سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.16 در سایت

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.16 در سایت

 1. مزایده اجاره محل بوفه دانشجویی - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره محل بوفه دانشجویی -نوبت دوم
 2. مزایده فروش مقدار حدود 894 تن یونجه چین دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مقدار حدود 894 تن یونجه چین دوم
 3. مناقصه انجام خدمات ویزیت و تزریقات مرکز بهداشتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات ویزیت و تزریقات مرکز بهداشتی
 4. مزایده عمومی اجاره 30 عدد بیلبورد تبلیغاتی و بهره برداری از آنها / مزایده , مزایده عمومی اجاره 30 عدد بیلبورد تبلیغاتی و بهره برداری از آنها
 5. مزایده زمین مسکونی متراژ 17500مترمربع / مزایده,مزایده زمین مسکونی متراژ 17500مترمربع
 6. مزایده یک دستگاه خودرو تاکسی سمند مدل 1390 - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده یک دستگاه خودرو تاکسی سمند مدل 1390 - نوبت دوم
 7. مزایده نسبت به اجاره یک دستگاه کشتی صبا - نوبت دوم / مزایده نسبت به اجاره یک دستگاه کشتی صبا - نوبت دوم
 8. مزایده بهره برداری از تعدادی غرف جهت عرضه نهال / آگهی مزایده عمومی حضوری , مزایده بهره برداری از تعدادی غرف جهت عرضه نهال
 9. مزایده بهره برداری از امور ساماندهی و راهبری کلیه گاریهای باربر و صافکار / مزایده , مزایده بهره برداری از امور ساماندهی و راهبری کلیه گاریهای باربر و صافکار
 10. مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات سر شمع و شناژ گاردریل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات سر شمع و شناژ گاردریل
 11. تجدید مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و ... / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و ...
 12. آگهی مزایده عمومی فروش دو دستگاه سوله / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی فروش دو دستگاه سوله
 13. تجدید مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی سر شمع و ستون / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی سر شمع و ستون
 14. مزایده اجاره محل جهت فعالیت های خدمات تفریحی نوبت دوم / آگهی فراخوان مزایده حضوری حراج , مزایده اجاره محل جهت فعالیت های خدمات تفریحی نوبت دوم
 15. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده E اصلاحیه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی اصلاحیه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده E اصلاحیه نوبت دوم
 16. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده A نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده A نوبت دوم
 17. مزایده فروش ماشین آلات حمل و نقل / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات حمل و نقل
 18. مزایده ششدانگ اپارتمان 86.28 متر بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 86.28 متر بخش سه
 19. مزایده یک قطعه زمین مساحت 31210 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 31210 متر
 20. مناقصه تهیه رنگ دوجزئی و اجرای خط کشی مسیر عابر پیاده و حروف نوشتاری با حلال مربوطه TOP COAT نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه رنگ دوجزئی و اجرای خط کشی مسیر عابر پیاده و حروف نوشتاری با حلال مربوطه TOP COAT نوبت اول
 21. مناقصه عملیات ساخت، حمل و نصب رمپ جهت تبدیل پله به رمپ پل های هوائی بولوار دلاوران / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ساخت، حمل و نصب رمپ جهت تبدیل پله به رمپ پل های هوائی بولوار دلاوران
 22. مزایده تعداد 4 واحد مسکونی هر یک 127 متر / مزایده,مزایده تعداد 4 واحد مسکونی هر یک 127 متر
 23. مزایده صد من زمین کلاسه 950086 تجدید / مزایده,مزایده صد من زمین کلاسه 950086 تجدید
