سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.13 در سایت

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.13 در سایت

 1. ارزیابی کیفی خدمات ترابری سبک جهت مناطق عملیاتی / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, ارزیابی کیفی خدمات ترابری سبک جهت مناطق عملیاتی
 2. مناقصه واگذاری عملیات تامین نیروی انسانی شامل خدمات اداری مالی خدمات نظافتی.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات تامین نیروی انسانی شامل خدمات اداری مالی خدمات نظافتی.... نوبت دوم
 3. استعلام اجرای عملیات تقویت آبونه شامل کابل کشی و مفصلبندی / استعلام , استعلام اجرای عملیات تقویت آبونه شامل کابل کشی و مفصلبندی
 4. مناقصه طرح کابل مسی و فیبرنوری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه طرح کابل مسی و فیبرنوری
 5. استعلام اجرای توسعه شبکه کابل -MDF .... کابلکشی و مفصلبندی / استعلام , استعلام اجرای توسعه شبکه کابل -MDF .... کابلکشی و مفصلبندی
 6. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین اجرایی کلاسه 9400101 / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین اجرایی کلاسه 9400101
 7. استعلام اجرای امورات دکل 36 متری چهار پایه NB ... / برگ استعلام بها , استعلام اجرای امورات دکل 36 متری چهار پایه NB ...
 8. استعلام کابل کشی هوایی / استعلام , استعلام کابل کشی هوایی
 9. استعلام دکل نبشی 42 متری NB سنگین با استراکچر XP... / استعلام , استعلام دکل نبشی 42 متری NB سنگین با استراکچر XP...
 10. استعلام کابل کشی و مفصلبندی کافو / استعلام , استعلام کابل کشی و مفصلبندی کافو
 11. مناقصه طرح قرارداد تامین cwdm - نوبت دوم / مناقصه یک مرحله ای , مناقصه طرح قرارداد تامین cwdm - نوبت دوم
 12. استعلام فیدر 7/8 اینچ 1000 متر .... / استعلام بهاء, استعلام فیدر 7/8 اینچ 1000 متر ....
 13. استعلام طرح نصب تابلوهای اتصال دیزل و تغییر بار مرکز غدیر شیراز / استعلام , استعلام طرح نصب تابلوهای اتصال دیزل و تغییر بار مرکز غدیر شیراز
 14. استعلام اجرای فنس کشی سایت BTS / استعلام , استعلام اجرای فنس کشی سایت BTS
 15. استعلام سیم رانژه سفید مشکی.... / استعلام, سیم رانژه سفید مشکی...
 16. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه ثبت آمل نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه ثبت آمل نوبت دوم
 17. استعلام خرید کارت شارژ / استعلام , استعلام خرید کارت شارژ
 18. استعلام وصول مطالبات از محل مشترکین سلب امتیازی.... / استعلام بهاء, استعلام وصول مطالبات از محل مشترکین سلب امتیازی...
 19. فراخوان مناقصه پروژه ایمن سازی محور امیدیه ... / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) , فراخوان مناقصه پروژه ایمن سازی محور امیدیه ...
 20. مزایده منزل مسکونی با عرصه محصوری 235متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه محصوری 235متر
 21. مزایده ششدانگ یکباب ساختمان 107.94مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان 107.94مترمربع
 22. مزایده ششدانگ یکباب ساختمان طبقه همکف 103.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان طبقه همکف 103.25متر
 23. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 8 کرمانشاه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 8 کرمانشاه
 24. فراخوان تکمیل دوب باب مخزن بتنی 20000 متر مکعبی سنگاوی ... - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تکمیل دوب باب مخزن بتنی 20000 متر مکعبی سنگاوی ... - نوبت دوم
 25. مزایده فروش لوازم اسقاطی مستعمل- نوبت دوم / آگهی مزایده حضوری,مزایده فروش لوازم اسقاطی مستعمل- نوبت دوم
 26. مزایده بهره برداری تبلیغاتی از هشت عدد برد دیواری... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده بهره برداری تبلیغاتی از هشت عدد برد دیواری... تجدید نوبت دوم
 27. تجدید مناقصه عملیات اجرایی جدول گذاری و بلوک فرش معابر - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی جدول گذاری و بلوک فرش معابر- نوبت دوم
 28. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 994/8مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 994/8مترمربع
 29. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بصورت زمین 183.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بصورت زمین 183.40متر
 30. مناقصه پیمان غذایی کارکنان فشارشکن لاجیم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه پیمان غذایی کارکنان فشارشکن لاجیم
 31. مناقصه بیمه آتش سوزی / آگهی مناقصه , مناقصه بیمه آتش سوزی
 32. مزایده ملک بصورت قولنامه ای با عرصه 345متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بصورت قولنامه ای با عرصه 345متر نوبت دوم
 33. مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ( حرارتی و برودتی ) ... / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ( حرارتی و برودتی ) ...
