اطلاعات کلیه مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.13 در سایت

اطلاعات کلیه مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.13 در سایت

 1. مزایده تاکسی تلفنی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده تاکسی تلفنی نوبت دوم
 2. مناقصه گازرسانی به روستاها و اجرای 29532 متر شبکه فولادی و ... / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی , مناقصه گازرسانی به روستاها و اجرای 29532 متر شبکه فولادی و ...
 3. مزایده فروش قطعه زمینی به مساحت 32500مترمربع / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی به مساحت 32500مترمربع
 4. مناقصه 8000 متر لوله 8 اینچ / مناقصه , مناقصه 8000 متر لوله 8 اینچ
 5. مناقصه خرید تعداد یک دستگاه دیزل ژنراتور ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد یک دستگاه دیزل ژنراتور ....نوبت دوم
 6. مزایده ششدانگ زمین شماره 1870 فرعی از 3741 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین شماره 1870 فرعی از 3741 اصلی
 7. مزایده تعداد 3000 جلد کتاب آماده صحافی / مزایده,مزایده تعداد 3000 جلد کتاب آماده صحافی
 8. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 104.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 104.04متر
 9. مزایده ششدانگ زمین به مساحت سیصد متر قطعه چهل و هشت / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت سیصد متر قطعه چهل و هشت
 10. مزایده ششدانگ مشاعی به پلاک ثبتی بخش 11 نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ مشاعی به پلاک ثبتی بخش 11 نوبت سوم
 11. مزایده اپارتمان در طبقه دوم از ساختمان 5 طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان در طبقه دوم از ساختمان 5 طبقه نوبت اول
 12. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405GLX مدل 83 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405GLX مدل 83
 13. فراخوان انتخاب مشاور دارای صلاحیت جهت مطالعات آماربرداری- نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان انتخاب مشاور دارای صلاحیت جهت مطالعات آماربرداری- نوبت دوم
 14. مزایده یک واحد مغازه مساحت 7.70متر بخش دو / مزایده,مزایده یک واحد مغازه مساحت 7.70متر بخش دو
 15. مناقصه عملیات اجرای دیوار چینی سنگی مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای دیوار چینی سنگی مرحله دوم نوبت دوم
 16. مناقصه خرید مصالح اساس کوهی تجدید مرحله چهارم نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید مصالح اساس کوهی تجدید مرحله چهارم نوبت دوم
 17. مزایده ششدانگ اپارتمان سمت غربی طبقه اول 126.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان سمت غربی طبقه اول 126.80متر
 18. مزایده ملک با مساحت دویست و هفده متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با مساحت دویست و هفده متر نوبت اول
 19. مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو 405
 20. مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش ده گنبدکاووس نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش ده گنبدکاووس نوبت دوم
 21. مناقصه عملیات پاکسازی بخش احیاء ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات پاکسازی بخش احیاء ...
