اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.07 در سایت

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.07 در سایت

 1. نهمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری / نهمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری
 2. مناقصه پیمان راهبری وسائط نقلیه سبک و سنگین نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمان راهبری وسائط نقلیه سبک و سنگین نوبت دوم
 3. مزایده امتیاز نصب و بهره برداری سازه های تابلوهای تبلیغاتی / مزایده امتیاز نصب و بهره برداری سازه های تابلوهای تبلیغاتی
 4. مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت پیکان / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت پیکان
 5. مزایده واگذاری اجاره یک مغازه / مزایده عمومی, مزایده واگذاری اجاره یک مغازه
 6. مناقصه لبه گذاری جاده / آگهی مناقصه, مناقصه لبه گذاری جاده
 7. تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز
 8. تجدید مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن
 9. تجدید مناقصه نسبت به قیرپاشی و آسفالت معابر شهر خاوران / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به قیرپاشی و آسفالت معابر شهر خاوران
 10. فراخوان واگذاری مکان داروخانه / آگهی فراخوان عمومی،فراخوان واگذاری مکان داروخانه
 11. فراخوان عمومی استعلام قیمت واگذاری آزمایشگاه مرکزم جامع سلامت / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی استعلام قیمت واگذاری آزمایشگاه مرکزم جامع سلامت
 12. مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم
 13. مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 360.90مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 360.90مترمربع
 14. مزایده بهره برداری از تلویزیون شهری 95.10.7 / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از تلویزیون شهری 95.10.7
 15. مزایده اجاره محل استقرار غرفه فروش تنقلات / مزایده اجاره محل استقرار غرفه فروش تنقلات نوبت اول
 16. مزایده محل استقرار غرفه مواد خورداکی / آگهی حراج , حراج محل استقرار غرفه مواد خورداکی نوبت اول
 17. فراخوان مناقصه عمومی خردایش ، بارگیری و حمل مصالح / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی خردایش ، بارگیری و حمل مصالح
 18. فراخوان عمومی استعلام قیمت واگذاری داروخانه مرکز جامع سلامت / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی استعلام قیمت واگذاری داروخانه مرکز جامع سلامت
 19. مناقصه عملیات مخلوط ریزی، بیس ریزی، آسفالت- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مخلوط ریزی، بیس ریزی، آسفالت- نوبت دوم
 20. مناقصه خرید سه هزار و ششصد و بیست و سه (3623) دستگاه بخاری نفت سوز- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید سه هزار و ششصد و بیست و سه (3623) دستگاه بخاری نفت سوز- نوبت دوم
 21. مزایده اجاره غرفه / مزایده اجاره غرفه
 22. مزایده نسبت به اجاره محل غرفه دستگاه کپی حوزه معاونت فنی و شهرسازی / مزایده , مزایده نسبت به اجاره محل غرفه دستگاه کپی حوزه معاونت فنی و شهرسازی
 23. مناقصه عملیات برق رسانی مجتمع اقامتی , گردشگری دلگشا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات برق رسانی مجتمع اقامتی , گردشگری دلگشا
 24. مزایده تمامت ششدانگ پلاک 47/191/12/2476 فرعی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک 47/191/12/2476 فرعی
 25. استعلام قیمت واگذاری آزمایشگاه / آگهی فراخوان عمومی, استعلام قیمت واگذاری آزمایشگاه
 26. مناقصه عملیات برق رسانی مجتمع اداری و پارکینگ طبقاتی مکتبی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات برق رسانی مجتمع اداری و پارکینگ طبقاتی مکتبی
 27. مزایده یک قطعه باغچه مساحت 2682مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه باغچه مساحت 2682مترمربع
 28. مناقصه عمومی ایزوگام فضاهای آموزشی و پرورشی در ازای قیر تحویلی- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ایزوگام فضاهای آموزشی و پرورشی در ازای قیر تحویلی-- نوبت دوم
 29. مناقصه قرارداد دستمزد و لوازم مورد نیاز جهت برداشت و ورود اطلاعات شبکه ... / آگهی مناقصه, مناقصه قرارداد دستمزد و لوازم مورد نیاز جهت برداشت و ورود اطلاعات شبکه ...
