اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.14 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.14 در سایت

 1. مناقصه انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب
 2. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل اداره کل - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور حمل و نقل اداره کل - نوبت دوم
 3. مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید
 4. مزایده دو دانگ از 44/13160 به کلاسه 940077/128 ج قطعه یک / مزایده,مزایده دو دانگ از 44/13160 به کلاسه 940077/128 ج قطعه یک
 5. اصلاحیه مناقصه تکمیل و بهسازی آیلند - اصلاحیه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل و بهسازی آیلند-اصلاحیه
 6. مزایده یک دستگاه تراکتور - فرانت لودر ... / مزایده ، مزایده یک دستگاه تراکتور - فرانت لودر ...
 7. مناقصه تهیه ، ساخت و نصب 1800 فقره علمک پلی اتیلن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه ، ساخت و نصب 1800 فقره علمک پلی اتیلن نوبت دوم
 8. مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی تجاری نوبت دوم
 9. مزایده یک قطعه زمین قطعه 22 تفکیکی نوبت سوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قطعه 22 تفکیکی نوبت سوم
 10. مزایده یک و نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی نوبت اول
 11. آگهی مناقصه عمومی اجرای نصب 2000 فقره انشعابات فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی ، آگهی مناقصه عمومی اجرای نصب 2000 فقره انشعابات فاضلاب
 12. فراخوان اجرای اساس و آسفالت پارکینگ ها / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی (یک مرحله ای) , فراخوان اجرای اساس و آسفالت پارکینگ ها
 13. مزایده ملک به شماره پلاک 12837 فرعی / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 12837 فرعی
 14. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه یک به مساحت 37.07مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه یک به مساحت 37.07مترمربع
 15. مزایده دستگاه مستهلک صنعتی / مزایده,مزایده دستگاه مستهلک صنعتی
 16. مناقصه اجرای عملیات دیوار چینی سنگی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات دیوار چینی سنگی
 17. فراخوان شناسایی پیمانکار جهت اجاره تجهیزات فرآیندی نوبت دوم / فراخوان شناسایی پیمانکار, فراخوان شناسایی پیمانکار جهت اجاره تجهیزات فرآیندی نوبت دوم
 18. آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات ویدئومتری و شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی ، آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات ویدئومتری و شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب
 19. مزایده فروش واحدهای مسکونی 206.50 و 185 مترمربع / مزایده,مزایده فروش واحدهای مسکونی 206.50 و 185 مترمربع
 20. مزایده فروش دستگاه سنگ شکن / آگهی مزایده ، مزایده فروش دستگاه سنگ شکن
 21. مناقصه تهیه برجهای مشبک فلزی ، احداث فونداسیون و نصب برج .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه برجهای مشبک فلزی ، احداث فونداسیون و نصب برج ....
