سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.26 در سایت

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.26 در سایت

 1. مزایده ضایعات تک مرحله ای و ضایعات دوره ای / مزایده , مزایده ضایعات تک مرحله ای و ضایعات دوره ای
 2. مناقصه تکمیل جاده سلامت حاشیه رودخانه شادچای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل جاده سلامت حاشیه رودخانه شادچای
 3. مزایده ملک نیمه ساخته با عرصه 216 متر / مزایده,مزایده ملک نیمه ساخته با عرصه 216 متر
 4. آگهی خرید لوله های چدن داکتیل تایتون / آگهی،آگهی خرید لوله های چدن داکتیل تایتون
 5. مناقصه خرید P/F PIETRO / مناقصه, مناقصه خرید P/F PIETRO
 6. مناقصه خرید P/F SARASOTA / مناقصه, مناقصه خرید P/F SARASOTA
 7. مناقصه بلبرینگ / آگهی استعلام بها , مناقصه بلبرینگ
 8. مناقصه خرید timing gear پمپ / مناقصه ، مناقصه خرید timing gear پمپ
 9. مناقصه خرید کابل / مناقصه ، مناقصه خرید کابل
 10. مناقصه خرید CHECK VALVE / مناقصه ، مناقصه خرید CHECK VALVE
 11. مناقصه خرید CT / مناقصه ، مناقصه خرید CT
 12. مناقصه خرید الکتروموتور BROOK / مناقصه ، مناقصه خرید الکتروموتور BROOK
 13. مناقصه خرید 24 قلم انواع اتصالات فلزی / مناقصه, مناقصه خرید 24 قلم انواع اتصالات فلزی
 14. مناقصه خرید 6 قلم انواع فلنج / مناقصه, مناقصه خرید 6 قلم انواع فلنج
 15. مناقصه خرید 10 قلم انواع اتصالات فلزی / مناقصه, مناقصه خرید 10 قلم انواع اتصالات فلزی
 16. مناقصه خرید 13 قلم انواع فلنج / مناقصه, مناقصه خرید 13 قلم انواع فلنج
 17. مناقصه خرید JOINTING SHEET NON ASBESTOS FIBER / آگهی مناقصه, مناقصه خرید JOINTING SHEET NON ASBESTOS FIBER
 18. مزایده واگذاری خدمات مرکز مکانیزه معاینه فنی خودرو - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری خدمات مرکز مکانیزه معاینه فنی خودرو - نوبت دوم
 19. مزایده فروش سنگ نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش سنگ نوبت دوم
 20. مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و شصت متر
 21. مزایده دستگاه میکسر سه تن نیم مخلوط دام... / مزایده, مزایده دستگاه میکسر سه تن نیم مخلوط دام...
 22. مناقصه پروژه گازرسانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه گازرسانی- نوبت دوم
 23. مزایده موازی 404 مترزمین و توربین / مزایده,مزایده موازی 404 مترزمین و توربین
 24. مزایده املاک / مزایده,مزایده املاک
 25. فراخوان طرح های پژوهشی / فراخوان , فراخوان طرح های پژوهشی
 26. مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 4088/10 بخش یازده / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 4088/10 بخش یازده
 27. مناقصه تکمیل قسمتی از ساختمان خوابگاه و محوطه آموزشکده - 95.10.26 / آگهی مناقصه,مناقصه تکمیل قسمتی از ساختمان خوابگاه و محوطه آموزشکده - 95.10.26
 28. مزایده عمومی ضایعات داغی کارت طلایی / مزایده عمومی , مزایده عمومی ضایعات داغی کارت طلایی
 29. مزایده واگذاری کافه تریا و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری کافه تریا و ...
 30. مزایده غرفه ها و اماکن / مزایده , مزایده غرفه ها و اماکن
 31. مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی , قالب بندی و بتن ریزی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی , قالب بندی و بتن ریزی ...
 32. مناقصه اجرای عملیات گودبرداری ، حفاظت از گود .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات گودبرداری ، حفاظت از گود ...