 24. مزایده دو قطعه زمین و یکباب منزل مسکونی / مزایده,مزایده دو قطعه زمین و یکباب منزل مسکونی
 25. مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 401.5مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 401.5مترمربع
 26. مزایده ملک به مساحت 149.04متر اصلاحی / مزایده,مزایده ملک به مساحت 149.04متر اصلاحی
 27. مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت پیکان دوگانه سوز تجدید / آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت پیکان دوگانه سوز تجدید
 28. مزایده 419 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 419 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک
 29. مزایده دو دستگاه وسیله نقلیه اسقاطی / آگهی مزایده, مزایده دو دستگاه وسیله نقلیه اسقاطی
 30. مزایده فروش کالاهای اسقاط ستاد / مزایده , مزایده فروش کالاهای اسقاط ستاد
 31. مزایده فروش 2 دستگاه ماشین آلات - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش 2 دستگاه ماشین آلات - نوبت دوم
 32. مزایده اجاره ساخت و نصب 4 ایستگاه مسافر با فضای تبلیغاتی 17 متر مربع - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده اجاره ساخت و نصب 4 ایستگاه مسافر با فضای تبلیغاتی 17 متر مربع - نوبت دوم
 33. مزایده اجاره سالن ورزشی پهلوان حسین توکلی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره سالن ورزشی پهلوان حسین توکلی - نوبت دوم
 34. مزایده فروش 50.000 لیتر گازوئیل آلوده / آگهی مزایده, مزایده فروش 50.000 لیتر گازوئیل آلوده
 35. مناقصه تبلیغ محصول / مناقصه ، مناقصه تبلیغ محصول
 36. فراخوان اجرا و نصب و تامین لوازم سیستم های فتوولتائیک / فراخوان , فراخوان اجرا و نصب و تامین لوازم سیستم های فتوولتائیک
 37. مزایده ششدانگ منزل مسکونی کلاسه 950048 نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی کلاسه 950048 نوبت دوم
 38. مزایده پلاک ثبتی سی فرعی از 2374 اصلی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی سی فرعی از 2374 اصلی نوبت دوم
 39. مزایده یک دستگاه چاپ چهار رنگ - نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه چاپ چهار رنگ - نوبت دوم
 40. مزایده ششدانگ منزل مسکونی و مغازه تجاری بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی و مغازه تجاری بخش یک
 41. اصلاحیه مزایده ششدانگ یکباب ساختمان / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان
 42. مزایده 8 قلم ماشین آلات و تجهیزات صنعتی ... - نوبت دوم / مزایده 8 قلم ماشین آلات و تجهیزات صنعتی ...نوبت دوم
 43. مناقصه خرید ماشین آلات و تجهیزات آتشنشانی اطفای حریق - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه خرید ماشین آلات و تجهیزات آتشنشانی اطفای حریق - نوبت دوم
 44. مناقصه احداث محور ویسیان.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی ، مناقصه احداث محور ویسیان....
 45. مناقصه عملیات نگهداری راههای حوزه استحفاظی نوبت دوم / آگهی مناقصه دو مرحله ای ، مناقصه عملیات نگهداری راههای حوزه استحفاظی نوبت دوم
 46. مزایده 9400 متر زمین زراعی / مزایده,مزایده 9400 متر زمین زراعی
 47. مزایده اجاره مساحت 8 مترمربع با کاربری پارک محله ایی / آگهی مزایده, مزایده اجاره مساحت 8 مترمربع با کاربری پارک محله ایی
 48. مزایده فروش وسایل نقلیه مستعمل / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش وسایل نقلیه مستعمل
 49. مزایده یک دستگاه خودرو تویوتا وانت / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو تویوتا وانت
 50. مزایده فروش کارخانه آسفالت - نوبت دوم / مزایده فروش کارخانه آسفالت - نوبت دوم
 51. فراخوان مناقصه عملیات حفر و پمپاژ دوحلقه چاه آب ... / آگهی فراخوان ارزیای توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عملیات حفر و پمپاژ دوحلقه چاه آب ...
