اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.17 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.17 در سایت

 1. مزایده 19 سیر مشاع از 240 سیر یک قطعه زمین / مزایده,مزایده 19 سیر مشاع از 240 سیر یک قطعه زمین
 2. مزایده ابزارالات ساختمانی - مرحله دوم / مزایده,مزایده ابزارالات ساختمانی - مرحله دوم
 3. مناقصه پروژه نگهداری و ساماندهی ساختمانهای... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه نگهداری و ساماندهی ساختمانهای...
 4. همایش ملی موزه های دفاع مقدس و گردشگری / همایش ملی موزه های دفاع مقدس و گردشگری
 5. هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور / هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور
 6. اولین همایش ملی اکولوژی ،تنوع و حفاظت گیاهی / اولین همایش ملی اکولوژی ،تنوع و حفاظت گیاهی
 7. استعلام بهاء کابل بدون مهار / استعلام بهاء, استعلام بهاء کابل بدون مهار
 8. مزایده فروش حدود 900 تن ضایعات سیلندر گاز مایع / آگهی مزایده, مزایده فروش حدود 900 تن ضایعات سیلندر گاز مایع
 9. مناقصه عمومی اصلاح شیوه آبیاری نخیلات و ... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اصلاح شیوه آبیاری نخیلات و ... نوبت دوم
 10. فراخوان مناقصه خرید ، حمل و باراندازی 6 کیلومتر لوله فولادی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید ، حمل و باراندازی 6 کیلومتر لوله فولادی
 11. مناقصه باقیمانده مسیر و شبکه توزیع و نصب انشعابات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه باقیمانده مسیر و شبکه توزیع و نصب انشعابات
 12. مناقصه ایستگاههای گاز / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ایستگاههای گاز
 13. ارزیابی کیفی ارایه خدمات باغبانی ، نگهداری و توسعه فضای سبز / مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی ارایه خدمات باغبانی ، نگهداری و توسعه فضای سبز
 14. مناقصه نگهداری و تعمیرات پل های عابر پیاده مکانیزه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نگهداری و تعمیرات پل های عابر پیاده مکانیزه
 15. مزایده ششدانگ زمین 54متر با زیربنای هفتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 54متر با زیربنای هفتاد متر
 16. مزایده یک دستگاه شیردوش و یک دستگاه سردخانه نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه شیردوش و یک دستگاه سردخانه نوبت دوم
 17. مزایده فروش مینی بوس اویکو مدل 1381 و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مینی بوس اویکو مدل 1381 و ...
 18. تجدید مناقصه خدمات خودرویی / فراخوان مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خدمات خودرویی
 19. مزایده زمین به مساحت سیصد متر مسکونی / مزایده,مزایده زمین به مساحت سیصد متر مسکونی
 20. مزایده زمین و مسکن واحدهای آپارتمانی / مزایده,مزایده زمین و مسکن واحدهای آپارتمانی
 21. مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت انجام خدمات عمومی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت انجام خدمات عمومی
 22. مزایده اجاره واحدهای تجاری- مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره واحدهای تجاری- مرحله دوم
 23. مزایده فروش آهن آلات و وسایل پارک بازی فرسوده / آگهی مزایده , مزایده فروش آهن آلات و وسایل پارک بازی فرسوده
 24. مزایده فروش هشت قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش هشت قطعه زمین
 25. آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران عملیات تکمیلی ایستگاه 12 قطار / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران،آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران عملیات تکمیلی ایستگاه 12 قطار
 26. مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ساختمان و تاسیسات آزمایشگاه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ساختمان و تاسیسات آزمایشگاه
 27. فراخوان استعلام پروژه وصل به گاز شهرک صنعتی... / آگهی فراخوان استعلام , فراخوان استعلام پروژه وصل به گاز شهرک صنعتی...
 28. مزایده فروش ماشین آلات سنگین مازاد / آگهی مزایده حضوری (حراج) , مزایده فروش ماشین آلات سنگین مازاد
 29. مناقصه بخشی از عملیات اجرایی بدنه سد مخزنی... / آگهی مناقصه , مناقصه بخشی از عملیات اجرایی بدنه سد مخزنی...
