اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.04 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.04 در سایت

 1. مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز 95.9.4 / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز 95.9.4
 2. مزایده ملک یک قطعه زمین زراعی / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین زراعی
 3. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه محوطه / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه محوطه
 4. مزایده سرقفلی مغازه کلاسه 950102 ج م 35 نوبت دوم / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه کلاسه 950102 ج م 35 نوبت دوم
 5. مزایده یکباب حیاط مسکونی عرصه 270متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب حیاط مسکونی عرصه 270متر نوبت اول
 6. مزایده ملک مسکونی با اعیان 120متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی با اعیان 120متر نوبت اول
 7. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه به انضمام عرصه سه باب مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه به انضمام عرصه سه باب مغازه
 8. مزایده 450متر زمین صیفی کاری / مزایده,مزایده 450متر زمین صیفی کاری
 9. مزایده ششدانگ زمین و یک دستگاه موتوربرق دیزل / مزایده,مزایده ششدانگ زمین و یک دستگاه موتوربرق دیزل
 10. مزایده ملک با عرصه 233.6مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه 233.6مترمربع نوبت دوم
 11. مزایده اپارتمان به مساحت 75متر / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 75متر
 12. مناقصه اجرای ساختمان دهیاری 95.9.4 / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای ساختمان دهیاری نوبت اول 95.9.4
 13. تجدید مزایده نسبت به اجاره سالن ورزشی قاسم آباد نوبت دوم / تجدید مزایده , تجدید مزایده نسبت به اجاره سالن ورزشی قاسم آباد نوبت دوم
 14. تجدید مزایده اجاره ایستگاه های تفکیک از مبدا شهر سبزوار - نوبت دوم / تجدید مزایده ,تجدید مزایده اجاره ایستگاه های تفکیک از مبدا شهر سبزوار - نوبت دوم
 15. مزایده دو سهم مشاع از نه سهم پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از نه سهم پلاک ثبتی نوبت دوم
 16. مزایده ملک اپارتمانی بخش یک سنندج 187.71متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک اپارتمانی بخش یک سنندج 187.71متر نوبت اول
 17. مناقصه احداث محور بزنوید دستگرد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث محور بزنوید دستگرد نوبت دوم
 18. مناقصه تهیه و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق
 19. مزایده لوازم ماشین تولید مکانیزه خرپای تیرچه / مزایده, مزایده لوازم ماشین تولید مکانیزه خرپای تیرچه
 20. مزایده یک قبضه اسلحه شکاری / مزایده, مزایده یک قبضه اسلحه شکاری
 21. مزایده ششدانگ زمین با عرصه 288.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با عرصه 288.5متر
 22. مزایده یک دستگاه بچینگ نیم مترمکعبی .... / مزایده, مزایده یک دستگاه بچینگ نیم مترمکعبی ...
 23. مزایده یک دستگاه خمیر همزن برقی ..... / مزایده, مزایده یک دستگاه خمیر همزن برقی .....
 24. مزایده ششدانگ زمین با قدمت بیش از 35 سال / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با قدمت بیش از 35 سال
 25. مزایده چهارده هفتاد و دوم از پلاک 2 فرعی از 826 اصلی / مزایده,مزایده چهارده هفتاد و دوم از پلاک 2 فرعی از 826 اصلی
 26. مزایده فروش 52 قطعه زمین و 13 باب سرقفلی مغازه و 7 باب اپارتمان نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 52 قطعه زمین و 13 باب سرقفلی مغازه و 7 باب اپارتمان نوبت دوم
 27. مناقصه طراحی ، چاپ و نصب بنر های سازمان / مناقصه , مناقصه طراحی ، چاپ و نصب بنر های سازمان نوبت اول
 28. مزایده بهره برداری از مجموعه استخر و سونای مروارید / مزایده , مزایده بهره برداری از مجموعه استخر و سونای مروارید نوبت اول
 29. مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات کلیه ساختمانهای اداری... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات کلیه ساختمانهای اداری...
