اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.02 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.02 در سایت

 1. مزایده فروش تعدادی معدن / مزایده,مزایده فروش تعدادی معدن
 2. مناقصه فروش تعدادی معدن / مناقصه فروش تعدادی معدن
 3. مزایده یک واحد اپارتمان طبقه اول 110.51مترمربع دو خوابه / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان طبقه اول 110.51مترمربع دو خوابه
 4. مزایده ملک به مساحت کل 500متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت کل 500متر نوبت دوم
 5. آگهی مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها ، پیشگیری و جلوگیری از ساخت / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها ، پیشگیری و جلوگیری از ساخت
 6. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز
 7. مناقصه اجرای کلیه امورات خدمات شهری / مناقصه , مناقصه اجرای کلیه امورات خدمات شهری
 8. مزایده فروش تعداد 8 دستگاه از ماشین آلات اسقاطی / آگهی مزایده حضوری , مزایده فروش تعداد 8 دستگاه از ماشین آلات اسقاطی
 9. فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در نواحی صنعتی و غیرصنعتی / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در نواحی صنعتی و غیرصنعتی
 10. فراخوان خرید 70 عدد تصحیح کننده / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خرید 70 عدد تصحیح کننده
 11. مزایده21 قلم لوازم یدکی / مزایده,مزایده 21 قلم لوازم یدکی
 12. مزایده دو تخته فرش 12 متری مشهد نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دو تخته فرش 12 متری مشهد نوبت دوم
 13. مزایده قطعه 126 از پلاک ثبتی 11842 اصلی مساحت 640متر نوبت دوم / مزایده,مزایده قطعه 126 از پلاک ثبتی 11842 اصلی مساحت 640متر نوبت دوم
 14. مزایده اعیانی ششدانگ دو دستگاه اپارتمان / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ دو دستگاه اپارتمان
 15. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش 11 گنبدکاووس / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش 11 گنبدکاووس
 16. مزایده ملک ساختمانی تجاری مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک ساختمانی تجاری مسکونی نوبت اول
 17. مزایده فروش انواع سماور گازی ، اجاق گاز پنج شعله آستان فر دار ، یکدستگاه اتو پرس ناسیونال 2014.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع سماور گازی ، اجاق گاز پنج شعله آستان فر دار ، یکدستگاه اتو پرس ناسیونال 2014....
 18. مزایده سواری 206 / مزایده,مزایده سواری 206
 19. مناقصه حمل قیر از پالایشگاه های سطح کشور / آگهی مناقصه,مناقصه حمل قیر از پالایشگاه های سطح کشور
 20. مزایده فروش تعداد 8 دستگاه انواع خودرو و 7 دستگاه موتور سیکلت / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 8 دستگاه انواع خودرو و 7 دستگاه موتور سیکلت
 21. مناقصه مناقصه تامین نیروی خدمات شهر و فضای شهرداری / آگهی مناقصه , مناقصه مناقصه تامین نیروی خدمات شهر و فضای شهرداری
 22. مناقصه عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به روستای شوشود / مناقصه های عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به روستای شوشود
 23. مزایده ملک با عرصه 1500متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه 1500متر نوبت اول
 24. مناقصه خرید کاتالیست R62 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید کاتالیست R62 نوبت دوم
 25. مزایده ششدانگ مغازه تجاری به مساحت 9.5مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری به مساحت 9.5مترمربع
 26. فراخوان توان سنجی مشاور / آگهی مناقصه عمومی, فراخوان توان سنجی مشاور
 27. مناقصه مشارکت در ساخت / مناقصه, مناقصه مشارکت در ساخت
 28. مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان کارخانه برنجکوبی / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان کارخانه برنجکوبی
 29. مزایده یک قطعه زمین مساحت 500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 500متر
 30. مزایده یک قطعه زمین به مقدار یکصد و پنجاه متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مقدار یکصد و پنجاه متر
 31. مناقصه خرید یک دستگاه RO نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه RO نوبت دوم
