اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.11 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.11 در سایت

 1. مناقصه نگهداری شهرک تحقیقاتی کاوش.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری شهرک تحقیقاتی کاوش....
 2. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان 52 متر 14 سانتی متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان 52 متر 14 سانتی متر
 3. مزایده اپارتمان به مساحت 165.39مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 165.39مترمربع
 4. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 186 متر و 45 دسیمتر / مزایده,ممزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 186 متر و 45 دسیمتر
 5. مزایده محل بوفه های دانشجویی / مزایده عمومی دو مرحله ای,مزایده محل بوفه های دانشجویی
 6. مزایده محل کتابفروشی / آگهی مزایده,مزایده محل کتابفروشی
 7. مزایده محل های زیراکس دانشجویی / آگهی مزایده,مزایده محل های زیراکس دانشجویی
 8. مناقصه تامین قند شکسته / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین قند شکسته
 9. مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو 405 / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو 405
 10. مناقصه یک دستگاه اکسیژن ساز برای یکی از بیمارستان های تحت پوشش- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه یک دستگاه اکسیژن ساز برای یکی از بیمارستان های تحت پوشش- تجدید
 11. مناقصه طبخ و توزیع غذای مورد نیاز سلف سرویس / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طبخ و توزیع غذای مورد نیاز سلف سرویس
 12. مزایده مجوز برداشت مصالح رودخانه ای / آگهی مزایده عمومی , مزایده مجوز برداشت مصالح رودخانه ای
 13. مناقصه پروژه تامین خدمات بهره برداری ناحیه ابهر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تامین خدمات بهره برداری ناحیه ابهر- نوبت دوم
 14. فراخوان پروژه طراحی, تامین , برکناری ( دمونتاژ ) ... / فراخوان پروژه طراحی, تامین , برکناری ( دمونتاژ ) ...
 15. مزایده اجاره مستغلات سطح شهر / مزایده , مزایده اجاره مستغلات سطح شهر
 16. مزایده تعداد 28 عدد استند تبلیغاتی نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده تعداد 28 عدد استند تبلیغاتی نوبت دوم
 17. مزایده بهره برداری از میوه فروشی ایستگاه راه آهن تهران / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از میوه فروشی ایستگاه راه آهن تهران
 18. مزایده ششدانگ عمارت و مغازه 84.10مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت و مغازه 84.10مترمربع
 19. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین نوبت دوم
 20. مزایده سواری سمند تیپ آیس هفت / مزایده,مزایده سواری سمند تیپ آیس هفت
 21. مناقصه قرارداد خرید خدمات حمل و نقل / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه قرارداد خرید خدمات حمل و نقل
 22. مزایده منزل مسکونی یک طبقه نسبتا نوساز 403.74متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه نسبتا نوساز 403.74متر
 23. مزایده یک دستگاه ماشین حساب و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه ماشین حساب و ...
 24. مزایده زمین مزروعی و ماشین آلات و تجهیزات / مزایده,مزایده زمین مزروعی و ماشین آلات و تجهیزات
 25. مزایده اجاره عرصه محل نصب تابلوها یا استندهای تبلیغاتی - تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره عرصه محل نصب تابلوها یا استندهای تبلیغاتی - تجدید نوبت دوم
 26. مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس
 27. فراخوان بازنگری مطالعه مرحله اول و انجام مطالعه مرحله دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ,فراخوان بازنگری مطالعه مرحله اول و انجام مطالعه مرحله دوم
 28. مزایده فروش کارخانه آسفالت / مزایده فروش کارخانه آسفالت
 29. مزایده فروش موتورسیکلت و دستگاه آب شیرین کن و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش موتورسیکلت و دستگاه آب شیرین کن و ...
