سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.23

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.23

 1. مزایده فروش یکدستگاه فتوکپی ریو مدل 1050 و ملک / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه فتوکپی ریو مدل 1050 و ملک
 2. مزایده عرضه سهام و دارایی -95.10.23 / آگهی مزایده اموال , مزایده عرضه سهام و دارایی -95.10.23
 3. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 619.5متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 619.5متر
 4. مزایده ششدانگ زمین مساحت 634.40 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 634.40 متر نوبت اول
 5. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان نوبت دوم / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان نوبت دوم
 6. مزایده پلاک ثبتی 191 فرعی کلاسه 950235 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 191 فرعی کلاسه 950235
 7. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان خانه بخش 19 گلوگاه / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان خانه بخش 19 گلوگاه
 8. مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 22.2متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 22.2متر نوبت اول
 9. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید تیپ LE / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید تیپ LE
 10. مزایده یک قطعه زمین زراعی کلاسه 950170 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی کلاسه 950170
 11. فراخوان مناقصه قسمتی از عملیات اجرایی قطعه سوم راه اصلی پاتاوه - دهدشت- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه قسمتی از عملیات اجرایی قطعه سوم راه اصلی پاتاوه - دهدشت- نوبت د وم
 12. ابطال مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی / ابطال مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و ...
 13. مزایده خودرو 206 تیپ 2 / مزایده,مزایده خودرو 206 تیپ 2
 14. مزایده یکباب مغازه به مساحت چهل متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مسکونی تجدید
 15. مزایده یکباب مغازه به مساحت چهل متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت چهل متر
 16. مزایده عمومی اجاره 30 عدد بیلبورد تبلیغاتی و بهره برداری از آنها -95.10.23 / مزایده , مزایده عمومی اجاره 30 عدد بیلبورد تبلیغاتی و بهره برداری از آنها - 95.10.23
 17. مناقصه اجرای عملیات عایق کاری دریاچه بوستان آزادی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات عایق کاری دریاچه بوستان آزادی
 18. اصلاحیه مزایده تعداد 35 دستگاه خودرو مازاد بر نیاز / اصلاحیه , مزایده تعداد 35 دستگاه خودرو مازاد بر نیاز
 19. اصلاحیه مزایده داروخانه بستری و سرپایی شبانه روزی / اصلاحیه مزایده ,اصلاحیه مزایده داروخانه بستری و سرپایی شبانه روزی
 20. مزایده ششدانگ یک دستگاه خودرو پیکان تاکسی / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه خودرو پیکان تاکسی
 21. مزایده منزل مسکونی با عرصه 444.96متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 444.96متر
 22. مزایده ششدانگ ملک بخش سه اهواز 69.37متر / مزایده,ممزایده ششدانگ ملک بخش سه اهواز 69.37متر
 23. مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات دیوار حائل بین پل 2 و 3 تجدید - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات دیوار حائل بین پل 2 و 3 تجدید - نوبت دوم
 24. مزایده میزان 25 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 25 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی
 25. مناقصه خرید اقلام گیاهی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید اقلام گیاهی
 26. مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405
 27. مزایده منزل مسکونی مشاع بخش 12 فارس / مزایده,مزایده منزل مسکونی مشاع بخش 12 فارس
 28. مزایده ششدانگ ساختمان با عرصه 208 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان با عرصه 208 متر
 29. مزایده اره آلومینیوم بر .... / آگهی مزایده , مزایده اره آلومینیوم بر ...