 22. مزایده یک دانگ از مجموع ششدانگ بصورت مشاع از زمین نوبت اول / مزایده,مزایده یک دانگ از مجموع ششدانگ بصورت مشاع از زمین نوبت اول
 23. مزایده فروش 19 قطعه زمین مسکونی و یک واحد اپارتمان نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 19 قطعه زمین مسکونی و یک واحد اپارتمان نوبت دوم
 24. مناقصه احداث و بهسازی 25 کیلومتر جاده روستایی / مناقصه احداث و بهسازی 25 کیلومتر جاده روستایی
 25. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 9452متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 9452متر نوبت اول
 26. خلاصه مزایده قطعه شماره 3 از قطعات تفکیکی نوبت دوم / خلاصه مزایده, خلاصه مزایده قطعه شماره 3 از قطعات تفکیکی نوبت دوم
 27. خلاصه مزایده قطعه شماره 5 از قطعات تفکیکی نوبت دوم / خلاصه مزایده, خلاصه مزایده قطعه شماره 5 از قطعات تفکیکی نوبت دوم
 28. خلاصه مزایده قطعه شماره 6 از قطعات تفکیکی نوبت دوم / خلاصه مزایده, خلاصه مزایده قطعه شماره 6 از قطعات تفکیکی نوبت دوم
 29. خلاصه مزایده قطعه شماره 2 از قطعات تفکیکی نوبت دوم / خلاصه مزایده, خلاصه مزایده قطعه شماره 2 از قطعات تفکیکی نوبت دوم
 30. خلاصه مزایده قطعه شماره 4 از قطعات تفکیکی نوبت دوم / خلاصه مزایده, خلاصه مزایده قطعه شماره 4 از قطعات تفکیکی نوبت دوم
 31. فراخوان مناقصه عمومی عملیات اجرایی سازه ومعماری ، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان های باقیمانده / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی عملیات اجرایی سازه ومعماری ، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان های باقیمانده
 32. خلاصه مزایده قطعه شماره 1 از قطعات تفکیکی نوبت دوم / خلاصه مزایده, خلاصه مزایده قطعه شماره 1 از قطعات تفکیکی نوبت دوم
 33. مزایده فروش ملک با کابری تجاری / مزایده,مزایده فروش ملک با کابری تجاری
 34. مزایده عرصه و اعیان محل کارخانه لوله و پروفیل مرحله دوم / مزایده,مزایده عرصه و اعیان محل کارخانه لوله و پروفیل مرحله دوم
 35. مزایده واگذاری معادن / مزایده , مزایده واگذاری معادن
 36. مزایده اجاره تعدادی از املاک و مستغلات / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعدادی از املاک و مستغلات
 37. مزایده فروش املاک واقع خیابان مدرس / مزایده,مزایده فروش املاک واقع خیابان مدرس
 38. مزایده فروش خوابگاه / مزایده,مزایده فروش خوابگاه
 39. مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس - نوبت دوم / مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس
 40. ارزیابی کیفی خدمات امور مسافری ایستگاهها / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مناقصه, ارزیابی کیفی خدمات امور مسافری ایستگاهها
 41. مزایده ششدانگ یکباب عمارت مساحت 531.70متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب عمارت مساحت 531.70متر نوبت دوم
 42. مزایده یک قطعه زمین قطعه به مساحت 377/4 متر مربع با کاربری مسکونی نوبت سوم / مزایده,مزایدهیک قطعه زمین قطعه به مساحت 377/4 متر مربع با کاربری مسکونی نوبت سوم
 43. مزایده فروش 6 واحد مسکونی / مزایده,مزایده فروش 6 واحد مسکونی
 44. مزایده تعدادی ملک با کاربری مسکونی و گاوداری نوبت دوم / مزایده,مزایده تعدادی ملک با کاربری مسکونی و گاوداری نوبت دوم
 45. مزایده پلاک ثبتی شماره 90283 فرعی کلاسه 33-950072/ج / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 90283 فرعی کلاسه 33-950072/ج
 46. مزایده ششدانگ پلاک شماره 54 فرعی و 53 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 54 فرعی و 53
 47. مزایده ششدانگ آپارتمان 2 خوابه اجرای 940449.ن ح. 110 / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 2 خوابه اجرای 940449.ن ح. 110
 48. مزایده شش دانگ پلاک 1630 فرعی کلاسه 900795 / مزایده,مزایده شش دانگ پلاک 1630 فرعی کلاسه 900795
 49. مزایده فروش یک دستگاه بیل مکانیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی
 50. مزایده فروش یک دستگاه کامیون کشنده / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کامیون کشنده
 51. مزایده یک قطعه زمین خانسرا کلاسه 940006 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانسرا کلاسه 940006
 52. مزایده ساختمان تجاری مسکونی پرونده 920250 / مزایده,مزایده ساختمان تجاری مسکونی پرونده 920250
 53. مزایده یک دستگاه ماشین دم گیر / مزایده , مزایده یک دستگاه ماشین دم گیر
 54. مزایده پلاک ثبتی 2872/10 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2872/10
 55. مزایده ملک خ آزادی / مزایده,مزایده ملک خ آزادی
 56. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206
 57. مزایده فروش پلاک ثبتی 115.2695 پرونده 9509982291501118 / مزایده,مزایده فروش پلاک ثبتی 115.2695 پرونده 9509982291501118
 58. مزایده یک دستگاه کیس کامپیوتر / مزایده , مزایده یک دستگاه کیس کامپیوتر
 59. مزایده فروش تعداد دو دستگاه بیل بکهو مازاد / مزایده , مزایده فروش تعداد دو دستگاه بیل بکهو مازاد
 60. مزایده یک واحد آپارتمان طبقه همکف کلاسه 9500012 / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان طبقه همکف کلاسه 9500012
 61. مزایده دستگاه اتو کلاو مدل ار تی و ... / مزایده , مزایده دستگاه اتو کلاو مدل ار تی و ...