 30. مناقصه اجرای لوله کشی ، نصب شیرآلات ، اتصالات و تجهیزات استنلس نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای لوله کشی ، نصب شیرآلات ، اتصالات و تجهیزات استنلس نوبت دوم
 31. مزایده فروش تعدادی باطری مستعمل / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش تعدادی باطری مستعمل
 32. مزایده فروش تعداد یک پلاک از املاک خود / مزایده,مزایده فروش تعداد یک پلاک از املاک خود
 33. مناقصه طراحی، تهیه، نصب و راه اندازی ، خازن گذاری پست 63/20 کیلو ولت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طراحی، تهیه، نصب و راه اندازی ، خازن گذاری پست 63/20 کیلو ولت نوبت دوم
 34. مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از رقبات موقوفه / مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از رقبات موقوفه
 35. مزایده یک قطعه زمین کاربری کارگاهی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری کارگاهی نوبت دوم
 36. مزایده سه دانگ مشاع ا ز ششدانگ یکباب منزل عرصه 186متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع ا ز ششدانگ یکباب منزل عرصه 186متر
 37. مزایده تمامی 3 سهم و هفت شانزدهم سهم مشاع از 924 سهم / مزایده,مزایده تمامی 3 سهم و هفت شانزدهم سهم مشاع از 924 سهم
 38. مناقصه تامین مقدار 300 تن پرتقال والنسیا / آگهی مناقصه , مناقصه تامین مقدار 300 تن پرتقال والنسیا
 39. مزایده یک قطعه باغ بادام دیمی دو هزار متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ بادام دیمی دو هزار متر
 40. مزایده یکباب کارگاه به مساحت 1621متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب کارگاه به مساحت 1621متر نوبت اول
 41. مناقصه خرید لوله فولادی بدون درز گالوانیزه شده و کونیک دار نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید لوله فولادی بدون درز گالوانیزه شده و کونیک دار نوبت دوم
 42. مزایده یک قطعه زمین مساحت 30.000مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 30.000مترمربع
 43. فراخوان جذب سرمایه گذار جهت ساخت پروژه ساختمان بهره برداری از منابع آب نوبت دوم / فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت ساخت پروژه ساختمان بهره برداری از منابع آب نوبت دوم
 44. مناقصه ایجاد ، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهر سوزا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ایجاد ، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهر سوزا نوبت دوم
 45. مناقصه انجام تعمیرات اساسی در ساختمان اداری / مناقصه عمومی, مناقصه انجام تعمیرات اساسی در ساختمان اداری
 46. تجدید مناقصه انتخاب مشاور تخصصی در امور تبلیغات قطار شهری / تجدید مناقصه انتخاب مشاور تخصصی در امور تبلیغات قطار شهری
 47. مزایده فروش زمین مسکونی متراژ 124.45متر / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی متراژ 124.45متر
 48. مزایده واگذاری دو دستگاه خودرو / آگهی مزایده, مزایده واگذاری دو دستگاه خودرو
 49. مزایده فروش سه راس گاو شیری و ... / مزایده, مزایده فروش سه راس گاو شیری و ...
 50. مزایده ششدانگ اپارتمان با اعیان 72.13مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان با اعیان 72.13مترمربع
 51. مناقصه خرید تعداد 5158 وسایل گرمایشی نفت سوز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 5158 وسایل گرمایشی نفت سوز
 52. مزایده بهره برداری از خط تولید لوله بتنی مسلح / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از خط تولید لوله بتنی مسلح
 53. فراخوان مناقصه ارائه خدمات نقلیه و ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ارائه خدمات نقلیه و ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم
 54. مناقصه تهیه و تامین 6 دستگاه تانکر مخصوص حمل آب خام / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و تامین 6 دستگاه تانکر مخصوص حمل آب خام
 55. فراخوان مجتمع تجاری تفریحی خدماتی نگین / فراخوان مجتمع تجاری تفریحی خدماتی نگین
 56. مناقصه خدمات امداد و گازبانی به کلانشهر اهواز و شهرها و روستاهای تابعه نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه خدمات امداد و گازبانی به کلانشهر اهواز و شهرها و روستاهای تابعه نوبت دوم
 57. مناقصه تهیه و تامین 11دستگاه تانکر مخصوص حمل آب / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و تامین 11دستگاه تانکر مخصوص حمل آب
 58. مزایده ملکیت ششدانگ مساحت 112 متر کاربری درمانی / مزایده,مزایده ملکیت ششدانگ مساحت 112 متر کاربری درمانی