 30. مناقصه تکمیل سالن ورزشی قلعه سنگی تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سالن ورزشی قلعه سنگی تجدید نوبت دوم
 31. فراخوان مناقصه اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهر بستک نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,فراخوان مناقصه اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهر بستک نوبت دوم
 32. مناقصه جدولگذاری معابر سطح شهر کهریزک و جاده قم تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری معابر سطح شهر کهریزک و جاده قم تجدید نوبت دوم
 33. فراخوان عملیات تهیه مصالح ، بهسازی و اصلاح سیستم سرمایش و گرمایش... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان عملیات تهیه مصالح ، بهسازی و اصلاح سیستم سرمایش و گرمایش... نوبت دوم
 34. مزایده واگذاری اجاره فروشگاه داخل بند زندان / مزایده,مزایده واگذاری اجاره فروشگاه داخل بند زندان
 35. مزایده ملک با عرصه 244مترمربع / مزایده,مزایده ملک با عرصه 244مترمربع
 36. مزایده 15.8 صدم یک دانگ مشاع از سه دانگ ملک / مزایده,مزایده 15.8 صدم یک دانگ مشاع از سه دانگ ملک
 37. مزایده 21.9 صدم از 2 سهم مشاع از 6 سهم عرصه صد متر / مزایده,مزایده 21.9 صدم از 2 سهم مشاع از 6 سهم عرصه صد متر
 38. مزایده 730 عدد جوراب شلواری و ... / مزایده , مزایده 730 عدد جوراب شلواری و ...
 39. مزایده واگذاری کارخانه سنگ شکن 95.9.4 / آگهی مزایده , مزایده واگذاری کارخانه سنگ شکن 95.9.4
 40. مناقصه ساخت و تکمیل ساختمان اداره برق تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه ساخت و تکمیل ساختمان اداره برق تجدید نوبت دوم
 41. فراخوان احداث جاده و محل چاه شرق 009 جنوب کوپال 95.9.3 / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان احداث جاده و محل چاه شرق 009 جنوب کوپال 95.9.3
 42. مناقصه خرید، نصب، تست و راه اندازی سامانه هوشمند الکترونیکی حفاظت فیزیکی ساختمان تمدید / مناقصه , مناقصه خرید، نصب، تست و راه اندازی سامانه هوشمند الکترونیکی حفاظت فیزیکی ساختمان تمدید
 43. مناقصه امور خدماتی شامل نگهداری ، تنظیف / مناقصه , مناقصه امور خدماتی شامل نگهداری ، تنظیف نوبت اول
 44. اصلاحیه مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک ملایر-اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک ملایر - اصلاحیه
 45. مزایده منزل مسکونی با عرصه دویست و ده متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه دویست و ده متر
 46. مزایده فروش موتورسیکلت / مزایده,مزایده فروش موتورسیکلت
 47. مزایده یک دستگاه تانک ذخیره مواد نفتی با ورق st37 / مزایده,مزایده یک دستگاه تانک ذخیره مواد نفتی با ورق st37
 48. مزایده فروش 5 عدد شماره تلفن های / مزایده,مزایده فروش 5 عدد شماره تلفن های
 49. مزایده پلاک شماره دو متراژ 234.49متر / مزایده,مزایده پلاک شماره دو متراژ 234.49متر
 50. تجدید مناقصه عمومی احداث ساختمان استراحتگاه رانندگان در انبار نفت ....نوبت دوم / مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی احداث ساختمان استراحتگاه رانندگان در انبار نفت ....نوبت دوم
 51. مزایده اجرای پروژه جمع آوری درختان شکسته و خطر آفرین تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجرای پروژه جمع آوری درختان شکسته و خطر آفرین تجدید نوبت دوم
 52. مزایده ششدانگ زمین قطعه 52 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 52 تفکیکی
 53. مناقصه احداث پارک حاشیه و ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث پارک حاشیه و ...
