اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.15 در سایت

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.15 در سایت

 1. مزایده یک دستگاه دیگ بخار و ... / مزایده,مزایده یک دستگاه دیگ بخار و ...
 2. مناقصه انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب نوبت دوم
 3. مزایده پلاک ثبتی 162/1995 عرصه 123.30متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 162/1995 عرصه 123.30متر
 4. استعلام اجرای عملیات دیوارکشی محوطه با اجر نما / استعلام , استعلام اجرای عملیات دیوارکشی محوطه با اجر نما
 5. استعلام تهیه و اجرای عملیات تکمیل فنس کشی / استعلام , استعلام تهیه و اجرای عملیات تکمیل فنس کشی
 6. مزایده یک دستگاه دریل رادیال / مزایده,مزایده یک دستگاه دریل رادیال
 7. مزایده فروش قطعات و لوازم یدکی مازاد / مزایده , مزایده فروش قطعات و لوازم یدکی مازاد
 8. مناقصه خرید و نصب رگولاتور / مناقصه عمومی ,مناقصه خرید و نصب رگولاتور
 9. مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی نوبت اول
 10. مناقصه تهیه مصالح و اجرای 62 کیلومتر خطوط تغذیه، توزیع و شبکه گازرسانی و... / مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه مصالح و اجرای 62 کیلومتر خطوط تغذیه، توزیع و شبکه گازرسانی و...
 11. مناقصه ارائه خدمات مشاوره در زمینه امکان سنجی، مسیریابی، نقشه برداری و ... / مناقصه عمومی ,مناقصه ارائه خدمات مشاوره در زمینه امکان سنجی، مسیریابی، نقشه برداری و ...
 12. مناقصه تهیه مصالح و ساخت و نصب 6200 انشعاب پلی اتیلن / مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه مصالح و ساخت و نصب 6200 انشعاب پلی اتیلن
 13. مناقصه تهیه مصالح و ساخت و نصب 350 انشعاب پلی اتیلن / مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه مصالح و ساخت و نصب 350 انشعاب پلی اتیلن
 14. مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره
 15. مزایده ملک مساحت 218متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 218متر نوبت دوم
 16. فراخوان P/F GAS ENGINE CLARK / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان P/F GAS ENGINE CLARK
 17. فراخوان مناقصه تامین انواع خودرو با راننده / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین انواع خودرو با راننده
 18. استعلام خرید BAILEY DIFF / استعلام , استعلام خرید BAILEY DIFF
 19. مزایده پلاک ثبتی 10246 جداشده از 194 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 10246 جداشده از 194 فرعی از یک اصلی
 20. تجدید مزایده اجرای طرح تفکیک زباله (خشک از تر) / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده اجرای طرح تفکیک زباله (خشک از تر)
 21. مناقصه احداث خطوط ۲۳۰ و ۱۳۲ کیلوولت ارتباطی پست ۲۳۰ خلخال / مناقصه احداث خطوط ۲۳۰ و ۱۳۲ کیلوولت ارتباطی پست ۲۳۰ خلخال
 22. مناقصه نیروهای حراستی شرکت ملی پخش / مناقصه نیروهای حراستی شرکت ملی پخش
 23. دعوتنامه حمل و نقل جاده ای / دعوتنامه حمل و نقل جاده ای
 24. مناقصه یک مرحله ای انجام تعمیرات زیرآبی شناور یدک کش رمضان بارج پیشین ۲ / مناقصه یک مرحله ای انجام تعمیرات زیرآبی شناور یدک کش رمضان بارج پیشین ۲
 25. مزایده ملک مشاع یکباب مغازه بخش دو سبزوار / مزایده,مزایده ملک مشاع یکباب مغازه بخش دو سبزوار
 26. دعوتنامه عملیات نگهداری و تعمیرات سد / دعوتنامه عملیات نگهداری و تعمیرات سد
 27. دعوتنامه عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه وشمگیر / دعوتنامه عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه وشمگیر
 28. دعوتنامه عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه ها / دعوتنامه عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه ها
 29. فراخوان استعلام عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه بوستان و شهید چمران / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه بوستان و شهید چمران
 30. مناقصه خرید،نصب و راه اندازی و تحویل تعداد ۳۸۵ دستگاه کامپیوتر / مناقصه خرید،نصب و راه اندازی و تحویل تعداد ۳۸۵ دستگاه کامپیوتر ض
 31. استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه کوثر و سد لاستیکی خواجه نفس / استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه کوثر و سد لاستیکی خواجه نفس
 32. فراخوان ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره جهت پروژه طرح توسعه مجموعه مذهبی... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره جهت پروژه طرح توسعه مجموعه مذهبی... نوبت دوم
 33. استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های آلاگل٬ آلماگل٬ ... / استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های آلاگل٬ آلماگل٬ ...
