سایت مناقصه و مزایدات تاریخ 95.10.12 در سایت

سایت مناقصه و مزایدات تاریخ 95.10.12 در سایت

 1. تجدید فراخوان دو دستگاه پمپ افقی / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی ، تجدید فراخوان دو دستگاه پمپ افقی
 2. مناقصه خدمات مونتاژ و تولید قطعات مختلف - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات مونتاژ و تولید قطعات مختلف- نوبت دوم
 3. مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز 95.10.12 / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز 95.10.12
 4. مناقصه 58 کیلومتر شبکه گذاری خط 12 اینچ پایداری شهرستان هویزه / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه 58 کیلومتر شبکه گذاری خط 12 اینچ پایداری شهرستان هویزه
 5. فراخوان شناسایی تولیدکنندگان مواد شیمیایی / فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی تولیدکنندگان مواد شیمیایی
 6. مزایده 169 سهم مشاع از 4337 سهم مشاع از 113377 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 169 سهم مشاع از 4337 سهم مشاع از 113377 سهم پلاک ثبتی
 7. مزایده فروش انواع ضایعات / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش انواع ضایعات
 8. فراخوان نظارت عالی و کارگاهی بر پروژه های ابنیه فنی و عمرانی / آگهی فراخوان , فراخوان نظارت عالی و کارگاهی بر پروژه های ابنیه فنی و عمرانی
 9. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 512 شمال مارون (پسماند) نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 512 شمال مارون (پسماند) نوبت دوم
 10. مناقصه خرید لوازم یدکی ولوهای مسیر سوخت رسانی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید لوازم یدکی ولوهای مسیر سوخت رسانی
 11. فراخوان انتخاب شرکت هواپیمایی به منظور تامین هواپیما / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان انتخاب شرکت هواپیمایی به منظور تامین هواپیما
 12. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یکباب حجره نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یکباب حجره نوبت دوم
 13. آگهی تجدید مزایده دستگاه رب پر کنی ، خط رب ، کمپرسور هواسازان / آگهی تجدید مزایده ،آگهی تجدید مزایده دستگاه رب پر کنی ، خط رب ، کمپرسور هواسازان
 14. مناقصه تامین یکساله کاغذ رول دستگاه کارتخوان بانک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین یکساله کاغذ رول دستگاه کارتخوان بانک نوبت دوم
 15. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 294.30مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 294.30مترمربع
 16. مزایده یک واحد منزل مسکونی 77.2مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی 77.2مترمربع نوبت اول
 17. مناقصه عملیات فرآوری سرباره کوره های قوس الکتریکی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات فرآوری سرباره کوره های قوس الکتریکی نوبت دوم
 18. مزایده فروش 1.5 میلیون تن سنگ آهن کلوخه مگنتیت / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش 1.5 میلیون تن سنگ آهن کلوخه مگنتیت
 19. مناقصه پیمان غذایی مراکز انتقال نفت ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه پیمان غذایی مراکز انتقال نفت ... نوبت دوم
 20. مناقصه لوله گذاری گاز در شهرک صنعتی تبریز / آگهی مناقصه , مناقصه لوله گذاری گاز در شهرک صنعتی تبریز
 21. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 067 شمال ب شادگان نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 067 شمال ب شادگان نوبت دوم
 22. مناقصه قطعات یدکی WETCO DOUBLE GATE VALVE SOLID BLOCK / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه قطعات یدکی WETCO DOUBLE GATE VALVE SOLID BLOCK
 23. مناقصه پروژه تامین خدمات بهره برداری ناحیه خدابنده و سلطانیه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تامین خدمات بهره برداری ناحیه خدابنده و سلطانیه نوبت دوم
 24. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان بخش دو سنندج / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان بخش دو سنندج
 25. مزایده یک واحد اپارتمان طبقه دوم 192.32متر / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان طبقه دوم 192.32متر
 26. مزایده زمین زراعی آبی مساحت 3760متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین زراعی آبی مساحت 3760متر نوبت اول
 27. Pre-Qualification pubilc announcement notice / Pre-Qualification pubilc announcement notice
 28. مناقصه تکمیل ساختمان چند منظوره شهرداری آسارا تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ساختمان چند منظوره شهرداری آسارا تجدید
 29. فراخوان واگذاری مدیریت نوبت دوم / فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری مدیریت نوبت دوم
 30. مناقصه پروژه مجتمع آبرسانی پشته زیلایی .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه مجتمع آبرسانی پشته زیلایی ...