 52. فراخوان مناقصه عملیات اصلاح 2000 رشته انشعاب آب شرب / آگهی فراخوان ارزیای توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عملیات اصلاح 2000 رشته انشعاب آب شرب
 53. آگهی مزایده عمومی واگذاری تابلوهای تبلیغاتی- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی واگذاری تابلوهای تبلیغاتی- نوبت دوم
 54. فراخوان مناقصه خرید 5500 سری کیت انشعاب آب / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید 5500 سری کیت انشعاب آب
 55. مناقصه خرید و تعویض 10000 دستگاه کنتور آب مولتی جت خشک R160- تجدید / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی, مناقصه خرید و تعویض 10000 دستگاه کنتور آب مولتی جت خشک R160- تجدید
 56. فراخوان مناقصه عملیات حفر و پمپاژ دو حلقه چاه آب آشامیدنی با تهیه و نصب لوله جدار / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عملیات حفر و پمپاژ دو حلقه چاه آب آشامیدنی با تهیه و نصب لوله جدار
 57. مزایده هفتاد کارتن روغن تک تاز 4 لیتری / مزایده, مزایده هفتاد کارتن روغن تک تاز 4 لیتری
 58. فراخوان مناقصه خرید 11866 متر لوله چدن داکتیل ضد زلزله ... / آگهی فراخوان ارزیای توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید 11866 متر لوله چدن داکتیل ضد زلزله ...
 59. فراخوان مناقصه خرید 4180 متر لوله چدن داکتیل ضد زلزله ... / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید 4180 متر لوله چدن داکتیل ضد زلزله ...
 60. فراخوان مناقصه خرید لوله بتنی مسلح پایپ جکینگ کلاس 4 / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید لوله بتنی مسلح پایپ جکینگ کلاس 4
 61. مناقصه واگذاری نظافت ساختمانها ،امور خدمات و محوطه بیمارستان- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری نظافت ساختمانها ،امور خدمات و محوطه بیمارستان- نوبت دوم
 62. مناقصه دیزل ژنراتور CUMMINS 550KVA- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه دیزل ژنراتور CUMMINS 550KVA- نوبت دوم
 63. مزایده تعداد هفتاد کیسه نایلکس / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعداد هفتاد کیسه نایلکس
 64. مزایده یک دانگ و بیست و شش سیر مشاع از خانه مسکونی / مزایده,مزایده یک دانگ و بیست و شش سیر مشاع از خانه مسکونی
 65. مزایده منزل مسکونی ویلایی بخش سه سبزوار / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی بخش سه سبزوار
 66. مزایده ششدانگ پلاک کاربری زمین مشجر و پسته کاری / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک کاربری زمین مشجر و پسته کاری
 67. مزایده ساختمان مسکونی به مساحت دویست متر ناحیه چهار / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی به مساحت دویست متر ناحیه چهار
 68. مزایده تمامی ششدانگ عرصه دویست متر نوبت دوم / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ عرصه دویست متر نوبت دوم
 69. تجدید مناقصه واگذاری اداره عملیات حجمی- زمانی انبار- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری اداره عملیات حجمی- زمانی انبار- نوبت دوم
 70. مزایده ششدانگ ملک مساحت 77.52متر قطعه سوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 77.52متر قطعه سوم تفکیکی
 71. مزایده پلاک ثبتی به کلاسه 880202 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به کلاسه 880202
 72. مزایده منزل مسکونی در یک طبقه قدمت 40 سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی در یک طبقه قدمت 40 سال
 73. مزایده ملک به مساحت 4000.00مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 4000.00مترمربع نوبت اول
 74. مناقصه خرید تجهیزات مخابراتی پی ال سی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات مخابراتی پی ال سی نوبت دوم
 75. مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب به صورت پراکنده در سطح شهر یاسوج / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب به صورت پراکنده در سطح شهر یاسوج
 76. مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 12.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 12.18متر
 77. مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان پیکاب / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان پیکاب
 78. مزایده یک دستگاه چرخ گوشت- انواع یخچال / مزایده مال منقول,مزایده یک دستگاه چرخ گوشت- انواع یخچال
 79. مزایده فروش دستگاه جوشکاری صبا ، دستگاه جوشکاری مدل mf44 / آگهی فروش اموال مزایده , مزایده فروش دستگاه جوشکاری صبا ، دستگاه جوشکاری مدل mf44
 80. مزایده واگذاری زمین جهت کشت چغندرقند نوبت دوم / آگهی دعوت به مزایده عمومی, مزایده واگذاری زمین جهت کشت چغندرقند نوبت دوم
 81. تجدید فراخوان مشارکت در احداث پروژه ملک آموزش رشت نوبت دوم / فراخوان، تجدید فراخوان مشارکت در احداث پروژه ملک آموزش رشت نوبت دوم
