اطلاعات مناقصات و مزایدات بدست آمده تاریخ 95.9.9 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات بدست آمده تاریخ 95.9.9 در سایت

 1. مزایده عمومی واگذاری حفاظت و بهره برداری احاله طرح مدیریت و ...نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده عمومی واگذاری حفاظت و بهره برداری احاله طرح مدیریت و ...نوبت دوم
 2. مزایده ساختمان دو طبقه مسکونی در دو واحد مجزا نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه مسکونی در دو واحد مجزا نوبت اول
 3. مناقصه خرید و نصب کفپوش و لوازم بازی در پارکهای سطح شهر تجدید / آگهی مناقصه و مزایده عمومی, مناقصه خرید و نصب کفپوش و لوازم بازی در پارکهای سطح شهر تجدید
 4. مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم
 5. مناقصه واگذاری امور خدمات شهری شهرکهای گلستان و مسکن مهر 95.9.9 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری شهرکهای گلستان و مسکن مهر 95.9.9
 6. فراخوان خدمات گشت و بازرسی حفاظت از منابع آب نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان خدمات گشت و بازرسی حفاظت از منابع آب نوبت دوم
 7. مناقصه طراحی و احداث یک دستگاه پل فلزی عابر پیاده در ملاانبار نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه طراحی و احداث یک دستگاه پل فلزی عابر پیاده در ملاانبار نوبت دوم
 8. مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو وانت دو کابین پیکاپ نوبت دوم / مزایده ، مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو وانت دو کابین پیکاپ نوبت دوم
 9. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 265.50مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 265.50مترمربع
 10. مزایده یکباب ویلا ششدانگ زمین محصور و مشجر / مزایده,مزایده یکباب ویلا ششدانگ زمین محصور و مشجر
 11. مزایده مشارکت در سرمایه گذاری معدن تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده مشارکت در سرمایه گذاری معدن تجدید
 12. مزایده دو مجموعه تابلو برق ، 7 عدد کلید برق.... / مزایده,مزایده دو مجموعه تابلو برق ، 7 عدد کلید برق....
 13. مزایده تالار فرهنگیان - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده تالار فرهنگیان - نوبت دوم
 14. مزایده پلاک ثبتی بخش دوازده کلاسه 931744 شعبه شش / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دوازده کلاسه 931744 شعبه شش
 15. فراخوان ساختمان / آگهی فراخوان , فراخوان ساختمان
 16. مزایده فروش خودرو سواری هیوندا سوناتا مدل 2011 / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو سواری هیوندا سوناتا مدل 2011
 17. مناقصه انجام خدمات سرویس و نگهداری سیستم تهویه نیروگاه اتمی بوشهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه انجام خدمات سرویس و نگهداری سیستم تهویه نیروگاه اتمی بوشهر نوبت دوم
 18. مناقصه خرید کاغذ تحریر / مناقصه عمومی , مناقصه خرید کاغذ تحریر
 19. فراخوان تامین مالی جهت ارتقا و بهره برداری از تصفیه خانه و ..... نوبت چهارم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تامین مالی جهت ارتقا و بهره برداری از تصفیه خانه و ..... نوبت چهارم
 20. مناقصه برنج 1121 هندی .... تجدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برنج 1121 هندی .... تجدید
 21. مناقصه تامین مواد اولیه ، طبخ و توزیع حدود 850 پرس غذای روزانه ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین مواد اولیه ، طبخ و توزیع حدود 850 پرس غذای روزانه ...