 31. مزایده اپارتمان با زیربنای 13253متر نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان با زیربنای 13253متر نوبت دوم
 32. فراخوان ارائه خدمات تخصصی غواصی آماده بکار on call - نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان ارائه خدمات تخصصی غواصی آماده بکار on call - نوبت دوم
 33. مزایده فروش املاک کاربری تجاری مسکونی هشت قطعه نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری مسکونی هشت قطعه نوبت دوم
 34. تجدید مزایده اجاره یک دستگاه مینی بوس مدل 1390 نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره یک دستگاه مینی بوس مدل 1390 نوبت دوم
 35. مناقصه امور نگهبانی بیمارستان ها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه امور نگهبانی بیمارستان ها
 36. مزایده اجاره هتل جهانگردی نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره هتل جهانگردی نوبت دوم
 37. مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی شمال استان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی شمال استان
 38. فراخوان خدمات مربوط به تامین 75 دستگاه انواع خودرو سواری کمک دار-نولت دوم / فراخوان خدمات مربوط به تامین 75 دستگاه انواع خودرو سواری کمک دار- نوبتدوم
 39. مناقصه خدمات مشاوره ای / مناقصه خدمات مشاوره ای
 40. مناقصه معاینات ادواری حدود 260 نفر از پرسنل - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه معاینات ادواری حدود 260 نفر از پرسنل - نوبت دوم
 41. مناقصه اجرای عملیات بکفیل سازه های صنعتی سایت احداث کارخانه NGL3200 / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات بکفیل سازه های صنعتی سایت احداث کارخانه NGL3200
 42. مزایده یک دستگاه اپارتمان مساحت یکصد و چهل و سه متر و پنج صدم متر / مزایده,مزایده یک دستگاه اپارتمان مساحت یکصد و چهل و سه متر و پنج صدم متر
 43. مناقصه عمومی اجرای عملیات بهسازی معابر روستا / مناقصه عمومی اجرای عملیات بهسازی معابر روستا
 44. فراخوان تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی عهده پیمانکار و اجرای عملیات گازرسانی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی عهده پیمانکار و اجرای عملیات گازرسانی نوبت دوم
 45. پنجمین کنفرانس انرژی پاک 95.10.12 / پنجمین کنفرانس انرژی پاک 95.10.12
 46. فراخوان مناقصه اجرای 3700 متر شبکه پلی اتیلن و نصب 300 مورد انشعاب گاز پلی اتیلن و... / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای 3700 متر شبکه پلی اتیلن و نصب 300 مورد انشعاب گاز پلی اتیلن و...
 47. ارزیابی کیفی P/F ATLAS COPCO نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , ارزیابی کیفی P/F ATLAS COPCO نوبت دوم
 48. مناقصه حجمی /زمانی اداره امور انبار نفت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حجمی /زمانی اداره امور انبار نفت نوبت دوم
 49. ارزیابی کیفی الکتروموتور 980KW نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان ، ارزیابی کیفی الکتروموتور 980KW نوبت دوم
 50. مزایده ششدانگ ملک بخش سه سنندج قدمت بیش از 40 سال / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش سه سنندج قدمت بیش از 40 سال
 51. فراخوان خرید LEVEL TRASMITTER / فراخوان مناقصه , فراخوان خرید LEVEL TRASMITTER
 52. مزایده ششدانگ اپارتمان صد و هشتاد و پنج متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان صد و هشتاد و پنج متر
 53. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 78.06مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 78.06مترمربع
 54. مناقصه نسبت به خرید لوازم یدکی جهت نیروگاه شازند نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه نسبت به خرید لوازم یدکی جهت نیروگاه شازند نوبت دوم
 55. مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 13814 فرعی / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 13814 فرعی
 56. اصلاحیه مناقصه خرید وسایل بازی کودکان / اصلاحیه , مناقصه خرید وسایل بازی کودکان
 57. مناقصه جمع آوری و اتلاف سگهای ولگرد و ناقل بیماری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری و اتلاف سگهای ولگرد و ناقل بیماری- نوبت دوم
 58. مزایده مقادیر مستعمل ملزومات اداری / مزایده مقادیر مستعمل ملزومات اداری
 59. مناقصه راهبری و نگهداری و تعمیر کلیه تاسیسات برقی / مناقصه راهبری و نگهداری و تعمیر کلیه تاسیسات برقی
 60. مناقصه احداث انبار اسقاط و ضایعات پالایشگاه پنجم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث انبار اسقاط و ضایعات پالایشگاه پنجم
 61. مناقصه خرید 50000 متر سیم گارد حاوی فیبر نوری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 50000 متر سیم گارد حاوی فیبر نوری
 62. مناقصه تکمیل شبکه داخلی گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل شبکه داخلی گازرسانی
 63. اصلاحیه مناقصه ادامه بخشی از عملیات سازه و سفت کاری ساختمان / اصلاحیه مناقصه ،مناقصه ادامه بخشی از عملیات سازه و سفت کاری ساختمان
