اطلاعات کلیه مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.6 در سایت

اطلاعات کلیه مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.6 در سایت

 1. مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت بیش از 30 سال / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت بیش از 30 سال
 2. مزایده فروش اقلام ضایعاتی / مزایده ، مزایده فروش اقلام ضایعاتی
 3. مزایده 2 فروند هواپیمای سسنا 185 / آگهی مزایده, مزایده 2 فروند هواپیمای سسنا 185
 4. مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه غذایی .... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه غذایی ....
 5. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 1000مترمربع بخش 4 دانگه / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 1000مترمربع بخش 4 دانگه
 6. مزایده تعدادی گوساله نر قطع شیر و .... / آگهی مزایده, مزایده تعدادی گوساله نر قطع شیر و ....
 7. فراخوان جهت اجرای پروژه های در رشته ابنیه / فراخوان ، فراخوان جهت اجرای پروژه های در رشته ابنیه
 8. فراخوان طراحی ، تهیه مصالح و اجرای ساختمان اداری با مساحت 788 متر مربع / فراخوان , فراخوان طراحی ، تهیه مصالح و اجرای ساختمان اداری با مساحت 788 متر مربع نوبت اول
 9. مناقصه واگذاری ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری بی سیم های ثابت 95.9.6 / مناقصه , مناقصه واگذاری ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری بی سیم های ثابت 95.9.6 نوبت اول
 10. مزایده فروش سهام پتروشیمی اردبیل / مزایده فروش سهام پتروشیمی اردبیل
 11. مناقصهscrew compressor howdwn- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه screw compressor howdwn- نوبت دوم
 12. مناقصه نسبت به خرید 2 دستگاه ارتعاش سنج VIBXPERTI ... / مناقصه نسبت به خرید 2 دستگاه ارتعاش سنج VIBXPERTI ...
 13. مناقصه تامین 14 دستگاه خودرو- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین 14 دستگاه خودرو- نوبت دوم
 14. فراخوان مشارکت در خصوص سرمایه گذاری و اجرای پروژه بازار میوه و تره بار - نوبت دوم / فراخوان مشارکت , فراخوان مشارکت در خصوص سرمایه گذاری و اجرای پروژه بازار میوه و تره بار - نوبت دوم
 15. مزایده خودروی وانت دو کابین / مزایده,مزایده خودروی وانت دو کابین
 16. تجدید مناقصه مقدار 600.000 کیلوگرم شکر / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید مقدار 600.000 کیلوگرم شکر
 17. فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار / فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار
 18. مزایده فروش املاک / مزایده,مزایده فروش املاک
 19. مزایده فروش ضایعات آهن به وزن تقریبی 30 تن / مزایده,مزایده فروش ضایعات آهن به وزن تقریبی 30 تن
 20. مزایده عمومی واگذاری واحد شنوایی سنجی نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری واحد شنوایی سنجی نوبت دوم
 21. مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان انبار نفت شهید دولتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان انبار نفن شهید دولتی نوبت دوم
 22. مناقصه انتخاب مشاور تخصصی در امور تبلیغات قطار شهری / مناقصه انتخاب مشاور تخصصی در امور تبلیغات قطار شهری
 23. مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف / مزایده,مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف
 24. آگهی فراخوان عمومی بهره برداری از اماکن و محلهای تجاری و خدماتی و ... / آگهی فراخوان عمومی بهره برداری از اماکن و محلهای تجاری و خدماتی و ...
 25. مناقصات عمومی اورهال خطوط 63 و 230 کیلو ولت - نوبت دوم / مناقصات اورهال خطوط 63 و 230 کیلو ولت... نوبت دوم
 26. مزایده خودرو نوبت دوم / مزایده , مزایده خودرو نوبت دوم
 27. مزایده فروش سه دستگاه خودرو / مزایده فروش , مزایده فروش سه دستگاه خودرو
 28. مناقصه واگذاری حجمی امور خدمات نظافتی ..... / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری حجمی امور خدمات نظافتی .....