 59. فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی احداث ساختمان غیر صنعتی در واحد شستشوی نمک / فراخوان , فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی احداث ساختمان غیر صنعتی در واحد شستشوی نمک
 60. ارزیابی کیفی خرید، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های GRP / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان,ارزیابی کیفی خرید، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های GRP
 61. مزایده واگذاری محل انتشارات / مزایده , مزایده واگذاری محل انتشارات
 62. مزایده واگذاری محل سوپر مارکت / مزایده , مزایده واگذاری محل سوپر مارکت
 63. مزایده محل کتابفروشی / مزایده, مزایده محل کتابفروشی
 64. مزایده محلهای زیراکس دانشجویی / مزایده, مزایده محلهای زیراکس دانشجویی
 65. مناقصه عملیات دیوارکشی دو قطعه زمین / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات دیوارکشی دو قطعه زمین
 66. مزایده خودرو سواری سمند ال ایکس / مزایده خودرو سواری سمند ال ایکس
 67. مناقصه داشت ، کاشت و نگهداری فضای سبز مجتمع / مناقصه, فراخوان مناقصه عمومی داشت ، کاشت و نگهداری فضای سبز مجتمع
 68. مزایده اجاره فروشگاه / آگهی مزایده ، مزایده اجاره فروشگاه
 69. مزایده واگذاری 3 باب مغازه نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 3 باب مغازه نوبت دوم
 70. فراخوان تامین تعدادی از نیروهای خدماتی و رانندگی ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان تامین تعدادی از نیروهای خدماتی و رانندگی ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین - نوبت دوم
 71. مزایده سه دانگ یک واحد مسکونی تجاری 55 متر / مزایده,مزایده سه دانگ یک واحد مسکونی تجاری 55 متر
 72. مزایده تعداد دو باب مغازه ، بوفه و کافی شاپ پردیس سینمایی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده تعداد دو باب مغازه ، بوفه و کافی شاپ پردیس سینمایی نوبت دوم
 73. مزایده فروش املاک و اموال تملیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک و اموال تملیکی نوبت دوم
 74. مناقصه انجام امور طبخ و توزیع غذای آشپزخانه و رستورانهای خود در تهران / مناقصه , مناقصه انجام امور طبخ و توزیع غذای آشپزخانه و رستورانهای خود در تهران
 75. مناقصه امور نگهداری و آبیاری فضای سبز محوطه و گلدانهای داخل ساختمانها / مناقصه , مناقصه امور نگهداری و آبیاری فضای سبز محوطه و گلدانهای داخل ساختمانها
 76. مناقصه خرید قطعات یدکی پکیج های شرکت ساراوان / مناقصه عمومی , مناقصه خرید قطعات یدکی پکیج های شرکت ساراوان
 77. مناقصه خرید و نصب آخرین نسخه از استانداردهای فنی و مهندسی جهت مجتمع خود نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید و نصب آخرین نسخه از استانداردهای فنی و مهندسی جهت مجتمع خود نوبت دوم
 78. فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران در زمینه احداث شبکه ها و تاسیسات توزیع برق نوبت دوم / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران در زمینه احداث شبکه ها و تاسیسات توزیع برق نوبت دوم
 79. مناقصه خرید سیم هادی، محافط و فیبر نوری خط 400 کیلوولت تکمداره نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید سیم هادی، محافط و فیبر نوری خط 400 کیلوولت تکمداره نوبت دوم
 80. مناقصه PARTS FOR HOERBIGER SUCTION و ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه PARTS FOR HOERBIGER SUCTION و ...
 81. مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری / آگهی مناقصه های عمومی, مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری
 82. مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف و واحدهای تجاری / مزایده,مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف و واحدهای تجاری
 83. مناقصه برون سپاری انجام فعالیتهای حقوقی ...- نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برون سپاری انجام فعالیتهای حقوقی ...- نوبت دوم
 84. فراخوان مشارکت در ساخت / فراخوان مشارکت در ساخت
 85. مناقصه واگذاری انجام ایزوگام ساختمان های نیروگاه- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری انجام ایزوگام ساختمان های نیروگاه- نوبت دوم
 86. مزایده یک دستگاه اتومبیل سوناتا مدل 2008 به رنگ نوک مدادی متالیک / مزایده یک دستگاه اتومبیل سوناتا مدل 2008 به رنگ نوک مدادی متالیک
 87. مزایده فروش گاو شیری آبستن ... / آگهی مزایده , مزایده فروش گاو شیری آبستن ...