 64. مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان 73/71مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان 73/71مترمربع
 65. مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان با 2.3 متر بالکن قطعه 8 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان با 2.3 متر بالکن قطعه 8 تفکیکی
 66. مزایده ششدانگ اپارتمان اداری سمت جنوب غربی / مزایدهمزایده ششدانگ اپارتمان اداری سمت جنوب غربی
 67. مزایده فروش کاشی -نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش کاشی - نوبت دوم
 68. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 239/18متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 239/18متر
 69. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پیمان غذایی مراکز نفت شهید لرستانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای،آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پیمان غذایی مراکز نفت شهید لرستانی- نوبت دوم
 70. مزایده تعدادی خودرو مستعمل مازاد بر مصرف سواری لند مارک و .... / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعدادی خودرو مستعمل مازاد بر مصرف سواری لند مارک و ....
 71. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف 73.14متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف 73.14متر
 72. مناقصه تکمیل ساختمان اداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان اداری نوبت دوم
 73. مزایده منزل مسکونی با عرصه صد و پنجاه متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه صد و پنجاه متر
 74. مزایده یک باب منزل مسکونی ، ده راس گوسفند بز و میش / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی ، ده راس گوسفند بز و میش
 75. مزایده یک قطعه ملک به کلاسه 950335 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه ملک به کلاسه 950335 نوبت اول
 76. مزایده یک قطعه باغ به مساحت 1500متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ به مساحت 1500متر نوبت اول
 77. مزایده یکباب منزل با عرصه تجاری بیست و سه متر مرحله اول / مزایده,مزایده یکباب منزل با عرصه تجاری بیست و سه متر مرحله اول
 78. مزایده یکدستگاه جوراب بافی / مزایده یکدستگاه جوراب بافی
 79. مزایده ششدانگ مفروزی یک قطعه باغ مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ مفروزی یک قطعه باغ مرحله دوم
 80. مزایده یک قطعه زمین مسکونی 150.6مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی 150.6مترمربع
 81. مزایده یک قطعه زمین 135 متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 135 متر مرحله اول
 82. مزایده سه دانگ منزل مسکونی به کلاسه 941089 نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ منزل مسکونی به کلاسه 941089 نوبت اول
 83. مزایده یک قطعه زمین و اعیان چهل متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و اعیان چهل متر نوبت اول
 84. مزایده منزل مسکونی شصت مترمربع کلاسه 940253 نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی شصت مترمربع کلاسه 940253 نوبت اول
 85. مزایده ششدانگ یکباب دامداری 15261/75متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب دامداری 15261/75متر
 86. مزایده یک قطعه زمین مسکونی 208.25متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی 208.25متر
 87. مزایده یکباب منزل مسکونی به متراژ 443.7متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی به متراژ 443.7متر نوبت اول
 88. مزایده یک دستگاه خودروی سمند دوگانه سوز / مزایده یک دستگاه خودروی سمند دوگانه سوز
 89. تجدید مناقصه اصلاح لوله کشی مخازن سوخت هوایی نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه اصلاح لوله کشی مخازن سوخت هوایی نوبت دوم
 90. مزایده یک قطعه زمین به کلاسه 950359 مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به کلاسه 950359 مرحله اول
 91. مزایده یک واحد مرغداری مساحت 540 متر و 42 متر / مزایده,مزایده یک واحد مرغداری مساحت 540 متر و 42 متر
 92. مناقصه پیمان غذایی مهمانسرای آبادان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی,مناقصه پیمان غذایی مهمانسرای آبادان نوبت دوم
 93. مزایده فروش ملک به مساحت 151.22متر / مزایده,مزایده فروش ملک به مساحت 151.22متر
 94. مناقصه BALL VALVE &GLOBEVALVE -نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه BALL VALVE &GLOBEVALVE - نوبت دوم
 95. مناقصه باز کردن 3 دستگاه الکتروپمپ و تجهیزات جانبی ... - نوبت دوم / مناقصه باز کردن 3 دستگاه الکتروپمپ و تجهیزات جانبی ... -نوبت دوم
 96. مزایده اجاره کیوسک (به صورت آلاچیق) / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره کیوسک (به صورت آلاچیق)
 97. مزایده ملک 70 سهم مشاع از 1827/44 سهم مساحت 75 متر / مزایده,مزایده ملک 70 سهم مشاع از 1827/44 سهم مساحت 75 متر
 98. مزایده فروش قطعات آرماتوربندی و ...- نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش قطعات آرماتوربندی و ...- نوبت دوم
