اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.16 در سایت

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.16 در سایت

 1. آگهی مناقصه اجرای عملیات خرید آسفالت / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه اجرای عملیات خرید آسفالت
 2. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت شصت و سه متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت شصت و سه متر
 3. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده F نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده F نوبت دوم
 4. مزایده ششدانگ زمین مساحت 5413.63متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 5413.63متر
 5. مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه دویست و یک متر / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه دویست و یک متر
 6. مناقصه احداث پروژه ساختمان اداری و بازسازی سوله / آگهی مناقصه, مناقصه احداث پروژه ساختمان اداری و بازسازی سوله
 7. مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی.....نوبت دوم
 8. مناقصه عملیات بارگیری و حمل مصالح و تخلیه در سنگ شکن تجدید - نوبت دوم / تجدید مناقصه عملیات بارگیری و حمل مصالح و تخلیه در سنگ شکن - نوبت دوم
 9. مزایده اجاره غرفه های تجاری - نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره غرفه های تجاری- نوبت دوم
 10. مزایده زمین مسکونی به متراژ 100مترمربع / مزایده,مزایده زمین مسکونی به متراژ 100مترمربع
 11. مزایده سه دانگ مشاع از 6 دانگ ساختمان 213متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از 6 دانگ ساختمان 213متر
 12. مزایده دو دانگ از ششدانگ سرقفلی پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ سرقفلی پلاک ثبتی
 13. مناقصه واگذاری اجرای سنگ فرش صحن مطهر حضرت معصومه س / مناقصه ، مناقصه واگذاری اجرای سنگ فرش صحن مطهر حضرت معصومه س
 14. مناقصه عملیات تفکیک در مبدا، تفکیک در مقصد با احداث خط سورتینگ...نوبت دوم / آگهی فراخوان, مناقصه عملیات تفکیک در مبدا، تفکیک در مقصد با احداث خط سورتینگ...نوبت دوم
 15. مزایده یک واحد اپارتمان بخش 4 مساحت 98/5متر / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان بخش 4 مساحت 98/5متر
 16. مزایده واگذاری واحدهای خدماتی (غرفه فروش تنقلات و ...) / آگهی مزایده , مزایده واگذاری واحدهای خدماتی (غرفه فروش تنقلات و ...)
 17. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 دوگانه سوز مدل 1390 / مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 دوگانه سوز مدل 1390
 18. تجدید مناقصه اجرای 13.000 متر مربع آسفالت گرم / مناقصه, تجدید مناقصه اجرای 13.000 متر مربع آسفالت گرم
 19. تمدید مناقصه عملیات اجرای زمین های ورزشی - تمدید - نوبت دوم / تمدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات اجرای زمین های ورزشی -تمدید نوبت دوم
 20. مزایده اجاره پارکینگها - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگها - نوبت دوم
 21. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 161.97متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 161.97متر
 22. مزایده اجاره پارکینگها / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگها
 23. مزایده پلاک ثبتی 2395/120108 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2395/120108
 24. مزایده اجاره بیلبورد و استرابوردهای تبلیغاتی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره بیلبورد و استرابوردهای تبلیغاتی - نوبت دوم
 25. مناقصه کامیون جهت حمل مصالح - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کامیون جهت حمل مصالح - نوبت دوم
 26. تجدید مزایده نسبت به واگذاری کشتارگاه دام - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری کشتارگاه دام - نوبت دوم
 27. مزایده واگذاری اجاره مغازه - نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره مغازه - نوبت دوم
 28. فراخوان طراحی حجم سبز جهت نصب در تقاطع / فراخوان , فراخوان طراحی حجم سبز جهت نصب در تقاطع
 29. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 286.20متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 286.20متر
 30. مزایده فروش پنج دستگاه ماشین آلات / آگهی مزایده,مزایده فروش پنج دستگاه ماشین آلات
 31. مزایده 9.26 سهم از یکصدسهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 9.26 سهم از یکصدسهم سهام پلاک ثبتی
 32. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان شقایق نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان شقایق نوبت دوم
 33. مزایده یکباب خانه به مساحت 130.23متر / مزایده,مزایده یکباب خانه به مساحت 130.23متر
 34. مزایده فروش مس ضایعاتی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش مس ضایعاتی و ...