 88. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
 89. مزایده مقدار 2000 تن ضایعات ذوبی ورق / آگهی مزایده,مزایده مقدار 2000 تن ضایعات ذوبی ورق
 90. مناقصه حمل نفت کوره مازوت / آگهی مناقصه,مناقصه حمل نفت کوره مازوت
 91. مزایده یک دستگاه جرثقیل 35 تن / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه جرثقیل 35 تن
 92. مناقصه جمع آوری مکانیزه دستگاه مکنده صنعتی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه جمع آوری مکانیزه دستگاه مکنده صنعتی
 93. مناقصه تکمیل و بهسازی رودخانه شادچای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل و بهسازی رودخانه شادچای
 94. فراخوان انجام خدمات تست نشر آرائی (Acoustic Emission) نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات تست نشر آرائی (Acoustic Emission) نوبت دوم
 95. مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو
 96. مناقصه بهره برداری و اپراتوری تعداد 9 دستگاه اره نواری... نوبت دوم / دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری و اپراتوری تعداد 9 دستگاه اره نواری... نوبت دوم
 97. مناقصه Notch milling machine .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه Notch milling machine ....
 98. مناقصه خرید , نصب , راه اندازی , پشتیبانی و گارانتی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید , نصب , راه اندازی , پشتیبانی و گارانتی ...
 99. مزایده عمومی اجاره کارخانه آسفالت و سنگ شکن سازمان عمران و بهسازی کاشان / مزایده عمومی , مزایده عمومی اجاره کارخانه آسفالت و سنگ شکن سازمان عمران و بهسازی کاشان
 100. مناقصه تعداد 53 دستگاه خودرو شخصی جهت حمل و نقل و سرویس ایاب و ذهاب نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تعداد 53 دستگاه خودرو شخصی جهت حمل و نقل و سرویس ایاب و ذهاب نوبت دوم
 101. فراخوان انجام عملیات راهبری معادن آنتیموان / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان انجام عملیات راهبری معادن آنتیموان
 102. فراخوان مزایده انجام عملیات پیشروی ، آماده سازی و استخراج در بلوک های 8 ، 9 ، 10 و 11 معدن زغالنسگ ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مزایده عمومی , فراخوان مزایده انجام عملیات پیشروی ، آماده سازی و استخراج در بلوک های 8 ، 9 ، 10 و 11 معدن زغالنسگ ...
 103. فراخوان مناقصه انجام عملیات پیشروی ، آماده سازی و استخراج در بلوک های 8 ، 9 ، 10 و 11 معدن زغالنسگ ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام عملیات پیشروی ، آماده سازی و استخراج در بلوک های 8 ، 9 ، 10 و 11 معدن زغالنسگ ...
 104. مزایده اقلام ضایعات و مازاد (استوک) / آگهی مزایده , مزایده اقلام ضایعات و مازاد (استوک)
 105. فراخوان مناقصه انجام خدمات تست نشر آرائی (Acoustic Emission) نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تست نشر آرائی (Acoustic Emission) نوبت دوم
 106. فراخوان مناقصه اجرای پروژه طراحی، خرید ، ساخت و نصب و راه اندازی تجهیزات سردخانه در آزمایشگاه نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای پروژه طراحی، خرید ، ساخت و نصب و راه اندازی تجهیزات سردخانه در آزمایشگاه نوبت دوم
 107. فراخوان ارائه خدمات راهبری ماشین آلات اداره تعمیرات و عملیات حمل و نقل / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان ارائه خدمات راهبری ماشین آلات اداره تعمیرات و عملیات حمل و نقل نوبت اول
 108. مزایده هفت دستگاه خودرو / آگهی مزایده,مزایده هفت دستگاه خودرو
 109. تجدید مناقصه اصلاح لوله کشی مخازن سوخت هوایی 95.10.11 / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه اصلاح لوله کشی مخازن سوخت هوایی 95.10.11 نوبت اول
 110. مزایده فروش ضایعات فلزی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش ضایعات فلزی
 111. مناقصه عملیات ماشینکاری تعداد 100.000 عدد قطعه فولادی95.10.11 / آگهی مناقصات , مناقصه عملیات ماشینکاری تعداد 100.000 عدد قطعه فولادی 95.10.11
 112. مناقصه حمل کالاهای فله (گندم، جو، شکر، ذرت، دانه سویا و ...) / مناقصه , مناقصه حمل کالاهای فله (گندم، جو، شکر، ذرت، دانه سویا و ...)
