اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.05 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.05 در سایت

 1. مناقصه اجرای فونداسیون ساختمان اداری جدید / مناقصه , مناقصه اجرای فونداسیون ساختمان اداری جدید
 2. مزایده قطعه زمین محصور مساحت 4212مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده قطعه زمین محصور مساحت 4212مترمربع نوبت دوم
 3. مزایده پلاک ثبتی با عرصه دویست متر و اعیان 220متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با عرصه دویست متر و اعیان 220متر
 4. استعلام بها تیغه جداکننده هوایی 24 کیلوولت کات اوت تیغه ای به تعداد 160 سری / فرم استعلام بهاء , استعلام بها تیغه جداکننده هوایی 24 کیلوولت کات اوت تیغه ای به تعداد 160 سری
 5. مزایده 1.61 دانگ از ششدانگ از یک قطعه زمین ده هزار متر / مزایده,مزایده 1.61 دانگ از ششدانگ از یک قطعه زمین ده هزار متر
 6. مناقصه خرید P/F: NELES / مناقصه , مناقصه خرید P/F: NELES
 7. مناقصه خرید P/F SILVANI & YAMATAKE / مناقصه , مناقصه خرید P/F SILVANI & YAMATAKE
 8. مناقصه خرید SOR PRESSURE SWITCH / مناقصه , مناقصه خرید SOR PRESSURE SWITCH
 9. مناقصه خرید P/F HONEYWEEL / مناقصه , مناقصه خرید P/F HONEYWEEL
 10. مناقصه خرید مکانیکال سیل / مناقصه , مناقصه خرید مکانیکال سیل
 11. مناقصه BENTLY NEVADA / مناقصه , مناقصه BENTLY NEVADA
 12. مناقصه ساخت SHIELD مربوط به پمپهای P-01005& P-01007 / مناقصه , مناقصه ساخت SHIELD مربوط به پمپهای P-01005& P-01007
 13. مناقصه خرید قطعات جرثقیل / مناقصه , مناقصه خرید قطعات جرثقیل
 14. مزایده سه دانگ از ششدانگ منزل مسکونی 239.44متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ منزل مسکونی 239.44متر
 15. مناقصه خرید P/F SIMENS / مناقصه محدود خرید - بدون سپرده , مناقصه خرید P/F SIMENS
 16. مزایده ملک کاربری مسکونی شماره کلاسه 940425 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک کاربری مسکونی شماره کلاسه 940425 نوبت دوم
 17. مناقصه تهیه ، حمل ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری تعداد 225 دستگاه کنتور هوشمند / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه تهیه ، حمل ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری تعداد 225 دستگاه کنتور هوشمند
 18. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش10 مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش10 مشهد
 19. مزایده پلاک ثبتی بخش نه مشهد عرصه 160متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه مشهد عرصه 160متر
 20. مزایده راکتور استیل مواد شیمیایی - نوبت دوم / مزایده راکتور استیل مواد شیمیایی - نوبت دوم
 21. تجدید مزایده پروژه خرید و نصب و راه اندازی 9 عدد برج نوری / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مزایده پروژه خرید و نصب و راه اندازی 9 عدد برج نوری
 22. مزایده سازه تبلیغاتی - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده سازه تبلیغاتی - نوبت دوم
 23. مناقصه خرید لوازم یدکی توربین ، محفظه احتراق و قطعات جانبی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید لوازم یدکی توربین ، محفظه احتراق و قطعات جانبی
 24. مناقصه واگذاری (برون سپاری) جمع آوری ، حمل و تفکیک زباله از مبدا .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری (برون سپاری) جمع آوری ، حمل و تفکیک زباله از مبدا ....