 22. مناقصه خرید تعداد 10دستگاه اتوکلاو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 10دستگاه اتوکلاو نوبت دوم
 23. مناقصه انجام مطالعات تهیه شناسنامه HSEE نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی ,مناقصه انجام مطالعات تهیه شناسنامه HSEE نوبت دوم
 24. مناقصه خرید تعداد 10دستگاه رادیولوژی پانورکس نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 10دستگاه رادیولوژی پانورکس نوبت دوم
 25. مناقصه کلیه امور خدماتی شامل نظافت ، فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلیه امور خدماتی شامل نظافت ، فضای سبز نوبت دوم
 26. دومین همایش ملی کودک و طبیعت / دومین همایش ملی کودک و طبیعت
 27. مناقصه اجرای 10400 متر شبکه پراکنده پلی اتیلن / مناقصه اجرای 10400 متر شبکه پراکنده پلی اتیلن
 28. شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت بهره برداری و راه اندازی شهربازی / آگهی شناسایی و جذب سرمایه گذار , شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت بهره برداری و راه اندازی شهربازی
 29. مناقصه خدمات قرائت کنتور ، توزیع قبض ، اشتراک پذیری و وصول مطالبات.... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خدمات قرائت کنتور ، توزیع قبض ، اشتراک پذیری و وصول مطالبات.... -نوبت دوم
 30. ارزیابی کیفی خرید 5 دستگاه لیفتراک - نوبت دوم / آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی و فنی,ارزیابی کیفی خرید 5 دستگاه لیفتراک - نوبت دوم
 31. مناقصه انتخاب پیمانکار شناور توسعه در سطح شهرستانهای بیرجند.... تمدید / مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار شناور توسعه در سطح شهرستانهای بیرجند....تمدید
 32. مزایده فروش تعداد یکدستگاه کامیون بنز تک مدل 1363 و یکدستگاه وانت نیسان...نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد یکدستگاه کامیون بنز تک مدل 1363 و یکدستگاه وانت نیسان...نوبت دوم
 33. مزایده فروش یکدستگاه قله برسنگ / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه قله برسنگ
 34. مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو GLX405 مازاد بر نیاز / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو GLX405 مازاد بر نیاز
 35. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید 141 نقره ای مدل 1387 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید 141 نقره ای مدل 1387
 36. مزایده ملک مساحت عرصه کل 2131.7متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه کل 2131.7متر
 37. مزایده ششدانگ زمین به صورت زمین 242.66متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به صورت زمین 242.66متر
 38. مزایده دو سهم مشاع از ده سهم سه دانگ اپارتمان / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از ده سهم سه دانگ اپارتمان
 39. مناقصه امور نظافتی ساختمانهای ستاد مرکزی / آگهی مناقصه,مناقصه امور نظافتی ساختمانهای ستاد مرکزی
 40. مزایده تعداد 4500 سهم از سهام شرکت ابنیه و ساختمان / مزایده,مزایده تعداد 4500 سهم از سهام شرکت ابنیه و ساختمان
 41. مزایده فروش اقلام اسقاط و ضایعاتی -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اقلام اسقاط و ضایعاتی - نوبت دوم
 42. مزایده ششدانگ اپارتمان دو خوابه 92.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان دو خوابه 92.64متر
 43. مزایده تعداد 17226 سهم از سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز / مزایده,مزایده تعداد 17226 سهم از سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز
 44. مزایده یک باب آپارتمان و ... / مزایده یک باب آپارتمان و ...