 29. مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس / مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس
 30. مزایده ملک واقع در امامت کلاسه 110.27.910013 / مزایده,مزایده ملک واقع در امامت کلاسه 110.27.910013
 31. مزایده 15/8 صدم یک دانگ مشاع / مزایده,مزایده 15/8 صدم یک دانگ مشاع
 32. مزایده 21/9 صدم از 2 سهم مشاع بایگانی 110.26.930411 / مزایده,مزایده 21/9 صدم از 2 سهم مشاع بایگانی 110.26.930411
 33. مزایده 730 عدد جوراب شلواری دخترانه ... / مزایده 730 عدد جوراب شلواری دخترانه ...
 34. تجدید مناقصه خرید و تحویل لوله چدن داکتیل / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه خرید و تحویل لوله چدن داکتیل
 35. مزایده هفت قطعه زمین اجرای 110.17.950053 / مزایده,مزایده هفت قطعه زمین اجرای 110.17.950053
 36. مزایده فروش املاک در مشهد / مزایده,مزایده فروش املاک در مشهد
 37. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید مدل 1384 تجدید / آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید مدل 1384 تجدید
 38. مزایده 2 سهم مشاع اجرای 110.11.950114 / مزایده,مزایده 2 سهم مشاع اجرای 110.11.950114
 39. مزایده 3 دانگ و 265 هزارم یک دانگ مشاع اجرای 110.8.950643 / مزایده,مزایده 3 دانگ و 265 هزارم یک دانگ مشاع اجرای 110.8.950643
 40. فراخوان مناقصه اجرای عملیات فنس کشی فاز یک / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه اجرای عملیات فنس کشی فاز یک
 41. آگهی شناسایی پیمانکار بهره برداری از سالن پاویون فرودگاه جهت ارائه خدمات CIP / آگهی شناسایی پیمانکار , آگهی شناسایی پیمانکار بهره برداری از سالن پاویون فرودگاه جهت ارائه خدمات CIP
 42. مزایده یک باب خانه کلاسه 9409987700100987 / مزایده,مزایده یک باب خانه کلاسه 9409987700100987
 43. مزایده پلاک مادر کاربری تجاری با عرصه مشاع / مزایده,مزایده پلاک مادر کاربری تجاری با عرصه مشاع
 44. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل به صورت حجمی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور حمل و نقل به صورت حجمی و ...
 45. مزایده یک دستگاه سواری پژو نقره ای / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو نقره ای
 46. فراخوان احداث جاده و محل چاه شرق 009 جنوب کوپال - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان احداث جاده و محل چاه شرق 009 جنوب کوپال - نوبت دوم
 47. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مشاع نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مشاع نوبت دوم
 48. مناقصه امور خدماتی شامل نگهداری ، تنظیف ... - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه امور خدماتی شامل نگهداری ، تنظیف نوبت دوم
 49. مزایده فروش بک قطعه زمین به شماره 65 نوبت اول / مزایده,مزایده فروش بک قطعه زمین به شماره 65 نوبت اول
 50. مزایده اجاره دو دستگاه مینی بوس - نوبت دوم چاپ اول / مزایده,مزایده اجاره دو دستگاه مینی بوس - نوبت دوم چاپ اول
 51. فراخوان تامین مالی جهت ارتقا و بهره برداری از تصفیه خانه و ..... - نوبت سوم / آگهی ارزیابی کیفی فراخوان ,فراخوان تامین مالی جهت ارتقا و بهره برداری از تصفیه خانه و ..... - نوبت سوم
 52. مزایده واگذاری بهره برداری از فضای تبلیغاتی اتوبوسهای تحت نظارت - چاپ اول نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بهره برداری از فضای تبلیغاتی اتوبوسهای تحت نظارت - چاپ اول نوبت دوم
 53. مزایده فروش و اجاره تعدادی از اراضی و املاک کاربری تجاری مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده فروش و اجاره تعدادی از اراضی و املاک کاربری تجاری مسکونی نوبت اول
 54. مزایده فروش املاک / مزایده,مزایده فروش املاک
 55. مزایده آپارتمان مسکونی کلاسه 930241 / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی کلاسه 930241
 56. مزایده اجاره پارکینگ عمومی خودرو سواری / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ عمومی خودرو سواری
 57. فراخوان خریداری جرثقیل 10 تن پشت کامیونی و ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان خریداری جرثقیل 10 تن پشت کامیونی و ... نوبت دوم
 58. مزایده آپارتمان شماره 1333.ج5.94 نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان شماره 1333.ج5.94 نوبت اول
 59. مزایده فروش 220 هزار تن سنگ آهن نرمه مگنتیت معدن چاه گز ... / مزایده فروش 220 هزار تن سنگ آهن نرمه مگنتیت معدن چاه گز ...
