اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.18 در سایت

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.18 در سایت

 1. مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری و خاکریزی / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری و خاکریزی
 2. مناقصه احداث سالن ورزشی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث سالن ورزشی
 3. مزایده سه دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی بخش نه نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی بخش نه نوبت دوم
 4. مزایده ملک به متراژ 124.55 و اعیان صد متر / مزایده,مزایده ملک به متراژ 124.55 و اعیان صد متر
 5. مزایده تخته فرش.... / مزایده, مزایده تخته فرش....
 6. مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 4950متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 4950متر
 7. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی به مساحت هشتاد و سه متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی به مساحت هشتاد و سه متر
 8. مزایده ملک با عرصه 248متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه 248متر نوبت دوم
 9. مزایده یک دستگاه خودروی سواری 206 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری 206
 10. مزایده یک دستگاه مبل 9 نفره ... / مزایده, مزایده یک دستگاه مبل 9 نفره ...
 11. مزایده عمارت مسکونی بخش سه نهاوند نوبت دوم / مزایده,مزایده عمارت مسکونی بخش سه نهاوند نوبت دوم
 12. مزایده یک دستگاه خاور / مزایده,مزایده یک دستگاه خاور
 13. مناقصه خرید 6997 دستگاه کنتور تکفاز / مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 6997 دستگاه کنتور تکفاز
 14. مزایده سرقفلی مغازه ها نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه ها نوبت اول
 15. مزایده زمین مسکونی به مساحت 500متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مسکونی به مساحت 500متر نوبت اول
 16. مزایده ملک قولنامه ای مساحت هفتاد و دو متر / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای مساحت هفتاد و دو متر
 17. مزایده ملک بخش هفت تبریز عرصه 54.2متر / مزایده,مزایده ملک بخش هفت تبریز عرصه 54.2متر
 18. مزایده ملک با عرصه هفتاد و شش متر / مزایده,مزایده ملک با عرصه هفتاد و شش متر
 19. مزایده کانکس .... / مزایده,مزایده کانکس....
 20. مزایده یک و نیم دانگ ملک از پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ ملک از پلاک ثبتی نوبت دوم
 21. مزایده فروش قطعات تجاری در شهر شیراز / مزایده,مزایده فروش قطعات تجاری در شهر شیراز
 22. مزایده فروش واحدهای آپارتمانی / مزایده,مزایده فروش واحدهای آپارتمانی
 23. مزایده فروش املاک تجاری مسکونی صنعتی تاسیسات شهری / مزایده,مزایده فروش املاک تجاری مسکونی صنعتی تاسیسات شهری
 24. اصلاحیه مناقصه واگذاری خرید 120 سلول (پنج سری) / اصلاحیه, مناقصه واگذاری خرید 120 سلول (پنج سری)
 25. مناقصه p/f o2 analyzer- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , مناقصه p/f o2 analyzer- نوبت دوم
 26. مناقصه فراخوان مناقصه عمومی اجرای تکمیلی ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و..... - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه فراخوان مناقصه عمومی اجرای تکمیلی ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و..... - نوبت دوم
 27. مناقصه عملیات تامین مصالح ، ساخت ، حمل و نصب اسکلت فلزی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تامین مصالح ، ساخت ، حمل و نصب اسکلت فلزی
 28. مناقصه خرید تابلوهای شماره ، گردش فازی و کد دیسپاچینگ خطوط نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تابلوهای شماره ، گردش فازی و کد دیسپاچینگ خطوط نوبت دوم
 29. فراخوان مناقصه کنتور تکفاز دیجیتالی تخت با قاب کنتور دارای خازن 9mf نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه کنتور تکفاز دیجیتالی تخت با قاب کنتور دارای خازن 9mf نوبت دوم
 30. مناقصه خرید رادیو نوبت دوم / آگهی مناقصه دو مرحله ای ، مناقصه خرید رادیو نوبت دوم
 31. مناقصه خرید نهال جهت شهرکهای صنعتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید نهال جهت شهرکهای صنعتی نوبت دوم
 32. مزایده فروش کالاهای اسقاطی و ناباب ، خودروها و ماشین آلات کارکرده -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش کالاهای اسقاطی و ناباب ، خودروها و ماشین آلات کارکرده -نوبت دوم
 33. مناقصه عمومی اجرای پروژه حفاری چاه شهرک صنعتی نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای پروژه حفاری چاه شهرک صنعتی نوبت دوم
 34. مزایده تعداد 46 فقره از املاک مازاد / مزایده,مزایده تعداد 46 فقره از املاک مازاد
 35. مزایده یک دستگاه خودروی سواری هیوندای / مزایده یک دستگاه خودروی سواری هیوندای
 36. مناقصه اجرای عملیات شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب... تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب... تجدید نوبت دوم
