اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.8.25 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.8.25 در سایت

 1. مناقصه خرید ورق فولادی / مناقصه ,مناقصه خرید ورق فولادی
 2. مزایده ملک ششدانگ اپارتمان بخش سه ثبت ساری / مزایده,مزایده ملک ششدانگ اپارتمان بخش سه ثبت ساری
 3. مزایده یکباب خانه با عرصه صد و چهل و هفت متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب خانه با عرصه صد و چهل و هفت متر نوبت اول
 4. مزایده ملک منزل مسکونی با عرصه 195.80متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک منزل مسکونی با عرصه 195.80متر نوبت اول
 5. مزایده تعداد 12 قطعه زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده تعداد 12 قطعه زمین زراعی نوبت اول
 6. مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه 165متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه 165متر
 7. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 677مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 677مترمربع نوبت دوم
 8. مزایده واگذاری پارکینگ ماشین آلات / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده واگذاری پارکینگ ماشین آلات
 9. مزایده ششدانگ زمین مساحت 196.05مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 196.05مترمربع
 10. فراخوان شناسایی سرمایه گذار / آگهی فراخوان سرمایه گذار,فراخوان شناسایی سرمایه گذار
 11. شناسایی مشاور طراحی و اجراء احداث ساختمان / شناسایی مشاور طراحی و اجراء احداث ساختمان
 12. مناقصه فروش، پاسخگویی، پشتیبانی و نگهداری خطوط ADSL / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه فروش، پاسخگویی، پشتیبانی و نگهداری خطوط ADSL
 13. تجدید مناقصه عملیات احداث ساختمان ناحیه 2 و 3 و .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه عملیات احداث ساختمان ناحیه 2 و 3 و ....
 14. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 193.85متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 193.85متر نوبت دوم
 15. مزایده ششدانگ زمین از پلاک ثبتی به مساحت 250مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین از پلاک ثبتی به مساحت 250مترمربع نوبت دوم
 16. مناقصه انجام امور راهداری شهرستان های شمالی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور راهداری شهرستان های شمالی
 17. مناقصه انجام امور راهداری / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور راهداری
 18. مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی پیشانی یک دهنه پل / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی پیشانی یک دهنه پل
 19. فراخوان مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده شهرستان خمین و روستای مزارع .... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده شهرستان خمین و روستای مزارع ....
 20. اصلاحیه عمومی اجاره دستگاه ماشین آلات سبک-اصلاحیه / اصلاحیه , مناقصه عمومی اجاره دستگاه ماشین آلات سبک-اصلاحیه
 21. مزایده ششدانگ زمین قطعه صد و شصت تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه صد و شصت تفکیکی
 22. مزایده ششدانگ باغ مشجر مساحت 5096.22مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مشجر مساحت 5096.22مترمربع
 23. مناقصه MOLECULAR SIEVES MS C544 A - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه MOLECULAR SIEVES MS C544 A - نوبت دوم
 24. مزایده ششدانگ حق کسب و پیشه و سرقفلی تجارت و امتیازات دو باب تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ حق کسب و پیشه و سرقفلی تجارت و امتیازات دو باب تجاری
 25. مزایده پلاک ثبتی مساحت 138.55متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 138.55متر
 26. مناقصه BIDDERS TO QUOTE THEIR FIRM OFFER INCLUDING PREMIUM TOWARDS PURCHASE OF ALUMINUM SOWS / مناقصه , مناقصه BIDDERS TO QUOTE THEIR FIRM OFFER INCLUDING PREMIUM TOWARDS PURCHASE OF ALUMINUM SOWS