 54. مزایده یک قطعه زمین 142مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 142مترمربع
 55. مزایده یک قطعه زمین محصور مساحت 184.20متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محصور مساحت 184.20متر نوبت اول
 56. مزایده یک قطعه باغ مرکبات / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مرکبات
 57. مزایده عمومی واحد تزریقات مرکز آموزشی درمانی - نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده عمومی واحد تزریقات مرکز آموزشی درمانی - نوبت دوم
 58. مزایده پلاک ثبتی 44/3547 بخش چهار نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 44/3547 بخش چهار نوبت اول
 59. مزایده یک باب غرفه حمل و نقلی شماره 3 سالن کوثر / آگهی مزایده, مزایده یک باب غرفه حمل و نقلی شماره 3 سالن کوثر
 60. مزایده محل غرفه تنقلاتی نوبت دوم / مزایده محل غرفه تنقلاتی نوبت دوم
 61. مزایده ، نصب و امتیاز امتیاز بهره برداری از 15 سازه عرشه نوبت دوم / مزایده امتیاز ، نصب و امتیاز امتیاز بهره برداری از 15 سازه عرشه... نوبت دوم
 62. مناقصه تهیه تابلوهای اخطاری ، انتظامی و اطلاعاتی .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه تابلوهای اخطاری ، انتظامی و اطلاعاتی .... نوبت دوم
 63. مزایده ششدانگ زمین جای خانه 370.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین جای خانه 370.30متر
 64. مزایده فروش خودرو سواری پژو پارس نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پژو پارس نوبت دوم
 65. مزایده فروش یکدستگاه موتور برق نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه موتور برق نوبت دوم
 66. مزایده فروش یک دستگاه ساب نواری 12 کله نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه ساب نواری 12 کله
 67. مزایده قسمتی از پلاک ثبتی 4071/2070 نوبت اول / مزایده,مزایده قسمتی از پلاک ثبتی 4071/2070 نوبت اول
 68. مزایده خودرو پراید 131 / مزایده,مزایده خودرو پراید 131
 69. مناقصه اجرای تاسیسات شهرداری شامل خرید و نصب چیلر و هواساز و متعلقات آن .... / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه اجرای تاسیسات شهرداری شامل خرید و نصب چیلر و هواساز و متعلقات آن ....
 70. مزایده تعداد 85 عدد بشکه 220 لیتری مخزن روغن و چسب..... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده تعداد 85 عدد بشکه 220 لیتری مخزن روغن و چسب.....
 71. مزایده یک دستگاه باسکول زمینی دیجیتال و ... / مزایده , مزایده یک دستگاه باسکول زمینی دیجیتال و ...
 72. مزایده واگذاری امتیاز پروژه سیستم تبلیغات شهری نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امتیاز پروژه سیستم تبلیغات شهری نوبت دوم
 73. مزایده اتومبیل سواری پراید 1389 / مزایده, مزایده اتومبیل سواری پراید 1389
 74. مزایده املاک مازاد کاربری خدماتی رفاهی دامداری / مزایده,مزایده املاک مازاد کاربری خدماتی رفاهی دامداری
 75. مزایده عمومی واگذاری واحد شنوایی سنجی / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری واحد شنوایی سنجی
 76. مزایده 4 عدد درب ورودی آپارتمان نوبت اول / مزایده,مزایده 4 عدد درب ورودی آپارتمان نوبت اول
 77. مناقصه واگذاری حجمی زمانی جایگاه شرکتی گناوه نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه واگذاری حجمی زمانی جایگاه شرکتی گناوه نوبت دوم
 78. مزایده واگذاری محل یک دستگاه کانکس نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری محل یک دستگاه کانکس نوبت دوم
 79. تجدید مناقصه اجرای دیوار ساحلی و پل بتنی نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای دیوار ساحلی و پل بتنی نوبت دوم
 80. مزایده بوفه و انتشارات کافی شاپ / آگهی مزایده,مزایده بوفه و انتشارات کافی شاپ
 81. مزایده یک دستگاه پرس ضربه ای لنگ ثابت کارکرده نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه پرس ضربه ای لنگ ثابت کارکرده نوبت دوم
 82. مزایده دستگاه تزریق پلاستیک / مزایده,مزایده دستگاه تزریق پلاستیک
 83. مناقصه به روز رسانی سیستم سیموله / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه به روز رسانی سیستم سیموله