 60. مزایده ملک خیابان آیت اله طالقانی شماره 896.ج9.95 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک خیابان آیت اله طالقانی شماره 896.ج9.95 نوبت اول
 61. فراخوان شناسایی جذب سرمایه گذار / فراخوان شناسایی جذب سرمایه گذار
 62. مزایده کلیه دستگاههای کارخانه شن و ماسه ساز / مزایده کلیه دستگاههای کارخانه شن و ماسه ساز
 63. مزایده یک باب منزل مسکونی کلاسه 940142 / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی کلاسه 940142
 64. مزایده پلاک ثبتی 1871/226 کلاسه 219.ج6.95 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1871/226 کلاسه 219.ج6.95 نوبت اول
 65. فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت انجام خدمات مهندسی ( پایش کیفی سد مهاباد ) نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران , فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت انجام خدمات مهندسی ( پایش کیفی سد مهاباد ) نوبت دوم
 66. مناقصه عملیات تخلیه، بارگیری و کیسه گیری مقدار 200 هزار تن انواع کود شیمیایی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عملیات تخلیه، بارگیری و کیسه گیری مقدار 200 هزار تن انواع کود شیمیایی - نوبت دوم
 67. مناقصه انجام خدمات عمومی (پشتیبانی و خدماتی) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات عمومی (پشتیبانی و خدماتی)
 68. مزایده فروش خانه های سازمانی / مزایده,فروش خانه های سازمانی
 69. مزایده اجاره یک باب سینما / مزایده , مزایده اجاره یک باب سینما
 70. مزایده ششدانگ منزل کلاسه 9400240 / مزایده,مزایده ششدانگ منزل کلاسه 9400240
 71. مناقصه پیاده روسازی معابر و ... / مناقصه, مناقصه پیاده روسازی معابر و ...
 72. مزایده یک قطعه زمین با کاربریی مسکونی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با کاربریی مسکونی
 73. مناقصه خرید کلمپ های اتصال و ارتباط تجهیزات / آگهی مناقصه , مناقصه خرید کلمپ های اتصال و ارتباط تجهیزات
 74. مناقصه پروژه اجرای شبکه توزیع و تغذیه و ساخت و نصب انشعابات (فولادی و پلی اتیلن)...نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه اجرای شبکه توزیع و تغذیه و ساخت و نصب انشعابات (فولادی و پلی اتیلن)...نوبت دوم
 75. مزایده آپارتمان ملکی اجرایی 950607 نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان ملکی اجرایی 950607 نوبت اول
 76. عرضه سهام و دارایی مجتمع صنعتی اسفراین ..... / خلاصه آگهی عرضه , عرضه سهام و دارایی مجتمع صنعتی اسفراین .....