 30. فراخوان انجام خدمات امداد رسانی ، خودروهای امداد و مرکز پیام / مناقصه عمومی , فراخوان انجام خدمات امداد رسانی ، خودروهای امداد و مرکز پیام
 31. فراخوان فروش محصول مرکبات / آگهی فراخوان , فراخوان فروش محصول مرکبات
 32. مزایده ملک مسکونی مساحت 36.24 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 36.24 متر نوبت دوم
 33. مزایده تعداد 245 دستگاه خودروی اسقاط دانشگاه / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد 245 دستگاه خودروی اسقاط دانشگاه
 34. مناقصه عملیات اجرایی سقف از نوع عرشه فولادی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی سقف از نوع عرشه فولادی
 35. مزایده واگذاری سالن بدنسازی با تجهیزات مربوطه / فراخوان, مزایده واگذاری سالن بدنسازی با تجهیزات مربوطه
 36. مناقصه خرید قطعات مورد نیاز بویلر فیدپمپ نیروگاه سیکل ترکیبی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید قطعات مورد نیاز بویلر فیدپمپ نیروگاه سیکل ترکیبی
 37. مزایده فروش یک دستگاه لودر هپکو 15 تن / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه لودر هپکو 15 تن
 38. استعلام قیمت واگذاری مکان چاپ و تکثیر / فراخوان ، استعلام قیمت واگذاری مکان چاپ و تکثیر
 39. مناقصه عملیات اجرایی بدنه سازی چکدم ها با سازه نمادین پل استخر شیراز / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی بدنه سازی چکدم ها با سازه نمادین پل استخر شیراز
 40. اصلاحیه مناقصه اجرای فاز اول پروژه احداث خوابگاه دختران / اصلاحیه مناقصه اجرای فاز اول پروژه احداث خوابگاه دختران
 41. مناقصه عملیات اجرایی بدنه سازی چکدم ها با سازه نمادین پل نو شیراز / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی بدنه سازی چکدم ها با سازه نمادین پل نو شیراز
 42. مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی
 43. مناقصه عملیات اجرایی بدنه سازی چکدم ها با سازه نمادین پل مشیر شیراز / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی بدنه سازی چکدم ها با سازه نمادین پل مشیر شیراز
 44. مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند
 45. مناقصه خرید 5832 متر لوله فولادی در سایزهای مختلف / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید 5832 متر لوله فولادی در سایزهای مختلف
 46. مزایده فروش آبمیوه گیری و ... / آگهی مزایده,مزایده فروش آبمیوه گیری و ...
 47. مزایده ششدانگ زمین 202.10مترمربع بخش دوازده / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 202.10مترمربع بخش دوازده
 48. مزایده پلاک ثبتی 2913/33 بخش دهم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2913/33 بخش دهم
 49. تجدید مناقصه عملیات اجرای پل تقاطع نوبت اول / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات اجرای پل تقاطع نوبت اول
 50. مزایده تعداد 5 دستگاه آپارتمان سازمانی / مزایده,مزایده تعداد 5 دستگاه آپارتمان سازمانی
 51. مناقصه خرید ده دستگاه فیوژن با متعلقات / آگهی مناقصه , مناقصه خرید ده دستگاه فیوژن با متعلقات
 52. مناقصه واگذاری امور خدمات دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی / مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
 53. مزایده واگذاری مقدار حدود 27 هکتار زمین های مزروعی برای کشت محصولات کشاورزی - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مقدار حدود 27 هکتار زمین های مزروعی برای کشت محصولات کشاورزی - نوبت دوم
