کلیه مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 95.9.1 در سایت پارس نماد

کلیه مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 95.9.1 در سایت پارس نماد

 1. فراخوان مناقصه خرید 250 دستگاه خودپرداز دیواری نوبت دوم / فراخوان , فراخوان مناقصه خرید 250 دستگاه خودپرداز دیواری نوبت دوم
 2. تجدید دوم مناقصه خرید 2.200.000 عدد لوله خونگیری تجدید دوم مناقصه / آگهی تجدید دوم مناقصه عمومی ,مناقصه خرید 2.200.000 عدد لوله خونگیری تجدید دوم مناقصه
 3. مناقصه احداث درمانگاه و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث درمانگاه و ... - نوبت دوم
 4. مناقصه حفاظت و حراست از اماکن - 95.9.1 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه حفاظت و حراست از اماکن - 95.9.1
 5. مناقصهINJECTOR HEAD MODEL HR660 HYDRARIG / INJECTOR HEAD MODEL HR660 HYDRARIG
 6. مناقصه خرید 41 ردیف انواع کیت های انعقادی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 41 ردیف انواع کیت های انعقادی
 7. فراخوان GATE VALVE نوبت دوم / فراخوان GATE VALVE نوبت دوم
 8. آبرسانی به روستاهای پایین دست سد شیرین دره / آبرسانی به روستاهای پایین دست سد شیرین دره نوبت اول
 9. خرید انواع تیر بتونی 95.9.1 / خرید انواع تیر بتونی 95.9.1
 10. مزایده فروش یک خط تولید و تعدادی دستگاه چاپ - 95.9.1 / مزایده , مزایده فروش یک خط تولید و تعدادی دستگاه چاپ - 95.9.1
 11. مزایده عمومی تعداد سه دستگاه خودروی سواری پژو و سمند و دو دستگاه وانت نیسان / مزایده عمومی , مزایده عمومی تعداد سه دستگاه خودروی سواری پژو و سمند و دو دستگاه وانت نیسان
 12. تجدید فراخوان تهیه ، نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق اتوماتیک نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار , تجدید فراخوان تهیه ، نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق اتوماتیک نوبت دوم
 13. مزایده فروش خودروهای فرسوده / مزایده , مزایده فروش خودروهای فرسوده
 14. مزایده واگذاری اجاره یک واحد کشتارگاه صنعتی دام با کلیه امکانات موجود مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره یک واحد کشتارگاه صنعتی دام با کلیه امکانات موجود مرحله دوم
 15. مناقصه عملیات اجرای طرح های رینگ و مانور در محدوده منطقه برق ساوجبلاغ / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای طرح های رینگ و مانور در محدوده منطقه برق ساوجبلاغ
 16. مزایده فروش ماهی / آگهی مزایده , مزایده فروش ماهی
 17. مزایده فروش یک قطعه ملک تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه ملک تجاری نوبت دوم
 18. مزایده حدود یکصدو هفده 117 تن ماهی گرمابی / آگهی مزایده, مزایده حدود یکصدو هفده 117 تن ماهی گرمابی
 19. مناقصه عمومی طراحی و اخذ پروانه ساخت پروژه ای در شهر مشهد / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی طراحی و اخذ پروانه ساخت پروژه ای در شهر مشهد
 20. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو - نوبت دوم
 21. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران عملیات انتقال آب از سد ماملو / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران عملیات انتقال آب از سد ماملو
 22. فراخوان خرید و فروش ارز / فراخوان , فراخوان خرید و فروش ارز
 23. مناقصه خرید تجهیزات پردازشی MAINFRAME / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات پردازشی MAINFRAME
 24. مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت مزدا / مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت مزدا
 25. مناقصه انجام خدمات فضای سبز سطح شهر / مناقصه انجام خدمات فضای سبز سطح شهر
 26. مزایده اجاره قطعاتی از زمینهای زراعی آبی و زیردستگاه سنترپیوت واحدهای تولیدی / مزایده اجاره قطعاتی از زمینهای زراعی آبی و زیردستگاه سنترپیوت واحدهای تولیدی
 27. مزایده واگذاری اراضی شالیزاری / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری اراضی شالیزاری
