/F TWIN DISC / مناقصه ، مناقصه خرید P/F TWIN DISC
 13. مناقصه عمومی خرید NEEDLE VALVE / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید NEEDLE VALVE
 14. مناقصه پروژه حفاری چاه شرب مجتمع پرسه سو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه حفاری چاه شرب مجتمع پرسه سو
 15. مناقصه توسعه شش فیدر 63 کیلوولت / مناقصه توسعه شش فیدر 63 کیلوولت
 16. تجدید مناقصه خرید انواع کابل کراسلینگ / تجدید مناقصه خرید انواع کابل کراسلینگ
 17. آگهی فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی مجتمع تجاری مسکونی / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی مجتمع تجاری مسکونی
 18. مناقصه ۳۰۰ انشعاب فولادی ۱راکنده شوشتر / مناقصه ۳۰۰ انشعاب فولادی ۱راکنده شوشتر
 19. مناقصه جابجایی خطوط لوله در روستاهای جفال شادگان / مناقصه جابجایی خطوط لوله در روستاهای جفال شادگان
 20. مناقصه عملیات تکمیلی باند دوم فرودگاه امام و راه آهن سال ۱۳۹۵ / مناقصه عملیات تکمیلی باند دوم فرودگاه امام و راه آهن سال ۱۳۹۵
 21. آگهی مناقصه تامین ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری گاز شهری / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه تامین ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری گاز شهری
 22. فراخوان دعوتنامه اجرای تغییر مسیر ابتدایی خط تغذیه گازرسانی به روستای جلایر / فراخوان دعوتنامه ، فراخوان دعوتنامه اجرای تغییر مسیر ابتدایی خط تغذیه گازرسانی به روستای جلایر
 23. فراخوان انجام مطالعات طرح راهبردی - امکان پذیری تپه گردشگری ... / فراخوان انجام مطالعات طرح راهبردی - امکان پذیری تپه گردشگری ...
 24. فراخوان عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب مسکن مهر / فراخوان , فراخوان عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب مسکن مهر
 25. مناقصه مکانیک دستگاهها جوشکار ۱ و بنا ۱ در واحد های تابعه / مناقصه مکانیک دستگاهها جوشکار ۱ و بنا ۱ در واحد های تابعه
 26. فراخوان خدمات پشتیبانی ٬ نظافت ٬‌امربری و میزبانی ساختمان ادارات مرکزی راه آهن / فراخوان خدمات پشتیبانی ٬ نظافت ٬‌امربری و میزبانی ساختمان ادارات مرکزی راه آهن
 27. دعوتنامه توسعه دو فیدر ۲۳۰ کیلو ولت در پست ۲۳۰/۶۳ کیلو ولت / دعوتنامه توسعه دو فیدر ۲۳۰ کیلو ولت در پست ۲۳۰/۶۳ کیلو ولت
 28. مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب با لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت .. / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب با لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت ...
 29. فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت ساختمان و باربری / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت ساختمان و باربری
 30. مناقصه حمل و تخلیه ۳۰۰۰۰۰ تن کود شیمیایی / مناقصه ، مناقصه حمل و تخلیه ۳۰۰۰۰۰ تن کود شیمیایی
 31. مناقصه عمومی واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز / مناقصه عمومی واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز
 32. مناقصه عمومی (نوبت دوم) واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان سایت نازلوی دانشگاه / مناقصه عمومی (نوبت دوم) واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان سایت نازلوی دانشگاه
 33. مناقصه عمومی واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز بهداشت ارومیه / مناقصه عمومی واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز بهداشت ارومیه
 34. دعوتنامه خرید روغن توربین / دعوتنامه خرید روغن توربین
 35. مناقصه عملیات جنگلکاری فضای سبز / مناقصه عملیات جنگلکاری فضای سبز
 36. مزایده لوازم یدکی خودرو ... / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده لوازم یدکی خودرو ...