 22. مزایده واحدهای اداری و مسکونی تفریحات فرهنگی / مزایده,مزایده واحدهای اداری و مسکونی تفریحات فرهنگی
 23. مزایده فروش یکباب دفتر کار عرصه سیصد و شصت متر / مزایده,مزایده فروش یکباب دفتر کار عرصه سیصد و شصت متر
 24. آگهی مناقصه عمومی واگذاری اجرای عملیات سبد بافی قطعات پیش ساخته / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی واگذاری اجرای عملیات سبد بافی قطعات پیش ساخته
 25. آگهی مزایده عمومی فروش محصولات پلاستیک / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش محصولات پلاستیک
 26. فراخوان واگذاری تامین مصالح و بازسازی دایک محافظ تسمه نقاله / فراخوان , فراخوان واگذاری تامین مصالح و بازسازی دایک محافظ تسمه نقاله
 27. فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت / مناقصه, فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت
 28. فراخوان تامین فضای ذخیره ساز تصاویر آنلاین نوبت دوم / آگهی فراخوان ,فراخوان تامین فضای ذخیره ساز تصاویر آنلاین نوبت دوم
 29. دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی / دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی
 30. فراخوان مزایده تعداد 2 عدد بوفه احداثی نوبت دوم / آگهی فراخوان (مزایده عمومی) , فراخوان مزایده تعداد 2 عدد بوفه احداثی نوبت دوم
 31. مزایده خودروی سیتروین زانتیا نوبت دوم / مزایده,مزایده خودروی سیتروین زانتیا نوبت دوم
 32. مزایده ششدانگ ساختمان 2 طبقه 240متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان 2 طبقه 240متر نوبت اول
 33. مزایده ششدانگ ساختمان قدیمی عرصه 224متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان قدیمی عرصه 224متر نوبت دوم
 34. ارزیابی کیفی خدمات امور مسافری ایستگاهها نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مناقصه , ارزیابی کیفی خدمات امور مسافری ایستگاهها نوبت دوم
 35. مزایده ملک بخش 12 مساحت 250متر / مزایده,مزایده ملک بخش 12 مساحت 250متر
 36. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 906.77متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 906.77متر
 37. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی عرصه 142.61متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی عرصه 142.61متر
 38. مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی 60 الی 65 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی 60 الی 65 فرعی
 39. مناقصه عملیات اجرایی تکمیل ساختمانهای نیمه کاره نوبت دوم / مناقصه عملیات اجرایی تکمیل ساختمانهای نیمه کاره نوبت دوم
 40. مزایده پلاک ثبتی بخش یک قم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک قم
 41. آگهی مناقصه عمومی پروژه اجرای سر درب ورودی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی پروژه اجرای سر درب ورودی نوبت دوم
 42. مزایده فروش کفش مردانه ، صندل الوان ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش کفش مردانه ، صندل الوان ...
 43. مزایده یک باغ مخروبه و دارای یک استخر و یک باب ساختمان گلی شماره 950188 / مزایده,مزایده یک باغ مخروبه و دارای یک استخر و یک باب ساختمان گلی شماره 950188
 44. مناقصه تکمیل شبکه جمع آوری آبهای سطحی و اجرای عملیات .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل شبکه جمع آوری آبهای سطحی و اجرای عملیات ....
 45. مزایده فروش سرقفلی تعدادی از واحدهای مجتمع امام خمینی / مزایده,مزایده فروش سرقفلی تعدادی از واحدهای مجتمع امام خمینی
 46. مزایده ملک مغازه تجاری مساحت 15/19متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مغازه تجاری مساحت 15/19متر نوبت اول
 47. مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پراید هاش بک مدل 91 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پراید هاش بک مدل 91
 48. مزایده یک دستگاه پمپ باد سه سیلندر .... / مزایده, مزایده یک دستگاه پمپ باد سه سیلندر ....
 49. مزایده یک دستگاه پل جرثقیل سقفی ... / مزایده, مزایده یک دستگاه پل جرثقیل سقفی....