 54. مناقصه خرید 11 دستگاه otdr - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 11 دستگاه otdr - نوبت دوم
 55. مزایده پلاک ثبتی شامل 176.17 متر عرصه نوبت سوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شامل 176.17 متر عرصه نوبت سوم
 56. فراخوان مناقصه تامین انواع خودرو با راننده نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین انواع خودرو با راننده نوبت دوم
 57. مزایده ششدانگ عرصه واعیان یکباب خانه 807/70متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه واعیان یکباب خانه 807/70متر
 58. مزایده ملک زمین کشاورزی 3000مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک زمین کشاورزی 3000مترمربع نوبت اول
 59. مزایده یک دستگاه برش ورق / مزایده یک دستگاه برش ورق
 60. مزایده پلاک ثبتی 2813 فرعی از 44 اصلی بخش نه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2813 فرعی از 44 اصلی بخش نه
 61. مزایده یدک کش / مزایده یدک کش
 62. مزایده ششدانگ پلاک 15 فرعی از 2793 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 15 فرعی از 2793 اصلی
 63. مزایده ششدانگ دو باب منزل با قدمت 20 سال / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب منزل با قدمت 20 سال
 64. مناقصه احداث سردرب خروجی پایانه مرزی میرجاوه- نوبت دوم / مناقصه احداث سردرب خروجی پایانه مرزی میرجاوه- نوبت دوم
 65. مزایده اپارتمان مساحت 57/80متر نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 57/80متر نوبت اول
 66. مزایده حدود 100 کیسه مواد آسیابی ( طلق ) ... -نوبت سوم / مزایده حدود 100 کیسه مواد آسیابی ( طلق ) ...نوبت سوم
 67. مزایده دستگاه قلاویز زن دو محوره / مزایده, مزایده دستگاه قلاویز زن دو محوره
 68. مزایده ماشین آلات و خودروها / مزایده ، مزایده ماشین آلات و خودروها
 69. مزایده تعداد یک دستگاه خودرو سواری پژو 405GLXI / مزایده ، مزایده تعداد یک دستگاه خودرو سواری پژو 405GLXI
 70. مناقصه عملیات پیاده روسازی، طرح بهبود عبور و مرور درون شهری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات پیاده روسازی، طرح بهبود عبور و مرور درون شهری
 71. مزایده فروش تعداد 72 عدد پالت بزرگ و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش تعداد 72 عدد پالت بزرگ و ...
 72. مزایده کابل کواکسیال ..... / مزایده, مزایده کابل کواکسیال .....
 73. مزایده ملک عرصه و اعیان یکباب انبار مصالح ساختمانی / مزایده,مزایده ملک عرصه و اعیان یکباب انبار مصالح ساختمانی
 74. مزایده ملک به مساحت دویست و شصت متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت دویست و شصت متر
 75. فراخوان ارایه خدمات رستوران / آگهی فراخوان پیمانکار,فراخوان ارایه خدمات رستوران
 76. مزایده شش دانگ زمینی به مساحت حدود 5009 و ... / مزایده,مزایده شش دانگ زمینی به مساحت حدود 5009 و ...
 77. تجدید مزایده مشارکت در سرمایه گذاری معدن / آگهی تجدید مزایده , مزایده مشارکت در سرمایه گذاری معدن
 78. مزایده عرصه و اعیان دو باب بخانه بخش بیست و نه گیلان / مزایده,مزایده عرصه و اعیان دو باب بخانه بخش بیست و نه گیلان
 79. مزایده فروش 7 عدد الکتروموتور و یک عدد موتور / مزایده,مزایده فروش 7 عدد الکتروموتور و یک عدد موتور
 80. آگهی مزایده اجاره مغازه به مساحت 25 متر مربع / آگهی مزایده ،آگهی مزایده اجاره مغازه به مساحت 25 متر مربع
 81. مزایده میزنهارخوری ، گلدان جاشمعی ، یک دست مبلمان ... / مزایده,مزایده میزنهارخوری ، گلدان جاشمعی ، یک دست مبلمان ...