 25. مناقصه خرید و نصب برج نور / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب برج نور
 26. مزایده اجاره مغازه / مزایده اجاره مغازه
 27. اصلاحیه مناقصه نصب تعداد 150 عدد فنداسیون روشنایی / اصلاحیه ،مناقصه نصب تعداد 150 عدد فنداسیون روشنایی
 28. مناقصه زیرسازی و جداول و آسفالت بخشی از معابر شهر صنعتی قزوین نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه زیرسازی و جداول و آسفالت بخشی از معابر شهر صنعتی قزوین نوبت دوم
 29. مزایده فروش واحدهای مسکونی / مزایده,مزایده فروش واحدهای مسکونی
 30. تجدید مزایده پنج باب مغازه - نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده پنج باب مغازه -نوبت دوم
 31. فراخوان بهره برداری از جایگاه تشریفات اختصاصی تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان شناسایی متقاضیان , فراخوان بهره برداری از جایگاه تشریفات اختصاصی تجدید نوبت دوم
 32. فراخوان شناسایی پیمانکار جهت تامین و استقرار سامانه مدیریت محتوای سازمانی / فراخوان , فراخوان شناسایی پیمانکار جهت تامین و استقرار سامانه مدیریت محتوای سازمانی
 33. مناقصه عملیات اجرای قسمت دوم جاده دسترسی و زیرسازی دیوار حصار / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای قسمت دوم جاده دسترسی و زیرسازی دیوار حصار
 34. آگهی فراخوان مناقصه خرید تجهیزات کتابخانه مرکزی / آگهی فراخوان مناقصه،آگهی فراخوان مناقصه خرید تجهیزات کتابخانه مرکزی
 35. مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 139 جنوب (ج) گچساران / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 139 جنوب (ج) گچساران
 36. مزایده واگذاری سهام شرکت ...نوبت دوم / خلاصه آگهی ,مزایده واگذاری سهام شرکت ...نوبت دوم
 37. مناقصه بخشی از عملیات اجرایی احداث قطعه یک تونل جنوبی / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه بخشی از عملیات اجرایی احداث قطعه یک تونل جنوبی
 38. مزایده نسبت به واگذاری جایگاههای عرضه نهال و گل و گیاه - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده نسبت به واگذاری جایگاههای عرضه نهال و گل و گیاه - نوبت دوم
 39. مزایده موتور سیکلت نامی 200CDI / مزایده,مزایده موتور سیکلت نامی 200CDI
 40. مزایده فروش دو دستگاه ماشین آلات / آگهی مزایده کتبی , مزایده فروش دو دستگاه ماشین آلات
 41. مزایده تعداد 11 قطعه زمین و یکواحد اداری / مزایده,مزایده تعداد 11 قطعه زمین و یکواحد اداری
 42. مزایده کاغذهای باطله و منسوخه / مزایده ، مزایده کاغذهای باطله و منسوخه
 43. مناقصه ساخت ، اجرا و نصب درب و پنجره های U.P.V.C ساختمان / مناقصه ، مناقصه ساخت ، اجرا و نصب درب و پنجره های U.P.V.C ساختمان
 44. مناقصه خرید ، نصب و تجهیز آشپزخانه در حال احداث / مناقصه ، مناقصه خرید ، نصب و تجهیز آشپزخانه در حال احداث
 45. مزایده تخریب ساختمان کانون آزادگان / مزایده ، مزایده تخریب ساختمان کانون آزادگان
 46. مزایده دو قطعه پلاک ثبتی 77/84 و 66/75مترمربع / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی 77/84 و 66/75مترمربع
 47. حراج حضوری تعداد 60 دستگاه خودرو / آگهی حراج حضوری, حراج حضوری تعداد 60 دستگاه خودرو
 48. مزایده فروش اموال اسقاطی و خارج از رده / مزایده ، مزایده فروش اموال اسقاطی و خارج از رده
 49. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان - نوبت دوم
 50. مزایده یک دستگاه شیرینگ پک مخصوص بسته بندی- نوبت دوم / مزایده یک دستگاه شیرینگ پک مخصوص بسته بندی- نوبت دوم
 51. مزایده سرقفلی سه دانگ مغازه 13.45متر نوبت دوم / مزایده,مزایده سرقفلی سه دانگ مغازه 13.45متر نوبت دوم
 52. مزایده یک دستگاه دیگ بخار / مزایده یک دستگاه دیگ بخار
 53. مزایده اپارتمان مسکونی با اعیان هشتاد و سه متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی با اعیان هشتاد و سه متر
 54. مزایده عمومی واگذاری تعدادی از پارکینگ ها / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی واگذاری تعدادی از پارکینگ ها
 55. مزایده فروش تعدادی از خودروهای خود / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی از خودروهای خود
 56. مزایده ششدانگ پلاک 95 فرعی از 4 فرعی 968 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 95 فرعی از 4 فرعی 968 اصلی
 57. مزایده تعدادی از املاک نوبت دوم / مزایده,مزایده تعدادی از املاک نوبت دوم
 58. مناقصه عمومی اجرای ساختمان سرای مهر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای ساختمان سرای مهر
 59. مزایده فروش 5 دستگاه اتومبیل / مزایده , مزایده فروش 5 دستگاه اتومبیل
 60. مناقصه خدمات امداد ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات و خدمات حمل و نقل.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات امداد ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات و خدمات حمل و نقل.....