 32. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 1121متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 1121متر
 33. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش بیست و دو شامل زمین مزروعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش بیست و دو شامل زمین مزروعی
 34. مزایده یکباب مغازه به مساحت 9.50متر ارتفاع 3.80متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 9.50متر ارتفاع 3.80متر
 35. مزایده پلاک ثبتی 151/9111 مساحت 26.55متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 151/9111 مساحت 26.55متر
 36. مزایده فروش خودرو کامیونت ون نیسان مدل 1388 - 95.10.01 / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو کامیونت ون نیسان مدل 1388 - 95.10.01
 37. مزایده 108 سهم مشاع از 210 سهم ششدانگ پلاک نوبت اول / مزایده,مزایده 108 سهم مشاع از 210 سهم ششدانگ پلاک نوبت اول
 38. مزایده یک دستگاه کامیونت نیسان / مزایده یک دستگاه کامیونت نیسان
 39. مزایده خانه با اعیان 263مترمربع / مزایده,مزایده خانه با اعیان 263مترمربع
 40. مزایده 32.5 سهم از یک هزار و چهل سهم عرصه و اعیان پلاک مزرعه / مزایده,مزایده 32.5 سهم از یک هزار و چهل سهم عرصه و اعیان پلاک مزرعه
 41. مزایده پلاک ثبتی شماره 123/18205 بخش یازده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 123/18205 بخش یازده
 42. مزایده پلاک ثبتی مساحت 4083/01مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 4083/01مترمربع
 43. مزایده ششدانگ زمین به مساحت هفتاد و چهار متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت هفتاد و چهار متر
 44. مزایده پلاک ثبتی قطعه شش تفکیکی 148/41متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه شش تفکیکی 148/41متر
 45. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 50.8مترمربع با قدمت 8سال / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 50.8مترمربع با قدمت 8سال
 46. مزایده یکدستگاه اتومبیل وانت مزدا دو کابین / مزایده یکدستگاه اتومبیل وانت مزدا دو کابین
 47. مزایده خودرو سواری لیفان / مزایده,مزایده خودرو سواری لیفان
 48. مزایده سه دستگاه اپارتمان در ساختمان سه طبقه / مزایده,مزایده سه دستگاه اپارتمان در ساختمان سه طبقه
 49. مزایده ششدانگ از یک قطعه زمین به مساحت 129.11مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ از یک قطعه زمین به مساحت 129.11مترمربع
 50. مزایده یک دانگ مشاع پلاک ثبتی 172/7952 نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع پلاک ثبتی 172/7952 نوبت دوم
 51. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه یک تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه یک تفکیکی
 52. مزایده ششدانگ اپارتمان 104/52مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 104/52مترمربع
 53. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه مساحت 152.98متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه مساحت 152.98متر
 54. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 170/99مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 170/99مترمربع
 55. مزایده ملک با قدمت 40 تا 42 سال کاربری مسکونی / مزایده,مزایده ملک با قدمت 40 تا 42 سال کاربری مسکونی
 56. مزایده دو قطعه زمین زراعی خشکه زاری 1000 و 660متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین زراعی خشکه زاری 1000 و 660متر
 57. فراخوان خدمات مشاوره مطالعه و طراحی برج هنر نوبت دوم / فراخوان انتخاب مشاور , فراخوان خدمات مشاوره مطالعه و طراحی برج هنر نوبت دوم
 58. مزایده یک قطعه زمین باغ همراه با خانه 2000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین باغ همراه با خانه 2000متر
 59. مناقصه اجرای پروژه تاسیسات زیربنایی و ساختمانهای پست برق فرودگاه نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه تاسیسات زیربنایی و ساختمانهای پست برق فرودگاه نوبت دوم
 60. مزایده ششدانگ ملک پلاک1.2430 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک پلاک1.2430 اصلی
 61. مزایده یک دستگاه خودرو سواری جیلی ام / مزایده یک دستگاه خودرو سواری جیلی ام
 62. مزایده ملک مشتمل بر سه باب مغازه تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مشتمل بر سه باب مغازه تجاری نوبت دوم
