اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.21 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.21 در سایت

 1. فراخوان اجرای کلیه مراحل آماده سازی، طراحی و اخذ پروانه شهرداری و سا خت پروژه مرکز تجاری / آگهی فراخوان مشارکت در ساخت, فراخوان اجرای کلیه مراحل آماده سازی، طراحی و اخذ پروانه شهرداری و سا خت پروژه مرکز تجاری
 2. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم
 3. ارزیابی کیفی دیوارکشی ، محوطه سازی ، ساخت نگهبانی ورودی و .. تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی دیوارکشی ، محوطه سازی ، ساخت نگهبانی ورودی و .. تجدید نوبت دوم
 4. آگهی حراج فروش مواد حاصل از بوجاری گندم - نوبت دوم / آگهی حراج،آگهی حراج فروش مواد حاصل از بوجاری گندم - نوبت دوم
 5. آگهی حراج فروش حدود 108000 کیلوگرم مواد حاصل از بوجاری بذور گندم / آگهی حراج فروش حدود 108000 کیلوگرم مواد حاصل از بوجاری بذور گندم
 6. استعلام ساخت قطعات توربین / استعلام , استعلام ساخت قطعات توربین
 7. مناقصه خرید سیلندر کامل COFIMCO / مناقصه ، مناقصه خرید سیلندر کامل COFIMCO
 8. استعلام خرید تاکومتر / استعلام , استعلام خرید تاکومتر
 9. مناقصه خرید بلبرینگ / مناقصه , مناقصه خرید بلبرینگ
 10. مزایده فروش 10 هزار تن کلوخه باریت مهدی آباد / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش 10 هزار تن کلوخه باریت مهدی آباد
 11. استعلام بهاء احداث کامل حدود 0.9 کیلومتر شبکه فشار متوسط / استعلام بهاء, استعلام بهاء احداث کامل حدود 0.9 کیلومتر شبکه فشار متوسط
 12. استعلام loop tester / فرم استعلام بهاء, استعلام loop tester
 13. مناقصه گازرسانی به 2 شهر و 225 روستا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به 2 شهر و 225 روستا
 14. مناقصه انتقال نیرو برق رسانی شبکه های توزیع در محدوده عملیاتی منطقه برق آزادی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتقال نیرو برق رسانی شبکه های توزیع در محدوده عملیاتی منطقه برق آزادی
 15. مزایده ساختمان تجاری اداری مسکونی / مزایده,مزایده ساختمان تجاری اداری مسکونی
 16. مناقصه پیمانسپاری ماشینکاری و مونتاژ قطعات مکانیکی / مناقصه پیمانسپاری ماشینکاری و مونتاژ قطعات مکانیکی
 17. مزایده فروش یک دستگاه اپارتمان مسکونی نوساز 12 واحدی نوبت چهارم / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه اپارتمان مسکونی نوساز 12 واحدی نوبت چهارم
 18. مناقصه انتخاب پیمانکار نگهداری و تعمیرات بخش تاسیسات - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار نگهداری و تعمیرات بخش تاسیسات - نوبت دوم
 19. مزایده ششدانگ اپارتمان دارای دو خواب فاقد پارکینگ انباری / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان دارای دو خواب فاقد پارکینگ انباری
 20. مناقصه خرید جاذب جهت سامانه PSAII -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده , مناقصه خرید جاذب جهت سامانه PSAII -نوبت دوم
 21. مناقصه برونسپاری بخشی از فعالیتهای بهره برداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه برونسپاری بخشی از فعالیتهای بهره برداری
 22. مناقصه کابل جهت الکتروموتور اکسترودر .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کابل جهت الکتروموتور اکسترودر ....