 61. مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم
 62. فراخوان TBS پروژه خط تغذیه / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان TBS پروژه خط تغذیه
 63. مزایده عمومی فروش گرده بینه مقدار 102/795 مترمکعب / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش گرده بینه مقدار 102/795 مترمکعب
 64. مزایده پلاک ثبتی 4/5374 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4/5374
 65. مناقصه احداث پایگاه بهورزی بویین زهرا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پایگاه بهورزی بویین زهرا
 66. مزایده املاک تجاری مسکونی / مزایده,مزایده املاک تجاری مسکونی
 67. مناقصه خرید 5 دستگه مینیمم فلو والو / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید 5 دستگه مینیمم فلو والو
 68. مزایده املاک با میزان اقساط 50 درصد حداکثر 24 ماهه / مزایده,مزایده املاک با میزان اقساط 50 درصد حداکثر 24 ماهه
 69. مزایده یک قطعه زمین مساحت 1500مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1500مترمربع
 70. مناقصه چاپ مطبوعات مورد نیاز شعب تابعه / مناقصه چاپ مطبوعات مورد نیاز شعب تابعه
 71. مزایده پلاک های ثبتی 4/4180 و 184/24417 / مزایده,مزایده پلاک های ثبتی 4/4180 و 184/24417
 72. مزایده فروش اراضی مسکونی مجموعه مسکونی مهدیه نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش اراضی مسکونی مجموعه مسکونی مهدیه نوبت دوم
 73. مزایده انشعاب برق با ترانس و ... / آگهی مزایده, مزایده انشعاب برق با ترانس و ...
 74. مناقصه انجام عملیات لوله رانی (پایپ جکینگ)- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات لوله رانی (پایپ جکینگ)- نوبت دوم
 75. مزایده 80 هزار سهم مشاع از 1 میلیون و 929 سهم اراضی / مزایده,مزایده 80 هزار سهم مشاع از 1 میلیون و 929 سهم اراضی
 76. فراخوان اولویت های پژوهشی / فراخوان , فراخوان اولویت های پژوهشی
 77. مزایده یکباب واحد تجاری مساحت مفید 40.61متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب واحد تجاری مساحت مفید 40.61متر نوبت اول
 78. مزایده اراضی تجاری / مزایده,مزایده اراضی تجاری
 79. مزایده ششدانگ یکباب ساختمان انبار عرصه 5883.76متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان انبار عرصه 5883.76متر
 80. مزایده فروش 3 دستگاه رقص نور لیزری و یک دستگاه رباط ارک و ... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش 3 دستگاه رقص نور لیزری و یک دستگاه رباط ارک و ... نوبت دوم
 81. مزایده 22.57 شعیر از 48 شعیر از 96 شعیر مشاع ملک / مزایده,مزایده 22.57 شعیر از 48 شعیر از 96 شعیر مشاع ملک
 82. مزایده برنج طارم / مزایده,مزایده برنج طارم
 83. مناقصه اجرای تاسیسات آب و فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای تاسیسات آب و فاضلاب
 84. مزایده فروش یکدستگاه وانت کمپرسی نیسان / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه وانت کمپرسی نیسان
 85. مناقصه انجام عملیات لوله رانی (میکروتونلینگ) - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات لوله رانی (میکروتونلینگ) - نوبت دوم
 86. مزایده اپارتمان بخش دو فریدون کنار نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان بخش دو فریدون کنار نوبت اول
 87. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1128 فرعی از سی و دو اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1128 فرعی از سی و دو اصلی
 88. مزایده پلاکهای ثبتی کاربری تجاری و آپارتمان / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی کاربری تجاری و آپارتمان
 89. مزایده فروش خودرو / مزایده فروش خودرو
 90. مناقصه عملیات توسعه کابل کشی شبکه فیبر نوری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات توسعه کابل کشی شبکه فیبر نوری
 91. مزایده سه قطعه زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده سه قطعه زمین مسکونی نوبت دوم
 92. مناقصه خرید و حمل لوازم و تجهیزات مبارزه با آلودگی آب دریا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و حمل لوازم و تجهیزات مبارزه با آلودگی آب دریا
 93. مناقصه ترمیم بتن و اصلاح هندسی مسیر تردد نفتکش ها در انبار و .... / مناقصه , مناقصه ترمیم بتن و اصلاح هندسی مسیر تردد نفتکش ها در انبار و ....