 37. مناقصه خرید اقلام گیاهی جهت مناطق یازده گانه نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید اقلام گیاهی جهت مناطق یازده گانه نوبت اول
 38. مناقصه اجرای عملیات چالکود در سطح شهر نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات چالکود در سطح شهر نوبت اول
 39. فراخوان مناقصه خرید شیرآلات تا قطر 300 میلیمتر - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه خرید شیرآلات تا قطر 300 میلیمتر - نوبت دوم
 40. مزایده دو دانگ از ششدانگ یک قطعه گردوزار / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ یک قطعه گردوزار
 41. آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی تهیه مصالح ، لوازم و اجرای عملیات اصلاح ؛ بازسازی و توسعه ۱۱ کیلومتر شبکه- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی تهیه مصالح ، لوازم و اجرای عملیات اصلاح ؛ بازسازی و توسعه ۱۱ کیلومتر شبکه- نوبت دوم
 42. مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات آب ... / مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات آب ...
 43. مزایده فروش املاک و واحدهای تجاری نقد و اقساط نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک و واحدهای تجاری نقد و اقساط نوبت دوم
 44. آگهی فراخوان عمومی شناسایی طراحی ، تهیه مواد ، لوازم و تجهیزات ، ساخت ، نصب و راه اندازی epc- نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی شناسایی،آگهی فراخوان عمومی شناسایی طراحی ، تهیه مواد ، لوازم و تجهیزات ، ساخت ، نصب و راه اندازی epc- نوبت دوم
 45. مناقصه انجام خدمات نظافت و پذیرایی در ساختمانهای اداری و فنی - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام خدمات نظافت و پذیرایی در ساختمانهای اداری و فنی - نوبت دوم
 46. فراخوان پروژه بهسازی و توسعه عوامل پروازی فرودگاه بین المللی / آگهی فراخوان پیمانکاران , فراخوان پروژه بهسازی و توسعه عوامل پروازی فرودگاه بین المللی
 47. تجدید مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب حوزه شماره 1 و 2 و 4 / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب حوزه شماره 1 و 2 و 4 نوبت اول
 48. تجدید مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب حوزه شماره 3 و 6- نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب حوزه شماره 3 و 6- نوبت اول
 49. مناقصه عملیات حفاری توسعه روشنایی پارکینگ غربی .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفاری توسعه روشنایی پارکینگ غربی ....
 50. مزایده زمین ورزشی / مزایده ، مزایده زمین ورزشی
 51. مزایده مقادیری چوب آلات به میزان 8/2 متر .... / آگهی مزایده, مزایده مقادیری چوب آلات به میزان 8/2 متر ....
 52. مناقصه تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / مناقصه , مناقصه تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
 53. مزایده تعداد سه باب مغازه .... / مزایده ، مزایده تعداد سه باب مغازه .....
 54. مزایده 140 دستگاه از یخچال های تبلیغاتی پپسی مازاد برنیاز / آگهی مزایده , مزایده 140 دستگاه از یخچال های تبلیغاتی پپسی مازاد برنیاز
 55. مزایده فروش کامیون ون نیسان و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش کامیون ون نیسان و ...
 56. مزایده فروش تعدادی از ساختمان های پیش ساخته و سوله / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی از ساختمان های پیش ساخته و سوله
 57. مزایده فروش انواع واشر فنزی و واشر شم و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع واشر فنزی و واشر شم و ...
 58. مزایده فروش کوکیل ریزی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش کوکیل ریزی و ...
 59. مزایده یک دستگاه دریل مستعمل ، تعداد یک دستگاه دریل آبی رنگ.... / مزایده یک دستگاه دریل مستعمل ، تعداد یک دستگاه دریل آبی رنگ...