 82. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه دوم تفکیکی
 83. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر یکباب خانه 658/80متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر یکباب خانه 658/80متر
 84. مزایده ششدانگ پلاک 385 مجزی شده از 194 بخش هجده / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 385 مجزی شده از 194 بخش هجده
 85. مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری 200متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری 200متر مرحله اول
 86. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول سمت جنوب غربی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول سمت جنوب غربی
 87. مزایده سه دانگ از ششدانگ منزل مسکونی بخش یک / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ منزل مسکونی بخش یک
 88. مزایده منزل مسکونی با عرصه 294متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 294متر
 89. مزایده دو دانگ و 463.5 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان / مزایده,مزایده دو دانگ و 463.5 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان
 90. مزایده 4 دانگ و 896.6 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان / مزایده,مزایده 4 دانگ و 896.6 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان
 91. مزایده 38.9 صدم مشاع از 50 صدم تمامت ملک / مزایده,مزایده 38.9 صدم مشاع از 50 صدم تمامت ملک
 92. مزایده ششدانگ یکباب خانه 223متر بخش نه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 223متر بخش نه
 93. مناقصه انجام امور نظافتی و خدماتی ، نگهداری فضای سبز ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی ساده , مناقصه انجام امور نظافتی و خدماتی ، نگهداری فضای سبز ....نوبت دوم
 94. اصلاحیه مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز / اصلاحیه مناقصه , مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز
 95. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 37 تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 37 تبریز
 96. مزایده ششدانگ خانه بخش 37 مال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ خانه بخش 37 مال غیرمنقول
 97. مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه بخش 22 تبریز / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه بخش 22 تبریز
 98. مزایده پلاک ثبتی زیربنای مفید 600متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی زیربنای مفید 600متر نوبت اول
 99. مزایده فروش تخت 3 منظوره و ... / آگهی مزایده,مزایده فروش تخت 3 منظوره و ...
 100. مزایده ششدانگ محل زمین هفتصد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ محل زمین هفتصد متر نوبت دوم
 101. مزایده واگذاری ساختمان و محوطه کشتارگاه و پارکبانی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری ساختمان و محوطه کشتارگاه و پارکبانی
 102. مزایده ششدانگ پلاک 42459 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 42459 فرعی از یک اصلی
 103. مزایده پلاک ثبتی 5264 فرعی از 161 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5264 فرعی از 161 اصلی
 104. مناقصه پروژه زیرسازی، محوطه سازی، احداث رختکن و ... / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه زیرسازی، محوطه سازی، احداث رختکن و ...
 105. مزایده بهره برداری تعدادی از محدوده های معدنی / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری تعدادی از محدوده های معدنی
 106. مزایده املاک شهرداری مرند / مزایده,مزایده املاک شهرداری مرند
 107. مزایده فروش یک قطعه از املاک محله قنبرلو / مزایده,مزایده فروش یک قطعه از املاک محله قنبرلو
 108. مزایده فروش یک دستگاه گریدر / آگهی مزایده,مزایده فروش یک دستگاه گریدر
 109. مزایده فروش قطعه شماره 44 مساحت 240متر / مزایده,مزایده فروش قطعه شماره 44 مساحت 240متر
 110. فراخوان خرید 2500 دستگاه نمایشگر / فراخوان مناقصه یک مرحله ای,فراخوان خرید 2500 دستگاه نمایشگر
 111. مزایده ششدانگ دو باب خانه / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب خانه
 112. مزایده فروش تعداد 340 دستگاه خودرو اسقاطی سبک و سنگین نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 340 دستگاه خودرو اسقاطی سبک و سنگین نوبت دوم
 113. فراخوان جذب سرمایه گذار جهت استخر قدس اهواز.... تجدید / تجدید فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت استخر قدس اهواز.... تجدید
 114. فراخوان مناقصه نصب 400 انشعاب فولادی روستاهای ... نوبت دوم / آگهی فراخون مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه نصب 400 انشعاب فولادی روستاهای ... نوبت دوم
 115. فراخوان مناقصه انجام خدمات باز و بستن و تعمیر شیرآلات... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات باز و بستن و تعمیر شیرآلات... نوبت دوم
 116. مناقصه بهره برداری و نگهداری از اداره مرکزی و تاسیسات و قرائت و توزیع قبوض / مناقصه بهره برداری و نگهداری از اداره مرکزی و تاسیسات و قرائت و توزیع قبوض