 99. مزایده لیبل زن / مزایده,مزایده لیبل زن
 100. مزایده یک دستگاه بسته بندی کامل بستنی چوبی نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه بسته بندی کامل بستنی چوبی نوبت دوم
 101. مناقصه احداث خانه های بهداشت قره تپه ملک لر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث خانه های بهداشت قره تپه ملک لر
 102. تجدید مناقصه پروژه خرید و نصب و راه اندازی 9 عدد برج نوری / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پروژه خرید و نصب و راه اندازی 9 عدد برج نوری نوبت دوم
 103. مناقصه تکمیل مدرسه 9 کلاسه حشمت خشکبیجار / آگهی دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل مدرسه 9 کلاسه حشمت خشکبیجار
 104. مزایده ششدانگ یکباب پلاک 2398 فرعی از 598 الی 601 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب پلاک 2398 فرعی از 598 الی 601 فرعی
 105. مزایده سرقفلی مغازه به مساحت ده متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه به مساحت ده متر
 106. فراخوان خرید مواد شیمیایی بصورت package - نوبت دوم / آگهی فراخوان,فراخوان خرید مواد شیمیایی بصورت package - نوبت دوم
 107. مناقصه انجام امور حمل و نقل روزانه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور حمل و نقل روزانه نوبت دوم
 108. مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 55مترمربع / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 55مترمربع
 109. مناقصه اجرای پروژه پیمان سه ساله نگهداری فضای سبز پیمان ناحیه 2 شهرداری منطقه سه / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای پروژه پیمان سه ساله نگهداری فضای سبز پیمان ناحیه 2 شهرداری منطقه سه
 110. آگهی مزایده عمومی واگذاری غرفه تاکسی سرویس / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی واگذاری غرفه تاکسی سرویس
 111. مزایده دستگاه تراکتور / مزایده دستگاه تراکتور
 112. مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی بخش یک سقز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی بخش یک سقز
 113. فراخوان مناقصه ترابری و حمل و نقل نیروهای پروژه ای در محل پالایشگاه فاز 13 پارس جنوبی - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه ترابری و حمل و نقل نیروهای پروژه ای در محل پالایشگاه فاز 13 پارس جنوبی - نوبت دوم
 114. فراخوان مناقصه ترابری و حمل و نقل نیروهای پروژه ای در محل پالایشگاه فازهای 22-24 پارس جنوبی- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه ترابری و حمل و نقل نیروهای پروژه ای در محل پالایشگاه فازهای 22-24 پارس جنوبی- نوبت دوم
 115. تجدید فراخوان خرید و نصب 12 دستگاه دکل روشنایی برج اپرون / تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خرید و نصب 12 دستگاه دکل روشنایی برج اپرون
 116. مزایده 2 دستگاه خودرو / مزایده 2 دستگاه خودرو
 117. مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری - نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی, مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری - نوبت دوم
 118. مناقصه عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری
 119. مزایده فروش دام های حذفی / اگهی مزایده,مزایده فروش دام های حذفی
 120. فراخوان شناسه پیمانکار نرم افزار بودجه ریزی - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان شناسه پیمانکار نرم افزار بودجه ریزی - نوبت دوم
 121. مناقصه احداث ساختمان کانون / مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان کانون
 122. مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف و واحدهای تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف و واحدهای تجاری نوبت دوم
 123. مزایده تعداد سه دستگاه آپارتمان مسکونی با موقعیت اداری / مزایده,مزایده تعداد سه دستگاه آپارتمان مسکونی با موقعیت اداری
 124. مزایده اجاره واحد تجاری شماره 2 / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره واحد تجاری شماره 2
 125. مزایده یکدستگاه خودروی میتسوبیشی / مزایده یکدستگاه خودروی میتسوبیشی
 126. مزایده ششدانگ زمین به متراژ 35750متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به متراژ 35750متر
 127. مزایده واگذاری منافع سرقفلی و حق کسب و پیشه ده باب / مزایده واگذاری منافع سرقفلی و حق کسب و پیشه ده باب
 128. مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو - نوبت دوم
 129. ارزیابی کیفی خرید، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های GRP- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان,ارزیابی کیفی خرید، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های GRP- نوبت دوم
 130. مزایده تعداد سه دستگاه خودرو سواری / آگهی مزایده, مزایده تعداد سه دستگاه خودرو سواری
 131. مزایده فروش انواع سرباره مذاب جداسازی شده .... / مزایده , مزایده فروش انواع سرباره مذاب جداسازی شده ....
