اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.04 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.04 در سایت

 1. مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره سه خرم آباد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره سه خرم آباد
 2. مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شرکت تعاونی مسکن... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شرکت تعاونی مسکن...
 3. آگهی عمومی خرید اقلام تاسیساتی / آگهی عمومی ،آگهی عمومی خرید اقلام تاسیساتی
 4. فراخوان مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از جایگاه های شرکتی میاندوآب و .... نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از جایگاه های شرکتی میاندوآب و .... نوبت دوم
 5. مزایده طبقه اول یک ساختمان مسکونی نود متر نوبت اول / مزایده,مزایده طبقه اول یک ساختمان مسکونی نود متر نوبت اول
 6. مزایده ملک زمینی به مساحت 250متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک زمینی به مساحت 250متر نوبت دوم
 7. مزایده اپارتمان مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی نوبت دوم
 8. آگهی مناقصه پروژه کاهش تلفات شهرستان خرمشهر و ... / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه پروژه کاهش تلفات شهرستان خرمشهر و ...
 9. مناقصه واگذاری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه واگذاری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی- نوبت دوم
 10. مناقصه خرید کارتن یواف / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کارتن یواف
 11. مناقصه واگذاری اجراى پروژه تکمیل کلینیک ویژه بیمارستان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ، مناقصه واگذاری اجراى پروژه تکمیل کلینیک ویژه بیمارستان نوبت دوم
 12. مزایده تعداد 11 دستگاه خودرو / مزایده تعداد 11 دستگاه خودرو
 13. مزایده یک قطعه زمین کاربری موادغذایی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری موادغذایی
 14. مناقصه شیر استریلیزه ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه شیر استریلیزه ... نوبت دوم
 15. مزایده قدرالسهم خود در مجتمع تجاری ارم / مزایده,مزایده قدرالسهم خود در مجتمع تجاری ارم
 16. مناقصه امور نظافتی نگهداری و نگهبانی فضای سبز کارخانه سیمان / مناقصه امور نظافتی نگهداری و نگهبانی فضای سبز کارخانه سیمان
 17. مناقصه انتخاب پیمانکار خدماتی و نظافت عمومی و صنعتی / آگهی مناقصه,مناقصه انتخاب پیمانکار خدماتی و نظافت عمومی و صنعتی
 18. مناقصه احداث محوطه سازی مدرسه - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث محوطه سازی مدرسه - نوبت دوم
 19. مزایده فروش خط لوله فولادی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش خط لوله فولادی نوبت دوم
 20. مناقصه انجام خدمات پشتیانی فناوری اطلاعات و ارتباطات نوبت دوم / فراخوان ، مناقصه انجام خدمات پشتیانی فناوری اطلاعات و ارتباطات نوبت دوم
 21. فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین ، نصب و راه اندازی دو دستگاه ترانسفورماتور / فراخوان شناسایی و ارزیابی، فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین ، نصب و راه اندازی دو دستگاه ترانسفورماتور
 22. مناقصه خرید 50 دستگاه رایانه سرور / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 50 دستگاه رایانه سرور
 23. فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان پست موبایل و اصلی برق / فراخوان شناسایی و ارزیابی، فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان پست موبایل و اصلی برق
 24. فراخوان شناسایی و ارزیابی سازندگان قطعات ساختنی / فراخوان شناسایی و ارزیابی، فراخوان شناسایی و ارزیابی سازندگان قطعات ساختنی
 25. فراخوان شناسایی و ارزیابی تجهیزات سیستم هوای فشرده / فراخوان شناسایی و ارزیابی، فراخوان شناسایی و ارزیابی تجهیزات سیستم هوای فشرده
 26. فراخوان عملیات نصب دو عد درام و پایپینگ / فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار,فراخوان عملیات نصب دو عد درام و پایپینگ
 27. مزایده تعداد 83 قطعه از اراضی / مزایده,مزایده تعداد 83 قطعه از اراضی
 28. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 1328متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 1328متر
 29. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی یک واحد اپارتمان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی یک واحد اپارتمان
 30. مزایده منزل مسکونی و ششدانگ دو قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی و ششدانگ دو قطعه زمین نوبت اول
 31. مزایده راهبری کشتارگاه / مزایده , مزایده راهبری کشتارگاه
 32. مناقصه عمومی احداث آموزشگاه نه کلاسه و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی احداث آموزشگاه نه کلاسه و ...