 62. مناقصه واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذا
 63. مناقصه واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذا
 64. مزایده سنگ / مزایده سنگ
 65. مناقصه عملیات اجرای خطوط اصلی و فرعی فاضلاب شهرک ابوالفضل ع و .... / مناقصه, مناقصه عملیات اجرای خطوط اصلی و فرعی فاضلاب شهرک ابوالفضل ع و ....
 66. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 108 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 108 متر
 67. مزایده پلاک ثبتی 252 فرعی از 28 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 252 فرعی از 28
 68. مزایده ملک واقع خیابان دماوند پرونده 950080.107 ج / مزایده,مزایده ملک واقع خیابان دماوند پرونده 950080.107 ج
 69. مزایده دو دستگاه آپارتمان بایگانی ج.32.950135 / مزایده,مزایده دو دستگاه آپارتمان بایگانی ج.32.950135
 70. فراخوان بازسازی و نگهداری تعداد 60 تابلوی موجود سطح شهر / آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری,فراخوان بازسازی و نگهداری تعداد 60 تابلوی موجود سطح شهر
 71. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 18 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 18 ثبت اصفهان
 72. مزایده فروش ملک کلاسه 9109974534300022 نوبت اول / مزایده,مزایده فروش ملک کلاسه 9109974534300022 نوبت اول
 73. مزایده پلاک ثبتی 232/16327 اصلی بخش 9 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 232/16327 اصلی بخش 9
 74. فراخوان تامین مواد اولیه / فراخوان , فراخوان تامین مواد اولیه
 75. مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن و ماشین آلات- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن و ماشین آلات- نوبت دوم
 76. مزایده املاک در شهرستان بندرعباس / مزایده,مزایده املاک در شهرستان بندرعباس
 77. شناسایی پیمانکار خرید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار خرید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری
 78. مزایده ششدانگ پلاک 399 فررعی اجرای 139404023114000004 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 399 فررعی اجرای 139404023114000004
 79. مزایده 72 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 72 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی
 80. مناقصه احداث رمپ ورودی و خروجی شهرک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث رمپ ورودی و خروجی شهرک
 81. مزایده واگذاری سه باب غرفه با کاربری حمل و نقل / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری سه باب غرفه با کاربری حمل و نقل
 82. مزایده فروش 14 دستگاه آپارتمان مسکونی نوساز نوبت اول / مزایده,مزایده فروش 14 دستگاه آپارتمان مسکونی نوساز نوبت اول
 83. مزایده تعداد نه باب دکه / آگهی مزایده , مزایده تعداد نه دکه
 84. مزایده تعداد 2 دستگاه خودرو .... / آگهی مزایده ، مزایده تعداد 2 دستگاه خودرو ....