 60. فراخوان مناقصه عملیات سرویس ایاب و ذهاب نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات سرویس ایاب و ذهاب نوبت دوم
 61. مناقصه ساخت نرده های پل ایستگاه هفت تجدید / آگهی مناقصه یک مرحله ای, مناقصه ساخت نرده های پل ایستگاه هفت تجدید
 62. فراخوان خدمات مربوط به طرح احداث تصفیه خانه فاضلاب صنعتی /بهداشتی ... - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان خدمات مربوط به طرح احداث تصفیه خانه فاضلاب صنعتی /بهداشتی ... - نوبت دوم
 63. مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری حدود 90 هزار تن برنج کشتی های وارده به بندر / مناقصه , مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری حدود 90 هزار تن برنج کشتی های وارده به بندر
 64. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 169/78متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 169/78متر
 65. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش شش آبادان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش شش آبادان
 66. تجدید مناقصه کفسازی بازار فیه - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه یک مرحله ای, تجدید مناقصه کفسازی بازار فیه -تجدید نوبت دوم
 67. مناقصه تعمیرات اساسی و نماسازی / مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات اساسی و نماسازی
 68. مناقصه احداث پارک بانوان / مناقصه ، مناقصه احداث پارک بانوان
 69. مناقصه انجام خدمات بندری نوبت دوم / آگهی شرکت در مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات بندری نوبت دوم
 70. مزایده واگذاری سکوی زباله / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری سکوی زباله
 71. مزایده فروش آهن آلات اسقاطی / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش آهن آلات اسقاطی
 72. مناقصه بازسازی خیابان امام خمینی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه بازسازی خیابان امام خمینی
 73. تجدید مناقصه خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم
 74. مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت، جوی و جدول خیابان ها نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت، جوی و جدول خیابان ها نوبت دوم
 75. مزایده اجاره و واگذاری ترمینال شهرداری / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره و واگذاری ترمینال شهرداری
 76. مناقصه لوله گذاری با لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه لوله گذاری با لوله پلی اتیلن
 77. اصلاحیه با ارزیابی کیفی لایروبی شاخه های رودخانه کرخه / اصلاحیه مناقصه , مناقصه لایروبی شاخه های رودخانه کرخه
 78. مزایده فروش تقریباً 2300 اصله درخت اکالیپتوس / آگهی مزایده, مزایده فروش تقریباً 2300 اصله درخت اکالیپتوس
 79. فراخوان ارزیابی کیفی برای شناسایی پیمانکاران در رشته های ابنیه و ساختمان ؛ تاسیسات... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی برای شناسایی پیمانکاران در رشته های ابنیه و ساختمان ؛ تاسیسات... نوبت دوم
 80. مزایده فروش تعداد 28 دستگاه کولر گازی دو تیکه و 42 عدد کپسول آتش نشانی / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 28 دستگاه کولر گازی دو تیکه و 42 عدد کپسول آتش نشانی
 81. مزایده زمین تفریحی گردشگری و تعدادی زمین کارگاهی نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین تفریحی گردشگری و تعدادی زمین کارگاهی نوبت دوم
 82. مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی توسعه و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی توسعه و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم
 83. مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 405 مدل 1386 / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 405 مدل 1386
 84. مزایده عمومی فروش املاک مازاد / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک مازاد
 85. ارزیابی کیفی خدمات تاکسیرانی جهت ایاب و ذهاب / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای , ارزیابی کیفی خدمات تاکسیرانی جهت ایاب و ذهاب
 86. مزایده ششدانگ یکباب مغازه اعیان 27.82متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه اعیان 27.82متر
 87. مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 565.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 565.75متر
 88. مزایده اجاره اماکن استخر سرپوشیده موج امید آشخانه / آگهی مزایده , مزایده اجاره اماکن استخر سرپوشیده موج امید آشخانه
 89. مناقصه امور تامین و طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور تامین و طبخ و توزیع غذا
 90. مناقصه اجرای پروژه های اجرای طرح هادی روستایی / فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای پروژه های اجرای طرح هادی روستایی
 91. مناقصه اجرای عملیات آسفالت پروژه های اجرای طرح هادی روستایی / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای عملیات آسفالت پروژه های اجرای طرح هادی روستایی
 92. مناقصه اجرای عملیات متفرقه حفاری ، خاکریزی و .... جهت بسترسازی.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات متفرقه حفاری ، خاکریزی و .... جهت بسترسازی....