 82. مزایده فروش 2000 عدد کمربند کشی زنانه / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 2000 عدد کمربند کشی زنانه
 83. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی ناحیه پنجاه و پنج نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی ناحیه پنجاه و پنج نوبت اول
 84. مزایده ششدانگ به شماره ثبتی 2620 فرعی از ده اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ به شماره ثبتی 2620 فرعی از ده اصلی
 85. مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 1881.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 1881.50متر
 86. مزایده فروش ماشین آلات / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات
 87. مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو سقز / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو سقز
 88. فراخوان انتخاب پیمانکار جهت بروز رسانی سیستم مدیریت یکپارچه ims - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان انتخاب پیمانکار جهت بروز رسانی سیستم مدیریت یکپارچه ims -نوبت دوم
 89. مزایده واگذاری درخواست ها و پروانه های اکتشافی ابطال / آگهی مزایده فراخوان عمومی, مزایده واگذاری درخواست ها و پروانه های اکتشافی ابطال
 90. مزایده ملک مشاع مغازه مساحت 32.20متر / مزایده,مزایده ملک مشاع مغازه مساحت 32.20متر
 91. مزایده واگذاری تعدادی عرصه خدماتی و صنعتی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی عرصه خدماتی و صنعتی نوبت دوم
 92. مزایده ملک باعرصه صد و ده متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک باعرصه صد و ده متر نوبت دوم
 93. مزایده فروش دو قطعه زمین 152 و 450 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 152 و 450 متر نوبت دوم
 94. مزایده فروش هفت قطعه زمین از زمین های شهرداری / مزایده,مزایده فروش هفت قطعه زمین از زمین های شهرداری
 95. مزایده یک دستگاه منزل مسکونی 262 متر زمین / مزایده,مزایده یک دستگاه منزل مسکونی 262 متر زمین
 96. مناقصه تهیه و نصب پل عابر پیاده نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب پل عابر پیاده نوبت دوم
 97. مزایده فروش اقلام فرسوده و اسقاطی / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش اقلام فرسوده و اسقاطی
 98. مزایده نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از بیلبوردهای تبلیغاتی و تابلوهای تبلیغاتی تجدید / آگهی مزایده عمومی,مزایده نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از بیلبوردهای تبلیغاتی و تابلوهای تبلیغاتی تجدید
 99. مزایده مقدار یک دانگ مشاع از ششدانگ مشاع عرصه 47.2متر / مزایده,مزایده مقدار یک دانگ مشاع از ششدانگ مشاع عرصه 47.2متر
 100. مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر - نوبت دوم
 101. مزایده یکباب خانه و منزل مسکونی / مزایده,مزایده یکباب خانه و منزل مسکونی
 102. همایش شرکت های برتر ایران 95.10.16 / همایش شرکت های برتر ایران 95.10.16
 103. سومین کنفرانس بناهای بلند 95.10.14 / سومین کنفرانس بناهای بلند 95.10.14
 104. فراخوان مناقصه انسداد چاههای غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه انسداد چاههای غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب- نوبت دوم
 105. مناقصه احداث کیلینیک ویژه شهرکرد - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث کیلینیک ویژه شهرکرد - نوبت دوم
 106. فراخوان ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان منطقه یک - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان منطقه یک - نوبت دوم
 107. فراخوان پروژه برقراری ارتباط رادیویی بین کانکسهای مخابراتی و مرکز مخابرات و ...- نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان پروژه برقراری ارتباط رادیویی بین کانکسهای مخابراتی و مرکز مخابرات و ...- نوبت دوم
 108. مزایده اجاره دو باب مغازه به شماره 10 و 11 / آگهی مزایده, مزایده اجاره دو باب مغازه به شماره 10 و 11
 109. مزایده فروش سهام- نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش سهام- نوبت دوم
 110. مزایده املاک 4 گانه به مساحت کل 30340متر نوبت اول / مزایده,مزایده املاک 4 گانه به مساحت کل 30340متر نوبت اول
 111. مناقصه HORIZONTAL BALACING MACHINE / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه HORIZONTAL BALACING MACHINE
 112. مزایده ملک بخش 16 قزوین مساحت 290 متر / مزایده,مزایده ملک بخش 16 قزوین مساحت 290 متر
 113. مزایده مغازه تجاری کلاسه 950024 نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه تجاری کلاسه 950024 نوبت دوم
 114. مزایده تلویزیون ال جی / مزایده تلویزیون ال جی
 115. تجدید استعلام اجرای عملیات سرویس راهبری و تعمیر و نگهداری PM&EM ... / تجدید آگهی استعلام ارزیابی کیفی , استعلام اجرای عملیات سرویس راهبری و تعمیر و نگهداری PM&EM ...