 34. استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه گلستان / استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه گلستان
 35. فراخوان مزایده فروش ۳۳۲ تن مواد حاصل از بوجاری بذور گندم / فراخوان مزایده ،فراخوان مزایده فروش ۳۳۲ تن مواد حاصل از بوجاری بذور گندم
 36. مناقصه مانیتورینگ ۱۱ ایستگاه سی جی اس 95.9.15 / مناقصه , مناقصه مانیتورینگ ۱۱ ایستگاه سی جی اس -95.9.15
 37. فراخوان دعوتنامه حمل جو از انبارساری به خراسان جنوبی / فراخوان دعوتنامه،فراخوان دعوتنامه حمل جو از انبارساری به خراسان جنوبی
 38. آگهی مناقصه خرید، نصب، نگهداری، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های ترددشمار / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خرید، نصب، نگهداری، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های ترددشمار
 39. فراخوان مجتمع تفریحی ورزشی تجدید / تجدید آگهی فراخوان عمومی , فراخوان مجتمع تفریحی ورزشی تجدید
 40. مزایده فروش اسپیلت هایسنس 2400 در حد کارکرده... / آگهی مزایده , مزایده فروش اسپیلت هایسنس 2400 در حد کارکرده...
 41. مزایده ششدانگ دو دستگاه اپارتمان بخش 4 گرگان / مزایده,مزایده ششدانگ دو دستگاه اپارتمان بخش 4 گرگان
 42. مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 5/108/213 بخش 28 تبریز / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 5/108/213 بخش 28 تبریز
 43. مزایده واگذاری تعدادی از قطعات و واحدهای مسکونی اپارتمانی تجاری / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از قطعات و واحدهای مسکونی اپارتمانی تجاری
 44. مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی شامل دو واحد اپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی شامل دو واحد اپارتمان
 45. مزایده سواری پراید / مزایده,مزایده سواری پراید
 46. تمدید فراخوان مزایده اجاره بلند مدت پایانه شماره دو غلات -تمدید / تمدید , فراخوان مزایده اجاره بلند مدت پایانه شماره دو غلات - تمدید
 47. مزایده ششدانگ ملک مسکونی قدمت ساخت پانزده سال / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی قدمت ساخت پانزده سال
 48. مناقصه عملیات لوله گذاری فاضلاب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات لوله گذاری فاضلاب نوبت دوم
 49. مناقصه خرید U-TUBES / مناقصه ,مناقصه خرید U-TUBES
 50. مزایده اجاره جمع آوری ضایعات خشک شهر فردوسیه / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره جمع آوری ضایعات خشک شهر فردوسیه
 51. مزایده 5 دستگاه آپارتمان و هفت واحد پارکینگ / مزایده,مزایده 5 دستگاه آپارتمان و هفت واحد پارکینگ
 52. مزایده تعداد 20 عدد کاسه چرخ عقد اتومبیل سواری تیبا / مزایده,مزایده تعداد 20 عدد کاسه چرخ عقد اتومبیل سواری تیبا
 53. مزایده دو دانگ و سی و پنج صدم دانگ مشاع از یک واحد گاوداری / مزایده,مزایده دو دانگ و سی و پنج صدم دانگ مشاع از یک واحد گاوداری
 54. مزایده خودرو سواری پراید - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری پراید - نوبت دوم
 55. مزایده فروش لوله های ضایعاتی فولادی ذوبی و غیرذوبی / مزایده,فروش لوله های ضایعاتی فولادی ذوبی و غیرذوبی
 56. مناقصه خرید اقلام انواع دوده ، کائو چو پلی بوتادین و ... / مناقصه , مناقصه خرید اقلام انواع دوده ، کائو چو پلی بوتادین و ...