 33. فراخوان اجاره عرصه فقط زمین در پارک های سطح شهر جهت استقرار مجموعه بازی کودکان / فراخوان , فراخوان اجاره عرصه فقط زمین در پارک های سطح شهر جهت استقرار مجموعه بازی کودکان
 34. مزایده زمین تجاری در شهرستان نیشابور / مزایده,مزایده زمین تجاری در شهرستان نیشابور
 35. مناقصه اجرای بخشی از شبکه فیبرنوری زمینی شهر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای بخشی از شبکه فیبرنوری زمینی شهر
 36. مناقصه احداث راه دسترسی بیمارستان شیروان / مناقصه , مناقصه احداث راه دسترسی بیمارستان شیروان
 37. مزایده واگذاری محل های گل فروشی / آگهی مزایده,مزایده واگذاری محل های گل فروشی
 38. مزایده 4 قطعه زمین بخش یک همدان نوبت سوم / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین بخش یک همدان نوبت سوم
 39. مزایده وسایل نقلیه / مزایده وسایل نقلیه
 40. مزایده دو واحد آپارتمانی مسکن مهر / مزایده,مزایده دو واحد آپارتمانی مسکن مهر
 41. مناقصه power transformer .... - نوبت دوم / مناقصه power transformer -نوبت دوم
 42. مزایده فروش ملک مشاع پلاک ثبتی 9528 / مزایده,مزایده فروش ملک مشاع پلاک ثبتی 9528
 43. مناقصه نیروی انسانی واحد فضای سبز / آگهی مناقصه,مناقصه نیروی انسانی واحد فضای سبز
 44. فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در نواحی صنعتی و غیرصنعتی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در نواحی صنعتی و غیرصنعتی نوبت دوم
 45. فراخوان خرید 70 عدد تصحیح کننده- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان خرید 70 عدد تصحیح کننده- نوبت دوم
 46. مناقصه خرید مقدار 700.000 هفتصد هزار کیلوگرم روغن مایع / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید مقدار 700.000 هفتصد هزار کیلوگرم روغن مایع
 47. مزایده شش باب مغازه یک مرحله ای نوبت دوم / مزایده,مزایده شش باب مغازه یک مرحله ای نوبت دوم
 48. مناقصه جهت بهسازی و اجرای روکش آسفالت سایت صنعتی / مناقصه , مناقصه جهت بهسازی و اجرای روکش آسفالت سایت صنعتی
 49. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با عرصه 295مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با عرصه 295مترمربع
 50. مزایده منزل مسکونی کلاسه 951030 مرحله دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی کلاسه 951030 مرحله دوم
 51. مزایده یک دستگاه پرس / مزایده یک دستگاه پرس
 52. مزایده یکباب منزل مسکونی بخش دو نیشابور مرحله اول / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی بخش دو نیشابور مرحله اول
 53. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مرحله دوم
 54. فراخوان خرید زغالسنگ / آگهی فراخوان,فراخوان خرید زغالسنگ
 55. مزایده یک قطعه زمین 131متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 131متر
 56. مناقصه تهیه مصالح ، ترمیم و بازسازی آسفالت مسیر شبکه و ... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح ، ترمیم و بازسازی آسفالت مسیر شبکه و ... نوبت دوم
 57. مناقصه زیرسازی و اسفالت کوچه ها و معابر شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه زیرسازی و اسفالت کوچه ها و معابر شهر نوبت دوم
 58. فراخوان واگذاری حمل فرآورده های بنزین / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان واگذاری حمل فرآورده های بنزین
 59. مزایده ملک به مساحت 235.60متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 235.60متر نوبت اول
 60. مزایده واحدی مسکونی مساحت 178 متر بخش دو نوبت اول / مزایده,مزایده واحدی مسکونی مساحت 178 متر بخش دو نوبت اول