 113. مناقصه تامین نیروی انسانی متخصص نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی متخصص نوبت دوم
 114. مناقصه خدمات فنی ، پشتیبانی عمومی ، نظافت صنعتی نوبت د وم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات فنی ، پشتیبانی عمومی ، نظافت صنعتی نوبت دوم
 115. مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری نوبت دوم / آگهی شناسایی پیمانکار,اجرای عملیات خاکبرداری نوبت دوم
 116. مناقصه مشارکت در ساخت / مناقصه , مناقصه مشارکت در ساخت
 117. مناقصه تهیه و اجراء عملیات پوشش ضد حریق FIRE PROOFING / مناقصه , مناقصه تهیه و اجراء عملیات پوشش ضد حریق FIRE PROOFING
 118. فراخوان مناقصه انجام خدمات راهبری خودروها و اپراتوری تجهیزات آتش نشانی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام خدمات راهبری خودروها و اپراتوری تجهیزات آتش نشانی
 119. مزایده 6 بنای تاریخی / آگهی مزایده عمومی , مزایده 6 بنای تاریخی
 120. مناقصهline pipe api 5 l grade b psl2 seamless blach according / مناقصه, مناقصه line pipe api 5 l grade b psl2 seamless blach according
 121. مناقصه خرید sulphur guard bed D-1275 ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید sulphur guard bed D-1275 ...- نوبت دوم
 122. مزایده فروش تراش نیمه اتوماتیک سنگین A5 ، فرز کپی ... / مزایده , مزایده فروش تراش نیمه اتوماتیک سنگین A5 ، فرز کپی ...
 123. فراخوان ساخت ۵ دستگاه خنک کننده روغن توربین / فراخوان , فرا خوان ساخت ۵ دستگاه خنک کننده روغن توربین
 124. فراخوان اصلاحیه برگ شرایط مناقصه عمومی واگذاری امور تاسیسات / فراخوان , فراخوان اصلاحیه برگ شرایط مناقصه عمومی واگذاری امور تاسیسات
 125. فراخوان چاپ قبوض و خدمات اشتراک پذیری در سطح شهرها و روستاهای شمال استان / فراخوان , فراخوان چاپ قبوض و خدمات اشتراک پذیری در سطح شهرها و روستاهای شمال استان
 126. فراخوان چاپ قبوض و خدمات اشتراک پذیری در سطح شهرها و روستاهای جنوب استان / فراخوان ,فراخوان چاپ قبوض و خدمات اشتراک پذیری در سطح شهرها و روستاهای جنوب استان
 127. فراخوان ارزیابی صلاحیت واگذاری خدمات مشاوره طراحی شهرسازی (فاز ۱ و ۲) / فراخوان ارزیابی صلاحیت , فراخوان ارزیابی صلاحیت واگذاری خدمات مشاوره طراحی شهرسازی (فاز ۱ و ۲)
 128. مزایده یک باب زیرزمین / خلاصه آگهی مزایده ، مزایده یک باب زیرزمین
 129. مناقصه عملیات رفع حوادث و اتفاقات آب و امور فنی مربوط به شبکه... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات رفع حوادث و اتفاقات آب و امور فنی مربوط به شبکه...
