بدون عنوان

بدون عنوان

 1. مناقصه مقدار 80000 عدد سینی نشاء / آگهی مناقصه , مناقصه مقدار 80000 عدد سینی نشاء
 2. مناقصه نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله / آگهی مناقصه, مناقصه نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله
 3. مزایده بهره برداری از محل غرفه / مزایده , مزایده مزایده بهره برداری از محل غرفه
 4. مناقصه خرید چوب و تخته چند لایی / مناقصه , مناقصه خرید چوب و تخته چند لایی
 5. مناقصه عملیات بازسازی آپارتمان مسکونی / مناقصه عملیات بازسازی آپارتمان مسکونی
 6. مناقصه یراق آلات و آبکاری، پیچ میخ , دسته پلی اتیلن , طناب و غیره / مناقصه, مناقصه یراق آلات و آبکاری، پیچ میخ , دسته پلی اتیلن , طناب و غیره
 7. مناقصه تکمیل سالن ورزشی / مناقصه تکمیل سالن ورزشی
 8. مزایده فروش 12 دستگاه خودرو / آگهی مزایده , مزایده مزایده فروش 12 دستگاه خودرو
 9. مناقصه پروژه دکوراسیون داخلی آمفی تئاتر دانشکده فنی و مهندسی / مناقصه , مناقصه پروژه دکوراسیون داخلی آمفی تئاتر دانشکده فنی و مهندسی
 10. فراخوان طراحی المان آب نمای ... / فراخوان, فراخوان طراحی المان آب نمای ...
 11. یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم95.9.28 / یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم95.9.28
 12. مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه 663.85متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه 663.85متر
 13. مزایده یک دستگاه لیفتراک 3 تن / مزایده یک دستگاه لیفتراک 3 تن
 14. مزایده دستگاه تراش تبریز / مزایده دستگاه تراش تبریز
 15. مزایده یک دستگاه خودرو پژو آ / مزایده یک دستگاه خودرو پژو آ
 16. مزایده فروش 4 قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین نوبت دوم
 17. مزایده سازه تبلیغاتی / آگهی مزایده , مزایده سازه تبلیغاتی
 18. مزایده 27 قطعه از زمینهای حق السهم نوبت دوم / مزایده,مزایده 27 قطعه از زمینهای حق السهم نوبت دوم
 19. مزایده نسبت به واگذاری جایگاههای عرضه نهال و گل و گیاه / آگهی مزایده, مزایده نسبت به واگذاری جایگاههای عرضه نهال و گل و گیاه
 20. مزایده میدان احشام - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده میدان احشام- نوبت دوم
 21. تجدید مزایده واگذاری به اجاره بوفه / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره بوفه
 22. مزایده یک پنجم مشاع به استثنا ثمن اعیان ششدانگ باغ / مزایده,مزایده یک پنجم مشاع به استثنا ثمن اعیان ششدانگ باغ
 23. مزایده فروش یک دستگاه تراکتور 4 سیلندر تک دیفرانسیل / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه تراکتور 4 سیلندر تک دیفرانسیل
 24. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 87/50مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 87/50مترمربع
 25. مزایده فروش خودرو پژو 405 نقره ای / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو پژو 405 نقره ای
 26. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 34/428/4332 / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 34/428/4332
 27. مناقصه خرید تجهیزات ترافیکی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات ترافیکی - نوبت دوم
 28. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سمند دوگانه سوز / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سمند دوگانه سوز
 29. مزایده فروش پمپ بنزین ماهیدشت / مزایده, مزایده فروش پمپ بنزین ماهیدشت
 30. مناقصه خدمات شهری / آگهی مناقصه ، مناقصه خدمات شهری
 31. مزایده فنس کشی محوطه .... / مزایده, مزایده فنس کشی محوطه ....