 27. مزایده BIDDERS TO QUOTE THEIR FIRM OFFER INCLUDING PREMIUM TOWARDS PURCHASE OF ALUMINUM SOWS / مزایده , مزایده BIDDERS TO QUOTE THEIR FIRM OFFER INCLUDING PREMIUM TOWARDS PURCHASE OF ALUMINUM SOWS
 28. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک بهبهان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک بهبهان
 29. مزایده سه دانگ از ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ منزل مسکونی
 30. مزایده ملک با عرصه 497متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه 497متر نوبت دوم
 31. مزایده منزل مسکونی نیمه ساز و یک قطعه زمین مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی نیمه ساز و یک قطعه زمین مرحله اول
 32. مزایده فروش تعداد یکصد متر مربع سنگ پله پرطاوسی / مزایده,مزایده فروش تعداد یکصد متر مربع سنگ پله پرطاوسی
 33. مزایده زمین کشاورزی سی من محلی نوبت اول / مزایده,مزایده زمین کشاورزی سی من محلی نوبت اول
 34. مزایده باغ انار و پسته مرحله اول / مزایده,مزایده باغ انار و پسته مرحله اول
 35. مزایده تمامت یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک بخش دو / مزایده,مزایده تمامت یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک بخش دو
 36. مناقصه طراحی و اجرای عملیات ساختمانی، تامین تجهیزات و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه طراحی و اجرای عملیات ساختمانی، تامین تجهیزات و ... نوبت دوم
 37. مزایده اجاره املاک نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره املاک نوبت دوم
 38. مزایده واگذاری 2 عدد کانکس تجاری- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری 2 عدد کانکس تجاری- نوبت دوم
 39. مناقصه تامین نیرو خدماتی- نوبت دوم / مناقصه تامین نیرو خدماتی- نوبت دوم
 40. مناقصه پروژه بازسازی و بهسازی کامل پارک کوی شهید دستغیب / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه بازسازی و بهسازی کامل پارک کوی شهید دستغیب
 41. فراخوان واگذاری طراحی و اجرای بهسازی و تحکیم بستر به روش تزریق فشار بالا JET GROUTING ....نوبت دوم / فراخوان , فراخوان واگذاری طراحی و اجرای بهسازی و تحکیم بستر به روش تزریق فشار بالا JET GROUTING ....نوبت دوم
 42. مناقصه تامین خدمات عمومی / پشتیبانی ادارات - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین خدمات عمومی / پشتیبانی ادارات - نوبت دوم
 43. فراخوان مناقصه عمومی نسبت به خرید ورق پلیمری ایرانی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی نسبت به خرید ورق پلیمری ایرانی
 44. تجدید مناقصه عملیات اجرایی فاز اول احداث ساختمانهای جنبی / آگهی تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه عملیات اجرایی فاز اول احداث ساختمانهای جنبی
 45. تجدید مناقصه عملیات احداث ساختمان اداری / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث ساختمان اداری
 46. تجدید مناقصه عملیات اجرایی قیرپاشی و پخش آسفالت مکانیزه / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه عملیات اجرایی قیرپاشی و پخش آسفالت مکانیزه
 47. تجدید مزایده واگذاری اجاره مجموعه ورزشی / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره مجموعه ورزشی
 48. مناقصه پیمان احداث تعمیرگاه و پارکینگ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پیمان احداث تعمیرگاه و پارکینگ نوبت دوم
 49. مناقصه انتخاب مشاور جهت انجام خدمات نظارت بر پروژه های واحد انشعابات نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران , مناقصه انتخاب مشاور جهت انجام خدمات نظارت بر پروژه های واحد انشعابات نوبت دوم
 50. فراخوان مناقصه خدمات تاسیسات ، مکانیک و برق ساختمان ستاد نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات تاسیسات ، مکانیک و برق ساختمان ستاد نوبت دوم
 51. فراخوان ارزیابی کیفی کابل کشی فیبر نوری اضطراری 26، مبارکه ... / دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی کابل کشی فیبر نوری اضطراری 26، مبارکه ...
 52. شناسایی ارزیابی پیمانکار جهت اجرای تاسیسات مکانیکی .... / آگهی شناسایی ، ارزیابی و انتخاب پیمانکار , شناسایی ارزیابی پیمانکار جهت اجرای تاسیسات مکانیکی ....