 35. مناقصه کلیه امور خدماتی شامل نظافت ، فضای سبز نوبت دوم 95.9.16 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلیه امور خدماتی شامل نظافت ، فضای سبز نوبت دوم 95.9.16
 36. فراخوان راه اندازی خانه های فرهنگ مشارکتی / فراخوان , فراخوان راه اندازی خانه های فرهنگ مشارکتی
 37. مناقصه خدمات تهیه مواد غذایی ، طبخ و توزیع غذای کارکنان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تهیه مواد غذایی ، طبخ و توزیع غذای کارکنان
 38. مزایده دمپرسی ذوبی و ورق روبندیلی و.... / مزایده , مزایده دمپرسی ذوبی و ورق روبندیلی و....
 39. مناقصه خدمات تسطیح ، دپو ، بارگیری و حمل خاک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تسطیح ، دپو ، بارگیری و حمل خاک
 40. مناقصه نسبت به انجام خدمات مهندسی , تامین مصالح و تجهیزات ساختمان ... نوبت دوم / مناقصه نسبت به انجام خدمات مهندسی , تامین مصالح و تجهیزات ساختمان ...نوبت دوم
 41. مزایده اموال اسقاطی - نوبت دوم / مزایده,مزایده مزایده اموال اسقاطی - نوبت دوم
 42. مناقصه ساخت و نصب 800 انشعاب و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت و نصب 800 انشعاب و ... - نوبت دوم
 43. مزایده فروش محصول نارنج درختان سطح شهر - نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش محصول نارنج درختان سطح شهر - نوبت دوم
 44. فراخوان طرح های پژوهشی - کاربران / فراخوان , فراخوان طرح های پژوهشی - کاربران
 45. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه شمالی 140/48متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه شمالی 140/48متر
 46. مزایده ششدانگ یکباب قطعه زمین مساحت عرصه 323متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب قطعه زمین مساحت عرصه 323متر
 47. مزایده ششدانگ زمین مقدار مساحت 404مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مقدار مساحت 404مترمربع
 48. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش نه حوزه ثبتی امل / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش نه حوزه ثبتی امل
 49. مزایده یک دستگاه خودروی تویوتای کمری / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی تویوتای کمری
 50. مناقصه نگهداری فضای سبز بوستانها و میادین نواحی سه گانه نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه نگهداری فضای سبز بوستانها و میادین نواحی سه گانه نوبت دوم
 51. مزایده لوازم رایانه .... نوبت دوم / مزایده ، مزایده لوازم رایانه .... نوبت دوم
 52. مزایده پلاک ثبتی بخش هفت قطعه زمین با حقابه نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هفت قطعه زمین با حقابه نوبت دوم
 53. مزایده یکدستگاه کمپرسور هوای فشرده پرتابل دیزلی / مزایده,مزایده یکدستگاه کمپرسور هوای فشرده پرتابل دیزلی
 54. مزایده خودرو وانت مزدا تیپ بی 2000 آی ، مدل 87 - نوبت دوم / مزایده ,مزایده خودرو وانت مزدا تیپ بی 2000 آی ، مدل 87 - نوبت دوم
 55. مزایده یک دستگاه وانت پیکان / مزایده یک دستگاه وانت پیکان
 56. مزایده فروش دستگاه وکیوم و ریکاوری / مزایده,مزایده فروش دستگاه وکیوم و ریکاوری
 57. iranian steel market conferece / iranian steel market conferece
 58. مناقصه خرید 18 عدد بلندگو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 18 عدد بلندگو
 59. مناقصه تامین 3 قلم قطعه ارتالون و تلفون / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین قلم قطعه آلومینیومی
 60. مزایده یک فروند تانکر سوخت رسان 500 تنی / مزایده ، مزایده یک فروند تانکر سوخت رسان 500 تنی
 61. همایش دروازه ایرانی تجارت بین الملل 95.9.16 / همایش دروازه ایرانی تجارت بین الملل 95.9.16
 62. مناقصه عملیات اجرایی تهیه و نصب حدود 40 کیلومتر بلوک های جداکننده / مناقصه عملیات اجرایی تهیه و نصب حدود 40 کیلومتر بلوک های جداکننده
 63. انتخاب مشاور برای طراحی مدل ممیزی - ارزیابی شرکتهای خصوصی در یک نظام مدیریتی .... / آگهی انتخاب مشاور , انتخاب مشاور برای طراحی مدل ممیزی - ارزیابی شرکتهای خصوصی در یک نظام مدیریتی ....
