اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.24 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.24 در سایت

 1. اصلاحیه مناقصه خرید ده هزار دستگاه کنتور آب گرم خانگی / اصلاحیه ,مناقصه خرید ده هزار دستگاه کنتور آب گرم خانگی
 2. مزایده ساختمان انتشارات / مزایده عمومی , مزایده ساختمان انتشارات
 3. مناقصه عمومی عملیات پیگیری و وصول مطالبات منطقه 4 آبفا / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات پیگیری و وصول مطالبات منطقه 4 آبفا
 4. مزایده واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی / مزایده,مزایده واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی
 5. مزایده 950 عدد صندلی تسمه دار دانشجویی / مزایده 950 عدد صندلی تسمه دار دانشجویی
 6. ازریابی کیفی اجرای کانالهای هدایت سیلاب و آبهای سطحی / ارزیابی کیفی مناقصه گران , ازریابی کیفی اجرای کانالهای هدایت سیلاب و آبهای سطحی
 7. مناقصه امور مرتبط با مشترکین در سطح استان قم C / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه امور مرتبط با مشترکین در سطح استان قم C
 8. فراخوان ارزیابی کیفی TUBING / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی TUBING
 9. مزایده بوفه - کافی نت - انتشارات مرکز هرمز / مزایده بوفه - کافی نت - انتشارات مرکز هرمز
 10. مناقصه خرید جاذب جهت سامانه PSAII / مناقصه , مناقصه خرید جاذب جهت سامانه PSAII
 11. استعلام تست و اصلاح انشعابات دیماند ولتاژ اولیه و .... / آگهی استعلام ، استعلام تست و اصلاح انشعابات دیماند ولتاژ اولیه و ....
 12. مناقصه برونسپاری انجام فعالیتهای خدمات مشترکین / مناقصه برونسپاری انجام فعالیتهای خدمات مشترکین
 13. فراخوان ارزیابی پروژه گازرسانی به مجتمع روستایی... / فراخوان ارزیابی کیفی ,فراخوان ارزیابی پروژه گازرسانی به مجتمع روستایی...
 14. مناقصه خرید 33500 متر سیم آلومینیوم روکشدار / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 33500 متر سیم آلومینیوم روکشدار
 15. مناقصه خرید 43 دستگاه ترانسفورماتور 50 و 400 کیلوولت / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 43 دستگاه ترانسفورماتور 50 و 400 کیلوولت
 16. مناقصه خرید 62000 متر انواع کابل خودنگهدار / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 62000 متر انواع کابل خودنگهدار
 17. مناقصه خرید پلمپ فلزی بکسلی / مناقصه ، مناقصه خرید پلمپ فلزی بکسلی
 18. مزایده 52 سهم مشاع از یکصد سهم از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده 52 سهم مشاع از یکصد سهم از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول
 19. مزایده ملک اپارتمان به مساحت 99/90متر / مزایده,مزایده ملک اپارتمان به مساحت 99/90متر
 20. مزایده عمومی اجناس اسقاطی شامل آهن آلات و ... / آگهی مزایده عمومی ,مزایده عمومی اجناس اسقاطی شامل آهن آلات و ...
 21. مزایده ششدانگ یک قطعه خانه سرا مساحت 219 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه خانه سرا مساحت 219 متر نوبت اول
 22. مناقصه پروژه لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر
 23. تجدید مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی
 24. مناقصه پیمان خدمات عمومی و نظافت و باغبانی - 95.09.24 / آگهی مناقصه عمومی توام با ارزیابی کیفی, مناقصه پیمان خدمات عمومی و نظافت و باغبانی - 95.09.24
 25. مناقصه عملیات تخلیه , تفکیک , دپو , حمل و .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات تخلیه , تفکیک , دپو , حمل و ....
 26. مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی شهرستان کرج ... / فراخوان ارزیابی کیفی ,مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی شهرستان کرج ...
 27. مناقصه جرثقیل 20 تن کارگاهی و ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه جرثقیل 20 تن کارگاهی و ...
