اطلاعات کلیه مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.7 در سایت

اطلاعات کلیه مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.7 در سایت

 1. مزایده فروش یک دستگاه بلدوزر D755 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه بلدوزر D755
 2. مزایده فروش مقدار 100 تن لوله / مزایده ، مزایده فروش مقدار 100 تن لوله
 3. مزایده پلاک ثبتی 157/4 بخش ده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 157/4 بخش ده تهران
 4. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری ال دیو اس 1500 مدل 86 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری ال دیو اس 1500 مدل 86
 5. مناقصه زیرسازی و روسازی معابر مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و روسازی معابر مرحله دوم نوبت اول
 6. استعلام پروژه تهیه شناسنامه شهرک صنعتی بروجن / استعلام پروژه تهیه شناسنامه شهرک صنعتی بروجن
 7. مناقصه طراحی نشان (لوگو) / مناقصه طراحی نشان (لوگو)
 8. فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور پروژه طرح توسعه مجموعه مذهبی ، فرهنگی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور پروژه طرح توسعه مجموعه مذهبی ، فرهنگی
 9. مزایده پروژه های نیمه تمام تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده پروژه های نیمه تمام تجدید نوبت دوم
 10. مزایده فروش مقداری اموال اسقاطی منقول و غیر منقول شامل تراکتور و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش مقداری اموال اسقاطی منقول و غیر منقول شامل تراکتور و ...
 11. فراخوان تهاتر گریت بارهای مستعمل پالت کارهای کوره های گندله سازی نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان تهاتر گریت بارهای مستعمل پالت کارهای کوره های گندله سازی نوبت دوم
 12. مناقصه عملیات بازسازی تابلوهای سوئیچگیر 33 کیلوولت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه عملیات بازسازی تابلوهای سوئیچگیر 33 کیلوولت نوبت دوم
 13. مناقصه خرید 2500 تن لینتر کات دو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 2500 تن لینتر کات دو
 14. مزایده ششدانگ زمین 129.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 129.60متر
 15. همایش دروازه ایرانی تجارت بین الملل 95.9.7 / همایش دروازه ایرانی تجارت بین الملل 95.9.7
 16. مزایده فروش بشکه های 1000/220/200 لیتری فلزی و .... 95.9.7 / مزایده ,مزایده فروش بشکه های 1000/220/200 لیتری فلزی و .... 95.9.7
 17. مناقصه اجرای کفپوش بتنی و پیاده روسازی خیابان امام خمینی ره / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کفپوش بتنی و پیاده روسازی خیابان امام خمینی ره
 18. ارزیابی کیفی ارائه خدمات عمومی و سرویس های فنی در منطقه کیش نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای , ارزیابی کیفی ارائه خدمات عمومی و سرویس های فنی در منطقه کیش نوبت دوم
 19. ارزیابی کیفی مناقصه گران تامین یک دستگاه TEST SEPARATOR (CAS LIQUID CYLINDRICAL CYCLONE) نوبت دوم / آگهی عمومی ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی مناقصه گران تامین یک دستگاه TEST SEPARATOR (CAS LIQUID CYLINDRICAL CYCLONE) نوبت دوم
 20. اصلاحیه خدمات مشاوره مرحله اول و دوم احداث برج کنترل ترافیک و ساختمان - اصلاحیه / اصلاحیه , خدمات مشاوره مرحله اول و دوم احداث برج کنترل ترافیک و ساختمان -اصلاحیه
 21. مناقصه خرید تعداد 10دستگاه رادیولوژی پانورکس / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 10دستگاه رادیولوژی پانورکس
 22. مناقصه PARTS FOR RUSTON GAS TURBINE / مناقصه PARTS FOR RUSTON GAS TURBINE
 23. مناقصه خرید تعداد 10دستگاه اتوکلاو / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 10دستگاه اتوکلاو
 24. مزایده اجاره کانکس بوفه / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره کانکس بوفه
 25. مزایده فروش دو قطعه زمین 152 و 450متر / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 152 و 450متر