 61. مزایده 4 دانگ از ششدانگ یک واحد منزل مسکونی / مزایده,مزایده 4 دانگ از ششدانگ یک واحد منزل مسکونی
 62. نخستین المپیاد ملی بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی / نخستین المپیاد ملی بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
 63. مزایده تعداد هفت دستگاه از خودروهای مازاد / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده تعداد هفت دستگاه از خودروهای مازاد
 64. مزایده واگذاری یک قطعه زمین متراژ 261.19 متر جنوبی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین متراژ 261.19 متر جنوبی نوبت دوم
 65. مزایده یکباب مغازه به مساحت 45متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 45متر
 66. مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی نوبت دوم
 67. مزایده تعداد دو باب مغازه ، بوفه و کافی شاپ پردیس سینمایی / آگهی مزایده , مزایده تعداد دو باب مغازه ، بوفه و کافی شاپ پردیس سینمایی
 68. مناقصه تعداد 53 دستگاه خودرو شخصی جهت حمل و نقل و سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه , مناقصه تعداد 53 دستگاه خودرو شخصی جهت حمل و نقل و سرویس ایاب و ذهاب
 69. مناقصه اجرای فنداسیون خوابگاه 400 نفره و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فنداسیون خوابگاه 400 نفره و ...
 70. مزایده اپارتمان به مساحت پنجاه و هشت مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت پنجاه و هشت مترمربع
 71. مناقصه خرید پکیج تولید نیتروژن / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید پکیج تولید نیتروژن
 72. فراخوان مناقصه احداث پل رودخانه شور / مناقصه, فراخوان مناقصه احداث پل رودخانه شور
 73. مزایده یک سالن مرغداری متراژ 875متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک سالن مرغداری متراژ 875متر نوبت اول
 74. مناقصه عملیات ترمیم و آسفالت نوارهای حفاری / مناقصه, مناقصه عملیات ترمیم و آسفالت نوارهای حفاری
 75. مناقصه احداث شبکه فشار ضعیف و متوسط هوایی و .... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث شبکه فشار ضعیف و متوسط هوایی و ....
 76. مناقصه اجرای پروژه بهسازی پیاده روهای بلوار رسالت جنوبی / مناقصه ، مناقصه اجرای پروژه بهسازی پیاده روهای بلوار رسالت جنوبی
 77. اصلاحیه مناقصه احداث مجتمع آموزشی و خوابگاهی شرکت پشتیبانی امور دام / اصلاحیه, مناقصه احداث مجتمع آموزشی و خوابگاهی شرکت پشتیبانی امور دام
 78. مزایده مقدار 9300 کیلوگرم پسته تولیدی / آگهی مزایده , مزایده مقدار 9300 کیلوگرم پسته تولیدی
 79. مزایده سرقفلی تعداد 13 باب مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده سرقفلی تعداد 13 باب مغازه نوبت دوم
 80. مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز توسعه شبکه دیتای / مناقصه ، مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز توسعه شبکه دیتای
 81. ارزیابی کیفی خرید، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان,ارزیابی کیفی خرید، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن
 82. مزایده فروش اقلام نو راکد انبارها شامل انواع تیرآهن .... / آگهی مزایده,مزایده فروش اقلام نو راکد انبارها شامل انواع تیرآهن ....
 83. تجدید فراخوان خدمات مشاور حسابرسی مالی / آگهی فراخوان عمومی , تجدید فراخوان خدمات مشاور حسابرسی مالی
 84. مزایده انواع ضایعات کاغذ چاپخانه / آگهی مزایده , مزایده انواع ضایعات کاغذ چاپخانه
 85. مناقصه اجرای عملیات تزریق و آببندی مقطع و ..... / مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات تزریق و آببندی مقطع و .....