 130. فراخوان خریداری مقره های کامپوزیت / فراخوان , فراخوان خریداری مقره های کامپوزیت
 131. مناقصه تاسیسات فرودگاه بین المللی / مناقصه , مناقصه تاسیسات فرودگاه بین المللی کرمان
 132. مناقصه خرید وسایل گرمایشی نفت سوز / آگهی مناقصه , مناقصه خرید وسایل گرمایشی نفت سوز
 133. مناقصه سیستم مانیتورینگ ایستگاههای گاز / مناقصه , مناقصه سیستم مانیتورینگ ایستگاههای گاز
 134. مناقصه خدمات مونتاژ و تولید قطعات مختلف / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات مونتاژ و تولید قطعات مختلف
 135. فراخوان مزایده تولیدات پلی کربنات کلوخه - نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی, مزایده تولیدات پلی کربنات کلوخه -نوبت دوم
 136. مزایده جمع آوری و تفکیک پسماند خشک -نوبت دوم مرحله اول / آگهی مزایده عمومی, مزایده جمع آوری و تفکیک پسماند خشک -نوبت دوم مرحله اول
 137. مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه مسکونی 200 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه مسکونی 200 متر
 138. مزایده ششدانگ دو باب ساختمان مساحت 121.64 و 116.61متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب ساختمان مساحت 121.64 و 116.61متر
 139. مزایده فروش 6 دستگاه خودرو / آگهی مزایده, مزایده فروش 6 دستگاه خودرو
 140. مزایده ساختمان مسکونی به مساحت 705.61متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی به مساحت 705.61متر نوبت دوم
 141. مناقصه انجام خدمات نظارت کارگاهی نوبت دوم / مناقصه انجام خدمات نظارت کارگاهی نوبت دوم
 142. مزایده ملک به مساحت 136.54مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 136.54مترمربع
 143. مزایده فروش کارگاه / مزایده,مزایده فروش کارگاه
 144. مناقصه خرید و عملیات اجرایی دستگاهها و ماشین آلات آبیاری نوین / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و عملیات اجرایی دستگاهها و ماشین آلات آبیاری نوین
 145. مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو TDL86 / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو TDL86
 146. مناقصه خرید 4000 عدد لامپ کم مصرف 30 وات و 8000 عدد لامپ 50، 70 و 150 سدیم - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید 4000 عدد لامپ کم مصرف 30 وات و 8000 عدد لامپ 50، 70 و 150 سدیم - نوبت دوم
 147. مناقصه عملیات اجرایی احداث مخازن 500 و 1000 مترمکعبی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی احداث مخازن 500 و 1000 مترمکعبی
 148. تجدید مزایده واگذاری اجاره غرفه های خود - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری اجاره غرفه های خود - نوبت دوم
 149. مناقصه کلیه فعالیتهای خدمات شهری تجدید / مناقصه کلیه فعالیتهای خدمات شهری تجدید
 150. مناقصه طراحی و اجرای آبنمای موزیکال بوستان نوبت دوم / مناقصه , مناقصه طراحی و اجرای آبنمای موزیکال بوستان نوبت دوم
 151. مزایده املاک و مستغلات / مزایده,مزایده املاک و مستغلات
 152. مناقصه رنگ آمیزی تعداد 180000 عدد قطعه چدنی / آگهی مناقصه ,مناقصه رنگ آمیزی تعداد 180000 عدد قطعه چدنی
 153. مزایده یکدستگاه خودروی سواری مگان / مزایده یکدستگاه خودروی سواری مگان
 154. مزایده فروش تعدادی از خودروهای مازاد نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی از خودروهای مازاد نوبت دوم
 155. مناقصه عمومی مدیریت و اداره امور انبار تهران پارس تجدید / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی مدیریت و اداره امور انبار تهران پارس تجدید
 156. مزایده منافع سرقفلی و حق کسب و پیشه ده باب از فروشگاههای کفش بلا / مزایده ، مزایده منافع سرقفلی و حق کسب و پیشه ده باب از فروشگاههای کفش بلا
 157. آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار منظور تشخیص صلاحیت و تهیه فهرست کوتاه / آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار ،آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار منظور تشخیص صلاحیت و تهیه فهرست کوتاه
 158. فراخوان عمومی جهت ساخت و خرید یک دستگاه دکل حفاری / فراخوان عمومی،فراخوان عمومی جهت ساخت و خرید یک دستگاه دکل حفاری
 159. آگهی فراخوان تهیه و نصب سیستم کابل کشی / آگهی فراخوان،آگهی فراخوان تهیه و نصب سیستم کابل کشی
 160. مناقصه راهبری انتظامات مجموعه های قرارگاه شهدای منطقه تهران.... / آگهی مناقصه , مناقصه راهبری انتظامات مجموعه های قرارگاه شهدای منطقه تهران....