 57. استعلام پروژه توسعه و پشتیبانی سامانه SDI / خلاصه آگهی استعلام , استعلام پروژه توسعه و پشتیبانی سامانه SDI
 58. تجدید مناقصه عمومی اورهال 50 دستگاه تب چنجر / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه عمومی اورهال 50 دستگاه تب چنجر
 59. مزایده غرفه انتشارات شهرداری / آگهی مزایده, مزایده غرفه انتشارات شهرداری
 60. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین محصور بخش پنج / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین محصور بخش پنج
 61. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 890.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 890.40متر
 62. مزایده 12 مانکن کامل ..... / مزایده, مزایده 12 مانکن کامل .....
 63. مزایده فروش ضایعات آهن آلات 95.9.13 / اگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات آهن آلات 95.9.13
 64. مزایده فروش میل گرد / آگهی مزایده , مزایده فروش میل گرد
 65. مزایده ششدانگ زمین قطعه 45 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 45 تفکیکی
 66. مناقصه پیمان غذایی مراکز انتقال نفت مهراران و ... / مناقصه , مناقصه پیمان غذایی مراکز انتقال نفت مهراران و ...
 67. مناقصه بازسازی 4 دستگاه از منازل سازمانی...- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه بازسازی 4 دستگاه از منازل سازمانی...- نوبت دوم
 68. مزایده بوفه روبروی ساختمان اداری.... / مزایده، مزایده بوفه روبروی ساختمان اداری....
 69. مزایده فروش اموال اسقاطی / آگهی مزایده عمومی حضوری, مزایده فروش اموال اسقاطی
 70. مزایده غذاخوری فرهنگیان جلفا .... / مزایده , مزایده غذاخوری فرهنگیان جلفا ....
 71. مزایده فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی بنز ال / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی بنز ال
 72. مزایده یکدستگاه خودرو سواری پژو 405 گاز سوز مدل 1390 مازاد / آگهی مزایده , مزایده یکدستگاه خودرو سواری پژو 405 گاز سوز مدل 1390 مازاد
 73. مناقصه انجام امور نظافتی و خدماتی ، نگهداری فضای سبز .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی ساده , مناقصه انجام امور نظافتی و خدماتی ، نگهداری فضای سبز ....
 74. مزایده ششدانگ زمین زراعی مساحت 12400متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی مساحت 12400متر نوبت اول
 75. مزایده یکباب مغازه به مساحت 120مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 120مترمربع نوبت اول
 76. مزایده پلاک ثبتی بخش 15 تبریز کلاسه 950178 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 15 تبریز کلاسه 950178 نوبت اول
 77. مزایده یک قطعه زراعی مساحت 3000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زراعی مساحت 3000متر نوبت اول
 78. مزایده واگذاری 15 درصد درآمد حاصل از موسسات ترمینال شهری / مزایده ، مزایده واگذاری 15 درصد درآمد حاصل از موسسات ترمینال شهری
 79. مناقصه خرید کابل خودنگهدار آلیاژی پنج سیمه فشار ضعیف ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کابل خودنگهدار آلیاژی پنج سیمه فشار ضعیف ...