 84. مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سبک با راننده مورد نیاز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سبک با راننده مورد نیاز نوبت دوم
 85. فراخوان تجهیزات هیدرومکانیکال نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران,فراخوان تجهیزات هیدرومکانیکال نوبت دوم
 86. مناقصه بازسازی غلطک های واحد آهک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه بازسازی غلطک های واحد آهک نوبت دوم
 87. فراخوان خرید خدمات مشاوره مطالعات مرحله اول و دوم شهرسازی شهرک صنعتی...نوبت دوم / آگهی فراخوان انتخاب مشاور , فراخوان خرید خدمات مشاوره مطالعات مرحله اول و دوم شهرسازی شهرک صنعتی...نوبت دوم
 88. تجدید مناقصه خرید کنتور نوبت دوم / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید کنتور نوبت دوم
 89. مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات ساختمانهای مناطق شهرداری... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات ساختمانهای مناطق شهرداری...
 90. فراخوان آلومینیوم نیمکره / فراخوان, فراخوان آلومینیوم نیمکره
 91. مناقصه تامین تجهیزات ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی سامانه های اطلاع رسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین تجهیزات ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی سامانه های اطلاع رسانی
 92. فراخوان تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا ... - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران کمپ های مسکونی -نوبت دوم
 93. فراخوان احداث باند دوم محور لار- بندرعباس ...- نوبت دوم / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان احداث باند دوم محور لار- بندرعباس
 94. فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه طبخ ؛ توزیع و سرو سه وعده غذا - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) , فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه طبخ ؛ توزیع و سرو سه وعده غذا نوبت دوم
 95. فراخوان واگذاری امور تنظیفات ، آبدارخانه ها و نگهداری فضای سبز / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان واگذاری امور تنظیفات ، آبدارخانه ها و نگهداری فضای سبز
 96. مناقصه خرید میز تست بنچ PSV-SHUT OFF VALVE نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید میز تست بنچ PSV-SHUT OFF VALVE نوبت دوم
 97. فراخوان واگذاری خدمات فنی و پشتیبانی منطقه تهران / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان واگذاری خدمات فنی و پشتیبانی منطقه تهران
 98. مناقصه تهیه و تحویل مهر ژلاتینی 95.9.4 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و تحویل مهر ژلاتینی 95.9.4 نوبت اول
 99. فراخوان تامین تجهیزات ، احداث و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی / فراخوان , فراخوان تامین تجهیزات ، احداث و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی
 100. فراخوان ساخت یک ماکت / فراخوان , فراخوان ساخت یک ماکت
 101. ارزیابی کیفی SHEETS AND PLATES نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , ارزیابی کیفی SHEETS AND PLATES نوبت دو
 102. فراخوان سند بلاست و رنگ آمیزی و کولینگ فومینگ مخزن شماره 13 انبار / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان سند بلاست و رنگ آمیزی و کولینگ فومینگ مخزن شماره 13 انبار نوبت اول
 103. مزایده ششدانگ زمین مساحت 52599.60متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 52599.60متر نوبت اول
 104. فراخوان واگذاری امور دفتری ( ماشین نویسی , پانچیست ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان واگذاری امور دفتری ( ماشین نویسی , پانچیست ...
 105. فراخوان مناقصه الکترو پمپ واحد تبدیل کاتالیستی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه الکترو پمپ واحد تبدیل کاتالیستی نوبت اول
 106. مناقصه عملیات اجرایی حفر تعداد 7 حلقه چاه نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی حفر تعداد 7 حلقه چاه نوبت دوم
 107. مناقصه توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق ایلام ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق ایلام ...