 28. تجدید مناقصه بازسازی غلطک های واحد آهک - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه بازسازی غلطک های واحد آهک - نوبت دوم
 29. مزایده ششدانگ مغازه به مساحت دوازده متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه به مساحت دوازده متر
 30. مزایده پلاک ثبتی یک فرعی از 6997 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یک فرعی از 6997 اصلی
 31. مزایده 95.3 سهم یک قطعه زمین باغ کیوی نوبت دوم / مزایده,مزایده 95.3 سهم یک قطعه زمین باغ کیوی نوبت دوم
 32. مزایده یک باب مغازه / آگهی مزایده عمومی,مزایده یک باب مغازه
 33. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف 315/88متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف 315/88متر
 34. مزایده ششدانگ زمین صد و هفتاد و یک متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صد و هفتاد و یک متر
 35. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 155/01متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 155/01متر
 36. مزایده یک واحد تجاری مساحت 45/63متر / مزایده,مزایده یک واحد تجاری مساحت 45/63متر
 37. تجدید مناقصه خدمات تهیه و تامین 99 دستگاه خودرو سبک و سنگین استیجاری.. نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه خدمات تهیه و تامین 99 دستگاه خودرو سبک و سنگین استیجاری... نوبت دوم
 38. مناقصه انجام بررسی های میدانی و طرح مطالعاتی و مفهومی ... / آگهی مناقصه عمومی فراخوان مشاوره , مناقصه انجام بررسی های میدانی و طرح مطالعاتی و مفهومی ...
 39. مناقصه نگهداری و خدمات فضای سبز- نوبت سوم / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری و خدمات فضای سبز- نوبت سوم
 40. مناقصه خرید اجناس ریشه دار شامل سیب زمینی، پیاز، هویج - نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه خرید اجناس ریشه دار شامل سیب زمینی، پیاز، هویج - نوبت دوم
 41. مزایده یکباب مغازه به مساحت 28/2 متر مریع نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 28/2 متر مریع نوبت اول
 42. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید جی تی ایکس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید جی تی ایکس
 43. مزایده ملک واقع در مهرآباد اجرای 110.2.950695 / مزایده,مزایده ملک واقع در مهرآباد اجرای 110.2.950695
 44. مزایده یک باب مغازه ابتدای کوی سیدی اجرای 110.6.951510 / مزایده,مزایده یک باب مغازه ابتدای کوی سیدی اجرای 110.6.951510
 45. مزایده یک دستگاه سواری پراید GTXI / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید GTXI
 46. مزایده لباس کاراته 50 دست و ... / مزایده , مزایده لباس کاراته 50 دست و ...
 47. اصلاحیه مزایده منزل مسکونی / اصلاحیه مزایده,مزایده منزل مسکونی
 48. مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو 206 آریان / آگهی مزایده اموال,مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو 206 آریان
 49. مزایده یکباب منزل مسکونی به مساحت 151 مترمربع کلاسه 45.393.94 / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی به مساحت 151 مترمربع کلاسه 45.393.94
 50. تجدید مناقصه امورات رفت و روب و جمع آوری زباله و ... نوبت دوم / مناقصه ، تجدید مناقصه امورات رفت و روب و جمع آوری زباله و ... نوبت دوم
 51. مناقصه تهیه محتوا، تولید و تنظیم خبر و بروز رسانی وبگاه- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه محتوا، تولید و تنظیم خبر و بروز رسانی وبگاه- نوبت دوم
 52. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 90 دوگانه سوز / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 90 دوگانه سوز
 53. مزایده فروش سواری پراید هاچ بک مدل 1389 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری پراید هاچ بک مدل 1389
 54. مزایده اجاره طبقه اول سلف سرویس / آگهی مزایده , مزایده اجاره طبقه اول سلف سرویس
 55. مزایده ملکی واقع در گلستان فلکه دوم پرونده 940249 / مزایده,مزایده ملکی واقع در گلستان فلکه دوم پرونده 940249
 56. تجدید مزایده واگذاری اجاره محلی در باغ بهشت جهت سنگ تراشی نوبت دوم / تجدید مزایده , مزایده واگذاری اجاره محلی در باغ بهشت جهت سنگ تراشی نوبت دوم
 57. مزایده واگذاری به صورت اجاره دو ملک / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری به صورت اجاره دو ملک
 58. مزایده ششدانگ یک باب خانه مسکونی اجرایی 9402077 / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه مسکونی اجرایی 9402077
 59. فراخوان مناقصه عمومی تامین خدمات حراست و نگهبانی از پست های ناحیه صنعتی کارون / فراخوان, فراخوان مناقصه عمومی تامین خدمات حراست و نگهبانی از پست های ناحیه صنعتی کارون
 60. مزایده فروش یکدستگاه تولید لیوان های کاغذی 8 تایی و ... - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه تولید لیوان های کاغذی 8 تایی و ... - نوبت دوم
 61. مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی به ابعاد 20*10 / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی به ابعاد 20*10
 62. آگهی حراج فروش حدود 75626 کیلوگرم مواد حاصل از بوجاری بذر گندم / آگهی حراج فروش حدود 75626 کیلوگرم مواد حاصل از بوجاری بذر گندم
 63. مزایده یک قطعه زمین و اتاقک تابلوی برق مرغداری... / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و اتاقک تابلوی برق مرغداری...