 116. استعلام مطالعات مرحله اول و دوم بازسازی و مقاوم سازی ساختمان اداری / آگهی استعلام ارزیابی کیفی مشاوران,استعلام مطالعات مرحله اول و دوم بازسازی و مقاوم سازی ساختمان اداری
 117. مناقصه لکه گیری آسفالت معابر منطقه سه.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری آسفالت معابر منطقه سه.... نوبت دوم
 118. مزایده اجاره غرفه آلاچیقی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره غرفه آلاچیقی
 119. آگهی مناقصه عمومی تهیه رنگ سرد و اجرای خط کشی راههای حوزه استحفاظی / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی تهیه رنگ سرد و اجرای خط کشی راههای حوزه استحفاظی
 120. مزایده ملک با اعیان سیصد و شصت متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با اعیان سیصد و شصت متر نوبت اول
 121. مزایده نسبت به اجاره واحد کارگاهی شماره 1 و 4 تجدید / آگهی مزایده عمومی, مزایده نسبت به اجاره واحد کارگاهی شماره 1 و 4 تجدید
 122. مسابقه ملی هر شهروند یک فیلم کوتاه / مسابقه ملی هر شهروند یک فیلم کوتاه
 123. مزایده ملک به مساحت 101.58مترمربع مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت 101.58مترمربع مرحله دوم
 124. اصلاحیه مناقصه خرید 17000 پورت تجهیزات VDSL / اصلاحیه , مناقصه خرید 17000 پورت تجهیزات VDSL
 125. مناقصه بیمه مسئولیت جامع شهرداری / آگهی مناقصه , مناقصه بیمه مسئولیت جامع شهرداری
 126. مزایده فروش 15 دستگاه انواع خودرو کارکرده مازاد - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 15 دستگاه انواع خودرو کارکرده مازاد - نوبت دوم
 127. مزایده یک قطعه باغ مشجر و زمین نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مشجر و زمین نوبت اول
 128. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک همدان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک همدان
 129. مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 42.72متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 42.72متر
 130. اصلاحیه واگذاری رفع نواقص ، تجهیز و بهره برداری از پارکینگ / اصلاحیه ، مناقصه واگذاری رفع نواقص ، تجهیز و بهره برداری از پارکینگ
 131. مناقصه خرید لوله و اتصالات فاضلابی p.p و دریچه / مناقصه , مناقصه خرید لوله و اتصالات فاضلابی p.p و دریچه
 132. مزایده یکباب مغازه پلاک شماره سی و هشت / مزایده,مزایده یکباب مغازه پلاک شماره سی و هشت
 133. مزایده یک دستگاه فارسی بر ..... / مزایده, مزایده یک دستگاه فارسی بر .....