 30. مناقصه اجرای آسفالت معابر شهر مرحله دوم / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت معابر شهر مرحله دوم
 31. مزایده بهره برداری از سردرختی باغ صبا - 95.10.23 / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از سردرختی باغ صبا - 95.10.23
 32. مزایده سوله به ابعاد 72 در سی متر نوبت دوم / مزایده,مزایده سوله به ابعاد 72 در سی متر نوبت دوم
 33. مزایده یکباب خانه ویلایی نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب خانه ویلایی نوبت دوم
 34. مزایده یک واحد مسکونی باعرصه 250 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی باعرصه 250 متر نوبت دوم
 35. مزایده فروش ماشین آلات حمل و نقل نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات حمل و نقل نوبت دوم
 36. مزایده منزل مسکونی بخش 4 یزد با عرصه 183متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش 4 یزد با عرصه 183متر
 37. مزایده ملک با عرصه 120.75مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه 120.75مترمربع نوبت اول
 38. مزایده منزل مسکونی با عرصه 117.3متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 117.3متر
 39. مزایده منزل مسکونی با عرصه 225 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 225 متر
 40. مزایده چهار دستگاه چرخ خیاطی سردوز / اگهی مزایده, مزایده چهار دستگاه چرخ خیاطی سردوز
 41. مزایده پلاک ثبتی با عرصه وقفی 680 متر نوبت سوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با عرصه وقفی 680 متر نوبت سوم
 42. مزایده پلاک ثبتی 283 فرعی از 52 اصلی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 283 فرعی از 52 اصلی نوبت دوم
 43. مزایده ششدانگ مغازه بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه بخش دو
 44. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 98.16متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 98.16متر مرحله اول
 45. مزایده ششدانگ پلاک 4382 فرعی اعیان 108.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 4382 فرعی اعیان 108.90متر
 46. مزایده یک دستگاه دریل برقی ، یک دستگاه اره چکشی .... / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه دریل برقی ، یک دستگاه اره چکشی ...
 47. مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت 5000متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت 5000متر
 48. مزایده پلاک ثبتی در زمینی به مساحت چهارصد متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی در زمینی به مساحت چهارصد متر
 49. مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 10000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 10000متر نوبت اول
 50. مناقصه خرید و نصب دیزل ژنراتور / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب دیزل ژنراتور
 51. مناقصه ساخت 10000 علمک روکار پلی اتیلن / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت 10000 علمک روکار پلی اتیلن
 52. مزایده یکباب مغازه به مساحت تقریبی هفده متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت تقریبی هفده متر نوبت دوم
 53. لغو مناقصه پروژه احداث خانه های بهداشت دیک داش / لغو,مناقصه پروژه احداث خانه های بهداشت دیک داش
 54. مزایده اپارتمان تحت پلاک 676/3137 از نود و سه اصلی / مزایده,مزایده اپارتمان تحت پلاک 676/3137 از نود و سه اصلی
 55. مزایده واگذاری وصول عوارض ورودی پارک جنگلی کبودوال تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری وصول عوارض ورودی پارک جنگلی کبودوال تجدید نوبت دوم
 56. فراخوان مناقصه واگذاری خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی اموال و تاسیسات نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه واگذاری خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی اموال و تاسیسات نوبت دوم
 57. مناقصه امور تهیه و طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور تهیه و طبخ و توزیع غذا
 58. اصلاحیه فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمان ها / اصلاحیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ,فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمان ها
 59. فراخوانP/F " SICHUAN HONGHUA" SWIVEL نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوانP/F " SICHUAN HONGHUA" SWIVEL نوبت دوم
 60. مزایده فروش خط تولید پوره مرکبات با کلیه متعلقات.... / آگهی مزایده , مزایده فروش خط تولید پوره مرکبات با کلیه متعلقات....
 61. اصلاحیه فراخوان عمومی تهیه طرح فاز یک و دو آماده سازی برزن / اصلاحیه،آگهی فراخوان عمومی تهیه طرح فاز یک و دو آماده سازی برزن
 62. مناقصه پروژه برونسپاری فعالیتهای مرکز 121 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه برونسپاری فعالیتهای مرکز 121 نوبت دوم
 63. مناقصه تعویض ورق کف مخزن نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تعویض ورق کف مخزن نوبت دوم
 64. مزایده منزل مسکونی با عرصه 1511متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 1511متر
 65. مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب - نوبت دوم
 66. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 .... / آگهی مزایده عمومی , مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 ....