 32. مزایده ملک مشاعی ساختمان مسکونی عرصه 150متر / مزایده,مزایده ملک مشاعی ساختمان مسکونی عرصه 150متر
 33. مزایده ملک با عرصه صد متر و اعیان 140 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه صد متر و اعیان 140 متر نوبت دوم
 34. مزایده اموال منقول خودرو سمند دوگانه سوز / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول خودرو سمند دوگانه سوز
 35. مزایده پارکینگ عمومی / مزایده , مزایده پارکینگ عمومی
 36. مزایده فروش دو عدد ورق استوانه شکل و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش دو عدد ورق استوانه شکل و ...
 37. مزایده اجاره ماهانه واحدهای اداری- تجاری در طبقه پنجم / مزایده,مزایده اجاره ماهانه واحدهای اداری- تجاری در طبقه پنجم
 38. مناقصه اجرای جدولگذاری و بلوک فرش پارک های محلی - مرحله سوم نوبت اول / مناقصه ، مناقصه اجرای جدولگذاری و بلوک فرش پارک های محلی - مرحله سوم نوبت اول
 39. مناقصه خرید آسفالت از نوع توپیکا و بیندر و.... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید آسفالت از نوع توپیکا و بیندر و....
 40. مزایده فروش تجهیزات ریخته گری دقیق / مزایده ، مزایده فروش تجهیزات ریخته گری دقیق
 41. مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری و مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری و مسکونی
 42. مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی اسکانیا / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی اسکانیا
 43. مزایده واگذاری سه پلاک زمین 149.90 و 241 و 102 متر / مزایده,مزایده واگذاری سه پلاک زمین 149.90 و 241 و 102 متر
 44. مزایده فروش دو قطعه پلاک زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو قطعه پلاک زمین مسکونی نوبت دوم
 45. مناقصه اصلاح، تعمیرات، رفع شکستگی، حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات ... / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه اصلاح، تعمیرات، رفع شکستگی، حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات ...
 46. مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت صد و پنجاه متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت صد و پنجاه متر
 47. مزایده اجاره دادن تعداد پنج واحد تجاری - نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره دادن تعداد پنج واحد تجاری - نوبت دوم
 48. مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری بلوار امام رضا نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری بلوار امام رضا نوبت دوم
 49. ارزیابی کیفی انجام خدمات تحویل و تحویل دپوی بیسیم و اپراتوری مراکز تلفن و .... - نوبت دوم / فراخوان نخست , ارزیابی کیفی انجام خدمات تحویل و تحویل دپوی بیسیم و اپراتوری مراکز تلفن و .... - نوبت دوم
 50. مزایده واگذاری به اجاره تعداد 25 پلاک زمین مسکونی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره تعداد 25 پلاک زمین مسکونی
 51. آگهی مزایده فروش اقلام ضایعاتی شامل سیم سوخته ترانس / آگهی مزایده،آگهی مزایده فروش اقلام ضایعاتی شامل سیم سوخته ترانس
 52. مزایده یکباب منزل مسکونی / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی
 53. مزایده منزل مسکونی با عرصه 165 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 165 متر
 54. مزایده یک دستگاه کامیون کشنده / مزایده یک دستگاه کامیون کشنده
 55. مزایده حدود سه هزار تن کره وارداتی - نوبت دوم / مزایده,مزایده حدود سه هزار تن کره وارداتی - نوبت دوم
 56. مزایده فروش زمین مسکونی و اپارتمان اداری / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی و اپارتمان اداری
 57. مزایده 18.99 متر مشاع از 20.83 متر مشاع سهم خوانده / مزایده,مزایده 18.99 متر مشاع از 20.83 متر مشاع سهم خوانده
 58. مزایده 32.19 سهم مشاع از 48 سهم مشاع عرصه 240 متر / مزایده,مزایده 32.19 سهم مشاع از 48 سهم مشاع عرصه 240 متر
 59. مزایده منزل مسکونی مساحت 314 مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 314 مترمربع
 60. مزایده دو دهم از 32.5 سهم از یک هزار و چهل سهم عرصه و اعیان پلاک مزرعه / مزایده,مزایده دو دهم از 32.5 سهم از یک هزار و چهل سهم عرصه و اعیان پلاک مزرعه
 61. مزایده ساختمان مسکونی قدمت 30 سال / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی قدمت 30 سال