 37. مزایده یکدستگاه هیدروکن / مزایده,مزایده یکدستگاه هیدروکن
 38. مزایده یکدستگاه هیدروکن نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه هیدروکن نوبت دوم
 39. مزایده ششدانگ ساختمان بخش 5 شهر زرین اباد / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش 5 شهر زرین اباد
 40. مزایده 1.5 دانگ از ششدانگ زمین زراعی / مزایده,مزایده 1.5 دانگ از ششدانگ زمین زراعی
 41. مزایده پرشیا لیموزین / مزایده پرشیا لیموزین
 42. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید- نوبت دوم
 43. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206- 95.09.17 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206- 95.09.17
 44. مزایده 128 سهم از 544 سهم سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده 128 سهم از 544 سهم سرقفلی مغازه
 45. مناقصه عملیات جدول گذاری ، پیاده روسازی و آسفالت / مناقصه ، مناقصه عملیات جدول گذاری ، پیاده روسازی و آسفالت
 46. مزایده خودروی سابرینا قرمز رنگ / آگهی مزایده, مزایده خودروی سابرینا قرمز رنگ
 47. مناقصه اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی
 48. مزایده 5 دانگ از ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده 5 دانگ از ششدانگ منزل مسکونی
 49. آگهی مزایده یک دستگاه کامیون باری / آگهی مزایده مال منقول , آگهی مزایده یک دستگاه کامیون باری
 50. فراخوان مشارکت احداث مجتمع تجاری / آگهی فراخوان مشارکت , فراخوان مشارکت احداث مجتمع تجاری
 51. آگهی مناقصه عمومی , اصلاح و رفع نقطه حادثه خیز... / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی , اصلاح و رفع نقطه حادثه خیز...
 52. آگهی تجدید مناقصه عمومی حمل ذرت داخلی خریداری شده / آگهی تجدید مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی حمل ذرت داخلی خریداری شده
 53. مزایده پلاک ثبتی عرصه 299/4متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 299/4متر نوبت اول
 54. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عرصه 168/08متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عرصه 168/08متر نوبت اول
 55. مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذا / مناقصه , مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذا
 56. مناقصه فیلتر هوا با پوشش نانو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه فیلتر هوا با پوشش نانو
 57. مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری پژو پارس / مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری پژو پارس
 58. مزایده پلاک ثبتی مساحت 65متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 65متر
 59. مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 20 سال ساخت / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 20 سال ساخت
 60. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 750متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 750متر نوبت اول
 61. مزایده ساخت و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی و.... / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده ساخت و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی و....
 62. آگهی فراخوان عمومی احداث فضای بازی ویژه کودکان / آگهی فراخوان عمومی , آگهی فراخوان عمومی احداث فضای بازی ویژه کودکان
 63. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول
 64. فراخوان مناقصه تکمیل زیرسازی و روسازی معابر و اجرای شبکه توزیع آب نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تکمیل زیرسازی و روسازی معابر و اجرای شبکه توزیع آب نوبت دوم
 65. مزایده فروش دو دستگاه غلطک و یکدستگاه باب کت / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو دستگاه غلطک و یکدستگاه باب کت
 66. مزایده فروش سنگ تراورتن ساختمانی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سنگ تراورتن ساختمانی
 67. مزایده فروش یکدستگاه باسکول / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه باسکول
 68. مناقصه خدمات تعمیرات اضطراری شهر تهران ... - نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات تعمیرات اضطراری شهر تهران ...نوبت دوم
 69. فراخوان سرمایه گذاری پارکینگهای طبقاتی ، مکانیزه و هوشمند / فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری پارکینگهای طبقاتی ، مکانیزه و هوشمند
 70. مزایده سواری پراید / مزایده,مزایده سواری پراید
 71. فراخوان مناقصه ارتقاء سیستم آتش نشانی و اجرای خط ارتباطی خوراک ورودی ...تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ارتقاء سیستم آتش نشانی و اجرای خط ارتباطی خوراک ورودی ...تجدید نوبت دوم
 72. مزایده سرقفلی بنای تجاری 15.40متر / مزایده,مزایده سرقفلی بنای تجاری 15.40متر
 73. مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان
 74. مزایده سیب های سفید.... / مزایده,مزایده سیب های سفید...