 28. مزایده فروش زمین عرصه 284210مترمربع / مزایده,مزایده فروش زمین عرصه 284210مترمربع
 29. مناقصه خرید مقدار 1.000.000 کیلوگرم گوشت قرمز منجمد برزیلی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مقدار 1.000.000 کیلوگرم گوشت قرمز منجمد برزیلی
 30. مزایده یک دستگاه خودرو سمند / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سمند
 31. مزایده 0.93 دانگ از سه دانگ یکباب منزل نوبت اول / مزایده,مزایده 0.93 دانگ از سه دانگ یکباب منزل نوبت اول
 32. مزایده یک دستگاه کامیون از نوع کمپرسی بنز / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون از نوع کمپرسی بنز
 33. مزایده پلاک ثبتی با عرصه سیصد متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با عرصه سیصد متر نوبت اول
 34. مزایده فروش یکدستگاه ماشین سمند نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه ماشین سمند نوبت دوم
 35. مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز پروژه 319 واحدی شامل تراکتور رومانی بازسازی شده... / مزایده , مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز پروژه 319 واحدی شامل تراکتور رومانی بازسازی شده...
 36. مزایده 0.56 دانگ از ششدانگ ساختمان نوبت اول / مزایده,مزایده 0.56 دانگ از ششدانگ ساختمان نوبت اول
 37. مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز خود را شامل تراکتور فرگوسن بازسازی شده ، وانت مزدا.... / مزایده , مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز خود را شامل تراکتور فرگوسن بازسازی شده ، وانت مزدا....
 38. مزایده تعداد واحدهای تجاری / مزایده , مزایده تعداد واحدهای تجاری
 39. مناقصه خرید خدمت اعزام بیماران بیمارستان شهید مصطفی خمینی ره طبس / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید خدمت اعزام بیماران بیمارستان شهید مصطفی خمینی ره طبس
 40. مزایده واگذاری گلخانه و کارگاه جوشکاری / آگهی مزایده , مزایده واگذاری گلخانه و کارگاه جوشکاری
 41. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سمند مدل 1394 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سمند مدل 1394
 42. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو 405
 43. مزایده 4 دانگ و 402.6 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان / مزایده,مزایده 4 دانگ و 402.6 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان
 44. مناقصه به منظور تعمیرات اساسی کشتی گیلان / آگهی مناقصه ,مناقصه به منظور تعمیرات اساسی کشتی گیلان
 45. مزایده اقلام مازاد فیلتر هوای روغنی کمنزی و ... / مزایده , مزایده اقلام مازاد فیلتر هوای روغنی کمنزی و ...
 46. فراخوان شناسایی ، ارزیابی و تایید صلاحیت پیمانکاران تامین تجهیزات ، احداث و راه اندازی نیروگاههای خورشیدی / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان شناسایی ، ارزیابی و تایید صلاحیت پیمانکاران تامین تجهیزات ، احداث و راه اندازی نیروگاههای خورشیدی
 47. مزایده 1 سهم از 4 سهم ششدانگ یکباب منزل / مزایده,مزایده 1 سهم از 4 سهم ششدانگ یکباب منزل
 48. مزایده یکباب ملک مساحت اعیان 85متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب ملک مساحت اعیان 85متر نوبت دوم
 49. مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانک سپه 95.9.1 / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانک سپه 95.9.1
 50. مزایده سه دانگ یک واحد مسکونی قطعه هشت تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ یک واحد مسکونی قطعه هشت تفکیکی نوبت اول
 51. مزایده واگذاری اجاره مراکز و فضاهای آموزشی / مزایده , مزایده واگذاری اجاره مراکز و فضاهای آموزشی
 52. فراخوان مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ایستگاههای تقلیل فشار و... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ایستگاههای تقلیل فشار و...