 161. مزایده فروش ضایعات پلی اتیلن رنگی و سفید (مخلوط) ضایعات شیلنگی.... / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات پلی اتیلن رنگی و سفید (مخلوط) ضایعات شیلنگی....
 162. فراخوان انتخاب مشاور جهت واگذاری خدمات تحقیقاتی پروژه طراحی ساختار و نظام مطلوب مرکز استاندارد / فراخوان عمومی انتخاب مشاور , فراخوان انتخاب مشاور جهت واگذاری خدمات تحقیقاتی پروژه طراحی ساختار و نظام مطلوب مرکز استاندارد
 163. مزایده فروش تعداد 120 دستگاه انواع خودرو سبک ، سنگین ، ماشین آلات راهسازی و موتورسیکلت مستعمل / مزایده , مزایده فروش تعداد 120 دستگاه انواع خودرو سبک ، سنگین ، ماشین آلات راهسازی و موتورسیکلت مستعمل
 164. مزایده فروش 7 ردیف اقلام راکد موجود در واحد انبار (مواد شیمیایی) نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده فروش 7 ردیف اقلام راکد موجود در واحد انبار (مواد شیمیایی) نوبت دوم
 165. مزایده فروش 24 ردیف اقلام راکد موجود در واحد انبار نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده فروش 24 ردیف اقلام راکد موجود در واحد انبار نوبت دوم
 166. مناقصه عملیات توسعه کابل کشی شبکه فیبر نوری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات توسعه کابل کشی شبکه فیبر نوری نوبت دوم
 167. ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت اجرای 164 کیلومتر خط اصلی آبرسانی نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت اجرای 164 کیلومتر خط اصلی آبرسانی نوبت دوم
 168. فراخوان مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه به میزان تقریبی 2000 تن قیر نوبت دوم / اگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه به میزان تقریبی 2000 تن قیر نوبت دوم
 169. مناقصه اجرای عملیات ماشین کاری قطعات / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات ماشین کاری قطعات
 170. مناقصه اجرای عملیات اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب در محدوده عملیاتی.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب در محدوده عملیاتی....
 171. مناقصه انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب تجدید
 172. فراخوان مناقصه تامین 10 دستگاه میکسر صدا / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه تامین 10 دستگاه میکسر صدا
 173. فراخوان تامین تجهیزات 2 مجموعه استودیو تلویزیونی پرتابل / آگهی فراخوان,فراخوان تامین تجهیزات 2 مجموعه استودیو تلویزیونی پرتابل نوبت اول
 174. فراخوان تهیه ، طبخ و توزیع 450.000 پرس صبحانه ، ناهار و شام / آگهی فراخوان , فراخوان تهیه ، طبخ و توزیع 450.000 پرس صبحانه ، ناهار و شام نوبت اول
 175. تجدید مناقصه خرید سه قلم مواد شیمیایی 95.10.11 / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید سه قلم مواد شیمیایی نوبت اول 95.10.11
 176. مناقصه خرید و اجرای بخشی از خط اصلی مرکزی فاضلاب / مناقصه , مناقصه خرید و اجرای بخشی از خط اصلی مرکزی فاضلاب نوبت اول
 177. فراخوان انجام خدمات درآمدی ، فنی و اجرایی امور مشترکین شهر / فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان انجام خدمات درآمدی ، فنی و اجرایی امور مشترکین شهر
 178. مزایده واگذاری یک قطعه زمین متراژ 261.19 متر / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین متراژ 261.19 متر
 179. مناقصه اجرای کلیه عملیات امداد، تعمیرات و نگهداری به منظور بهره برداری از تاسیسات ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای کلیه عملیات امداد، تعمیرات و نگهداری به منظور بهره برداری از تاسیسات ...
 180. مناقصه خرید و نصب حداقل 120 دوربین مداربسته / مناقصه خرید و نصب حداقل 120 دوربین مداربسته
 181. مناقصه انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب نوبت اول
 182. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...