 94. مزایده تعداد 36 دستگاه خودرو / آگهی مزایده , مزایده تعداد 36 دستگاه خودرو
 95. مزایده فروش لوازم اداری ، تاسیساتی ، برقی ، آهن و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش لوازم اداری ، تاسیساتی ، برقی ، آهن و ...
 96. تجدید فراخوان مناقصه SAMPLING SYSTEM CONTROLLER / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه SAMPLING SYSTEM CONTROLLER
 97. مناقصه شبکه ارتباط پشتیبان ماهواره ای / مناقصه, مناقصه شبکه ارتباط پشتیبان ماهواره ای
 98. مزایده نیاز به سرمایه گذار در زمینه تجهیزات و پروژه های برق و ابزار دقیق / آگهی مزایده, مزایده نیاز به سرمایه گذار در زمینه تجهیزات و پروژه های برق و ابزار دقیق
 99. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت کل 441مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت کل 441مترمربع
 100. مزایده فروش تعدادی از خودروهای درجه 2 / مزایده عمومی, مزایده فروش تعدادی از خودروهای درجه 2
 101. مناقصه مدیریت و انجام کلیه عملیات مربوط به بازرسی فنی کلیه تجهیزات ثابت مکانیکی و ... / فراخوان مناقصات, مناقصه مدیریت و انجام کلیه عملیات مربوط به بازرسی فنی کلیه تجهیزات ثابت مکانیکی و ...
 102. مناقصه جایگزینی UPS های شماره 1 و 2 واحد PVC / فراخوان مناقصه های عمومی, مناقصه جایگزینی UPS های شماره 1 و 2 واحد PVC
 103. تجدید مناقصه راهبری، سرویس ، نگهداری و شارژ و تست کپسول های اطفاء حریق .... / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه راهبری، سرویس ، نگهداری و شارژ و تست کپسول های اطفاء حریق ....
 104. همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 96 / همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 96
 105. مزایده ملک بخش 21 اردبیل مساحت 172مترمربع / مزایده,مزایده ملک بخش 21 اردبیل مساحت 172مترمربع
 106. مزایده فروش املاک تجاری اداری و مسکونی / مزایده,مزایده فروش املاک تجاری اداری و مسکونی
 107. مناقصه ارائه خدمات تخلیه و انتقال ضایعات عملیاتی و مواد صنعتی... / آگهی مناقصه , مناقصه ارائه خدمات تخلیه و انتقال ضایعات عملیاتی و مواد صنعتی..