 45. مزایده یکدانگ و 701 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده یکدانگ و 701 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک
 46. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مغازه تجاری 108/98متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مغازه تجاری 108/98متر نوبت دوم
 47. فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار نوبت دوم / فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار نوبت دوم
 48. مزایده تعداد 13 پلاک ثبتی از املاک مازاد و تملیکی / مزایده,مزایده تعداد 13 پلاک ثبتی از املاک مازاد و تملیکی
 49. مناقصه کاشت و نگهداری درختان روتبال (پرورشی) -95.9.9 / آگهی مناقصه, مناقصه کاشت و نگهداری درختان روتبال (پرورشی) 95.9.9
 50. مناقصه نگهداری فضای سبز باغ گیاهشناسی / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز باغ گیاهشناسی
 51. شناسایی پیمانکار تهیه و توزیع غذای گرم پرسنل / آگهی شناسایی پیمانکار ، شناسایی پیمانکار تهیه و توزیع غذای گرم پرسنل
 52. تجدید مزایده اجاره جایگاه cng تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده, مزایده اجاره جایگاه cng تجدید نوبت دوم
 53. مزایده یک دستگاه جوش روغنی 500 آمپر / مزایده,مزایده یک دستگاه جوش روغنی 500 آمپر
 54. مزایده ششدانگ زمین مساحت 500.57متر قطعه شش / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 500.57متر قطعه شش
 55. مزایده دو قطعه ملک 197/77 و 197/76متر / مزایده,مزایده دو قطعه ملک 197/77 و 197/76متر
 56. مزایده یک قطعه زمین به مساحت327.6متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت327.6متر نوبت دوم
 57. مزایده یک دستگاه زانتیا مدل 1388 -نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه زانتیا مدل 1388 -نوبت دوم
 58. مزایده فروش دو دستگاه وانت مزدا / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش دو دستگاه وانت مزدا
 59. مزایده تعداد 36 سی و شش راس جوانه پروار / مزایده تعداد 36 سی و شش راس جوانه پروار
 60. مزایده ششدانگ طبقه همکف پلاک ثبتی بخش ده / مزایده,مزایده ششدانگ طبقه همکف پلاک ثبتی بخش ده
 61. تجدید مزایده اجاره دو ساله دکه های تنقلاتی و .... / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده اجاره دو ساله دکه های تنقلاتی و ....
 62. مناقصه خرید و نصب یخچال ، فریزر و سردخانه / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و نصب یخچال ، فریزر و سردخانه
 63. مناقصه اجرای پروژه عمرانی زیرسازی و آسفالت و جداول و کانیو / مناقصه اجرای پروژه عمرانی زیرسازی و آسفالت و جداول و کانیو
 64. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 206
 65. مزایده اپارتمان طبقه 4 مساحت 105.96متر / مزایده,مزایده اپارتمان طبقه 4 مساحت 105.96متر
 66. مزایده بهره برداری از مجتمع فرهنگی ورزشی و ...تجدید / آگهی مناقصه و مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از مجتمع فرهنگی ورزشی و ... تجدید
 67. مزایده فروش 9 دستگاه خودرو سبک -تجدید / تجدید مزایده عمومی , مزایده فروش 9 دستگاه خودرو سبک - تجدید
 68. فراخوان اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محورهای راجدر و اسپکار .... مرحله دوم نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محورهای راجدر و اسپکار .... مرحله دوم نوبت دوم
 69. مناقصه عملیات اجرایی مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان فامنین - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان فامنین
 70. مزایده تعدادی از املاک زمین / مزایده,مزایده تعدادی از املاک زمین
 71. مناقصه عملیات حمل زباله / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حمل زباله
 72. مزایده دو دستگاه مخزن هوایی فشرده / مزایده دو دستگاه مخزن هوایی فشرده
 73. مزایده راکتور استیل مواد شیمیایی / مزایده راکتور استیل مواد شیمیایی
 74. مزایده مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین 625متر / مزایده,مزایده مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین 625متر
 75. مزایده یکدستگاه پرس ترموفرمینگ ... / مزایده یکدستگاه پرس ترموفرمینگ ...
 76. مزایده تلویزیون اسنوا - یخچال فریزر- .... / مزایده تلویزیون اسنوا - یخچال فریزر- ....
 77. تجدید مناقصه تهیه و چاپ انواع مطبوعات و فرمهای مورد نیاز -تجدید / تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه و چاپ انواع مطبوعات و فرمهای مورد نیاز - تجدید
 78. مزایده فروش اقلام ضایعاتی از جمله نایلون ضایعاتی .... / مزایده ، مزایده فروش اقلام ضایعاتی از جمله نایلون ضایعاتی ....