 62. مزایده منزل مسکونی در یک و نیم طبقه عرصه 283مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی در یک و نیم طبقه عرصه 283مترمربع
 63. مزایده واگذاری منزل قنبری نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری منزل قنبری نوبت دوم
 64. مزایده واگذاری منزل قنبری / مزایده,مزایده واگذاری منزل قنبری
 65. مناقصه تهیه ، خرید و حمل و تخلیه مصالح / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه ، خرید و حمل و تخلیه مصالح
 66. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه دزفول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه دزفول
 67. تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار پروژه هتل ورزش95.9.28 / تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار پروژه هتل ورزش95.9.28
 68. تجدید مزایده واگذاری عملیات تفکیک زباله های سطح شهر / تجدید آگهی مزایده عمومی , تجدید آگهی مزایده واگذاری عملیات تفکیک زباله های سطح شهر
 69. مناقصه مدیریت امور انبار شوش / مناقصه , مناقصه مدیریت امور انبار شوش
 70. مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین 115 دستگاه خودروی ترابری / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین 115 دستگاه خودروی ترابری
 71. مزایده منزل مسکونی نیمه کاره و کاملا مخروبه نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی نیمه کاره و کاملا مخروبه نوبت اول
 72. تجدید مزایده فروش تعداد 13 دستگاه خودرو -نوبت اول / تجدید آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده فروش تعداد 13 دستگاه خودرو -نوبت اول
 73. مزایده اتوبوس زامیاد / مزایده اتوبوس زامیاد
 74. فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن نوبت اول / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن نوبت اول
 75. مزایده زمین واقع در میناب جنوب خیابان گلستان شماره دو تجدید / مزایده,مزایده زمین واقع در میناب جنوب خیابان گلستان شماره دو تجدید
 76. تجدید مناقصه حفر دو حلقه چاه عمیق آب نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی ،تجدید مناقصه حفر دو حلقه چاه عمیق آب نوبت دوم
 77. مناقصه اجرای فضای سبز جلوی محوطه شبکه بهداشت / آگهی فرآیند ارجاع به کار عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای فضای سبز جلوی محوطه شبکه بهداشت
 78. مناقصه حفظ ، حراست و نگهداری عرصه فضای سبز / مناقصه حفظ ، حراست و نگهداری عرصه فضای سبز
 79. مناقصه بهسازی معابر شهرک / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه بهسازی معابر شهرک
 80. تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز و چمن ورزشگاه / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز و چمن ورزشگاه
 81. فراخوان تعداد 20 پروژه ورزشی - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان تعداد 20 پروژه ورزشی - نوبت دوم
 82. تجدید مناقصه تکمیل آرامستان جدید و آرامستان باب الرحمه نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تکمیل آرامستان جدید و آرامستان باب الرحمه نوبت دوم
 83. مزایده176 قلم اموال اسقاط / آگهی مزایده عمومی,مزایده 176 قلم اموال اسقاط
 84. تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز و چمن ورزشگاه / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز و چمن ورزشگاه
 85. فراخوان تعداد 20 پروژه ورزشی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان تعداد 20 پروژه ورزشی
 86. مزایده ملکی به میزان 1200متر فاقد سند کاربری مسکونی / مزایده,مزایده ملکی به میزان 1200متر فاقد سند کاربری مسکونی
 87. مناقصه انجام کارهای خدماتی مستغلاتی مسجدسلیمان - 95.9.28 / مناقصه انجام کارهای خدماتی مستغلاتی مسجدسلیمان - 95.9.28
 88. تجدید مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی
 89. مناقصه عملیات ساخت پروژه های 35 واحد مسکونی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات ساخت پروژه های 35 واحد مسکونی - نوبت دوم
 90. مزایده فروش لامپ / مزایده,مزایده فروش لامپ
 91. مزایده منزل مسکونی عرصه 262.74متر و اعیان 110متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 262.74متر و اعیان 110متر
 92. مزایده پلاک ثبتی بخش نه کلاله / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه کلاله
 93. مزایده فروش دستگاه اره پروفیل بر و ... / مزایده,مزایده فروش دستگاه اره پروفیل بر و ...