 23. مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی سیستم های اطفا حریق / مناقصه ، مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی سیستم های اطفا حریق
 24. مزایده فروش تعداد هفت دستگاه خودرو - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای , مزایده فروش تعداد هفت دستگاه خودرو - نوبت دوم
 25. مزایده فروش نقدی روغن کارکرده ترانس پایه نفتینیک - نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش نقدی روغن کارکرده ترانس پایه نفتینیک -نوبت دوم
 26. مزایده واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره 2 -مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره 2 -مرحله اول نوبت دوم
 27. مزایده یک قطعه زمین تجاری 2075متر زیربنا 7000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجاری 2075متر زیربنا 7000متر نوبت دوم
 28. مزایده فروش مواد ساخته شده / مزایده عمومی , مزایده فروش مواد ساخته شده
 29. مزایده ششدانگ اپارتمان با قدمت ده سال / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان با قدمت ده سال
 30. مزایده مقدار 1/651/967 کیلوگرم لرد روغن خام تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده مقدار 1/651/967 کیلوگرم لرد روغن خام تجدید -نوبت دوم
 31. مناقصه برونسپاری انجام فعالیتهای خدمات مشترکین... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برونسپاری انجام فعالیتهای خدمات مشترکین...
 32. آگهی مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور MAN / آگهی مزایده ،آگهی مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور MAN
 33. مناقصه چیلر با کمپرسور نیمه بسته .... / آگهی مناقصه ، مناقصه چیلر با کمپرسور نیمه بسته ....
 34. مزایده فروش 31 قطعه زمین بخش سه کرمان / مزایده,مزایده فروش 31 قطعه زمین بخش سه کرمان
 35. مزایده سه دستگاه خودروی مستعمل / مزایده سه دستگاه خودروی مستعمل
 36. مناقصه سنگفرش خیابان / مناقصه,مناقصه اجرای سنگفرش خیابان
 37. مزایده پمپ باد / آگهی مزایده, مزایده پمپ باد
 38. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1000مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1000مترمربع
 39. مزایده یک باب ساختمان تجاری , اداری , مسکونی / مزایده یک باب ساختمان تجاری , اداری , مسکونی
 40. مزایده ملک به مساحت 250متر بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ملک به مساحت 250متر بخش نه مشهد
 41. مزایده میز غذاخوری ..... / مزایده, مزایده میز غذاخوری .....
 42. مزایده یکباب مغازه به مساحت نوزده متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت نوزده متر
 43. فراخوان المان های نوروزی 96 / فراخوان المان های نوروزی 96
 44. مزایده ششدانگ یکباب منزل با عرصه 614.26متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل با عرصه 614.26متر نوبت اول
 45. تجدید مزایده یک دستگاه یخچال فریزر و ... / تجدید مزایده یک دستگاه یخچال فریزر و ...
 46. مزایده ملک با عرصه موقوفه 138.6متر / مزایده,مزایده ملک با عرصه موقوفه 138.6متر
 47. مزایده تعداد پانصد و نود و نه عدد انواع شلوار زنانه ... / مزایده تعداد پانصد و نود و نه عدد انواع شلوار زنانه ...
 48. مزایده یک دستگاه موتور برق / مزایده,مزایده یک دستگاه موتور برق
 49. مزایده دو دانگ و 12 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ ملک / مزایده,مزایده دو دانگ و 12 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ ملک
 50. فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران تامین نرم افزار سیستم هوشمند مکانمند ... / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران تامین نرم افزار سیستم هوشمند مکانمند ...
 51. مزایده خودروهای مازاد -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده خودروهای مازاد نوبت دوم
 52. مزایده ترازوی دیجیتال .... / مزایده, مزایده ترازوی دیجیتال ....
 53. مناقصه ادامه عملیات خاکبرداری ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ادامه عملیات خاکبرداری ...