 79. مزایده فروش دو دستگاه بادکن بطری / مزایده ، مزایده فروش دو دستگاه بادکن بطری
 80. مناقصه خرید انواع کارتن مورد نیاز کارخانجات / مناقصه , مناقصه خرید انواع کارتن مورد نیاز کارخانجات
 81. مزایده فروش بشکه های 1000/220/200 لیتری فلزی و .... - نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش بشکه های 1000/220/200 لیتری فلزی و .... -نوبت دوم
 82. مزایده املاک کاربری دامداری اداری صنعتی پمپ بنزین / مزایده,مزایده املاک کاربری دامداری اداری صنعتی پمپ بنزین
 83. فراخوان مناقصه تهیه مصالح ، ساخت و نصب اسکلت فلزی بلوک D / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه مصالح ، ساخت و نصب اسکلت فلزی بلوک D
 84. فراخوان مناقصه تهیه مصالح و اجرای فونداسیون و شمع بلوک... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه مصالح و اجرای فونداسیون و شمع بلوک...
 85. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405
 86. مزایده ملک حدود 810متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک حدود 810متر نوبت دوم
 87. مزایده دو ساعت اب و اراضی و یک قطعه باغ / مزایده,مزایده دو ساعت اب و اراضی و یک قطعه باغ
 88. مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 464.88متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 464.88متر
 89. مزایده 6 ساعت اب و اراضی مرحله اول / مزایده,مزایده 6 ساعت اب و اراضی مرحله اول
 90. مزایده اتومبیل پژو آردی / مزایده اتومبیل پژو آردی
 91. مزایده ششدانگ اعیانی یکباب منزل پلاک ثبتی بخش نه / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یکباب منزل پلاک ثبتی بخش نه
 92. مزایده کامیون کشنده / مزایده کامیون کشنده
 93. مزایده منزل مسکونی 309.60متر بخش دو نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی 309.60متر بخش دو نوبت اول
 94. مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش 18 کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش 18 کرمان
 95. مزایده یک قطعه زمین مساحت 269متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 269متر
 96. مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی قدمت بیش از 15 سال نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی قدمت بیش از 15 سال نوبت اول
 97. مزایده سرقفلی مغازه بخش 14 گیلان / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه بخش 14 گیلان
 98. مزایده فروش یکدستگاه پراید - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه پراید - نوبت دوم
 99. مزایده یک قطعه زمین مساحت 951مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 951مترمربع نوبت اول
 100. مزایده یکباب مغازه مساحت سی متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت سی متر نوبت اول
 101. مزایده ششدانگ یکباب کارگاه موزاییک سازی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب کارگاه موزاییک سازی
 102. مزایده پلاک ثبتی بخش 12 یزد نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 12 یزد نوبت دوم
 103. آگهی مناقصه اجرای عملیات کف سازی و بدنه سازی و بهسازی مسیر جاده- نوبت دوم / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه اجرای عملیات کف سازی و بدنه سازی و بهسازی مسیر جاده- نوبت دوم
 104. مزایده یک دستگاه موتور قایق از نوع یاماها 48 کارکرده ..... / مزایده, مزایده یک دستگاه موتور قایق از نوع یاماها 48 کارکرده .....
 105. مزایده یک دستگاه خودرو سواری 206 و ... / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودرو سواری 206 و ...