 108. مزایده یکباب ساختمان مسکونی دو طبقه / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی دو طبقه
 109. مزایده ملک به مساحت 100متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 100متر
 110. مناقصه عمومی خرید تعداد 1000 دستگاه برقگیر ....- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید تعداد 1000 دستگاه برقگیر ....نوبت دوم
 111. مزایده فروش ساختمانی به مساحت 870مترمربع نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش ساختمانی به مساحت 870مترمربع نوبت سوم
 112. مناقصه انجام پروژه های لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام پروژه های لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم
 113. مناقصه انجام امور خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی / مناقصه عمومی,مناقصه انجام امور خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی
 114. مناقصه تهیه و حمل لوله پلی اتیلن - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه و حمل لوله پلی اتیلن به قطر 75 و 400 میلیمتر -نوبت دوم
 115. مزایده سند ثبتی پلاک 2779 فرعی از 1 اصلی / مزایده,مزایده سند ثبتی پلاک 2779 فرعی از 1 اصلی
 116. مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یک دستگاه تابلو نمایشگر الکترونیکی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یک دستگاه تابلو نمایشگر الکترونیکی نوبت دوم
 117. مزایده فروش 6 دستگاه خودرو نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش 6 دستگاه خودرو نوبت دوم
 118. مزایده منزل مسکونی با عرصه 24متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 24متر
 119. مزایده واگذاری اجاره مجموعه ورزشی شهرک صنعتی توس / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره مجموعه ورزشی شهرک صنعتی توس
 120. جشنواره نوروزی موسسه خیریه / جشنواره نوروزی موسسه خیریه
 121. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 72.77مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 72.77مترمربع
 122. مزایده اپارتمان با سه متر و 4 دسی متر بالکن / مزایده,مزایده اپارتمان با سه متر و 4 دسی متر بالکن
 123. مزایده ششدانگ اپارتمان 110.47مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 110.47مترمربع
 124. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش هفت تهران / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش هفت تهران
 125. مزایده اپارتمان شمال غرب طبقه چهارم / مزایده,مزایده اپارتمان شمال غرب طبقه چهارم
 126. مزایده ششدانگ یکباب خانه 269.75متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 269.75متر نوبت اول
 127. مناقصه ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ارزیابی کیفی و فنی , مناقصه ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه نوبت دوم
 128. مزایده ششدانگ مغازه مساحت 28/52متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 28/52متر
 129. فراخوان ارزیابی کیفیت تامین و راهبری وسایط نقلیه سبک و سنگین -نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفیت تامین و راهبری وسایط نقلیه سبک و سنگین نوبت دوم
 130. فراخوان روغن ترانس (سیلیکون ) - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان روغن ترانس (سیلیکون ) نوبت دوم
 131. مزایده 120 سهم از 504 سهم از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 120 سهم از 504 سهم از پلاک ثبتی
 132. تمدید فراخوان شناسایی پیمانکار طراحی، اجرا و راه اندازی اتوماسیون صنعتی نیروگاه / فراخوان,تمدید فراخوان شناسایی پیمانکار طراحی، اجرا و راه اندازی اتوماسیون صنعتی نیروگاه
 133. مزایده 4 فقره سیم کارت / مزایده,مزایده 4 فقره سیم کارت
 134. مزایده پلاک ثبتی بخش 11 ثبت ملک شمیران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 11 ثبت ملک شمیران
 135. مزایده تانکر 2000 لیتری نصب ارابه ... / مزایده تانکر 2000 لیتری نصب ارابه ...
 136. مناقصه تهیه , حمل و نصب سوله سالن ورزشی کت بهمئی ... / مناقصه , مناقصه تهیه , حمل و نصب سوله سالن ورزشی کت بهمئی ...