 50. مزایده یک قطعه زمین بخش 2 قزوین / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش 2 قزوین
 51. مزایده ملک از تجمیع ششدانگ دو پلاک 2073 فرعی از 10599 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک از تجمیع ششدانگ دو پلاک 2073 فرعی از 10599 نوبت اول
 52. مزایده مقدار 2 دانگ و چهارده صدم دانگ مشاع از6دانگ 98متر / مزایده,مزایده مقدار 2 دانگ و چهارده صدم دانگ مشاع از6دانگ 98متر
 53. مزایده 42 سهم از 240 سهم مشاع یکباب خانه سرا نوبت دوم / مزایده,مزایده 42 سهم از 240 سهم مشاع یکباب خانه سرا نوبت دوم
 54. مزایده فروش دستگاه دونازله- پرکن خط و پرکن کیسه ای نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دستگاه دونازله- پرکن خط و پرکن کیسه ای نوبت دوم
 55. مزایده پلاک ثبتی 1651 فرعی از 26 اصلی بخش هجده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1651 فرعی از 26 اصلی بخش هجده
 56. مناقصه نگهداری از فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری از فضای سبز
 57. مزایده املاک مورد وثیقه تعداد سی و نه قطعه / مزایده,مزایده املاک مورد وثیقه تعداد سی و نه قطعه
 58. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 خرمشهر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 خرمشهر
 59. مناقصه انتخاب مشاور برای پروژه احداث مرکز مدیریت بحران کشور نوبت دوم / آگهی انتخاب مشاور , مناقصه انتخاب مشاور برای پروژه احداث مرکز مدیریت بحران کشور نوبت دوم
 60. مناقصه عملیات اجرایی جدول گذاری و بلوک فرش معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی جدول گذاری و بلوک فرش معابر
 61. مزایده زمین داخل بافت مسکونی 1200متر / مزایده,مزایده زمین داخل بافت مسکونی 1200متر
 62. مزایده خانه قدیمی ساز با مغازه / مزایده,مزایده خانه قدیمی ساز با مغازه
 63. مزایده ششدانگ ساختمان تجاری مسکونی بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان تجاری مسکونی بخش سه
 64. مزایده ششدانگ پلاک 10518 باقی مانده 139 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 10518 باقی مانده 139 اصلی
 65. مناقصه عملیات باقیمانده و تکمیلی پروژه کنار گذر غربی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات باقیمانده و تکمیلی پروژه کنار گذر غربی
 66. مزایده ساختمان مسکونی بخش یک / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش یک
 67. مناقصه احداث پارک چندپیشگان (بانوان) مرحله سوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارک چندپیشگان (بانوان) مرحله سوم
 68. مزایده فروش تعداد 18 دستگاه خودرو سبک - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 18 دستگاه خودرو سبک نوبت دوم
 69. مزایده دو عدد ترازوی دیجیتال / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده دو عدد ترازوی دیجیتال
 70. مزایده ساختمان مسکونی روستای آقاجان نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی روستای آقاجان نوبت دوم
 71. مزایده ششدانگ زمین مساحت چهل و پنج متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت چهل و پنج متر
 72. تجدید مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان نوبت اول
 73. مزایده 10.29 سیر مشاع از مجموع 240 سیر ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 10.29 سیر مشاع از مجموع 240 سیر ششدانگ ملک
 74. مناقصه خرید 60000 برگ زینک حرارتی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 60000 برگ زینک حرارتی
 75. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2311 فرعی از 70 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2311 فرعی از 70 اصلی
 76. مزایده ملک مشاع ششدانگ اپارتمان 59/51متر / مزایده,مزایده ملک مشاع ششدانگ اپارتمان 59/51متر
 77. مزایده ششدانگ زمین 164/80متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 164/80متر
 78. مزایده پلاک ثبتی به شماره 115/2073 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 115/2073
 79. مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو پارس
 80. مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی بخش دو بیرجند نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی بخش دو بیرجند نوبت دوم
 81. همایش استانی یاوران / همایش استانی یاوران
 82. مزایده ملک فاقد سند و قولنامه ای نود متر / مزایده,مزایده ملک فاقد سند و قولنامه ای نود متر
 83. مزایده ششدانگ ملک با عرصه 52/18مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک با عرصه 52/18مترمربع
 84. مزایده ملک واقع در رضاشهر بین رودکی اجرای 110.14.950274 / مزایده,مزایده ملک واقع در رضاشهر بین رودکی اجرای 110.14.950274
 85. فراخوان مزایده اجاره ساختمان / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده اجاره ساختمان
 86. مزایده واگذاری سه باب غرفه با کاربری حمل و نقل نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری سه باب غرفه با کاربری حمل و نقل نوبت دوم
 87. مناقصه احداث رمپ ورودی و خروجی شهرک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث رمپ ورودی و خروجی شهرک نوبت دوم
 88. مزایده پلاک ثبتی 911 فرعی از 22 اصلی کلاسه 950846 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 911 فرعی از 22 اصلی کلاسه 950846
 89. مناقصه تامین نیروی انتظامی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انتظامی
 90. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو بوشهر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو بوشهر
 91. مزایده فروش 3 دستگاه خودروی سبک / آگهی مزایده ,مزایده فروش 3 دستگاه خودروی سبک
 92. مزایده ساختمان مسکونی یک طبقه کلاسه 900021 / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی یک طبقه کلاسه 900021
 93. مزایده فروش یک دستگاه کانکس / مزایده,مزایده فروش تعداد 276 عدد پورت USP
 94. مناقصه 13 قلم انواع باطری شارژر 95.9.13 نوبت دوم / مناقصه , مناقصه 13 قلم انواع باطری شارژر 95.9.13
 95. مزایده یک دستگاه چاپگر سه بعدی و ... / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه چاپگر سه بعدی و ...