 134. مناقصه تامین برق روستای شهوروخ از توابع شهرستان بشاگرد.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین برق روستای شهوروخ از توابع شهرستان بشاگرد.... نوبت دوم
 135. آگهی مزایده اجاره غسالخانه شهرداری / آگهی مزایده،آگهی مزایده اجاره غسالخانه شهرداری
 136. استعلام هارد دیسک اکسترنال 1t / استعلام , استعلام هارد دیسک اکسترنال 1t
 137. استعلام فاکس پاناسونیک KX711 / استعلام , استعلام فاکس پاناسونیک KX711
 138. استعلام رایانه کامل با مشخصات فرم پیوست / استعلام , استعلام رایانه کامل با مشخصات فرم پیوست
 139. استعلام پرینتر hp1102 / استعلام , استعلام پرینتر hp1102
 140. استعلام اسکنر کداک مدل I2400 / استعلام, استعلام اسکنر کداک مدل I2400
 141. استعلام قرارداد اینترنت 4 مگابات / استعلام ، استعلام قرارداد اینترنت 4 مگابات
 142. استعلام شوفاژ روغنی رادیاتور فن دار 9 پره / استعلام ، استعلام شوفاژ روغنی رادیاتور فن دار 9 پره
 143. استعلام دوربین عکاسی CANON 1200 / استعلام ، استعلام دوربین عکاسی CANON 1200
 144. استعلام فرش 2.3 درصد اکریلیک 500 شانه و ... / استعلام ، استعلام فرش 2.3 درصد اکریلیک 500 شانه و ...
 145. استعلام الکتروپمپ عمودی 3 کیلو وات و اتصالات مورد نیاز / استعلام ، استعلام الکتروپمپ عمودی 3 کیلو وات و اتصالات مورد نیاز
 146. تجدید فراخوان مناقصه خرید لوله های فولادی سیاه .... نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه خرید لوله های فولادی سیاه .... - نوبت دوم
 147. استعلام هفت دستگاه HP KVM Aadpier ubs / استعلام , استعلام هفت دستگاه HP KVM Aadpier ubs
 148. استعلام دوربین مداربسته سقفی و ... / استعلام ، استعلام دوربین مداربسته سقفی و ...
 149. استعلام صندلی مبلی اداری / استعلام ، استعلام صندلی مبلی اداری
 150. استعلام لوازم و وسایل اداری / استعلام ، استعلام لوازم و وسایل اداری
 151. استعلام چاپ ارم و علایم / استعلام ، استعلام چاپ ارم و علایم
 152. استعلام لوازم و وسایل اداری / استعلام, استعلام لوازم و وسایل اداری
 153. استعلام فیلتر کیسه خون از کمپانی HAEMONETICS / استعلام , استعلام فیلتر کیسه خون از کمپانی HAEMONETICS
 154. استعلام دستگاه الکتروشوک مدل dEFIBEX 700 ساخت ایران / استعلام , استعلام دستگاه الکتروشوک مدل dEFIBEX 700 ساخت ایران
 155. استعلام اکسس پونیت برندALTai مدل c1n / استعلام , استعلام اکسس پونیت برندALTai مدل c1n
 156. مناقصه اجرای کانال آبهای سطحی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای کانال آبهای سطحی
 157. استعلام رله ref / استعلام , استعلام رله ref
 158. استعلام رله ref / استعلام , استعلام رله ref
 159. استعلام خرید هارد سرور / استعلام , استعلام خرید هارد سرور
 160. استعلام خرید سیستم کولینگ / استعلام , استعلام خرید سیستم کولینگ
 161. استعلام تایل سقف کاذب / استعلام , استعلام تایل سقف کاذب
 162. استعلام شیر صنعتی کشویی زبانه لاستیکی / استعلام , استعلام شیر صنعتی کشویی زبانه لاستیکی
 163. استعلام خرید 50 عدد شیر کشویی 100 / استعلام , استعلام خرید 50 عدد شیر کشویی 100
 164. استعلام خرید انواع فلنج اسپیکات و رابط / استعلام , استعلام خرید انواع فلنج اسپیکات و رابط
 165. استعلام خرید لوله پلی اتیلن 110 میلیمتری با PN10 , PE100 / استعلام , استعلام خرید لوله پلی اتیلن 110 میلیمتری با PN10 , PE100
 166. استعلام صندلی پشتی بلند / استعلام , استعلام صندلی پشتی بلند
 167. استعلام سوییچ شبکه / استعلام, استعلام سوییچ شبکه
 168. استعلام دوربین عکاسی حرفه ای نیکون D5200 ..... / استعلام ، استعلام دوربین عکاسی حرفه ای نیکون D5200 .....