 85. مزایده واگذاری بهره برداری از فضای تبلیغاتی اتوبوسهای تحت نظارت - چاپ دوم نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بهره برداری از فضای تبلیغاتی اتوبوسهای تحت نظارت - چاپ دوم نوبت دوم
 86. مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی
 87. مزایده اجاره دو دستگاه مینی بوس - نوبت دوم چاپ دوم / مزایده,مزایده اجاره دو دستگاه مینی بوس - نوبت دوم چاپ دوم
 88. مزایده فروش و اجاره تعدادی از اراضی و املاک کاربری تجاری مسکونی چاپ دوم / مزایده,مزایده فروش و اجاره تعدادی از اراضی و املاک کاربری تجاری مسکونی چاپ دوم
 89. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش چهار ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش چهار ثبت اصفهان
 90. مزایده پلاک شماره دو متراژ 234.49متر چاپ دوم / مزایده,مزایده پلاک شماره دو متراژ 234.49متر چاپ دوم
 91. مناقصه انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین .... نوبت دوم
 92. مزایده یک باب خانه پلاک ثبتی بایگانی 9402356 / مزایده,مزایده یک باب خانه پلاک ثبتی بایگانی 9402356
 93. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی کلاسه 9300109 / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی کلاسه 9300109
 94. مزایده یک دستگاه میکسر گریندر همبرگر و ... / مزایده , مزایده یک دستگاه میکسر گریندر همبرگر و ...
 95. مزایده فروش بک قطعه زمین به شماره 65 نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش بک قطعه زمین به شماره 65 نوبت دوم
 96. مزایده فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز مدل 1386 / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز مدل 1386
 97. مزایده یک باب منزل مسکونی کلاسه 139504011190000046 / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی کلاسه 139504011190000046
 98. مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 220متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 220متر
 99. مناقصه 13 قلم انواع باطری شارژر 95.9.13 / مناقصه , مناقصه 13 قلم انواع باطری شارژر 95.9.13
 100. مزایده ملک تجاری واقع در نسیم شهر پرونده 940530/1/ م / مزایده,مزایده ملک تجاری واقع در نسیم شهر پرونده 940530/1/ م
 101. مناقصه ایمن سازی و احداث آبنما در مسیر خطوط لوله حوزه استحفاظی ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه ایمن سازی و احداث آبنما در مسیر خطوط لوله حوزه استحفاظی ... - نوبت دوم
 102. فراخوان مشارکت در تعمیر، مرمت و بازسازی اماکن ورزشی / فراخوان مشارکت, فراخوان مشارکت در تعمیر، مرمت و بازسازی اماکن ورزشی
 103. مناقصه اجرای تاسیسات شهرداری .... - مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه اجرای تاسیسات شهرداری شامل خرید و نصب چیلر و هواساز و متعلقات آن ....مرحله اول نوبت دوم
 104. مزایده اجاره پارکینگ عمومی خودرو سواری نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ عمومی خودرو سواری نوبت دوم
 105. مزایده فروش لوازم یدکی موتورسیکلت و اتومبیل شامل انواع فنر / آگهی مزایده , مزایده فروش لوازم یدکی موتورسیکلت و اتومبیل شامل انواع فنر
 106. مزایده اتومبیل وانت پیکان- نوبت دوم / مزایده اتومبیل وانت پیکان- نوبت دوم
 107. مزایده تعداد 18 پلاک زمین مسکونی / مزایده,مزایده تعداد 18 پلاک زمین مسکونی
 108. مزایده یک دستگاه خاموت زن تمام اتوماتیک / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خاموت زن تمام اتوماتیک
 109. مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو 405 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو 405
 110. مزایده یک دستگاه سواری زانتیا / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری زانتیا
 111. مزایده کامیون کشنده / مزایده , مزایده کامیون کشنده
 112. مزایده فروش مقداری سنگ / آگهی مزایده , مزایده فروش مقداری سنگ
 113. مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی فرعی 1896/7/125 اصلی- نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی فرعی 1896/7/125 اصلی نوبت دوم
 114. مزایده ملک پلاک ثبتی 1734 اصلی / مزایده, مزایده ملک پلاک ثبتی 1734 اصلی
 115. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی
 116. مناقصه تخریب و بازسازی آموزشگاه هفت کلاسه شهید نورانی .... 95.9.13 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (ارزیابی کیفی) , مناقصه تخریب و بازسازی آموزشگاه هفت کلاسه شهید نورانی .... 95.9.13
 117. فراخوان مناقصه اجرای عملیات فنس کشی فاز یک نوبت دوم / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه اجرای عملیات فنس کشی فاز یک نوبت دوم
 118. آگهی فراخوان عمومی خرید ACTUATOR / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خرید ACTUATOR
 119. تجدید مناقصه خدمات حفاظت و حراست از اماکن , اموال , تاسیسات-تجدید / تجدید , مناقصه خدمات حفاظت و حراست از اماکن , اموال , تاسیسات -تجدید
 120. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 92/37متر نوبت دوم 95.09.13 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 92/37متر نوبت دوم- 95.09.13
 121. فراخوان مزایده فروش سلج و مواد زائد تولیدی مخزن استراتژیک / فراخوان ،فراخوان مزایده فروش سلج و مواد زائد تولیدی مخزن استراتژیک
 122. مزایده سواری پیکان مدل 1381.... / مزایده ، مزایده سواری پیکان مدل 1381....