 77. مزایده یک قطعه زمین مسکونی اجرایی 8909987646401100 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی اجرایی 8909987646401100 نوبت اول
 78. مزایده فروش اتومبیل های زاید دو دستگاه مزدا دو کابین / مزایده , مزایده فروش اتومبیل های زاید دو دستگاه مزدا دو کابین
 79. مزایده یک باب خانه ویلایی قدیمی پرونده 9309987610600460 / مزایده,مزایده یک باب خانه ویلایی قدیمی پرونده 9309987610600460
 80. مزایده یک باب منزل ویلایی مسکونی اجرایی 930866 / مزایده,مزایده یک باب منزل ویلایی مسکونی اجرایی 930866
 81. مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان اداری / مزایده,مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان اداری
 82. فراخوان منظور راه اندازی ، بروز رسانی و خرید سیستم دوربین های مداربسته و ....نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار , فراخوان منظور راه اندازی ، بروز رسانی و خرید سیستم دوربین های مداربسته و ....نوبت دوم
 83. مناقصه ارتقا نرم افزار MILESTONE / مناقصه ، مناقصه ارتقا نرم افزار MILESTONE
 84. مناقصه واگذاری عملیات احداث جدولگذاری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات احداث جدولگذاری - نوبت دوم
 85. مناقصه اجرای شبکه 20 کیلوولت هوایی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای شبکه 20 کیلوولت هوایی
 86. مناقصه دستگاه STUD WELDER MACHINE ..... 95.9.6 / مناقصه عمومی, مناقصه دستگاه STUD WELDER MACHINE .....95.9.6
 87. مناقصه تامین سررسید قطع رقعی / آگهی مناقصه,مناقصه تتامین سررسید قطع رقعی
 88. مزایده اجاره و بهره برداری از 3 مجموعه تفریحی سایت قایق سواری و رستوران / آگهی مزایده , مزایده اجاره و بهره برداری از 3 مجموعه تفریحی سایت قایق سواری و رستوران
 89. مناقصه عملیات اجرایی تکمیل ساختمانهای نیمه کاره / مناقصه عملیات اجرایی تکمیل ساختمانهای نیمه کاره
 90. مناقصه تامین , حمل مصالح و اجرای پوشش ضد حریق اسکلت فلزی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین , حمل مصالح و اجرای پوشش ضد حریق اسکلت فلزی - نوبت دوم
 91. مناقصه طراحی و پیاده روسازی تجهیزات و زیرساخت فیزیکی مرکز داده / مناقصه طراحی و پیاده روسازی تجهیزات و زیرساخت فیزیکی مرکز داده
 92. مزایده بخش دندانپزشکی درمانگاه / مزایده بخش دندانپزشکی درمانگاه
 93. مناقصه خرید 1250 متر لوله پلی اتیلن تک جداره / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 1250 متر لوله پلی اتیلن تک جداره
 94. مزایده واگذاری پایانه کانتینری / مزایده واگذاری پایانه کانتینری
 95. مناقصه گچبری شبستان آستان متبرکه-95.9.6 / آگهی مناقصه , مناقصه گچبری شبستان آستان -95.9.6
 96. مزایده فروش محصولات مرکبات تولیدی سال 95 / آگهی مزایده , مزایده فروش محصولات مرکبات تولیدی سال 95
 97. مزایده عمومی فروش اقلام مستهلک / مزایده,مزایده عمومی فروش اقلام مستهلک
 98. مزایده واگذاری 11 واحد آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری 11 واحد آپارتمان مسکونی
 99. مناقصه درزگیری آسفالت سطح محدود / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه درزگیری آسفالت سطح محدود
 100. تجدید مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از جایگاه های شرکتی تک منظوره- نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان مناقصات عمومی, مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از جایگاه های شرکتی یک منظوره - نوبت دوم
 101. فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه مجموعه مسکونی خیابان صائب / فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت ,فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه مجموعه مسکونی خیابان صائب
 102. آگهی مناقصه احداث ساختمان مدیریت شعب بانک- نوبت دوم / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه احداث ساختمان مدیریت شعب بانک- نوبت دوم
 103. مناقصه تهیه تجهیزات و سیم کشی سیم محافظ حاوی فیبر نوری- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه تجهیزات و سیم کشی سیم محافظ حاوی فیبر نوری نوبت دوم
 104. مزایده یک قطعه زمین تحت قسمتی از پلاک 2696 فرعی مفروز - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده یک قطعه زمین تحت قسمتی از پلاک 2696 فرعی مفروز - نوبت دوم
 105. مزایده فروش اقلام اسقاطی و خارج از رده- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام اسقاطی و خارج از رده- نوبت دوم
 106. مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه شرکتی دامغان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه شرکتی دامغان نوبت دوم
 107. فراخوان مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آبادان نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آبادان نوبت دوم