 33. مناقصه خرید بلوک پلی استایرن با چگالی های متفاوت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید بلوک پلی استایرن با چگالی های متفاوت
 34. تجدید مزایده فروش یک دستگاه لودر هپکو 15 تن / تجدید آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه لودر هپکو 15 تن
 35. مزایده مکان بوفه مرکز / مزایده مکان بوفه مرکز
 36. مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی
 37. تمدید عملیات اجرایی تکمیل ظرفیت خط آبرسانی / تمدید ,فراخوان عملیات اجرایی تکمیل ظرفیت خط آبرسانی
 38. مناقصه تعویض شبکه توزیع آب به همراه 1100 فقره انشعابات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعویض شبکه توزیع آب به همراه 1100 فقره انشعابات
 39. مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس- 95.10.26 / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس - 95.10.26
 40. مزایده شامل دو دستگاه سنگ شکن / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده شامل دو دستگاه سنگ شکن
 41. مزایده دو سهم مشاع از 13 سهم سهام یکباب خانه / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از 13 سهم سهام یکباب خانه
 42. مزایده واگذاری محل داروخانه نوبت سوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری محل داروخانه نوبت سوم
 43. آگهی مناقصه اجرای سیستم آبیاری / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه اجرای سیستم آبیاری
 44. مناقصه عملیات اجرای روشنایی و مبلمان معابر و میادین / مناقصه , مناقصه عملیات اجرای روشنایی و مبلمان معابر و میادین
 45. آگهی مناقصه زیرسازی ، بهسازی و جدول کاری معابر / آگهی مناقصه ,مناقصه زیرسازی ، بهسازی و جدول کاری معابر
 46. مزایده دو قطعه زمین کاربری مسکونی و صنایع غذایی / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کاربری مسکونی و صنایع غذایی
 47. مزایده تعداد ده پلاک باکاربری تجاری 429.57متر / مزایده,مزایده تعداد ده پلاک باکاربری تجاری 429.57متر
 48. مناقصه خرید لاستیک جهت ماشین آلات ناوگان اتوبوسرانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لاستیک جهت ماشین آلات ناوگان اتوبوسرانی- نوبت دوم
 49. مزایده یک قطعه زمین مسکونی به شماره پلاک پنجاه و پنج / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی به شماره پلاک پنجاه و پنج
 50. مزایده واگذاری تاسیسات کارخانه سنگ شکن و تولید آسفالت نوبت سوم / مزایده , مزایده واگذاری تاسیسات کارخانه سنگ شکن و تولید آسفالت نوبت سوم
 51. مزایده بهره برداری جایگاه تک منظوره CNG مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری جایگاه تک منظوره CNG مرحله اول نوبت دوم
 52. مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر - چاپ دوم / آگهی مناقصه,مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر - چاپ دوم
 53. مزایده شش دانگ عرصه و اعیان ماشین آلات تجهیزات و .... / مزایده , مزایده شش دانگ عرصه و اعیان ماشین آلات تجهیزات و ....
 54. مزایده واحد تجاری به مساحت 34.4 مترمربع / مزایده,مزایده واحد تجاری به مساحت 34.4 مترمربع
 55. مزایده اپارتمان مسکونی به مساحت دویست و چهل متر نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی به مساحت دویست و چهل متر نوبت دوم
 56. مزایده یک دستگاه بسته بندی قند و .... / مزایده, مزایده یک دستگاه بسته بندی قند و ....
 57. مزایده تعداد 3 پلاک از اراضی حوزه سه / مزایده,مزایده تعداد 3 پلاک از اراضی حوزه سه
 58. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز پارک پرنیان / مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز پارک پرنیان
 59. مزایده فروش زمین مسکونی به مساحت صد و هشتاد متر / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی به مساحت صد و هشتاد متر
 60. مزایده واگذاری حق بهره برداری تعدادی از غرفه ها 95.10.26 / آگهی مزایده , مزایده واگذاری حق بهره برداری تعدادی از غرفه ها 95.10.26
 61. مزایده واگذاری سرقفلی شش باب از غرفه های میدان میوه و تره بار / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری سرقفلی شش باب از غرفه های میدان میوه و تره بار
 62. مزایده املاک شامل دفتر کار اپارتمان و زمین / مزایده,مزایده املاک شامل دفتر کار اپارتمان و زمین
 63. مزایده ششدانگ اپارتمان با اعیان 110.12متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان با اعیان 110.12متر
 64. آگهی مزایده عمومی اجاره یک ساله بازار هفتگی نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی اجاره یک ساله بازار هفتگی نوبت سوم
 65. مزایده کتبی فروش لوازم اسقاطی / مزایده ، مزایده کتبی فروش لوازم اسقاطی
 66. مناقصه خرید ورق گالوانیزه و فولادی و ... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید ورق گالوانیزه و فولادی و ...