 63. مزایده یکدستگاه یخچال ساید بای ساید سامسونگ / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول, مزایده یکدستگاه یخچال ساید بای ساید سامسونگ
 64. مزایده فروش ماترک به شماره پرونده 940373 نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ماترک به شماره پرونده 940373 نوبت دوم
 65. فراخوان مناقصه خرید 3 عدد کنتور توربینی مجهز به تصحیح کننده - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 3 عدد کنتور توربینی مجهز به تصحیح کننده - نوبت دوم
 66. مزایده عرصه و اعیانی زمین با خانه سرای قدیمی دو هزار متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیانی زمین با خانه سرای قدیمی دو هزار متر
 67. مزایده واگذاری محل داروخانه، تجهیزات و ارائه دارویی سرپایی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری محل داروخانه، تجهیزات و ارائه دارویی سرپایی
 68. مناقصه حمل و تخلیه 6 دستگاه ترانسفورماتور / مناقصه , مناقصه حمل و تخلیه 6 دستگاه ترانسفورماتور
 69. مناقصه حمل و تخلیه 2 دستگاه ترانسفورماتور / مناقصه , مناقصه حمل و تخلیه 2 دستگاه ترانسفورماتور
 70. مناقصه تهیه و اجرای سیستم اسپایدر / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و اجرای سیستم اسپایدر
 71. مناقصه تهیه و اجرای پارتیشن HPL سالن علامه مجلسی / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و اجرای پارتیشن HPL سالن علامه مجلسی
 72. مناقصه تامین کارتن / مناقصه عمومی , مناقصه تامین کارتن
 73. فراخوان جذب سرمایه گذار جهت سالن بعثت.... / فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت سالن بعثت....
 74. مناقصه بازسازی حوضچه LAND FILL- نوبت دوم / فراخوان مناقصه, مناقصه بازسازی حوضچه LAND FILL- نوبت دوم
 75. مزایده فروش هشت دستگاه خودرو سبک ... / فراخوان مزایده, مزایده فروش هشت دستگاه خودرو سبک ...
 76. مزایده فروش برخی از خودروها / آگهی مزایده,مزایده فروش برخی از خودروها
 77. مزایده ششدانگ اپارتمان جنوب طبقه چهارم 119/81 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان جنوب طبقه چهارم 119/81 متر
 78. مزایده ششدانگ زمین مساحت 173/92مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 173/92مترمربع
 79. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف 53.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف 53.40متر
 80. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 98.67متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 98.67متر
 81. مناقصه آسفالت معابر / مناقصه آسفالت معابر
 82. مزایده ملک مسکونی به مساحت 270 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی به مساحت 270 مترمربع نوبت اول
 83. مناقصه پاسخگویی ، فروش از طریق مرکز تماس 2020 ، نصب و راه اندازی و پشتیبانی مشترکین - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه پاسخگویی ، فروش از طریق مرکز تماس 2020 ، نصب و راه اندازی و پشتیبانی مشترکین - نوبت دوم
 84. اصلاحیه فراخوان مرکز فرهنگی - آموزشی / اصلاحیه فراخوان مرکز فرهنگی - آموزشی
 85. مناقصه خرید وسایل بازی کودکان و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید وسایل بازی کودکان و ...
 86. مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز به صورت نقد 95.10.2 / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز به صورت نقد 95.10.2
 87. آگهی فراخوان مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر- نوبت دوم
 88. تجدید مناقصه کفسازی ورودی های میدان / تجدید مناقصه , مناقصه کفسازی ورودی های میدان
 89. مناقصه اجرای آسفالت / مناقصه , مناقصه اجرای آسفالت
 90. مناقصه خرید تابلو و اقلام ایمنی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تابلو و اقلام ایمنی - نوبت دوم
 91. مزایده یک قطعه زمین 176.77مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 176.77مترمربع نوبت دوم
 92. مزایده یک قطعه زمین زراعی مقدار 46809متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مقدار 46809متر
 93. مزایده یک دستگاه بلوک زنی تمام اتوماتیک / مزایده,مزایده یک دستگاه بلوک زنی تمام اتوماتیک
 94. مزایده انواع میلگرد مصرف نشده و ... / آگهی مزایده, مزایده انواع میلگرد مصرف نشده و ...