 137. فراخوان شناسایی احداث و تکمیل تعدادی از پروژه / فراخوان , فراخوان شناسایی احداث و تکمیل تعدادی از پروژه
 138. مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 / مزایده یک دستگاه سواری پژو 405
 139. فراخوان خرید کنترل ولو 24 اینچ گاز به فلر - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان خرید کنترل ولو 24 اینچ گاز به فلر - نوبت دوم
 140. مزایده فروش 4 دستگاه خودرو / مزایده ,مزایده فروش 4 دستگاه خودرو
 141. مزایده ششدانگ اپارتمان واحد 4 طبقه چهارم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان واحد 4 طبقه چهارم
 142. فراخوان ارزیابی کیفی P/F HALLIBURTON WIRELINE RETRIVABLE - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی P/F HALLIBURTON WIRELINE RETRIVABLE - نوبت دوم
 143. مزایده اراضی توقیفی / مزایده,مزایده اراضی توقیفی
 144. مزایده ششدانگ ملک توقیفی قولنامه ای مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک توقیفی قولنامه ای مرحله اول
 145. مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش نه نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش نه نوبت دوم
 146. مزایده حق امتیاز یک خط تلفن همراه / مزایده حق امتیاز یک خط تلفن همراه
 147. تجدید مناقصه طراحی و اجرای سیستم تامین برق خورشیدی - بادی (توام) ایستگاه بی سیم - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه طراحی و اجرای سیستم تامین برق خورشیدی - بادی (توام) ایستگاه بی سیم - نوبت دوم
 148. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 193 متر و 20 دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 193 متر و 20 دسیمتر
 149. مزایده ششدانگ منزل مشتمل بر سه باب مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مشتمل بر سه باب مغازه
 150. مزایده سه عدد کولر اسپیلت ایستاده / مزایده,مزایده سه عدد کولر اسپیلت ایستاده
 151. مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 306 فرعی از 12 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 306 فرعی از 12 اصلی
 152. مناقصه احداث ساختمان تعمیرات ، بهره برداری و امداد کرمانشاه / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان تعمیرات ، بهره برداری و امداد کرمانشاه
 153. مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین 338.43متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین 338.43متر
 154. مزایده زمین بیاض با عرصه 1478مترمربع / مزایده,مزایده زمین بیاض با عرصه 1478مترمربع
 155. مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان
 156. مزایده ملک مشاع فاقد پلاک ثبتی دارای قولنامه عادی / مزایده,مزایده ملک مشاع فاقد پلاک ثبتی دارای قولنامه عادی
 157. آگهی مناقصه عمومی خرید سیم محافظ OPGW / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی خرید سیم محافظ OPGW
 158. مزایده یکقطعه زمین مساحت 268متر / مزایده,مزایده یکقطعه زمین مساحت 268متر
 159. مزایده یک قطعه زمین مساحت 1350متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1350متر
 160. فراخوان مشارکت در احداث پروژه ملک آموزش رشت - نوبت دوم / فراخوان مشارکت در احداث پروژه ملک آموزش رشت - نوبت دوم
 161. مناقصه تامین مصالح و انجام عملیات ساختمانی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین مصالح و انجام عملیات ساختمانی... نوبت دوم
 162. ارزیابی کیفی تامین ماشین آلات و ارائه خدمات تخلیه و بارگیری نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و یک مرحله ای,ارزیابی کیفی تامین ماشین آلات و ارائه خدمات تخلیه و بارگیری نوبت دوم
 163. دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی آب و محیط زیست / دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی آب و محیط زیست
 164. مناقصه امور تعمیر و نگهداری تاسیسات بیمارستان 12 فروردین کهنوج / مناقصه امور تعمیر و نگهداری تاسیسات بیمارستان 12 فروردین کهنوج
 165. تجدید فراخوان تکمیل ساختمان کلینیک ویژه / تجدید فراخوان تکمیل ساختمان کلینیک ویژه
 166. استعلام مطالعات طراحی سازه های آبی مسیر آشوربای / استعلام مطالعات طراحی سازه های آبی مسیر آشوربای
 167. اولین کنفرانس ملی مهندسی طراحی محیط زیست95.9.4 / اولین کنفرانس ملی مهندسی طراحی محیط زیست95.9.4
 168. مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری به بخش خصوصی / مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری به بخش خصوصی
 169. مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب منظریه خمینی شهر / مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب منظریه خمینی شهر
 170. مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب سطح شهر خمینی شهر / مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب سطح شهر خمینی شهر
 171. استعلام قیمت تجهیزات مصرفی مورد نیاز انفورماتیک شرکت / استعلام قیمت تجهیزات مصرفی مورد نیاز انفورماتیک شرکت
 172. اصلاحیه مناقصه اجرای تهیه آسفالت و لکه گیری معابر سطح شهر -اصلاحیه / اصلاحیه , مناقصه اجرای تهیه آسفالت و لکه گیری معابر سطح شهر -اصلاحیه
 173. استعلام تراک حمل کتاب چوبی ... / استعلام تراک حمل کتاب چوبی ...