 67. مناقصه قرارداد دستمزد و لوازم مورد نیاز جهت اجرای عملیات پروژه شناسایی احصا.... / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد دستمزد و لوازم مورد نیاز جهت اجرای عملیات پروژه شناسایی احصا....
 68. تجدید مزایده بهره برداری از فضای رستوران سنتی / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده بهره برداری از فضای رستوران سنتی
 69. مناقصه انتخاب پیمانکاران عملیات جداره سازی و بهسازی میدان و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب پیمانکاران عملیات جداره سازی و بهسازی میدان و ...
 70. مزایده 20 طاقه پارچه تریکو یک رو / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده 20 طاقه پارچه تریکو یک رو
 71. مزایده یکدستگاه سرسیلندر کامیون ولوو FH-420 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه سرسیلندر کامیون ولوو FH-420
 72. مزایده اجاره استخر روباز ویژه بانوان و سالن ورزشی / مزایده , مزایده اجاره استخر روباز ویژه بانوان و سالن ورزشی نوبت اول
 73. شناسایی و تایید صلاحیت پیمانکاران تامین تجهیزات ، احداث و راه اندازی نیروگاههای خورشیدی / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , شناسایی و تایید صلاحیت پیمانکاران تامین تجهیزات ، احداث و راه اندازی نیروگاههای خورشیدی
 74. ششمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید 95.10.26 / ششمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید 95.10.26
 75. فراخوان خدمات نگهبانی مجتمع / فراخوان عمومی دعوت به مناقصه , فراخوان خدمات نگهبانی مجتمع
 76. مزایده فروش املاک تجاری اداری و مسکونی 95.10.26 / مزایده,مزایده فروش املاک تجاری اداری و مسکونی 95.10.26
 77. مزایده سواری پژو 405 / مزایده , مزایده سواری پژو 405
 78. مزایده فروش یک دستگاه پژو 405 مدل 1391 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پژو 405 مدل 1391
 79. فراخوان مناقصه احداث ساختمان اداری ، فرهنگی ، ورزشی و توانبخشی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه احداث ساختمان اداری ، فرهنگی ، ورزشی و توانبخشی
 80. مزایده واگذاری سازمان جایگاه CNG تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده کتبی غیر حضوری , مزایده واگذاری سازمان جایگاه CNG تجدید نوبت دوم
 81. مزایده واگذاری بخشی از سهام / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بخشی از سهام
 82. مزایده ششدانگ پلاک قطعه 5 تفکیکی بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک قطعه 5 تفکیکی بخش سه
 83. مناقصه واگذاری امور ایاب ذهاب دانشجویی و خودرو سواری / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور ایاب ذهاب دانشجویی و خودرو سواری
 84. مزایده خودرو پراید / مزایده,مزایده خودرو پراید
 85. مزایده فروش یک دستگاه فرز ایستاده - نوبت دوم / استعلام , مزایده فروش یک دستگاه فرز ایستاده - نوبت دوم
 86. مزایده ششدانگ پلاک 20 فرعی از هفده اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 20 فرعی از هفده اصلی
 87. فراخوان مناقصه نصب 6000 کنتور و 4000 رگولاتور و تعویض 1500 کنتور ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه نصب 6000 کنتور و 4000 رگولاتور و تعویض 1500 کنتور ... نوبت دوم
 88. فراخوان مناقصه خرید خدمات و تجهیزات سامانه های تردد شمار بر خط محورهای استان / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید خدمات و تجهیزات سامانه های تردد شمار بر خط محورهای استان
 89. مناقصه خدمات نگهبانی و حراست از اموال ، اماکن ، تجهیزات و تاسیسات - نوبت دوم / مناقصه خدمات نگهبانی و حراست از اموال ، اماکن ، تجهیزات و تاسیسات منطقه ده عملیات -نوبت دوم