 26. اصلاحیه خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت دو - اصلاحیه / اصلاحیه, ارزیابی کیفی خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت دو - اصلاحیه
 27. اصلاحیه مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی بصورت حجمی زمانی- اصلاحیه / اصلاحیه , مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی بصورت حجمی زمانی- اصلاحیه
 28. مزایده بوفه تاقه دار / آگهی مزایده , مزایده بوفه تاقه دار
 29. مزایده 34 سهم مشاع از 456 سهم پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده 34 سهم مشاع از 456 سهم پلاک ثبتی نوبت دوم
 30. مزایده فروش قطعات آرماتوربندی و تجهیزات مربوطه / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش قطعات آرماتوربندی و تجهیزات مربوطه
 31. آگهی مناقصه عمومی پروژه اجرای سر درب ورودی / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی پروژه اجرای سر درب ورودی
 32. مناقصه عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی گروه دو منطقه جنوب اصفهان نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی گروه دو منطقه جنوب اصفهان نوبت دوم
 33. مزایده ششدانگ زمین مساحت 2214.16متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2214.16متر
 34. اصلاحیه مزایده خودرو / اصلاحیه مزایده , مزایده خودرو- اصلاحیه
 35. مزایده کانکس و ... نوبت دوم / مزایده,مزایده کانکس و ... نوبت دوم
 36. مزایده واگذاری رستوران / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری رستوران
 37. مزایده فروش یک دستگاه نوار نقاله و ... مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه نوار نقاله و ... مرحله دوم
 38. مزایده اره نواری اتومات و ... / آگهی مزایده, مزایده اره نواری اتومات و ...
 39. مزایده 2 دانگ و 150.5 هزارم دانگ مشاع از اپارتمان / مزایده,مزایده 2 دانگ و 150.5 هزارم دانگ مشاع از اپارتمان
 40. مزایده فروش سه باب واحد آپارتمانی / مزایده,مزایده فروش سه باب واحد آپارتمانی
 41. مزایده حضوری سواری پژو پرشیا - مرحله دوم / مزایده, مزایده حضوری سواری پژو پرشیا - مرحله دوم
 42. مزایده پلاک ثبتی بخش شش طرقبه شاندیز مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش شش طرقبه شاندیز مرحله اول
 43. مزایده دو باب واحد قولنامه ای مرحله اول / مزایده,مزایده دو باب واحد قولنامه ای مرحله اول
 44. مزایده تعداد 2 دستگاه خودرو .... / مزایده ، مزایده تعداد 2 دستگاه خودرو
 45. مزایده مالکیت ششدانگ یکباب مغازه 317.9متر / مزایده,مزایده مالکیت ششدانگ یکباب مغازه 317.9متر
 46. آگهی مزایده عمومی واگذاری محل واحد بهداشت دهان و دندان / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی واگذاری محل واحد بهداشت دهان و دندان
 47. مناقصه عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی گروه دو منطقه غرب اصفهان نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی گروه دو منطقه غرب اصفهان نوبت دوم
 48. مزایده عمومی اموال غیرمنقول به صورت نقدی / مزایده,مزایده عمومی اموال غیرمنقول به صورت نقدی
 49. مزایده دو دانگ از تمامت ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو دانگ از تمامت ششدانگ پلاک ثبتی
 50. مزایده فروش 6 قطعه زمین کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش 6 قطعه زمین کاربری مسکونی
 51. آگهی فراخوان عمومی احداث دانشکده دندانپزشکی / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی احداث دانشکده دندانپزشکی
 52. تجدید مزایده فروش یک دستگاه کامیونت ون نیسان / تجدید آگهی مزایده , تجدید مزایده فروش یک دستگاه کامیونت ون نیسان
 53. مزایده واگذاری فروش سه قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری فروش سه قطعه زمین نوبت دوم
 54. مزایده واگذاری اجاره ای تعداد شش واحد تجاری نوبت دوم / مزایده واگذاری اجاره ای تعداد شش واحد تجاری نوبت دوم
 55. مزایده دو قطعه زمین به پلاک شماره هفت فرعی / مزایده,مزایده دو قطعه زمین به پلاک شماره هفت فرعی
 56. مزایده مقدار 130 متر پارچه مخمل و ... / مزایده , مزایده مقدار 130 متر پارچه مخمل و ...