 67. مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت صد و بیست متر
 68. مزایده یک دستگاه سواری پژو 405GLX / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو 405GLX
 69. مزایده فروش یکدستگاه دریل ستونی... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه دریل ستونی...
 70. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 568/7متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 568/7متر
 71. مزایده پلاک ثبتی واحد مسکونی با قدمت 14 سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی واحد مسکونی با قدمت 14 سال
 72. مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری اموزشی مغازه / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری اموزشی مغازه
 73. مزایده فروش ماشین آلات- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات- نوبت دوم
 74. فراخوان مناقصه خرید پنج دستگاه نشت یاب لیزری / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید پنج دستگاه نشت یاب لیزری
 75. مزایده فروش محصول تولیدی سنگ آهن / فراخوان مزایده عمومی, مزایده فروش محصول تولیدی سنگ آهن
 76. مزایده ساختمان مسکونی پلاک ثبتی 216 از هفتاد و هفت اصلی / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی پلاک ثبتی 216 از هفتاد و هفت اصلی
 77. مزایده اپارتمان به مساحت 143.91مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 143.91مترمربع
 78. مزایده انبار غذایی با عرصه 3927/70متر / مزایده,مزایده انبار غذایی با عرصه 3927/70متر
 79. مزایده ملک شامل مغازه مساحت 175 متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک شامل مغازه مساحت 175 متر مرحله اول
 80. مزایده ساختمان شامل سوله مساحت 820 متر / مزایده,مزایده ساختمان شامل سوله مساحت 820 متر
 81. مناقصه نصب انشعابات فاضلاب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه نصب انشعابات فاضلاب
 82. فراخوان خرید تیپ مشعل اصلی و تیپ مشعل گاز اسیدی - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان خرید تیپ مشعل اصلی و تیپ مشعل گاز اسیدی- نوبت دوم
 83. مناقصه اجرای عملیات اصلاح سیستم زمین و تعویض مقره - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات اصلاح سیستم زمین و تعویض مقره - نوبت دوم
 84. مزایده ساختمان دو طبقه بخش هشت قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه بخش هشت قزوین نوبت اول
 85. مزایده ملک با صد و چهل متر بنا / مزایده,مزایده ملک با صد و چهل متر بنا
 86. مناقصه خرید کابل تخت و گرد نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید کابل تخت و گرد نوبت دوم
 87. تجدید مناقصه سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات تله متری، PMU - نوبت دوم / تجدید آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات تله متری، PMU و ... نوبت دوم
 88. مناقصه انجام عملیات استخراج ، بارگیری و حمل مارل... / مناقصه ، مناقصه انجام عملیات استخراج ، بارگیری و حمل مارل...