 108. مزایده فروش خودروهای اسقاط مازاد بر نیاز / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش خودروهای اسقاط مازاد بر نیاز
 109. فراخوان شناسه پیمانکار نرم افزار بودجه ریزی / فراخوان , فراخوان شناسه پیمانکار نرم افزار بودجه ریزی
 110. مزایده فروش یک قطعه زمین به شماره چهارصد و بیست / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین به شماره چهارصد و بیست
 111. مزایده فروش خودرو 206 / مزایده , مزایده فروش خودرو 206
 112. مزایده فروش ضایعات چوب ، نایلون و لاستیک پایه واشر / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات چوب ، نایلون و لاستیک پایه واشر
 113. فراخوان عملیات جوشکاری لوله های روسطحی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان عملیات جوشکاری لوله های روسطحی
 114. فراخوان مناقصه خرید لوله پلی اتیلن / فراخوان مناقصه ،فراخوان مناقصه خرید لوله پلی اتیلن
 115. آگهی مناقصه خرید لباس کار / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خرید لباس کار
 116. ارزیابی کیفی خرید، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان,ارزیابی کیفی خرید، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن نوبت دوم
 117. تجدید مناقصه امور بیمه ای خود در رشته های باربری وارداتی ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تجدید امور بیمه ای خود در رشته های باربری وارداتی ...نوبت دوم
 118. مناقصه خرید مقدار 700.000 هفتصد هزار کیلوگرم روغن مایع نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید مقدار 700.000 هفتصد هزار کیلوگرم روغن مایع نوبت دوم
 119. تجدید مزایده فروش اجناس مازاد برقی انبار اسلام آباد و بختیار نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده , مزایده فروش اجناس مازاد برقی انبار اسلام آباد و بختیار نوبت دوم
 120. مناقصه احداث یک باب سوله با سازه خرپا / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث یک باب سوله با سازه خرپا
 121. مزایده فروش کنسانتره فسفات / مزایده ، مزایده فروش کنسانتره فسفات
 122. آگهی مزایده بهره برداری از 2 جایگاه CNG - نوبت دوم / آگهی مزایده ,آگهی مزایده بهره برداری از 2 جایگاه CNG - نوبت دوم
 123. مناقصه انجام امور خدمات گازبانی شهرستان قرچک - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات گازبانی شهرستان قرچک - نوبت دوم
 124. مناقصه خرید لوله فلزی / مناقصه ، مناقصه خرید لوله فلزی
 125. مناقصه تهیه و توزیع تشک های مواج مد ریسک و لو ریسک .... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه و توزیع تشک های مواج مد ریسک و لو ریسک ....
 126. تجدید مزایده فروش کامیون خاور پرس زباله .... نوبت دوم / تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده فروش کامیون خاور پرس زباله - نوبت دوم
 127. مزایده قطعه ملک با کاربری صنعتی نوبت دوم / مزایده,مزایده قطعه ملک با کاربری صنعتی نوبت دوم
 128. مزایده واگذاری تعداد محدودی از املاک مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری تعداد محدودی از املاک مسکونی
 129. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 33675مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 33675مترمربع
 130. مزایده 3.24 دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده 3.24 دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان مسکونی
 131. مناقصه عملیات حفر چاه سوم شهرک صنعتی کاسپین- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات حفر چاه سوم شهرک صنعتی کاسپین- نوبت دوم
 132. فراخوان مناقصه انجام خدمات موزع و کارگر انبار و راننده لیفتراک - نوبت دوم 95.10.5 / آگهی ارزیابی کیفی فراخوان / مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات موزع و کارگر انبار و راننده لیفتراک - نوبت دوم 95.10.5
 133. فراخوان اجرای عملیات آسفالت تراشی و روکش آسفالت گرم ....نوبت دوم / فراخوان , فراخوان اجرای عملیات آسفالت تراشی و روکش آسفالت گرم ....نوبت دوم
 134. مناقصه حفاظت و نگهبانی شهرکهای صنعتی تابعه- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه حفاظت و نگهبانی شهرکهای صنعتی تابعه- نوبت دوم
 135. مزایده بهره برداری از سالن بدنسازی .... / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از سالن بدنسازی ....