 96. مزایده اموال غیرمنقول شامل قطعات مرحله اول / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل قطعات مرحله اول
 97. مزایده 1900 قسمت مشاع از 410.000 قسمت چهار سهم مشاع / مزایده,مزایده 1900 قسمت مشاع از 410.000 قسمت چهار سهم مشاع
 98. مزایده فروش یک دستگاه سی ان سی / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سی ان سی
 99. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو 405
 100. مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور و ... / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور و ...
 101. مزایده فروش مصالح شکسته (بیس) راهسازی / مزایده,مزایده فروش مصالح شکسته (بیس) راهسازی
 102. مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید مدل 1382 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید مدل 1382
 103. مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 206 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 206
 104. مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی 69 فرعی از 41 اصلی مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی 69 فرعی از 41 اصلی مرحله اول
 105. مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید
 106. تجدید مناقصه عملیات تهیه لوله و مصالح و اجرای خطوط اصلی و فرعی فاضلاب و ... / تجدید مناقصه,تجدید مناقصه عملیات تهیه لوله و مصالح و اجرای خطوط اصلی و فرعی فاضلاب و ...
 107. فراخوان مزایده فروش سلج و مواد زائد تولیدی مخزن استراتژیک نوبت دوم / فراخوان ،فراخوان مزایده فروش سلج و مواد زائد تولیدی مخزن استراتژیک نوبت دوم
 108. مناقصه اصلاح شبکه و نصب انشعابات آب سطح شهر کوهدشت و ... / مناقصه اصلاح شبکه و نصب انشعابات آب سطح شهر کوهدشت و ...
 109. مزایده پلاک ثبتی بخش سه امل اعیان 79متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه امل اعیان 79متر نوبت اول
 110. مزایده فروش تعداد 15 قطعه زمین با کاربری مسکونی تجدید نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 15 قطعه زمین با کاربری مسکونی تجدید نوبت دوم
 111. مزایده فروش تعداد 54 دستگاه خودرو- 36 دستگاه موتورسیکلت و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 54 دستگاه خودرو- 36 دستگاه موتورسیکلت و ...
 112. مزایده فروش ماشین آلات مستهلک صنعتی و دو دستگاه خودرو مرحله دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات مستهلک صنعتی و دو دستگاه خودرو مرحله دوم
 113. تجدید مزایده فروش یک دستگاه کامیونت ون نیسان / تجدید آگهی مزایده , تجدید مزایده فروش یک دستگاه کامیونت ون نیسان
 114. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس TU5 / مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس TU5
 115. مزایده فروش 6 قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 6 قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم
 116. مزایده اجاره اراضی زراعی نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره اراضی زراعی نوبت دوم
 117. آگهی مناقصه عمومی اجرای شبکه روشنایی معابر ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی اجرای شبکه روشنایی معابر...نوبت دوم
 118. مناقصه اجرای شبکه روشنایی معابر نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه روشنایی معابر نوبت دوم
 119. مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از واحدهای تجاری، اداری و مسکونی- نوبت دوم / آگهی مزایده کتبی, مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از واحدهای تجاری، اداری و مسکونی- نوبت دوم
 120. مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری ساختمان ها و کارهای مستغلاتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری ساختمان ها و کارهای مستغلاتی
 121. مزایده منزل مسکونی دارای دو اتاق خواب نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی دارای دو اتاق خواب نوبت اول
 122. آگهی مناقصه عمومی عملیات تکمیلی باند دوم بزرگراه پل سفید / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی عملیات تکمیلی باند دوم بزرگراه پل سفید
 123. مناقصه اجرای شبکه روشنایی معابر .. / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه روشنایی معابر ...