 53. فراخوان نخست پروژه احداث فونداسیون و اسکلت ساختمان / فراخوان نخست پروژه احداث فونداسیون و اسکلت ساختمان
 54. تجدید مناقصه خرید لوله و اتصالات و شیرآلات تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید لوله و اتصالات و شیرآلات تجدید نوبت دوم
 55. مناقصه تامین نیروی انسانی , خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی , خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم
 56. مزایده نسبت به اجاره بهره برداری تبلیغات بدنه اتوبوس و مینی بوسهای درون شهری ... مرحله دوم - نوبت دوم / مزایده نسبت به اجاره بهره برداری تبلیغات بدنه اتوبوس و مینی بوسهای درون شهری ... مرحله دوم - نوبت دوم
 57. تجدید مناقصه عمومی احداث ساختمان استراحتگاه رانندگان در انبار نفت .... / مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی احداث ساختمان استراحتگاه رانندگان در انبار نفت ....
 58. مناقصه عملیات ترمیم ترانشه و لکه گیری آسفالت معابر - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات ترمیم ترانشه و لکه گیری آسفالت معابر نوبت دوم
 59. مناقصه عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی گروه دو منطقه غرب اصفهان / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی گروه دو منطقه غرب اصفهان
 60. مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان 98.55مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان 98.55مترمربع
 61. مزایده ششدانگ اپارتمان همکف غربی 98/60متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان همکف غربی 98/60متر
 62. مزایده مجموعه ای از ساختمانهای صنعتی و اداری و .. / مزایده,مزایده مجموعه ای از ساختمانهای صنعتی و اداری و ..
 63. مزایده دو دستگاه پرس لوله 9 متری آماده به کار ..... / مزایده, مزایده دو دستگاه پرس لوله 9 متری آماده به کار .....
 64. مزایده ششدانگ پلاک 406.3469 بخش شانزده / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 406.3469 بخش شانزده
 65. مزایده ششدانگ اپارتمان دارای انشعابات اب برق گاز تلفن / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان دارای انشعابات اب برق گاز تلفن
 66. مزایده ششدانگ اپارتمان با قدمت 2.5 سال / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان با قدمت 2.5 سال
 67. مزایده یکدستگاه اپارتمان کاربری مسکونی با اسکلت فلزی / مزایده,مزایده یکدستگاه اپارتمان کاربری مسکونی با اسکلت فلزی
 68. مزایده اپارتمان به شماره دویست و شصت فرعی / مزایده,مزایده اپارتمان به شماره دویست و شصت فرعی
 69. مزایده اپارتمان پلاک هفت اصلی دهستان ریوند / مزایده,مزایده اپارتمان پلاک هفت اصلی دهستان ریوند
 70. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی با قدمت چهار سال / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی با قدمت چهار سال
 71. مناقصه راهبری, مراقبت , نگهداری , بهره برداری و تعمیرات کلیه تجهیزات پستهای برق... / آگهی مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی , مناقصه راهبری, مراقبت , نگهداری , بهره برداری و تعمیرات کلیه تجهیزات پستهای برق...
 72. مزایده ششدانگ منزل بخش دوازده نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ منزل بخش دوازده نیشابور
 73. اطلاعیه فراخوان شناسایی مشاورین ذیصلاح به منظور انجام مطالعات فنی - اقتصادی - اطلاعیه / اطلاعیه آگهی فراخوان شناسایی مشاور , فراخوان شناسایی مشاورین ذیصلاح به منظور انجام مطالعات فنی - اقتصادی- اطلاعیه
 74. مناقصه واگذاری امور نگهبانی , تعمیرات و نگهداری ... / مناقصه واگذاری امور نگهبانی , تعمیرات و نگهداری ...