 64. فراخوان شناسایی پیمانکار جهت ساخت و نصب اسکلت سوله صنعتی / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار, فراخوان شناسایی پیمانکار جهت ساخت و نصب اسکلت سوله صنعتی
 65. مناقصه تهیه سامانه های نرم افزاری معاملات بورس و اوراق بهادار / مناقصه , مناقصه تهیه سامانه های نرم افزاری معاملات بورس و اوراق بهادار
 66. مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن کلوخه مگنتیت / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن کلوخه مگنتیت
 67. مزایده واگذاری سهام / آگهی مزایده,مزایده واگذاری سهام
 68. فراخوان مطالعات تخصصی و طراحی نمای پروژه ساختمانهای مرکزی / فراخوان شناسایی مشاور , فراخوان مطالعات تخصصی و طراحی نمای پروژه ساختمانهای مرکزی
 69. فراخوان انجام عملیات نظافت جاده و جوی ها ، شستشوی گاردریلها .... / آگهی فراخوان , فراخوان انجام عملیات نظافت جاده و جوی ها ، شستشوی گاردریلها ....
 70. فراخوان مناقصه TURBO COMP GTK-10-3 NEVSKY ZAVOD / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه TURBO COMP GTK-10-3 NEVSKY ZAVOD
 71. مناقصه دو سالانه امور سرویس، نگهداری و تعمیرات.... 1449 دستگاه چاپگر کارت / مناقصه عمومی, مناقصه دو سالانه امور سرویس، نگهداری و تعمیرات.... 1449 دستگاه چاپگر کارت
 72. مزایده تعدادی از املاک کاربری تجاری مسکون اداری نوبت دوم / مزایده,مزایده تعدادی از املاک کاربری تجاری مسکون اداری نوبت دوم
 73. مزایده فروش تعداد 27 قلم مواد اولیه مازاد / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 27 قلم مواد اولیه مازاد
 74. مزایده فروش یکدستگاه سواری پارس اتوماتیک / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری پارس اتوماتیک
 75. آگهی مناقصه خرید سه نوع جعبه چوبی / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه خرید سه نوع جعبه چوبی
 76. فراخوان خدمات مشاوره نصب سیستم دوربین مداربسته / فراخوان، فراخوان خدمات مشاوره نصب سیستم دوربین مداربسته
 77. مزایده سهام نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده سهام نوبت دوم
 78. مزایده سهام نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده سهام نوبت دوم
 79. مزایده فروش اقلام ضایعاتی (آهن آلات و آلومینیوم) / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام ضایعاتی (آهن آلات و آلومینیوم)
 80. مناقصه عملیات حفاری و تزریق تحکیمی تونل تحتانی سد - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفاری و تزریق تحکیمی تونل تحتانی سد - نوبت دوم
 81. مزایده فروش مقادیری چوب آلات / آگهی مزایده, مزایده فروش مقادیری چوب آلات
 82. مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان / آگهی مناقصه, مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان
 83. مزایده فروش تعدادی از وسائط نقلیه سبک و سنگین و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی از وسائط نقلیه سبک و سنگین و ...