 34. آگهی مناقصه عملیات تکمیلی قطعات 1 و 2 راه اصلی قزوین - الموت - تنکابن / آگهی مناقصه عملیات تکمیلی قطعات 1 و 2 راه اصلی قزوین - الموت - تنکابن
 35. فراخوان راه اندازی خانه های فرهنگ مشارکتی / فراخوان , فراخوان راه اندازی خانه های فرهنگ مشارکتی
 36. مزایده واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی تجدید نوبت دوم
 37. مزایده ششدانگ یکباب منزل با قدمت 50 سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل با قدمت 50 سال
 38. مزایده تمامت ششدانگ یکباب منزل به مساحت 240مترمربع / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ یکباب منزل به مساحت 240مترمربع
 39. مزایده مازاد دوم ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده مازاد دوم ششدانگ یکباب خانه
 40. مزایده ششدانگ یک واحد از یک دستگاه ساختمان هفت طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد از یک دستگاه ساختمان هفت طبقه
 41. مزایده ششدانگ هتل آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ هتل آپارتمان
 42. مزایده اجاق گاز 5 شعله با مارک خزر فردار .... / مزایده, مزایده اجاق گاز 5 شعله با مارک خزر فردار ....
 43. مزایده یک دستگاه کامیون سقف مشبک فلزی / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون سقف مشبک فلزی
 44. مزایده 265 عدد مانتو نخی زنانه ... / مزایده 265 عدد مانتو نخی زنانه ...
 45. مزایده تعداد 250 عدد مانتو نخی / مزایده تعداد 250 عدد مانتو نخی
 46. مناقصه نسبت به انجام خدمات کالیبراسیون / مناقصه نسبت به انجام خدمات کالیبراسیون
 47. مزایده اجاره ترمینال / آگهی مزایده,مزایده اجاره ترمینال
 48. مزایده ملک به مبذر 33.000 متر معادل 165 من / مزایده,مزایده ملک به مبذر 33.000 متر معادل 165 من
 49. مزایده مبذر دویست و سیزده من سهم دیمی / مزایده,مزایده مبذر دویست و سیزده من سهم دیمی
 50. مزایده یک دستگاه خودرو سمند / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سمند
 51. فراخوان مناقصه انجام عملیات ساختمانی و تاسیساتی کارهای تکمیلی پست برق 400 کیلووات / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام عملیات ساختمانی و تاسیساتی کارهای تکمیلی پست برق 400 کیلووات
 52. مناقصه احداث دیوار حایل و سطح شیب دار بتنی - نوبت سوم / مناقصه عمومی, مناقصه احداث دیوار حایل و سطح شیب دار بتنی - نوبت سوم
 53. تجدید فراخوان 3 کیلومتر شبکه گذاری نقاط پراکنده و 150 انشعاب سربندر نوبت دوم 95.10.13 / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان 3کیلومتر شبکه گذاری نقاط پراکنده و 150 انشعاب سربندر نوبت دوم 95.10.13
 54. مناقصه تهیه و تامین 6 دستگاه تانکر مخصوص حمل آب خام نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و تامین 6 دستگاه تانکر مخصوص حمل آب خام نوبت دوم
 55. مزایده فروش زمین جهت احداث استخر شنا / مزایده,مزایده فروش زمین جهت احداث استخر شنا
 56. مزایده سه قطعه زمین تجاری و یک قطعه مسکونی و 4 واحد تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده سه قطعه زمین تجاری و یک قطعه مسکونی و 4 واحد تجاری نوبت دوم
 57. ارزیابی کیفی سرویس های فنی عملیات پالایشگاه گاز - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای, ارزیابی کیفی سرویس های فنی عملیات پالایشگاه گاز
 58. فراخوان انجام کارهای امور خدماتی تخلیه ، بارگیری ، جابجایی و چیدمان اجناس در انبارها و .... / فراخوان مناقصه ، فراخوان انجام کارهای امور خدماتی تخلیه ، بارگیری ، جابجایی و چیدمان اجناس در انبارها و ....