 75. مزایده واگذاری 4 دستگاه پل عابر پیاده نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری 4 دستگاه پل عابر پیاده نوبت دوم
 76. مزایده ملک با عرصه 78.39مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه 78.39مترمربع نوبت اول
 77. مزایده فروش دستگاه بچینگ پلانت / آگهی مزایده , مزایده فروش دستگاه بچینگ پلانت
 78. مناقصه خرید لوله چدن و کلکتور / آگهی مناقصات عمومی,مناقصه خرید لوله چدن و کلکتور
 79. مزایده ملک مساحت 876مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 876مترمربع نوبت اول
 80. آگهی مزایده اجاره باغ پسته / آگهی مزایده ،آگهی مزایده اجاره باغ پسته
 81. مزایده یک دستگاه تراکتور .... / مزایده ,مزایده یک دستگاه تراکتور ....
 82. مزایده یکدستگاه نیسان وانت دوگانه دستی / مزایده,مزایده یکدستگاه نیسان وانت دوگانه دستی
 83. فراخوان P/F "CAMERON" LARGE BORE SHEAR BONNETS / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,،فراخوان P/F "CAMERON" LARGE BORE SHEAR BONNETS
 84. فراخوان تامین دوربین استودیویی / آگهی فراخوان ,فراخوان تامین دوربین استودیویی
 85. فراخوان اجرای کامل ساختمان بتنی سلف سرویس دانشگاه / فراخوان,فراخوان اجرای کامل ساختمان بتنی سلف سرویس دانشگاه
 86. آگهی مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز جهت روشنایی بلوار امام نوبت دوم / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز جهت روشنایی بلوار امام نوبت دوم
 87. مناقصه اجرای پروژه آسفالت تراشی ، اجرای آسفالت .... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه آسفالت تراشی ، اجرای آسفالت .... نوبت دوم
 88. مناقصه پیمان تعویض پوشش خط 26 اینچ فرآورده به طول 7 کیلومتر نوبت دوم / مناقصه پیمان تعویض پوشش خط 26 اینچ فرآورده به طول 7 کیلومتر نوبت دوم
 89. فراخوان مناقصه عمومی اجرای خدمات در امور مخابرات و ... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی اجرای خدمات در امور مخابرات و ... - نوبت دوم
 90. مناقصه جداسازی و ساخت و نصب اگزاست hp-c تاسیسات شهید مصطفوی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه جداسازی و ساخت و نصب اگزاست hp-c تاسیسات شهید مصطفوی - نوبت دوم
 91. تجدید مناقصه تامین و راهبری سرویس های ایاب و ذهاب / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین و راهبری سرویس های ایاب و ذهاب
 92. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 249.84مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 249.84مترمربع
 93. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 14 ثبت اصفهان
 94. فراخوان تامین تجهیزات صدای معاونت صدا / آگهی فراخوان ,فراخوان تامین تجهیزات صدای معاونت صدا
 95. مزایده فروش رول های Film FFS و لوله های مازاد نوبت دوم / آگهی دعوت به مزایده عمومی , مزایده فروش رول های Film FFS و لوله های مازاد نوبت دوم
 96. مناقصه خرید دوربین مدار بسته و تجهیزات آن جهت انبارها نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید دوربین مدار بسته و تجهیزات آن جهت انبارها نوبت دوم
 97. مناقصه برون سپاری دو سالانه امور مربوط به مانیتورینگ و پشتیبانی کلیه پایانه ها و درگاههای مرتبط با بانکداری الکترونیک / مناقصه عمومی,مناقصه برون سپاری دو سالانه امور مربوط به مانیتورینگ و پشتیبانی کلیه پایانه ها و درگاههای مرتبط با بانکداری الکترونیک
 98. مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 4 دستگاه دیزل ژنراتور / مناقصه عمومی,مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 4 دستگاه دیزل ژنراتور
 99. مزایده فروش اقلام ضایعاتی / مزایده عمومی,مزایده فروش اقلام ضایعاتی
 100. مناقصه سرویس دهی امور خدماتی خدمات در امور آبدارخانه .... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سرویس دهی امور خدماتی خدمات در امور آبدارخانه .... نوبت دوم
 101. مزایده ۱۵۱ قلم تجهیزات اسقاط و خارج از رده / مزایده ,مزایده ۱۵۱ قلم تجهیزات اسقاط و خارج از رده
 102. تجدید مناقصه تامین و راهبری سرویس های ایاب و ذهاب کمپ های مسکونی سایت غربی / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین و راهبری سرویس های ایاب و ذهاب کمپ های مسکونی سایت غربی
 103. مزایده پلاک ثبتی مساحت 1138متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 1138متر نوبت اول
 104. مزایده یک دستگاه درارباسنگ چدنی و یک تخته فرش / مزایده,مزایده یک دستگاه درارباسنگ چدنی و یک تخته فرش
 105. مزایده ملک به مساحت 832.20متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 832.20متر
 106. مناقصه عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی گروه یک منطقه غرب اصفهان / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی گروه یک منطقه غرب اصفهان
 107. مناقصه تکمیل و روکش آسفالت و ... / مناقصه تکمیل و روکش آسفالت و ...