 75. مزایده تعداد دو دستگاه از خودروهای مازاد / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده تعداد دو دستگاه از خودروهای مازاد
 76. مزایده فروش املاک با مساحت 2480 و 35/85متر / مزایده,مزایده فروش املاک با مساحت 2480 و 35/85متر
 77. مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی و تجاری / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی و تجاری
 78. مزایده یک و یک دوم دانگ مشاع از زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ زمین نوبت دوم
 79. مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت معابر / آگهی مناقصه,مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت معابر
 80. مزایده ششدانگ ملک بخش دو بروجرد عرصه 26.08متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش دو بروجرد عرصه 26.08متر نوبت اول
 81. مناقصه زیرسازی، آسفالت، پیاده روسازی و روشنایی معابر -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی، آسفالت، پیاده روسازی و روشنایی معابر نوبت دوم
 82. آگهی حراج فروش مواد حاصل از بوجاری گندم / آگهی حراج،آگهی حراج فروش مواد حاصل از بوجاری گندم
 83. مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت تکمیل پروژه خیابان 16 متری قائمیه / آگهی مناقصه,مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت تکمیل پروژه خیابان 16 متری قائمیه
 84. مناقصه تهیه مصالح بهمراه اجرای فونداسیون و اسکلت فلزی / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح بهمراه اجرای فونداسیون و اسکلت فلزی ...
 85. مناقصه تامین مصالح بهمراه ساخت اسکلت در کارخانه ....نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین مصالح بهمراه ساخت اسکلت در کارخانه ....نوبت دوم
 86. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین زراعی / مزایده ، مزایده ششدانگ یک قطعه زمین زراعی
 87. مزایده فروش 2200 عدد تسمه / مزایده , مزایده فروش 2200 عدد تسمه
 88. مزایده یک قطعه زمین ویلای احداثی 845متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ویلای احداثی 845متر نوبت دوم
 89. مزایده اتومبیل سواری پراید / مزایده اتومبیل سواری پراید
 90. مزایده کولر اسپیلت -گاوصندوق ... / مزایده کولر اسپیلت -گاوصندوق ...
 91. مزایده دو دانگ مشاع از عرصه و اعیان اپارتمان / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از عرصه و اعیان اپارتمان
 92. مزایده اپارتمان 89/86متر طبقه سوم / مزایده,مزایده اپارتمان 89/86متر طبقه سوم
 93. مزایده ششدانگ اپارتمان 128.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 128.44متر
 94. مزایده ملک به مساحت 6750متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 6750متر نوبت اول
 95. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 161.97متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 161.97متر نوبت دوم
 96. مزایده فروش 100 تن قیر / مزایده , مزایده فروش 100 تن قیر
 97. مناقصه P/F ELLIOT EBARA COUPLIUNG نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , مناقصه P/F ELLIOT EBARA COUPLIUNG نوبت دوم
 98. آگهی تجدید فراخوان اجاره ساختمان / آگهی تجدید فراخوان اجاره ساختمان
 99. فراخوان استعلام داروخانه شبانه روزی بیمارستان مادر و کودک شوشتری / فراخوان استعلام داروخانه شبانه روزی بیمارستان مادر و کودک شوشتری
 100. مزایده یک قطعه زمین زراعی به مساحت 34000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی به مساحت 34000متر
 101. مزایده یک هکتار مجزا شده از مجموع اراضی شش هکتاری / مزایده,مزایده یک هکتار مجزا شده از مجموع اراضی شش هکتاری
 102. مزایده یکدستگاه سیکلو تیلر ... / مزایده یکدستگاه سیکلو تیلر ...
 103. مناقصه عملیات اجرایی پروژه لکه گیری و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی پروژه لکه گیری و ...
 104. مناقصه عملیات اجرایی پروژه آماده سازی شهرک آرین / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی پروژه آماده سازی شهرک آرین
 105. مزایده دو قطعه زمین مسکونی مرحله دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مسکونی مرحله دوم
 106. مناقصه خرید انواع کنتور نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید انواع کنتور نوبت دوم
 107. مناقصه انجام طرح های کاهش تلفات ،اصلاح و بهینه سازی / مناقصه, مناقصه انجام طرح های کاهش تلفات ،اصلاح و بهینه سازی
 108. مزایده عمومی یک دستگاه کارخانه تولید آسفالت قدیم و ... / مزایده عمومی , مزایده عمومی یک دستگاه کارخانه تولید آسفالت قدیم و ...