 86. مناقصه خرید 595 اصله پایه بتنی 9 متری ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید 595 اصله پایه بتنی 9 متری ...
 87. مزایده ملک واقع در ورامین دهوین / مزایده ، مزایده ملک خود را واقع در ورامین دهوین
 88. تجدید مناقصه خرید پانزده هزار لیتر روغن توربین FUCHS نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید پانزده هزار لیتر روغن توربین FUCHS نوبت دوم
 89. مناقصه عملیات پرسکاری آهن قراضه فله / مناقصه عملیات پرسکاری آهن قراضه فله
 90. مزایده تعدادی از اقلام مازاد / آگهی مزایده , مزایده تعدادی از اقلام مازاد
 91. مناقصه عملیات بازسازی آپارتمان مسکونی نوبت دوم / مناقصه عملیات بازسازی آپارتمان مسکونی نوبت دوم
 92. مناقصه خرید چوب و تخته چند لایی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید چوب و تخته چند لایی نوبت دوم
 93. مناقصه یراق آلات و آبکاری، پیچ میخ , دسته پلی اتیلن , طناب و غیره نوبت دوم / مناقصه, مناقصه یراق آلات و آبکاری، پیچ میخ , دسته پلی اتیلن , طناب و غیره نوبت دوم
 94. مزایده 6 دستگاه خودروی / آگهی مزایده عمومی,مزایده 6 دستگاه خودروی
 95. مناقصه عملیات تونل دسترسی ضلع شمال شرقی .... / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تونل دسترسی ضلع شمال شرقی ....
 96. مناقصه سیم آلومینیوم 120 هاینا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه سیم آلومینیوم 120 هاینا
 97. مزایده فروش اقساطی املاک 95.10.4 / مزایده,مزایده فروش اقساطی املاک 95.10.4
 98. مزایده ششدانگ اپارتمان 89/94مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 89/94مترمربع
 99. آگهی ارزیابی کیفی مشاوران احداث ایستگاه سامانه اتوبوس خط 2 / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران،آگهی ارزیابی کیفی مشاوران احداث ایستگاه سامانه اتوبوس خط 2
 100. مناقصه پیمان غذایی کارکنان مرکز انتقال نفت مرگاو / مناقصه پیمان غذایی کارکنان مرکز انتقال نفت مرگاو
 101. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 5 کیلومتر خط تغذیه و... / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 5 کیلومتر خط تغذیه و..
 102. مزایده 4.5 دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده 4.5 دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی نوبت اول
 103. مزایده یک و نیم دانگ از ششدانگ منزل مسکونی و باغ نوبت اول / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ از ششدانگ منزل مسکونی و باغ نوبت اول
 104. مناقصه مربوط به انجام خدمات نقشه برداری شامل عملیات زمینی جهت مثلث بندی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه دو مرحله ای عمومی,مناقصه مربوط به انجام خدمات نقشه برداری شامل عملیات زمینی جهت مثلث بندی ... نوبت دوم
 105. مزایده فروش تعداد 24 دستگاه انواع خودروی اسقاطی / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 24 دستگاه انواع خودروی اسقاطی
 106. آگهی مناقصه ONLINE ANALYZER FOR MEASURING- نوبت دوم / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه ONLINE ANALYZER FOR MEASURING- نوبت دوم
 107. مزایده آبی خاکی باغ یاحسینی- تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده آبی خاکی باغ یاحسینی- تجدید
 108. مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاهی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاهی
 109. مزایده ششدانگ زمین مساحت 491مترمربع بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 491مترمربع بخش دو
 110. مزایده پژو 405 جی ال ایکس آی رنگ نقره ای نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده پژو 405 جی ال ایکس آی رنگ نقره ای نوبت دوم
 111. مناقصه پیمان نگهبانی ایستگاه های مخابراتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پیمان نگهبانی ایستگاه های مخابراتی