 123. مناقصه پروژه اداره عملیات اجرایی خط انتقال فاضلاب / مناقصه پروژه اداره عملیات اجرایی خط انتقال فاضلاب
 124. مزایده یک دستگاه پژو 405- مرحله دوم / مزایده یک دستگاه پژو 405- مرحله دوم
 125. مزایده اموال منقول یک دستگاه خودرو پراید / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول یک دستگاه خودرو پراید
 126. مزایده فروش دستگاه فتوکپی توشیبا / آگهی مزایده ، مزایده فروش دستگاه فتوکپی توشیبا
 127. مزایده مخازن 12000 گالنی گاز مایع 95.9.13 / مزایده , مزایده مخازن 12000 گالنی گاز مایع 95.9.13
 128. مناقصه پیاده روسازی معابر و ... - مرحله اول نوبت دوم / مناقصه, مناقصه پیاده روسازی معابر و ... مرحله اول نوبت دوم
 129. مزایده فروش 14 قطعه زمین تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 14 قطعه زمین تجاری نوبت دوم
 130. مناقصه احداث پارک حاشیه و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث پارک حاشیه و ... نوبت دوم
 131. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 10265.27 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 10265.27
 132. مزایده پلاک ثبتی خیابان دانیال شماره 94.1ج.1634 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی خیابان دانیال شماره 94.1ج.1634
 133. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 9696 فرعی کلاسه 9400438 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 9696 فرعی کلاسه 9400438
 134. مزایده ششدانگ تانکرسازی پلاک کلاسه 9400041 / مزایده,مزایده ششدانگ تانکرسازی پلاک کلاسه 9400041
 135. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 11184/39 کلاسه 139504030011000125 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 11184/39 کلاسه 139504030011000125
 136. مناقصه شناسایی پیمانکار طراحی ، اجرا و تولید نرم افزار موبایل / آگهی شناسایی پیمانکار , مناقصه شناسایی پیمانکار طراحی ، اجرا و تولید نرم افزار موبایل
 137. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1.269 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1.269
 138. مزایده یک باب خانه پلاک 3352.672 کلاسه 9500109 / مزایده,مزایده یک باب خانه پلاک 3352.672 کلاسه 9500109
 139. مزایده یک باب خانه پلاک 2009.79 به مشاحت 571 متر مربع کلاسه 9500110 / مزایده,مزایده یک باب خانه پلاک 2009.79 به مشاحت 571 متر مربع کلاسه 9500110
 140. مزایده یک باب خانه پلاک 3316.81 کلاسه 9500234 / مزایده,مزایده یک باب خانه پلاک 3316.81 کلاسه 9500234
 141. مزایده یک باب خانه کلاسه 9500148 / مزایده,مزایده یک باب خانه کلاسه 9500148
 142. تجدید مزایده واگذاری یک باب مغازه خشکبار و یک باب ساندویچی / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری یک باب مغازه خشکبار و یک باب ساندویچی
 143. مناقصه تامین قطعات اسپایدر Sky light / آگهی مناقصه, مناقصه تامین قطعات اسپایدر Sky light
 144. مناقصه تهیه و اجرای ویترین های داخلی و ... / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه و اجرای ویترین های داخلی و ...
 145. مناقصه E-72204 مبدل حرارتی .... / مناقصه E-72204 مبدل حرارتی ....