 108. فراخوان مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بهبهان نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بهبهان نوبت دوم
 109. فراخوان مناقصه نظافت سالنهای نمایشگاهی و کل محوطه و پارکینگ ها نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه نظافت سالنهای نمایشگاهی و کل محوطه و پارکینگ ها نوبت دوم
 110. فراخوان مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم
 111. مناقصه تامین خط تولید ، نصب و راه اندازی تجهیزات و انجام عملیات خردایش....- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین خط تولید ، نصب و راه اندازی تجهیزات و انجام عملیات خردایش....- نوبت دوم
 112. مناقصه تهیه و نصب و عایق های فشار قوی تجهیزات 20 کیلو ولت شامل بوشینگ ها....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه و نصب و عایق های فشار قوی تجهیزات 20 کیلو ولت شامل بوشینگ ها.... نوبت دوم
 113. مناقصه تامین تجهیزات ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی سامانه های اطلاع رسانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین تجهیزات ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی سامانه های اطلاع رسانی - نوبت دوم
 114. مناقصه خدمات اجاره 6 دستگاه مینی بوس کولردار ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خدمات اجاره 6 دستگاه مینی بوس کولردار ...- نوبت دوم
 115. مزایده ششدانگ یکباب خانه با عرصه 95.11مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با عرصه 95.11مترمربع
 116. مناقصه خرید پره های ردیف 28 روتور توربین فشار متوسط / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید پره های ردیف 28 روتور توربین فشار متوسط
 117. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن
 118. مزایده فروش اموال اسقاطی و ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش اموال اسقاطی و ضایعاتی
 119. فراخوان شناسایی و ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار / فراخوان عمومی, فراخوان شناسایی و ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار
 120. مزایده بهره برداری جایگاه سوخت CNG / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری جایگاه سوخت CNG
 121. اصلاحیه مناقصه اجرای مخزن 2000 مترمکعبی به همراه خط انتقال فولادی -اصلاحیه / اصلاحیه , فراخوان مناقصه اجرای مخزن 2000 مترمکعبی به همراه خط انتقال فولادی ...-اصلاحیه
 122. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 28615/7022 بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 28615/7022 بخش دو
 123. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان یکباب خانه / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان یکباب خانه
 124. مزایده ششدانگ اپارتمان 174/99مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 174/99مترمربع نوبت اول
 125. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه دو تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه دو تفکیکی
 126. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک نوبت دوم
 127. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 248.96مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 248.96مترمربع
 128. مزایده برنامه نویسی PLC ... / مزایده,مزایده برنامه نویسی PLC
 129. مزایده ششدانگ اپارتمان جنوب غربی طبقه چهارم 73.54متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان جنوب غربی طبقه چهارم 73.54متر
 130. مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب
 131. فراخوان مطالعات آماربرداری محدوده مطالعاتی حوضه آبریز بلوچستان جنوبی / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان مطالعات آماربرداری محدوده مطالعاتی حوضه آبریز بلوچستان جنوبی
 132. مزایده اتومبیل آوانته / آگهی مزایده,مزایده اتومبیل آوانته
 133. مزایده سرخ کن رومیزی اندویل ... / مزایده, مزایده سرخ کن رومیزی اندویل ...
 134. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری زانتیا مدل 1385 نقره ای رنگ ... 95.9.6 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری زانتیا مدل 1385 نقره ای رنگ ... 95.9.6
 135. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه ویلا / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه ویلا
 136. مناقصه تامین تجهیزات صوتی و تصویری / مناقصه , مناقصه تامین تجهیزات صوتی و تصویری
 137. مزایده اقلام از رده خارج و مستعمل شامل سنگ رومیزی برقی و تسمه کش مستعمل... / مزایده , مزایده اقلام از رده خارج و مستعمل شامل سنگ رومیزی برقی و تسمه کش مستعمل...