 54. مزایده یک دستگاه سواری پیکان سفید روغنی / مزایده یک دستگاه سواری پیکان سفید روغنی
 55. مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی پلاک ثبتی بخش پانزده / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی پلاک ثبتی بخش پانزده
 56. آگهی مناقصه عمومی انجام امور خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی انجام امور خدمات شهری
 57. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پیکان / مزایده یک دستگاه خودرو سواری پیکان
 58. آگهی مزایده فروش زمین و ضایعات / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش زمین و ضایعات
 59. مزایده فروش قطعات زمین / مزایده,مزایده فروش قطعات زمین
 60. مزایده پیش فروش حق سرقفلی واحدهای تجاری انباری خدماتی / مزایده,مزایده پیش فروش حق سرقفلی واحدهای تجاری انباری خدماتی
 61. فراخوان / فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی مرحله دوم- نوبت اول
 62. مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان آتشنشانی مرحله دوم- نوبت اول / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان آتشنشانی مرحله دوم- نوبت اول
 63. مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو 206 SD نوبت دوم / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو 206 SD نوبت دوم
 64. مزایده ششدانگ ملک با عرصه 220متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک با عرصه 220متر نوبت اول
 65. مزایده ششدانگ خودروی سواری پژو / آگهی مزایده مال منقول , مزایده ششدانگ خودروی سواری پژو
 66. مزایده پلاک ثبتی 1636 فرعی از 49 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1636 فرعی از 49 اصلی نوبت اول
 67. مزایده دو قطعه زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین زراعی نوبت اول
 68. مزایده یکدست مبل راحتی / مزایده یکدست مبل راحتی
 69. مزایده یک تخته فرش نیمه کاره / مزایده یک تخته فرش نیمه کاره
 70. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مغازه تجاری نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مغازه تجاری نوبت اول
 71. آگهی مزایده فروش وانت مزدا دو کابین / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش وانت مزدا دو کابین
 72. مناقصه واگذاری پیمان حجمی زمانی ستاد سوختگیری و انبار نفت یاسوج / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری پیمان حجمی زمانی ستاد سوختگیری و انبار نفت یاسوج
 73. مناقصه خرید خدمات حمل و نقل کالا با وسایط نقلیه تریلی .... 95.9.21 / آگهی مناقصه , مناقصه خرید خدمات حمل و نقل کالا با وسایط نقلیه تریلی .... 95.9.21
 74. مزایده 29 ردیف اقلام کالا در کتاب فروشی / مزایده,مزایده 29 ردیف اقلام کالا در کتاب فروشی
 75. مزایده واگذاری مجموعه های ورزشی دهداری / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مجموعه های ورزشی دهداری
 76. مناقصه خرید البسه کارکنان / مناقصه عمومی , مناقصه خرید البسه کارکنان
 77. تجدید مزایده بهره برداری از بخش آزمایشگاه مرکز بهداشت و درمان / آگهی تجدید مزایده , مزایده بهره برداری از بخش آزمایشگاه مرکز بهداشت و درمان
 78. مناقصه ارائه خدمات به آسیب دیدگاه اجتماعی در سطح مددسرا / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات به آسیب دیدگاه اجتماعی در سطح مددسرا
 79. مناقصه نگهداری تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان های طبس .... / مناقصه های عمومی یک مرحله ای, مناقصه نگهداری تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان های طبس ....