 89. مناقصه خرید 33 مترمکعب CHLORIDE GUARD CATALYST نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 33 مترمکعب CHLORIDE GUARD CATALYST نوبت دوم
 90. فراخوان مناقصه SCREW OIL INJECTED AIR COMP INGERSOLL / فراخوان مناقصه SCREW OIL INJECTED AIR COMP INGERSOLL
 91. مناقصه نصب و راه اندازی تصفیه آب دریافتی از تصفیه خانه / مناقصه نصب و راه اندازی تصفیه آب دریافتی از تصفیه خانه
 92. مناقصه 3000 قطعه فولاد آلیاژی / مناقصه 3000 قطعه فولاد آلیاژی
 93. مناقصه قطعه خط تراشکاری و عملیات حرارتی / مناقصه , مناقصه قطعه خط تراشکاری و عملیات حرارتی
 94. مناقصه اجرای زیرسازی و لکه گیری و پخش آسفالت نواحی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای زیرسازی و لکه گیری و پخش آسفالت نواحی ... نوبت دوم
 95. مناقصه قطعات چرخ / مناقصه قطعات چرخ
 96. مزایده اجاره دو باب مغازه به شماره 10 و 11-95.10.23 / آگهی مزایده, مزایده اجاره دو باب مغازه به شماره 10 و 11-95.10.23
 97. مناقصه تامین 30 دستگاه خودروی سواری - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه تامین 30 دستگاه خودروی سواری- نوبت دوم
 98. آگهی فراخوان عمومی ارائه خدمات راهبری ایمنی و آتش نشانی- نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ، آگهی فراخوان ارائه خدمات راهبری ایمنی و آتش نشانی- نوبت دوم
 99. مزایده ملک برج مسکونی 17 طبقه مشتمل بر 56 واحد مسکونی / مزایده,مزایده ملک برج مسکونی 17 طبقه مشتمل بر 56 واحد مسکونی
 100. همایش شرکت های برتر ایران 95.10.23 / همایش شرکت های برتر ایران 95.10.23
 101. سومین کنفرانس بناهای بلند 95.10.23 / سومین کنفرانس بناهای بلند 95.10.23
 102. مزایده فروش هفت قطعه زمین از زمین های شهرداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش هفت قطعه زمین از زمین های شهرداری نوبت دوم
 103. مزایده یک دستگاه تاور کرین / مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه تاور کرین
 104. مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 129.75مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 129.75مترمربع
 105. مزایده یک قطعه زمین مساحت دو هزار متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دو هزار متر
 106. مزایده تمامت ششدانگ اعیان مسکونی نود متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ اعیان مسکونی نود متر
 107. مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت چهار صد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت چهار صد متر
 108. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405
 109. مزایده نسبت به اجاره واحد کارگاهی شماره 1 و 4 تجدید - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده نسبت به اجاره واحد کارگاهی شماره 1 و 4 تجدید -نوبت دوم
 110. مزایده واگذاری به اجاره مغازه های موجود در مجتمع نگین -مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره مغازه های موجود در مجتمع نگین - مرحله دوم نوبت دوم
 111. مزایده دستگاه تاور (سقوط ازاد) / مزایده , مزایده دستگاه تاور (سقوط ازاد)
 112. مناقصه مقدار نیازمندی خواروبار و تره بار در سال 1396 / مناقصه , مناقصه مقدار نیازمندی خواروبار و تره بار در سال 1396
 113. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 460.19متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 460.19متر
 114. مزایده سیزده عدد فیلتر 2220 ، فیلتر هوا .... / مزایده,مزایده سیزده عدد فیلتر 2220 ، فیلتر هوا ....
 115. مزایده یک قطعه زمین خشکه زاری نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکه زاری نوبت اول
 116. مناقصه اجرای 14700 متر شبکه پلی اتیلن گاز رسانی / مناقصه , مناقصه اجرای 14700 متر شبکه پلی اتیلن گاز رسانی نوبت اول
 117. مزایده 35 شعیر و 224 هزارم شعیر مشاع از پلاک های ثبتی / مزایده,مزایده 35 شعیر و 224 هزارم شعیر مشاع از پلاک های ثبتی
 118. مزایده یک دستگاه سواری پیکان رنگ سفید / آگهی مزایده منقول, مزایده یک دستگاه سواری پیکان رنگ سفید
 119. فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار مناقصه یک مرحله ای خدمات حجمی نگهداشت ، محوطه سازی و بهسازی جنگل و ... نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار مناقصه یک مرحله ای خدمات حجمی نگهداشت ، محوطه سازی و بهسازی جنگل و ... نوبت دوم
 120. فراخوان مناقصه احداث گنجینه تاریخی صنعت نفت مسجد سلیمان - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) , فراخوان مناقصه احداث گنجینه تاریخی صنعت نفت مسجد سلیمان - نوبت دوم
 121. فراخوان احداث گنجینه تاریخی صنعت نفت مسجد سلیمان نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) , فراخوان احداث گنجینه تاریخی صنعت نفت مسجد سلیمان نوبت دوم
 122. مزایده یک قطعه زمین مساحت هفتاد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت هفتاد متر
 123. مزایده فروش ورق ضایعاتی و ... / مزایده , مزایده ورق ضایعاتی و ...