 136. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول
 137. تجدید مزایده فروش عرصه و اعیان و ماشین آلات و تاسیسات کارخانه تولیدی / آگهی تجدید مزایده ، تجدید مزایده فروش عرصه و اعیان و ماشین آلات و تاسیسات کارخانه تولیدی
 138. مزایده ششدانگ اپارتمان اداری طبقه 5 شمالی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان اداری طبقه 5 شمالی
 139. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 82.34مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 82.34مترمربع
 140. سمینار آموزشی اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم / سمینار آموزشی اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
 141. مزایده فروش ساختمان مسکونی مساحت 112.73مترمربع / مزایده,مزایده فروش ساختمان مسکونی مساحت 112.73مترمربع
 142. مزایده فروش نیسان کمپرسی مدل 1387 / مزایده , مزایده فروش نیسان کمپرسی مدل 1387
 143. مزایده تمامی ششدانگ یک قطعه زمین مساحت ششصد متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یک قطعه زمین مساحت ششصد متر
 144. مناقصه تکمیل ساختمان اداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان اداری
 145. مزایده ششدانگ عرصه تعداد 6 قطعه با کاربری مسکونی نوبت چهارم / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه تعداد 6 قطعه با کاربری مسکونی نوبت چهارم
 146. مزایده ششدانگ اپارتمان اداری / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان اداری
 147. مزایده فروش یک پژو پارس مدل 94 سفید رنگ / آگهی مزایده , مزایده فروش یک پژو پارس مدل 94 سفید رنگ
 148. تجدید مزایده فروش عرصه و اعیان و ماشین آلات و تاسیسات کارخانه / آگهی تجدید مزایده ، تجدید مزایده فروش عرصه و اعیان و ماشین آلات و تاسیسات کارخانه
 149. آگهی مناقصه عمومی انجام امور مربوط به خدمات عمومی ، تاسیسات.... / آگهی مناقصه عمومی ، آگهی مناقصه عمومی انجام امور مربوط به خدمات عمومی ، تاسیسات...
 150. مزایده عرصه و اعیان اپارتمان بخش دو 74.29مترمربع تجدید / مزایده,مزایده عرصه و اعیان اپارتمان بخش دو 74.29مترمربع تجدید
 151. مزایده عرصه و اعیان اپارتمان تجدید / مزایده,مزایده عرصه و اعیان اپارتمان تجدید
 152. مناقصه عملیات ترمیم و آسفالت نوارهای حفاری نوبت دوم / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ترمیم و آسفالت نوارهای حفاری نوبت دوم
 153. مناقصه احداث شبکه فشار ضعیف و متوسط هوایی و .... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه احداث شبکه فشار ضعیف و متوسط هوایی و .... نوبت دوم
 154. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پیمان غذایی مراکز نفت شهید لرستانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای،آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پیمان غذایی مراکز نفت شهید لرستانی
 155. مناقصه خرید 400 متر طول راهبند استیل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 400 متر طول راهبند استیل
 156. مزایده ملک به مساحت صد و سی و هفت متر تجدید / مزایده,مزایده ملک به مساحت صد و سی و هفت متر تجدید
 157. مزایده یک قطعه زمین مساحت 20.000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 20.000متر
 158. اصلاحیه مناقصه احداث شبکه فشار ضعیف و متوسط هوایی / اصلاحیه , مناقصه احداث شبکه فشار ضعیف و متوسط هوایی
 159. مناقصه خرید اقلام و نهاده های دامی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید اقلام و نهاده های دامی
 160. مزایده یک قطعه زمین مساحت 660متر تجدید / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 660متر تجدید
 161. مزایده ششدانگ ساختمان با عرصه 64.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان با عرصه 64.80متر
 162. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 115 کیلومتر شبکه توزیع نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 115 کیلومتر شبکه توزیع نوبت دوم
 163. مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودروی سواری سمند دوگانه سوز / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودروی سواری سمند دوگانه سوز
 164. فراخوان خرید اتصالات سرچاهی نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید اتصالات سرچاهی نوبت دوم
 165. مناقصه خریداری لوله - اتصالات و شیرآلات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری لوله - اتصالات و شیرآلات
 166. مزایده ششدانگ زمین به مساحت یکصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت یکصد متر
 167. مزایده انواع کتاب / مزایده,مزایده انواع کتاب
 168. مزایده ملک مساحت 57/49متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 57/49متر
 169. مزایده ملک شامل ساختمان 4 طبقه با عمر بیش از 20 سال / مزایده,مزایده ملک شامل ساختمان 4 طبقه با عمر بیش از 20 سال
 170. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین بخش یازده / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین بخش یازده
 171. مزایده یک دستگاه اتومبیل اتوبوس بیابانی / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل اتوبوس بیابانی
 172. مزایده یک دستگاه اتومبیل اتوبوس بیابانی / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل اتوبوس بیابانی
 173. مزایده ششدانگ یکباب تجاری 206.02مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب تجاری 206.02مترمربع
 174. مزایده فروش دام / آگهی مزایده , مزایده فروش دام
 175. مناقصه واگذاری برون سپاری تصدی مشاغل خدماتی / مناقصه , مناقصه واگذاری برون سپاری تصدی مشاغل خدماتی
 176. مناقصه اجرای مخزن 5000 مترمکعبی جلفا، شیرخانه ها و ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی, مناقصه اجرای مخزن 5000 مترمکعبی جلفا، شیرخانه ها و ...