 138. مزایده یک دستگاه خودروی سواری ماکسیما مدل 89 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری ماکسیما مدل 89
 139. مزایده فروش حدود 29 تن آهن آلات که به صورت مستعمل و ضایعاتی / مزایده, مزایده فروش حدود 29 تن آهن آلات که به صورت مستعمل و ضایعاتی
 140. مزایده تعدادی از املاک مسکونی و تجاری منطقه هشت / مزایده,مزایده تعدادی از املاک مسکونی و تجاری منطقه هشت
 141. مزایده اجاره رستوران نور / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره رستوران نور
 142. مناقصه احداث ادامه کانال بتنی نهر .. 95/9/6 / آگهی مناقصه , مناقصه احداث ادامه کانال بتنی نهر .. 95/9/6
 143. مزایده فروش 5 دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده فروش 5 دستگاه آپارتمان
 144. مزایده واگذاری کاربری متعارف و متداول هتلی / مزایده , مزایده واگذاری کاربری متعارف و متداول هتلی
 145. مزایده یک واحد گاوداری کلاسه 1.94 / مزایده,مزایده یک واحد گاوداری کلاسه 1.94
 146. اجاره تعدادی از اماکن مازاد بر نیاز خود / اجاره تعدادی از اماکن مازاد بر نیاز خود
 147. مزایده لوله های فرسوده 2 اینچ حدود 5 تن و لوله های 15،8،14 اینچ به بالا 5 تن .... / مزایده , مزایده لوله های فرسوده 2 اینچ حدود 5 تن و لوله های 15،8،14 اینچ به بالا 5 تن ....
 148. مزایده فروش معدن سنگ / مزایده , مزایده فروش معدن سنگ
 149. تهیه غذای گرم جهت پرسنل ساختمان اداری مرکزی و انبار مراکز ... / تهیه غذای گرم جهت پرسنل ساختمان اداری مرکزی و انبار مراکز ...
 150. فراخوان نسبت به اجرای عملیات مربوط به طراحی و راه اندازی زیرساخت / فراخوان نسبت به اجرای عملیات مربوط به طراحی و راه اندازی زیرساخت
 151. مناقصه اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی و بخشی از نازک کاری ساختمان ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی و بخشی از نازک کاری ساختمان ...
 152. مزایده یک واحد آپارتمان اداری 95.9.6 / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان اداری 95.9.6
 153. فراخوان Parts For Security Core Barrel Adjustable Head / فراخوان Parts For Security Core Barrel Adjustable Head
 154. فراخوان Fast - Temperature Memory Gauge ... / فراخوان , فراخوان Fast - Temperature Memory Gauge ...
 155. مناقصه تهیه و تحویل مهر ژلاتینی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و تحویل مهر ژلاتینی نوبت دوم
 156. سرمایه گذاری پروژه احداث دانشکده پیراپزشکی و .... نوبت دوم / سرمایه گذاری پروژه احداث دانشکده پیراپزشکی و .... نوبت دوم
 157. مناقصه اجرای سنگ فرش بلوار اصلی هفت جوی با اجرای تاسیسات روشنایی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای سنگ فرش بلوار اصلی هفت جوی با اجرای تاسیسات روشنایی... نوبت دوم
 158. تجدید مناقصه خرید 580 دستگاه خازن 217 ، 200 و 100 کیلووار 95.9.6 / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,تجدید مناقصه خرید 580 دستگاه خازن 217 ، 200 و 100 کیلووار 95.9.6
 159. مزایده مقادیری شیرآلات و چینی آلات بهداشتی و... 95.9.6 / آگهی مزایده عمومی , مزایده مقادیری شیرآلات و چینی آلات بهداشتی و... 95.9.6
 160. فراخوان مناقصه ارائه خدمات تنظیفات ادارات و ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ارائه خدمات تنظیفات ادارات و ... نوبت دوم
 161. مزایده استانی املاک مازاد بانک ملی ایران 95.9.6 / مزایده,مزایده استانی املاک مازاد بانک ملی ایران 95.9.6
 162. فراخوان تعمیرات کلی مدرسه سمیه جزیره خارک نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان تعمیرات کلی مدرسه سمیه جزیره خارک نوبت دوم
 163. آگهی مناقصه عمومی بیمه گروهی درمان تکمیلی / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی بیمه گروهی درمان تکمیلی
 164. مزایده فروش 19 قطعه زمین مسکونی و یک واحد اپارتمان / مزایده,مزایده فروش 19 قطعه زمین مسکونی و یک واحد اپارتمان
 165. فراخوان واگذاری به صورت اجاره (مجتمع خود اشتغالی گوراب زرمیخ ..... / آگهی فراخوان, فراخوان واگذاری به صورت اجاره (مجتمع خود اشتغالی گوراب زرمیخ .....