 80. مزایده تالار پذیرایی مجموعه برادران محبی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده تالار پذیرایی مجموعه برادران محبی نوبت دوم
 81. مزایده واگذاری دو قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده واگذاری دو قطعه پلاک ثبتی
 82. مزایده بهره برداری از دریاچه قایقرانی و بوفه پارک شهر / مزایده , مزایده بهره برداری از دریاچه قایقرانی و بوفه پارک شهر
 83. مناقصه اجرای پایپینگ پروژه تصفیه خانه روغن خوراکی / مناقصه عمومی,مناقصه ساخت استخر
 84. اصلاحیه مزایده واگذاری مرکز آموزش های شهید حیدری / اصلاحیه ,مزایده واگذاری مرکز آموزش های شهید حیدری
 85. اصلاحیه مناقصه پروژه نگهداری و ساماندهی ساختمانها / اصلاحیه, مناقصه پروژه نگهداری و ساماندهی ساختمانها
 86. مزایده فروش تعداد 2 واحد آپارتمان / مزایده,مزایده فروش تعداد 2 واحد آپارتمان
 87. مزایده فروش تعداد 15 دستگاه اتومبیل پلاک دولتی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 15 دستگاه اتومبیل پلاک دولتی نوبت دوم
 88. اولین جشنواره تبلیغات خلاق / اولین جشنواره تبلیغات خلاق
 89. مزایده عرضه سهام و دارایی / آگهی مزایده اموال , مزایده عرضه سهام و دارایی
 90. مناقصه خرید TRAILER MOUNTED COILED TUBING... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید TRAILER MOUNTED COILED TUBING.. نوبت دوم
 91. مناقصه عملیات بازسازی s/w ریخته گری بیلت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بازسازی s/w ریخته گری بیلت نوبت دوم
 92. مناقصه خرید تجهیزات ترافیکی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات ترافیکی - نوبت دوم
 93. مزایده پلاک 60 فرعی از 5 اصلی بخش 7 چناران نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 60 فرعی از 5 اصلی بخش 7 چناران نوبت اول
 94. مزایده یک قطعه زمین ملکی واقع در جاده قمصر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ملکی واقع در جاده قمصر نوبت دوم
 95. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین عادی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین عادی نوبت دوم
 96. مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس نوبت دوم
 97. تجدید مزایده ساخت ، نصب و اجاره یک عدد بیلبورد تک وجهی / آگهی تجدید مزایده , مزایده ساخت ، نصب و اجاره یک عدد بیلبورد تک وجهی - نوبت دوم
 98. مناقصه اصلاح شبکه آبرسانی و اجرای سیستم آبیاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح شبکه آبرسانی و اجرای سیستم آبیاری
 99. فراخوان مناقصه خرید تهیه و حمل تجهیزات برق و ابزار دقیق تاسیسات آبرسانی / فراخوان ,فراخوان مناقصه خرید تهیه و حمل تجهیزات برق و ابزار دقیق تاسیسات آبرسانی
 100. مناقصه عملیات امور پشتیبانی- خدماتی 95.9.21 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات امور پشتیبانی- خدماتی 95.9.21
 101. مناقصه خرید تعداد 8 دستگاه الکتروموتور ضد انفجار 95.9.21 / مناقصه , مناقصه خرید تعداد 8 دستگاه الکتروموتور ضد انفجار -95.9.21
 102. مزایده میدان احشام - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده میدان احشام- نوبت دوم
 103. مزایده مغازه به مساحت 15.26متر / مزایده,مزایده مغازه به مساحت 15.26متر
 104. مزایده تعدادی وسائل مستعمل و دست دوم / مزایده ، مزایده تعدادی وسائل مستعمل و دست دوم
 105. مزایده یک باب مغازه تجاری / آگهی مزایده, مزایده یک باب مغازه تجاری
 106. مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی / آگهی مزایده, مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی
 107. مناقصه تامین قطعات یدکی لیفتراک کلارک گازی 3 و 5 تن به تعداد 256 آیتم / مناقصه تامین قطعات یدکی لیفتراک کلارک گازی 3 و 5 تن به تعداد 256 آیتم
 108. مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت رادیاتور ایران / آگهی مزایده, مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت رادیاتور ایران
 109. انتخاب پیمانکار جهت اجرای سنگ تراورتن / انتخاب پیمانکار , انتخاب پیمانکار جهت اجرای سنگ تراورتن
 110. تجدید مناقصه انجام امور راهداری شهرستان های شمالی / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور راهداری شهرستان های شمالی -
 111. مزایده 70.59 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ زمین مزروعی / مزایده,مزایده 70.59 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ زمین مزروعی
 112. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو مساحت 183.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو مساحت 183.40متر
 113. مزایده پلاک ثبتی 532 فرعی از 13 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 532 فرعی از 13 اصلی نوبت اول
 114. مزایده سه دانگ عرصه و اعیان مشاع از ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده سه دانگ عرصه و اعیان مشاع از ششدانگ یکباب خانه
 115. مزایده یک قطعه زمین محصور 4640متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محصور 4640متر نوبت اول
 116. آگهی مناقصه تعمیرات اساسی بخش زنان و زایمان بیمارستان ... / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه تعمیرات اساسی بخش زنان و زایمان بیمارستان ...