 57. مزایده 126 سهم مشاع از 5500سهم از 708000 سهم سه دانگ / مزایده,مزایده 126 سهم مشاع از 5500سهم از 708000 سهم سه دانگ
 58. مزایده زمین 4 دانگ و نیم مشاع از ششدانگ 1445متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین 4 دانگ و نیم مشاع از ششدانگ 1445متر نوبت اول
 59. مزایده بخشی از پلاک ثبتی یک فرعی از 1747 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده بخشی از پلاک ثبتی یک فرعی از 1747 اصلی نوبت اول
 60. مزایده انواع میلگرد / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده انواع میلگرد
 61. مزایده ششدانگ زمین مسکونی به مساحت نود متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی به مساحت نود متر نوبت سوم
 62. آگهی فراخوان عمومی احداث دانشکده پزشکی / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی احداث دانشکده پزشکی
 63. مزایده اجاره امور پارکبان - نوبت سوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره امور پارکبان - نوبت سوم
 64. مناقصه امور خدمات شهری / مناقصه , مناقصه امور خدمات شهری
 65. مزایده فروش یک واحد تجاری به مساحت 1385.18متر / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری به مساحت 1385.18متر
 66. تجدید مناقصه اجاره تعداد 80 دستگاه خودروی سواری ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجاره تعداد 80 دستگاه خودروی سواری ...
 67. مزایده ملک قولنامه ای مشاعی / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای مشاعی
 68. مزایده ملک مشاع زمین به مساحت 2214.16متر / مزایده,مزایده ملک مشاع زمین به مساحت 2214.16متر
 69. مزایده یک قطعه زمین به مساحت هفتاد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت هفتاد متر نوبت دوم
 70. مزایده ملک با عرصه 297متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه 297متر نوبت اول
 71. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل به صورت حجمی و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور حمل و نقل به صورت حجمی و ...نوبت دوم
 72. مزایده عمومی فروش اقلام مستهلک مربوط به واحد انفورماتیک / مزایده, مزایده عمومی فروش اقلام مستهلک مربوط به واحد انفورماتیک
 73. مزایده فروش سواری پیکان مدل 1375 / آگهی مزایده , مزایده فروش سواری پیکان مدل 1375
 74. مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 175مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 175مترمربع
 75. استعلام پروژه توسعه و پشتیبانی سامانه - 95.9.7 / خلاصه آگهی استعلام, استعلام پروژه توسعه و پشتیبانی سامانه -95.9.7
 76. مزایده دستگاه دزدگیر کره ای ، مانکن لباس ، موتورسیکلت / مزایده,مزایده دستگاه دزدگیر کره ای ، مانکن لباس ، موتورسیکلت
 77. مزایده سواری سمند ایکس 7 / مزایده,مزایده سواری سمند ایکس 7
 78. تمدید مزایده فروش 16 قطعه از املاک-تمدید / تمدید مزایده,مزایده فروش 16 قطعه از املاک- تمدید
 79. فراخوان مناقصه عمومی مرمت و بهسازی جاده ومحوطه چاه 174 آغاجاری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی مرمت و بهسازی جاده ومحوطه چاه 174 آغاجاری نوبت دوم
 80. آگهی مزایده واگذاری بهره برداری از سالن ورزشی البرز / آگهی مزایده ،آگهی مزایده واگذاری بهره برداری از سالن ورزشی البرز
 81. آگهی مناقصه عمومی عملیات نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان های ستادی / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی عملیات نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان های ستادی
 82. مزایده ملک به مساحت چهل و دو متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت چهل و دو متر