 84. مزایده واگذاری 2 واحد آپارتمان متراژ 102 و 134مترمربع / مزایده,مزایده واگذاری 2 واحد آپارتمان متراژ 102 و 134مترمربع
 85. مزایده فروش خودروهای مازاد بر نیاز / مزایده کتبی, مزایده فروش خودروهای مازاد بر نیاز
 86. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عرصه نود متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عرصه نود متر
 87. مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به ساختمان فروشگاه تعاونی- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به ساختمان فروشگاه تعاونی- نوبت دوم
 88. مزایده فروش 15 تن ضایعات آهن آلات / مزایده, مزایده فروش 15 تن ضایعات آهن آلات
 89. مزایده فروش پژو GLX405 مدل 88 / مزایده, مزایده فروش پژو GLX405 مدل 88
 90. آگهی مزایده فروش تعداد 17 عدد وسایل نقلیه راهسازی / آگهی مزایده عمومی ، آگهی مزایده عمومی فروش تعداد 17 عدد وسایل نقلیه راهسازی
 91. مناقصه خرید ، بارگیری و حمل لوله چدن داکتیل....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ، بارگیری و حمل لوله چدن داکتیل.....نوبت دوم
 92. آگهی مناقصه عملیات برون سپاری نگهبانی ، حفظ و حراست از مخازن... / اگهی مناقصه عمومی ، آگهی مناقصه عملیات برون سپاری نگهبانی ، حفظ و حراست از مخازن...
 93. مناقصه طراحی، تهیه، حمل و نصب تابلوهای اطلاعات پروژه بیمارستان... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه طراحی، تهیه، حمل و نصب تابلوهای اطلاعات پروژه بیمارستان...
 94. مزایده مینی بوس بنز 508 / مزایده,مزایده مینی بوس بنز 508
 95. مناقصه حمل ریلی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل ریلی نوبت دوم
 96. مزایده پلاک ثبتی 4212 فرعی از سه اصلی مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4212 فرعی از سه اصلی مرحله دوم
 97. مزایده ملک بخش دو ثبت گرگان مرحله اول / مزایده,مزایده ملک بخش دو ثبت گرگان مرحله اول
 98. مزایده یک قطعه زمین بایر به مساحت 2300مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر به مساحت 2300مترمربع
 99. مزایده یک قطعه زمین مساحت 1410متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1410متر نوبت اول
 100. مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان یکباب خانه نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان یکباب خانه نوبت اول
 101. مزایده ملک مشتمل بر زمین بخش هشت گیلان / مزایده,مزایده ملک مشتمل بر زمین بخش هشت گیلان
 102. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش هشت / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش هشت
 103. تجدید مناقصه پروژه ساخت و نصب مجسمه دستهای شهیدان / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه ساخت و نصب مجسمه دستهای شهیدان
 104. مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 495مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 495مترمربع
 105. مزایده پلاک ثبتی بخش دو اهواز نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو اهواز نوبت دوم
 106. مزایده یک قطعه زمین با کاربری زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با کاربری زراعی نوبت اول
 107. مزایده مغازه با کاربری تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه با کاربری تجاری نوبت دوم
 108. مزایده کولر اسپیلت ، یخچال فریزر ، تلویزیون ، فرش / مزایده,مزایده کولر اسپیلت ، یخچال فریزر ، تلویزیون ، فرش
 109. مزایده ماشین خزر ، دستگاه دریل رادیال / مزایده,مزایده ماشین خزر ، دستگاه دریل رادیال
 110. مزایده یک دستگاه لیفتراک زرد رنگ / مزایده,مزایده یک دستگاه لیفتراک زرد رنگ
 111. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست و بیست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست و بیست متر
 112. مزایده فروش املاک عرصه 6788/54 و 1997/20متر نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش املاک عرصه 6788/54 و 1997/20متر نوبت سوم
 113. مناقصه تحویل ، نگهداری ، امداد و بهره برداری از شبکه و تاسیسات / مناقصه عمومی , مناقصه تحویل ، نگهداری ، امداد و بهره برداری از شبکه و تاسیسات
 114. فراخوان عملیات اجرایی سازه و معماری ، تاسیسات مکانیکی و برقی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان عملیات اجرایی سازه و معماری ، تاسیسات مکانیکی و برقی نوبت دوم
 115. مناقصه خرید و تحویل شامل بارگیری ، حمل و تخلیه تعداد 4000 دستگاه کنتور... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید و تحویل شامل بارگیری ، حمل و تخلیه تعداد 4000 دستگاه کنتور...