 146. همایش در زمینه ساخت گلخانه / همایش در زمینه ساخت گلخانه
 147. فراخوان تامین مالی ، طراحی ، ساخت ، بهره برداری و انتقال تاسیسات مدول دوم...نوبت دوم / فراخوان , فراخوان تامین مالی ، طراحی ، ساخت ، بهره برداری و انتقال تاسیسات مدول دوم...نوبت دوم
 148. مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی شرایط ویژه / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی شرایط ویژه
 149. مناقصه مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی
 150. اطلاعیه مزایده تعدادی املاک در تهران و سایر استانها بدون کارمزد -اطلاعیه / اطلاعیه مزایده,مزایده تعدادی املاک در تهران و سایر استانها بدون کارمزد -اطلاعیه
 151. مناقصه 4 عدد ELECTRO HYDRAULIC WITH COMPLETE / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه 4 عدد ELECTRO HYDRAULIC WITH COMPLETE
 152. فراخوان تامین مالی جهت ارتقا و بهره برداری از تصفیه خانه و ..... اصلاحیه / اصلاحیه آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تامین مالی جهت ارتقا و بهره برداری از تصفیه خانه و .....اصلاحیه
 153. مناقصه عملیات فضای سبز در شهرک صنعتی .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات فضای سبز در شهرک صنعتی ....
 154. مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به شهرکهای صنعتی- نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به شهرکهای صنعتی- نوبت دوم
 155. مناقصه خرید 7 میلیون متر سیم مسی تک رشته ای / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 7 میلیون متر سیم مسی تک رشته ای
 156. مناقصه بروزرسانی دستگاه تلفن همگانی / آگهی مناقصه, مناقصه بروزرسانی دستگاه تلفن همگانی
 157. مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 001 منصوری (پسماند) / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 001 منصوری (پسماند)
 158. مزایده فروش املاک کاربری انبار و کارگاه 95.9.13 / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری انبار و کارگاه 95.9.13
 159. مناقصه تامین مالی ( فایناس خارجی ) و خرید کلیه تجهیزات / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین مالی ( فایناس خارجی ) و خرید کلیه تجهیزات
 160. فراخوان مشارکت بنیاد برکت با کارآفرینان / فراخوان مشارکت بنیاد برکت با کارآفرینان
 161. تجدید مناقصه تهیه و چاپ انواع مطبوعات و فرمهای مورد نیاز -تجدید - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه و چاپ انواع مطبوعات و فرمهای مورد نیاز - تجدید - نوبت دوم
 162. مناقصه خرید ماشین آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید ماشین آتش نشانی
 163. مناقصه عملیات خرید تجهیزات پسیو و اکتیو داخلی باکس ریتال ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خرید تجهیزات پسیو و اکتیو داخلی باکس ریتال ...
 164. مناقصه تهیه و نصب 82 دستگاه باکس طرح ریتال ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و نصب 82 دستگاه باکس طرح ریتال ...
 165. مناقصه عمومی مدیریت و اداره امور انبار تهران پارس / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی مدیریت و اداره امور انبار تهران پارس
 166. مناقصه امور چاپ ، تولید و صحافی تعداد 500.000 جلد تقویم جیبی و 60.000 جلد سررسید- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور چاپ ، تولید و صحافی تعداد 500.000 جلد تقویم جیبی و 60.000 جلد سررسید- نوبت دوم
 167. مزایده فروش 8 قطعه اراضی / مزایده,مزایده فروش 8 قطعه اراضی
 168. مناقصه خرید ملزومات اداری، وسایل و تجهیزات به منظور تجهیز بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ملزومات اداری، وسایل و تجهیزات به منظور تجهیز بیمارستان
 169. مناقصه عملیات خاکی و آماده سازی.... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات خاکی و آماده سازی....
 170. مزایده فروش تعداد 68 دستگاه خودرو و 729 دستگاه موتور سیکلت / آگهی حراج حضوری (نقدی), مزایده فروش تعداد 68 دستگاه خودرو و 729 دستگاه موتور سیکلت
 171. مزایده فروش تعداد 153000 عدد کنسروهای مرغ / آگهی حراج حضوری (نقدی), مزایده فروش تعداد 153000 عدد کنسروهای مرغ
 172. تجدید مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب معابر روستا / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب معابر روستا
 173. مناقصه تامین خاک نباتی شهرکهای صنعتی ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تامین خاک نباتی شهرکهای ...