 94. مزایده سند مالکیت ششدانگ مغازه 15.15مترمربع / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ مغازه 15.15مترمربع
 95. مزایده ششدانگ یکباب خانه 224.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 224.50متر
 96. مزایده فروش یکباب مغازه به مساحت 212مترمربع / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه به مساحت 212مترمربع
 97. تجدید مزایده اجاره تعداد 7 دستگاه مینی بوس هیوندای کروز / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده فروش تعداد 7 دستگاه مینی بوس هیوندای کروز
 98. تجدید مزایده کلیه فضاهای تبلیغاتی سطح شهر و حاشیه جاده آسیایی ... / تجدید مزایده ,تجدید مزایده کلیه فضاهای تبلیغاتی سطح شهر و حاشیه جاده آسیایی ...
 99. مزایده یک قطعه زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی نوبت اول
 100. مناقصه بازسازی دیوار ساحلی / مناقصه بازسازی دیوار ساحلی
 101. مناقصه آسفالت معابر سطح شهر و ... / مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت معابر سطح شهر و ...
 102. مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو 405 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو 405
 103. مزایده فروش کارخانه شیر و دستگاه پروسس تانک و ... / مزایده,مزایده فروش کارخانه شیر و دستگاه پروسس تانک و ...
 104. مزایده عرصه محصور شده با دیوار بلوک سیمانی 460.96متر / مزایده,مزایده عرصه محصور شده با دیوار بلوک سیمانی 460.96متر
 105. مزایده یک قطعه زمین مزروعی 15266 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی 15266 متر
 106. مناقصه چاپ قبوض گاز بها / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه چاپ قبوض گاز بها
 107. مزایده واگذاری 23 هکتار از شالیزار مزرعه / آگهی مزایده, مزایده واگذاری 23 هکتار از شالیزار مزرعه
 108. مزایده فروش خودرو سواری pk و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو سواری pk و ...
 109. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 96.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 96.50متر
 110. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین نسقی 339.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین نسقی 339.60متر
 111. مزایده دستگاه بلوک زنی / مزایده دستگاه بلوک زنی
 112. مزایده قطعه زمین بایر مساحت 444مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمین بایر مساحت 444مترمربع
 113. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ مجتمع تجاری خدماتی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ مجتمع تجاری خدماتی
 114. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود
 115. مزایده خودرو پراید مدل 1392- نوبت دوم 95.9.28 / آگهی مزایده, مزایده خودرو پراید مدل 1392- نوبت دوم 95.9.28
 116. مزایده یک قطعه ملک مسکونی 5399/7مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مسکونی 5399/7مترمربع
 117. مزایده 4 قطعه زمین زراعی / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین زراعی
 118. مزایده فروش کامیون فوتون سفید رنگ 6 تن / آگهی مزایده, مزایده فروش کامیون فوتون سفید رنگ 6 تن
 119. مزایده یک قطعه باغ بخش 4 زبرخان / مزایده,مزایده یک قطعه باغ بخش 4 زبرخان
 120. مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی نوبت دوم
 121. تجدید مناقصه خرید , نصب و راه اندازی ده دستگاه اطفاء حریق فشار بالا / تجدید مناقصه , فراخوان مناقصه خرید , نصب و راه اندازی ده دستگاه اطفاء حریق فشار بالا
 122. مزایده فروش تعدادی از املاک و مستغلات با تسهیلات ویژه / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک و مستغلات با تسهیلات ویژه
 123. مزایده سه قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده سه قطعه زمین مسکونی
 124. مناقصه اجرای عملیات ساختمانی دستمزدی / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات ساختمانی دستمزدی
 125. فراخوان جابجایی و انتقال تعدادی از دستگاه های پرس سنگین .... / فراخوان , فراخوان جابجایی و انتقال تعدادی از دستگاه های پرس سنگین ....