 64. مزایده ششدانگ یک باب خانه واقع در بلوار امامت کلاسه 76150 / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه واقع در بلوار امامت کلاسه 76150
 65. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی
 66. مزایده فروش تعداد دو قطعه از املاک شامل زمین / مزایده,مزایده فروش تعداد دو قطعه از املاک شامل زمین
 67. مزایده ملک خیابان یاسر کلاسه 940156ح 9 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک خیابان یاسر کلاسه 940156ح 9 نوبت دوم
 68. مزایده 6 قطعه منزل مسکونی کلاسه 950101 / مزایده,مزایده 6 قطعه منزل مسکونی کلاسه 950101
 69. فراخوان FIRE/GAS/HEAT&SMOKE نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان FIRE/GAS/HEAT&SMOKE نوبت دوم
 70. مزایده فروش یکدستگاه ایسوزو آتش نشانی / آگهی مزایده کتبی ، مزایده فروش یکدستگاه ایسوزو آتش نشانی
 71. مزایده ملک عرصه 187/68 متر مربع کلاسه 951272 / مزایده,مزایده ملک عرصه 187/68 متر مربع کلاسه 951272
 72. مزایده ملک مسکونی واقع در خیابان 12 محرم اجرایی 950084 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مسکونی واقع در خیابان 12 محرم اجرایی 950084 نوبت دوم
 73. ارزیابی کیفی انجام خدمات تهیه ، طبخ و توزیع دو وعده غذا (ناهار و شام) / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی انجام خدمات تهیه ، طبخ و توزیع دو وعده غذا (ناهار و شام)
 74. مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات آب آشامیدنی / مناقصه, مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات آب آشامیدنی
 75. مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز
 76. مناقصه انجام عملیات موزاییک فرش و سنگ جدول بلوار انقلاب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات موزاییک فرش و سنگ جدول بلوار انقلاب نوبت دوم
 77. مناقصه IRGANOX PS802 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه IRGANOX PS802
 78. مزایده فروش ضایعات فلزی / مزایده فروش ضایعات فلزی
 79. مزایده ماسه / مزایده ماسه
 80. مزایده ملک منزل مسکونی واقع در بلوار دانشجو کلاسه 9500367 / مزایده,مزایده ملک منزل مسکونی واقع در بلوار دانشجو کلاسه 9500367
 81. مناقصه عملیات ساخت پروژه های 35 واحد مسکونی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات ساخت پروژه های 35 واحد مسکونی
 82. مزایده ششدانگ ملک مسکونی پلاک 3779 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی پلاک 3779 فرعی
 83. مناقصه اجرای رفیوژ و زیرسازی لاین جنوبی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای رفیوژ و زیرسازی لاین جنوبی نوبت دوم
 84. مزایده ساختمان یک طبقه مرحله دوم / مزایده,مزایده ساختمان یک طبقه مرحله دوم
 85. مزایده فروش یک واحد تجاری مجتمع مسکونی پاسارگاد / مزایده,فروش یک واحد تجاری مجتمع مسکونی پاسارگاد
 86. مزایده سیستم انتقال سنگ آهن واحد مواد خام / مزایده , مزایده سیستم انتقال سنگ آهن واحد مواد خام
 87. مزایده اجاره وانت کمپرسی زامیاد دهیاری تاجیک نوبت دوم / مزایده عمومی اجاره وانت کمپرسی زامیاد دهیاری تاجیک نوبت دوم
 88. مزایده اجاره بکهو لودر کشویی / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره بکهو لودر کشویی
 89. مزایده عمومی نسبت به واگذاری طبقه دوم ساختمان توانبخشی / مزایده عمومی , مزایده عمومی نسبت به واگذاری طبقه دوم ساختمان توانبخشی
 90. مزایده عمومی بهره برداری موقت از محل نصب 10 عدد استند تبلیغاتی - نوبت دوم مرحله دوم / مزایده عمومی , مزایده عمومی بهره برداری موقت از محل نصب 10 عدد استند تبلیغاتی - نوبت دوم مرحله دوم
 91. حراج تعداد 580 دستگاه موتور سیکلت و ... / حراج حضوری نقدی,مزایده تعداد 580 دستگاه موتور سیکلت و ...