 30. مزایده 4.5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 263.27متر / مزایده,مزایده 4.5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 263.27متر
 31. مزایده ششدانگ اپارتمان دو خوابه طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان دو خوابه طبقه اول
 32. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی با قدمت ده سال / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی با قدمت ده سال
 33. مناقصه زیرسازی و بهسازی مسیر / مناقصه زیرسازی و بهسازی مسیر
 34. مزایده تمامت ششدانگ پلاک 2.4 فرعی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک 2.4 فرعی
 35. مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی توسعه و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی توسعه و ...
 36. مزایده فروش بشکه های 1000/220/200 لیتری فلزی و پلاستیکی نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان فروش بشکه های 1000/220/200 لیتری فلزی و پلاستیکی نوبت دوم
 37. تجدید مناقصه 380 عدد انشعاب پلی اتیلن / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی , تجدید مناقصه 380 عدد انشعاب پلی اتیلن
 38. مناقصه ساماندهی تابلوهای تجاری خیابان امیر کبیر تجدید 95.10.7 / تجدید مناقصه یک مرحله ای , مناقصه ساماندهی تابلوهای تجاری خیابان امیر کبیر تجدید 95.10.7
 39. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک مسجد سلیمان / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک مسجد سلیمان
 40. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان
 41. مزایده فروش دو دستگاه نیسان کمپرسی / مزایده, مزایده فروش دو دستگاه نیسان کمپرسی
 42. مناقصه خرید 80 دستگاه وان بتن پلیمر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 80 دستگاه وان بتن پلیمر نوبت دوم
 43. مناقصه پروژه جمع آوری و دفع آب های سطحی منطقه شمال شرقی / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه جمع آوری و دفع آب های سطحی منطقه شمال شرقی
 44. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب
 45. مزایده ملک با عرصه 1055.1متر زیربنا 197متر / مزایده,مزایده ملک با عرصه 1055.1متر زیربنا 197متر
 46. مزایده فروش دو دستگاه سیستم رایانه و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش دو دستگاه سیستم رایانه و ...
 47. مزایده سواری پژو روآ رنگ نقره ای / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سواری پژو روآ رنگ نقره ای
 48. مزایده 15 قطعه زمین مسکونی نوبت سوم / مزایده,مزایده 15 قطعه زمین مسکونی نوبت سوم
 49. مزایده زمین کاربری تجاری خدماتی و ورزشی نوبت پنجم / مزایده,مزایده زمین کاربری تجاری خدماتی و ورزشی نوبت پنجم
 50. مزایده فروش 180.000 اصله تراورس فرسوده چوبی / آگهی مزایده, مزایده فروش 180.000 اصله تراورس فرسوده چوبی
 51. مزایده کف تریلی تانکر حمل مواد...نوبت دوم / مزایده کف تریلی تانکر حمل مواد... نوبت دوم
 52. مزایده سرقفلی ملک از مغازه 157 نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی ملک از مغازه 157 نوبت اول
 53. مزایده ملک از یک ساختمان شش طبقه 270متر / مزایده,مزایده ملک از یک ساختمان شش طبقه 270متر
 54. مزایده 1.49 صدم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 1.49 صدم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی
 55. مزایده ششدانگ زمین به مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت دویست متر نوبت اول
 56. فراخوان ارزیابی کیفی فلنج نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی فلنج نوبت دوم
 57. مزایده یکدستگاه گریدر فیات / مزایده یکدستگاه گریدر فیات
 58. مزایده خودروی سواری پژو - نوبت دوم / مزایده,مزایده خودروی سواری پژو - نوبت دوم
 59. مزایده ملک از پلاک ثبتی شش فرعی از 8919 اصلی / مزایده,مزایده ملک از پلاک ثبتی شش فرعی از 8919 اصلی
 60. مزایده سرقفلی مغازه شیرینی پزی و نان فانتزی / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه شیرینی پزی و نان فانتزی
 61. مزایده یک قطعه زمین قطعه چهل و پنج مساحت 200متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قطعه چهل و پنج مساحت 200متر
 62. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 4.000مترمربع مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 4.000مترمربع مرحله دوم
 63. مزایده پلاک ثبتی بخش هشت یزد عرصه 50 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هشت یزد عرصه 50 متر
 64. مزایده پلاک ثبت شده 15 فرعی بخش 4 یزد / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده 15 فرعی بخش 4 یزد