 93. فراخوان نظارت بر امور اجرایی تحت الارضی طرح توسعه میدان نفتی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان نظارت بر امور اجرایی تحت الارضی طرح توسعه میدان نفتی نوبت دوم
 94. مزایده ملک با عرصه 134.46متر / مزایده,مزایده ملک با عرصه 134.46متر
 95. مناقصه انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات دریایی تجدید مجدد نوبت دوم / تجدید مجدد مناقصه , مناقصه انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات دریایی تجدید مجدد نوبت دوم
 96. مناقصه اجرای عملیات تامین، نصب و راه اندازی خط رنگ SATELLITE.... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات تامین، نصب و راه اندازی خط رنگ SATELLITE.... تجدید
 97. مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی دستگاه نیتروژن ساز .... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی دستگاه نیتروژن ساز ....
 98. مناقصه ساخت 10 دستگاه گیربکس / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه ساخت 10 دستگاه گیربکس
 99. مناقصه خرید متریال و ساخت بسکت های سرد و گرم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید متریال و ساخت بسکت های سرد و گرم
 100. مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد نوبت دوم
 101. مناقصه خرید 1.000.000 تخته کیسه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 1.000.000 تخته کیسه نوبت دوم
 102. مناقصه کلیه امور راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه کلیه امور راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
 103. مزایده دو دستگاه ماشین لباسشویی / مزایده دو دستگاه ماشین لباسشویی
 104. مناقصه امور نظافت و خدمات پشتیبانی / آگهی مناقصه,مناقصه امور نظافت و خدمات پشتیبانی
 105. مناقصه خرید اقلام نسوز تاندیش فولادساز / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید اقلام نسوز تاندیش فولادساز
 106. مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول
 107. تجدید مناقصه انجام خدمات غرفه بندی سالن های نمایشگاهی و سایر اماکن / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات غرفه بندی سالن های نمایشگاهی و سایر اماکن
 108. مناقصه انرژی های تجدید پذیر، با رویکرد بومی سازی و نهادینه نمودن فن آوری های مذکور / آگهی مناقصه,مناقصه انرژی های تجدید پذیر، با رویکرد بومی سازی و نهادینه نمودن فن آوری های مذکور
 109. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه زیرزمین 64.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه زیرزمین 64.15متر
 110. مناقصه واگذاری اجرای امور خدمات تنظیف معاونت دانشجویی و ... 95.10.29 / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری اجرای امور خدمات تنظیف معاونت دانشجویی و ... 95.10.29
 111. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 409 مجزی از سی و نه سنگ اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 409 مجزی از سی و نه سنگ اصلی
 112. مزایده پلاک ثبتی 7549 فرعی از هفتاد و یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 7549 فرعی از هفتاد و یک اصلی
 113. مزایده خودرو سواری پراید 141sx / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید 141sx
 114. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 70/90 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 70/90 متر
 115. مزایده واگذاری مغازه های تجاری بصورت سرقفلی نقدی / مزایده,مزایده واگذاری مغازه های تجاری بصورت سرقفلی نقدی
 116. مناقصه عملیات طراحی ، ساخت و نصب چهار دستگاه پارکینگ مکانیزه.. تجدید مرحله سوم نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات طراحی ، ساخت و نصب چهار دستگاه پارکینگ مکانیزه.. تجدید مرحله سوم نوبت دوم
 117. مزایده اپارتمان در ساختمان 5 طبقه / مزایده,مزایده اپارتمان در ساختمان 5 طبقه
 118. مناقصه اجرای پروژه های مراکز بهداشتی درمانی شامل مراکز جامع شهری و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه های مراکز بهداشتی درمانی شامل مراکز جامع شهری و ...
 119. مناقصه پیمان تنظیفات و فضای سبز مرکز انتقال نفت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمان تنظیفات و فضای سبز مرکز انتقال نفت
 120. شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران خدمات تامین خودروهای ایاب و ذهای پرسنل- نوبت دوم / آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران , شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران خدمات تامین خودروهای ایاب و ذهای پرسنل- نوبت دوم
 121. مزایده آلومینیوم ضایعاتی ..... / آگهی مزایده , مزایده آلومینیوم ضایعاتی .....