 124. مزایده کارتن ضایعاتی پرس شده و ... / مزایده, مزایده کارتن ضایعاتی پرس شده و ...
 125. مزایده ضایعات چوب های چینی و ... / مزایده, مزایده ضایعات چوب های چینی و ...
 126. مناقصه خرید کنتور آب / آگهی ارزیابی تولید کنندگان و تامین کنندگان کالا, مناقصه خرید کنتور آب
 127. مناقصه انتقال نیرو به سد کلان ...نوبت دوم / فراخوان اعلام آمادگی مناقصه گران, مناقصه انتقال نیرو به سد کلان ...نوبت دوم
 128. مزایده تعدادی از اقلام ضایعاتی / مزایده ، مزایده تعدادی از اقلام ضایعاتی
 129. تجدید مزایده کافی شاپ پارک امام علی ع / مزایده , تجدید مزایده کافی شاپ پارک امام علی ع
 130. فراخوان مناقصه یک دستگاه دیزل ژنراتور یک مگاواتی / فراخوان , فراخوان مناقصه یک دستگاه دیزل ژنراتور یک مگاواتی
 131. مناقصه کالیبراسیون، تامین قطعات و تعمیرات ویژه کنتورهای توربینی - نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه کالیبراسیون، تامین قطعات و تعمیرات ویژه کنتورهای توربینی - نوبت دوم
 132. مناقصه خدمات بهره برداری امداد ، وصول مطالبات - نوبت دوم / مناقصه خدمات بهره برداری امداد ، وصول مطالبات - نوبت دوم
 133. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش بیست و نه گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش بیست و نه گیلان
 134. ارزیابی کیفی انجام امور دفتری ...- نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی نخست ,ارزیابی کیفی انجام امور دفتری -نوبت دوم
 135. مزایده فروش حدود 45 تن ماهی گرمابی - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش حدود 45 تن ماهی گرمابی -نوبت دوم
 136. مناقصه آماده سازی و نشاء اراضی شالیزاری / مناقصه ، مناقصه آماده سازی و نشاء اراضی شالیزاری
 137. فراخوان اجرای قسمتی از معابر فاز 6 تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان عمومی یک مرحله ای , فراخوان اجرای قسمتی از معابر فاز 6 تجدید - نوبت دوم
 138. آگهی مناقصه ترمیم و بهسازی فونداسیون فن اصلی کوره / آگهی مناقصه ، مناقصه ترمیم و بهسازی فونداسیون فن اصلی کوره
 139. فراخوان عمومی طراحی پروژه های شبکه های توزیع نیروی برق / فراخوان عمومی،فراخوان عمومی طراحی پروژه های شبکه های توزیع نیروی برق
 140. مزایده فروش تعدادی دام مازاد بر نیاز 95.10.23 / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی دام مازاد بر نیاز 95.10.23
 141. مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور
 142. دومین کنگره شعر اهل بیت / دومین کنگره شعر اهل بیت
 143. مزایده یک دستگاه خودروی سواری زانتیا مدل 1381 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودروی سواری زانتیا مدل 1381
 144. مناقصه خرید دو دستگاه لودر جامبو / مناقصه خرید دو دستگاه لودر جامبو
 145. مناقصه خرید چوب روسی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید چوب روسی
 146. فراخوان مناقصه خرید و حمل انواع لوله های پلی اتیلن PE80- نوبت دوم / فراخوان مناقصه خرید و حمل انواع لوله های پلی اتیلن PE80- نوبت دوم
 147. مناقصه دمونتاژ فیلترهای شنی تصفیه شکر / آگهی مناقصه , مناقصه دمونتاژ فیلترهای شنی تصفیه شکر
 148. مناقصه احداث حوضچه و اتاقک سرچاه / اگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث حوضچه و اتاقک سرچاه
 149. مزایده یکدستگاه کمباین جاندیر 955 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه کمباین جاندیر 955
 150. فراخوان شناسایی تامین کنندگان آجیل و شکلات / فراخوان شناسایی تامین کنندگان آجیل و شکلات
 151. مناقصه واگذاری عملیات واریانت خط 63 کیلوولت دو مداره / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات واریانت خط 63 کیلوولت دو مداره