 132. مناقصه طراحی پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طراحی پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع
 133. فراخوان سولفات آمونیوم گرانوله ... - نوبت دوم / فراخوان سولفات آمونیوم گرانوله ...نوبت دوم
 134. مناقصه بخشی از آب تولید شده در تاسیسات نمک زدایی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه بخشی از آب تولید شده در تاسیسات نمک زدایی -نوبت دوم
 135. مزایده فروش بخشی از آب تولید شده در تاسیسات نمک زدایی - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش بخشی از آب تولید شده در تاسیسات نمک زدایی - نوبت دوم
 136. مناقصه خرید و عملیات اجرایی دستگاهها و ماشین آلات آبیاری نوین - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و عملیات اجرایی دستگاهها و ماشین آلات آبیاری نوین - نوبت دوم
 137. مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری تیبا مدل 1390 / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری تیبا مدل 1390
 138. مناقصه خط انتقال فاضلاب مسکن مهر .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خط انتقال فاضلاب مسکن مهر ....
 139. مناقصه پروژه کاهش تلفات ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه کاهش تلفات ... نوبت دوم
 140. مناقصه واگذاری عملیات تامین نیروی انسانی شامل خدمات اداری مالی خدمات نظافتی.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات تامین نیروی انسانی شامل خدمات اداری مالی خدمات نظافتی....
 141. فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع 450.000 پرس صبحانه ، ناهار و شام نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع 450.000 پرس صبحانه ، ناهار و شام نوبت دوم
 142. فراخوان مناقصه تامین 10 دستگاه میکسر صدا نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه تامین 10 دستگاه میکسر صدا نوبت دوم
 143. فراخوان تامین تجهیزات 2 مجموعه استودیو تلویزیونی پرتابل نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان تامین تجهیزات 2 مجموعه استودیو تلویزیونی پرتابل نوبت دوم
 144. مزایده فروش تعداد 56 دستگاه خودرو ، تعداد 27 دستگاه موتور سیکلت (سنددار و اوراقی).... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 56 دستگاه خودرو ، تعداد 27 دستگاه موتور سیکلت (سنددار و اوراقی)....
 145. مناقصه پروژه توسعه و افزایش ظرفیت ایستگاه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه توسعه و افزایش ظرفیت ایستگاه
 146. مناقصه انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب تجدید- نوبت دوم
 147. مناقصه خرید و اجرای بخشی از خط اصلی مرکزی فاضلاب - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید و اجرای بخشی از خط اصلی مرکزی فاضلاب نوبت دوم
 148. مناقصه انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب نوبت دوم
 149. فراخوان انجام خدمات درآمدی ، فنی و اجرایی امور مشترکین شهر- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان انجام خدمات درآمدی ، فنی و اجرایی امور مشترکین شهر - نوبت دوم
 150. آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات / آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات
 151. فراخوان تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان انبار نفت ری - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان انبار نفت ری - نوبت دوم
 152. مناقصه نگهداری فضای سبز محدوده نمایشگاه بین المللی- تجدید- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز محدوده نمایشگاه بین المللی- تجدید - نوبت دوم
 153. فراخوان مناقصه گازرسانی به شهرها و ....نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه گازرسانی به شهرها و ....نوبت دوم
 154. مناقصه خدمات تامین تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی سویچگیر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تامین تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی سویچگیر - نوبت دوم
 155. مزایده عمومی اراضی و املاک / مزایده,مزایده عمومی اراضی و املاک
 156. آگهی مناقصه طراحی , خرید و تجهیز زیرساخت مرکز داده نوبت دوم / آگهی مناقصه طراحی , خرید و تجهیز زیرساخت مرکز داده نوبت دوم