 117. مناقصه تامین 11520 عدد انواع ماژیک ( پینت مارکر ) ... / مناقصه تامین 11520 عدد انواع ماژیک ( پینت مارکر ) ...
 118. آگهی مزایـده کتبی واگذاری قسمتی از محوطه پارک گل / آگهی مزایـده کتبی،آگهـی مزایده کتبی واگذاری قسمتی از محوطه پارک گل
 119. آگهی تجدید مزایده اجاره ماهیانه قهوه خانه سنتی / آگهی تجدید مزایده کتبی, مزایده اجاره ماهیانه قهوه خانه سنتی
 120. تجدید مزایده واگذاری محل های تعیین شده جهت نصب تابلو بیلبورد- نوبت دوم / تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری محل های تعیین شده جهت نصب تابلو بیلبورد- نوبت دوم
 121. مناقصه عملیات اجرایی جدول گذاری و بلوک فرش معابر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی جدول گذاری و بلوک فرش معابر - نوبت دوم
 122. مزایده یک دستگاه یخچال فریزر آزمایش و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه یخچال فریزر آزمایش و ...
 123. مزایده ملک یک قطعه زمین 500متر / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین 500متر
 124. مناقصه خرید کنتور توربینی...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه خرید کنتور توربینی...نوبت دوم
 125. مزایده تعداد 31 عدد قفسه فلزی / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده تعداد 31 عدد قفسه فلزی
 126. مزایده فروش پسته خشک 95.9.21 / آگهی مزایده, مزایده فروش پسته خشک 95.9.21
 127. مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 3250متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 3250متر
 128. فراخوان مناقصه خرید تجهیزات قطع کننده هوایی با الزامات اتوماسیون شبکه ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید تجهیزات قطع کننده هوایی با الزامات اتوماسیون شبکه ... نوبت دوم
 129. مزایده انواع تخته و چوب صندوقی ضایعاتی / مزایده, مزایده انواع تخته و چوب صندوقی ضایعاتی
 130. مزایده دو دستگاه گاو صندوق / آگهی مزایده مال منقول,مزایده دو دستگاه گاو صندوق
 131. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه PLATE HEAT EXCHANGER و... / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه PLATE HEAT EXCHANGER و...
 132. مزایده واگذاری زمین با کاربری کشاورزی / مزایده عمومی,مزایده واگذاری زمین با کاربری کشاورزی
 133. مزایده بهره برداری از برخی از غرفات بازار گل و گیاه / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از برخی از غرفات بازار گل و گیاه
 134. فراخوان مناقصه خرید تجهیزات حفاظتی مرکز مایکروویوجاسک تجدید نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی فراخوان/مناقصه , فراخوان مناقصه خرید تجهیزات حفاظتی مرکز مایکروویوجاسک تجدید نوبت دوم
 135. مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب / مناقصه, مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب
 136. فراخوان تامین سرویس ایاب ذهاب کارکنان / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین سرویس ایاب ذهاب کارکنان
 137. فراخوان خرید 10 دستگاه آسانسور نوبت دوم / آگهی فراخوان, فراخوان خرید 10 دستگاه آسانسور نوبت دوم
 138. مناقصه عملیات تامین مصالح ، ساخت ، حمل و نصب اسکلت فلزی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تامین مصالح ، ساخت ، حمل و نصب اسکلت فلزی نوبت دوم
 139. مزایده دو قطعه از زمین های منطقه یک با کاربری مسکونی / مزایده,مزایده دو قطعه از زمین های منطقه یک با کاربری مسکونی
 140. فراخوان تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امداد رسانی...نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امداد رسانی...نوبت دوم
 141. مناقصه اقلام برقی مورد نیاز منطقه عملیاتی سروستان / مناقصه , مناقصه اقلام برقی مورد نیاز منطقه عملیاتی سروستان
 142. مزایده واگذاری رستوان و آشپزخانه / مزایده واگذاری رستوان و آشپزخانه
 143. فراخوان parts for / coiled tubing units نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان parts for / coiled tubing units نوبت دوم
 144. فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت پروژه خرید و نصب و بهره بردایری دوربین های هوشمند / فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت ،فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت پروژه خرید و نصب و بهره بردایری دوربین های هوشمند
 145. مزایده واگذاری واحدهای تجاری (فروشگاه) شیرخوارگاه امام علی (ع) 95.9.21 / فراخوان آگهی مزایده,مزایده واگذاری واحدهای تجاری (فروشگاه) شیرخوارگاه امام علی (ع)95.9.21
 146. مزایده یک دستگاه کولر اسپلیت.... / مزایده,مزایده یک دستگاه کولر اسپلیت....