 95. فراخوان مشارکت در ساخت طراحی ، تامین تجهیزات و اجرای پروژه تجاری مسکن مهر- نوبت دوم / فراخوان مشارکت در ساخت ،فراخوان مشارکت در ساخت طراحی ، تامین تجهیزات و اجرای پروژه تجاری مسکن مهر- نوبت دوم
 96. فراخوان دیوار کشی حریم ایستگاه محمدیه - نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی نخست , فراخوان دیوار کشی حریم ایستگاه محمدیه - نوبت دوم
 97. مزایده یک دستگاه جوش پلی اتیلن / مزایده, مزایده یک دستگاه جوش پلی اتیلن
 98. مناقصه خرید انواع پایه بتونی - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید انواع پایه بتونی - نوبت دوم
 99. مناقصه خرید انواع پایه بتونی- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع پایه بتونی - نوبت دوم
 100. مزایده فروش 12 قلم کالا لوازم خانگی / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش 12 قلم کالا لوازم خانگی
 101. فراخوان احداث دیوار حریم بلاک - نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی,فراخوان احداث دیوار حریم بلاک - نوبت دوم
 102. مزایده عملیات راهبری کارخانه کمپوست و تولید کود / آگهی مزایده عمومی , مزایده عملیات راهبری کارخانه کمپوست و تولید کود
 103. مزایده تعداد 28 عدد استند تبلیغاتی / مزایده ، مزایده تعداد 28 عدد استند تبلیغاتی
 104. مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به ساختمان فروشگاه تعاونی- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به ساختمان فروشگاه تعاونی- نوبت دوم
 105. مزایده پلاک ثبتی 13058 فرعی مجزی شده از 12163 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 13058 فرعی مجزی شده از 12163 فرعی
 106. مزایده تعدادی بال پاراگلایدر و .... / مزایده, مزایده تعدادی بال پاراگلایدر و ....
 107. آگهی مناقصه گل آرایی و نگهداری المان های گل / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه گل آرایی و نگهداری المان های گل
 108. مزایده 7 عدد فرش ... / مزایده 7 عدد فرش ...
 109. مناقصه 30 سکسیونر هوایی گازی قابل قطع زیر بار 630 آمپر sf6 / آگهی مناقصه دو مرحله ای, مناقصه 30 سکسیونر هوایی گازی قابل قطع زیر بار 630 آمپر sf6
 110. مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت شهرک صنعتی بابلسر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت شهرک صنعتی بابلسر
 111. مزایده پلاک 2476/23 اصلی / مزایده,مزایده پلاک 2476/23 اصلی
 112. مناقصه توسعه برق روستاهای کلاهی .... - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه توسعه برق روستاهای کلاهی .... - نوبت دوم
 113. اصلاحیه مزایده تعداد 13 دستگاه از منازل سازمانی / اصلاحیه مزایده,مزایده تعداد 13 دستگاه از منازل سازمانی
 114. اصلاحیه فراخوان خرید خط سرد آکریلیکی فام سفید یا زرد / اصلاحیه آگهی فراخوان, فراخوان خرید خط سرد آکریلیکی فام سفید یا زرد
 115. مناقصه انجام خدمات وصول مطالبات بدهی های معوقه- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات وصول مطالبات بدهی های معوقه- نوبت دوم
 116. مزایده زمین مساحت 2000مترمربع / مزایده,مزایده زمین مساحت 2000مترمربع
 117. مزایده واگذاری محل داروخانه تجهیزات و ارائه خدمات دارویی ... / مزایده ,مزایده واگذاری محل داروخانه تجهیزات و ارائه خدمات دارویی ...