 112. مناقصه مربوط به انجام خدمات نقشه برداری ... نوبت دوم / آگهی مناقصه دو مرحله ای عمومی,مناقصه مربوط به انجام خدمات نقشه برداری ... نوبت دوم
 113. مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 220.000مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 220.000مترمربع
 114. مناقصه خرید کفساز فلوتاسیون زغالسنگ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید کفساز فلوتاسیون زغالسنگ نوبت دوم
 115. مناقصه نگهداری و تعمیرات سیستم مخابرات / مناقصه نگهداری و تعمیرات سیستم مخابرات
 116. مزایده ملک مسکونی به عرصه نود و پنج متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی به عرصه نود و پنج متر نوبت اول
 117. مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری 250مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری 250مترمربع
 118. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش 16 قزوین / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش 16 قزوین
 119. مزایده 17 سهم مشاع از سی سهم مشاع سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 17 سهم مشاع از سی سهم مشاع سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی
 120. مناقصه پروژه آسفالت ریزی در خیابان اصلی شهرک -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه آسفالت ریزی در خیابان اصلی شهرک -نوبت دوم
 121. تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های PG و ... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های PG و ... - نوبت دوم
 122. دعوت به همکاری جهت تکمیل سبد کالایی / دعوت به همکاری جهت تکمیل سبد کالایی
 123. مزایده تعداد یک دستگاه پژو پارس / مزایده ، مزایده تعداد یک دستگاه پژو پارس
 124. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مرکبات 2000متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مرکبات 2000متر
 125. مزایده تعدادی از واحدهای خود / مزایده ، مزایده تعدادی از واحدهای خود
 126. مناقصه بازسازی پاساژ و طراحی مجدد نمای پاساژ / مناقصه ، مناقصه بازسازی پاساژ و طراحی مجدد نمای پاساژ
 127. مناقصه جهت خرید و نصب 6 عدد آسانسور 12 و 13 / مناقصه جهت خرید و نصب 6 عدد آسانسور 12 و 13
 128. مزایده مقدار 550 تن ورق دریایی گرید A517B / مزایده مقدار 550 تن ورق دریایی گرید A517B
 129. آگهی فراخوان شناسایی تولیدکنندگان و تامین کنندگان کالا و تجهیزات مخابراتی ict , خدمات مشاوره / آگهی فراخوان شناسایی تولیدکنندگان و تامین کنندگان کالا و تجهیزات مخابراتی ict , خدمات مشاوره
 130. مزایده انجام سرمایه گذاری برای اکتشاف ... / مزایده ، مزایده انجام سرمایه گذاری برای اکتشاف ...
 131. مزایده مازاد ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 88/72مترمربع / مزایده,مزایده مازاد ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 88/72مترمربع
 132. مناقصه خرید انواع لیبل OPP / مناقصه , مناقصه خرید انواع لیبل OPP
 133. مزایده فروش حدود 45 تن اسید چرب / مزایده ، مزایده فروش حدود 45 تن اسید چرب
 134. مناقصه اجرای پروژه احداث یک باب سوله نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه احداث یک باب سوله نوبت دوم
 135. مناقصه خرید sulphur guard bed D-1275 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید sulphur guard bed D-1275
 136. مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ 3690مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ 3690مترمربع نوبت دوم
 137. مزایده فروش هشت دستگاه خودرو سبک ...- نوبت دوم / فراخوان مزایده, مزایده فروش هشت دستگاه خودرو سبک ...- نوبت دوم
 138. حراج تعداد 27 قلم کالاهای ضایعاتی , مستعمل وبلا استفاده ... / آگهی حراج,حراج تعداد 27 قلم کالاهای ضایعاتی , مستعمل وبلا استفاده ...
 139. مزایده مقدار تقریبی 35000 تن نرمه گندله ... / مزایده مزایده مقدار تقریبی 35000 تن نرمه گندله ...