 116. مناقصه عملیات حفاری ، تهیه لوله و لوله گذاری ، تکمیل ساختمان ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات حفاری ، تهیه لوله و لوله گذاری ، تکمیل ساختمان ...
 117. فراخوان ارزیابی کیفی اجرای سیستم اسکادای / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای سیستم اسکادای
 118. مناقصه عملیات احداث دیوار حفاظتی و گابیون بندی / مناقصه , مناقصه عملیات احداث دیوار حفاظتی و گابیون بندی
 119. مزایده یک دستگاه برش لایه اتومات ژاپنی نوبت وم / مزایده , مزایده یک دستگاه برش لایه اتومات ژاپنی نوبت دوم
 120. شناسایی پیمانکار آبیاری قطره ای / آگهی عمومی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار آبیاری قطره ای
 121. مزایده خودرو / آگهی مزایده , مزایده خودرو
 122. مناقصه 4 عدد ELECTRO HYDRAULIC WITH COMPLETE نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه 4 عدد ELECTRO HYDRAULIC WITH COMPLETE نوبت دوم
 123. مزایده فروش زمین با عرصه 410.90متر / مزایده,مزایده فروش زمین با عرصه 410.90متر
 124. مناقصه خط اتوماتیک مونتاژ باتریهای VRLA / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خط اتوماتیک مونتاژ باتریهای VRLA
 125. اصلاحیه مزایده ملک به متراژ 3600متر / اصلاحیه مزایده,مزایده ملک به متراژ 3600متر
 126. مزایده دو دستگاه خودرو سواری / مزایده , مزایده دو دستگاه خودرو سواری
 127. مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی
 128. مزایده دفتر بیمه .... / مزایده ، مزایده دفتر بیمه ....
 129. مناقصه پروژه احداث و نگهداری فضای سبز در شهرک صنعتی شهریار ... / مناقصه پروژه احداث و نگهداری فضای سبز در شهرک صنعتی شهریار ...
 130. مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی / مناقصه ، مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی
 131. فراخوان احداث کارخانه تایرسازی / فراخوان ، فراخوان احداث کارخانه تایرسازی
 132. مناقصه رنگ آمیزی استراکچرهای 2 بویلر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه رنگ آمیزی استراکچرهای 2 بویلر- نوبت دوم
 133. مناقصه ساخت سیلو ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت سیلو ...
 134. مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن کلوخه مگنتیت / مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن کلوخه مگنتیت
 135. مزایده فروش حدود یکصد و ده تن ماش- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش حدود یکصد و ده تن ماش- نوبت دوم
 136. مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات شبکه آبیاری / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات شبکه آبیاری
 137. مناقصه پروژه تعمیرات و رفع نواقص ساختمانی معاونت بهداشتی / مناقصه , مناقصه پروژه تعمیرات و رفع نواقص ساختمانی معاونت بهداشتی
 138. مناقصه عمومی اصلاح شیوه آبیاری نخیلات و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اصلاح شیوه آبیاری نخیلات و ...
 139. فراخوان واگذاری عملیات بازرسی و نمونه برداری / فراخوان , فراخوان واگذاری عملیات بازرسی و نمونه برداری
 140. مناقصه 9 قلم BALL VALVE -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه 9 قلم BALL VALVE -نوبت دوم
 141. مناقصه عملیات قرائت کنتور ، توزیع قبوض آب بها وصول مطالبات تصحیح قرارداد ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات قرائت کنتور ، توزیع قبوض آب بها وصول مطالبات تصحیح قرارداد ...
 142. مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان و .... / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان و ....