 157. مناقصه حفاری دو حلقه چاه عمیق آب شرب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه حفاری دو حلقه چاه عمیق آب شرب
 158. مناقصه عملیات اصلاح 4500 فقره انشعاب آب و اجرای اتصال آبدار / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اصلاح 4500 فقره انشعاب آب و اجرای اتصال آبدار
 159. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سوم مساحت 52.19مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سوم مساحت 52.19مترمربع
 160. مناقصه عمومی مدیریت و اداره امور انبار تهران پارس تجدید نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی مدیریت و اداره امور انبار تهران پارس تجدید نوبت دوم
 161. مناقصه شستشو و لایروبی و ویدئو متری شبکه و تاسیسات فاضلاب تجدید / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه شستشو و لایروبی و ویدئو متری شبکه و تاسیسات فاضلاب تجدید
 162. مناقصه خرید پکیج ضد انفجار روف تاپ کریر نوبت دوم / مناقصه ؛ مناقصه خرید پکیج ضد انفجار روف تاپ کریر نوبت دوم
 163. مناقصه کیسه ادرار نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه کیسه ادرار نوبت دوم
 164. مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای .... / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای ....
 165. ارزیابی کیفی لوله / مناقصه عمومی دو مرحله ای , ارزیابی کیفی لوله
 166. مزایده فروش زمین باغ و خانه با شرایط ویژه نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زمین باغ و خانه با شرایط ویژه نوبت دوم
 167. مناقصه انجام خدمات بهره برداری از پست های انتقال و فوق توزیع / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی, مناقصه انجام خدمات بهره برداری از پست های انتقال و فوق توزیع
 168. مناقصه انجام لکه گیری آسفالت / مناقصه ، مناقصه انجام لکه گیری آسفالت
 169. مزایده ششدانگ اپارتمان 44/38مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 44/38مترمربع
 170. مزایده ششدانگ یکباب تاسیسات دامداری بخش 15 اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب تاسیسات دامداری بخش 15 اردبیل
 171. همایش ملی رفع خشونت علیه زنان / همایش ملی رفع خشونت علیه زنان
 172. مزایده فروش املاک در استان تهران و البرز و منطقه آزاد کیش / مزایده,مزایده فروش املاک در استان تهران و البرز و منطقه آزاد کیش
 173. مزایده املاک و مستغلات نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک و مستغلات نوبت دوم
 174. مزایده اپارتمان تجاری به مساحت 292متر / مزایده,مزایده اپارتمان تجاری به مساحت 292متر
 175. مزایده فروش تعدادی از قالبهای اهنی / مزایده , مزایده فروش تعدادی از قالبهای اهنی
 176. مزایده قطعات بازار آهن و نقل و انتقال سند / آگهی مزایده , مزایده قطعات بازار آهن و نقل و انتقال سند
 177. مناقصه قطعات بازار آهن و نقل و انتقال سند / آگهی مناقصه , مناقصه قطعات بازار آهن و نقل و انتقال سند
 178. مزایده واگذاری یکباب نانوایی و چهار باب گلخانه نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یکباب نانوایی و چهار باب گلخانه نوبت دوم
 179. مزایده اجاره واحد تجاری شماره 2 نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره واحد تجاری شماره 2 نوبت دوم
 180. مناقصه نیازمندی فرنج و شلوار نظامی و پیراهن فصل / مناقصه , مناقصه نیازمندی فرنج و شلوار نظامی و پیراهن فصل
 181. اولین جشنواره تبلیغات خلاق / اولین جشنواره تبلیغات خلاق
 182. مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب سه دستگاه آسانسور / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب سه دستگاه آسانسور
 183. مناقصه خرید جعبه چوبی / آگهی مناقصه,مناقصه خرید جعبه چوبی
 184. فراخوان دعوت از تولیدکنندگان گل و گیاه / فراخوان , فراخوان دعوت از تولیدکنندگان گل و گیاه
 185. مزایده اقلام ضایعاتی و مستعمل (آهن آلات ، کاشی فله ای ، کپسول آتش نشانی ، کابل و ....)..... / مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی و مستعمل (آهن آلات ، کاشی فله ای ، کپسول آتش نشانی ، کابل و ....).....

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...