 174. استعلام قفسه چوبی یک رو / استعلام استعلام قفسه چوبی یک رو
 175. استعلام باتری شارژر دیزل / استعلام, استعلام باتری شارژر دیزل
 176. استعلام پکیج دیواری ایران رادیاتور / استعلام, استعلام پکیج دیواری ایران رادیاتور
 177. استعلام خرید دوربین و تجهیزات ضبط تصاویر / استعلام , استعلام خرید دوربین و تجهیزات ضبط تصاویر
 178. تجدید مزایده اداره بوفه دانشجویی و انتشارات دانشگاه / تجدید مزایده, مزایده اداره بوفه دانشجویی و انتشارات دانشگاه
 179. استعلام گلدان سفالی / استعلام, استعلام گلدان سفالی
 180. استعلام دوربین دیجیتال / استعلام, استعلام دوربین دیجیتال
 181. استعلام دستگاه کپی شارپ / استعلام , استعلام دستگاه کپی شارپ
 182. استعلام کاغذ تحریر سفید 100*70-80 گرمی مارک پرتغالی -76 بند / استعلام, استعلام کاغذ تحریر سفید 100*70-80 گرمی مارک پرتغالی -76 بند
 183. استعلام سرور مدل DL380 / استعلام , استعلام سرور مدل DL380
 184. استعلام لوازم مخابرات / استعلام, استعلام لوازم مخابرات
 185. استعلام تلفن پاناسونیک بی سیم مدل kx-tg3821 / استعلام, استعلام تلفن پاناسونیک بی سیم مدل kx-tg3821
 186. استعلام لوازم و قطعات یدکی مورد نیاز / استعلام , استعلام لوازم و قطعات یدکی مورد نیاز
 187. استعلام تقویم رومیزی / استعلام, استعلام تقویم رومیزی
 188. استعلام کابل SWR3*50 / استعلام , استعلام کابل SWR3*50
 189. استعلام الکتروپمپ / استعلام , استعلام الکتروپمپ
 190. استعلام گوشی تلفن پاناسونیک / استعلام, استعلام گوشی تلفن پاناسونیک
 191. استعلام خودکار مطابق نمونه با چاپ برند / استعلام , استعلام خودکار مطابق نمونه با چاپ برند
 192. استعلام مبل تک نفره کوئین اسکلت برند قطرس کد 31 / استعلام , استعلام مبل تک نفره کوئین اسکلت برند قطرس کد 31
 193. استعلام تی نخی و غلط گیر و کاور / استعلام , استعلام تی نخی و غلط گیر و کاور
 194. استعلام مشخصات لوله ها / استعلام , استعلام مشخصات لوله ها
 195. فراخوان عملیات اجرایی خطوط انتقال آب شهرهای زهک ، میلک / فراخوان ،فراخوان عملیات اجرایی خطوط انتقال آب شهرهای زهک ، میلک
 196. فراخوان خرید لوله چدن تایتون ۴۰۰ م م / فراخوان ،فراخوان خرید لوله چدن تایتون ۴۰۰ م م
 197. مناقصه عملیات سوخت رسانی وخدمات پشتیبانی ازانبارهای سوخت اراک / مناقصه عملیات سوخت رسانی وخدمات پشتیبانی ازانبارهای سوخت اراک
 198. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...