 80. مزایده اجاره طبقه فوقانی سینما انقلاب تبریز / مزایده اجاره طبقه فوقانی سینما انقلاب تبریز
 81. مزایده سه دانگ از ششدانگ عرصه باغ نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ عرصه باغ نوبت اول
 82. مناقصه تکمیل بلوک تیپ B2 پروژه 60+60 واحدی مهستان گنبد / مناقصه , مناقصه تکمیل بلوک تیپ B2 پروژه 60+60 واحدی مهستان گنبد
 83. مزایده اپارتمان بخش 24 کیش نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان بخش 24 کیش نوبت اول
 84. تجدید مزایده کلیه استندهای تبلیغاتی سطح شهر / تجدید مزایده کلیه استندهای تبلیغاتی سطح شهر
 85. آگهی مناقصه عمومی واگذاری خرید کیف بهداشتی بیماران بستری / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی واگذاری خرید کیف بهداشتی بیماران بستری
 86. تجدید مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری سمند / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری سمند
 87. تجدید مزایده یک دستگاه مزدا تک کابین و ... نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده یک دستگاه مزدا تک کابین و ... نوبت دوم
 88. مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه 247/50متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه 247/50متر
 89. مزایده هتل بقعه بی بی حوریه (س) - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده هتل بقعه بی بی حوریه (س) - نوبت دوم
 90. مزایده فروش کارخانه و ماشین آلات و تجهیزات و ضایعات آهن تجدید 95.9.13 / آگهی تجدید مزایده , مزایده فروش کارخانه و ماشین آلات و تجهیزات و ضایعات آهن تجدید 95.9.13
 91. مزایده یک دستگاه موتور ژنراتور دیزل چهار سیلندر و دو دستگاه ترانس جوش / مزایده , مزایده یک دستگاه موتور ژنراتور دیزل چهار سیلندر و دو دستگاه ترانس جوش
 92. مزایده عمومی فروش یکدستگاه وانت زامیاد دهیاری کلاته قمو / مزایده عمومی فروش یکدستگاه وانت زامیاد دهیاری کلاته قمو
 93. مزایده اجاره اراضی زراعی نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره اراضی زراعی نوبت دوم
 94. مناقصه عملیات کارهای باقیمانده پروژه احداث باند دوم محور پل سفید -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات کارهای باقیمانده پروژه احداث باند دوم محور پل سفید - نوبت دوم
 95. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو 206 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو 206
 96. مزایده ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان مسکونی
 97. مزایده ساختمان مسکونی ویلایی 334متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی ویلایی 334متر نوبت اول
 98. نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد کارآفرینی و صنعت توریسم 95.9.15 / نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد کارآفرینی و صنعت توریسم 95.9.15
 99. تجدید مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان نوبت دوم
 100. مزایده ششدانگ ساختمان طبقه همکف / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان طبقه همکف
 101. مزایده ساختمان دارای اپارتمان مساحت چهل و یک متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان دارای اپارتمان مساحت چهل و یک متر نوبت اول
 102. مزایده پلاک ثبتی بخش هفت تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هفت تهران
 103. مزایده یک قطعه زمین مساحت پانصد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت پانصد متر
 104. مزایده قطعه اول تفکیکی ششدانگ واحد تجاری / مزایده,مزایده قطعه اول تفکیکی ششدانگ واحد تجاری
 105. مزایده عملیات متبرکی / آگهی مزایده , مزایده عملیات متبرکی
 106. مزایده ششدانگ زمین 348 متر قطعه نه نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 348 متر قطعه نه نوبت دوم
 107. مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس
 108. مزایده یکدستگاه خودرو پراید سایپا SL131 / مزایده,مزایده یکدستگاه خودرو پراید سایپا SL131
 109. مزایده پلاک ثبتی مساحت 210متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 210متر نوبت اول
 110. مزایده فروش یک دانگ خودروی پژو 405 جی ال ایکس آی / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دانگ خودروی پژو 405 جی ال ایکس آی
 111. مزایده ششدانگ اپارتمان هشتاد و هشت متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان هشتاد و هشت متر
 112. مزایده یک عدد ارگ یا کیبورد سالم ..... / مزایده, مزایده یک عدد ارگ یا کیبورد سالم .....