 122. مزایده ششدانگ یکباب خانه ومحوطه بخش 12 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ومحوطه بخش 12 گیلان
 123. مناقصه عمومی خرید ، حمل ، تحویل در محل ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، گارانتی.... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید ، حمل ، تحویل در محل ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، گارانتی..... -نوبت دوم
 124. مناقصه خرید مقدار 30 بذر یونجه -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید مقدار 30 بذر یونجه - نوبت دوم
 125. مزایده ششدانگ زمین 672متر قطعه 1217 / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 672متر قطعه 1217
 126. مناقصه پروژه احداث مرکز بهداشتی ثمرین / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پروژه احداث مرکز بهداشتی ثمرین
 127. مزایده اجاره و بهره برداری از جایگاه سوخت .... / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره و بهره برداری از جایگاه سوخت ....
 128. مزایده تعداد 20 واحد از خانه های سازمانی نوبت دوم / مزایده,مزایده تعداد 20 واحد از خانه های سازمانی نوبت دوم
 129. فراخوان شناسایی شریک سرمایه گذاری در امر مشارکت در احداث مجتمع تجاری مسکونی / فراخوان شناسایی شریک سرمایه گذاری در امر مشارکت در احداث مجتمع تجاری مسکونی
 130. مناقصه عملیات احداث سفت کاری ساختمان دانشکده / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات احداث سفت کاری ساختمان دانشکده
 131. مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت اول
 132. مناقصه خرید 18 دستگاه ترانس جریان 132 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 18 دستگاه ترانس جریان 132 کیلوولت
 133. مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت و ...
 134. مزایده فروش مقداری از آهن آلات- اثاثیه اداری / آگهی مزایده, مزایده فروش مقداری از آهن آلات- اثاثیه اداری
 135. مناقصه عملیات اجرای پروژه تکمیل ساختمان سازمان مرکزی / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرای پروژه تکمیل ساختمان سازمان مرکزی
 136. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف جنوب وسطی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف جنوب وسطی
 137. مناقصه خرید 7890 متر لوله چدن داکتیل با واشرهای مربوطه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 7890 متر لوله چدن داکتیل با واشرهای مربوطه
 138. آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی VELAN - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی VELAN - نوبت دوم
 139. فراخوان بهسازی و روکش آسفالت / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان بهسازی و روکش آسفالت
 140. مزایده یک دستگاه رانا سفید / مزایده یک دستگاه رانا سفید
 141. فراخوان مناقصه اجرای تصفیه خانه فاضلاب شهر چرام نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای تصفیه خانه فاضلاب شهر چرام نوبت دوم
 142. مناقصه خرید مقدار 80 تن پودر چربی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید مقدار 80 تن پودر چربی
 143. فراخوان مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر دو گنبدان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر دو گنبدان
 144. مزایده خودرو سواری زانتیا / مزایده,مزایده خودرو سواری زانتیا
 145. مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو نوبت دوم
 146. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 66.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 66.75متر
 147. مزایده دستگاه یخچال .... / مزایده, مزایده دستگاه یخچال ....
 148. فراخوان اجرای عملیات ابنیه و مکانیکال و مونتاژ ایستگاه C.G.S دوم نوبت دوم / فراخوان , فراخوان اجرای عملیات ابنیه و مکانیکال و مونتاژ ایستگاه C.G.S دوم - نوبت دوم
 149. مناقصه واگذاری عملیات تکمیلی پروژه سد - نوبت دوم / مناقصه عمومی فراخوان ارزیابی پیمانکار , مناقصه واگذاری عملیات تکمیلی پروژه سد - نوبت دوم
 150. مزایده منزل مسکونی با عرصه 106.10متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 106.10متر
 151. مزایده یک قطعه زمین عرصه هفتاد و پنج متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین عرصه هفتاد و پنج متر
 152. ارزیابی کیفی عملیات اجرایی سد مخزنی دالکی / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی عملیات اجرایی سد مخزنی دالکی
 153. استعلام گیربکس بلت فیلتر / فرم استعلام بهاء , استعلام گیربکس بلت فیلتر
 154. استعلام زره جانبی / استعلام زره جانبی
 155. استعلام منهول کاور دریچه بازرسی / استعلام منهول کاور دریچه بازرسی
 156. استعلام بهاء عملیات اجرای سنگفرش از نوع کالار و لاشه گرانیت.. / استعلام بهاء , استعلام بهاء عملیات اجرای سنگفرش از نوع کالار و لاشه گرانیت..