 59. فراخوان مناقصه پروژه ایمن سازی محور امیدیه ... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) , فراخوان مناقصه پروژه ایمن سازی محور امیدیه ... - نوبت دوم
 60. مناقصه تهیه و تامین 11دستگاه تانکر مخصوص حمل آب - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و تامین 11دستگاه تانکر مخصوص حمل آب -نوبت دوم
 61. مناقصه نصب 400 انشعاب فولادی پراکنده - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه نصب 400 انشعاب فولادی پراکنده - نوبت دوم
 62. مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی - نوبت دوم
 63. فراخوان انجام عملیات خاکی ، احداث دیوار حصار و اتاق نگهبانی و .... / اگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان انجام عملیات خاکی ، احداث دیوار حصار و اتاق نگهبانی و ....
 64. مناقصه اجرای عملیات کف پوش گذاری ، جدول گذاری و ..... - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات کف پوش گذاری ، جدول گذاری و ..... نوبت دوم
 65. مناقصه پیاده روسازی خیابان طالقانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیاده روسازی خیابان طالقانی
 66. مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی شمال استان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی شمال استان - نوبت دوم
 67. مناقصه رفت و روب و حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه نمونه گردشگری / مناقصه , مناقصه رفت و روب و حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه نمونه گردشگری
 68. مناقصه ساخت و نصب دال بتنی بر روی جوی های روباز .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت و نصب دال بتنی بر روی جوی های روباز .... نوبت دوم
 69. مناقصه کفسازی بازار جمشید آباد / آگهی مناقصه یک مرحله ای, مناقصه کفسازی بازار جمشید آباد
 70. مزایده فروش تعداد 11 دستگاه اتوبوس زامیاد نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش تعداد 11 دستگاه اتوبوس زامیاد نوبت دوم
 71. مزایده فروش ماشین آلات مازاد بر نیاز / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش ماشین آلات مازاد بر نیاز
 72. مناقصه امور نگهبانی بیمارستان ها- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه امور نگهبانی بیمارستان ها- نوبت دوم
 73. مزایده اجاره ایستگاه گاز CNG دو ساله / آگهی مزایده, مزایده اجاره ایستگاه گاز CNG دو ساله
 74. مناقصه تهیه و تامین خودرویی- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و تامین خودرویی- نوبت دوم
 75. مزایده 8200 کیلوگرم ضایعات پلی اتیلن - نوبت دوم / مزایده , مزایده 8200 کیلوگرم ضایعات پلی اتیلن - نوبت دوم
 76. مناقصه روغن سرخ کردنی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه روغن سرخ کردنی ...