 113. مزایده یک قطعه زمین مسکونی قولنامه ای نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی قولنامه ای نوبت دوم
 114. مزایده سرقفلی یک دهانه مغازه / مزایده,مزایده سرقفلی یک دهانه مغازه
 115. مزایده پلاک ثبتی مساحت 360متر بخش دو نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 360متر بخش دو نوبت دوم
 116. مزایده عمومی املاک مازاد بانک کشاورزی / مزایده,مزایده عمومی املاک مازاد بانک کشاورزی
 117. مناقصه رفت و روب و جمع آوری پسماند / آگهی مناقصه, مناقصه رفت و روب و جمع آوری پسماند
 118. مزایده 443 هزارم یک دانگ مشاع عرصه 506متر / مزایده,مزایده 443 هزارم یک دانگ مشاع عرصه 506متر
 119. مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دو قوچان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دو قوچان
 120. فراخوان 1- احداث تالار و هتل و رستوران گردشگری / فراخوان 1- احداث تالار و هتل و رستوران گردشگری
 121. مزایده واگذاری به صورت اجاره خوابگاه دانشجویی / مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره خوابگاه دانشجویی
 122. مزایده یک قطعه باغ مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مرحله اول
 123. مزایده چهار عدد محور کامل عقب تیبا / آگهی مزایده,مزایده چهار عدد محور کامل عقب تیبا
 124. مزایده یک قطعه زمین ملکی واقع در جاده قمصر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ملکی واقع در جاده قمصر
 125. اصلاحیه مزایده سواری رانا-اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,مزایده سواری رانا-اصلاحیه
 126. مزایده 10 عدد اکسل کامل و نو تیبا / آگهی مزایده,مزایده 10 عدد اکسل کامل و نو تیبا
 127. مزایده فروش سه دستگاه کولر گازی اسپلیت و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش سه دستگاه کولر گازی اسپلیت و ...
 128. فراخوان مناقصه خدمات مغزه گیری و پیشرفته جهت چاه های عمودی / جهتدار نوبت دوم / فراخوان، مناقصه خدمات مغزه گیری و پیشرفته جهت چاه های عمودی / جهتدار نوبت دوم
 129. مناقصه انجام خدمات فنی و پشتیبانی کارگاه مرکزی اهواز و خدمات پشتیبانی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات فنی و پشتیبانی کارگاه مرکزی اهواز و خدمات پشتیبانی
 130. مزایده فروش مقداری ضایعات از قبیل تخته های فولادی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش مقداری ضایعات از قبیل تخته های فولادی و ...
 131. مزایده 4 واحد تجاری مغازه و یک واحد اپارتمان / مزایده,مزایده 4 واحد تجاری مغازه و یک واحد اپارتمان
 132. تجدید مزایده یک دستگاه خودرو وانت دو کابین مزدا -تجدید مزایده / تجدید مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت دو کابین مزدا -تجدید مزایده
 133. مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه ثبتی اصفهان / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه ثبتی اصفهان
 134. مزایده ساختمان مسکونی مساحت کل 237متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت کل 237متر
 135. مزایده تعدادی از بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر / آگهی مزایده , مزایده تعدادی از بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر
 136. مزایده ششدانگ دو دستگاه اپارتمان 108.70 و 97.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو دستگاه اپارتمان 108.70 و 97.55متر
 137. مزایده بخشی از اموال و دستگاههای اسقاط و مستعمل تجهیزات پزشکی / مزایده , مزایده بخشی از اموال و دستگاههای اسقاط و مستعمل تجهیزات پزشکی
 138. مزایده اجاره بهره برداری از پروانه تاکسی بی سیم - مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده , مزایده اجاره بهره برداری از پروانه تاکسی بی سیم - مرحله دوم نوبت اول
 139. مزایده تعدادی از رقبات موقوفات یک باب زیرزمین و ... / مزایده , مزایده تعدادی از رقبات موقوفات یک باب زیرزمین و ...