 140. مزایده جمع آوری و تفکیک پسماند خشک / آگهی مزایده عمومی, مزایده جمع آوری و تفکیک پسماند خشک
 141. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 خورموج / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 خورموج
 142. فراخوان تهیه فهرست کوتاه مشاوران جهت انجام خدمات مشاوره تامین مالی / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران, فراخوان تهیه فهرست کوتاه مشاوران جهت انجام خدمات مشاوره تامین مالی
 143. مناقصه خرید Hydrant with water & foam monitor- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید Hydrant with water & foam monitor- نوبت دوم
 144. مزایده امتیاز نصب و بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی- 95.10.04 / مزایده, مزایده امتیاز نصب و بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی-1395.10.04
 145. مزایده تعدادی املاک تجاری و مسکونی در تهران و سایر استانها 95.10.4 / مزایده,مزایده تعدادی املاک تجاری و مسکونی در تهران و سایر استانها 95.10.4
 146. مشارکت در ساخت احداث پروژه های تجاری و هتل 5 ستاره 95.10.4 / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت احداث پروژه های تجاری و هتل 5 ستاره 95.10.4
 147. مزایده فروش برخی از خودروها نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده فروش برخی از خودروها نوبت دوم
 148. مناقصه عملیات ساخت و نصب پنجره های UPVC / آگهی شناسایی پیمانکار, مناقصه عملیات ساخت و نصب پنجره های UPVC
 149. مناقصه تامین سیستم مکنده کارگاه چوب و سیستم خشک کن چوب / آگهی شناسایی تامین کنندگان, مناقصه تامین سیستم مکنده کارگاه چوب و سیستم خشک کن چوب
 150. مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 476/78متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 476/78متر
 151. مزایده فروش کلیه خطوط خط تولید نان صنعتی- 95.10.04 / مزایده, مزایده فروش کلیه خطوط خط تولید نان صنعتی- 95.10.04
 152. مزایده فروش انواع آهن آلات، ابزارآلات راهسازی و ... / مزایده, مزایده فروش انواع آهن آلات، ابزارآلات راهسازی و ...
 153. مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی
 154. مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی موقوفه جوانمرد قصاب / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی موقوفه جوانمرد قصاب
 155. خلاصه آگهی مزایده 1 باب مغازه - نوبت دوم / خلاصه آگهی مزایده , خلاصه آگهی مزایده 1 باب مغازه نوبت دوم
 156. مزایده بیل مکانیکی کوماتسو / مزایده بیل مکانیکی کوماتسو
 157. مناقصه تامین کارتن نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه تامین کارتن نوبت دوم
 158. مناقصه خرید نوارخوان و کارتریج نوبت دوم / مناقصه خرید نوارخوان و کارتریج نوبت دوم
 159. مزایده تعداد 3 دستگاه خود رو سواری متعلق به خود / مزایده , مزایده تعداد 3 دستگاه خود رو سواری متعلق به خود
 160. مزایده لیست اقلام (قالب های مازاد): شامل 137 پک انواع قالب های قطعات خودروهای سمند / مزایده , مزایده لیست اقلام (قالب های مازاد): شامل 137 پک انواع قالب های قطعات خودروهای سمند
 161. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان
 162. مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده اقلام ضایعاتی
 163. مزایده فروش حدود 140 عدد چرخ فرسوده لکوموتیو / مزایده عمومی,مزایده فروش حدود 140 عدد چرخ فرسوده لکوموتیو
 164. مناقصه خرید شن و ماسه / مناقصه عمومی,مناقصه خرید شن و ماسه
 165. مناقصه بارگیری و حمل خاک / مناقصه عمومی,مناقصه بارگیری و حمل خاک
 166. مناقصه چاپ سررسید / آگهی مناقصه,مناقصه چاپ سررسید
 167. مناقصه پروژه مقاوم سازی موزه خودرو نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه مقاوم سازی موزه خودرو نوبت سوم
 168. خلاصه مزایده واگذاری به اجاره 1 باب مغازه تجاری- نوبت سوم / خلاصه آگهی مزایده,مزایده واگذاری به اجاره 1 باب مغازه تجاری- نوبت سوم
 169. مزایده واگذاری 5 واحد آپارتمان مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری 5 واحد آپارتمان مسکونی نوبت دوم
 170. آگهی مزایده غرفه اغذیه فروشی / آگهی مزایده ، آگهی مزایده غرفه اغذیه فروشی
 171. مزایده ملک سه دانگ مشاع 246متر / مزایده,مزایده ملک سه دانگ مشاع 246متر
 172. مزایده آهن آلات و فلزات ، ملزومات اداری ، کاغذ ، چوب و ...نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده آهن آلات و فلزات ، ملزومات اداری ، کاغذ ، چوب و ... نوبت دوم
 173. آگهی مناقصه خرید پیچ و مهره و یوبولت / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه خرید پیچ و مهره و یوبولت
 174. مزایده بشکه های خالی.... / آگهی مزایده, مزایده بشکه های خالی....