 143. فراخوان پروژه مجتمع پرورش ماهیان در آب / فراخوان ، فراخوان پروژه مجتمع پرورش ماهیان در آب
 144. فراخوان مناقصه خرید و تامین لوله ، شیرآلات و اتصالات چدنی و ... / فراخوان, فراخوان مناقصه خرید و تامین لوله ، شیرآلات و اتصالات چدنی و ...
 145. مزایده ملک ساختمان در زمینی به مساحت 86.25متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک ساختمان در زمینی به مساحت 86.25متر نوبت دوم
 146. مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی
 147. مزایده فروش یک دستگاه آمبولانس مزدا / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه آمبولانس مزدا
 148. مزایده عمومی فروش تعداد 11 دستگاه تزریق پلاستیک / مزایده عمومی ،مزایده عمومی فروش تعداد 11 دستگاه تزریق پلاستیک
 149. مزایده ششدانگ زمین با عرصه 320760 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با عرصه 320760 متر
 150. مناقصه انجام حمل زمینی گوگرد .....نوبت دوم / فراخوان مناقصه ,مناقصه انجام حمل زمینی گوگرد ....نوبت دوم
 151. مزایده فروش خودروهای مستعمل نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش خودروهای مستعمل نوبت دوم
 152. آگهی مناقصه عمومی آشکارسازی و فعالیت اجرایی و تامین الزامات ایمنی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی آشکارسازی و فعالیت اجرایی و تامین الزامات ایمنی نوبت دوم
 153. مزایده فروش چهار دستگاه سواری GLX و ... / مزایده فروش چهار دستگاه سواری GLX و ...
 154. مزایده کافی شاپ پارک امام علی ع / مزایده , مزایده کافی شاپ پارک امام علی ع
 155. حراج حضوری تعداد 600 دستگاه موتورسیکلت ، 43 دستگاه اتومبیل / حراج حضوری تعداد 600 دستگاه موتورسیکلت ، 43 دستگاه اتومبیل
 156. مزایده فروش آهن آلات مازاد - مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده , مزایده فروش آهن آلات مازاد - مرحله دوم نوبت اول
 157. مناقصه خرید گیرنده مرجع CORS GPS مجدد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید گیرنده مرجع CORS GPS مجدد نوبت دوم
 158. مزایده واگذاری مرکز بهداشتی درمانی و ... / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مرکز بهداشتی درمانی و ...
 159. مناقصه عملیات حمل زباله مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حمل زباله مرحله اول نوبت دوم
 160. مزایده قطع و جمع آوری و فروش چوب خشک به بخش خصوصی / آگهی مزایده , مزایده قطع و جمع آوری و فروش چوب خشک به بخش خصوصی
 161. تجدید مناقصه انجام امور خدمات بیمه مسئولیت مدنی نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه انجام امور خدمات بیمه مسئولیت مدنی نوبت دوم
 162. مزایده آهن آلات اسقاطی مرحله سوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده آهن آلات اسقاطی مرحله سوم نوبت دوم
 163. آگهی مزایده عمومی فروش بیل بکهور 6 سیلندر / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی فروش بیل بکهور 6 سیلندر
 164. آگهی مناقصه عمومی تامین دو قلم کابل فیبر نوری هوایی مهاردار / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی تامین دو قلم کابل فیبر نوری هوایی مهاردار
 165. مزایده لوله گاز ، سیم برق افشان مسی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده لوله گاز ، سیم برق افشان مسی
 166. مناقصه خرید پنج دستگاه لیفتراک دیزلی / مناقصه, مناقصه خرید پنج دستگاه لیفتراک دیزلی
 167. مزایده 7 عدد بالشت ، پتوی یک نفره ، چاقو آشپزخانه / مزایده,مزایده 7 عدد بالشت ، پتوی یک نفره ، چاقو آشپزخانه
 168. مزایده فروش پنجاه جین شورت مردانه و... نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش پنجاه جین شورت مردانه و... نوبت دوم
 169. مزایده قطعه زمینی به مساحت دویست متر مربع کلاسه 950008 / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت دویست متر مربع کلاسه 950008
 170. مزایده ششدانگ زمین مساحت 2511000مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2511000مترمربع
 171. مزایده پنج دستگاه یخچال فریزر دو درب ... / مزایده, مزایده پنج دستگاه یخچال فریزر دو درب ...