 90. مناقصه خرید 20 دستگاه تیغه برفروب.. نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 20 دستگاه تیغه برفروب.. نوبت دوم
 91. مزایده فروش 9 دستگاه رینگ سوسن و یکدستگاه خودروی نیسان پیکاپ / آگهی مزایده , مزایده فروش 9 دستگاه رینگ سوسن و یکدستگاه خودروی نیسان پیکاپ
 92. فراخوان خرید لوله های پلی اتیلن- تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید لوله های پلی اتیلن- تجدید نوبت دوم
 93. مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز -95.10.26 / آگهی مناقصه, مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز 95.10.26
 94. مناقصه اجرای پروژه بهسازی پیاده روها نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه بهسازی پیاده روها نوبت دوم
 95. مناقصه ترمیم و مرمت پل تقاطع غیر همسطح / آگهی مناقصه , مناقصه ترمیم و مرمت پل تقاطع غیر همسطح
 96. فراخوان دعوت از تولیدکنندگان برای تامین گل مورد نیاز شهرداری مشهد (استقبال از بهار 96) / آگهی فراخوان , فراخوان دعوت از تولیدکنندگان برای تامین گل مورد نیاز شهرداری مشهد (استقبال از بهار 96)
 97. فراخوان نگهداری شبکه کابل و هوایی ، واگذاری خطوط و MDF مرکز تلفن ولیعصر.... / فراخوان شناسایی پیمانکاران ، فراخوان نگهداری شبکه کابل و هوایی ، واگذاری خطوط و MDF مرکز تلفن ولیعصر....
 98. مزایده مالکیت واحدهای تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده مالکیت واحدهای تجاری نوبت دوم
 99. فراخوان شناسایی پیمانکاران نگهداری شبکه کابل و هوایی شهرستان سرخس / فراخوان , فراخوان شناسایی پیمانکاران نگهداری شبکه کابل و هوایی شهرستان سرخس
 100. فراخوان شناسایی پیمانکاران نگهداری شبکه کابل و هوایی شهرستان جغتای / فراخوان , فراخوان شناسایی پیمانکاران نگهداری شبکه کابل و هوایی شهرستان جغتای
 101. فراخوان مناقصه عمومی خرید و نصب و راه اندازی آنالایزرهای زیست محیطی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی خرید و نصب و راه اندازی آنالایزرهای زیست محیطی نوبتت دوم
 102. مناقصه پروژه گازرسانی به محور صنعتی ارباب کندی تا حیدرآباد .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه گازرسانی به محور صنعتی ارباب کندی تا حیدرآباد ...
 103. تجدید مناقصه خرید 64 قلم قطعات یدکی کمپرسور DRESSER RAND / تجدید , مناقصه خرید 64 قلم قطعات یدکی کمپرسور DRESSER RAND
 104. مزایده یک دانگ و سه دهم سهم از میزان 6 دانگ مشاعی ملک کلنگی / مزایده,مزایده یک دانگ و سه دهم سهم از میزان 6 دانگ مشاعی ملک کلنگی
 105. مزایده یک قطعه زمین بخش هفت تهران / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش هفت تهران
 106. مناقصه سرویس ، نگهداری و تعمیرات پیشگیری تجهیزات و ماشین آلات اداره کل / مناقصه سرویس ، نگهداری و تعمیرات پیشگیری تجهیزات و ماشین آلات اداره کل
 107. مناقصه تعداد 20.000 بند کاغذ تحریر 70 گرمی 90×60 / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تعداد 20.000 بند کاغذ تحریر 70 گرمی 90×60
 108. مناقصه طراحی، ساخت و نصب پیگ رسیور و لانچر 8 تجدید / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه طراحی، ساخت و نصب پیگ رسیور و لانچر 8 تجدید
 109. آگهی مناقصه تامین 55.000 جفت دستکش نخی پنج انگشت / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه تامین 55.000 جفت دستکش نخی پنج انگشت
 110. مناقصه واگذاری اجرای نقشه برداری پلاک 127 اصلی و فروعات / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری اجرای نقشه برداری پلاک 127 اصلی و فروعات
 111. مزایده فروش تعدادی گوساله قطع شیر ، گوساله شیرخوار و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی گوساله قطع شیر ، گوساله شیرخوار و ...