 77. مناقصه نسبت به اجرای پیاده روسازی مسکن مهر / مناقصه نسبت به اجرای پیاده روسازی مسکن مهر
 78. مناقصه نسبت به اجرای فاز دو استخر چند منظوره / مناقصه نسبت به اجرای فاز دو استخر چند منظوره
 79. مناقصه اجازه مجوز تخریب و مجمع آوری مکانیزه نخاله ها نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجازه مجوز تخریب و مجمع آوری مکانیزه نخاله ها نوبت دوم
 80. فراخوان تهیه و تامین 25 دستگاه مینی بوس کولردار جهت ایاب و ذهاب کارکنان عملیاتی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان تهیه و تامین 25 دستگاه مینی بوس کولردار جهت ایاب و ذهاب کارکنان عملیاتی نوبت دوم
 81. فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی احداث ساختمان غیر صنعتی در واحد شستشوی نمک- نوبت دوم / فراخوان , فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی احداث ساختمان غیر صنعتی در واحد شستشوی نمک- نوبت دوم
 82. مناقصه خدمات مشاوره ای- نوبت دوم / مناقصه خدمات مشاوره ای- نوبت دوم
 83. مزایده اجناس مازاد بر نیاز و اموال اسقاط و آهن آلات ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجناس مازاد بر نیاز و اموال اسقاط و آهن آلات ضایعاتی
 84. مزایده امتیاز بهره برداری و اجاره تابلوهای تبلیغاتی چاپ دوم / آگهی مزایده , مزایده امتیاز بهره برداری و اجاره تابلوهای تبلیغاتی چاپ دوم
 85. مزایده فروش اجناس اسقاطی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اجناس اسقاطی
 86. مزایده فروش موتورسیکلت و دستگاه آب شیرین کن و ...- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش موتورسیکلت و دستگاه آب شیرین کن و ...نوبت دوم
 87. مزایده فروش دو دستگاه سردخانه / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه سردخانه
 88. مزایده واگذاری تاسیسات کارخانه سنگ شکن و تولید آسفالت نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری تاسیسات کارخانه سنگ شکن و تولید آسفالت نوبت دوم
 89. مزایده واگذاری پارکینگ وسائط نقلیه سنگین - چاپ دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری پارکینگ وسائط نقلیه سنگین - چاپ دوم
 90. مزایده املاک مازاد اداره امور شعب بانک ملی استان نوبت پنجم / مزایده,مزایده املاک مازاد اداره امور شعب بانک ملی استان نوبت پنجم
 91. مزایده واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 1000 متر مربع با کاربری حمل و نقل نوبت دوم / آگهی فراخوان واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 1000 متر مربع با کاربری حمل و نقل نوبت دوم
 92. مزایده تعداد 12 قطعه زمین تفکیکی کامبخش نوبت پنجم / مزایده,مزایده تعداد 12 قطعه زمین تفکیکی کامبخش نوبت پنجم
 93. مزایده تعداد 11 قطعه زمین کاربری تجاری نوبت پنجم / مزایده,مزایده تعداد 11 قطعه زمین کاربری تجاری نوبت پنجم
 94. مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی
 95. مزایده تعداد 13 پلاک زمین کاربری تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده تعداد 13 پلاک زمین کاربری تجاری نوبت دوم
 96. مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی نوبت دوم
 97. مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز شهرداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز شهرداری نوبت دوم
 98. مناقصه حمل و پخش آسفالت یا فینیشر و دستی و ... نوبت دوم مرحله دوم / آگهی مناقصه , مناقصه حمل و پخش آسفالت یا فینیشر و دستی و ... نوبت دوم مرحله دوم
 99. مناقصه خرید آسفالت گرم به صورت تنی جهت معابر شهر نوبت دوم مرحله دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید آسفالت گرم به صورت تنی جهت معابر شهر نوبت دوم مرحله دوم
 100. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش هجده ثبتی اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش هجده ثبتی اصفهان
 101. مزایده مکان استقرار یکدستگاه خودپرداز / آگهی مزایده عمومی , مزایده مکان استقرار یکدستگاه خودپرداز
 102. مناقصه تجهیز سالن مسافری بین المللی بندر شهید باهنر و ... / مناقصه , مناقصه تجهیز سالن مسافری بین المللی بندر شهید باهنر و ...