 108. مزایده فروش تعداد 20000 قالب بلوک دیواری / مزایده,مزایده فروش تعداد 20000 قالب بلوک دیواری
 109. مزایده 100 سیر مشاع از 240 سیر یک قطعه ملک نوبت دوم / مزایده,مزایده 100 سیر مشاع از 240 سیر یک قطعه ملک نوبت دوم
 110. آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث ساختمان پست امداد آب / آگهی مناقصه عمومی ، آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث ساختمان پست امداد آب
 111. مناقصه اجرائی در برگه مناقصه تجدید - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرائی در برگه مناقصه تجدید - نوبت دوم
 112. آگهی مشارکت احداث 5 واحد سوله صنعتی - نوبت دوم / آگهی مشارکت ،آگهی مشارکت احداث 5 واحد سوله صنعتی - نوبت دوم
 113. مناقصه تکمیل و اجرای پروژه روشنایی بلوار اصلی تجدید - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل و اجرای پروژه روشنایی بلوار اصلی تجدید - نوبت دوم
 114. مزایده فروش تعدادی از زمینهای واقع در کمربندی جنوب شهر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از زمینهای واقع در کمربندی جنوب شهر نوبت دوم
 115. تجدید آگهی مشارکت اجرای پروژه مجتمع تجاری و اداری نور (زمین حمام تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی , تجدید آگهی مشارکت اجرای پروژه مجتمع تجاری و اداری نور (زمین حمام) تجدید نوبت دوم
 116. مناقصه خرید آسفالت نوبت دوم- / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید آسفالت نوبت دوم
 117. مزایده فروش تالار پذیرایی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تالار پذیرایی نوبت دوم
 118. مزایده املاک شامل خانه و زمین مزروعی / مزایده,مزایده املاک شامل خانه و زمین مزروعی
 119. مزایده منزل مسکونی با عرصه 213.2مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 213.2مترمربع نوبت دوم
 120. مناقصه حفر 3 حلقه چاه آب شرب به روش دورانی... 95.9.1 / آگهی فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حفر 3 حلقه چاه آب شرب به روش دورانی... نوبت دوم
 121. مزایده ملک به مساحت 145.64مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 145.64مترمربع
 122. مزایده اموال منقول به تعداد هشتاد و نه قلم / مزایده , مزایده اموال منقول به تعداد هشتاد و نه قلم
 123. فراخوان خرید 500.000 لیتر مایع تولید کف آتش نشانی / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خرید 500.000 لیتر مایع تولید کف آتش نشانی
 124. مناقصه عملیات تفکیک ، دپو، پاکسازی و حمل سرباره واحد فولادسازی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تفکیک ، دپو، پاکسازی و حمل سرباره واحد فولادسازی نوبت دوم
 125. مناقصه انجام عملیات ساخت یک باب ساختمان / آگهی مناقصه,مناقصه انجام عملیات ساخت یک باب ساختمان
 126. فراخوان نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بهبهان / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بهبهان
 127. فراخوان مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آبادان / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آبادان
 128. آگهی مزایده عمومی فروش 5 گروه اجناس و ماشین آلات اسقاطی / آگهی مزایده ، آگهی مزایده عمومی فروش 5 گروه اجناس و ماشین آلات اسقاطی
 129. مناقصه پروژه تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پروژه تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی
 130. فراخوان مناقصه احداث آشپزخانه جدید و تعمیرات بنایی و ضروری تاسیسات شهید مصطفوی ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث آشپزخانه جدید و تعمیرات بنایی و ضروری تاسیسات شهید مصطفوی ... نوبت دوم
 131. مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز به تعداد 5 قطعه نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز به تعداد 5 قطعه نوبت دوم
 132. مناقصه واگذاری خدمات نظافتی... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری خدمات نظافتی ...