 112. مزایده واگذاری غرفه های بوستان زائرپذیر غدیر / آگهی مزایده, مزایده واگذاری غرفه های بوستان زائرپذیر غدیر
 113. مناقصه اجرای پروژه تغییرات داخلی میهمانسرا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه تغییرات داخلی میهمانسرا
 114. مناقصه خریداری تجهیزات مربوط به امحاء زباله ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خریداری تجهیزات مربوط به امحاء زباله ... نوبت دوم
 115. مزایده واگذاری تعداد 18 عدد پایه بنر در سطح شهر نوبت دوم مرحله اول / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری تعداد 18 عدد پایه بنر در سطح شهر نوبت دوم مرحله اول
 116. مزایده ملک مشاع ششدانگ زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ملک مشاع ششدانگ زمین مساحت سیصد متر
 117. مناقصه پروژه نشت یابی از تاسیسات شبکه های گازرسانی نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه نشت یابی از تاسیسات شبکه های گازرسانی نوبت دوم
 118. مزایده خط تلفن همراه به شماره 09122136214 / مزایده , مزایده خط تلفن همراه به شماره 09122136214
 119. مناقصه عملیات تعمیرات و نگهداری شبکه فیبر نوری / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تعمیرات و نگهداری شبکه فیبر نوری
 120. ششمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر / ششمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر
 121. مناقصه عملیات خرید تجهیزات , نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک .... / مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات خرید تجهیزات , نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک ....
 122. فراخوان اجرای عملیات ابنیه و مکانیکال و مونتاژ ایستگاه C.G.S دوم / فراخوان , فراخوان اجرای عملیات ابنیه و مکانیکال و مونتاژ ایستگاه C.G.S دوم - نوبت اول
 123. مناقصه ، مناقصه تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری مدرسه شرق مرکز ... / مناقصه ،مناقصه ، مناقصه تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری مدرسه شرق مرکز ...
 124. مناقصه گوشت شتر منجمد کارتنی .... / مناقصه عمومی, مناقصه گوشت شتر منجمد کارتنی ....
 125. مناقصه کنسرو تن ماهی 120 گرمی.... / مناقصه عمومی, مناقصه کنسرو تن ماهی 120 گرمی....
 126. مناقصه روغن سرخ کردنی / مناقصه عمومی, مناقصه روغن سرخ کردنی
 127. مناقصه خرید انواع تابلو توزیع نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع تابلو توزیع نوبت دوم
 128. فراخوان مزایده اسکلت انواع تابلو و سلول .... نوبت دوم / آگهی فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده اسکلت انواع تابلو و سلول .... نوبت دوم
 129. ارزیابی کیفی مناقصه بررسی پرونده های بیمه ای مصدومین ترافیکی / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی مناقصه بررسی پرونده های بیمه ای مصدومین ترافیکی
 130. مناقصه خرید و نصب دیزل ژنراتور نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب دیزل ژنراتور نوبت دوم
 131. مناقصه واگذاری عملیات حمل مصالح و آسفالت مجدد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی مجدد , مناقصه واگذاری عملیات حمل مصالح و آسفالت مجدد نوبت دوم
 132. مناقصه چهار دستگاه آمبولانس تویوتا هایس هایروف بنزینی کلاس A / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه چهار دستگاه آمبولانس تویوتا هایس هایروف بنزینی کلاس A
 133. مناقصه واگذاری عملیات انبار نفت میانه تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات انبار نفت میانه تجدید