 152. مناقصه خرید 100 دستگاه سکسیونر SF6 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 100 دستگاه سکسیونر SF6
 153. مناقصه انجام خدمات پیمانکاری ( فعالیتهای بهره برداری مشترکیت و خدمات عمومی ) ... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه انجام خدمات پیمانکاری ( فعالیتهای بهره برداری مشترکیت و خدمات عمومی ) ... نوبت دوم
 154. مناقصه ممیزی املاک سطح شهر شاندیز ، ساماندهی بایگانی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ممیزی املاک سطح شهر شاندیز ، ساماندهی بایگانی...
 155. فراخوان شناسایی پیمانکاران جهت نگهداری شبکه کابل و هوایی و واگذاری خطوط و ام دی اف مرکز تلفن ولیعصر عج... / فراخوان شناسایی پیمانکاران , فراخوان شناسایی پیمانکاران جهت نگهداری شبکه کابل و هوایی و واگذاری خطوط و ام دی اف مرکز تلفن ولیعصر عج...
 156. تمدید و اصلاحیه مناقصه تجهیزات نیرو در مرکز / تمدید و اصلاحیه آگهی مناقصه ، مناقصه تجهیزات نیرو در مرکز
 157. مزایده دو قطعه زمین شامل باغ چای / مزایده,مزایده دو قطعه زمین شامل باغ چای
 158. مزایده سواری پراید جی تی ایکس آی / مزایده,مزایده سواری پراید جی تی ایکس آی
 159. مزایده خودروی سواری اوپتیما / مزایده,مزایده خودروی سواری اوپتیما
 160. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان 59.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان 59.5متر
 161. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول سمت شرقی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول سمت شرقی
 162. مناقصه خرید پکیج لوازم انشعاب آب / مناقصه عمومی, مناقصه خرید پکیج لوازم انشعاب آب
 163. مناقصه تهیه مصالح و نصب و اجرای ارت و صاعقه گیر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح و نصب و اجرای ارت و صاعقه گیر نوبت دوم
 164. مناقصه عملیات اجرایی باند دوم محور نمره یک.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی باند دوم محور نمره یک.... نوبت دوم
 165. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو امل عرصه 298.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو امل عرصه 298.70متر
 166. مناقصه حمل حدود 10000 تن ذرت از شهرستان دهلران - نوبت دوم / مناقصه حمل حدود 10000 تن ذرت از شهرستان دهلران به استان قزوین - نوبت دوم
 167. مزایده اجاره چهار باب مغازه / آگهی شرکت در مزایده ، مزایده اجاره چهار باب مغازه
 168. مزایده زمین شالیزاری اباد به مساحت 2195 متر / مزایده,مزایده زمین شالیزاری اباد به مساحت 2195 متر
 169. فراخوان واگذاری بخشی از وظایف کنترل و نظارت و ساماندهی خطوط تاکسی / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان واگذاری بخشی از وظایف کنترل و نظارت و ساماندهی خطوط تاکسی
 170. مزایده یکباب ساختمان مسکونی / آگهی مزایده ، مزایده یکباب ساختمان مسکونی
 171. مزایده یک واحد پلاک ثبتی مساحت 131.7متر / مزایده,مزایده یک واحد پلاک ثبتی مساحت 131.7متر
 172. مزایده یک قطعه زمین خشکی مساحت 200 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکی مساحت 200 متر
 173. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب انباری و محوطه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب انباری و محوطه نوبت اول
 174. مزایده نصب و بهره برداری از دستگاه ترامپلین تجدید / آگهی تجدید مزایده ، مزایده نصب و بهره برداری از دستگاه ترامپلین تجدید
 175. مناقصه بازپیرایی آیلند ، درختکاری و جنگلکاری ... / مناقصه ، مناقصه بازپیرایی آیلند ، درختکاری و جنگلکاری ...