 126. فراخوان انواع باسداکت .... / فراخوان , فراخوان انواع باسداکت ....
 127. مزایده تعدادی از املاک / مزایده,مزایده تعدادی از املاک
 128. تجدید مناقصه تهیه ، خرید ، حمل و تحویل ابزار تخصصی الکترومکانیکال / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تهیه ، خرید ، حمل و تحویل ابزار تخصصی الکترومکانیکال
 129. مناقصه خدمات راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستان ها / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستان ها
 130. مزایده تعداد 32 دستگاه خودرو و ... / آگهی مزایده , مزایده تعداد 32 دستگاه خودرو و ...
 131. فراخوان خرید ادوات ابزار دقیق... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید ادوات ابزار دقیق... نوبت دوم
 132. مزایده تعداد 74 دستگاه انواع خودرو سبک / آگهی مزایده,مزایده تعداد 74 دستگاه انواع خودرو سبک
 133. مزایده انواع لوله 30 اینچ / آگهی مزایده,مزایده انواع لوله 30 اینچ
 134. فراخوان تامین تجهیزات نور استودیو / آگهی فراخوان,فراخوان تامین تجهیزات نور استودیو
 135. فراخوان خرید یک دستگاه SNG / آگهی فراخوان,فراخوان خرید یک دستگاه SNG
 136. مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازه ها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در نواحی 1 و 2 تجدید / مناقصه , مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازه ها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در نواحی 1 و 2 تجدید
 137. فراخوان خرید لوله و اتصالات فایبرگلاس GRP شبکه آبیاری و زهکشی... تجدید / فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا , فراخوان خرید لوله و اتصالات فایبرگلاس GRP شبکه آبیاری و زهکشی... تجدید
 138. آگهی فراخوان مناقصه عمومی واگذاری پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها ، زیرساختهای تاسیسات برقی تمدید / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ،آگهی فراخوان مناقصه عمومی واگذاری پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها ، زیرساختهای تاسیسات برقی تمدید
 139. مناقصه خرید مجموعه کامل و قطعات یدکی FLOW TRANSMITTER نوبت دوم / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه خرید مجموعه کامل و قطعات یدکی FLOW TRANSMITTER نوبت دوم
 140. مناقصه انجام بررسی های میدانی و طرح مطالعاتی و مفهومی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی فراخوان مشاوره , مناقصه انجام بررسی های میدانی و طرح مطالعاتی و مفهومی ...نوبت دوم
 141. مزایده سراسری فوق العاده املاک و مستغلات / مزایده,مزایده سراسری فوق العاده املاک و مستغلات
 142. چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران / چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران
 143. مناقصه انجام عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل...
 144. آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه خدمات بهره برداری کامل از خطوط ریلی / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه ،آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه خدمات بهره برداری کامل از خطوط ریلی
 145. تجدید مناقصه عملیات اجرای ساخت ایستگاه آتش نشانی- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای ساخت ایستگاه آتش نشانی- نوبت دوم
 146. مناقصه تامین نصب و راه اندازی دو دستگاه فایروال / مناقصه ,مناقصه تامین نصب و راه اندازی دو دستگاه فایروال
 147. فراخوان ارتقا زیرساخت ارتباطی شبکه / فراخوان , فراخوان ارتقا زیرساخت ارتباطی شبکه
 148. مناقصه خرید تعداد 1000 جفت کفش معمولی و ... / مناقصه عمومی ,مناقصه خرید تعداد 1000 جفت کفش معمولی و ...