 109. مناقصه نسبت به قیرپاشی و آسفالت معابر شهر خاوران نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به قیرپاشی و آسفالت معابر شهر خاوران نوبت دوم
 110. مزایده / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن نوبت دوم
 111. مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس - مرحله دوم نوبت دوم / مزایده حضوری , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس - مرحله دوم نوبت دوم
 112. مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز - نوبت دوم
 113. مزایده شش قطعه زمین کاربری مسکونی / مزایده,مزایده شش قطعه زمین کاربری مسکونی
 114. مزایده دو قطعه زمین 276/79 و 300/16متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 276/79 و 300/16متر
 115. تجدید مناقصه اجرای عملیات لابتینگ تونل / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات لابتینگ تونل
 116. مزایده 0.50 دانگ مشاع از ششدانگ ملک عرصه 227/90متر / مزایده,مزایده 0.50 دانگ مشاع از ششدانگ ملک عرصه 227/90متر
 117. مزایده غرفه های خدماتی - نوبت دوم / مزایده , مزایده غرفه های خدماتی - نوبت دوم
 118. مناقصه عملیات خدمات شهری ، فضای سبز و عمرانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خدمات شهری ، فضای سبز و عمرانی - نوبت دوم
 119. مزایده یک دستگاه جرثقیل سانی 55 تن SRC / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه جرثقیل سانی 55 تن SRC
 120. تجدید مناقصه خرید گونه های گیاهی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه خرید گونه های گیاهی - نوبت دوم
 121. تجدید مناقصه واگذاری بخش نیروی انسانی نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری بخش نیروی انسانی نوبت دوم
 122. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405
 123. مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 4 فرعی از 609 اصلی / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 4 فرعی از 609 اصلی
 124. مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی مله خان اصلاحیه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی مله خان اصلاحیه
 125. مزایده یک دستگاه خودرو وانت / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو وانت
 126. مزایده منزل مسکونی به مساحت 231.40متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی به مساحت 231.40متر نوبت اول
 127. مزایده اجاره یکباب مغازه - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره یکباب مغازه - نوبت دوم
 128. مزایده واگذاری استیجاری زمین جهت وسایل بازی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری استیجاری زمین جهت وسایل بازی
 129. مزایده ششدانگ یکباب خانه دو طبقه عرصه 212.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه دو طبقه عرصه 212.40متر
 130. مزایده فروش واحدهای تجاری و خدماتی / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری و خدماتی
 131. مزایده دو باب خانه 315 و 283متر / مزایده,مزایده دو باب خانه 315 و 283متر
 132. مزایده ششدانگ دو دستگاه اپارتمان کلاسه ص/3-4508 / مزایده,مزایده ششدانگ دو دستگاه اپارتمان کلاسه ص/3-4508
 133. مزایده اپارتمان قطعه 4 بخش هفت فارس / مزایده,مزایده اپارتمان قطعه 4 بخش هفت فارس
 134. مزایده ششدانگ اپارتمان 39.90مترمربع طبقه زیرزمین / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 39.90مترمربع طبقه زیرزمین
 135. مزایده ششدانگ اپارتمان اداری / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان اداری
 136. مناقصه خرید U-TUBES نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید U-TUBES نوبت دوم
 137. مناقصه انجام امور راهنمایی موزه های سطح استان...نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور راهنمایی موزه های سطح استان...نوبت دوم
 138. مزایده سه دانگ یکباب مغازه دو دهنه شصت متر / مزایده,مزایده سه دانگ یکباب مغازه دو دهنه شصت متر
 139. فراخوان مناقصه خرید یراق آلات 20 کیلوولت - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید یراق آلات 20 کیلوولت - نوبت دوم
 140. فراخوان تجدید مناقصه ایمن سازی خط لوله 12 اینچ گاز ارسالی ذیلایی به اهواز - نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان تجدید مناقصه ایمن سازی خط لوله 12 اینچ گاز ارسالی ذیلایی به اهواز - نوبت دوم
 141. مناقصه خرید کود شیمیایی نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه خرید کود شیمیایی نوبت دوم
 142. مزایده املاک کاربری دامداری پمپ بنزین / مزایده,مزایده املاک کاربری دامداری پمپ بنزین
 143. مزایده تعداد 43 دست کاپشن مخصوص ناجا به رنگ مشکی / مزایده تعداد 43 دست کاپشن مخصوص ناجا به رنگ مشکی