 103. مزایده عمومی تعدادی از خودروهای کارکرده در اختیار / مزایده عمومی , مزایده عمومی تعدادی از خودروهای کارکرده در اختیار
 104. مزایده ششدانگ یکباب تحت پلاک ثبتی 3.1055 بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب تحت پلاک ثبتی 3.1055 بخش سه
 105. مناقصه تصویربرداری از عملیات اجرای پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان - چاپ اول / آگهی مناقصه , مناقصه تصویربرداری از عملیات اجرای پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان - چاپ اول
 106. مزایده اجاره یکباب مغازه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره یکباب مغازه نوبت دوم
 107. مزایده فروش اره رومیزی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش اره رومیزی و ...
 108. مزایده فروش تاسیسات مکانیکی و برقی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش تاسیسات مکانیکی و برقی و ...
 109. مزایده فروش وسایل نقلیه مستعمل / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش وسایل نقلیه مستعمل
 110. مزایده واگذاری محل کیوسک اغذیه فروشی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری محل کیوسک اغذیه فروشی نوبت دوم
 111. مزایده یک واحد تجاری و یک قطعه زمین / مزایده,مزایده یک واحد تجاری و یک قطعه زمین
 112. مناقصه عملیات حمل مصالح حاصل از انفجار (جناح چپ و میانی) مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حمل مصالح حاصل از انفجار (جناح چپ و میانی) مرحله دوم
 113. مناقصه واگذاری خدمات تامین وسایط نقلیه سبک و سنگین / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات تامین وسایط نقلیه سبک و سنگین
 114. فراخوان عملیات برونسپاری خدمات شهرسازی- تمدید / آگهی تمدید مهلت فراخوان محدود یک مرحله ای,فراخوان عملیات برونسپاری خدمات شهرسازی- تمدید
 115. مزایده فروش تعداد 8 دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 8 دستگاه خودرو
 116. مناقصه وصول مطالبات (قطع و وصل) اشتراکهای بدهکار .... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه وصول مطالبات (قطع و وصل) اشتراکهای بدهکار ....
 117. مناقصه پروژه مجتمع آبرسانی پشته زیلایی ....- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه مجتمع آبرسانی پشته زیلایی ...- نوبت دوم
 118. ارزیابی کیفی مناقصه ایمن سازی و بهینه سازی و تعمیرات خطوط لوله نفت و .... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، ارزیابی کیفی مناقصه ایمن سازی و بهینه سازی و تعمیرات خطوط لوله نفت و ....
 119. مزایده عمومی فروش یکدستگاه وانت زامیاد دهیاری کلاته قمو نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش یکدستگاه وانت زامیاد دهیاری کلاته قمو نوبت دوم
 120. مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 222.2مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 222.2مترمربع
 121. مناقصه واگذاری تامین غذا جهت پرسنل کارگاه مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری تامین غذا جهت پرسنل کارگاه مرحله دوم
 122. فراخوان خرید خدمات مشاوره در زمینه نظارت عالیه بر پروژه های عمرانی.... / فراخوان , فراخوان خرید خدمات مشاوره در زمینه نظارت عالیه بر پروژه های عمرانی....