 83. مناقصه اجرای عملیات لایروبی و کانالهای سرپوشیده / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات لایروبی و کانالهای سرپوشیده
 84. مناقصه انجام خدمات عمومی مخابراتی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات عمومی مخابراتی نوبت دوم
 85. مزایده انتخاب سرمایه گذار جهت احداث واحد صنعتی تولید کلرید کلسیم / آگهی فراخوان مزایده عمومی, مزایده انتخاب سرمایه گذار جهت احداث واحد صنعتی تولید کلرید کلسیم
 86. مناقصه انتخاب سرمایه گذار جهت احداث واحد صنعتی تولید کلرید کلسیم / آگهی فراخوان , مناقصه انتخاب سرمایه گذار جهت احداث واحد صنعتی تولید کلرید کلسیم
 87. مزایده عرصه کارخانه تولیدی / مزایده,مزایده عرصه کارخانه تولیدی
 88. مناقصه حمل و نقل و دفع پسماندهای شهری -تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه حمل و نقل و دفع پسماندهای شهری -تجدید
 89. مزایده فروش اقلام اسقاط و ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اقلام اسقاط و ضایعاتی
 90. مزایده ششدانگ از پلاک ثبتی مساحت 80.01متر / مزایده,مزایده ششدانگ از پلاک ثبتی مساحت 80.01متر
 91. مزایده یک قطعه زمین شماره هفت مساحت 252.75متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شماره هفت مساحت 252.75متر
 92. مناقصه خرید 1250 متر لوله پلی اتیلن تک جداره - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 1250 متر لوله پلی اتیلن تک جداره - نوبت دوم
 93. مناقصه تهیه ، حمل ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری تعداد 200 دستگاه کنتور هوشمند....- نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه تهیه ، حمل ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری تعداد 200 دستگاه کنتور هوشمند....- نوبت دوم
 94. مزایده واگذاری به اجاره محل کپی دانشجویی ساختمان مکانیک -نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره محل کپی دانشجویی ساختمان مکانیک - نوبت سوم
 95. مناقصه استاندارد 7 دستگاه آسانسور ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه استاندارد 7 دستگاه آسانسور ...
 96. شناسایی پیمانکار واجد صلاحیت جهت واگذاری بوفه / دعوت به همکاری , شناسایی پیمانکار واجد صلاحیت جهت واگذاری بوفه
 97. مناقصه نازک کاری و اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی / آگهی مناقصه , مناقصه نازک کاری و اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی
 98. فراخوان مطالعات آماربرداری محدوده مطالعاتی حوضه آبریز بلوچستان جنوبی - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان مطالعات آماربرداری محدوده مطالعاتی حوضه آبریز بلوچستان جنوبی - نوبت دوم
 99. فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز 20 دستگاه دیسندر و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز 20 دستگاه دیسندر و ... نوبت دوم
 100. مزایده منزل مسکونی با عرصه 286.20متر مرحله دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 286.20متر مرحله دوم
 101. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول شرقی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول شرقی
 102. مناقصه فاز اول خط تغذیه گازرسانی ... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه فاز اول خط تغذیه گازرسانی ... تجدید نوبت دوم
 103. تجدید مزایده یک دستگاه پرس هیدرولیک 100 تن دو جک 50 تن ... / مزایده, تجدید مزایده یک دستگاه پرس هیدرولیک 100 تن دو جک 50 تن ...
 104. مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر یزد / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر یزد
 105. حراج یکدستگاه وانت مزدا 1600 تک کابین و..... / آگهی حراج , حراج یکدستگاه وانت مزدا 1600 تک کابین و.....