 53. استعلام اجرای عملیات سرویس راهبری و تعمیر و نگهداری PM&EM ... نوبت دوم / آگهی استعلام ارزیابی کیفی , استعلام اجرای عملیات سرویس راهبری و تعمیر و نگهداری PM&EM ... نوبت دوم
 54. مناقصه قطعات یدکی foxbro نوبت دوم / مناقصه, مناقصه قطعات یدکی foxbro نوبت دوم
 55. مزایده زمین با عرصه 41595/70مترمربع / مزایده,مزایده زمین با عرصه 41595/70مترمربع
 56. مناقصه سرویس دهی امور خدماتی خدمات در امور آبدارخانه .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سرویس دهی امور خدماتی خدمات در امور آبدارخانه ....
 57. مناقصه نگهبانی از ایستگاههای مخابراتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نگهبانی از ایستگاههای مخابراتی نوبت دوم
 58. شناسایی پیمانکار ارایه خدمات و انجام کلیه خدمات راهبری و تهیه ، طبخ ، توزیع و و سرو غذا نوبت دوم / شناسایی پیمانکار ارایه خدمات و انجام کلیه خدمات راهبری و تهیه ، طبخ ، توزیع و و سرو غذا نوبت دوم
 59. فراخوان دوم مناقصه حمل و تحویل 8.400.000 لیتر سوخت مصرفی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان دوم , فراخوان دوم مناقصه حمل و تحویل 8.400.000 لیتر سوخت مصرفی
 60. مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی MDR-TB (ایزوله تنفسی) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی MDR-TB (ایزوله تنفسی)
 61. مناقصه SAMPLING SYSTEM CONTROLLER نوبت دوم / مناقصه SAMPLING SYSTEM CONTROLLER نوبت دوم
 62. مزایده ششدانگ یک قطعه ملک عرصه 2372متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه ملک عرصه 2372متر نوبت دوم
 63. آگهی مناقصه ارائه خدمات و تامین نیروی انسانی HSE / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه ارائه خدمات و تامین نیروی انسانی HSE ....
 64. مناقصه احداث مجتمع مسکونی / مناقصه احداث مجتمع مسکونی
 65. دوازدهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران / دوازدهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران
 66. مزایده 282 هزارم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 282 هزارم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی
 67. مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز به تعداد 5 قطعه / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز به تعداد 5 قطعه
 68. فراخوان مناقصه احداث آشپزخانه جدید و تعمیرات بنایی و ضروری تاسیسات شهید مصطفوی ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث آشپزخانه جدید و تعمیرات بنایی و ضروری تاسیسات شهید مصطفوی ...
 69. مزایده پلاک ثبتی یک قطعه زمین 526متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یک قطعه زمین 526متر نوبت اول
 70. مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری تجاری اداری / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری تجاری اداری
 71. مناقصه پیمان غذایی کارکنان مرکز انتقال نفت - نوبت دوم / مناقصه پیمان غذایی کارکنان مرکز انتقال نفت- نوبت دوم
 72. اصلاحیه مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدمات حمل و نقل -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه , فراخوان مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدمات حمل و نقل - اصلاحیه
 73. مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش یک قوچان مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش یک قوچان مرحله دوم
 74. مزایده یک قطعه زمین یونجه زار و مشجر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین یونجه زار و مشجر مرحله اول
 75. مزایده فروش لوله استیل و پروفیل استیل و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش لوله استیل و پروفیل استیل و ...
 76. مزایده یک و نیم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی
 77. فراخوان خرید فیلتر نهایی آمین / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و عمومی دو مرحله ای,فراخوان خرید فیلتر نهایی آمین
 78. اصلاحیه مزایده فروش سهام -95.8.15 / اصلاحیه مزایده مزایده فروش سهام -95.8.15
 79. مزایده اپارتمان مسکونی قطعه 5 غربی طبقه سه نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی قطعه 5 غربی طبقه سه نوبت اول
 80. مزایده املاک مازاد و تملیکی صنعتی در شهرستان چناران / مزایده,مزایده املاک مازاد و تملیکی صنعتی در شهرستان چناران
 81. تجدید مزایده واگذاری جهت بهره برداری از دو جایگاه CNG / آگهی تجدید مزایده,مزایده واگذاری بهره برداری از دو جایگاه CNG
 82. مزایده فروش پاژن دو کابین - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ,مزایده فروش پاژن دو کابین - نوبت دوم
 83. مناقصه راهبری, مراقبت , نگهداری , بهره برداری و تعمیرات .... / آگهی مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی , مناقصه راهبری, مراقبت , نگهداری , بهره برداری و تعمیرات ....