 92. مزایده گریدر فاقد پلاک انتظامی / مزایده گریدر فاقد پلاک انتظامی
 93. مزایده شش دانگ یک باب خانه کلاسه 9100227 / مزایده,مزایده شش دانگ یک باب خانه کلاسه 9100227
 94. مناقصه سکوبندی آزمایشگاه- نوبت دوم / مناقصه سکوبندی آزمایشگاه- نوبت دوم
 95. مزایده فروش تعدادی دام مازاد بر نیاز95.9.24 / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی دام مازاد بر نیاز 95.9.24
 96. مناقصه اجرای سردرب و دیوار محوطه دانشگاه / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای سردرب و دیوار محوطه دانشگاه
 97. مزایده املاک مازاد در استانهای تهران و فارس / مزایده,مزایده املاک مازاد در استانهای تهران و فارس
 98. فراخوان عمومی تامین ذخایر استراتژیک کشور / فراخوان عمومی،فراخوان عمومی تامین ذخایر استراتژیک کشور
 99. آگهی فراخوان اجاره و تامین خدمات هفت دستگاه اسب کشنده / آگهی فراخوان , آگهی فراخوان اجاره و تامین خدمات هفت دستگاه اسب کشنده
 100. خلاصه آگهی مزایده فروش لایه های روکش و تخته چندلائی / خلاصه آگهی مزایده ،خلاصه آگهی مزایده فروش لایه های روکش و تخته چندلائی
 101. مزایده تعدادی از مغازه های زیرگذر میدان امام خمینی / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعدادی از مغازه های زیرگذر میدان امام خمینی
 102. مزایده یک قطعه زمین مساحت 22000مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 22000مترمربع
 103. تجدید مناقصه اجرای خط انتقال فولادی -نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه اجرای خط انتقال فولادی - نوبت دوم
 104. مناقصه اجرای ساختمان سلف سرویس با سیستم LSF - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای ساختمان سلف سرویس با سیستم LSF - نوبت دوم
 105. مناقصه واگذاری عملیات حفاری / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری عملیات حفاری
 106. مناقصه واگذاری عملیات تهیه و تامین ، بارگیری ، حمل و تراکم مصالح خاکریزی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری عملیات تهیه و تامین ، بارگیری ، حمل و تراکم مصالح خاکریزی
 107. مناقصه انتقال نیرو برقرسانی شبکه های توزیع نیرو نوبت دوم / مناقصه انتقال نیرو برقرسانی شبکه های توزیع نیرو نوبت دوم
 108. مناقصه عمومی واگذاری امور تخلیه و بارگیری / مناقصه,مناقصه عمومی واگذاری امور تخلیه و بارگیری
 109. مناقصه واگذاری عملیات تهیه مصالح و اجرای اندودنفوذی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری عملیات تهیه مصالح و اجرای اندودنفوذی
 110. مزایده قطعات باقیمانده از زمینهای بخش 5 شوشتر / مزایده,مزایده قطعات باقیمانده از زمینهای بخش 5 شوشتر
 111. مزایده اصله نهال سیب / مزایده اصله نهال سیب
 112. مناقصه واگذاری فضای سبز و خدمات عمومی پارکی / مناقصه , مناقصه واگذاری فضای سبز و خدمات عمومی پارکی
 113. مناقصه سیستم MS مدل 5977B / آگهی مناقصه, مناقصه سیستم MS مدل 5977B
 114. مزایده فروش 4 قطعه زمین و سه باب مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین و سه باب مغازه نوبت دوم
 115. مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری نوبت دوم
 116. مناقصه فیبر نوری ارتباطی حدفاصل مراکز مخابراتی دانشگاه.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه فیبر نوری ارتباطی حدفاصل مراکز مخابراتی دانشگاه....