 118. مناقصه عملیات حمل مصالح حدود 600.000 تن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حمل مصالح حدود 600.000 تن
 119. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی نگهداری شبکه کابل و هوایی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری عملیات اجرایی نگهداری شبکه کابل و هوایی
 120. تجدید مناقصه خرید انواع کلید و سکسیونر- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , تجدید مناقصه خرید انواع کلید و سکسیونر- نوبت دوم
 121. تجدید مناقصه خرید انواع ترانس ولتاژ خازنی - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , تجدید مناقصه خرید انواع ترانس ولتاژ خازنی - نوبت دوم
 122. مناقصه برونسپاری نگهداری و تعمیرات تاسیسات شبکه توزیع و خطوط انتقال آب تجدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه برونسپاری نگهداری و تعمیرات تاسیسات شبکه توزیع و خطوط انتقال آب تجدید
 123. تجدید مزایده ساخت ، نصب و اجاره یک عدد بیلبورد تک وجهی 95.10.2 / آگهی تجدید مزایده , مزایده ساخت ، نصب و اجاره یک عدد بیلبورد تک وجهی 95.10.2
 124. تجدید مناقصه عملیات اجرایی روکش آسفالت اصلاحیه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی روکش آسفالت اصلاحیه
 125. مزایده زمین صیفی کاری مشتمل بر اشجار مثمر و غیر مثمر / مزایده,مزایده زمین صیفی کاری مشتمل بر اشجار مثمر و غیر مثمر
 126. مزایده فروش تعداد 84 دستگاه خودرو ، تعداد 33 دستگاه موتور سیکلت (سنددار و اوراقی)... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 84 دستگاه خودرو ، تعداد 33 دستگاه موتور سیکلت (سنددار و اوراقی)...
 127. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش بیست و هشت گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش بیست و هشت گیلان
 128. مزایده یکدستگاه سواری پژو 405 / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه سواری پژو 405
 129. مناقصه احداث راه دسترسی آرامستان بهشت سکینه / مناقصه عمومی ,مناقصه احداث راه دسترسی آرامستان بهشت سکینه
 130. مزایده ششدانگ یکباب عمارت بخش دو تهران / مزایده,ممزایده ششدانگ یکباب عمارت بخش دو تهران
 131. مناقصه احداث ساختمان پست امداد گاز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان پست امداد گاز
 132. آگهی مناقصات عمومی واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی ، اداری و عملیات انبار نفت.... / آگهی مناقصات عمومی،آگهی مناقصات عمومی واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی ، اداری و عملیات انبار نفت....
 133. اولین همایش ملی خیر ماندگار 95.10.02 / اولین همایش ملی خیر ماندگار 95.10.02
 134. مناقصه خرید و نصب کفپوش گرانولی تزریقی و اجرای عملیات بتن ریزی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب کفپوش گرانولی تزریقی و اجرای عملیات بتن ریزی- نوبت دوم
 135. مناقصه پروژه تعمیر و تجهیز سینمای فجر... تجدید / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای , مناقصه پروژه تعمیر و تجهیز سینمای فجر... تجدید
 136. فراخوان آماده سازی اراضی 8 هکتاری -نوبت دوم / فراخوان, فراخوان آماده سازی اراضی 8 هکتاری - نوبت دوم
 137. مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و اجرای پروژه مسکونی- نوبت دوم / فراخوان مشارکت در ساخت, مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و اجرای پروژه مسکونی- نوبت دوم
 138. مزایده واگذاری انجام امورات اخذ عوارض و نگهداری ترمینال های.... / آگهی مزایده,مزایده واگذاری انجام امورات اخذ عوارض و نگهداری ترمینال های.....