 133. مناقصه پروژه احداث اسکلت فلزی کلینیک / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پروژه احداث اسکلت فلزی کلینیک
 134. مزایده دستگاه تزریق بادی / مزایده,مزایده دستگاه تزریق بادی
 135. مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری 92.59متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری 92.59متر
 136. مزایده یکباب عرصه و اعیان مساحت 313.80مترمربع / مزایده,مزایده یکباب عرصه و اعیان مساحت 313.80مترمربع
 137. مناقصه کاشت و نگهداری درختان روتبال (پرورشی) / آگهی مناقصه, مناقصه کاشت و نگهداری درختان روتبال (پرورشی)
 138. مزایده فروش 11 حلب زیتون درجه 1 (زیتون شور) 12 کیلویی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 11 حلب زیتون درجه 1 (زیتون شور) 12 کیلویی
 139. مناقصه سه دستگاه اندازه گیری / مناقصه ,مناقصه سه دستگاه اندازه گیری
 140. مناقصه انتخاب سرمایه گذار برای تولید کنستانتره از معادن زغالسنگ کوچکعلی شمالی / مناقصه عمومی,مناقصه انتخاب سرمایه گذار برای تولید کنستانتره از معادن زغالسنگ کوچکعلی شمالی
 141. مزایده فروش تختخواب ، میز آرایش ، جاروبرقی ، روفرشی ، چوب رختی ، صندلی... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تختخواب ، میز آرایش ، جاروبرقی ، روفرشی ، چوب رختی ، صندلی...
 142. مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو 405 نقره ای / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو 405 نقره ای
 143. مزایده منزل مسکونی با عرصه صد و سه متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه صد و سه متر نوبت اول
 144. مزایده منزل مسکونی با عرصه 275.5متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 275.5متر
 145. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان بخش چهار / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان بخش چهار
 146. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری سمند ال ایکس / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری سمند ال ایکس
 147. مزایده فروش یکدستگاه مهره زنی دو فکه با مارک untap / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه مهره زنی دو فکه با مارک untap
 148. مزایده یک قطعه زمین به مساحت دویست متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت دویست متر نوبت دوم
 149. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید
 150. فراخوان خرید لوازم یدکی فشارسنج الکترونیکی / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ای,فراخوان خرید لوازم یدکی فشارسنج الکترونیکی
 151. مزایده یک قطعه زمین همراه با اعیان خشت و گل مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین همراه با اعیان خشت و گل مرحله اول
 152. مزایده منزل قدیمی کلنگی سقف چوبی / مزایده,مزایده منزل قدیمی کلنگی سقف چوبی
 153. مزایده دو باب مغازه تجدید / مزایده,مزایده دو باب مغازه تجدید
 154. مزایده فروش یکدستگاه لودر کاترپیلار 988 و زنجیر چرخ / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه لودر کاترپیلار 988 و زنجیر چرخ
 155. مزایده منزل مسکونی به مساحت 219/58متر دو طبقه / مزایده,مزایده منزل مسکونی به مساحت 219/58متر دو طبقه
 156. مزایده ملک به مساحت 415.2متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت 415.2متر نوبت دوم
 157. مزایده ملک مسکونی با عرصه 468.20مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی با عرصه 468.20مترمربع نوبت اول
 158. مزایده فروش خط خشت زنی (مخلوط کن ساده وکیوم دار... / آگهی مزایده فروش اموال منقول , مزایده فروش خط خشت زنی (مخلوط کن ساده وکیوم دار...