 149. مناقصه واگذاری عملیات امور مربوط به کنترل و جلوگیری از تخلیه پسماندها... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری عملیات امور مربوط به کنترل و جلوگیری از تخلیه پسماندها... نوبت دوم
 150. مزایده فروش تعداد 2 واحد آپارتمان نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 2 واحد آپارتمان نوبت دوم
 151. مناقصه خرید 4000 عدد لوله کندانسور ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 4000 عدد لوله کندانسور ... نوبت دوم
 152. فراخوان عملیات تعمیرات متفرقه ساختمانی / فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ,فراخوان عملیات تعمیرات متفرقه ساختمانی
 153. مناقصه خرید فنر / آگهی مناقصه, مناقصه خرید فنر
 154. مناقصه ماشینکاری انواع قطعات آلومینیومی / آگهی مناقصات, مناقصه ماشینکاری انواع قطعات آلومینیومی
 155. مزایده فروش 600.000 تن سنگ آهن دانه بندی شده / آگهی مزایده, مزایده فروش 600.000 تن سنگ آهن دانه بندی شده
 156. تجدید مناقصه پروژه آماده سازی و ساختمان غسالخانه و اداری آرامستان - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ,تجدید مناقصه پروژه آماده سازی و ساختمان غسالخانه و اداری آرامستان - نوبت دوم
 157. مناقصه خدمات حفاظتی و مراقبتی / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات حفاظتی و مراقبتی
 158. مناقصه خرید 43 دستگاه ترانسفورماتور...نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 43 دستگاه ترانسفورماتور....نوبت دوم
 159. مناقصه حفاری چاه های عمیق / آگهی مناقصه , مناقصه حفاری چاه های عمیق
 160. آگهی ارزیابی کیفی تامین تعداد 50.000 عدد کفش ترمز کامپوزیتی / آگهی ارزیابی کیفی،آگهی ارزیابی کیفی تامین تعداد 50.000 عدد کفش ترمز کامپوزیتی
 161. هم اندیشی صمیمانه جوانان با دولت / هم اندیشی صمیمانه جوانان با دولت
 162. مزایده یک واحد تجاری در طبقه همکف عرصه 33.23متر / مزایده,مزایده یک واحد تجاری در طبقه همکف عرصه 33.23متر
 163. مزایده ششدانگ یکباب خانه 336.39مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 336.39مترمربع
 164. مزایده عمومی اقلام مازاد / مزایده ، مزایده عمومی اقلام مازاد
 165. مزایده پسماند عادی شامل زباله .... / مزایده ، مزایده پسماند عادی شامل زباله ....
 166. مزایده دلمه (سرباره) و خاک زیر دلمه .... / مزایده ، مزایده دلمه (سرباره) و خاک زیر دلمه ....
 167. تجدید مناقصه 2 قلم ماده تکنیکال... / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه 2 قلم ماده تکنیکال...
 168. مزایده واگذاری سهام شرکت ... / خلاصه آگهی ,مزایده واگذاری سهام شرکت ...
 169. مزایده عرضه سهام و دارایی... نوبت دوم / خلاصه آگهی مزایده , مزایده عرضه سهام و دارایی... نوبت دوم
 170. مناقصه 300 تن پنبه یک سفید مورد نیاز ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه 300 تن پنبه یک سفید مورد نیاز... نوبت دوم
 171. مناقصه خرید تجهیزات و یراق آلات شبکه های توزیع برق / آگهی مناقصه عمویم دو مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات و یراق آلات شبکه های توزیع برق
 172. تجدید مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب و تست و راه اندازی پست سیار شهر صنعتی نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای, مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب و تست و راه اندازی پست سیار شهر صنعتی نوبت دوم
 173. مناقصه خرید و نصب و راه اندازی و تست و آزمایش و تحویل 5 لینک رادیویی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید و نصب و راه اندازی و تست و آزمایش و تحویل 5 لینک رادیویی
 174. سی امین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / سی امین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
 175. فراخوان تعمیرات و بازسازی 72 دستگاه موتورهای دیزل سبک و.... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان تعمیرات و بازسازی 72 دستگاه موتورهای دیزل سبک و....