 166. مناقصه اجرای عملیات بنایی جهت اجرای چاهک آسانسور.... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات بنایی جهت اجرای چاهک آسانسور....
 167. مزایده کاوه صندوق نسوز ... / مزایده کاوه صندوق نسوز ...
 168. مناقصه خرید ماده شیمیایی دومولسی فایر / مناقصه , مناقصه خرید ماده شیمیایی دومولسی فایر نوبت اول
 169. مناقصه خرید BUTTERFLY VALVE / مناقصه , مناقصه خرید BUTTERFLY VALVE نوبت اول
 170. آگهی مناقصه پروژه کاهش تلفات شهرستان امیدیه نوبت دوم / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه پروژه کاهش تلفات شهرستان امیدیه نوبت دوم
 171. آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران , جهت بازسازی 8 ردیف پره ثابت و متحرک ... / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران , جهت بازسازی 8 ردیف پره ثابت و متحرک ...
 172. تجدید فراخوان عملیات اجرایی احداث خطوط انتقال آب چدن داکتیل به قطر 1200 میلیمتر / آگهی تجدید فراخوان,،فراخوان عملیات اجرایی احداث خطوط انتقال آب چدن داکتیل به قطر 1200 میلیمتر
 173. مناقصه حمل . اجرای آسفالت , معابر , ترمیم نوار حفاری .... / آگهی مناقصه , مناقصه حمل . اجرای آسفالت , معابر , ترمیم نوار حفاری ....
 174. آگهی فراخوان عمومی نسبت به انتخاب مشاور ...- نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی،آگهی مزایده عمومی نسبت به انتخاب مشاور ...- نوبت دوم
 175. تجدید مزایده یک دستگاه مزدا تک کابین و ... 95.9.6 / تجدید آگهی مزایده یک دستگاه مزدا تک کابین و ... 95.9.6
 176. فراخوان مناقصه تامین PART FORING ERSOL نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین PART FORING ERSOL نوبت دوم
 177. مزایده فروش ضایعات شامل آهن آلات، پلاستیک، و... / مزایده , مزایده فروش ضایعات شامل آهن آلات، پلاستیک، و... نوبت اول
 178. مزایده عمومی واگذاری سوله شرقی پایانه مرکز به صورت اجاره 95.9.6 / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری سوله شرقی پایانه مرکز به صورت اجاره 95.9.6
 179. مزایده یک دستگاه سواری پراید جی تی ایکس یشمی / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پراید جی تی ایکس یشمی
 180. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان تاسیسات بیخوش نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان تاسیسات بیخوش نوبت دوم
 181. مزایده کانتینر فلزی 2- کانکس 3- تانکر حمل آب / مزایده,مزایده کانتینر فلزی 2- کانکس 3- تانکر حمل آب
 182. همایش بازار سرمایه بین المللی بازدید از بورس ها و نهادهای مالی ژاپن - توکیو / همایش بازار سرمایه بین المللی بازدید از بورس ها و نهادهای مالی ژاپن - توکیو
 183. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 85/90متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 85/90متر
 184. مزایده ششدانگ یکباب خانه فاقد مساحت قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه فاقد مساحت قطعه اول تفکیکی
 185. مزایده زمین با بنای احداثی در ان پلاک 2365 و 2608 فرعی / مزایده,مزایده زمین با بنای احداثی در ان پلاک 2365 و 2608 فرعی
 186. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 86.97مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 86.97مترمربع
 187. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه چهار بخش یازده / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...