 106. مزایده ملک با عرصه 149.02متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه 149.02متر نوبت اول
 107. مزایده ملک با اعیان در دو طبقه کلاسه 950198 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با اعیان در دو طبقه کلاسه 950198 نوبت اول
 108. مزایده ملک ششدانگ یکباب خانه و محوطه 332.5متر / مزایده,مزایده ملک ششدانگ یکباب خانه و محوطه 332.5متر
 109. مزایده یک دستگاه سواری وانت / مزایده یک دستگاه سواری وانت
 110. مزایده یک قطعه عرصه به مساحت 1265متر / مزایده,مزایده یک قطعه عرصه به مساحت 1265متر
 111. مزایده سه هکتار مشاع از ششدانگ زمین زراعی / مزایده,مزایده سه هکتار مشاع از ششدانگ زمین زراعی
 112. مزایده 4 قطعه زمین زراعی / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین زراعی
 113. مزایده1 دستگاه خودروی سواری پژو پارس / مزایده1 دستگاه خودروی سواری پژو پارس
 114. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش 7 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش 7 نوبت اول
 115. مناقصه تجهیزات و ساخت epc پروژه احداث تقاطع غیر همسطح / مناقصه تجهیزات و ساخت epc پروژه احداث تقاطع غیر همسطح
 116. مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 1000متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 1000متر نوبت اول
 117. مزایده ملک بخش شش تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش شش تبریز نوبت دوم
 118. تمدید مناقصه پروژه فیدر خروجی شهرستان دزفول / آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه فیدر خروجی شهرستان دزفول
 119. اصلاحیه مزایده فروش نسبت به واگذاری تعدادی از مغازه- اصلاحیه / اصلاحیه مزایده فروش نسبت به واگذاری تعدادی از مغازه-اصلاحیه
 120. مزایده ملک به صورت یکباب خانه با قدمت ساخت 25 سال نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به صورت یکباب خانه با قدمت ساخت 25 سال نوبت اول
 121. مزایده یکباب خانه ویلایی با اعیان 125متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب خانه ویلایی با اعیان 125متر نوبت اول
 122. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مغازه به مساحت 16متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مغازه به مساحت 16متر
 123. مزایده دو قطعه باغ مساحت 2000 و 4000متر / مزایده,مزایده دو قطعه باغ مساحت 2000 و 4000متر
 124. مزایده ششدانگ خانه مسکونی 251.47مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی 251.47مترمربع
 125. مزایده ملک شامل یکباب سوله به مساحت 465متر / مزایده,مزایده ملک شامل یکباب سوله به مساحت 465متر
 126. مزایده دستگاه دریل فرز / مزایده دستگاه دریل فرز
 127. مناقصه انجام بخشی از عملیات خاکی طرح گاوداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام بخشی از عملیات خاکی طرح گاوداری
 128. مناقصه تهیه مصالح، ساخت، رنگ آمیزی، حمل و نصب اسکلت فلزی 3 باب سوله / مناقصه عمومی,مناقصه تهیه مصالح، ساخت، رنگ آمیزی، حمل و نصب اسکلت فلزی 3 باب سوله
 129. مزایده یکباب مغازه و سه دانگ از ششدانگ زمین نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه و سه دانگ از ششدانگ زمین نوبت اول
 130. مزایده ملک با عرصه صد و بیست متر / مزایده,مزایده ملک با عرصه صد و بیست متر
 131. مزایده انواع دستگاه یخچال صنعتی / مزایده انواع دستگاه یخچال صنعتی
 132. مزایده پلاک ثبتی 4917 فرعی از 162 اصلی بخش دوازده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4917 فرعی از 162 اصلی بخش دوازده
 133. فراخوان پروژه های احداث واحدهای بهداشتی نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان پروژه های احداث واحدهای بهداشتی نوبت دوم
 134. مناقصه خرید اسپیسر بین فازی 63 کیلوولت / مناقصه , مناقصه خرید اسپیسر بین فازی 63 کیلوولت
 135. تجدید مناقصه طرح قرارداد تامین سیستم DWDM- شش نگله- نوبت دوم / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه طرح قرارداد تامین سیستم DWDM- شش نگله- نوبت دوم
 136. مناقصه تکمیل سالن ورزشی شهید کشوری (فاز تاسیساتی)- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سالن ورزشی شهید کشوری (فاز تاسیساتی)- نوبت دوم
 137. مزایده فروش یک قطعه زمین با پروانه ساختمانی و تجاری مسکونی تجدید / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با پروانه ساختمانی و تجاری مسکونی تجدید
 138. مزایده یکباب مغازه مساحت 36.48متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 36.48متر نوبت اول