 176. فراخوان تعمیرات و بازسازی 116 دستگاه موتور دیزل لکوموتیوهای GM , GE و ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان تعمیرات و بازسازی 116 دستگاه موتور دیزل لکوموتیوهای GM , GE و ....
 177. مناقصه احداث ساختمان جدید قانون تردد و راهداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ساختمان جدید قانون تردد و راهداری
 178. مزایده ششدانگ یکباب خانه با عرصه 669/53متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با عرصه 669/53متر نوبت دوم
 179. فراخوان مناقصه بیمه آتش سوزی اموال منقول و غیر منقول تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه بیمه آتش سوزی اموال منقول و غیر منقول تجدید نوبت دوم
 180. تجدید مزایده فروش کامیون خاور پرس زباله مدل 1381 هفت دستگاه / تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده فروش کامیون خاور پرس زباله مدل 1381 هفت دستگاه
 181. فراخوان واگذاری سرمایه گذاری در مجتمع ها و شهرک های کشاورزی گلخانه ای / فراخوان،فراخوان واگذاری سرمایه گذاری در مجتمع ها و شهرک های کشاورزی گلخانه ای
 182. مزایده اقلام ضایعات و مازاد (استوک) / آگهی مزایده , مزایده اقلام ضایعات و مازاد (استوک)
 183. مناقصه خرید یراق آلات نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید یراق آلات نوبت دوم
 184. مزایده واگذاری سهام و دارائی های شرکت / مزایده , مزایده واگذاری سهام و دارائی های شرکت
 185. مناقصه عملیات ماشینکاری، سوراخکاری و پرسکاری و ... / آگهی مناقصات, مناقصه عملیات ماشینکاری، سوراخکاری و پرسکاری و ...
 186. مناقصه خرید خدمات بازرسی مراقبتی درب ورودی صنعت و معدن شهید قضاوی / مناقصه , مناقصه خرید خدمات بازرسی مراقبتی درب ورودی صنعت و معدن شهید قضاوی
 187. دعوت به مزایده ماشین آلات مازد بر نیاز / دعوت به مزایده , دعوت به مزایده ماشین آلات مازد بر نیاز
 188. مناقصه تامین یک نسخه سامانه سوئیچ شرکتی و ملحقات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین یک نسخه سامانه سوئیچ شرکتی و ملحقات
 189. مناقصه خرید 780 متر لوله پلی اتیلن تک جداره تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 780 متر لوله پلی اتیلن تک جداره تجدید نوبت دوم
 190. مزایده فروش سر لوله های فلزی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش سر لوله های فلزی
 191. مزایده فروش ده دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده فروش ده دستگاه آپارتمان
 192. فراخوان تامین تجهیزات و مهندسی مجموعه ای از پست های انتقال و ...تمدید 95.09.28 / تمدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه بین المللی,مناقصه تامین تجهیزات و مهندسی مجموعه ای از پست های انتقال و ... تمدید 95.09.28
 193. فراخوان تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و ...-نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران کمپ های مسکونی -نوبت دوم
 194. مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و عملیاتی نمودن تجهیزات ذخیره سازی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و عملیاتی نمودن تجهیزات ذخیره سازی
 195. مناقصه خرید 500 ست اسپیسر نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 500 ست اسپیسر نوبت دوم
 196. مزایده فروش انواع بوش، شیلنگ .....95.09.28 / مزایده عمومی,مزایده فروش انواع بوش، شیلنگ ..... 95.09.28
 197. مزایده زمین به مساحت 2954.6 متر / مزایده,مزایده زمین به مساحت 2954.6 متر
 198. مزایده فروش انواع خودرو و اقلام مازاد و ضایعاتی / آگهی مزایده, مزایده فروش انواع خودرو و اقلام مازاد و ضایعاتی
 199. مناقصه خدمات بهینه سازی IPBB / مناقصه, مناقصه خدمات بهینه سازی IPBB
 200. مناقصه خرید FLANGE FACER & MACHINE LINEAR MILL- نوبت د

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...