 84. مزایده قسمتی از املاک مازاد بدون متصرف و متصرف دار / مزایده,مزایده قسمتی از املاک مازاد بدون متصرف و متصرف دار
 85. مناقصه خرید مقدار 2000 رول نوار تیپ 20 و 30 سانتی متر / مناقصه , مناقصه خرید مقدار 2000 رول نوار تیپ 20 و 30 سانتی متر
 86. مناقصه خدمات طراحی و اجرای گودبرداری و پایدارسازی ساختمان / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه خدمات طراحی و اجرای گودبرداری و پایدارسازی ساختمان
 87. مناقصه عمومی تأمین مواد اولیه / مناقصه, مناقصه عمومی تأمین مواد اولیه
 88. مزایده ششدانگ ساختمان اداری سه طبقه نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان اداری سه طبقه نوبت دوم
 89. مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 74/32636 فرعی / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 74/32636 فرعی
 90. فراخوان خرید قطعات توربین سولار- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید قطعات توربین سولار- نوبت دوم
 91. استعلام پروژه توسعه و پشتیبانی سامانه / خلاصه آگهی استعلام, استعلام پروژه توسعه و پشتیبانی سامانه
 92. مناقصه واگذاری ساخت و مونتاژ 10 دستگاه تابلو برق / مناقصه, مناقصه واگذاری ساخت و مونتاژ 10 دستگاه تابلو برق
 93. مناقصه واگذاری پروژه اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی / مناقصه , مناقصه واگذاری پروژه اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
 94. فراخوان مشاور مطالعات تامین و انتقال آب شرب / آگهی فراخوان انتخاب مشاور, فراخوان مشاور مطالعات تامین و انتقال آب شرب
 95. مناقصه یک دستگاه برگرداننده زمینی کیک بتن سبک / آگهی مناقصه,مناقصه یک دستگاه برگرداننده زمینی کیک بتن سبک
 96. مزایده پلاک ثبتی به شماره 153 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 153 اصلی
 97. مناقصه عملیات مربوط به نگهداری شبکه و نصب انشعاب فاضلاب ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات مربوط به نگهداری شبکه و نصب انشعاب فاضلاب ... نوبت دوم
 98. مزایده خودرو پژو پارس / مزایده,مزایده خودرو پژو پارس
 99. مناقصه تکمیل روسازی خطوط ایستگاه نوبت دوم چاپ اول / آگهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل روسازی خطوط ایستگاه نوبت دوم چاپ اول
 100. مناقصه واگذاری وصول مطالبات مشترکین تلفن سیار / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری وصول مطالبات مشترکین تلفن سیار
 101. مزایده ملک با عرصه صد و نود و دو متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه صد و نود و دو متر نوبت دوم
 102. مزایده اقلام کارکرده و مستهلک / آگهی مزایده عمومی,مزایده اقلام کارکرده و مستهلک
 103. فراخوان سیستم نظارت دوربین های مداربسته / فراخوان عمومی,فراخوان سیستم نظارت دوربین های مداربسته
 104. مزایده فروش یک دستگاه تراش یک نیم متری / مزایده فروش یک دستگاه تراش یک نیم متری
 105. مزایده قسمتی از پلاکهای ثبتی بخش چهار / مزایده,مزایده قسمتی از پلاکهای ثبتی بخش چهار
 106. مزایده منزل مسکونی با عرصه 164متر نوبت سوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 164متر نوبت سوم
 107. مزایده پلاک ثبتی 7 فرعی از 2271 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 7 فرعی از 2271 اصلی
 108. مزایده کامیون کشنده / مزایده,مزایده کامیون کشنده
 109. مزایده یکباب مغازه نیمه ساز / مزایده,مزایده یکباب مغازه نیمه ساز
 110. مزایده مازاد ششدانگ پلاک ثبت شده بخش هشت عرصه 206متر / مزایده,مزایده مازاد ششدانگ پلاک ثبت شده بخش هشت عرصه 206متر