 117. مناقصه عملیات راهداری و نگهداری راهها و .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات راهداری و نگهداری راهها و ....
 118. مزایده فروش یک دستگاه دکل حفاری و متعلقات آن-95.09.24 / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه دکل حفاری و متعلقات آن-95.09.24
 119. مناقصه اجرای خدمات سالیانه حمل، نقل و توزیع مواد سوختی - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی ساده, مناقصه اجرای خدمات سالیانه حمل، نقل و توزیع مواد سوختی - نوبت دوم
 120. اصلاحیه مناقصه اجرای خدمات سالیانه حمل، نقل و توزیع مواد سوختی / اصلاحیه, مناقصه اجرای خدمات سالیانه حمل، نقل و توزیع مواد سوختی
 121. مزایده فروش پکیج دیواری و ....مرحله دوم / مزایده فروش پکیج دیواری و ...مرحله دوم
 122. مزایده فروش دو دستگاه خودروی پراید مدل 1385 / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودروی پراید مدل 1385
 123. مزایده فروش تعداد 35 دستگاه انواع خودرو فرسوده اوراقی .... / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 35 دستگاه انواع خودرو فرسوده اوراقی ....
 124. مزایده بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک
 125. مناقصه باقیمانده بسته هراز شامل عملیات اجرایی نیروگاه هراز... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه باقیمانده بسته هراز شامل عملیات اجرایی نیروگاه هراز...
 126. مزایده بهره برداری از فضای تبلیغاتی و ... / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از فضای تبلیغاتی و ...
 127. تجدید مناقصه امور درمانی و خدمات بهداشتی- نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان, تجدید مناقصه امور درمانی و خدمات بهداشتی- نوبت دوم
 128. فراخوان مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور تاسیسات و عملیات انبار نفت... تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور تاسیسات و عملیات انبار نفت... تجدید
 129. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی ، تعمیر و نگهداری امور تاسیساتی ساختمانهای اداری ، آموزشی.... تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه انجام خدمات پشتیبانی ، تعمیر و نگهداری امور تاسیساتی ساختمانهای اداری ، آموزشی.... تجدید
 130. مزایده واگذاری بهره برداری تبلیغاتی از عرشه پلهای عابر پیاده تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری تبلیغاتی از عرشه پلهای عابر پیاده تجدید نوبت دوم
 131. مناقصه تامین غذای مورد نیاز پرسنل سازمان / آگهی مناقصه , مناقصه تامین غذای مورد نیاز پرسنل سازمان
 132. تجدید مناقصه تعویض و رنگ آمیزی ورق کف و .... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه تعویض و رنگ آمیزی ورق کف و ....
 133. حراج حضوری تعداد 2700 دستگاه موتورسیکلت اوراقی و قابل شماره گذاری / حراج حضوری ، حراج حضوری تعداد 2700 دستگاه موتورسیکلت اوراقی و قابل شماره گذاری
 134. مزایده بازار هفتگی بازارچه سنتی بومهن / آگهی مزایده عمومی , مزایده بازار هفتگی بازارچه سنتی بومهن
 135. فراخوان شناسایی سازندگان تله بخار / فراخوان ،فراخوان شناسایی سازندگان تله بخار
 136. ارزیابی کیفی انجام امور پاسخگویی تلفنخانه ها ... / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی نخست , ارزیابی کیفی انجام امور پاسخگویی تلفنخانه ها ...
 137. فراخوان خرید لوله و اتصالات فایبرگلاس GRP شبکه آبیاری و زهکشی... تجدید / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا , فراخوان خرید لوله و اتصالات فایبرگلاس GRP شبکه آبیاری و زهکشی... تجدید
 138. مزایده مغازه پلاک 27 / مزایده, مزایده مغازه پلاک 27
 139. مزایده مغازه پلاک 37 / مزایده, مزایده مغازه پلاک 37
 140. مزایده یکدستگاه خم ورق .... / مزایده, مزایده یکدستگاه خم ورق ....
 141. مزایده یک مخزن ذخیره هوا ... / مزایده, مزایده یک مخزن ذخیره هوا ...