 134. مزایده دو قطعه زمین بخش سی و شش کرمان / مزایده,مزایده دو قطعه زمین بخش سی و شش کرمان
 135. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 جی ال ایکس مدل 81 / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 جی ال ایکس مدل 81
 136. اصلاحیه مناقصه پروژه برونسپاری فعالیتهای مرکز 121 / مناقصه , مناقصه پروژه برونسپاری فعالیتهای مرکز 121
 137. مناقصه تعداد 5 دستگاه شلف DSLAM 5600 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد 5 دستگاه شلف DSLAM 5600 نوبت دوم
 138. آگهی عمومی خدمات امداد وصول مطالبات ، گازبانی ، خدمات عمومی ، تعویض کنتور و .... نوبت دوم / مناقصه ، آگهی عمومی خدمات امداد وصول مطالبات ، گازبانی ، خدمات عمومی ، تعویض کنتور و .... نوبت دوم
 139. مناقصه گازرسانی به حفرات خالی ، و توسعه شبکه های موجود، ... نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه گازرسانی به حفرات خالی ، و توسعه شبکه های موجود... نوبت دوم
 140. اطلاعیه مزایده واگذاری زمین جهت کشت چغندرقند / اطلاعیه, مزایده واگذاری زمین جهت کشت چغندرقند
 141. مناقصه پیمان خدمات فنی شبکه تلفن مخابرات به صورت حجمی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پیمان خدمات فنی شبکه تلفن مخابرات به صورت حجمی - نوبت دوم
 142. فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی
 143. فراخوان اجرای تعدادی از پروژه های شهر به روش سرمایه گذاری مشارکتی / فراخوان عمومی, فراخوان اجرای تعدادی از پروژه های شهر به روش سرمایه گذاری مشارکتی
 144. آگهی مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری پژو / آگهی مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری پژو
 145. فراخوان مزایده واگذاری زمین جهت پذیرایی جهانگردی / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده واگذاری زمین جهت پذیرایی جهانگردی
 146. فراخوان مناقصه تهیه و تأمین ۱۱ دستگاه تانکر مخصوص حمل آب آشامیدنی ۱۶۰۰۰ لیتری / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه و تأمین ۱۱ دستگاه تانکر مخصوص حمل آب آشامیدنی ۱۶۰۰۰ لیتری
 147. مناقصه خرید و تامین اسید سولفوریک و ...- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تولید کنندگان/ تامین کنندگان, مناقصه خرید و تامین اسید سولفوریک و ...- نوبت دوم
 148. مزایده پلاک ثبتی قدمت بیش از سی سال نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قدمت بیش از سی سال نوبت اول
 149. مزایده خانه و محوطه مسکونی 1337 متر نوبت اول / مزایده,مزایده خانه و محوطه مسکونی 1337 متر نوبت اول
 150. مزایده یک قطعه زمین به مساحت صد متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت صد متر نوبت اول
 151. تجدید فراخوان تامین منابع مالی تکمیل احداث قطعه ... / آگهی تجدید فراخوان, تجدید فراخوان تامین منابع مالی تکمیل احداث قطعه
 152. مزایده واگذاری نمایشگاه بهار مالگه- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری نمایشگاه بهار مالگه- نوبت دوم
 153. مزایده یک دستگاه لیفتراک با مارک تای لیف / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده یک دستگاه لیفتراک با مارک تای لیف
 154. مزایده یک دستگاه کمپرسور هوا / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه کمپرسور هوا
 155. مزایده مخزن استیل ...تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده مخزن استیل ...تجدید
 156. مناقصه اجرای قسمتی از خط اصلی شبکه جمع آوری فاضلاب ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای قسمتی از خط اصلی شبکه جمع آوری فاضلاب ...