 111. مزایده فروش 31 قطعه زمین بخش سه کرمان / مزایده,مزایده فروش 31 قطعه زمین بخش سه کرمان
 112. مناقصه تراش , تهیه و قیر پاشی , حمل و پخش آسفالت / آگهی مناقصه ,مناقصه تراش , تهیه و قیر پاشی , حمل و پخش آسفالت
 113. مناقصه جهت بازسازی انبار کالای اساسی شهرستان صوفیان / آگهی شرکت در مناقصه, مناقصه جهت بازسازی انبار کالای اساسی شهرستان صوفیان
 114. مزایده ماشین آلات راهسازی و نقلیه و تجهیزات و لوازم برقی و آهن آلات قراضه / مزایده ماشین آلات راهسازی و نقلیه و تجهیزات و لوازم برقی و آهن آلات قراضه
 115. تکرار فراخوان مناقصه پروژه مطالعه جامع تخصیص بهینه انواع نفت خام و .... - نوبت دوم / تکرار فراخوان مناقصه عمومی, تکرار فراخوان مناقصه پروژه مطالعه جامع تخصیص بهینه انواع نفت خام و .... - نوبت دوم
 116. مزایده خودرو سواری پراید با رنگ سفید / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید با رنگ سفید
 117. مزایده یک قطعه زمین زراعی 50.000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 50.000متر
 118. مناقصه حمل و نقل اقلام دخانی توتونی تجدید- نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حمل و نقل اقلام دخانی توتونی تجدید- نوبت دوم
 119. مناقصه خرید قطعات یدکی جرثقیل 25 تن / مناقصه , مناقصه خرید قطعات یدکی جرثقیل 25 تن
 120. فراخوان مناقصه پروژه خط انتقال لاور به بستک نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه خط انتقال لاور به بستک نوبت دوم
 121. مزایده تعداد 119 قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده تعداد 119 قطعه زمین نوبت دوم
 122. مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 13.000 تن انواع نهاده های کشاورزی -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 13.000 تن انواع نهاده های کشاورزی نوبت دوم
 123. فراخوان تامین خدمات اجاره 9 دستگاه کامیونت 5 تنی ..... / فراخوان , فراخوان تامین خدمات اجاره 9 دستگاه کامیونت 5 تنی .....
 124. مزایده یکباب واحد مسکونی 57متر و 20 دسیمتر / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی 57متر و 20 دسیمتر
 125. مزایده حدود 900 تن قطعات چدن نشکن شیرآلات صنعتی آب / مزایده ,مزایده حدود 900 تن قطعات چدن نشکن شیرآلات صنعتی آب
 126. مزایده اجاره هتل مروارید / مزایده , مزایده اجاره هتل مروارید
 127. مناقصه خرید 38 قلم قطعات کنترل ولو NUOVO PIGNONE / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 38 قلم قطعات کنترل ولو NUOVO PIGNONE
 128. مزایده فروش 18 قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 18 قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم
 129. تجدید مناقصه عمومی خرید سنگ پلاک تراورتن / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی خرید سنگ پلاک تراورتن
 130. مزایده تعداد 12 دستگاه خودرو سبک مازاد و قابل شماره گذاری -نوبت دوم / مزایده تعداد 12 دستگاه خودرو سبک مازاد و قابل شماره گذاری نوبت دوم
 131. مناقصه طراحی و اجرای خط انتقال آب از مخزن سیریک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طراحی و اجرای خط انتقال آب از مخزن سیریک نوبت دوم
 132. مناقصه بهسازی و توسعه ایستگاه راه آهن بندرعباس / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست , مناقصه بهسازی و توسعه ایستگاه راه آهن بندرعباس
 133. مناقصه واگذاری فعالیتهای اتفاقات و تعمیرات در محدوده اتفاقات..... / مناقصه , مناقصه واگذاری فعالیتهای اتفاقات و تعمیرات در محدوده اتفاقات.....