 139. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 831.50مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 831.50مترمربع نوبت دوم
 140. مزایده ششدانگ عرصه اعیان یک قطعه زمین جنگلی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه اعیان یک قطعه زمین جنگلی نوبت اول
 141. مزایده یکباب مغازه سوپر مارکت دایر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه سوپر مارکت دایر نوبت اول
 142. مزایده یک قطعه زمین خشکی مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکی مساحت دویست متر نوبت اول
 143. مزایده پلاک ثبتی 8 فرعی از 2394 اصلی بخش هشت / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 8 فرعی از 2394 اصلی بخش هشت
 144. مزایده ساختمان مسکونی 6 طبقه / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی 6 طبقه
 145. مزایده فروش یکدستگاه اجاق گاز ویسنگهاوس / آگهی مزایده, مزایده فروش یکدستگاه اجاق گاز ویسنگهاوس
 146. اصلاحیه مزایده زمینهای تجاری و ده واحد احداث شده تجاری-اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,مزایده زمینهای تجاری و ده واحد احداث شده تجاری-اصلاحیه
 147. مزایده چهار و نیم دانگ از ششدانگ بخش یازده تهران / مزایده,مزایده چهار و نیم دانگ از ششدانگ بخش یازده تهران
 148. آگهی فراخوان واگذاری یک عدد تلویزیون شهری / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان واگذاری یک عدد تلویزیون شهری
 149. آگهی مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از رستوران الغدیر / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از رستوران الغدیر
 150. مزایده فروش چهار مدل اجاق گاز ، شوفاژ برقی جنرال / مزایده,مزایده فروش چهار مدل اجاق گاز ، شوفاژ برقی جنرال
 151. مزایده ششدانگ مغازه تجاری به صورت همکف نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری به صورت همکف نوبت اول
 152. مزایده اپارتمان مساحت 118.58متر نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 118.58متر نوبت دوم
 153. مزایده خودروی سواری پژو 206- نوبت دوم / مزایده,مزایده خودروی سواری پژو 206- نوبت دوم
 154. مزایده ملک با عرصه کل 103.54متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه کل 103.54متر نوبت اول
 155. مزایده ششدانگ 3 دستگاه اپارتمان مال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ 3 دستگاه اپارتمان مال غیرمنقول
 156. مزایده فروش املاک به تعداد دو قطعه کاربری اداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک به تعداد دو قطعه کاربری اداری نوبت دوم
 157. اصلاحیه مناقصه خرید 25 کیلومتر کابل فشار ضعیف مسی- نوبت دوم / اصلاحیه, مناقصه خرید 25 کیلومتر کابل فشار ضعیف مسی - نوبت دوم
 158. مزایده 1.5 سهم مشاع از نه سهم ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 1.5 سهم مشاع از نه سهم ششدانگ پلاک ثبتی
 159. مزایده فروش یکدستگاه پرکن دوغ ، دستگاه بسته بندی با تسمه نقاله ... نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یکدستگاه پرکن دوغ ، دستگاه بسته بندی با تسمه نقاله... نوبت دوم
 160. مزایده ششدانگ زمین 231متر قطعه 143 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 231متر قطعه 143 تفکیکی
 161. مناقصه خرید 14000 لیتر روغن ترانس NANAS تجدید / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید 14000 لیتر روغن ترانس NANAS تجدید
 162. مناقصه بهسازی ساختمان اداری و احداث مسجد- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی ساختمان اداری و احداث مسجد- نوبت دوم
 163. تجدید مناقصه خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سنگین و .....نوبت دوم / مناقصه ، تجدید مناقصه خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سنگین و .....نوبت دوم
 164. فراخوان اجرای کامل ساختمان بتنی سلف سرویس دانشگاه- نوبت دوم / فراخوان,فراخوان اجرای کامل ساختمان بتنی سلف سرویس دانشگاه- نوبت دوم
 165. مزایده اتومبیل سواری پراید 131 / مزایده,مزایده اتومبیل سواری پراید 131
 166. مزایده پلاک ثبتی بخش 1 سبزوار / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 1 سبزوار
 167. مزایده فروش 2 فقره سیم کارت / آگهی مزایده, مزایده فروش 2 فقره سیم کارت
 168. مزایده پلاک در یک مجتمع 5 واحد کاربری مسکونی تک واحدی / مزایده,مزایده پلاک در یک مجتمع 5 واحد کاربری مسکونی تک واحدی
 169. مزایده دستگاه oven با مارک binder .... / مزایده, مزایده دستگاه oven با مارک binder ....