 117. مناقصه عمومی توسعه اورژانس نظام مافی شوش / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی توسعه اورژانس نظام مافی شوش
 118. مناقصه خدمات امداد - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات امداد - نوبت دوم
 119. مزایده فروش یک دستگاه غلطک / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه غلطک
 120. مناقصه عمومی عملیات پایپینگ خط 38 اینچ بخار شرقی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات پایپینگ خط 38 اینچ بخار شرقی
 121. مناقصه انجام خدمات فنی تخصصی نیمه فنی، تنظیفات و آبدارخانه در کارگاه مرکزی آغاجاری - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات فنی تخصصی نیمه فنی، تنظیفات و آبدارخانه در کارگاه مرکزی آغاجاری - نوبت دوم
 122. مزایده دو قطعه پلاک ثبتی عرصه هر کدام 525متر / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی عرصه هر کدام 525متر
 123. فراخوان انجام خدمات تعمیرات اساسی و رفع اشکال ماشین آلات، عیب یابی و ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان انجام خدمات تعمیرات اساسی و رفع اشکال ماشین آلات، عیب یابی و ... نوبت دوم
 124. مزایده واگذاری تعدادی از مغازه تجاری پروژه سیتی سنتر / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از مغازه تجاری پروژه سیتی سنتر نوبت دوم
 125. مناقصه خدمات تامین فلاکسیبل های ریخته گری و میز انتقال شمش- نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خدمات تامین فلاکسیبل های ریخته گری و میز انتقال شمش- نوبت دوم
 126. مناقصه امور نگهبانی بیمارستان - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه امور نگهبانی بیمارستان - نوبت دوم
 127. مناقصه واگذاری امور خدمات خودرویی / مناقصه واگذاری امور خدمات خودرویی
 128. مزایده واگذاری بخشی از پارک جهت نصب دستگاه پارک بادی و وسایل جدید شهربازی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری بخشی از پارک جهت نصب دستگاه پارک بادی و وسایل جدید شهربازی
 129. مناقصه کلیه عملیات حفاری (باقیمانده) تحکیمات و لاینینگ و حفاظتی -مرحله دوم / مناقصه , مناقصه کلیه عملیات حفاری (باقیمانده) تحکیمات و لاینینگ و حفاظتی -مرحله دوم
 130. مناقصه کلیه عملیات خاکبرداری و خاکریزی -مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کلیه عملیات خاکبرداری و خاکریزی - مرحله دوم
 131. مزایده یکدستگاه لودر هپکو- نوبت دوم / مزایده,مزایده یکدستگاه لودر هپکو- نوبت دوم
 132. مزایده یک قطعه زمین مساحت 25504 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 25504 متر نوبت اول
 133. مزایده واگذاری به اجاره استخر پرواز / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره استخر پرواز
 134. فراخوان سرمایه گذاری در راه اندازی و بهره برداری از موزه آثار تاریخی نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری در راه اندازی و بهره برداری از موزه آثار تاریخی نوبت دوم
 135. مزایده فروش آهن آلات قراضه / مزایده , مزایده فروش آهن آلات قراضه
 136. مزایده فروش تعداد 3 پلاک از اراضی حوزه سه و اجاره مکان احداثی / تجدید مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 3 پلاک از اراضی حوزه سه و اجاره مکان احداثی
 137. مزایده سواری پراید / مزایده,مزایده سواری پراید
 138. اصلاحیه مناقصه نگهداری و تعمیرات پل های عابر پیاده مکانیزه / اصلاحیه، مناقصه نگهداری و تعمیرات پل های عابر پیاده مکانیزه
 139. مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی شماره 1064.2 بخش پنج / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی شماره 1064.2 بخش پنج
 140. مزایده یک سهم از منزل مسکونی عرصه 284متر / مزایده,مزایده یک سهم از منزل مسکونی عرصه 284متر
 141. مزایده یک قطعه زمین محصور عادی قولنامه ای / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محصور عادی قولنامه ای
 142. مزایده ملک موروثی ششدانگ منزل مسکونی اعیان 116متر / مزایده,مزایده ملک موروثی ششدانگ منزل مسکونی اعیان 116متر
 143. مزایده زمین به مساحت دویست و ده متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین به مساحت دویست و ده متر نوبت اول
 144. مزایده فروش مقادیری از متریال مازاد / آگهی مزایده,مزایده فروش مقادیری از متریال مازاد
 145. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 250مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 250مترمربع نوبت دوم
 146. اصلاحیه و تمدید مناقصه خرید تجهیزات آتش نشانی / اصلاحیه و تمدید مناقصه خرید تجهیزات آتش نشانی
 147. آگهی مناقصه خرید با راه اندازی سایت خرید اینترنتی / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید با راه اندازی سایت خرید اینترنتی
 148. فراخوان ارزیابی کیفی خرید BRANCH ARMS AND NAZZLE ..... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران،فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید BRANCH ARMS AND NAZZLE....