 139. ارزیابی کیفی CENTRIFUGAL PUMP WITH MOTOR نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان ، ارزیابی کیفی CENTRIFUGAL PUMP WITH MOTOR نوبت دوم
 140. آگهی مناقصه عمومی تامین وسیله نقلیه سواری برای حمل و نقل - نوبت دوم / آگهی مناقصه ،مناقصه تامین وسیله نقلیه سواری برای حمل و نقل - نوبت دوم
 141. مزایده ششدانگ ملک مسکونی عرصه و اعیان 68/49مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی عرصه و اعیان 68/49مترمربع
 142. مزایده تعداد 210 کارتن محتوی 15 عدد ریکا / مزایده اموال منقول, مزایده تعداد 210 کارتن محتوی 15 عدد ریکا
 143. مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی دو قطعه زمین مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی دو قطعه زمین مسکونی نوبت اول
 144. مزایده اجناس مازاد / آگهی مزایده,مزایده اجناس مازاد
 145. تجدید فراخوان مناقصه تهیه طبخ ؛ توزیع و سرو سه وعده غذا و خدمات اتاقداری ... نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) , فراخوان مناقصه تهیه طبخ ؛ توزیع و سرو سه وعده غذا و خدمات اتاقداری ... نوبت دوم
 146. مزایده ششدانگ اپارتمان به متراژ 71.27مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به متراژ 71.27مترمربع
 147. فراخوان خدمات حجمی اداری و فرهنگی ساختمان شماره 31 نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار یک مرحله ای,فراخوان خدمات حجمی اداری و فرهنگی ساختمان شماره 31 نوبت دوم
 148. مناقصه انجام خدمات پرتونگاری ، آلتراسونیک، ضخامت سنجی و خدمات جنبی نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات پرتونگاری ، آلتراسونیک، ضخامت سنجی و خدمات جنبی نوبت دوم
 149. مناقصه جابجایی تاسیسات برق / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه جابجایی تاسیسات برق
 150. فراخوان مناقصه اجرای اصلاح شبکه آب به انضمام اصلاح انشعابات ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای اصلاح شبکه آب به انضمام اصلاح انشعابات ...
 151. مناقصه پیاده روسازی دو سمت خیابان کوشاسنگ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پیاده روسازی دو سمت خیابان کوشاسنگ
 152. مزایده ملک در پرونده 950066/2 اجرایی / مزایده,مزایده ملک در پرونده 950066/2 اجرایی
 153. مزایده فروش خودروس سواری پژو / آگهی مزایده , مزایده فروش خودروس سواری پژو
 154. مزایده فروش قاب عکس ، عکس روی شاسی چوبی .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش قاب عکس ، عکس روی شاسی چوبی ....
 155. مناقصه واگذاری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه واگذاری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
 156. مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی / مناقصه ، مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی
 157. اصلاحیه مناقصه واگذاری اجرای ساختمان پایگاه بهداشتی / اصلاحیه مناقصه,مناقصه واگذاری اجرای ساختمان پایگاه بهداشتی
 158. مناقصه امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا) / آگهی مناقصه, مناقصه امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا)
 159. مناقصه امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا) / آگهی مناقصه, مناقصه امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا)
 160. مناقصه عملیات احداث منبع بتنی زمینی نیمه مدفون / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث منبع بتنی زمینی نیمه مدفون
 161. مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب - اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه, مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب - اصلاحیه
 162. مناقصه بهره برداری تصفیه خانه ها....اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه, مناقصه بهره برداری تصفیه خانه ها....اصلاحیه
 163. مزایده اقلام نو ، مستعمل و اسقاط / مزایده , مزایده اقلام نو ، مستعمل و اسقاط
 164. تجدید مزایده واگذاری غرفه های میدان میوه و تره بار / آگهی تجدید مزایده کتبی, مزایده واگذاری غرفه های میدان میوه و تره بار