 170. مزایده قطعه زمینی محصور مساحت 4212متر نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمینی محصور مساحت 4212متر نوبت اول
 171. مزایده ششدانگ یکباب گاوداری 280متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب گاوداری 280متر
 172. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت صد و چهل و یک متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت صد و چهل و یک متر
 173. مزایده حضوری خودروها و اقلام فرسوده - نوبت دوم / آگهی مزایده حضوری, مزایده حضوری خودروها و اقلام فرسوده نوبت دوم
 174. مزایده ملک مسکونی 825.80متر مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک مسکونی 825.80متر مرحله دوم
 175. مناقصه خرید غذای بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید غذای بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر
 176. مزایده واگذاری اجاره یکباب بوفه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره یکباب بوفه
 177. مزایده واگذاری املاک نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری املاک نوبت دوم
 178. مزایده ملک مشاع به پلاکهای ثبتی 417 و 418 و 419 فرعی / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاکهای ثبتی 417 و 418 و 419 فرعی
 179. مزایده بهره برداری از جایگاه CNG / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه CNG
 180. مناقصه خدمات قرائت کنتور ، توزیع قبض ، اشتراک پذیری و وصول مطالبات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات قرائت کنتور ، توزیع قبض ، اشتراک پذیری و وصول مطالبات نوبت دوم
 181. مناقصه طرح قرارداد تامین رادیو 8G باند کامل نوبت دوم / مناقصه یک مرحله ای , مناقصه طرح قرارداد تامین رادیو 8G باند کامل نوبت دوم
 182. مناقصه انجام خدمات امداد و وصول مطالبات، گازبانی، کنتورخوانی و توزیع صورتحساب.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات امداد و وصول مطالبات، گازبانی، کنتورخوانی و توزیع صورتحساب.... نوبت دوم
 183. فراخوان مزایده بخشی از سازه های تبلیغاتی محیطی نوبت پنجم / آگهی فراخوان (مزایده عمومی) , فراخوان مزایده بخشی از سازه های تبلیغاتی محیطی نوبت پنجم
 184. فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیر تاسیسات ساختمان نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیر تاسیسات ساختمان نوبت دوم
 185. مزایده فروش واحدهای تجاری اداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری اداری نوبت دوم
 186. مناقصه اجرای عملیات باقیمانده ایستگاه های شهرستان دالاهو / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه اجرای عملیات باقیمانده ایستگاه های شهرستان دالاهو
 187. مناقصه خرید 780 متر لوله پلی اتیلن تک جداره نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 780 متر لوله پلی اتیلن تک جداره نوبت دوم
 188. مزایده یک قطعه زمین قطعه به مساحت 301/4 متر مربع نوبت سوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قطعه به مساحت 301/4 متر مربع نوبت سوم
 189. مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمت آموزش رشته های مختلف ورزشی و ناجی غریق / مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمت آموزش رشته های مختلف ورزشی و ناجی غریق
 190. مناقصه خرید ۳۱۵۰۰ متر لوله پلی اتیلن / مناقصه خرید ۳۱۵۰۰ متر لوله پلی اتیلن
 191. مزایده سه دانگ از ششدانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش یازده / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش یازده
 192. استعلام انجام خدمات مربوط به نمونه برداری از کلیه منابع تامین آب شرب ، مخازن و ... / استعلام انجام خدمات مربوط به نمونه برداری از کلیه منابع تامین آب شرب ، مخازن و ...
 193. استعلام اجرا و نصب انشعابات فاضلاب خانگی / آگهی استعلام عمومی,استعلام اجرا و نصب انشعابات فاضلاب خانگی
 194. مناقصه برونسپاری نگهداری و تعمیرات تاسیسات شبکه توزیع و خطوط انتقال آب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...