 149. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 408متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 408متر
 150. مناقصه عملیات اجرایی توسعه و رفع انفصال شبکه جمع آوری فاضلاب .... 95.09.17 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه عملیات اجرایی توسعه و رفع انفصال شبکه جمع آوری فاضلاب .... 95.09.17
 151. فراخوان انجام خدمات مهندسی مرحله سوم - نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی, فراخوان انجام خدمات مهندسی مرحله سوم - نوبت دوم
 152. مناقصه عملیات احداث دیوار حفاظتی و گابیون بندی- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات احداث دیوار حفاظتی و گابیون بندی- نوبت دوم
 153. فراخوان مناقصه خرید و تامین لوله ، شیرآلات و اتصالات چدنی و ... نوبت دوم / فراخوان, فراخوان مناقصه خرید و تامین لوله ، شیرآلات و اتصالات چدنی و ... نوبت دوم
 154. فراخوان ارزیابی کیفی اجرای سیستم اسکادای نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای سیستم اسکادای نوبت دوم
 155. مناقصه عملیات اجرایی توسعه ، جابجایی و بازسازی شبکه .... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه عملیات اجرایی توسعه ، جابجایی و بازسازی شبکه ....
 156. آگهی تهیه راه اندازی پارک فناوری ICT در منطقه گرمدره استان البرز / آگهی تهیه،آگهی تهیه راه اندازی پارک فناوری ICT در منطقه گرمدره استان البرز
 157. مزایده یکباب مغازه 273متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه 273متر نوبت اول
 158. مشارکت در احداث پروژه در شهرهای کرج و اهواز -95.09.17 / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت , مشارکت در احداث پروژه در شهرهای کرج و اهواز - 95.09.17
 159. مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری
 160. فراخوان احداث مدول دوم تصفیه فاضلاب و در بخش تصفیه لجن.... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان احداث مدول دوم تصفیه فاضلاب و در بخش تصفیه لجن....
 161. مناقصه خرید تجهیزات بیمارستانی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات بیمارستانی تجدید
 162. مناقصه تامین و تحویل کارت شارژ / مناقصه , مناقصه تامین و تحویل کارت شارژ
 163. مناقصه عملیات حمل ، تخلیه ، دفن نخاله های ساختمانی.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حمل ، تخلیه ، دفن نخاله های ساختمانی....