 65. مزایده یکباب مغازه به مساحت سی متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت سی متر نوبت اول
 66. مزایده یکباب مغازه حدود چهل و سه متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه حدود چهل و سه متر
 67. مناقصه MULTI GAS DETECTOR و ... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه MULTI GAS DETECTOR و ...نوبت دوم
 68. مزایده فروش 450 عدد سازه آهنی / مزایده,مزایده فروش 450 عدد سازه آهنی
 69. مزایده یک قطعه زمین مساحت 228مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 228مترمربع نوبت دوم
 70. مزایده اپارتمان در ساختمان 4 طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان در ساختمان 4 طبقه نوبت اول
 71. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1000مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1000مترمربع نوبت اول
 72. مزایده سه دانگ از ششدانگ سرقفلی مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ سرقفلی مغازه نوبت اول
 73. مزایده یک قطعه زمین بصورت باغ چای متروک / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بصورت باغ چای متروک
 74. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه ناحیه 55 لنگرود / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه ناحیه 55 لنگرود
 75. مزایده ملک با عرصه 149.02متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه 149.02متر نوبت دوم
 76. مزایده ملک با عرصه 167.70متر غیرمنقول نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه 167.70متر غیرمنقول نوبت دوم
 77. مزایده ملک با اعیان 611.2متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با اعیان 611.2متر نوبت دوم
 78. مناقصه اجرای عملیات باقیمانده سیویل ایستگاه های CGS / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات باقیمانده سیویل ایستگاه های CGS
 79. مزایده تعداد 150 چیلی انواع شلوار طرح لی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعداد 150 چیلی انواع شلوار طرح لی
 80. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 453متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 453متر
 81. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 160.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 160.15متر
 82. مزایده منزل مسکونی با اعیان صد و ده متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی با اعیان صد و ده متر نوبت دوم
 83. مزایده ملک با زیربنای 173.72متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با زیربنای 173.72متر نوبت اول
 84. مزایده 4 دانگ پلاک ثبتی بخش هفت تبریز / مزایده,مزایده 4 دانگ پلاک ثبتی بخش هفت تبریز
 85. مزایده ملک مساحت 96.48مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 96.48مترمربع نوبت اول
 86. مزایده ملک بخش سه تبریز مساحت 56 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش سه تبریز مساحت 56 متر نوبت اول
 87. مزایده ششدانگ مغازه مساحت 33 متر و 40 سانتی متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 33 متر و 40 سانتی متر
 88. مناقصه اجرای عملیات دیوار چینی سنگی - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات دیوار چینی سنگی - مرحله دوم نوبت دوم
 89. مزایده یک قطعه زمین در خصوص پرونده 30/954737 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین در خصوص پرونده 30/954737 نوبت اول
 90. مزایده زمین 200 متر مشاعی از 4600متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین 200 متر مشاعی از 4600متر نوبت اول
 91. مزایده ملک به مساحت 119.10متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 119.10متر نوبت اول
 92. مزایده 4 و نیم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده 4 و نیم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول
 93. مناقصه انجام خدمات مربوط به امور اداری , بازرگانی و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات مربوط به امور اداری , بازرگانی و ...
 94. مناقصه خرید 300 راس گوساله نر / مناقصه خرید 300 راس گوساله نر
 95. فراخوان BALL VALVE / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان BALL VALVE
 96. مزایده یک دستگاه تریلر / مزایده یک دستگاه تریلر
 97. مناقصه بهره برداری و اپراتوری تعداد 9 دستگاه اره نواری... / دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری و اپراتوری تعداد 9 دستگاه اره نواری...