 169. استعلام زونکن اندازه 30 سانتی متری / استعلام ، استعلام زونکن اندازه 30 سانتی متری
 170. استعلام درام اورژینال DR3355 / استعلام, استعلام درام اورژینال DR3355
 171. استعلام کارتریج تونر TN3350 / استعلام, استعلام کارتریج تونر TN3350
 172. استعلام الکتروپمپ عمودی .... / استعلام, استعلام الکتروپمپ عمودی ....
 173. مناقصه طراحی سیستم حفاظت کاتدیک و تکمیلی شبکه / مناقصه ، مناقصه طراحی سیستم حفاظت کاتدیک و تکمیلی شبکه
 174. تجدید فراخوان خرید خدمات مشاور مادر برای احداث خط 3 قطار شهری / آگهی فراخوان عمومی , تجدید فراخوان خرید خدمات مشاور مادر برای احداث خط 3 قطار شهری
 175. تمدید مناقصه 8200 تن فرومنگنز پرکربن / تمدید , استعلام 8200 تن فرومنگنز پرکربن
 176. مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش یک سیستان و بلوچستان / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش یک سیستان و بلوچستان
 177. مناقصه امور حفاظتی بیمارستان افشار / مناقصه امور حفاظتی بیمارستان افشار
 178. مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ممسنی سال 95 / مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ممسنی سال 95
 179. مزایده تعداد پنج دستگاه خودروی دولتی / مزایده ، مزایده تعداد پنج دستگاه خودروی دولتی
 180. مزایده درمانگاه شبانه روزی بعثت / آگهی مزایده عمومی , مزایده درمانگاه شبانه روزی بعثت
 181. اصلاحیه مناقصه خرید و توزیع غذا مرکز اموزشی درمانی / اصلاحیه , مناقصه خرید و توزیع غذا مرکز اموزشی درمانی
 182. فراخوان واگذاری امور خدمات عمومی بیمارستان کوهبنان / فراخوان مناقصه , فراخوان واگذاری امور خدمات عمومی بیمارستان کوهبنان
 183. مناقصه خرید و توزیع غذا مرکز اموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و توزیع غذا مرکز اموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه
 184. مناقصه امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا)- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا)- نوبت دوم
 185. مناقصه خدمات حمل ونقل درون و برون شهری / مناقصه خدمات حمل ونقل درون و برون شهری
 186. فراخوان مناقصه پروژه بند ه شهرستان دشتی / مناقصه, فراخوان مناقصه پروژه بند ه شهرستان دشتی
 187. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 910مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 910مترمربع
 188. مناقصه خرید ملزومات خانگی / مناقصه خرید ملزومات خانگی
 189. اصلاحیه مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب / اصلاحیه,مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب
 190. مناقصه خریداری مرغ منجمد کارتنی به مقدار 325.000 کیلوگرم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری مرغ منجمد کارتنی به مقدار 325.000 کیلوگرم
 191. اصلاحیه فراخوان مناقصه 2 کیلومتر لوله فولادی / اصلاحیه , فراخوان مناقصه 2 کیلومتر لوله فولادی
 192. نخستین همایش رودوزی های سنتی سیستان و بلوچستان / نخستین همایش رودوزی های سنتی سیستان و بلوچستان
 193. مزایده تعدادی از بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر 95.10.16 / مزایده ,مزایده تعدادی از بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر 95.10.16
 194. مناقصه خرید 50 سل باتری دو ولت 1000 آمپر سیلد و 50 سل باتری دو ولت 1500 آمپر سیلد.... / آگهی مناقصات , مناقصه خرید 50 سل باتری دو ولت 1000 آمپر سیلد و 50 سل باتری دو ولت 1500 آمپر سیلد....
 195. مزایده نظارت از مکانهای تعیین شده جهت راه اندازی روز بازارها ، عصر بازارها ... / مزایده ,مزایده نظارت از مکانهای تعیین شده جهت راه اندازی روز بازارها ، عصر بازارها ...
 196. مناقصه نظارت از مکانهای تعیین شده جهت راه اندازی روز بازارها ، عصر بازارها ... / مناقصه , مناق

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...