 177. مناقصه انجام امور خدمات امداد شهرستان شهریار و CGS ششم - نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدمات امداد شهرستان شهریار و CGS ششم - نوبت دوم
 178. مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 022 شمال ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 022 شمال ...
 179. مناقصه خرید تعداد 3 دستگاه سرور نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تعداد 3 دستگاه سرور نوبت دوم
 180. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان مساحت 67.43متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان مساحت 67.43متر
 181. مزایده فروش اجناس ضایعاتی (اسقاط و نیمه اسقاط) نوبت دوم / مزایده فروش اجناس ضایعاتی (اسقاط و نیمه اسقاط) نوبت دوم
 182. مناقصه واگذاری تمام و یا قسمتی از 6 بلوک اختصاصی / مناقصه ، مناقصه واگذاری تمام و یا قسمتی از 6 بلوک اختصاصی
 183. مزایده موتورسیکلت / مزایده موتورسیکلت
 184. مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شرکت تعاونی مسکن...- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شرکت تعاونی مسکن- نوبت دوم
 185. مزایده یک قطعه زمین بخش دو بوشهر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش دو بوشهر نوبت دوم
 186. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو همدان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو همدان
 187. مناقصه برق رسانی به روستایی منطقه یک / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه برق رسانی به روستایی منطقه یک
 188. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 40 کیلومتر خط تغذیه - نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 40 کیلومتر خط تغذیه - نوبت دوم
 189. انتخاب پیمانکار حفظ و نگهداری مجموعه های باغ گیاهشناسی ملی ایران / انتخاب پیمانکار حفظ و نگهداری مجموعه های باغ گیاهشناسی ملی ایران
 190. مزایده ششدانگ ملک قولنامه ای توقیفی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک قولنامه ای توقیفی نوبت اول
 191. مزایده یک دستگاه تراکتور ام اف 285 / مزایده ، مزایده یک دستگاه تراکتور ام اف 285
 192. مزایده یک دستگاه تراکتور ام اف 285 / مزایده ، مزایده یک دستگاه تراکتور ام اف 285
 193. مزایده ساختمان بخش سیزده مساحت 226.2متر / مزایده,مزایده ساختمان بخش سیزده مساحت 226.2متر
 194. مزایده فروش سرقفلی ششدانگ واحد تجاری 65.50متر / مزایده,مزایده فروش سرقفلی ششدانگ واحد تجاری 65.50متر
 195. مناقصه انجام عملیات امورات دامپروری و فنی و عمرانی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات امورات دامپروری و فنی و عمرانی
 196. مناقصه انجام امور خدماتی و تنظیف نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام امور خدماتی و تنظیف نوبت دوم
 197. فراخوان مناقصه احداث پل سه دهانه هشت متری نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث پل سه دهانه هشت متری نوبت دوم
 198. فراخوان مناقصه احداث هتل آپارتمان نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث هتل آپارتمان نوبت دوم
 199. فراخوان مناقصه تعریض پل شهید علمداری نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعریض پل شهید علمداری نوبت دوم
 200. فراخوان احدا

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...