 147. مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان مدل 80 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان مدل 80
 148. مزایده اجاره عرصه به متراژ 250 متر مربع از بوستان جدیدالاحداث - نوبت دوم / مزایده اجاره عرصه به متراژ 250 متر مربع از بوستان جدیدالاحداث -نوبت دوم
 149. مزایده فروش شیشه فلوت 4 میل ..- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش شیشه فلوت 4 میل -نوبت دوم
 150. فراخوان طبقات فوقانی مجتمع تجاری تفریحی خدماتی - مرحله اول نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان طبقات فوقانی مجتمع تجاری تفریحی خدماتی - مرحله اول نوبت دوم
 151. فراخوان احداث 4 باغ تالار..... - مرحله اول نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان احداث 4 باغ تالار..... - مرحله اول نوبت دوم
 152. مناقصه ارائه خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات مشترکین -نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه ارائه خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات مشترکین -نوبت دوم
 153. مناقصه احداث پروژه ساختمان حمام و سرویس بهداشتی / آگهی مناقصه , مناقصه احداث پروژه ساختمان حمام و سرویس بهداشتی
 154. حراج حضوری موتور سیکلت (اوراقی و قابل شماره گذاری) و ... / آگهی حراج حضوری, حراج حضوری موتور سیکلت (اوراقی و قابل شماره گذاری) و ...
 155. مناقصه عملیات بازسازی s/w ریخته گری بلوم - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بازسازی s/w ریخته گری بلوم - نوبت دوم
 156. نهمین کنفرانس بین المللی تجارت جهانی / نهمین کنفرانس بین المللی تجارت جهانی
 157. مزایده فروش مبل مدل کاج نمای جلو و پای چوب منبت کاری-95.09.21 / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش مبل مدل کاج نمای جلو و پای چوب منبت کاری-95.09.21
 158. مزایده ساختمان مسکونی به پلاک 2.570 نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی به پلاک 2.570 نوبت دوم
 159. مزایده یک قطعه زمین اراضی دیم نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین اراضی دیم نوبت اول
 160. مزایده ساختمان با زیربنای 225متر و عرصه 264.14متر / مزایده,مزایده ساختمان با زیربنای 225متر و عرصه 264.14متر
 161. مزایده سشوار برون ، کمربند لاغری تیوپی... / مزایده,مزایده سشوار برون ، کمربند لاغری تیوپی...