 176. مناقصه اجرای طرح پیاده روسازی بزرگراه میثاق / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای طرح پیاده روسازی بزرگراه میثاق
 177. مزایده انواع قطعات برقی، موتوری و ... / آگهی مزایده , مزایده انواع قطعات برقی، موتوری و ...
 178. مزایده فروش دستگاه اکسترودر ، جرثقیل با پمپ پنوماتیک با متعلقات و ... مرحله دوم 95.10.23 / آگهی مزایده, مزایده فروش دستگاه اکسترودر ، جرثقیل با پمپ پنوماتیک با متعلقات و ... مرحله دوم 95.10.23
 179. مزایده انواع قطعات برقی، موتوری و تزیینی ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده انواع قطعات برقی، موتوری و تزیینی ضایعاتی
 180. مناقصه خرید 50 تن نبشی گالوانیزه گرم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه خرید 50 تن نبشی گالوانیزه گرم نوبت دوم
 181. مناقصه انجام خدمات مربوط به تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات مربوط به تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان
 182. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 900.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 900.15متر
 183. مناقصه واگذاری خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستان / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستان
 184. مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل
 185. مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز بهداشت شهرستان ارومیه / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز بهداشت شهرستان ارومیه
 186. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان سایت - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان سایت - نوبت دوم
 187. اصلاحیه استعلام بها خرید دوربین / اصلاحیه استعلام بها خرید دوربین
 188. مناقصه امور تغذیه ای خرید و توزیع غذا بیمارستان شهید دکتر قلیپور / آگهی مناقصه, مناقصه امور تغذیه ای خرید و توزیع غذا بیمارستان شهید دکتر قلیپور
 189. مزایده ملک بصورت پاساژ بخش یک بهبهان / مزایده,مزایده ملک بصورت پاساژ بخش یک بهبهان
 190. مزایده اقلام نو ، مستعمل و اسقاط / مزایده اقلام نو ، مستعمل و اسقاط
 191. مزایده ملک مسکونی با عرصه 351 متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی با عرصه 351 متر
 192. استعلام چاپگر HP LASSER JET PRO M402 DN ..... / استعلام , استعلام چاپگر HP LASSER JET PRO M402 DN .....
 193. استعلام آنتی ویروس ESET ENDPOINT SECURITY / استعلام، آنتی ویروس ESET ENDPOINT SECURITY
 194. استعلام مواد و کیت های تخصصی / استعلام مواد و کیت های تخصصی
 195. استعلام سانتریفیوژ / استعلام سانتریفیوژ
 196. استعلام مرغ منجمد داخلی / استعلام مرغ منجمد داخلی
 197. استعلام سرویس مبل و سرویس خواب / استعلام ، استعلام سرویس مبل و سرویس خواب
 198. استعلام دستگاه HSM سخت افزار مدیریت کلیدهای بانکی / استعلام ، استعلام دستگاه HSM سخت افزار مدیریت کلیدهای بانکی
 199. استعلام کامیپوتر و فناوری اطلاعات 95.10.23 / استعلام , استعلام کامیپوتر و فناوری اطلاعات 95.10.23
 200. استعلام خرید لوازم رایانه / استعلام , استعلام خرید لوازم رایانه
 201. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش چهارده مراغه /

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...