 142. مزایده یک باب مغازه 17 متری / مزایده, مزایده یک باب مغازه 17 متری
 143. فراخوان مناقصه اجرای پروژه احداث دیوار ضلع شمالی .... / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه اجرای پروژه احداث دیوار ضلع شمالی ....
 144. مزایده ملک زمین به مساحت 476/25مترمربع نوبت دوم تجدید / مزایده,مزایده ملک زمین به مساحت 476/25مترمربع نوبت دوم تجدید
 145. فراخوان منظور تهیه فهرست کوتاه مشاوران - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان منظور تهیه فهرست کوتاه مشاوران - نوبت دوم
 146. مناقصه خدمات سالیانه ایستگاهی نظافت ایستگاه های طول خطوط...- نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خدمات سالیانه ایستگاهی نظافت ایستگاه های طول خطوط...نوبت دوم
 147. اصلاحیه مناقصه خدمات سالیانه ایستگاهی نظافت ایستگاه های طول خطوط / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه خدمات سالیانه ایستگاهی نظافت ایستگاه های طول خطوط
 148. فراخوان شناسایی سرمایه گذاری برای پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای - مرحله دوم / فراخوان شناسایی سرمایه گذاری برای پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای - مرحله دوم
 149. ارزیابی کیفی انجام خدمات تحویل و تحویل دپوی بیسیم و اپراتوری مراکز تلفن و .... / فراخوان نخست , ارزیابی کیفی انجام خدمات تحویل و تحویل دپوی بیسیم و اپراتوری مراکز تلفن و ....
 150. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی و نصب و راه اندازی یک پکیچ RECYCLE GAS COMPRESSOR و .... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عملیات اجرایی و نصب و راه اندازی یک پکیچ RECYCLE GAS COMPRESSOR و ....
 151. فراخوان مناقصه خرید لوله های فولادی سیاه .... / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه خرید لوله های فولادی سیاه ....
 152. مزایده واگذاری به اجاره اماکن ورزشی از قبیل سالن ورزشی 1200 نفری / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره اماکن ورزشی از قبیل سالن ورزشی 1200 نفری
 153. تجدید مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب و تست و راه اندازی پست سیار شهر صنعتی / آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای, مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب و تست و راه اندازی پست سیار شهر صنعتی
 154. مزایده یک دستگاه لیفتراک هایستر / مزایده , مزایده یک دستگاه لیفتراک هایستر
 155. مزایده providing QTY 10.000-12000 MT Ammonium Nitrate / آگهی مزایده، مزایده providing QTY 10.000-12000 MT Ammonium Nitrate
 156. استعلام میکروسکوپ دوچشمی دوربین دار / استعلام , استعلام میکروسکوپ دوچشمی دوربین دار
 157. استعلام لوپ ، میکروسوپ نوری دو چشمی / استعلام , استعلام لوپ ، میکروسوپ نوری دو چشمی
 158. استعلام دستگاه کانال جریان آب و هیدرولیک / استعلام , استعلام دستگاه کانال جریان آب و هیدرولیک
 159. استعلام دستگاه سه محوری دینامیکی ... / استعلام , استعلام دستگاه سه محوری دینامیکی...
 160. استعلام دستگاه تحکیم اتوماتیک ... / استعلام , استعلام دستگاه تحکیم اتوماتیک ...
 161. استعلام دستگاه رئال تایم پی سی آر / استعلام , استعلام دستگاه رئال تایم پی سی آر
 162. استعلام اسکنر مدل kodak i2620 / استعلام , استعلام اسکنر مدل kodak i2620
 163. استعلام پمپ لجن کش 7.5 کیلووات / استعلام , استعلام پمپ لجن کش 7.5 کیلووات
 164. استعلام بیسکوییت ساقه طلایی لیوانی / استعلام , استعلام بیسکوییت ساقه طلایی لیوانی
 165. استعلام دستمال کاغذی شکوه 100 برگ / استعلام , استعلام دستمال کاغذی شکوه 100 برگ
 166. استعلام چترک سیلیکونی / استعلام, استعلام چترک سیلیکونی
 167. استعلام کابل زره دار / استعلام, استعلام کابل زره دار
 168. استعلام قند شکسته 2000 کیلو / استعلام , استعلام قند شکسته 2000 کیلو
 169. استعلام پمپ / کابل .... 95.9.24 / استعلام , استعلام پمپ / کابل ....95.9.24
 170. استعلام خرید قوطی و لوله / استعلام , استعلام خرید قوطی و لوله
 171. فراخوان احداث 5645 متر خط لوله نفت از چاه موقعیت غرب- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان احداث 5645 متر خط لوله نفت از چاه موقعیت غرب- نوبت دوم
 172. استعلام کاغذ تحریر A4 کپی کلاسیک / استعلام, استعلام کاغذ تحریر A4 کپی کلاسیک
 173. استعلام پایه دریل مغناطیسی / استعلام , استعلام پایه دریل مغناطیسی
 174. استعلام خرید تلفن پاناسونیک.... / استعلام , استعلام خرید تلفن پاناسونیک....