 98. مناقصه پیمان ایاب و ذهاب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمان ایاب و ذهاب نوبت دوم
 99. مزایده منزل مسکونی ویلایی 288متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی 288متر نوبت اول
 100. مزایده فروش خودروهای اسقاطی / آگهی فروش , مزایده فروش خودروهای اسقاطی
 101. مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 147.1متر و سرقفلی واحد تجاری / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 147.1متر و سرقفلی واحد تجاری
 102. مزایده فروش یکدستگاه خودرو مزدا دوکابین / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو مزدا دوکابین
 103. مزایده فروش حدود 45 تن ماهی گرمابی / آگهی مزایده , مزایده فروش حدود 45 تن ماهی گرمابی
 104. مناقصه خریداری 40 ست چرخ و محور کامل پارسی منو بلوک .... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه خریداری 40 ست چرخ و محور کامل پارسی منو بلوک .... نوبت دوم
 105. فراخوان خرید زغالسنگ نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان خرید زغالسنگ نوبت دوم
 106. مزایده ساختمانی با کاربری تجاری و اداری مرحله پایان سفت کاری / مزایده,مزایده ساختمانی با کاربری تجاری و اداری مرحله پایان سفت کاری
 107. مناقصه مقدار 40000 تن سنگ بوکسیت / آگهی مناقصه, مناقصه مقدار 40000 تن سنگ بوکسیت
 108. سومین جشنواره ملی فیلم کوتاه سما / سومین جشنواره ملی فیلم کوتاه سما
 109. مناقصه خرید 500 دستگاه چاپگر لیزری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 500 دستگاه چاپگر لیزری
 110. ارزیابی کیفی انجام خدمات اداری نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی پیمانکاران,ارزیابی کیفی انجام خدمات اداری نوبت دوم
 111. مزایده دکه مطبوعاتی جنب مخابرات آبسرد ...نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده دکه مطبوعاتی جنب مخابرات آبسرد ..نوبت دوم
 112. فراخوان انجام عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات مخابرات- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان انجام عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات مخابرات- نوبت دوم
 113. تجدید مناقصه واگذاری وصول مطالبات- نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری وصول مطالبات- نوبت دوم
 114. مناقصه تهیه مواد، حمل و اجرای پوشش اپوکسی کف سالن های تولیدی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مواد، حمل و اجرای پوشش اپوکسی کف سالن های تولیدی
 115. مزایده ششدانگ زمین و گاوداری با ماشین آلات / مزایده,مزایده ششدانگ زمین و گاوداری با ماشین آلات
 116. مناقصه خرید تجهیزات چهارگانه بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات چهارگانه بیمارستان
 117. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 82.80متر قطعه 859 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 82.80متر قطعه 859 تفکیکی
 118. اصلاحیه مزایده فروش یک قطعه زمین / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین
 119. فراخوان خرید تجهیزات استانداردسازی سیستم سرمایشی و گرمایشی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان خرید تجهیزات استانداردسازی سیستم سرمایشی و گرمایشی
 120. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات خطوط - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران،فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات خطوط - نوبت دوم
 121. تجدید مزایده اجاره محل انتشارات دانشجویی / مزایده عمومی , تجدید مزایده اجاره محل انتشارات دانشجویی
 122. مزایده 6 دانگ پلاک ثبتی 14 فرعی از 1902 اصلی / مزایده,ممزایده 6 دانگ پلاک ثبتی 14 فرعی از 1902 اصلی
 123. تجدید مزایده محل کافی شاپ و بوفه های دانشجویی / مزایده , تجدید مزایده محل کافی شاپ و بوفه های دانشجویی
 124. مزایده یک دستگاه خودرو پراید 132 / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید 132
 125. مزایده بوفه غذای آزاد و کافی شاپ نوبت سوم / مزایده بوفه غذای آزاد و کافی شاپ نوبت سوم
 126. مناقصه آزماشگاه بتن / مناقصه آزماشگاه بتن
 127. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی مرحله سوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی مرحله سوم
 128. مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاهی / آگهی مناقصه,مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاهی
 129. تجدید مناقصه انجام عملیات اجرایی توزیع گاز / تجدید آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه انجام عملیات اجرایی توزیع گاز
 130. مناقصه خرید تعداد 158 دستگاه نشان دهنده گاز ... / مناقصه , مناقصه خرید تعداد 158 دستگاه نشان دهنده گاز ...
 131. مناقصه تکمیل ساختمان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ساختمان
 132. مزایده فروش پرده تور راشل کاداکا طاقه 50 متری ، پرده سیم دوزی عنکبوتی .... / آگهی مزایده , مزایده فروش پرده تور راشل کاداکا طاقه 50 متری ، پرده سیم دوزی عنکبوتی ....
 133. مزایده فروش یک دستگاه کامیون تانکر آب نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده فروش یک دستگاه کامیون تانکر آب نوبت دوم
 134. فراخوان مناقصه اجرای عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق متفرقه و .... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق متفرقه و ....