 134. تجدید مزایده فروش کامیون خاور پرس زباله مدل 1381 هفت دستگاه... - 95.8.25 / تجدید آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده فروش کامیون خاور پرس زباله مدل 1381 هفت دستگاه... نوبت اول 95.8.25
 135. مزایده فضاهای آموزشی / آگهی مزایده ، مزایده فضاهای آموزشی
 136. فراخوان مناقصه واگذاری ساخت ، راه اندازی و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب لجن / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه واگذاری ساخت ، راه اندازی و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب لجن
 137. مناقصه فرآیند شارژ ، خشک کردن و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فرآیند شارژ ، خشک کردن و ...
 138. مزایده انجام عملیات اخذ بهای خدمات از وسایل نقلیه حامل بار / مزایده , مزایده انجام عملیات اخذ بهای خدمات از وسایل نقلیه حامل بار
 139. تجدید مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری از سامانه گندزدایی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری از سامانه گندزدایی نوبت اول
 140. مزایده یکباب مغازه بخش دو کاشان نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه بخش دو کاشان نوبت اول
 141. مناقصه واگذاری امور بیمه ای -نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور بیمه ای....نوبت دوم
 142. ارزیابی کیفی واگذاری بازدیدهای ادواری -نوبت دوم / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی واگذاری بازدیدهای ادواری نوبت دوم
 143. مناقصه عملیات ماشینکاری ، سوراخکاری ، حکاکی و تست فشار و ... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات ماشینکاری ، سوراخکاری ، حکاکی و تست فشار و ...
 144. مناقصه قرارداد خدمات عمومی سازمان تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه قرارداد خدمات عمومی سازمان تجدید نوبت دوم
 145. مناقصه خرید دستگاه هواساز / مناقصه , مناقصه خرید دستگاه هواساز نوبت اول
 146. مزایده پژو 405 جی ال ایکس / مزایده,مزایده پژو 405 جی ال ایکس
 147. مناقصه ارائه خدمات درمانی مراقبتی ، توانبخشی و فیزیوتراپی تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات درمانی مراقبتی ، توانبخشی و فیزیوتراپی تجدید نوبت دوم
 148. مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب نوبت دوم
 149. مزایده ششدانگ زمین موقوفه مساحت سیصدمتر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین موقوفه مساحت سیصدمتر
 150. مزایده و تجدید مزایده آبی خاکی باغ عمارت ..... / آگهی مزایده عمومی، مزایده و تجدید مزایده آبی خاکی باغ عمارت .....
 151. مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان -نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان - نوبت دوم
 152. مزایده ششدانگ زمین کشاورزی باغ مرکبات / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کشاورزی باغ مرکبات
 153. مزایده خودرو سواری تاکسی پژو تیپ 405 نوبت دوم / مزایده,مزایده خودرو سواری تاکسی پژو تیپ 405 نوبت دوم
 154. مزایده 14 شعیر از 96 شعیر از پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده 14 شعیر از 96 شعیر از پلاک ثبتی نوبت اول
 155. مزایده 392 هزارم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 392 هزارم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی
 156. مزایده فروش یکدستگاه گریدر -نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه گریدر -نوبت دوم
 157. مزایده حدود سه هزار تن کره وارداتی / مزایده حدود سه هزار تن کره وارداتی
 158. مزایده ششدانگ ملک با عرصه 131.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک با عرصه 131.75متر
 159. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 160.15مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 160.15مترمربع
 160. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 89.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 89.5متر
 161. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک همدان عرصه 165متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک همدان عرصه 165متر
 162. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس
 163. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به صورت زمین بخش 4 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به صورت زمین بخش 4 یزد
 164. مزایده یک چهارم یک سهم از 4 سهم از 6 دانگ پلاک ثبت شده / مزایده,مزایده یک چهارم یک سهم از 4 سهم از 6 دانگ پلاک ثبت شده
 165. مزایده املاک شامل زمین و باغ چای نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک شامل زمین و باغ چای نوبت دوم
 166. مزایده پلاک ثبتی شماره فرعی 734 و اصلی سی و نه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره فرعی 734 و اصلی سی و نه
 167. فراخوان شناسایی پیمانکاران در خصوص سیستم پیام کوتاه و USSD / فراخوان , فراخوان شناسایی پیمانکاران در خصوص سیستم پیام کوتاه و USSD
 168. مزایده 6 عدد صندلی چرمی ، کامپیوتر .... / مزایده,مزایده 6 عدد صندلی چرمی ، کامپیوتر ....