 123. مزایده تعداد 2 دستگاه اتوبوس بنز 355 / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعداد 2 دستگاه اتوبوس بنز 355
 124. مناقصه ادامه تکمیل محوطه سازی آمفی تئاتر باغ ملی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ادامه تکمیل محوطه سازی آمفی تئاتر باغ ملی
 125. اصلاحیه مزایده واگذاری مرکز آموزش های شهید حیدری / اصلاحیه آگهی مزایده عمومی , اصلاحیه مزایده واگذاری مرکز آموزش های شهید حیدری
 126. مزایده ششدانگ یکباب خانه 353.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 353.64متر
 127. مزایده واگذاری به اجاره بوفه برادران و خواهران / آگهی مزایده دو مرحله ای, مزایده واگذاری به اجاره بوفه برادران و خواهران
 128. فراخوان تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه طبی / آگهی فراخوان , فراخوان تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه طبی
 129. فراخوان ارزیابی کیفی تامین منابع مالی و اجرای پروژه تعویض 396 دستگاه کنتورهای یک اینچ و ...تجدید / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی تامین منابع مالی و اجرای پروژه تعویض 396 دستگاه کنتورهای یک اینچ و ... تجدید
 130. مزایده فروش تعداد 100 راس (یکصد راس ) گوساله نر / آگهی مزایده، مزایده فروش تعداد 100 راس (یکصد راس ) گوساله نر
 131. آگهی مناقصه عمومی واگذاری تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی واگذاری تامین نیروی انسانی
 132. مزایده عمومی اجاره ماهی سرای داخل باغ / مزایده عمومی , مزایده عمومی اجاره ماهی سرای داخل باغ
 133. مزایده ششدانگ منزل مسکونی با عرصه 221مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی با عرصه 221مترمربع نوبت اول
 134. مزایده یک دستگاه وانت پیکان مدل 93 / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت پیکان مدل 93
 135. مزایده SHINI یکدستگاه تزریق پلاستیک / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده SHINI یکدستگاه تزریق پلاستیک
 136. مزایده فروش 15 دستگاه انواع خودرو کارکرده مازاد / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 15 دستگاه انواع خودرو کارکرده مازاد
 137. مزایده فروش تعدادی از قطعات اراضی نوبت دوازدهم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات اراضی نوبت دوازدهم
 138. مزایده فروش معبر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش معبر نوبت دوم
 139. مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده و تعمیراتی فولادی و پلی اتیلن ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده و تعمیراتی فولادی و پلی اتیلن
 140. ارزیابی کیفی لوله - نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , ارزیابی کیفی لوله -نوبت دوم
 141. فراخوان عمومی به مشارکت و جذب سرمایه گذار احداث مجتمع تجاری و خدماتی - نوبت سوم / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان عمومی به مشارکت و جذب سرمایه گذار احداث مجتمع تجاری و خدماتی- نوبت سوم
 142. مزایده ساختمان مجموعه سینما فرهنگ تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده ساختمان مجموعه سینما فرهنگ تجدید- نوبت دوم
 143. مناقصه نگهداری فضای سبز بوستانها و میادین ناحیه دو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز بوستانها و میادین ناحیه دو
 144. مزایده یک دستگاه خودرو پژو / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو
 145. مناقصه احداث کیلینیک ویژه شهرکرد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث کیلینیک ویژه شهرکرد
 146. مناقصه لایروبی بخش هایی از کانالها... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لایروبی بخش هایی از کانالها... -نوبت دوم
 147. دعوت به مشارکت در ساخت / مناقصه , دعوت به مشارکت در ساخت
 148. مناقصه اجرای عملیات اسکلت بتنی ساختمان های جدید الاحداث / مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات اسکلت بتنی ساختمان های جدید الاحداث
 149. مناقصه خرید دو قلم درن هارد متال / مناقصه عمومی, مناقصه خرید دو قلم درن هارد متال
 150. مناقصه تامین مصالح و اجرای روسازی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین مصالح و اجرای روسازی
 151. ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت95.10.13 / ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت95.10.13
 152. فراخوان شناسایی پیمانکار جهت اجرای نما (تهیه مصالح، ساخت، حمل و نصب) / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار, فراخوان شناسایی پیمانکار جهت اجرای نما (تهیه مصالح، ساخت، حمل و نصب)
 153. مناقصه ساخت 20 دستگاه منیپلیتور با گریپر (بالانسر) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت 20 دستگاه منیپلیتور با گریپر (بالانسر)
 154. مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل 50 تن / آگهی مناقصه, مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل 50 تن