 140. مزایده یک قطعه زمین مساحت 400/13متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 400/13متر
 141. مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 206 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 206
 142. مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 979مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 979مترمربع
 143. مزایده ششدانگ زمین 633.5مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 633.5مترمربع
 144. مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، سیستم حفاظت کاتدیک .... / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، سیستم حفاظت کاتدیک ....
 145. مزایده ششدانگ ملک پلاک ثبتی 49/4462 بخش یازده / مزایده,مزایده ششدانگ ملک پلاک ثبتی 49/4462 بخش یازده
 146. مزایده یخچال - اجاق گاز .... / مزایده, مزایده یخچال - اجاق گاز ....
 147. مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و سی متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و سی متر
 148. مزایده پلاک ثبتی به شماره 3536/381 بخش یازده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 3536/381 بخش یازده
 149. مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 116/28147 / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 116/28147
 150. مزایده فروش یک خط تلفن همراه / مزایده,مزایده فروش یک خط تلفن همراه
 151. مزایده ملک مشاع اپارتمان مساحت 138.40متر / مزایده,مزایده ملک مشاع اپارتمان مساحت 138.40متر
 152. مزایده ملک مشاع بخش ده تهران مساحت 336متر / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش ده تهران مساحت 336متر
 153. مزایده فروش لوازم یدکی شامل شیشه آیینه پژو ، پلوس پژو 405 .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش لوازم یدکی شامل شیشه آیینه پژو ، پلوس پژو 405 ....
 154. مزایده فروش اموال شامل پنج عدد تسمه تایمر ، پنج عدد تسمه دینام... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش اموال شامل پنج عدد تسمه تایمر ، پنج عدد تسمه دینام...
 155. مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر نوبت اول ؟ / مزایده,مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر نوبت اول
 156. مناقصه خرید تعداد 400000 کیسه 25 کیلویی / مناقصه ، مناقصه خرید تعداد 400000 کیسه 25 کیلویی
 157. مناقصه حمل سنگ آهن دانه بندی / آگهی مناقصه, مناقصه حمل سنگ آهن دانه بندی
 158. مزایده پلاک 292 فرعی از 46 اصلی بخش پنج نیشابور / مزایده,مزایده پلاک 292 فرعی از 46 اصلی بخش پنج نیشابور
 159. مزایده مقدار 1.97 مشاع از 2.8 مشاع از ششدانگ با ثمن اعیانی / مزایده,مزایده مقدار 1.97 مشاع از 2.8 مشاع از ششدانگ با ثمن اعیانی
 160. مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 12 نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 12 نیشابور
 161. مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری حمل و نقل نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری حمل و نقل نوبت دوم
 162. مزایده یک قطعه زمین مساحت 175/60متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 175/60متر
 163. مزایده یکباب منزل مسکونی با عرصه 165/87متر مرحله اول / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی با عرصه 165/87متر مرحله اول
 164. مناقصه واگذاری پایانه کانتینری / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری پایانه کانتینری
 165. تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری و خدمات راهبردی و امور مشترکین و ... / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری و خدمات راهبردی و امور مشترکین و ...
 166. مناقصه انجام خدمات خودرویی / فراخوان ارزیابی کیفی,مناقصه انجام خدمات خودرویی
 167. مناقصه انجام خدمات امور ایاب و ذهاب اداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات امور ایاب و ذهاب اداری
 168. مزایده اماکن ورزشی قابل بهره برداری ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده اماکن ورزشی قابل بهره برداری ...