 157. مناقصه تهیه، تامین و خرید تجهیزات به همراه نصب و راه اندازی شبکه فیبر نوری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، تامین و خرید تجهیزات به همراه نصب و راه اندازی شبکه فیبر نوری
 158. مزایده یک قطعه باغ و یک دستگاه خودرو پراید / مزایده,مزایده یک قطعه باغ و یک دستگاه خودرو پراید
 159. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 هاچ / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 هاچ
 160. مزایده یک دستگاه اتاق خالی خودرو نوبت دوم / مزایده یک دستگاه اتاق خالی خودرو نوبت دوم
 161. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 112.14متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 112.14متر
 162. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی دو خوابه نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی دو خوابه نوبت دوم
 163. مزایده سرقفلی ششدانگ پلاک ثبتی شامل مغازه 4.65متر / مزایده,مزایده سرقفلی ششدانگ پلاک ثبتی شامل مغازه 4.65متر
 164. مناقصه خرید لوازم و اجرای سیستم آبیاری قطره ای / مناقصه , مناقصه خرید لوازم و اجرای سیستم آبیاری قطره ای
 165. مزایده اپارتمان مسکونی با قدمت بیش از 15 سال نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی با قدمت بیش از 15 سال نوبت دوم
 166. مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر
 167. مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده بخش 4 یزد نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده بخش 4 یزد نوبت دوم
 168. مزایده خانه سه طبقه با عرصه 220 متر / مزایده,مزایده خانه سه طبقه با عرصه 220 متر
 169. مزایده وانت دو کابین کاپرا به رنگ سفید / مزایده,مزایده وانت دو کابین کاپرا به رنگ سفید
 170. مزایده اپارتمان مسکونی 126.42متر طبقه دوم / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی 126.42متر طبقه دوم
 171. مزایده مال مشاع به مساحت 20.000.000 متر کاربری کشاورزی دیم / مزایده,مزایده مال مشاع به مساحت 20.000.000 متر کاربری کشاورزی دیم
 172. مزایده یک دستگاه یخچال فریزر 17 فوت / مزایده ,مزایده یک دستگاه یخچال فریزر 17 فوت نوبت اول
 173. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 338مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 338مترمربع نوبت اول
 174. مزایده ملک تجاری مسکونی با عرصه صد و سی متر / مزایده,مزایده ملک تجاری مسکونی با عرصه صد و سی متر
 175. مزایده اقلام مستعمل و راکد / آگهی مزایده, مزایده اقلام مستعمل و راکد
 176. مزایده منزل مسکونی یک طبقه بخش یک / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه بخش یک
 177. مزایده یک دستگاه خودروی پراید نوبت دوم / مزایده یک دستگاه خودروی پراید نوبت دوم
 178. مزایده زمین 200 متر مشاعی از 4600متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین 200 متر مشاعی از 4600متر نوبت اول
 179. مزایده ساختمان مسکونی با عرصه 349/85متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی با عرصه 349/85متر
 180. مزایده ملک با قدمت شش سال مساحت 74 متر / مزایده,مزایده ملک با قدمت شش سال مساحت 74 متر
 181. مزایده ملک به مساحت 90 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 90 متر نوبت اول
 182. مزایده فروش 2 عدد یخچال فریزر ، فرش ماشینی / مزایده ، مزایده فروش 2 عدد یخچال فریزر ، فرش ماشینی
 183. مزایده سه باب ساختمان مسکونی / مزایده,مزایده سه باب ساختمان مسکونی
 184. مزایده دو سهم از مشاع از 424 سهم ششدانگ ملک / مزایده,مزایده دو سهم از مشاع از 424 سهم ششدانگ ملک
 185. مزایده چیلر جذبی ، مخزن پلی اتیلن ، الکتروپمپ آب / مزایده,مزایده چیلر جذبی ، مخزن پلی اتیلن ، الکتروپمپ آب
 186. مناقصه انجام عملیات باطله / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات باطله
 187. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 260 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 260 فرعی
 188. مزایده اپارتمان مسکونی 85.47متر قدمت بیش از ده سال / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی 85.47متر قدمت بیش از ده سال
 189. مزایده یک دستگاه ویلا زمین مسکونی صد و بیست متر / مزایده,مزایده یک دستگاه ویلا زمین مسکونی صد و بیست متر
 190. مزایده ششدانگ اپارتمان 135.36مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 135.36مترمربع
 191. مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت 24.84 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت 24.84 متر
 192. فراخوان مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق یارد سرخون / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق یارد سرخون
 193. مناقصه تهیه علائم ایمنی راهها / مناقصه ، مناقصه تهیه علائم ایمنی راهها
 194. سمینار تخصصی بازاریابی بین المللی با رویکرد صادرات محصولات کشاورزی / سمینار تخصصی بازاریابی بین المللی با رویکرد صادرات محصولات کشاورزی
 195. دوازدهمی

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...