 124. مناقصه اجرای شبکه روشنایی معابر / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه روشنایی معابر
 125. مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی به شماره 5081 کلاسه 9301780 / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی به شماره 5081 کلاسه 9301780
 126. مزایده ملک به مساحت 1200 متر مربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 1200 متر مربع
 127. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی کلاسه 9300169 / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی کلاسه 9300169
 128. مزایده فروش سنگ ممتاز چینی و سنگ چینی درجه 3 نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش سنگ ممتاز چینی و سنگ چینی درجه 3 نوبت دوم
 129. مزایده اجاره جایگاه سوخت و یکدستگاه مینی بوس / آگهی مزایده , مزایده اجاره جایگاه سوخت و یکدستگاه مینی بوس
 130. فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 87 آغاجاری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 87 آغاجاری نوبت دوم
 131. فراخوان امور طبخ , پخت و پذیرایی مربوط به مراسم اردوگاه دانش آموزی / فراخوان امور طبخ , پخت و پذیرایی مربوط به مراسم اردوگاه دانش آموزی
 132. مناقصه انجام حمل زمینی گوگرد ..... / فراخوان مناقصه ,مناقصه انجام حمل زمینی گوگرد ....
 133. مزایده انواع شلوار ، تی شرت نوبت دوم / مزایده,مزایده انواع شلوار ، تی شرت نوبت دوم
 134. مزایده فروش حدود 800 تن مواد حاصل از بوجاری بذور نوبت دوم / مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده فروش حدود 800 تن مواد حاصل از بوجاری بذور نوبت دوم
 135. مناقصه خرید 700 دستگاه اسکناس شمار ایستاده تولید داخلی- تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید 700 دستگاه اسکناس شمار ایستاده تولید داخلی- تجدید نوبت دوم
 136. شناسایی فروشنده اقلام الکتریکی پروژه 280 واحدی ایران زمین / شناسایی فروشنده اقلام الکتریکی پروژه 280 واحدی ایران زمین
 137. مزایده ملک یکباب خانه اجرایی 950029 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک یکباب خانه اجرایی 950029 نوبت اول
 138. مناقصه عملیات کارهای باقیمانده پروژه احداث باند دوم محور پل سفید / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات کارهای باقیمانده پروژه احداث باند دوم محور پل سفید
 139. مزایده فروش مالکیت واحدهای تجاری حراج نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش مالکیت واحدهای تجاری حراج نوبت دوم
 140. مزایده فروش نقدی روغن کارکرده ترانس پایه نفتینیک / مزایده , مزایده فروش نقدی روغن کارکرده ترانس پایه نفتینیک
 141. مزایده واگذاری تعدادی از مغازه های خود نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از مغازه های خود نوبت دوم
 142. مناقصه انجام کلیه امور مربوط به نگهداری و آرایش دپو نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام کلیه امور مربوط به نگهداری و آرایش دپو نوبت سوم
 143. مناقصه ارائه سرویس ایاب ذهاب پرسنل کارفرما- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارائه سرویس ایاب ذهاب پرسنل کارفرما- نوبت دوم
 144. مزایده عمومی اقلام مازاد و ضایعاتی کارتن ، نایلون ، گونی بیگ بگ و ... / مزایده عمومی , مزایده عمومی اقلام مازاد و ضایعاتی کارتن ، نایلون ، گونی بیگ بگ و ...