 106. مزایده فروش قالبهای فلزی مازاد بر نیاز / آگهی مزایده , مزایده فروش قالبهای فلزی مازاد بر نیاز
 107. مزایده فروش یکدستگاه کامیونت باری فلزی آمیکو M4.5S / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کامیونت باری فلزی آمیکو M4.5S
 108. مزایده سواری تاکسی پراید / مزایده,مزایده سواری تاکسی پراید
 109. مزایده فروش گله شامل سه راس گاو شیری / آگهی مزایده اموال منقول - غیر منقول , مزایده فروش گله شامل سه راس گاو شیری
 110. سومین جشنواره علوم پزشکی / سومین جشنواره علوم پزشکی
 111. مناقصه نصب تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه W010N دالان به صورت C - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه W010N دالان به صورت C - نوبت دوم
 112. مناقصه BENTLY NEVADA / مناقصه , مناقصه BENTLY NEVADA
 113. مناقصه خرید ماده شیمیایی دمولسی فایر / مناقصه خرید ماده شیمیایی دمولسی فایر
 114. مزایده ملک قطعه زمینی محصور عرصه 3024متر / مزایده,مزایده ملک قطعه زمینی محصور عرصه 3024متر
 115. تجدید مناقصه مقدار 600.000 کیلوگرم شکر نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید مقدار 600.000 کیلوگرم شکر نوبت دوم
 116. مزایده فروش کنسانتره نفلین سیمیت / مزایده,مزایده فروش کنسانتره نفلین سیمیت
 117. مناقصه خرید کنتور تک فاز و سه فاز / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه خرید کنتور تک فاز و سه فاز
 118. مناقصه عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی گروه یک منطقه غرب اصفهان نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی گروه یک منطقه غرب اصفهان نوبت دوم
 119. فراخوان جذب سرمایه گذار در احداث دانشکده پیراپزشکی / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان جذب سرمایه گذار در احداث دانشکده پیراپزشکی
 120. مزایده جذب سرمایه گذار و شریک تجاری جهت احداث مرکز معاینه فنی / آگهی مزایده کتبی , مزایده جذب سرمایه گذار و شریک تجاری جهت احداث مرکز معاینه فنی
 121. مزایده غرفه تجدید / آگهی مزایده , مزایده غرفه تجدید
 122. فراخوان انتخاب مشاور دارای صلاحیت جهت مطالعات آماربرداری / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان انتخاب مشاور دارای صلاحیت جهت مطالعات آماربرداری
 123. مزایده یک قطعه باغ تامسون ده ساله نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه باغ تامسون ده ساله نوبت دوم
 124. مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 301متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 301متر نوبت دوم
 125. مناقصه خرید مصالح اساس کوهی تجدید مرحله چهارم نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید مصالح اساس کوهی تجدید مرحله چهارم نوبت اول
 126. مناقصه عملیات اجرای دیوار چینی سنگی مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای دیوار چینی سنگی مرحله دوم نوبت اول
 127. مناقصه خرید فوم آتش نشانی / مناقصه, مناقصه خرید فوم آتش نشانی
 128. آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران , جهت بازسازی 8 ردیف پره ثابت و متحرک ... نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران , جهت بازسازی 8 ردیف پره ثابت و متحرک ...نوبت دوم
 129. تجدید فراخوان عملیات اجرایی احداث خطوط انتقال آب چدن داکتیل - نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان,،فراخوان عملیات اجرایی احداث خطوط انتقال آب چدن داکتیل به قطر 1200 میلیمتر نوبت دوم
 130. مزایده فروش زمین کاربری اداری / مزایده,مزایده فروش زمین کاربری اداری
 131. مناقصات تجدید مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی و آموزش سه دستگاه اتوبوستر هوایی...... / آگهی مناقصات عمومی, مناقصات تجدید مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی و آموزش سه دستگاه اتوبوستر هوایی......
 132. فراخوان تکمیل مجموعه فرهنگی ، ورزشی اولیا / مناقصه , فراخوان تکمیل مجموعه فرهنگی ، ورزشی اولیا
 133. اصلاحیه مناقصه انجام خدمات مورد نیاز ترابری-اصلاحیه / اصلاحیه , مناقصه انجام خدمات مورد نیاز ترابری- اصلاحیه
 134. فراخوان مناقصه استاندارد سازی مدارس سیروان ... / فراخوان مناقصه استاندارد سازی مدارس سیروان ...