 135. مزایده ششدانگ اپارتمان جنوب غربی طبقه چهارم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان جنوب غربی طبقه چهارم
 136. آگهی مناقصه عمومی واگذاری تهیه ، طبخ و سرو غذای نیمروزی کارکنان / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی واگذاری تهیه ، طبخ و سرو غذای نیمروزی کارکنان
 137. مناقصه عملیات انجام قرائت ، توزیع قبوض و وصول مطالبات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات انجام قرائت ، توزیع قبوض و وصول مطالبات
 138. مناقصه کلیه عملیات برداشت چمن موجود و حمل پسماند و تهیه ، حمل مصالح و ....- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلیه عملیات برداشت چمن موجود و حمل پسماند و تهیه ، حمل مصالح و .... - نوبت دوم
 139. مناقصه اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم
 140. مزایده فروش خط تلفن همراه / آگهی مزایده , مزایده فروش خط تلفن همراه
 141. استعلام کابل فشار ضعیف 95.10.7 / استعلام, استعلام کابل فشار ضعیف 95.10.7
 142. مناقصه خرید انواع پایه بتونی تحویل در شهرستان ایرانشهر تجدید / آگهی مناقصه تجدید شده , مناقصه خرید انواع پایه بتونی تحویل در شهرستان ایرانشهر تجدید
 143. مناقصه خرید انواع پایه بتونی تحویل در شهرستان زاهدان تجدید / آگهی مناقصه تجدید شده , مناقصه خرید انواع پایه بتونی تحویل در شهرستان زاهدان تجدید
 144. مناقصه خرید لوله فولادی بدون درز گالوانیزه شده و کونیک دار / مناقصه , مناقصه خرید لوله فولادی بدون درز گالوانیزه شده و کونیک دار نوبت اول
 145. مزایده املاک شامل زمین و ساختمان و اتومبیل / مزایده,مزایده املاک شامل زمین و ساختمان و اتومبیل
 146. تجدید مناقصه خرید و نصب ایستگاههای اتوبوس مکانیزه - نوبت دوم 95.10.7 / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید و نصب ایستگاههای اتوبوس مکانیزه - نوبت دوم 95.10.7
 147. تجدید مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی پیشانی یک دهنه پل ... نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی ,تجدید مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی پیشانی یک دهنه پل ... نوبت دوم
 148. مزایده یک قطعه زمین شالیزاری 2000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری 2000متر
 149. مزایده ملک پلاک ثبتی 4046 / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 4046
 150. آگهی مناقصه عمومی خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور
 151. مزایده پلاک ثبتی زمین به مساحت 240متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی زمین به مساحت 240متر
 152. مزایده خودرو اتومبیل سواری پژو RD / مزایده خودرو اتومبیل سواری پژو RD
 153. مناقصه خرید تجهیزات سایت پشتیبان DATA GUARD / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات سایت پشتیبان DATA GUARD
 154. مناقصه ترمیم و بهسازی حوضچه قراضه و ایجاد سیستم زهکش - تجدید 95.10.7 / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم و بهسازی حوضچه قراضه و ایجاد سیستم زهکش - تجدید95.10.7
 155. مزایده پلاک ثبتی 58/50مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 58/50مترمربع
 156. مناقصه پیمان غذایی کارکنان مرکز انتقال نفت اوریم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پیمان غذایی کارکنان مرکز انتقال نفت اوریم نوبت دوم
 157. مناقصه تعمیر، نگهداری و توسعه شبکه های داخلی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر، نگهداری و توسعه شبکه های داخلی و ...