 162. مزایده ملک مشاع بخش 16 قائمشهر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش 16 قائمشهر نوبت دوم
 163. مزایده پلاک ثبتی به شماره 5191/374 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 5191/374
 164. مزایده تعداد چهارصد و هشتاد دستگاه بخاری برقی / مزایده,مزایده تعداد چهارصد و هشتاد دستگاه بخاری برقی
 165. مزایده یک قطعه زمین در پرونده شماره 950103 نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین در پرونده شماره 950103 نوبت دوم
 166. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین 279/45متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین 279/45متر
 167. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش ده گنبد / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش ده گنبد
 168. مزایده ملک بخش هفت دامغان مساحت 2.5 هکتار نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش هفت دامغان مساحت 2.5 هکتار نوبت اول
 169. مزایده خودروی 405GLXI دو گانه سوز / مزایده,مزایده خودروی 405GLXI دو گانه سوز
 170. مزایده ششدانگ یکباب پلاک 1446 فرعی از یک مفروز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب پلاک 1446 فرعی از یک مفروز
 171. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 112.48متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 112.48متر
 172. فراخوان عملیات اجرا و خرید تجهیزات شبکه 20 کیلو ولت و... تجدید / فراخوان عملیات اجرا و خرید تجهیزات شبکه 20 کیلو ولت و... تجدید
 173. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ا ی نصب تعداد 150 عدد فنداسیون روشنایی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ا ی،آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ا ی نصب تعداد 150 عدد فنداسیون روشنایی
 174. مزایده تمامیت ششدانگ پلاک ده فرعی مرحله دوم / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ پلاک ده فرعی مرحله دوم
 175. مناقصه آسفالت محور اردبیل- فیروزآباد و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه آسفالت محور اردبیل- فیروزآباد و ...
 176. مناقصه واگذاری خدمات نظافت و باربری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه واگذاری خدمات نظافت و باربری نوبت دوم
 177. مناقصه واگذاری تولید و تزریق قطعات پلاستیکی نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری تولید و تزریق قطعات پلاستیکی نوبت دوم
 178. فراخوان استفاده از خدمات شرکت مهندسین مشاور / فراخوان , فراخوان استفاده از خدمات شرکت مهندسین مشاور
 179. مناقصه تعداد 6600 حلقه سیم رانژه / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه تعداد 6600 حلقه سیم رانژه
 180. فراخوان مناقصه احداث کمربندی و پل روستای ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه احداث کمربندی و پل روستای ... نوبت دوم
 181. فراخوان عملیات راهبری ، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران واجد شرایط یک مرحله ای ، فراخوان عملیات راهبری ، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات
 182. مناقصه خرید تجهیزات سرور و کلاینت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات سرور و کلاینت
 183. مناقصه اجرای پروژه برقرسانی به طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای سال 95 واقع در شهرستانهای منطقه جنوب .. / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه برقرسانی به طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای سال 95 واقع در شهرستانهای منطقه جنوب ..
 184. مناقصه اجرای تعدادی از پروژه های آبرسانی به روستاهای... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای تعدادی از پروژه های آبرسانی به روستاهای...
 185. مناقصه احداث خط تغذیه پست -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث خط تغذیه پست - نوبت دوم
 186. فراخوان شناسایی متقاضی جهت واگذاری اماکن تجاری و فضاهای تبلیغاتی - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان شناسایی متقاضی جهت واگذاری اماکن تجاری و فضاهای تبلیغاتی - نوبت دوم
 187. مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده,مزایده یک خط تلفن همراه
 188. مزایده واگذاری یک دستگاه اتوبوس در خط بیمارستان امیرالمومنین... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک دستگاه اتوبوس در خط بیمارستان امیرالمومنین...
 189. مناقصه طراحی، ساخت و نصب پیگ رسیور و لانچر 8- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه طراحی، ساخت و نصب پیگ رسیور و لانچر 8- نوبت دوم
 190. مناقصه یک دستگاه تست کشش یونیور / آگهی مناقصه, مناقصه یک دستگاه تست کشش یونیور
 191. مناقصه تهیه و اجرای آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم
 192. مناقصه جمع آوری زباله، تنظیف معابر و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه جمع آوری زباله، تنظیف معابر و ...
 193. فراخوان خرید واحد آب برگشتی RO-REJECT ... مرحله دوم / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان خرید واحد آب برگشتی RO-REJECT ... مرحله دوم
 194. فراخوان انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی نظارت عالیه... / آگهی فراخوان, فراخوان انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی نظارت عالیه...
 195. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...