 174. مناقصه خرید و تحویل (شامل بارگیری و حمل و تخلیه) مقدار 3500 سه هزار و پانصد تن کلرورفریک مایع / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید و تحویل (شامل بارگیری و حمل و تخلیه) مقدار 3500 سه هزار و پانصد تن کلرورفریک مایع
 175. مناقصه 304 دستگاه رایانه / مناقصه , مناقصه 304 دستگاه رایانه
 176. مناقصه انجام خدمات مهندسی مرحله دو، تدارکات و انجام عملیات اجرایی فاز 1A / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات مهندسی مرحله دو، تدارکات و انجام عملیات اجرایی فاز 1A
 177. آگهی مناقصه واگذاری عملیات خرده کاری ابنیه در ساختمان های خود / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری عملیات خرده کاری ابنیه در ساختمان های خود
 178. مناقصه قطعات یدکی MASTER BLOCK VALVE 7-1/16 10K / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه قطعات یدکی MASTER BLOCK VALVE 7-1/16 10K
 179. شناسایی پیمانکار تهیه و همچنین کوبش 5000 عدد شمع بتنی پیش ساخته / شناسایی پیمانکار, شناسایی پیمانکارتهیه و همچنین کوبش 5000 عدد شمع بتنی پیش ساخته
 180. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت هفتصد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت هفتصد متر نوبت دوم
 181. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 272/92مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 272/92مترمربع
 182. مزایده سواری رانا / مزایده,مزایده سواری رانا
 183. مزایده نیم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 161/628 / مزایده,مزایده نیم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 161/628
 184. مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک سپهر ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک سپهر ...
 185. مناقصه 9 قلم BALL VALVE / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه 9 قلم BALL VALVE
 186. فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات مورد نیاز سیستم های رایانه ای Help desk ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات مورد نیاز سیستم های رایانه ای Help desk ...
 187. مزایده فروش یک دستگاه موتور ژنراتور برق / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه موتور ژنراتور برق
 188. فراخوان تامین فضای ذخیره ساز تصاویر آنلاین / آگهی فراخوان ,فراخوان تامین فضای ذخیره ساز تصاویر آنلاین
 189. استعلام زره پوشش / استعلام,استعلام زره پوشش
 190. استعلام بوش برنزی یاتاقان شافت ستاره ای نوار زنجیری ... / استعلام,استعلام بوش برنزی یاتاقان شافت ستاره ای نوار زنجیری ...
 191. مناقصه خرید دوازده قلم انواع تجهیزات علائم الکتریکی / تجدید آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه , مناقصه خرید دوازده قلم انواع تجهیزات علائم الکتریکی
 192. ارزیابی کیفی طراحی و نصب سیستم علائم الکتریکی ایستگاه حکم آباد / آگهی ارزیابی کیفی,ارزیابی کیفی طراحی و نصب سیستم علائم الکتریکی ایستگاه حکم آباد
 193. استعلام پولی سر موتور سنگ شکن / استعلام , استعلام پولی سر موتور سنگ شکن
 194. استعلام الکتروموتور 11 کیلو وات.... / استعلام , استعلام الکتروموتور 11 کیلو وات
 195. استعلام زانویی پلی اتیلن .... / استعلام , استعلام زانویی پلی اتیلن ....
 196. استعلام ولو دروازه ای دستی / فرم استعلام بهاء, استعلام ولو دروازه ای دستی
 197. مناقصه عملیات اجرایی توسعه و رفع انفصال شبکه جمع آوری فاضلاب .... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه عملیات اجرایی توسعه و رفع انفصال شبکه جمع آوری فاضلاب ....
 198. استعلام تهیه مصالح و اجرای پل چوبی محوطه کودکان / استعلام بهاء,استعلام تهیه مصالح و اجرای پل چوبی محوطه کودکان
 199. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...