 157. مزایده بدنه و شوتی های ورودی و خروجی و زنجیر و کاسه و سیستم محرک بالا و پایین.... / مزایده , مزایده بدنه و شوتی های ورودی و خروجی و زنجیر و کاسه و سیستم محرک بالا و پایین....
 158. مزایده ششدانگ زمین بخش سی و هفت کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش سی و هفت کرمان
 159. استعلام روغن ترانس / استعلام, استعلام روغن ترانس
 160. مناقصه خرید تعداد 234 عدد ممبران فیلتر - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید تعداد 234 عدد ممبران فیلتر - نوبت دوم
 161. استعلام تعویض هیتر کفی مخزن ذخیره مازوت شمالی نیروگاه -95.10.29 / استعلام , استعلام تعویض هیتر کفی مخزن ذخیره مازوت شمالی نیروگاه -95.10.29
 162. استعلام تعویض رابر هوس های دلتاها / استعلام تعویض رابر هوس های دلتاها
 163. استعلام تعمیرات نیمه اساسی لاگ های کویل های سوپر هیتر / استعلام تعمیرات نیمه اساسی لاگ های کویل های سوپر هیتر
 164. استعلام تعمیر والوهای توربوسیکل / استعلام تعمیر والوهای توربوسیکل
 165. استعلام خدمات نگهداری تجهیزات رایانه ای / استعلام خدمات نگهداری تجهیزات رایانه ای
 166. مناقصه احداث دبستان 3 کلاسه روستای پشته / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه,مناقصه احداث دبستان 3 کلاسه روستای پشته
 167. استعلام برونسپاری نگهداری و تعمیرات شبکه توزیع آب / استعلام برونسپاری نگهداری و تعمیرات شبکه توزیع آب
 168. استعلام ست لیزر / استعلام ست لیزر
 169. استعلام دیتالاگر به همراه نرم افزار / استعلام دیتالاگر به همراه نرم افزار
 170. مزایده ملک خانه مسکونی 20 سال ساخت نوبت اول / مزایده,مزایده ملک خانه مسکونی 20 سال ساخت نوبت اول
 171. مناقصه نظافت و اجرای امور خدمات شهری پارکینگ طبقاتی زائر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نظافت و اجرای امور خدمات شهری پارکینگ طبقاتی زائر
 172. مناقصه حصارکشی زمین , محوطه سازی , اجرای سازه بتنی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حصارکشی زمین , محوطه سازی , اجرای سازه بتنی ... نوبت دوم
 173. مناقصه خرید سقف های کوره ها و کوره های پاتیلی فولادسازی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید سقف های کوره ها و کوره های پاتیلی فولادسازی
 174. مناقصه 2000 تن کک نفتی کلسینه (cpc) / آگهی مناقصه بین المللی عمومی ، مناقصه 2000 تن کک نفتی کلسینه (cpc)
 175. چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران 95.10.29 / چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران 95.10.29
 176. مناقصه تکمیل باقیمانده عملیات احداث ساختمانهای اصلی ، جنبی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تکمیل باقیمانده عملیات احداث ساختمانهای اصلی ، جنبی ... نوبت دوم
 177. مزایده یک قطعه زمین بایر 270 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر 270 متر نوبت دوم
 178. مناقصه پمپ لجن کش تجدید / آگهی تجدید ارزیابی کیفی تامین کنندگان و سازندگان , مناقصه پمپ لجن کش تجدید
 179. فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل انجین- نوبت دوم / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی ، فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل انجین- نوبت دوم
 180. نخستین نشست رویکردهای نوین در روابط عمومی / نخستین نشست رویکردهای نوین در روابط عمومی
 181. مزایده مال مشاع منزل مسکونی بخش سه / مزایده,مزایده مال مشاع منزل مسکونی بخش سه
 182. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...