 158. مزایده سه دستگاه هشداردهنده محیطی آمریکایی.... مرحله دوم / مزایده, مزایده سه دستگاه هشداردهنده محیطی آمریکایی.... مرحله دوم
 159. مزایده فروش یکدستگاه کانکا برنجکوبی دو توپی تیغه ای / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کانکا برنجکوبی دو توپی تیغه ای
 160. مزایده ماترک پلاک ثبتی 76 و 85 الی 90.1510 بخش ده / مزایده,مزایده ماترک پلاک ثبتی 76 و 85 الی 90.1510 بخش ده
 161. مناقصه انجام خدمات کالیبراسیون 50000 کنتور دیافراگمی / مناقصه , مناقصه انجام خدمات کالیبراسیون 50000 کنتور دیافراگمی نوبت اول
 162. فراخوان تهیه و نصب علائم اخطاری ، انتظامی ، جنوب استان ...نوبت دوم / آگهی فراخوان, فراخوان تهیه و نصب علائم اخطاری ، انتظامی ، جنوب استان ....نوبت دوم
 163. فراخوان ارزیابی انجام خدمات بهره برداری از پست های انتقال و فوق توزیع نوبت دوم / فراخوان ارزیابی , فراخوان ارزیابی انجام خدمات بهره برداری از پست های انتقال و فوق توزیع نوبت دوم
 164. مزایده فروش الکتروموتور صنعتی سه فاز / آگهی مزایده فروش الکتروموتور صنعتی سه فاز
 165. مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 6536 اصلی بخش دو نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 6536 اصلی بخش دو نوبت اول
 166. مزایده ملک مشاعی زمین با کاربری باغ نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاعی زمین با کاربری باغ نوبت اول
 167. مزایده زمین مزروعی مساحت 25459متر / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 25459متر
 168. مزایده ششدانگ پلاک قطعه 319 بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک قطعه 319 بخش دو
 169. مزایده یک دستگاه پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه پراید
 170. فراخوان مناقصه INSULATING JOINT / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه INSULATING JOINT
 171. مناقصه تهیه و توزیع غذای گرم روزنامه کارکنان انبار نفت - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه تهیه و توزیع غذای گرم روزنامه کارکنان انبار نفت نوبت دوم
 172. مناقصه خریداری لوله - اتصالات و شیرآلات- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری لوله - اتصالات و شیرآلات- نوبت دوم
 173. فراخوان تامین لوله به قطرهای 18 .... / آگهی فراخوان عمومی برای ارزیابی کیفی سازندگان - تامین کنندگان ، فراخوان تامین لوله به قطرهای 18 ....
 174. مزایده لوله پولیکا - انواع پنجره دوجداره ... / مزایده لوله پولیکا - انواع پنجره دوجداره ...
 175. مناقصه اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل در محدوده مرکز مخابرات مالک اشتر / مناقصه اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل در محدوده مرکز مخابرات مالک اشتر
 176. مزایده اجناس مازاد بر نیاز ( راکد - اسقاطی ) / مزایده اجناس مازاد بر نیاز ( راکد - اسقاطی )
 177. مناقصه SAFETY RELIFE VALVE / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه SAFETY RELIFE VALVE
 178. مناقصه پیمان خدمات عمومی شامل خدمات مهمانداری، آبدارخانه و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پیمان خدمات عمومی شامل خدمات مهمانداری، آبدارخانه و ... نوبت دوم
 179. مزایده تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول, مزایده تلفن همراه
 180. فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران VARCO PENUMATIC SAFTY SPINING KIT CONVERSION / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران VARCO PENUMATIC SAFTY SPINING KIT CONVERSION
 181. مزایده ششدانگ اپارتمان سمت شمال طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان سمت شمال طبقه اول
 182. فراخوان خدمات مشاور حسابرسی مالی تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان عمومی , فراخوان خدمات مشاور حسابرسی مالی تجدید نوبت دوم
 183. مزایده فروش 5 قطعه حق السهم از اراضی / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه حق السهم از اراضی
 184. مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و چهل متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و چهل متر
 185. مناقصه بارگیری و جابجایی مصالح زیر نوارها / آگهی مناقصه و مزایده,مناقصه بارگیری و جابجایی مصالح زیر نوارها
 186. مزایده سه قطعه زمین کارگاهی / آگهی مناقصه و مزایده,مزایده سه قطعه زمین کارگاهی
 187. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 130 کیلومتر شبکه توزیع.... نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 130 کیلومتر شبکه توزیع.... نوبت دوم
 188. مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره سه خرم آباد- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره سه خرم آباد- نوبت دوم
 189. مزایده فروش تعداد 50 دستگاه خودرو سبک ، سنگین و موتور سیکلت / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 50 دستگاه خودرو سبک ، سنگین و موتور سیکلت
 190. مزایده نسبت به فروش 5 قطعه زمین ... / مزایده نسبت به فروش 5 قطعه زمین ...
 191. مزایده فروش یکباب کانکس به ابعاد 3*12 متر به مساحت 36 مترمربع و یک آشپرخانه نوبت دوم / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکباب کانکس به ابعاد 3*12 متر به مساحت 36 مترمربع و یک آشپرخانه نوبت دوم
 192. مزایده فروش 4 قطعه از اراضی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه از اراضی نوبت دوم
 193. مزایده پلاک ثبتی با عرصه 224.13متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با عرصه 224.13متر
 194. مناقصه خرید گل و گیاه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید گل و گیاه
 195. دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی آب و محیط زیست 95.10.07 / دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی آب و محیط زیست 95.10.07
 196. مزایده طبقه اول از منزل مسک

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...