 164. مزایده اجاره پارکینگها نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگها نوبت دوم
 165. فراخوان مناقصه الکترودیزل پمپ نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه الکترودیزل پمپ نوبت دوم
 166. مناقصه دو سالانه امور سرویس، نگهداری و تعمیرات.... 1449 دستگاه چاپگر کارت - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه دو سالانه امور سرویس، نگهداری و تعمیرات.... 1449 دستگاه چاپگر کارت - نوبت دوم
 167. مناقصه تامین 38 نفر نیروی انسانی جهت حفظ و حراست - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین 38 نفر نیروی انسانی جهت حفظ و حراست -نوبت دوم
 168. مناقصه تعمیر و نگهداری کابل های زیر دریایی شبکه جامع فیبر نوری -نوبت دوم / آگهی شرکت در مناقصه عمومی ، مناقصه تعمیر و نگهداری کابل های زیر دریایی شبکه جامع فیبر نوری - نوبت دوم
 169. مناقصه خرید پنج دستگاه لیفتراک دیزلی - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید پنج دستگاه لیفتراک دیزلی نوبت دوم
 170. مزایده فروش انواع ماشین آلات صنعتی / مزایده , مزایده فروش انواع ماشین آلات صنعتی
 171. مناقصه خرید تعداد 70.000 دست لباس استتار کویری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 70.000 دست لباس استتار کویری
 172. مناقصه دوخت تعداد 70.000 طاقه کلاه استتار کویری سربازی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه دوخت تعداد 70.000 طاقه کلاه استتار کویری سربازی
 173. مناقصه خرید نرم افزار جامع گزارش سازمانی مدیریت / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید نرم افزار جامع گزارش سازمانی مدیریت
 174. مناقصه شناسایی و ارزیابی پیمانکاران فعال در زمینه تاسیسات / آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار, مناقصه شناسایی و ارزیابی پیمانکاران فعال در زمینه تاسیسات
 175. مناقصه خرید اجناس ریشه دار شامل سیب زمینی، پیاز، هویج و ... / آگهی مناقصه,مناقصه خرید اجناس ریشه دار شامل سیب زمینی، پیاز، هویج و ...
 176. مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب با وسایل نقلیه سواری ...نوبت دوم / آگهی مناقصات , مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب با وسایل نقلیه سواری ...نوبت دوم
 177. مناقصه خدمات پشتیبانی امور تاسیساتی / مناقصه خدمات پشتیبانی امور تاسیساتی
 178. مزایده اپارتمان مسکونی 125.23متر طبقه سوم واحد هفت / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی 125.23متر طبقه سوم واحد هفت
 179. مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک / مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک
 180. مزایده غرفه شماره چهار - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده غرفه شماره چهار - نوبت دوم
 181. مزایده برون سپاری رستوران نگین - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده برون سپاری رستوران نگین - نوبت دوم
 182. مناقصه عملیات راهسازی معابر سطح شهر تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات راهسازی معابر سطح شهر تجدید
 183. فراخوان مناقصه خرید تجهیزات قطع کننده هوایی با الزامات اتوماسیون شبکه ... / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید تجهیزات قطع کننده هوایی با الزامات اتوماسیون شبکه ...
 184. مناقصه تامین 5.515 عدد روبالشی یکبار مصرف / مناقصه تامین 5.515 عدد روبالشی یکبار مصرف
 185. مناقصه توسعه ، اصلاح و بازسازی شامل تهیه مصالح ، نصب و برکناری تاسیات برقی / مناقصه توسعه ، اصلاح و بازسازی شامل تهیه مصالح ، نصب و برکناری تاسیات برقی
 186. مزایده فروش تعدادی دام مازاد بر نیاز95.9.17 / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی دام مازاد بر نیاز 95.9.17
 187. مناقصه عملیات مربوط به اجرای ساختمان مهمانسرای / مناقصه عملیات مربوط به اجرای ساختمان مهمانسرای
 188. مزایده تعداد یک دستگاه مزدا باری و یک دستگاه کمپرسی سایپا / مزایده تعداد یک دستگاه مزدا باری و یک دستگاه کمپرسی سایپا
 189. مزایده فروش الکتروموتورهای مازاد- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش الکتروموتورهای مازاد - نوبت دوم
 190. مناقصه پالت چوبی / مناقصه پالت چوبی
 191. فراخوان مناقصه خرید گاز کلرو کلروفریک و پرکلرین / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید گاز کلرو کلروفریک و پرکلرین
 192. مناقصه اعلام طول مدت بهره برداری از کارگاه قطعه بندی و بسته بندی گوشت.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اعلام طول مدت بهره برداری از کارگاه قطعه

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...