 159. مزایده املاک شامل منزل و مغازه و زمین شامل 7 قطعه / مزایده,مزایده املاک شامل منزل و مغازه و زمین شامل 7 قطعه
 160. مزایده یک دستگاه لودر کاتر پیلا 988 / مزایده, مزایده یک دستگاه لودر کاتر پیلا 988
 161. مزایده منزل مسکونی بخش هشت یزد / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش هشت یزد
 162. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 438/64متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 438/64متر نوبت دوم
 163. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عرصه 116.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عرصه 116.25متر
 164. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 5180متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 5180متر نوبت دوم
 165. مزایده یک دستگاه خودروی سواری هیوندای اکسل ال اس / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری هیوندای اکسل ال اس
 166. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید جی تی ایکس / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید جی تی ایکس
 167. مزایده مازاد پلاک ثبت شده بخش سه یزد عرصه 134متر / مزایده,مزایده مازاد پلاک ثبت شده بخش سه یزد عرصه 134متر
 168. مزایده فروش یک فروند شناور باری / آگهی فروش یک فروند شناور باری
 169. حراج موتورسیکلت و خودرو / حراج موتورسیکلت و خودرو
 170. فراخوان تجدید مناقصه انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات دریایی خارک .... / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان تجدید مناقصه انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات دریایی خارک ....
 171. مزایده اجاره تعدادی مغازه به اصناف / مزایده اجاره تعدادی مغازه به اصناف
 172. مزایده فروش ضایعات / مزایده , مزایده فروش ضایعات
 173. مزایده فروش سواری مزدا و پژو پارس و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش سواری مزدا و پژو پارس و ...
 174. مناقصه واگذاری خدمات بهداشت حرفه ای / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات بهداشت حرفه ای
 175. مزایده فروش یک دستگاه کامیونت فوتون 95.9.1 / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یک دستگاه کامیونت فوتون 95.9.1
 176. مزایده فروش ضایعات و وسایل اسقاط چوبی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات و وسایل اسقاط چوبی و ...
 177. مزایده فروش 4 دستگاه جک تعمیرگاهی استوک / آگهی مزایده , مزایده فروش 4 دستگاه جک تعمیرگاهی استوک
 178. مناقصه خرید یک دستگاه آنالایزر و ثبت آنلاین خروجی گازها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه آنالایزر و ثبت آنلاین خروجی گازها
 179. مناقصه طراحی فازهای صفر ، یک و دو معماری ملک / مناقصه عمومی , مناقصه طراحی فازهای صفر ، یک و دو معماری ملک
 180. مزایده فروش اجناس مازاد تاسیساتی 95.9.1 / مزایده , مزایده فروش اجناس مازاد تاسیساتی 95.9.1
 181. مزایده فروش 10 تن ضایعات فابریک نایلون درجه 2 و... / مزایده فروش 10 تن ضایعات فابریک نایلون درجه 2 و...
 182. مزایده یک ساختمان 4 واحدی / مزایده,مزایده یک ساختمان 4 واحدی
 183. مزایده فروش ضایعات / مزایده عمومی,مزایده فروش ضایعات
 184. مزایده فروش کارتن ضایعاتی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش کارتن ضایعاتی و ...
 185. مزایده سه دستگاه هیوندا استیشن استراکس .... / مزایده سه دستگاه هیوندا استیشن استراکس ....
 186. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان -مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان -مرحله دوم نوبت اول
 187. مزایده یکقطعه زمین به متراژ 1332متر / مزایده,مزایده یکقطعه زم

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...