 165. تمدید مناقصه خرید 3600 عدد فیلتر / تمدید مناقصه ،مناقصه خرید 3600 عدد فیلتر
 166. استعلام بهاء آمپلی فایر و باند اکو چنگ / برگ استعلام بهاء , استعلام بهاء آمپلی فایر و باند اکو چنگ
 167. استعلام روغن توربین / استعلام , استعلام روغن توربین
 168. استعلام هیدرازین هیدرات 55 درصد / استعلام , استعلام هیدرازین هیدرات 55 درصد
 169. مناقصه خرید 20 دستگاه هواده / مناقصه , مناقصه خرید 20 دستگاه هواده
 170. استعلام پتو یکنفره / استعلام, استعلام پتو یکنفره
 171. استعلام روغن سرخ کردنی 4 لیتری / استعلام, استعلام روغن سرخ کردنی 4 لیتری
 172. استعلام قند 5 کیلویی فردوس کارتنی / استعلام, استعلام قند 5 کیلویی فردوس کارتنی
 173. مزایده ساختمان فروشگاه تعاونی مصرف / آگهی مزایده عمومی,مزایده ساختمان فروشگاه تعاونی مصرف
 174. مزایده تعداد 20 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری مختلط نوبت دوم / مزایده,مزایده تعداد 20 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری مختلط نوبت دوم
 175. استعلام خیار شور حلبی 17 کیلوئی / استعلام, استعلام خیار شور حلبی 17 کیلوئی
 176. استعلام وسایل ضدعفونی و تنظیف و خدمات / استعلام, استعلام وسایل ضدعفونی و تنظیف و خدمات
 177. استعلام بازسازی آسانسور / استعلام, استعلام بازسازی آسانسور
 178. استعلام ماژول / استعلام, استعلام ماژول
 179. استعلام سم مالاتیون 57 درصد / استعلام, استعلام سم مالاتیون 57 درصد
 180. استعلام یراق آلات سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری OPGW / استعلام , استعلام یراق آلات سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری OPGW
 181. استعلام سم فسفر دوزنگ موش / استعلام , استعلام سم فسفر دوزنگ موش
 182. استعلام مودم Ciso878 Orginal new / استعلام , استعلام مودم Ciso878 Orginal new
 183. استعلام 10 دستگاه Hatron mini PC / استعلام , استعلام 10 دستگاه Hatron mini PC
 184. استعلام برآورد خط کشی راههای شربانی استان یزد با رنگ گرم اسپری / استعلام, استعلام برآورد خط کشی راههای شربانی استان یزد با رنگ گرم اسپری
 185. مناقصه انجام خدمات پشتیانی فناوری اطلاعات و ارتباطات / فراخوان ، مناقصه انجام خدمات پشتیانی فناوری اطلاعات و ارتباطات
 186. استعلام برآورد خط کشی راههای شربانی استان یزد با رنگ گرم اسپری / استعلام, استعلام برآورد خط کشی راههای شربانی استان یزد با رنگ گرم اسپری
 187. استعلام لوله مانیسمان ... / استعلام, استعلام لوله مانیسمان ...
 188. استعلام لامپ کم مصرف ... / استعلام, استعلام لامپ کم مصرف ...
 189. استعلام نقاشی و رنگ کاری / استعلام, استعلام نقاشی و رنگ کاری
 190. استعلام تعمیرات آسانسور / استعلام , استعلام تعمیرات آسانسور
 191. استعلام انواع کیسه زباله و ... / استعلام , استعلام انواع کیسه زباله و ...
 192. استعلام لوازم و وسایل اداری / استعلام , استعلام لوازم و وسایل اداری
 193. استعلام مجموعه کمل سلول و باتری خورشیدی / استعلام , استعلام مجموعه کمل سلول و باتری خورشیدی
 194. استعلام یراق آلات سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری / استعلام , استعلام یراق آلات سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری
 195. استعلام مقره بشقابی 120 کیلونیوتن / استعلام, استعلام مقره بشقابی 120 کیلونیوتن
 196. مزایده مکان بوفه / مزایده ، مزایده مکان بوفه
 197. استعلام فلومترالتراسونیک پرتابل / استعلام, استعلام فلومترالتراسونیک پرتابل
 198. استعلام پمپ تزریق آب ژاول / استعلام, استعلام پمپ تزریق آب ژاول
 199. استعلام دیتا پروژکتور / استعلام, استعلام دیتا پروژکتور
 200. استعلام پایانه راه دور / استعلام,استعلام پایانه راه دور
 201. استعلام یک دستگاه فکس سرور / استعلام ,استعلام یک دستگاه فکس سرور
 202. استعلام تلفن مرکزی (سانترال ) / استعلام , استعلام تلفن مرکزی (سانترال )
 203. استعلام تخم مرغ معمولی تاریخ دار / استعلام , استعلام تخم مرغ معمولی تاریخ دار
 204. استعلام تخم مرغ معمولی تاریخ دار / استعلام , استعلام تخم مرغ معمولی تاریخ دار
 205. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...