 172. مزایده دستگاه بافت جوراب / مزایده, مزایده دستگاه بافت جوراب
 173. فراخوان مناقصه P/F "CLARK" ENGINE / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه P/F "CLARK" ENGINE
 174. اصلاحیه واگذاری سایت پردازش پسماند.. / اصلاحیه فراخوان عمومی واگذاری سایت پردازش پسماند..
 175. مناقصه مجموعه جعبه فرمان مکانیکی پراید ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مجموعه جعبه فرمان مکانیکی پراید ...
 176. فراخوان ارزیابی کیفی دستگاه تنفسی هوای اضطراری.... - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران عمومی دو مرحله ای , فراخوان ارزیابی کیفی دستگاه تنفسی هوای اضطراری.... -نوبت دوم
 177. فراخوان اجرای اساس و آسفالت پارکینگ ها .... - نوبت دوم / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی (یک مرحله ای) , فراخوان اجرای اساس و آسفالت پارکینگ ها نوبت دوم
 178. مناقصه قطعات یدکی MASTER BLOCK VALVE 7-1/16 10K نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه قطعات یدکی MASTER BLOCK VALVE 7-1/16 10K نوبت دوم
 179. مناقصه عملیات پاکسازی بخش احیاء ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات پاکسازی بخش احیاء ... نوبت دوم
 180. فراخوان دیوار کشی بین منازل سازمانی نوبت دوم / آگهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان دیوار کشی بین منازل سازمانی نوبت دوم
 181. تجدید مناقصه اجرای عملیات شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه 20 / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای عملیات شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه 20
 182. تجدید فراخوان نگهداری و تعمیرات پست های انتقال و فوق توزیع - نوبت اول / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و یک مرحله ای , مناقصه تعداد 17 ردیف ابزارآلات تیغ اره ...
 183. مناقصه عملیات کندن ، دپو ، بارگیری و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات کندن ، دپو ، بارگیری و ...
 184. فراخوان مناقصه راهبری ، نگهداری و تعمیرات شبکه برق و تاسیسات نوبت دوم / فراخوان , فراخوان مناقصه راهبری ، نگهداری و تعمیرات شبکه برق و تاسیسات نوبت دوم
 185. مناقصه عملیات اجرایی شبکه فاضلاب خطوط پراکنده و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی شبکه فاضلاب خطوط پراکنده و ...
 186. مزایده فروش دو دستگاه آمبولانس مجدد نوبت دوم / آگهی مجدد مزایده عمومی , مزایده فروش دو دستگاه آمبولانس نوبت دوم
 187. مناقصه امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری
 188. فراخوان خرید و تعویض رله‌های الکترومکانیکی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تامین کنندگان ,فراخوان
 189. مناقصه برونسپاری حجمی فعالیت های خدمات و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه برونسپاری حجمی فعالیت های خدمات و ...
 190. مناقصه نگهداری فضای سبز باغ گیاه شناسی / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز باغ گیاه شناسی
 191. مناقصه احداث فضای سبز و سیستم آبیاری / مناقصه , مناقصه احداث فضای سبز و سیستم آبیاری
 192. مناقصه تعداد 17 ردیف ابزارآلات تیغ اره ... / آگهی مناقصه, مناقصه تعداد 17 ردیف ابزارآلات تیغ اره ...
 193. مناقصه اجرای محوطه سازی ، پاکسازی مخزن ، ابنیه های مورد نیاز - نوبت دوم / مناقصه اجرای محوطه سازی ، پاکسازی مخزن ، ابنیه های مورد نیاز - نوبت دوم
 194. مزایده فروش خودرو مزدا دو کابین و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش خودرو مزدا دو کابین و ...
 195. مزایده یکباب خانه به مساحت صد متر / مزایده,مزایده یکباب خانه به مساحت صد متر
 196. مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش دوازده سبزوار / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش دوازده سبزوار
 197. مناقصه عم

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...