 144. مناقصه بازسازی چرخ دنده های زیگمنت کوره گندله سازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بازسازی چرخ دنده های زیگمنت کوره گندله سازی
 145. مناقصه اجرای تاسیسات برقی ساختمان ضلع جنوب افلاک نما / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای تاسیسات برقی ساختمان ضلع جنوب افلاک نما
 146. تجدید مناقصه اجرای عملیات شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب کوی آل صافی - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب کوی آل صافی - نوبت دوم
 147. مناقصه تامین یکساله کاغذ رول دستگاه کارتخوان بانک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین یکساله کاغذ رول دستگاه کارتخوان بانک
 148. مناقصه خرید تتراکلرو اتیلن- نوبت دوم / مناقصه خرید تتراکلرو اتیلن- نوبت دوم
 149. تجدید مناقصه عمومی اورهال 50 دستگاه تب چنجر- نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه عمومی اورهال 50 دستگاه تب چنجر- نوبت دوم
 150. دومین جشنواره ملی انرژی های تجدید پذیر 95.9.18 / دومین جشنواره ملی انرژی های تجدید پذیر 95.9.18
 151. مناقصه اجاره ماشین آلات عمرانی / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی اجاره ماشین آلات عمرانی
 152. مزایده طبقه اول از منزل مسکونی / مزایده,مزایده طبقه اول از منزل مسکونی
 153. مزایده 4 مورد پلاک ثبتی شامل اپارتمان مغازه / مزایده,مزایده 4 مورد پلاک ثبتی شامل اپارتمان مغازه
 154. آگهی مناقصه سرمایه گذار تکمیل تاسیسات فاضلاب شهر خوانسار / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه سرمایه گذار تکمیل تاسیسات فاضلاب شهر خوانسار
 155. آگهی مزایده سرمایه گذار تکمیل تاسیسات فاضلاب شهر خوانسار / آگهی مزایده ، آگهی مزایده سرمایه گذار تکمیل تاسیسات فاضلاب شهر خوانسار
 156. مناقصه پروژه اسفالت مکانیزه خیابان ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اسفالت مکانیزه خیابان ...
 157. آگهی مزایده عمومی واگذاری تعدادی از مدارس دولتی / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی واگذاری تعدادی از مدارس دولتی
 158. فراخوان پروژه بهسازی و آسفالت / آگهی فراخوان نخست , فراخوان پروژه بهسازی و آسفالت
 159. مزایده فروش دو باب مغازه تجاری نوبت دوم 95.9.18 / مزایده,مزایده فروش دو باب مغازه تجاری نوبت دوم 95.9.18
 160. مزایده یک عدد میز نو و آکبند شیشه ای / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک عدد میز نو و آکبند شیشه ای
 161. مناقصه انجام خدمات دفتری و آزمایشگاهی مدیریت پژوهش و فن آوری و ...- نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار, مناقصه انجام خدمات دفتری و آزمایشگاهی مدیریت پژوهش و فن آوری و ...- نوبت دوم
 162. مزایده تاکسی نارون سبز / مزایده تاکسی نارون سبز
 163. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 179/54مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 179/54مترمربع
 164. مزایده یک قطعه باغ مساحت کل 430متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت کل 430متر
 165. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 161.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 161.40متر
 166. تجدید مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی محدوده شهر گرگان - نوبت دوم / مزایده , تجدید مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی محدوده شهر گرگان - مرحله دوم
 167. مزایده خودرو پراید نقره ای رنگ جی ال ایکس آی / آگهی مزایده, مزایده خودرو پراید نقره ای رنگ جی ال ایکس آی
 168. مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش سه سبزوار / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش سه سبزوار
 169. تجدید مناقصه مانتیتورینگ 11 ایستگاه سی جی اس و .... نوبت دوم / مناقصه , تجدید مناقصه مانتیتورینگ 11 ایستگاه سی جی اس و .... نوبت دوم
 170. مزایده سه دانگ یک قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ یک قطعه زمین نوبت اول
 171. مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی مساحت سیصد متر
 172. مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 3600متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 3600متر نوبت سوم
 173. مزایده پلاک ثبتی 1779/9188 بخش 4 ابادان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1779/9188 بخش 4 ابادان
 174. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن سایز 630 و 560 میلیمتر و اتصالات / مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن سایز 630 و 560 میلیمتر و اتصالات
 175. مناقصه عملیات بازسازی کانال و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات بازسازی کانال و ...