 135. فراخوان اجرای 29 کیلومتر لوله فولادی 1500 میلیمتر / آگهی فراخوان , فراخوان اجرای 29 کیلومتر لوله فولادی 1500 میلیمتر
 136. مزایده فروش انواع خودرو سواری و وانت / مزایده عمومی, مزایده فروش انواع خودرو سواری و وانت
 137. مزایده نوزده و یک پنجم شعیر مشاع از نود و شش شعیر ششدانگ پلاک / مزایده,مزایده نوزده و یک پنجم شعیر مشاع از نود و شش شعیر ششدانگ پلاک
 138. مزایده یک قطعه زمین مساحت 1200متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1200متر نوبت دوم
 139. مزایده 19 سیر مشاع از 240 سیر ششدانگ زمین نوبت اول / مزایده,مزایده 19 سیر مشاع از 240 سیر ششدانگ زمین نوبت اول
 140. مزایده زمین دویست و پنجاه متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین دویست و پنجاه متر نوبت اول
 141. مزایده سشوار برون ، کمربند لاغری تیوپی... / مزایده,مزایده سشوار برون ، کمربند لاغری تیوپی...
 142. مناقصه خدمات قرائت کنتور ، توزیع قبض ، اشتراک پذیری و وصول مطالبات ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات قرائت کنتور ، توزیع قبض ، اشتراک پذیری و وصول مطالبات...
 143. مناقصه پروژه گازرسانی به محورهای صنعتی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی به محورهای صنعتی
 144. مناقصه تکمیل و بهسازی آیلند / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل و بهسازی آیلند
 145. مزایده فروش میز مدیریت چوبی با کمد جانبی ویترینی کوچک.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش میز مدیریت چوبی با کمد جانبی ویترینی کوچک....
 146. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب واحد تجاری 23.52متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب واحد تجاری 23.52متر
 147. مزایده نیم دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی زمینی کشاورزی / مزایده,مزایده نیم دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی زمینی کشاورزی
 148. مزایده پلاک ثبتی شماره 6049 فرعی از 8 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 6049 فرعی از 8 اصلی
 149. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 41/70متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 41/70متر
 150. حراج حضوری فروش تعداد قابل توجهی وسائط نقلیه / حراج, حراج حضوری فروش تعداد قابل توجهی وسائط نقلیه
 151. مزایده پلاک ثبتی 5132 فرعی از 1863 اصلی بخش ده نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5132 فرعی از 1863 اصلی بخش ده نوبت اول
 152. مناقصه واگذاری بخشی از اختیارات / مناقصه, مناقصه واگذاری بخشی از اختیارات
 153. مزایده خودروی سواری پژو 206 - 95.09.07 / مزایده اموال منقول, مزایده خودروی سواری پژو 206 - 95.09.07
 154. فراخوان واگذاری خدمات فنی و پشتیبانی منطقه تهران نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان واگذاری خدمات فنی و پشتیبانی منطقه تهران نوبت دوم
 155. کنفرانس بین المللی روش های بهبود - ازدیاد برداشت نفت و گاز / کنفرانس بین المللی روش های بهبود - ازدیاد برداشت نفت و گاز
 156. مزایده فروش یکدستگاه بیل مکانیکی / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه بیل مکانیکی
 157. مزایده فروش 160 قلم قطعات خودرو ... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش 160 قلم قطعات خودرو ... نوبت دوم
 158. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه مساحت 117/75متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه مساحت 117/75متر
 159. مزایده فروش تعداد 4 دستگاه از خودروهای مازاد- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 4 دستگاه از خودروهای مازاد- نوبت دوم
 160. مناقصه اجرای فاز دوم احداث پارک در فاز 3 خلدبرین نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای فاز دوم احداث پارک در فاز 3 خلدبرین نوبت دوم
 161. فراخوان مناقصه طراحی و اجرای خط انتقال آب از چاه شماره 4 .... / فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای ,فراخوان مناقصه طراحی و اجرای خط انتقال آب از چاه شماره 4 ....