 175. استعلام خرید یخچال- تلویزیون- جارو برقی- کفشور / استعلام , استعلام خرید یخچال- تلویزیون- جارو برقی- کفشور
 176. استعلام صندلی و کمد / استعلام , استعلام صندلی و کمد
 177. استعلام ذرت دانه ای کیسه / استعلام , استعلام ذرت دانه ای کیسه
 178. استعلام کابل شبکه CAT6 / استعلام , استعلام کابل شبکه CAT6
 179. استعلام نصب و راه اندازی شبکه غیرفعال و برق منطقه 4 / استعلام,استعلام نصب و راه اندازی شبکه غیرفعال و برق منطقه 4
 180. استعلام باطری ایرانی صبا / استعلام , استعلام باطری ایرانی صبا
 181. استعلام کاغذ a4 پیپر وان اصلی / استعلام , استعلام کاغذ a4 پیپر وان اصلی
 182. استعلام تبلت لنووا / استعلام , استعلام تبلت لنووا
 183. استعلام قند شکسته / استعلام , استعلام قند شکسته
 184. استعلام دوربین عکاسی کانن / استعلام , استعلام دوربین عکاسی کانن
 185. استعلام دوربین فیلم برداری / استعلام , استعلام دوربین فیلم برداری
 186. استعلام خرید پکیج کامل کلرزن برقی (مایعی) ... / استعلام , استعلام خرید پکیج کامل کلرزن برقی (مایعی) ...
 187. استعلام رله الکتریکی / استعلام , استعلام رله الکتریکی
 188. استعلام فلش LECSAR / استعلام , استعلام فلش LECSAR
 189. استعلام تجهیزات آسانسور / استعلام , استعلام تجهیزات آسانسور
 190. استعلام تجهیزات آسانسور / استعلام , استعلام تجهیزات آسانسور
 191. استعلام تجهیزات آسانسور / استعلام , استعلام تجهیزات آسانسور
 192. استعلام تجهیزات آسانسور / استعلام , استعلام تجهیزات آسانسور
 193. استعلام تجهیزات آسانسور / استعلام , استعلام تجهیزات آسانسور
 194. استعلام کیس رایانه / استعلام , استعلام کیس رایانه
 195. استعلام کاغذ کاربن لس برگ اول سفید رنگ / استعلام,استعلام کاغذ کاربن لس برگ اول سفید رنگ
 196. استعلام پره متحرک ردیف دوم توربین گازی GE-F9 / استعلام بهاء , استعلام پره متحرک ردیف دوم توربین گازی GE-F9
 197. استعلام دستگاه ویدیو متری از چاههای آب تا 250 متر / فرم استعلام بها, استعلام دستگاه ویدیو متری از چاههای آب تا 250 متر
 198. استعلام انواع ورق آلومینیوم گنگرهای با گرید 1050 / فرم استعلام بها, استعلام انواع ورق آلومینیوم گنگرهای با گرید 1050
 199. مزایده فروش مقادیری کاشی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش مقادیری کاشی
 200. استعلام ترمینال برد / فرم استعلام بها, استعلام ترمینال برد
 201. استعلام قطعه الکتریکی طبق پیوست / فرم استعلام بها, استعلام قطعه الکتریکی طبق پیوست
 202. استعلام کارت الکترونیکی / فرم استعلام بها, استعلام کارت الکترونیکی
 203. استعلام فیلتر هوزینگ با فیلتر کارتریجی / فر

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...