 176. مزایده یک قطعه زمین کاربری تجاری 17210/84مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری تجاری 17210/84مترمربع
 177. فراخوان شناسایی ، ارزیابی و تایید صلاحیت پیمانکاران تامین تجهیزات ، احداث و راه اندازی نیروگاههای خورشیدی / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی ، ارزیابی و تایید صلاحیت پیمانکاران تامین تجهیزات ، احداث و راه اندازی نیروگاههای خورشیدی
 178. مزایده فروش 60 دست لنت ترمز خودرو 206 با مارک دوبی چو DOPICH / مزایده اموال منقول , مزایده فروش 60 دست لنت ترمز خودرو 206 با مارک دوبی چو DOPICH
 179. مزایده فروش یکدستگاه خودروی 206 مدل 1384 / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش یکدستگاه خودروی 206 مدل 1384
 180. مزایده پلاک 54 فرعی از 46 اصلی بخش 5 رامسر / مزایده,مزایده پلاک 54 فرعی از 46 اصلی بخش 5 رامسر
 181. تجدید مناقصه اجرای عملیات شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای عملیات شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب- نوبت دوم
 182. مناقصه تامین دو قلم کابل فیبر نوری هوایی مهاردار دو ژاکته - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین دو قلم کابل فیبر نوری هوایی مهاردار دو ژاکته - نوبت دوم
 183. مناقصه عملیات خط کشی ترافیکی محدوده باقر شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خط کشی ترافیکی محدوده باقر شهر
 184. مناقصه اجرای پروژه عمرانی زیرسازی و آسفالت و جداول و کانیو ...- نوبت دوم / مناقصه اجرای پروژه عمرانی زیرسازی و آسفالت و جداول و کانیو -نوبت دوم
 185. مناقصه پروژه خرید و نصب یکدستگاه پل فلزی عابر پیاده - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه خرید و نصب یکدستگاه پل فلزی عابر پیاده - نوبت دوم
 186. مناقصه کلیه فعالیتهای خدمات شهری ... / مناقصه کلیه فعالیتهای خدمات شهری ...
 187. مناقصه واگذاری عملیات انبار نفت میانه -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری عملیات انبار نفت میانه - نوبت دوم
 188. مزایده خودرو پژو پارس / آگهی مزایده مال منقول,مزایده خودرو پژو پارس
 189. مناقصه تکمیل طرح فاضلاب روستایی ...نوبت دوم / مناقصه تکمیل طرح فاضلاب روستایی ...نوبت دوم
 190. اصلاحیه و تمدید مناقصه نگهداری سایتهای BTS همراه اول و GSM WLL / اصلاحیه ,مناقصه نگهداری سایتهای BTS همراه اول و GSM WLL
 191. مناقصه آب بندی منهول های برق مجتمع / مناقصه آب بندی منهول های برق مجتمع
 192. تجدید فراخوان نگهداری و تعمیرات پست های انتقال و فوق توزیع - نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و یک مرحله ای , مناقصه تعداد 17 ردیف ابزارآلات تیغ اره ... نوبت دوم
 193. مزایده تعداد حدود 17 راس گاو غیر آبستن شیری ... / مزایده تعداد حدود 17 راس گاو غیر آبستن شیری ...
 194. مناقصه واگذاری خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستان / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستان
 195. مزایده مازاد اول ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده مازاد اول ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی نوبت اول
 196. مناقصه بازرس و حسابرس سال مالی / مناقصه ، مناقصه بازرس و حسابرس سال مالی
 197. مزایده فروش سواری سیستم هیوندای تیپ ورنا / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده سواری سیستم هیوندای تیپ ورنا
 198. مزایده فروش انواع بوش ، شیلنگ .....95.09.18 / مزایده عمومی,مزایده فروش انواع بوش ، شیلنگ ..... 95.09.18
 199. ابطال مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی کارتن ، نایلون ، گونی بیگ بگ / ابطال , مزایده عمومی اقلام مازاد و ضایعاتی کارتن ، نایلون ، گونی بیگ بگ
 200. مناقصه مناقصه خرید 279 کامپیوتر جهت مراکز بهداشتی / آگهی مناقصه, مناقصه مناقصه خرید 279 کامپیوتر جهت مراکز بهداشتی
 201. اصلاحیه مزایده واگذاری امور کافه تریا و بوف

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...