 145. مزایده واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره 2 / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره 2
 146. تجدید مناقصه پروژه گازرسانی و انجام توسعه شبکه حفرات خالی و نصب انشعابات... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه پروژه گازرسانی و انجام توسعه شبکه حفرات خالی و نصب انشعابات... نوبت دوم
 147. مزایده بهره برداری از غرف ، اماکن و دستگاههای تفریحی شهربازی - نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از غرف ، اماکن و دستگاههای تفریحی شهربازی - نوبت دوم
 148. فراخوان مناقصه طراحی ، تهیه مصالح و اجرای ساختمان پیش ساخته اداری نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی مناقصه , فراخوان مناقصه طراحی ، تهیه مصالح و اجرای ساختمان پیش ساخته اداری نوبت دوم
 149. مزایده فروش دام / آگهی مزایده , مزایده فروش دام
 150. مزایده فروش تعداد 16 دستگاه لیفتراک و 5 دستگاه کشنده... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 16 دستگاه لیفتراک و 5 دستگاه کشنده...
 151. مزایده سه واحد آپارتمان ملکی / مزایده,مزایده سه واحد آپارتمان ملکی
 152. مزایده یک دستگاه سمند LX / مزایده ، مزایده یک دستگاه سمند LX
 153. مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سیستم قفسه بندی ثابت و متحرک فشرده / مناقصه ، مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سیستم قفسه بندی ثابت و متحرک فشرده
 154. فراخوان یک دستگاه چیلر جذبی / فراخوان ، فراخوان یک دستگاه چیلر جذبی
 155. مزایده فروش تعداد هفت دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای , مزایده فروش تعداد هفت دستگاه خودرو
 156. تجدید فراخوان خرید انواع کابل فشار متوسط , روشنایی باند و فشار ضعیف / تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید فراخوان خرید انواع کابل فشار متوسط , روشنایی باند و فشار ضعیف
 157. مناقصه خرید جاذب جهت سامانه PSAII / آگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده , مناقصه خرید جاذب جهت سامانه PSAII
 158. مزایده دستگاه تزریق پلاستیک / مزایده دستگاه تزریق پلاستیک
 159. مزایده 8 قطعه زمین / مزایده,مزایده 8 قطعه زمین
 160. مزایده یک ملک با سند ثبتی به مساحت 717متر / مزایده,مزایده یک ملک با سند ثبتی به مساحت 717متر
 161. مناقصه احداث فضای سبز فاز 2 بوستان حاشیه... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث فضای سبز فاز 2 بوستان حاشیه...
 162. مناقصه توسعه شبکه تغذیه نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه توسعه شبکه تغذیه نوبت دوم
 163. مزایده پلاک های ثبتی ساختمان هشت طبقه / مزایده,مزایده پلاک های ثبتی ساختمان هشت طبقه
 164. مزایده یک دهنه مغازه و دو قطعه زمین / مزایده,مزایده یک دهنه مغازه و دو قطعه زمین
 165. مزایده یک قطعه زمین به مساحت دو هزار متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت دو هزار متر
 166. مناقصه خرید P/F BROOKS- نوبت دوم / مناقصه خرید P/F BROOKS- نوبت دوم
 167. فراخوان پروژه های راهسازی / فراخوان پروژه های راهسازی
 168. مزایده 75 درصد دانگ مشاع از سه دانگ از ششدانگ / مزایده,مزایده 75 درصد دانگ مشاع از سه دانگ از ششدانگ
 169. مزایده فضای آموزشی دبیرستان صدرا ... - مرحله دوم / آگهی مزایده غیرحضوری ,مزایده فضای آموزشی دبیرستان صدرا ... - مرحله دوم
 170. مناقصه کلیه عملیات حفاری (باقیمانده) تحکیمات و لاینینگ و حفاظتی تونل کیلومتر 550+15... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کلیه عملیات حفاری (باقیمانده) تحکیمات و لاینینگ و حفاظتی تونل کیلومتر 550+15...