 155. فراخوان شناسایی و ارزیابی صلاحیت پیمانکاران جهت تعمیرات ماشین آلات کارگاهی ، سنگین و وسایل نقلیه سبک / فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی و ارزیابی صلاحیت پیمانکاران جهت تعمیرات ماشین آلات کارگاهی ، سنگین و وسایل نقلیه سبک
 156. مزایده فروش 200.000 تن کنسانتره سنگ آهن 67% / آگهی مزایده , مزایده فروش 200.000 تن کنسانتره سنگ آهن 67%
 157. فراخوان ارزیابی کیفی اجاره یک فروند شناور یدک کش / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان ارزیابی کیفی اجاره یک فروند شناور یدک کش
 158. مناقصه انتخاب پیمانکار جهت ساخت دیوار بتنی دایک وال / مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه انتخاب پیمانکار جهت ساخت دیوار بتنی دایک وال
 159. مناقصه خرید 150/000 عدد برچست RFID شخصی سازی شده به همراه چاپ / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 150/000 عدد برچست RFID شخصی سازی شده به همراه چاپ
 160. مناقصه اصلاح ، بازسازی ، تعمیرات ، حفاظت ، بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی.. تجدید نوبت دوم / مناقصه های عمومی یک مرحله ای,مناقصه اصلاح ، بازسازی ، تعمیرات ، حفاظت ، بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی.... تجدید نوبت دوم
 161. آگهی مناقصه تامین و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم دوربین مداربسته / آگهی متاقصه ، مناقصه تامین و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم دوربین مداربسته
 162. فراخوان مناقصه خرید کیف بهداشتی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید کیف بهداشتی
 163. مزایده واحدهای مسکونی در شهر مشهد / مزایده,مزایده واحدهای مسکونی در شهر مشهد
 164. مناقصه احداث قسمتی از محور رباط سنگ - کدکن.... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه احداث قسمتی از محور رباط سنگ - کدکن ....
 165. خلاصه آگهی مناقصه ایمن سازی سایتهای BTS همراه اول / خلاصه آگهی مناقصه ،خلاصه آگهی مناقصه ایمن سازی سایتهای BTS همراه اول
 166. مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات نمای کامپوزیت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات نمای کامپوزیت
 167. فراخوان خرید اتوریگلوزر هوایی موتوردار نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان خرید اتوریگلوزر هوایی موتوردار نوبت دوم
 168. مناقصه خرید چیلرهای تراکمی هوا خنک 240 و 150 تن / آگهی مناقصه , مناقصه خرید چیلرهای تراکمی هوا خنک 240 و 150 تن
 169. مناقصه رفع سد معبر و جمع آوری متکدیان در سطح منطقه ثامن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه رفع سد معبر و جمع آوری متکدیان در سطح منطقه ثامن
 170. مناقصه اجرای فضای سبز حاشیه بزرگراه امام علی (ع) 95/10/13 / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای فضای سبز حاشیه بزرگراه امام علی (ع) 95/10/13
 171. مناقصه اجرای طرح پیاده روسازی محور امامیه... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای طرح پیاده روسازی محور امامیه...
 172. فراخوان مناقصه احداث ساختمان اداری دشت عباس / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث ساختمان اداری دشت عباس
 173. مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200مترمربع
 174. مناقصه نگهداری فلاورباکسهای سطح منطقه ثامن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فلاورباکسهای سطح منطقه ثامن
 175. مزایده یکباب مغازه در دو طبقه 43.6متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه در دو طبقه 43.6متر نوبت دوم
 176. مزایده دو قطعه زمین هر کدام سیصد متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین هر کدام سیصد متر
 177. مزایده ملک به مساحت زمین 3360متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت زمین 3360متر نوبت اول
 178. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 23/773 بخش 5 و ... نوبت دوم / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 23/773 بخش 5 و ... نوبت دوم
 179. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت کل 1281750متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت کل 1281750متر
 180. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 87.91متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 87.91متر
 181. مزایده ملک به صورت یکباب ساختمان مسکونی در یک طبقه / مزایده,مزایده ملک به صورت یکباب ساختمان مسکونی در یک طبقه
 182. مزایده سه دانگ از یکدستگاه لودر چرخی لاستیکی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سه دانگ از یکدستگاه لودر چرخی لاستیکی
 183. تجدید فراخوان اجرای عملیات یک لایه

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...