 169. مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو ROA / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو ROA
 170. مزایده 35 قطعه زمین تجاری به صورت نقدی / مزایده,مزایده 35 قطعه زمین تجاری به صورت نقدی
 171. فراخوان مناقصه مربوط به تعمیرات اساسی مخزن ذخیره نفتا / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه مربوط به تعمیرات اساسی مخزن ذخیره نفتا
 172. مناقصه تامین یک دستگاه TEST SEPARATOR (GAS IIQUID CYLINDRICAL CYCLONE) / آگهی فراخوان مناقصه،مناقصه تامین یک دستگاه TEST SEPARATOR (GAS IIQUID CYLINDRICAL CYCLONE)
 173. تجدید مناقصه نخاله برداری سطح شهر آبادان / تجدید مناقصه یک مرحله ای , مناقصه نخاله برداری سطح شهر آبادان
 174. مناقصه امور خدمات و تنظیفات واحد پردیس خودگردان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور خدمات و تنظیفات واحد پردیس خودگردان نوبت دوم
 175. مناقصه تنظیفات اماکن اداری / ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه تنظیفات اماکن اداری
 176. مناقصه تهیه و تامین 10 دستگاه کامیون کشنده با تریلر- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و تامین 10 دستگاه کامیون کشنده با تریلر- نوبت دوم
 177. مناقصه تامین 85 نفر نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین 85 نفر نیروی انسانی
 178. تجدید مناقصه خدمات مدیریت بازاریابی و فروش هوشمند کلیه واحدهای احداث شده / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خدمات مدیریت بازاریابی و فروش هوشمند کلیه واحدهای احداث شده
 179. مناقصه جدولگذاری و تعویض جداول فرسوده ... / مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری و تعویض جداول فرسوده ...
 180. فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی از پست ها / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی,فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی از پست ها
 181. مزایده اقلام اسقاطی و مستعمل / مزایده اقلام اسقاطی و مستعمل
 182. آگهی فراخوان احداث تقاطع غیر همسطح انتهای خیابان امام ره ... / آگهی مناقصه ، آگهی فراخوان احداث تقاطع غیر همسطح انتهای خیابان امام ره ...
 183. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز در تاسیسات، منازل و اماکن / آگهی مناقصه,مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز در تاسیسات، منازل و اماکن
 184. مناقصه عمومی عملیات برشکاری و جوشکاری مخازن / مناقصه عمومی عملیات برشکاری و جوشکاری مخازن
 185. تجدید مزایده اجاره بیست و چهار غرفه -تجدید / تجدید آگهی مزایده , مزایده اجاره بیست و چهار غرفه -تجدید
 186. مناقصه احداث ساختمان MRI - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث ساختمان MRI نوبت دوم
 187. مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 هاچ بک / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 هاچ بک
 188. مزایده دو باب مغازه و سه دستگاه ساختمان / مزایده,مزایده دو باب مغازه و سه دستگاه ساختمان
 189. مناقصه خرید تعداد یک دستگاه چیلر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد یک دستگاه چیلر - نوبت دوم
 190. مزایده املاک مازاد بانک ملی ایران استان اصفهان 95.9.15 / مزایده,مزایده املاک مازاد بانک ملی ایران استان اصفهان 95.9.15
 191. مزایده تعداد 2 دستگاه آسیاب گلوله ای / مزایده تعداد 2 دستگاه آسیاب گلوله ای
 192. مناقصه اجرای کابل کشی و نصب روشنایی - نوبت دوم / مناقصه عمومی,مناقصه اجرای کابل کشی و نصب روشنایی - نوبت دوم
 193. مزایده فروش یک قطعه پلاک زمین مسکونی 161متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه پلاک زمین مسکونی 161متر
 194. مزایده آب و اراضی مزروعی / مزایده,مزایده آب و اراضی مزروعی
 195. مزایده ششدانگ اپارتمان زیربنا 1377/50متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان زیربنا 1377/50متر
 196. مزایده فروش 5 قطعه زمین هر کدام 198متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین هر کدام 198متر نوبت دوم
 197. مناقصه خرید اقلام برقی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید اقلام برقی
 198. مزایده چرخ خیاطی صنعتی / مزایده چرخ خیاطی صنعتی
 199. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...