 175. مزایده ساختمان فروشگاه تعاونی مصرف نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده ساختمان فروشگاه تعاونی مصرف نوبت دوم
 176. آگهی مزایده عمومی واگذاری غرفه تاکسی سرویس / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی واگذاری غرفه تاکسی سرویس
 177. مناقصه MULTI GAS DETECTOR و ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه MULTI GAS DETECTOR و ...
 178. مزایده واگذاری بهره برداری از فضای تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری از فضای تبلیغاتی
 179. ارزیابی کیفی واگذاری حجمی / زمانی اداره امور انبار نفت / آگهی ارزیابی کیفی یک مرحله ای, ارزیابی کیفی واگذاری حجمی / زمانی اداره امور انبار نفت
 180. مناقصه انجام امور خدمات گازبانی / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات گازبانی
 181. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 115 کیلومتر شبکه توزیع / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 115 کیلومتر شبکه توزیع
 182. مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی ، محوطه سازی فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی ، محوطه سازی فضای سبز ...
 183. مناقصه عمومی تامین برق روستاها - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین برق روستاها - نوبت دوم
 184. تجدید مناقصه انجام خدمات پشتیبانی عمومی - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات پشتیبانی عمومی در اداره مرکزی و ادارات تابعه شرکت گاز استان تجدید - نوبت دوم
 185. مزایده ششدانگ کارگاه موزاییک و منزل مسکونی 1 طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ کارگاه موزاییک و منزل مسکونی 1 طبقه
 186. مزایده یک دانگ و شش دهم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 4118 فرعی / مزایده,مزایده یک دانگ و شش دهم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 4118 فرعی
 187. مزایده یک دستگاه پیکان سواری وانت / مزایده,مزایده یک دستگاه پیکان سواری وانت
 188. مزایده دستگاه خط اندازه کیلویی .... / مزایده, مزایده دستگاه خط اندازه کیلویی ....
 189. مزایده ملک دو دانگ از ششدانگ مشاعی مساحت91.83متر / مزایده,مزایده ملک دو دانگ از ششدانگ مشاعی مساحت91.83متر
 190. مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی عرصه هفتاد و پنج متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی عرصه هفتاد و پنج متر نوبت دوم
 191. سومین کنفرانس بناهای بلند 95.10.04 / سومین کنفرانس بناهای بلند 95.10.04
 192. مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب حوزه شماره 3 و 6 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب حوزه شماره 3 و 6 نوبت اول
 193. مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب حوزه شماره 1 و 2 و 4 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب حوزه شماره 1 و 2 و 4 نوبت اول
 194. جشنواره ایده های برتر کسب و کار / جشنواره ایده های برتر کسب و کار
 195. مناقصه تامین پشتیبان سرویس ارسال و دریافت پیام کوتاه SMS / مناقصه, مناقصه تامین پشتیبان سرویس ارسال و دریافت پیام کوتاه SMS نوبت اول
 196. هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران95.10.04 / هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران 95.10.04
 197. مزایده ششدانگ زمین مساحت 2799/21مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2799/21مترمربع
 198. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...