 171. مناقصه کلیه عملیات خاکبرداری و خاکریزی کیلومتر 26 تا 30 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کلیه عملیات خاکبرداری و خاکریزی کیلومتر 26 تا 30
 172. مزایده کانتینتر مستعمل حمل آشغال .... / مزایده ، مزایده کانتینتر مستعمل حمل آشغال ....
 173. مزایده دو باب مغازه و سه دستگاه ساختمان مسکونی کلاسه 950167 / مزایده,مزایده دو باب مغازه و سه دستگاه ساختمان مسکونی کلاسه 950167
 174. مزایده یک دستگاه قطعه شورجی تی 21 / مزایده,مزایده یک دستگاه قطعه شورجی تی 21
 175. مزایده مکان قبلی اداره نهضت سوادآموزی - نوبت دوم / مزایده مکان قبلی اداره نهضت سوادآموزی نوبت دوم
 176. مزایده یکباب مغازه با اعیان بیست و دو متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه با اعیان بیست و دو متر نوبت اول
 177. مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی .... / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی ....
 178. مزایده شمش فولادی در ابعاد 125×125 میلیمتر / مزایده , مزایده شمش فولادی در ابعاد 125×125 میلیمتر نوبت اول
 179. مزایده دو تانکر سفید رنگ ، شش عدد تانکر به قطر 2/4 متر / مزایده دو تانکر سفید رنگ ، شش عدد تانکر به قطر 2/4 متر
 180. مزایده فروش دستگاه گردباف / مزایده, مزایده فروش دستگاه گردباف
 181. آگهی مزایـده کتبی واگذاری قسمتی از محوطه پارک گل / آگهی مزایـده کتبی،آگهـی مزایده کتبی واگذاری قسمتی از محوطه پارک گل
 182. مزایده غرفه تجدید نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده غرفه تجدید نوبت دوم
 183. مزایده یک قطعه زمین حدود 4242مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین حدود 4242مترمربع نوبت دوم
 184. مزایده فروش و واگذاری املاک نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش و واگذاری املاک نوبت دوم
 185. مناقصه تخریب و بازسازی آموزشگاه شش کلاسه معاد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (ارزیابی کیفی) , مناقصه تخریب و بازسازی آموزشگاه شش کلاسه معاد
 186. مناقصه تهیه مصالح و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب ...
 187. مناقصه امور مربوط به تهیه و تامین اتومبیل های سواری استیجاری ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور مربوط به تهیه و تامین اتومبیل های سواری استیجاری ... نوبت دوم
 188. ارزیابی کیفی مناقصه احداث و بهسازی 25 کیلومتر جاده روستایی نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه , ارزیابی کیفی مناقصه احداث و بهسازی 25 کیلومتر جاده روستایی نوبت دوم
 189. مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 36.96مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 36.96مترمربع
 190. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 7556 فرعی از شش اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 7556 فرعی از شش اصلی نوبت اول
 191. مزایده مال تعرفه شده ملک بخش 11 ثبت محموداباد نوبت اول / مزایده,مزایده مال تعرفه شده ملک بخش 11 ثبت محموداباد نوبت اول
 192. مزایده یک قطعه زمین به مساحت دویست و هفت متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت دویست و هفت متر نوبت اول
 193. مزایده یک قطعه زمین به مساحت صد و پنجاه متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت صد و پنجاه متر نوبت اول
 194. مزایده فروش املاک و اراضی کاربری مسکونی ساختمان / مزایده,مزایده فروش املاک و اراضی کاربری مسکونی ساختمان
 195. فراخوان سرمایه گذار جهت احداث مجتمع های خدماتی - رفاهی / فراخوان عمومی ، فراخوان س

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...