 162. مزایده اعیان ششدانگ اپارتمان مساحت 153متر / مزایده,مزایده اعیان ششدانگ اپارتمان مساحت 153متر
 163. مزایده پلاک ثبتی شماره 13294 فرعی از 2398 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 13294 فرعی از 2398 اصلی
 164. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه دوم سمت شمالشرقی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه دوم سمت شمالشرقی
 165. مزایده اپارتمان مسکونی 97.09مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی 97.09مترمربع
 166. مزایده پلاک ثبتی قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه اول تفکیکی
 167. مزایده یک دستگاه وانت دوکابین وینگل / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه وانت دوکابین وینگل
 168. مزایده ششدانگ مشاعی زمین به مساحت 183/4متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ مشاعی زمین به مساحت 183/4متر نوبت اول
 169. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 47.12متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 47.12متر نوبت دوم
 170. مناقصه خدمات قرائت کنتور ، توزیع قبض ، اشتراک پذیری و وصول مطالبات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات قرائت کنتور ، توزیع قبض ، اشتراک پذیری و وصول مطالبات
 171. مزایده اپارتمان بخش یازده ثبت ملک کن 96.20متر / مزایده,مزایده اپارتمان بخش یازده ثبت ملک کن 96.20متر
 172. مزایده پلاک ثبتی بخش هفت مساحت 53.74مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هفت مساحت 53.74مترمربع نوبت دوم
 173. مزایده دو واحد اپارتمان مسکونی هر کدام 140متر نوبت اول / مزایده,مزایده دو واحد اپارتمان مسکونی هر کدام 140متر نوبت اول
 174. مناقصه خدمات بیمه ای ( مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ... / مناقصه خدمات بیمه ای ( مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ...
 175. مزایده امور آرامستان قاضی...- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده امور آرامستان قاضی...- نوبت دوم
 176. مزایده واحدهای تجاری آرامستان قاضی زاهد / آگهی مزایده عمومی ,مزایده واحدهای تجاری آرامستان قاضی زاهد - نوبت دوم
 177. مزایده فروش 4 واحد آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده فروش 4 واحد آپارتمان مسکونی
 178. مزایده یک پلاک زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک پلاک زمین مسکونی نوبت دوم
 179. مناقصه پروژه تعمیر و تجهیز سینمای فجر... تجدید / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای , مناقصه پروژه تعمیر و تجهیز سینمای فجر... تجدید
 180. مزایده اجاره غرفه های بازارچه فرهنگ- نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره غرفه های بازارچه فرهنگ نوبت دوم
 181. مناقصه احداث پیاده روبلوار ولی عصر- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث پیاده رو بلوار ولی عصر نوبت دوم
 182. مزایده فروش 5 پلاک زمین کاربری کارگاهی / مزایده,مزایده فروش 5 پلاک زمین کاربری کارگاهی
 183. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 4 مساحت 96.06متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 4 مساحت 96.06متر
 184. اصلاحیه مناقصه واگذاری عملیات تکمیلی پروژه سد - اصلاحیه / اصلاحیه, مناقصه واگذاری عملیات تکمیلی پروژه سد - اصلاحیه
 185. مزایده املاک شامل مغازه / مزایده,مزایده املاک شامل مغازه
 186. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف قطعه اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف قطعه اول
 187. مزایده استریفوژ ..... / مزایده, مزایده استریفوژ .....
 188. مزایده تعداد 2773585 سهم از سهام سیمان باقران / مزایده,مزایده تعداد 2773585 سهم از سهام سیمان باقران
 189. مناقصه خرید خدمات پشتیبانی و نگهداری دارایی های رایانه ای نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید خدمات پشتیبانی و نگهداری دارایی های رایانه ای نوبت دوم
 190. مناقصه اجرای عملیات دفن بهداشتی پسماندهای عادی و بیمارستانی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات دفن بهداشتی پسماندهای عادی و بیمارستانی ... نوبت دوم
 191. مناقصه اجرای شبکه روشنایی معابر ورودی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای شبکه روشنایی معابر ورودی نوبت دوم
 192. فراخوان Fast - Temperature Memory Gauge for Slick Line Oper. ... نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان Fast - Temperature Memory Gauge for Slick Line

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...