 169. مزایده یک دهنه مغازه / مزایده,مزایده یک دهنه مغازه
 170. مزایده ششدانگ زمین 525متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 525متر مرحله اول
 171. مزایده املاک مشتمل بر خانه و محوطه و صیفی کاری / مزایده,مزایده املاک مشتمل بر خانه و محوطه و صیفی کاری
 172. مزایده قطعه زمین تعرفه شده 150متر / مزایده,مزایده قطعه زمین تعرفه شده 150متر
 173. مزایده املاک شامل هشت قطعه زمین شالیزاری نوبت اول / مزایده,مزایده املاک شامل هشت قطعه زمین شالیزاری نوبت اول
 174. مزایده سرویس کریستال چک ، سرویس کارد آشپزخانه.... / مزایده,مزایده سرویس کریستال چک ، سرویس کارد آشپزخانه....
 175. مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به یک سوله نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به یک سوله نوبت دوم
 176. مزایده اجاره فضای مربوط به واحد مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده اجاره فضای مربوط به واحد مسکونی نوبت دوم
 177. مزایده بطری و کلوخه / اگهی مزایده ,مزایده بطری و کلوخه
 178. مزایده یک دستگاه خمیر گیر برقی ... / مزایده,مزایده یک دستگاه خمیر گیر برقی ...
 179. مزایده ششدانگ 1 باب مغازه و دو واحد مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ 1 باب مغازه و دو واحد مسکونی
 180. مزایده دو دستگاه پمپ زمینی / آگهی مزایده,مزایده دو دستگاه پمپ زمینی
 181. مزایده واگذاری تعدادی از املاک و مستغلات منطقه یازده / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک و مستغلات منطقه یازده
 182. مزایده یک دستگاه خودروی تیانا مدل 92 / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی تیانا مدل 92
 183. مزایده یک واحد آپارتمان اداری / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان اداری
 184. مزایده ملک تجاری و اداری 5818متر در ده طبقه / مزایده,مزایده ملک تجاری و اداری 5818متر در ده طبقه
 185. مزایده فروش زمین به متراژ 7500مترمربع / مزایده,مزایده فروش زمین به متراژ 7500مترمربع
 186. مزایده فروش شش خط تلفن همراه رند / مزایده , مزایده فروش شش خط تلفن همراه رند
 187. مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 165.70مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 165.70مترمربع
 188. مزایده اقلام ضایعاتی شامل: پروفیل ، پنل سقفی ... / مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی شامل: پروفیل ، پنل سقفی ...
 189. فراخوان مونتاژ انواع پالت و جعبه چوبی 95.8.25 / آگهی شناسایی پیمانکاران ,فراخوان مونتاژ انواع پالت و جعبه چوبی 95.8.25
 190. مناقصه عملیات اجرای سازه نگهبان وحفاری ایستگاه به روش شمع و ریب جهت پروژه خط A / مناقصه , مناقصه عملیات اجرای سازه نگهبان وحفاری ایستگاه به روش شمع و ریب جهت پروژه خط A نوبت اول
 191. مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 84 ... / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 84 ...
 192. مناقصه امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا.... / آگهی مناقصه , مناقصه امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا....
 193. مزایده یکباب مغازه خشکبار و یکباب ساندویچی / آگهی مزایده , مزایده یکباب مغازه خشکبار و یکباب ساندویچی
 194. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...